Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
710783 29/01/2020 13:45:04 emhocdem070 EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
706601 18/01/2020 11:29:43 HackerMan EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2676 KB
697666 04/01/2020 09:53:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2696 KB
693886 27/12/2019 10:32:03 ttu2006 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
680715 26/11/2019 22:21:01 imeverything EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2776 KB
673026 13/11/2019 12:45:02 Dothanhtai2006 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
671323 09/11/2019 15:11:06 TuanRanChoi EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
659719 19/10/2019 18:45:49 nghiacao14022005 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
658672 17/10/2019 11:00:36 Douilu EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2060 KB
652641 06/10/2019 20:52:43 minhboybn EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
635077 08/09/2019 22:06:01 vinhntndu EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
594555 17/06/2019 23:08:42 minh472007 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
589952 04/06/2019 19:46:22 anh8atlvp EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
573187 14/04/2019 20:30:53 xoaytinh157 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
546992 15/02/2019 20:21:24 NguyenPhong EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
537721 17/01/2019 20:24:15 blackcat2710 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2684 KB
525178 08/12/2018 08:55:45 toan2902 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
512344 15/11/2018 11:58:52 anhvippro123z EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
497540 25/10/2018 11:16:19 thamtudeptrai007 EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
486651 11/10/2018 20:45:36 soloking EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
466106 13/09/2018 18:45:30 BBBBBBBB EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
448579 09/08/2018 16:45:49 HHHHHHHH EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
374115 11/12/2017 21:34:30 theninja EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
374110 11/12/2017 21:22:36 langkhachthoikhong EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
360442 15/11/2017 15:13:10 namnguyen123 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
359539 14/11/2017 10:09:32 blackdragon EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
344624 25/10/2017 14:46:11 mtavip_prono1 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
341660 21/10/2017 10:49:14 hoan2k1 EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
341343 20/10/2017 21:28:25 NAKICTI EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
339341 18/10/2017 10:20:40 doanthetai2005 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
337130 15/10/2017 15:09:03 vietdeptrai EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
335992 14/10/2017 10:43:44 quynhtieu EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
328529 03/10/2017 18:21:31 hatuank97lhp EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
323759 27/09/2017 14:00:41 chemthan EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
Back to Top