Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739501 02/04/2020 20:19:25 huanhoang2004 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1281 ms 2808 KB
738972 01/04/2020 10:48:37 Linhdethuong QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1218 ms 2920 KB
735795 21/03/2020 15:39:47 cyber_coder QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 2188 KB
735504 20/03/2020 15:33:14 Love QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2308 KB
735500 20/03/2020 15:28:40 Love QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 2308 KB
735440 20/03/2020 10:53:26 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 250 ms 2980 KB
735439 20/03/2020 10:51:29 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2984 KB
735438 20/03/2020 10:50:04 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2980 KB
735436 20/03/2020 10:46:30 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 390 ms 2960 KB
735435 20/03/2020 10:45:43 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2988 KB
735434 20/03/2020 10:41:59 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2312 KB
735433 20/03/2020 10:40:27 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2700 KB
735432 20/03/2020 10:37:34 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2700 KB
735424 20/03/2020 10:21:40 thanhdat2605 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 375 ms 2960 KB
733560 16/03/2020 22:14:44 ducduyltt59 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2176 KB
730309 08/03/2020 12:15:22 nhattuan722 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 359 ms 2884 KB
730030 07/03/2020 15:06:00 linhngao121212 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3072 KB
730028 07/03/2020 15:02:42 hoa1705 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3088 KB
729817 06/03/2020 21:23:06 hoangtrung1801 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1093 ms 2848 KB
729798 06/03/2020 20:42:09 Paikugon QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3052 KB
729621 06/03/2020 10:18:28 JoySluxirt QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 859 ms 3076 KB
729586 06/03/2020 08:10:25 anhkhoa09032004 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1125 ms 2212 KB
729151 05/03/2020 16:26:57 mystar0806 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3072 KB
729150 05/03/2020 16:25:52 IU QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3072 KB
727431 29/02/2020 23:54:58 prgrmanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1125 ms 2212 KB
727355 29/02/2020 21:37:43 luutrongtan232 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 250 ms 2604 KB
724847 23/02/2020 22:05:00 vhskillpro QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 218 ms 2208 KB
724683 23/02/2020 17:03:12 TraMiu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2612 KB
724673 23/02/2020 16:56:22 TraMiu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2612 KB
724664 23/02/2020 16:35:51 congbinh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3088 KB
724638 23/02/2020 16:11:40 pvquoc QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1078 ms 2840 KB
724634 23/02/2020 16:07:37 pvquoc QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1062 ms 2840 KB
724382 23/02/2020 01:22:46 aruru12 QUEUE - Xếp hàng Python 2 Accepted 1343 ms 11720 KB
724087 22/02/2020 14:28:12 hhttu QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1015 ms 2844 KB
723458 21/02/2020 01:03:40 cbl_vietnam QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2552 KB
723451 21/02/2020 00:04:06 congvipkhoinoi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 12664 KB
722710 19/02/2020 15:42:54 hoktro QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 687 ms 7668 KB
721542 17/02/2020 15:32:02 tiendung2306 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1218 ms 2648 KB
720448 15/02/2020 14:22:37 tandung4321cp QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3160 KB
719333 12/02/2020 22:50:29 I_love_Linh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 953 ms 3156 KB
718983 12/02/2020 09:45:49 tienloc_tvn QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3552 KB
718788 11/02/2020 20:45:22 junloveyin QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 937 ms 2296 KB
718146 10/02/2020 21:24:18 shin3030aa QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 953 ms 2240 KB
717428 09/02/2020 16:31:18 emLaNewBie QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1250 ms 2696 KB
717001 08/02/2020 17:43:05 novaphoenix QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 968 ms 3560 KB
716632 08/02/2020 08:23:27 BananaOnTheTree QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1125 ms 2688 KB
714998 05/02/2020 18:50:40 baopham19062003kgkgkg QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 281 ms 2980 KB
714964 05/02/2020 17:21:27 Hàoa1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 2308 KB
713934 03/02/2020 17:35:37 Quang249 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3160 KB
713741 03/02/2020 07:42:53 minhtrieutvn QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 953 ms 3560 KB
712426 31/01/2020 10:16:17 ductran04 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1125 ms 2688 KB
712425 31/01/2020 10:13:52 qcuongt1k29 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2692 KB
712411 31/01/2020 09:44:54 dangt1k29 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1203 ms 2692 KB
711073 30/01/2020 09:44:46 ductran04 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1093 ms 2664 KB
711027 30/01/2020 08:15:25 DB QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3124 KB
710359 27/01/2020 22:04:54 manhender QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1093 ms 2268 KB
709983 26/01/2020 12:44:13 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3476 KB
706599 18/01/2020 11:29:35 HackerMan QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1156 ms 3364 KB
704789 14/01/2020 20:16:58 huytool QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 3296 KB
704107 13/01/2020 13:45:14 khanhld QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 2672 KB
703965 13/01/2020 08:38:18 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3524 KB
703793 12/01/2020 21:01:19 thuvân QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3524 KB
703673 12/01/2020 18:44:19 khanhnhat123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3136 KB
703526 12/01/2020 15:41:47 RengaGunner QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2668 KB
702958 11/01/2020 17:59:43 trungtructrac1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2668 KB
700387 07/01/2020 19:12:15 dontkillme QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3064 KB
699731 07/01/2020 00:28:08 ntphong QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3096 KB
699228 06/01/2020 18:04:26 nghia895 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 906 ms 3492 KB
698370 05/01/2020 11:07:50 haupas QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3116 KB
697667 04/01/2020 09:53:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 406 ms 3312 KB
696259 02/01/2020 11:34:31 Huwng QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3112 KB
694555 28/12/2019 23:34:39 minhkhoatc2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3108 KB
694553 28/12/2019 23:30:17 minhkhoatc2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3108 KB
694549 28/12/2019 23:26:42 minhkhoatc2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3108 KB
694025 27/12/2019 18:08:16 nhatthang2704 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 406 ms 3300 KB
693983 27/12/2019 15:38:50 19521242 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2248 KB
693887 27/12/2019 10:32:30 ttu2006 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3108 KB
693459 26/12/2019 10:52:59 atsichts QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3108 KB
689861 17/12/2019 16:43:31 vuhoangphuc2000 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2976 KB
686842 11/12/2019 08:24:01 soulphan03 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1171 ms 2280 KB
685564 06/12/2019 15:58:11 rongvuahoangkim QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3148 KB
685563 06/12/2019 15:57:34 truong9cltt QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3156 KB
685559 06/12/2019 15:54:13 MH307 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3148 KB
684377 03/12/2019 16:03:45 tekachi_mochikamedo QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1203 ms 2280 KB
684209 03/12/2019 10:00:36 Monster QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 375 ms 2952 KB
684191 03/12/2019 09:18:53 banhgiaman QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1156 ms 2280 KB
