Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
709617 24/01/2020 19:09:03 haupas GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 78 ms 1776 KB
706750 18/01/2020 15:06:46 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
706598 18/01/2020 11:29:05 HackerMan GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1372 KB
705969 16/01/2020 21:56:53 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1064 KB
705965 16/01/2020 21:54:48 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 1064 KB
705956 16/01/2020 21:40:42 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 1064 KB
700205 07/01/2020 14:45:59 ntphong GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 140 ms 2676 KB
697664 04/01/2020 09:52:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 876 KB
693863 27/12/2019 10:22:48 ttu2006 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
684884 05/12/2019 08:54:53 pmk1517 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
684308 03/12/2019 15:00:09 tekachi_mochikamedo GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 156 ms 2760 KB
681841 28/11/2019 20:29:59 huyhandsome GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
681825 28/11/2019 20:19:16 hungmc GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1148 KB
671989 11/11/2019 12:59:22 Dothanhtai2006 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 156 ms 2684 KB
671325 09/11/2019 15:11:44 TuanRanChoi GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 140 ms 2660 KB
662485 25/10/2019 08:25:32 hoa2005 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 140 ms 2740 KB
661190 22/10/2019 21:25:08 BestOfYasuo GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 140 ms 2780 KB
658662 17/10/2019 10:56:02 Douilu GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
642416 19/09/2019 14:53:29 dangkhoa_pascal GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
630497 30/08/2019 22:02:46 KKdode GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1008 KB
616487 04/08/2019 14:58:01 baobaomitech GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1040 KB
594553 17/06/2019 23:07:23 minh472007 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
589923 04/06/2019 18:04:43 anh8atlvp GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
575632 20/04/2019 17:35:08 LongÇhampion GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 836 KB
568591 03/04/2019 05:36:01 tritanngo99 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1048 KB
566630 28/03/2019 19:57:35 nhansp GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 2464 KB
548705 19/02/2019 23:15:08 htegamingkiller GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
547020 15/02/2019 20:43:35 goatdoheo GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
534266 10/01/2019 17:43:18 tcoder GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
530035 04/01/2019 08:24:00 huudatwn1q GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 46 ms 2280 KB
525177 08/12/2018 08:55:24 toan2902 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
520799 27/11/2018 23:26:27 chn_k58_binh GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 46 ms 1036 KB
512346 15/11/2018 11:59:33 anhvippro123z GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
504556 04/11/2018 16:46:11 manhtuan0206 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
503638 02/11/2018 20:40:56 nkduc GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 109 ms 36048 KB
497538 25/10/2018 11:15:50 thamtudeptrai007 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 46 ms 1112 KB
488931 13/10/2018 23:45:41 khangtran GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
486735 11/10/2018 21:17:03 soloking GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2836 KB
477653 01/10/2018 02:46:41 nguyenthanhhien GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 125 ms 2800 KB
472442 23/09/2018 18:14:24 blebleble GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 93 ms 2240 KB
469195 18/09/2018 18:22:16 BBBBBBBB GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
451404 16/08/2018 10:51:03 HHHHHHHH GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 2068 KB
449904 13/08/2018 07:28:16 thaolinh GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 140 ms 2728 KB
431171 07/06/2018 13:02:23 hacker123 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
427000 25/05/2018 07:41:22 munrio123 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
388345 21/01/2018 23:50:27 bao GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
384042 10/01/2018 14:53:32 doituyentin2 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 203 ms 2720 KB
380649 02/01/2018 10:03:06 hongquan_no1 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 203 ms 2772 KB
380364 01/01/2018 15:45:05 manhdcd123 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 2528 KB
380361 01/01/2018 15:44:13 manhdcd123 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 203 ms 2772 KB
380194 01/01/2018 23:07:06 tanglamgiang2108hnohvtc GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 2008 KB
373750 10/12/2017 19:34:55 langkhachthoikhong GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
368606 28/11/2017 23:00:44 EmKhongCanAnhThuongHai GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 1132 KB
360450 15/11/2017 15:15:41 namnguyen123 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 140 ms 36148 KB
355854 09/11/2017 05:38:17 vinhntndu GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
344620 25/10/2017 14:44:29 mtavip_prono1 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1092 KB
341668 21/10/2017 10:51:48 hoan2k1 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1092 KB
335985 14/10/2017 10:38:20 quynhtieu GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
315792 11/09/2017 23:41:35 caothesan GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1100 KB
300362 01/08/2017 19:46:30 taicuban GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 125 ms 2772 KB
285504 05/06/2017 09:09:36 nguyenquoctan GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 1192 KB
283631 27/05/2017 11:45:02 tranlehiep2203 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1052 KB
282732 23/05/2017 22:07:25 dacthai2807 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1044 KB
280933 17/05/2017 13:13:11 yutaka2k GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 46 ms 1044 KB
Back to Top