Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736009 22/03/2020 10:37:30 cyber_coder EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 116812 KB
710703 29/01/2020 11:29:09 emhocdem070 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 687 ms 24984 KB
706600 18/01/2020 11:29:38 HackerMan EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
697665 04/01/2020 09:52:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
694199 28/12/2019 09:03:02 qwdrweyuti EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
693868 27/12/2019 10:25:17 ttu2006 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 100992 KB
673025 13/11/2019 12:44:40 Dothanhtai2006 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 100932 KB
671322 09/11/2019 15:10:47 TuanRanChoi EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 145140 KB
659725 19/10/2019 18:54:00 nghiacao14022005 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 142456 KB
658869 17/10/2019 17:56:12 Douilu EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 145376 KB
654257 09/10/2019 10:36:37 Turkey EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 142904 KB
652624 06/10/2019 20:29:32 minhboybn EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 145888 KB
630424 30/08/2019 21:34:35 KKdode EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2444 KB
625276 22/08/2019 17:31:02 ntnvlog EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
617236 06/08/2019 09:57:34 lequocbinh EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
609320 22/07/2019 23:27:15 vinhntndu EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
594554 17/06/2019 23:07:56 minh472007 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 101936 KB
589944 04/06/2019 19:11:06 anh8atlvp EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 119588 KB
561775 18/03/2019 11:58:19 biabeogo147 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 375 ms 107760 KB
561639 17/03/2019 22:39:02 ntoanh EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 375 ms 105008 KB
552453 27/02/2019 21:35:43 goatdoheo EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 359 ms 104944 KB
548927 20/02/2019 16:30:12 doremonss501 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
546983 15/02/2019 20:16:13 NguyenPhong EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 102972 KB
542746 02/02/2019 21:00:31 NoFace EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 359 ms 108608 KB
536372 14/01/2019 19:48:27 000DANG EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 3828 ms 13204 KB
534523 10/01/2019 21:33:00 blackcat2710 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 375 ms 108256 KB
525164 08/12/2018 08:47:02 toan2902 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 104488 KB
522899 03/12/2018 08:01:52 Admin1001 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 107572 KB
512345 15/11/2018 11:59:13 anhvippro123z EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 102468 KB
511492 14/11/2018 18:47:10 leductoan1 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 103284 KB
508528 09/11/2018 21:46:29 vhn123 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 103100 KB
505366 05/11/2018 20:23:22 leductoan1 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 104120 KB
501964 31/10/2018 22:25:41 vhn123 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 375 ms 105956 KB
497539 25/10/2018 11:16:06 thamtudeptrai007 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 390 ms 102600 KB
497263 24/10/2018 22:48:49 hungduytdn7a3 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 100552 KB
486737 11/10/2018 21:17:39 soloking EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 406 ms 100376 KB
482948 07/10/2018 23:30:16 JustGiveAC EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 390 ms 102796 KB
469279 18/09/2018 18:50:47 BBBBBBBB EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 102848 KB
451401 16/08/2018 10:48:44 HHHHHHHH EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 108752 KB
448478 09/08/2018 14:48:48 NhiemHK EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 102508 KB
409796 27/03/2018 08:03:24 loc258 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 390 ms 102884 KB
409370 26/03/2018 10:36:28 loc258 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 105856 KB
406837 20/03/2018 15:31:54 vankunto1920 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 102872 KB
397160 19/02/2018 10:34:22 nguyenquanglinh2001 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 390 ms 102736 KB
394725 07/02/2018 08:15:44 truongcoi2001 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
392508 29/01/2018 21:28:10 ngocminh EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
392506 29/01/2018 21:25:40 ngocminh EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 103212 KB
383957 10/01/2018 13:39:57 vuongbxvp EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 500 ms 110332 KB
378255 27/12/2017 20:54:18 daodongphong EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 100996 KB
373757 10/12/2017 19:42:07 langkhachthoikhong EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
364866 23/11/2017 16:17:17 hatuank97lhp EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 93900 KB
364857 23/11/2017 16:08:52 trungpro EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
360445 15/11/2017 15:13:25 namnguyen123 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
344622 25/10/2017 14:45:39 mtavip_prono1 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 102544 KB
341669 21/10/2017 10:51:58 hoan2k1 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 437 ms 103236 KB
340447 19/10/2017 15:52:10 minhtdn8a3 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 100896 KB
335986 14/10/2017 10:38:59 quynhtieu EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 97096 KB
332431 09/10/2017 13:25:08 tretrau668 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 4359 ms 12976 KB
328532 03/10/2017 18:21:46 hatuank97lhp EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 97028 KB
324420 28/09/2017 15:18:41 nghiattk27 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 437 ms 100160 KB
323684 27/09/2017 09:16:13 ultoxtung EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 4390 ms 13172 KB
323661 27/09/2017 08:23:01 johntitor EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 100916 KB
323613 27/09/2017 00:55:08 chemthan EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
Back to Top