682559 29/11/2019 21:23:43 congthangk36d QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 2304 KB
682396 29/11/2019 17:17:15 boydatinh QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1203 ms 2300 KB
681838 28/11/2019 20:29:37 huyhandsome QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1187 ms 2984 KB
681824 28/11/2019 20:17:45 hungmc QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1328 ms 2984 KB
681117 27/11/2019 18:00:55 haiprot1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 218 ms 2996 KB
679926 25/11/2019 10:33:10 truongthienlocTH QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 343 ms 2968 KB
679530 24/11/2019 11:04:17 lykhanhbinh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1234 ms 2932 KB
675162 17/11/2019 19:49:54 voldemup QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1250 ms 2860 KB
674141 15/11/2019 11:15:22 tvan23 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2220 KB
672818 12/11/2019 21:28:48 phanbonhoahoc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3152 KB
672641 12/11/2019 16:20:38 phiyen1212 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 2288 KB
672635 12/11/2019 16:13:26 phiyen1212 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1234 ms 2288 KB
671466 09/11/2019 20:26:45 Anh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 1896 KB
671465 09/11/2019 20:25:28 Anh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2204 KB
671464 09/11/2019 20:24:47 Anh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 1896 KB
671458 09/11/2019 20:14:43 Anh QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 968 ms 2204 KB
671455 09/11/2019 20:02:48 Anh QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 890 ms 2204 KB
671327 09/11/2019 15:12:01 TuanRanChoi QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1234 ms 2180 KB
671137 09/11/2019 08:02:33 duongnghiepvl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2208 KB
671134 09/11/2019 08:00:41 duongnghiepvl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1109 ms 2208 KB
670892 08/11/2019 21:05:35 nb2phuong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2252 KB
670663 08/11/2019 15:55:29 chevutramanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2232 KB
670662 08/11/2019 15:54:14 minhd1209 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 2904 KB
670658 08/11/2019 15:52:52 duongnghiepvl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1234 ms 2232 KB
670656 08/11/2019 15:52:41 duongnghiepvl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1218 ms 2232 KB
670651 08/11/2019 15:50:40 duongnghiepvl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1203 ms 2232 KB
670648 08/11/2019 15:49:36 duongnghiepvl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2232 KB
670647 08/11/2019 15:49:12 Paikugon QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1250 ms 2912 KB
670630 08/11/2019 15:43:12 qvan_le QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 3304 KB
670627 08/11/2019 15:42:09 qvan_le QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1218 ms 3292 KB
670624 08/11/2019 15:38:27 minhd1209 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2904 KB
670620 08/11/2019 15:35:52 qvan_le QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 3292 KB
670587 08/11/2019 15:04:40 kyohzs02 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2900 KB
670580 08/11/2019 14:36:14 MonkeyPlayLOL QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2232 KB
670460 08/11/2019 01:52:55 minhkhoi1026 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 406 ms 3332 KB
670372 07/11/2019 22:28:21 ღbσүɗαтĭηɦღ QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1093 ms 2908 KB
669359 06/11/2019 11:05:12 idkidk QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1078 ms 2908 KB
669065 05/11/2019 20:53:22 Dothanhtai2006 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3124 KB
668652 05/11/2019 10:05:35 munrio123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3124 KB
668409 04/11/2019 18:51:19 Fidisk QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3124 KB
664141 27/10/2019 22:07:54 lavista QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1125 ms 2268 KB
664062 27/10/2019 19:39:08 thaibs QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2268 KB
663553 26/10/2019 23:06:22 ngoctuannguyen QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2268 KB
663071 26/10/2019 08:22:05 Sángolympic QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2272 KB
663070 26/10/2019 08:21:57 Sơna1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2656 KB
663067 26/10/2019 08:20:00 Hàoa1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1000 ms 2272 KB
663065 26/10/2019 08:18:52 Sángolympic QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3132 KB
659117 17/10/2019 22:25:40 Lucifer QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3176 KB
658871 17/10/2019 17:56:41 Douilu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2304 KB
653061 07/10/2019 20:41:03 ntoan199 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 2304 KB
652823 07/10/2019 10:17:01 Turkey QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3164 KB
652821 07/10/2019 10:16:46 Turkey QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3164 KB
652820 07/10/2019 10:16:28 Turkey QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3164 KB
652819 07/10/2019 10:16:18 Turkey QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3164 KB
652431 06/10/2019 15:31:33 gaovangbn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 3344 KB
651959 05/10/2019 19:21:48 nguyenvanson QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2668 KB
648819 01/10/2019 12:41:39 MaMoi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 375 ms 2852 KB
645628 24/09/2019 20:53:05 nguyentrantien2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
645627 24/09/2019 20:51:51 nguyentrantien2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
645625 24/09/2019 20:50:04 nguyentrantien2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2656 KB
645486 24/09/2019 16:35:30 lnatuan QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3120 KB
645050 23/09/2019 20:19:17 TranLeNhuQuynh QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 390 ms 2236 KB
645036 23/09/2019 19:48:46 nhutlxag114 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 859 ms 3116 KB
644893 23/09/2019 15:16:43 lethienquan28052006 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3092 KB
644509 22/09/2019 18:46:33 queanh0220 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2628 KB
643574 20/09/2019 22:36:17 hipzbonobo QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1312 ms 2588 KB
642399 19/09/2019 13:39:39 ngoctuannguyen QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 2244 KB
641511 18/09/2019 14:22:14 thanhpptuan QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1203 ms 2604 KB
641508 18/09/2019 14:20:12 thanhpptuan QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1218 ms 2604 KB
640896 17/09/2019 18:36:14 thanhpptuan QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1203 ms 2660 KB
637052 12/09/2019 13:19:55 KKdode QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 2664 KB
636739 12/09/2019 00:53:57 Ledacthuong2210 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2632 KB
636011 10/09/2019 21:40:31 nvq2309 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1234 ms 2244 KB
635871 10/09/2019 15:41:06 bjobjobjo113 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 984 ms 3116 KB
635862 10/09/2019 15:38:47 hunghz123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3160 KB
632199 04/09/2019 09:19:20 tinhhk15 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1203 ms 2176 KB
631716 02/09/2019 22:23:12 khanhkjhave QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3080 KB
630879 31/08/2019 19:26:13 cbl_hoanglinh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1234 ms 2552 KB
630171 30/08/2019 09:50:39 TokarinRika QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 1093 ms 3036 KB
630166 30/08/2019 09:34:44 haonamhao48 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2560 KB
630162 30/08/2019 09:31:20 haonamhao48 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 968 ms 3044 KB
630159 30/08/2019 09:24:39 cbl_xuanduong QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3044 KB
630158 30/08/2019 09:23:01 cbl_hoanglinh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3044 KB
630156 30/08/2019 09:19:15 cbl_hoanglinh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2560 KB
628690 26/08/2019 20:11:27 cbl_hoanglinh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2688 KB
628679 26/08/2019 20:00:07 cbl_hoanglinh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 2692 KB
628545 26/08/2019 15:04:30 lucky_boy QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1250 ms 2300 KB
628370 25/08/2019 21:14:40 anhlavipnd199 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2692 KB
628369 25/08/2019 21:11:48 ntnvlog QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3176 KB
625330 22/08/2019 20:35:30 taminhquanno21 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3048 KB
625256 22/08/2019 16:39:26 nguyenhau QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3076 KB
625253 22/08/2019 16:29:35 hongnghia QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3076 KB
625078 22/08/2019 10:27:22 thuy_quynh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1328 ms 3220 KB
623797 19/08/2019 15:09:15 okok90 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 265 ms 2636 KB
621319 15/08/2019 14:38:27 nguyetanh10102005 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 984 ms 3060 KB
620548 13/08/2019 20:44:21 Soledad QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 390 ms 2596 KB
620205 12/08/2019 22:07:24 thaolinh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3100 KB
620134 12/08/2019 20:55:49 okok90 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2608 KB
620130 12/08/2019 20:52:33 okok90 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 250 ms 2608 KB
620080 12/08/2019 18:55:57 nhatanh10102005 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 1000 ms 3092 KB
619471 10/08/2019 16:51:41 winterrr QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3152 KB
619210 10/08/2019 08:53:37 okok90 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 1000 ms 3156 KB
617475 06/08/2019 16:04:56 hoanghuytt2019 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3092 KB
617356 06/08/2019 14:19:36 zxcvbgt QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2600 KB
617028 05/08/2019 21:13:01 quanghuy123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3088 KB
617023 05/08/2019 21:09:50 quanghuy123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3092 KB
616839 05/08/2019 15:49:21 Gib5102 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2172 KB
616599 04/08/2019 21:34:17 Lucifer QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3112 KB
616227 03/08/2019 22:51:37 canhtoannct QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3100 KB
616153 03/08/2019 20:45:12 nghia QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3092 KB
612628 28/07/2019 13:13:51 buu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1140 ms 2220 KB
611861 26/07/2019 21:15:21 trandat QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 3276 KB
610399 24/07/2019 18:51:26 SDunnn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 390 ms 2912 KB
609971 24/07/2019 08:39:11 lethienquan28052006 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3104 KB
609506 23/07/2019 09:18:14 NTTAN QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1265 ms 3300 KB
609280 22/07/2019 21:34:46 TIN10_VUTRINHHOANG QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 2880 KB
608695 21/07/2019 21:03:44 trieutanhung93 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2844 KB
606149 13/07/2019 22:43:37 ducanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 2296 KB
604113 07/07/2019 23:44:11 thinhcm2003 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3124 KB
603133 04/07/2019 19:02:36 thedemonstuan QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 984 ms 3104 KB
602487 03/07/2019 14:10:24 zeatea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3168 KB
601925 02/07/2019 05:03:14 neos QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 359 ms 2904 KB
601858 01/07/2019 22:24:21 baobao07 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2848 KB
601856 01/07/2019 22:23:23 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2848 KB
601475 30/06/2019 21:43:28 LongÇhampion QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1203 ms 2956 KB
601470 30/06/2019 21:32:58 LongÇhampion QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 968 ms 8068 KB
600350 27/06/2019 17:14:53 thanhcong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 8104 KB
599224 27/06/2019 11:48:03 LeeVanHiep QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2864 KB
599079 27/06/2019 00:16:29 cr705 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3096 KB
598865 26/06/2019 16:33:31 flower QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 2220 KB
598635 26/06/2019 00:58:17 LuongLegend QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1109 ms 2220 KB
598382 25/06/2019 15:17:34 quan27 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3096 KB
598037 24/06/2019 18:45:23 supertato QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2976 KB
598036 24/06/2019 18:44:49 supertato QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2976 KB
597282 23/06/2019 01:59:10 khiem123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1234 ms 3300 KB
597231 22/06/2019 22:45:48 trongluan2809 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1375 ms 2904 KB
596475 21/06/2019 16:13:28 doanphungtu QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1328 ms 2912 KB
594556 17/06/2019 23:09:40 minh472007 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2932 KB
593124 14/06/2019 15:00:51 cyrocs258 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3092 KB
592673 13/06/2019 15:53:24 trananhprince QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 2976 KB
592672 13/06/2019 15:52:40 trananhprince QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2976 KB
590849 07/06/2019 17:09:05 hoatmt QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3160 KB
589973 04/06/2019 20:39:17 anh8atlvp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 125 ms 2772 KB
589903 04/06/2019 16:25:42 vokhanhan25 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3396 KB
588698 31/05/2019 20:33:46 thaomeo QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 906 ms 3112 KB
588480 31/05/2019 01:33:29 dungbn123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3112 KB
588466 31/05/2019 00:12:22 dungbn123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3112 KB
588465 31/05/2019 00:10:26 dungbn123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3112 KB
588463 31/05/2019 00:04:23 dungbn123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3152 KB
588036 29/05/2019 20:43:49 zyenz123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3100 KB
587114 27/05/2019 17:06:25 094175234 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1171 ms 2252 KB
586908 26/05/2019 21:08:01 rewwninja QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3112 KB
586645 26/05/2019 00:10:18 taideptrai QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2952 KB
586346 24/05/2019 23:49:45 rewwninja QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1125 ms 2932 KB
586344 24/05/2019 23:45:13 rewwninja QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1218 ms 2952 KB
586343 24/05/2019 23:43:48 rewwninja QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 3348 KB
586337 24/05/2019 23:22:30 rewwninja QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2936 KB
584394 19/05/2019 23:08:48 hoaf13 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 937 ms 2708 KB
583888 17/05/2019 15:16:52 tthh2124 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3108 KB
583887 17/05/2019 15:14:40 ngominhthu QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3108 KB
582522 13/05/2019 21:18:46 Minh_Ha QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2856 KB
582514 13/05/2019 21:12:26 Minh_Ha QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 2860 KB
582512 13/05/2019 21:10:06 Minh_Ha QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1125 ms 2844 KB
582158 12/05/2019 10:39:57 lethanhphat2005 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3124 KB
581227 08/05/2019 09:20:58 inomatit82 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1109 ms 3332 KB
580901 06/05/2019 19:55:24 th2109 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1171 ms 3336 KB
580220 04/05/2019 15:33:11 AMuoi QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1187 ms 3332 KB
580115 04/05/2019 10:54:04 thanhcong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2968 KB
577875 29/04/2019 08:52:21 Newps QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3120 KB
576169 23/04/2019 11:36:31 HHHHHHHH QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2876 KB
575615 20/04/2019 16:20:59 trung5kvshthlnqk38b QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 859 ms 3164 KB
575605 20/04/2019 16:09:46 thienphucanh2004 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3164 KB
575045 18/04/2019 19:39:38 ct390 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3160 KB
573757 16/04/2019 00:34:37 thangitcbg QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2880 KB
573479 15/04/2019 13:51:54 phthanh_25062003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 265 ms 3276 KB
573478 15/04/2019 13:50:40 phthanh_25062003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 281 ms 3276 KB
573476 15/04/2019 13:49:12 phthanh_25062003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2880 KB
573323 15/04/2019 07:55:31 thangitcbg QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 265 ms 2868 KB
573112 14/04/2019 16:53:24 tacongnam QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 3352 KB
573067 14/04/2019 12:52:26 hduoc2003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2800 KB
573065 14/04/2019 12:51:13 hduoc2003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2824 KB
573064 14/04/2019 12:46:52 hduoc2003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2824 KB
570801 08/04/2019 23:24:49 nguyengiakiet2003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 3192 KB
570652 08/04/2019 20:05:28 abc1111 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 3332 KB
568243 02/04/2019 10:37:30 lapphan2908 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 562 ms 3148 KB
568076 01/04/2019 21:07:43 datvipss QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 3320 KB
562576 20/03/2019 13:51:33 uchiha QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2620 KB
561666 17/03/2019 23:29:53 thangitcbg QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2808 KB
561659 17/03/2019 23:14:45 Nducnha QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 593 ms 3080 KB
561615 17/03/2019 21:47:46 phungduyminh1802 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3068 KB
559735 13/03/2019 15:57:04 asdfghjklass QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 640 ms 3120 KB
559702 13/03/2019 15:14:42 hanluc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3512 KB
559670 13/03/2019 14:54:37 diemqui110105 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3528 KB
558901 12/03/2019 09:15:30 toancva0105 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 875 ms 2248 KB
558887 12/03/2019 09:07:49 gianghia056 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 796 ms 2636 KB
558875 12/03/2019 09:03:16 dangnguyen QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 812 ms 3304 KB
558587 11/03/2019 20:26:30 MINHKHANG QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 281 ms 2260 KB
557564 10/03/2019 10:21:58 tuananh778999 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 2224 KB
557515 10/03/2019 07:54:21 MinBaoTT QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 593 ms 3496 KB
557052 08/03/2019 22:28:39 ffrederick QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 875 ms 2180 KB
557030 08/03/2019 21:54:59 totanhiep QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2576 KB
556760 08/03/2019 10:17:16 haxorus2004 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 625 ms 3072 KB
555813 06/03/2019 20:46:22 nakrothpro QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 625 ms 3092 KB
555140 05/03/2019 15:03:17 nguyenvu QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3092 KB
550963 24/02/2019 22:02:25 thienkun QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 578 ms 3072 KB
549813 22/02/2019 09:47:53 quynh382003 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3532 KB
549679 21/02/2019 20:40:11 thpthl2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3532 KB
549567 21/02/2019 16:37:57 minhduc2k2vp QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 625 ms 3140 KB
549483 21/02/2019 15:45:11 thao1234 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 562 ms 3136 KB
548808 20/02/2019 11:23:27 tranthuydung203 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 765 ms 2968 KB
548807 20/02/2019 11:16:52 truongnl5 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 562 ms 3176 KB
548402 19/02/2019 15:14:52 Thuỷa1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 546 ms 3180 KB
548395 19/02/2019 15:08:44 Sángolympic QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 562 ms 3180 KB
548377 19/02/2019 14:57:01 Hàoa1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3564 KB
548374 19/02/2019 14:56:02 Sángolympic QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 578 ms 3564 KB
548373 19/02/2019 14:55:56 Sơna1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 578 ms 3180 KB
548371 19/02/2019 14:55:09 Hàoa1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 562 ms 3564 KB
548343 19/02/2019 14:34:02 Hàoa1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 593 ms 3608 KB
548250 19/02/2019 08:26:30 Sơna1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 546 ms 3176 KB
546170 13/02/2019 21:56:20 hungthanhlegend QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3076 KB
546168 13/02/2019 21:55:18 tcoder QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 2596 KB
546120 13/02/2019 21:00:42 Phom_Dao QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 78 ms 3240 KB
545699 12/02/2019 21:42:50 gacodelam123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3152 KB
545630 12/02/2019 19:29:41 biabeogo147 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3156 KB
541908 30/01/2019 14:49:29 xiabui QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 859 ms 3296 KB
541241 28/01/2019 09:13:20 tandapchai QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 2640 KB
539635 23/01/2019 14:04:52 vanquyvct QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 1078 ms 3148 KB
539296 22/01/2019 14:54:49 binmia QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 640 ms 3144 KB
538867 21/01/2019 15:09:16 thanhbac056 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 859 ms 2688 KB
538866 21/01/2019 15:09:10 thanhbac056 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2688 KB
538709 21/01/2019 09:06:30 dothihoangduyen QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 875 ms 2292 KB
535523 12/01/2019 20:06:35 mrhung1999vnvn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 3356 KB
535064 11/01/2019 20:25:12 kutroll254 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 671 ms 2288 KB
534481 10/01/2019 21:11:21 blackcat2710 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2908 KB
534284 10/01/2019 18:11:49 dylanrohdes QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 906 ms 4080 KB
534268 10/01/2019 17:43:29 dylanrohdes QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 890 ms 4088 KB
533355 08/01/2019 22:49:24 dothihoangduyen QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2268 KB
533347 08/01/2019 22:31:39 cyb3 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 750 ms 2276 KB
531949 06/01/2019 21:00:15 hellosunny QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 703 ms 2284 KB
529585 03/01/2019 14:27:35 nguyenvantien0903 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 781 ms 2292 KB
529584 03/01/2019 14:26:47 nguyenvantien0903 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 750 ms 2292 KB
525407 08/12/2018 18:14:06 hachanh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 656 ms 3164 KB
525089 07/12/2018 21:13:16 hungCtN QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2304 KB
522273 01/12/2018 20:26:50 vanduc8a3 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 593 ms 3144 KB
522262 01/12/2018 20:15:02 lethuyyl QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 578 ms 3144 KB
520897 28/11/2018 14:57:24 gbking2003 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3100 KB
520182 26/11/2018 21:21:32 anhlavipnd199 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2572 KB
518524 23/11/2018 21:53:31 TLWH2103 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 2244 KB
517884 22/11/2018 21:12:35 phuongtinlhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2232 KB
517845 22/11/2018 20:50:21 christzy QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2632 KB
517844 22/11/2018 20:49:42 vinhhuong0802 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3540 KB
517840 22/11/2018 20:48:07 christzy QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2632 KB
517827 22/11/2018 20:42:57 christzy QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 2236 KB
517788 22/11/2018 20:14:24 quangh2019 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2628 KB
517785 22/11/2018 20:13:38 quangh2019 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2632 KB
517759 22/11/2018 19:48:26 phattink99lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2232 KB
517738 22/11/2018 19:28:44 phattink99lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2232 KB
517411 22/11/2018 12:38:56 kami QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2232 KB
517321 22/11/2018 07:45:50 phamthanhtrung QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 2912 KB
517317 22/11/2018 07:43:00 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2928 KB
517313 22/11/2018 07:41:46 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 734 ms 2252 KB
517312 22/11/2018 07:40:36 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2252 KB
517308 22/11/2018 07:39:19 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2244 KB
517306 22/11/2018 07:37:47 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2244 KB
517305 22/11/2018 07:37:43 vqt QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
517302 22/11/2018 07:34:45 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
517300 22/11/2018 07:33:30 Cá37 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 140 ms 2924 KB
517299 22/11/2018 07:33:21 tashagospel123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2924 KB
517298 22/11/2018 07:33:05 Meliodas QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2240 KB
517297 22/11/2018 07:32:53 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2244 KB
517296 22/11/2018 07:31:28 Cá37 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
517288 22/11/2018 07:27:17 Cá37 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 718 ms 2252 KB
516458 20/11/2018 21:41:48 totanhiep QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2292 KB
516062 20/11/2018 08:16:07 PhongDang QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2272 KB
514907 18/11/2018 13:55:33 anhnguyen123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2264 KB
514565 18/11/2018 00:11:58 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 812 ms 3380 KB
514559 18/11/2018 00:03:52 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 718 ms 2700 KB
514471 17/11/2018 22:01:46 vanan9205 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3168 KB
513137 15/11/2018 23:00:03 lehoang QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 640 ms 3172 KB
513063 15/11/2018 21:22:02 dropusagi QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 2280 KB
513028 15/11/2018 20:39:44 dropusagi QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2280 KB
512342 15/11/2018 11:58:29 anhvippro123z QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2264 KB
511511 14/11/2018 19:39:53 hitu07 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2956 KB
511314 14/11/2018 10:59:58 hitu08 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2252 KB
511310 14/11/2018 10:57:37 hitu03 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 2264 KB
511261 14/11/2018 09:49:33 11122001 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3516 KB
511260 14/11/2018 09:49:26 11122001 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3516 KB
511252 14/11/2018 09:26:39 11122001 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3504 KB
510381 13/11/2018 10:21:09 ZewDev QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3524 KB
502696 01/11/2018 19:30:40 trantien151198 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 812 ms 2664 KB
502573 01/11/2018 16:37:34 HMĐ_191 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 2256 KB
502365 01/11/2018 14:31:14 dfwapekko QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2876 KB
501731 31/10/2018 19:21:16 ptmq123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 281 ms 2204 KB
499559 27/10/2018 23:06:39 thienchidh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 859 ms 2672 KB
499556 27/10/2018 23:04:16 thienchidh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2672 KB
499555 27/10/2018 23:03:28 thienchidh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 796 ms 2672 KB
499153 27/10/2018 11:40:13 hitu05 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2252 KB
497543 25/10/2018 11:17:11 thamtudeptrai007 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 921 ms 2972 KB
496146 23/10/2018 16:00:08 tuanltt1252004 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 609 ms 3092 KB
494901 20/10/2018 23:58:33 leviettttnh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 625 ms 3164 KB
494770 20/10/2018 21:25:21 dtskeosua QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2968 KB
492971 19/10/2018 08:32:10 nttvan1611 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3092 KB
492938 19/10/2018 07:56:17 hayqua QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3092 KB
492932 19/10/2018 07:49:09 snowynguyen QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3092 KB
492804 18/10/2018 21:55:06 david0403 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3092 KB
492143 18/10/2018 09:42:56 omlgg QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3092 KB
492140 18/10/2018 09:40:32 KV170403 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3092 KB
491963 17/10/2018 22:02:24 VPFFV QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2180 KB
490948 16/10/2018 16:32:02 hitu01 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 2240 KB
490034 15/10/2018 20:22:50 Teddy QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 796 ms 2988 KB
488354 13/10/2018 10:09:55 bxgbaki QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 625 ms 3172 KB
486662 11/10/2018 20:50:39 hoangnghiak98lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 406 ms 3744 KB
486368 11/10/2018 15:58:58 hamythuhuong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2700 KB
484933 10/10/2018 22:21:37 gadodeptraivkl QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1031 ms 2216 KB
484138 09/10/2018 19:19:06 tritanngo99 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1046 ms 2548 KB
481800 06/10/2018 13:35:57 huynhduc2805 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2860 KB
481725 06/10/2018 09:41:32 neohp97 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1093 ms 2592 KB
481663 05/10/2018 23:42:35 ducanh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 656 ms 3064 KB
480916 05/10/2018 11:30:28 huynhthanhtan QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2848 KB
477782 01/10/2018 14:16:14 nvminhtam2201 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2668 KB
477654 01/10/2018 02:47:50 nguyenthanhhien QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3140 KB
477164 30/09/2018 13:36:52 ncub22k2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3528 KB
477114 30/09/2018 11:40:21 ngobao QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2660 KB
476605 29/09/2018 16:44:40 ngochuy QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3136 KB
473144 24/09/2018 21:57:24 cbl_dai10t4 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 6180 KB
473090 24/09/2018 20:49:45 cbl_hoaitt4 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3472 KB
472299 23/09/2018 13:58:34 12hooks QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3144 KB
472274 23/09/2018 12:46:39 VGK_Cr7 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3140 KB
471297 21/09/2018 15:18:11 hkphu65 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3520 KB
469196 18/09/2018 18:22:42 BBBBBBBB QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 359 ms 2912 KB
465450 12/09/2018 16:19:44 EtsuDaemon QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2672 KB
465251 12/09/2018 12:51:56 ducthinh2111 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2940 KB
464775 11/09/2018 18:42:12 LongÇhampion QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1046 ms 2940 KB
464742 11/09/2018 18:02:27 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1093 ms 2940 KB
464719 11/09/2018 17:13:48 nlebachnlb QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1062 ms 2944 KB
464371 11/09/2018 08:19:10 Minatokaze QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 875 ms 2956 KB
464242 10/09/2018 23:15:35 hitu02 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2184 KB
462066 07/09/2018 20:14:09 hoangthuc701 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 390 ms 2868 KB
455167 24/08/2018 15:24:23 chaukhanh2003 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 375 ms 2940 KB
455157 24/08/2018 14:56:23 duong2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3144 KB
454799 23/08/2018 16:30:02 htthtt11t1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3144 KB
453975 22/08/2018 00:40:38 tronghieuACM QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2972 KB
453443 20/08/2018 21:04:44 christzy QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2968 KB
453438 20/08/2018 21:02:24 christzy QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2304 KB
452733 18/08/2018 19:59:57 10ngocanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2168 KB
451679 16/08/2018 17:12:37 HHHHHHHH QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2944 KB
451132 15/08/2018 19:29:05 pdhuy2002 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3164 KB
450602 14/08/2018 16:01:12 neddie QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2912 KB
450267 13/08/2018 20:33:50 kien672002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2904 KB
449732 12/08/2018 18:55:46 Meliodas QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 343 ms 2904 KB
446307 01/08/2018 21:13:35 huynhvanphu102 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 921 ms 2864 KB
446132 01/08/2018 14:36:58 lehaiduyem123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3064 KB
444595 26/07/2018 21:30:44 namlawng123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3100 KB
444361 26/07/2018 09:08:05 an QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3100 KB
443931 25/07/2018 11:08:19 moitapcode QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 6152 KB
441841 17/07/2018 23:17:53 phuongnhi_tran_1206 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2284 KB
439874 10/07/2018 17:33:04 iostream QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 921 ms 2792 KB
439234 07/07/2018 23:20:29 iostream QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 828 ms 2884 KB
438145 02/07/2018 21:27:50 xuanvuong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 875 ms 2688 KB
438135 02/07/2018 19:43:12 Pejunmapdit QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3144 KB
438134 02/07/2018 19:42:26 Pejunmapdit QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3144 KB
437168 28/06/2018 09:16:55 hellogintama QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 796 ms 2304 KB
434805 21/06/2018 08:46:15 amuro QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 2208 KB
431994 10/06/2018 13:34:25 MonsterTTRR_6a3_2006 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1125 ms 3208 KB
431544 08/06/2018 16:24:51 GHTG2303 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3136 KB
426862 24/05/2018 17:40:41 locnguyen QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2308 KB
425028 15/05/2018 12:27:04 dungdq2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2292 KB
423765 09/05/2018 20:40:38 vantho1298 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 2832 KB
420507 22/04/2018 21:11:03 tinhochbt QUEUE - Xếp hàng Python 2 Accepted 1093 ms 11848 KB
419483 19/04/2018 19:54:31 huuk98lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2304 KB
419106 17/04/2018 23:09:38 theanhbr02 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2768 KB
418936 17/04/2018 16:02:12 nguyenngochan QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 656 ms 3176 KB
418868 17/04/2018 10:31:29 Asteross QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3172 KB
418171 14/04/2018 16:07:25 55555555 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 781 ms 2988 KB
418169 14/04/2018 16:05:12 55555555 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2976 KB
415951 11/04/2018 14:14:50 AGUST_D QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2904 KB
415928 11/04/2018 13:12:43 dangkhoa_pascal QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3128 KB
415574 10/04/2018 18:08:49 hvnsna3 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 2760 KB
415565 10/04/2018 17:41:49 aiva178 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3432 KB
414282 06/04/2018 23:50:33 KiVoPhong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 2832 KB
414266 06/04/2018 23:24:56 KiVoPhong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 3224 KB
413955 06/04/2018 10:25:49 lephuthien411 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3452 KB
413830 05/04/2018 23:20:19 tayduasieucuong QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3548 KB
412743 03/04/2018 11:50:53 trantam QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 250 ms 2988 KB
412738 03/04/2018 11:32:05 trantam QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 234 ms 2988 KB
412640 03/04/2018 09:40:50 thinhdatcbl QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3108 KB
412264 02/04/2018 14:18:17 tungdoan QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2820 KB
412262 02/04/2018 14:12:46 tungdoan QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 968 ms 2860 KB
412040 01/04/2018 16:34:57 vanhungk98lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1093 ms 2884 KB
411605 31/03/2018 10:55:26 karasu QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 687 ms 3044 KB
411532 31/03/2018 07:38:51 minhtampcb QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3044 KB
411203 30/03/2018 08:08:58 excalucidator QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 937 ms 3208 KB
411063 29/03/2018 20:25:19 futanaristic QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 375 ms 3216 KB
411015 29/03/2018 18:26:42 Cello QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 390 ms 9604 KB
411014 29/03/2018 18:26:23 Cello QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 406 ms 9604 KB
411008 29/03/2018 17:33:34 Cello QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 281 ms 9608 KB
411000 29/03/2018 17:08:59 realcode QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 9604 KB
410944 29/03/2018 15:50:22 phamchiencong2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2800 KB
410887 29/03/2018 15:08:27 minhducsun2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1125 ms 3192 KB
410883 29/03/2018 15:04:43 vivukhue QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 218 ms 2820 KB
410879 29/03/2018 15:02:41 vivukhue QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 2820 KB
410074 27/03/2018 16:30:26 start008 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3016 KB
409849 27/03/2018 09:10:38 truongcao QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3076 KB
409287 26/03/2018 09:22:55 letanminhtoan QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3072 KB
407963 22/03/2018 16:56:40 duonghoa QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3036 KB
407824 22/03/2018 14:24:22 minhlam2102002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2804 KB
407735 22/03/2018 10:04:18 letuongminh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3032 KB
407732 22/03/2018 10:02:57 minhdanglvl QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3428 KB
407727 22/03/2018 09:59:03 benopera5 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3036 KB
407708 22/03/2018 09:37:32 Truongthienloc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3032 KB
407410 21/03/2018 16:05:09 huan_ITK6 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 687 ms 3032 KB
407350 21/03/2018 14:35:53 hoaigiang QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 687 ms 3028 KB
407335 21/03/2018 14:26:05 tinhochbt QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 656 ms 3028 KB
405029 14/03/2018 19:49:02 vuong QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2936 KB
404545 13/03/2018 19:33:52 ngan16082003 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3600 KB
403418 13/03/2018 10:29:53 tuananh8a3tdn QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3516 KB
403306 12/03/2018 23:33:03 huy9a1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3032 KB
403302 12/03/2018 23:24:00 tranlehiep2203 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 93 ms 3984 KB
403281 12/03/2018 22:39:29 tuananhtdn2017 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3036 KB
403280 12/03/2018 22:38:13 tuananhtdn2017 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3036 KB
402815 11/03/2018 22:56:58 trang2002cool02 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1093 ms 2268 KB
402433 10/03/2018 20:29:36 rick_fam0us QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3136 KB
400815 04/03/2018 15:13:46 uf2as410 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3100 KB
398478 24/02/2018 18:24:26 blebleble QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 3180 KB
398251 23/02/2018 17:20:22 nguyenquanglinh2001 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3092 KB
395858 12/02/2018 08:13:52 Minhduc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3116 KB
395082 08/02/2018 10:01:07 Coder_Stupidd QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3084 KB
391993 28/01/2018 17:44:07 Tu2112003 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3104 KB
390330 24/01/2018 15:11:42 keepGoing QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 343 ms 2272 KB
388017 20/01/2018 21:15:51 trungtt123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 421 ms 2272 KB
385969 15/01/2018 12:41:14 thienbaotb QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 453 ms 2240 KB
385803 14/01/2018 20:03:45 NAKICTI QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1078 ms 2252 KB
384437 11/01/2018 14:36:38 vuongbxvp QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3140 KB
382369 06/01/2018 09:05:57 Tunga1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3212 KB
382365 06/01/2018 09:01:39 duonga1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3164 KB
382345 06/01/2018 08:36:02 Quân1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3160 KB
381812 05/01/2018 13:15:30 hongquan_no1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3168 KB
381554 04/01/2018 20:10:48 lêanhtuấn QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3216 KB
380705 02/01/2018 12:54:10 vcn123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3164 KB
380549 01/01/2018 22:53:13 BuiLuc QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 437 ms 2932 KB
380547 01/01/2018 22:49:39 BuiLuc QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 500 ms 2932 KB
379924 01/01/2018 11:26:36 hiepnguyenhue2002 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1250 ms 2244 KB
379826 01/01/2018 09:02:44 langkhachthoikhong QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3132 KB
377387 24/12/2017 15:09:39 skydriver001 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1156 ms 2884 KB
376105 18/12/2017 08:20:41 EmKhôngCầnAnhThươngHại QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 796 ms 12356 KB
375948 17/12/2017 15:57:26 trangs QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2244 KB
375271 15/12/2017 13:42:16 hoi_lam_gi QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3148 KB
375268 15/12/2017 13:33:10 0000000000 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3152 KB
375217 15/12/2017 10:26:55 thelightvn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1125 ms 2660 KB
374918 14/12/2017 15:01:48 MTA_Asteria QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 812 ms 2268 KB
373756 10/12/2017 19:41:18 duongnambxvp QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3116 KB
372348 05/12/2017 22:47:23 albertdao QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 390 ms 2600 KB
371709 04/12/2017 16:46:25 username QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2200 KB
371702 04/12/2017 16:42:52 longtruongdt2001 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1046 ms 2864 KB
371688 04/12/2017 16:34:41 longtruongdt2001 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2200 KB
371683 04/12/2017 16:28:08 ltbminh_ctl QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1109 ms 2864 KB
371371 04/12/2017 08:53:04 visitor QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3092 KB
371337 04/12/2017 08:41:48 visitor QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3092 KB
371213 04/12/2017 00:14:10 long_thathu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2836 KB
370135 01/12/2017 20:54:41 changlangtu97 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 796 ms 2820 KB
366076 25/11/2017 20:51:15 hienkun1611 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 5292 KB
365865 25/11/2017 10:07:23 klingous QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3148 KB
364235 22/11/2017 16:37:29 chaugiang_97 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2916 KB
364062 22/11/2017 10:17:44 vtthanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2272 KB
363855 21/11/2017 22:06:29 honghoa2k2z QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2268 KB
363816 21/11/2017 21:11:11 tenspace QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2268 KB
359801 14/11/2017 15:17:18 freepascal QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 875 ms 3144 KB
358783 13/11/2017 10:29:36 nguyendinhtin27011998 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 3288 KB
355368 08/11/2017 14:55:41 nguyentuan QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3168 KB
354370 07/11/2017 09:57:05 phuchoahodo QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 281 ms 19096 KB
354078 06/11/2017 21:08:10 __Ghoul__K98LHPND QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2936 KB
354035 06/11/2017 20:46:48 hoangphuc12510 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3160 KB
353312 05/11/2017 23:16:48 whoami QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2264 KB
353088 05/11/2017 19:06:45 nguyenvanduck98lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2280 KB
352625 04/11/2017 20:39:40 vinhntndu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1078 ms 2280 KB
352547 04/11/2017 19:36:09 honghoa2k2z QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2280 KB
351447 02/11/2017 21:00:12 trungcbg QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 187 ms 2940 KB
349348 31/10/2017 16:24:54 congtaisqtt QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2252 KB
348539 30/10/2017 19:58:48 daodongphong QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3140 KB
346781 27/10/2017 19:55:14 phamvankhanh1516 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 265 ms 3332 KB
344604 25/10/2017 14:38:32 mtavip_prono1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 812 ms 12528 KB
343834 24/10/2017 14:01:52 nhocasoc101 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3140 KB
343414 23/10/2017 21:17:03 phutruongctn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2936 KB
341670 21/10/2017 10:52:10 hoan2k1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 953 ms 12532 KB
340065 19/10/2017 10:42:27 ntanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 93 ms 3464 KB
339945 19/10/2017 09:05:03 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 12488 KB
339382 18/10/2017 13:53:31 Phenomenal1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3132 KB
339259 18/10/2017 01:28:50 nkduc QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2252 KB
335994 14/10/2017 10:44:17 quynhtieu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2952 KB
335888 14/10/2017 07:45:51 kien_ngo QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2280 KB
333607 10/10/2017 21:49:30 canlit QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3120 KB
332059 08/10/2017 20:52:38 gatrongcode QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1046 ms 2248 KB
331673 08/10/2017 14:02:04 Mecu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2248 KB
331665 08/10/2017 13:57:33 Mecu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1046 ms 2248 KB
330638 07/10/2017 08:14:09 lovenostay QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3472 KB
329738 06/10/2017 08:29:53 duyvtvp1919 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2240 KB
328687 03/10/2017 21:23:48 phancongthanh QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3516 KB
327883 02/10/2017 21:34:19 nvminhtam2201 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3516 KB
327181 02/10/2017 00:00:43 CoSosiBT QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1015 ms 2832 KB
327102 01/10/2017 21:33:07 Deepsea QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 2848 KB
322654 25/09/2017 19:03:06 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3168 KB
322653 25/09/2017 19:02:22 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3168 KB
322549 25/09/2017 10:35:04 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3164 KB
321391 23/09/2017 09:34:45 llk2407 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3164 KB
321382 23/09/2017 09:26:26 rangnokapk QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3556 KB
319663 19/09/2017 21:17:14 crush QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 781 ms 2956 KB
319662 19/09/2017 21:16:43 KCuber QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 3340 KB
318748 17/09/2017 22:59:28 tutq9oo QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1046 ms 2256 KB
317628 15/09/2017 19:25:08 baophucproha QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3148 KB
317140 14/09/2017 20:36:25 anh76qn QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 187 ms 2948 KB
316746 14/09/2017 00:51:03 8man QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 359 ms 5108 KB
315415 11/09/2017 13:58:22 Shyn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2252 KB
315413 11/09/2017 13:56:51 Shyn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 2264 KB
314561 09/09/2017 14:24:33 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2924 KB
314559 09/09/2017 14:22:38 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 281 ms 2920 KB
314557 09/09/2017 14:21:24 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2920 KB
314551 09/09/2017 14:18:02 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2264 KB
314549 09/09/2017 14:17:19 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2264 KB
314543 09/09/2017 14:15:31 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2920 KB
314540 09/09/2017 14:13:38 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2264 KB
314530 09/09/2017 14:10:08 Dodomin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2264 KB
313656 06/09/2017 23:14:49 thuho QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3148 KB
313644 06/09/2017 23:01:08 linhbeo1210 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 2940 KB
312861 04/09/2017 17:49:36 chamchamcham QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3148 KB
311825 02/09/2017 00:47:22 SPJ QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3544 KB
311823 02/09/2017 00:45:28 SPJ QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 9616 KB
311822 02/09/2017 00:32:09 16122001 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3148 KB
309162 25/08/2017 22:32:59 hains QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3132 KB
309046 25/08/2017 17:02:50 thanhthuy4u QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 781 ms 2884 KB
307314 20/08/2017 15:47:58 manhhungking QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 796 ms 2936 KB
305894 17/08/2017 10:41:18 hoangducsmagic QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3144 KB
305848 17/08/2017 09:08:19 phong00tran QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3144 KB
305328 16/08/2017 08:48:24 hoangductoan09 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3144 KB
304828 15/08/2017 11:48:04 Nhokkz QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3148 KB
304445 14/08/2017 07:51:57 loveis0 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3536 KB
304360 13/08/2017 21:42:35 crush QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 765 ms 2872 KB
302635 09/08/2017 21:02:34 Hackerr QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2220 KB
302632 09/08/2017 20:59:34 dqhn123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 2824 KB
301527 06/08/2017 14:49:18 vu188ac QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3164 KB
301140 04/08/2017 22:44:23 ngonamduonghl QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 187 ms 2288 KB
300911 03/08/2017 22:47:06 toilati123vn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2684 KB
300909 03/08/2017 22:44:57 toilati123vn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2684 KB
300908 03/08/2017 22:44:01 toilati123vn QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 953 ms 2280 KB
299550 28/07/2017 00:02:55 monarch QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3160 KB
297838 22/07/2017 15:19:28 uyenthu0302 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3176 KB
297837 22/07/2017 15:17:33 uyenthu0302 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3164 KB
297055 19/07/2017 22:26:23 hieua2tincvp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 812 ms 2932 KB
296795 19/07/2017 12:35:30 minhthu20201 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3140 KB
294956 13/07/2017 12:36:47 okeomachnha QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2900 KB
292361 02/07/2017 17:04:25 logn145236 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 765 ms 2660 KB
292226 01/07/2017 22:49:33 anhtoipk QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3144 KB
292224 01/07/2017 22:44:23 giaosudauto QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3144 KB
292203 01/07/2017 21:05:36 nguyenhavi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2880 KB
292101 01/07/2017 08:53:02 nguyenkhue86 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 296 ms 2884 KB
292078 01/07/2017 02:04:12 zrydev0910 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 10324 KB
292042 30/06/2017 23:58:02 huudatwn1q QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 187 ms 2904 KB
292008 30/06/2017 20:20:51 Huan1412 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2888 KB
292006 30/06/2017 20:14:36 Huan1412 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 3400 KB
292005 30/06/2017 20:10:50 Huan1412 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 2880 KB
292004 30/06/2017 20:08:38 Huan1412 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 281 ms 3400 KB
292003 30/06/2017 20:06:43 Huan1412 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 3400 KB
290192 23/06/2017 11:58:15 nguyenmanhthien QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 453 ms 4700 KB
290106 23/06/2017 08:03:59 sonheo123 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3144 KB
288758 17/06/2017 21:13:29 ducthang9122001 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 328 ms 2276 KB
288757 17/06/2017 21:09:28 ducthang9122001 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3172 KB
288619 17/06/2017 10:17:30 tieulyphichai QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2284 KB
288426 16/06/2017 16:02:51 tieulyphichai QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1062 ms 2260 KB
288036 15/06/2017 00:08:46 hungs20 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 11248 KB
285897 07/06/2017 10:33:48 nghiapro97 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2264 KB
285850 07/06/2017 00:45:49 tamuine QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2256 KB
283771 28/05/2017 21:38:51 nguyensieuv QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3104 KB
283709 27/05/2017 22:33:36 cavang QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 3624 KB
283708 27/05/2017 22:32:10 cavang QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 890 ms 3624 KB
283705 27/05/2017 22:21:45 cavang QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 890 ms 2840 KB
283304 25/05/2017 19:51:57 masterv QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 875 ms 2840 KB
281520 19/05/2017 08:51:05 coderkcdhv QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 890 ms 2880 KB
281346 18/05/2017 15:56:41 sieucegeto4 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3104 KB
279331 15/05/2017 09:31:27 hocattuongltv QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 2960 KB
279329 15/05/2017 09:15:42 hocattuongltv QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2272 KB
279065 13/05/2017 22:41:51 smallcoder QUEUE - Xếp hàng Python 2 Accepted 1250 ms 12592 KB
279006 13/05/2017 17:49:08 stromvbvc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 843 ms 3168 KB
277981 13/05/2017 12:02:32 smallcoder QUEUE - Xếp hàng Python 2 Accepted 984 ms 11800 KB
277913 12/05/2017 22:18:53 hoang_95125 QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 187 ms 2260 KB
277855 12/05/2017 21:27:54 ARSENAL1886 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 93 ms 2708 KB
277809 12/05/2017 20:55:33 SlothSe7en QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3144 KB
277423 11/05/2017 15:50:25 giacatvu147 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3368 KB
277061 09/05/2017 22:22:53 vuquelam29 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 781 ms 3360 KB
276966 09/05/2017 20:37:15 hatuank97lhp QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 3316 KB
276422 08/05/2017 15:01:57 lotac QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2252 KB
276419 08/05/2017 14:55:58 lotac QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 296 ms 2240 KB
276418 08/05/2017 14:55:12 lotac QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 2256 KB
276416 08/05/2017 14:54:31 lotac QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 2252 KB
276147 07/05/2017 14:43:49 khangtran QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 203 ms 2936 KB
276125 07/05/2017 11:18:12 nghethuat102 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3368 KB
276098 07/05/2017 08:19:22 lamquangvinhATO QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 703 ms 3144 KB
275939 06/05/2017 15:08:43 tin2016_lcnguyen QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 734 ms 3148 KB
275935 06/05/2017 14:59:28 raitoyagami QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3152 KB
275879 05/05/2017 21:55:41 hahpuc QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 2268 KB
275875 05/05/2017 21:09:38 tranquockhanh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2260 KB
275845 05/05/2017 16:46:30 linhlrx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3144 KB
275843 05/05/2017 16:32:43 frostpixel QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2660 KB
275588 04/05/2017 20:33:38 nghethuat102 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 375 ms 4176 KB
275585 04/05/2017 20:02:55 nghethuat102 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3368 KB
Back to Top