Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
725114 24/02/2020 15:36:11 laitrung P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 500 ms 15140 KB
723932 22/02/2020 07:38:23 Sang7a4gpc P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 875 ms 18640 KB
723470 21/02/2020 08:03:27 Sang7a4gpc P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 875 ms 19008 KB
717184 09/02/2020 08:45:58 HH03 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 875 ms 19164 KB
710062 26/01/2020 20:57:40 idoguirblx P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 453 ms 15152 KB
706595 18/01/2020 11:28:14 HackerMan P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 875 ms 19164 KB
703532 12/01/2020 15:46:34 RengaGunner P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 984 ms 19140 KB
701284 09/01/2020 09:19:45 cuong0812 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 12772 KB
697663 04/01/2020 09:52:09 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 1000 ms 19128 KB
693881 27/12/2019 10:30:54 ttu2006 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 984 ms 19112 KB
690517 18/12/2019 20:17:51 n3kietvq P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 1000 ms 19164 KB
689068 16/12/2019 09:13:46 ngochuy P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 13032 KB
681848 28/11/2019 20:32:54 huyhandsome P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 281 ms 18164 KB
676149 19/11/2019 15:55:23 huyUwU P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 484 ms 15176 KB
671320 09/11/2019 15:10:25 TuanRanChoi P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 500 ms 15116 KB
669733 06/11/2019 21:38:56 Dothanhtai2006 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 15192 KB
660276 21/10/2019 14:33:31 hoa2005 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 453 ms 15236 KB
658665 17/10/2019 10:57:05 Douilu P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 18168 KB
651577 05/10/2019 05:25:52 nguyenphanlk P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 18384 KB
646130 25/09/2019 22:06:46 lehoang P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 18316 KB
645608 24/09/2019 20:21:25 lehoang P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 17900 KB
645607 24/09/2019 20:20:53 lehoang P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 18088 KB
644012 21/09/2019 17:17:14 ntnvlog P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 500 ms 15140 KB
640531 17/09/2019 14:19:12 munrio123 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 453 ms 15204 KB
636855 12/09/2019 09:40:17 HoBinh P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 484 ms 15212 KB
630498 30/08/2019 22:03:27 KKdode P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 12164 KB
602467 03/07/2019 13:31:06 dangkhoa_pascal P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 8644 KB
594551 17/06/2019 23:06:41 minh472007 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 17940 KB
589682 03/06/2019 22:51:02 anh8atlvp P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 18124 KB
567645 31/03/2019 14:30:19 Hai P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 312 ms 15216 KB
558194 11/03/2019 10:35:32 phanhaidang P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 312 ms 15200 KB
554390 03/03/2019 19:59:49 LongÇhampion P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 17036 KB
545496 12/02/2019 14:53:18 ngocminhchvk36 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 12500 KB
544945 11/02/2019 10:50:32 tducCHVK36 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 11948 KB
544941 11/02/2019 10:28:26 Anh_CHV_k36 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 12080 KB
544168 08/02/2019 15:43:25 thienkun P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 343 ms 15212 KB
525176 08/12/2018 08:55:03 toan2902 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 312 ms 15232 KB
516953 21/11/2018 20:23:11 hduoc2003 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 11996 KB
514494 17/11/2018 22:48:24 huydcmm P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 12128 KB
512347 15/11/2018 11:59:53 anhvippro123z P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 10892 KB
501684 31/10/2018 17:42:23 nguyenanhminh165 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 328 ms 15156 KB
497536 25/10/2018 11:15:12 thamtudeptrai007 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 46292 KB
494691 20/10/2018 17:47:12 flynn P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 40420 KB
494571 20/10/2018 11:10:37 htthtt11t1 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 500 ms 16916 KB
494565 20/10/2018 10:44:21 leduykhongngu P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 11512 KB
486733 11/10/2018 21:16:38 soloking P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 406 ms 15244 KB
477652 01/10/2018 02:45:26 nguyenthanhhien P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 390 ms 15208 KB
476759 29/09/2018 20:16:57 Meliodas P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 19120 KB
473326 25/09/2018 09:31:46 phuctien8a3_tdn P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 11464 KB
469193 18/09/2018 18:21:45 BBBBBBBB P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 11976 KB
456718 28/08/2018 20:35:30 bo04 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 406 ms 15176 KB
451393 16/08/2018 10:42:20 HHHHHHHH P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 12000 KB
448599 09/08/2018 18:11:39 thanh123456 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 31364 KB
444099 25/07/2018 16:23:03 vikhangcqt171 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 11388 KB
444084 25/07/2018 16:12:55 vikhangcqt171 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 11696 KB
444083 25/07/2018 16:12:20 vikhangcqt171 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 609 ms 19024 KB
434288 18/06/2018 19:37:37 quangtienlkhigh P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 19064 KB
431170 07/06/2018 13:01:43 hacker123 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 11484 KB
421854 28/04/2018 16:57:58 vinhntndu P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 11964 KB
394182 04/02/2018 19:37:21 truongcoi2001 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 734 ms 18668 KB
380379 01/01/2018 16:18:22 manhdcd123 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 12756 KB
373749 10/12/2017 19:29:32 langkhachthoikhong P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 11548 KB
346742 27/10/2017 19:22:34 ttancaring P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 9880 KB
344619 25/10/2017 14:44:03 mtavip_prono1 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 11576 KB
341667 21/10/2017 10:51:20 hoan2k1 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 11588 KB
335978 14/10/2017 10:33:09 quynhtieu P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 11592 KB
315914 12/09/2017 09:58:47 caothesan P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 671 ms 12484 KB
314360 08/09/2017 22:29:03 dats2007 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 11584 KB
298967 26/07/2017 12:50:31 ngonamduonghl P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 13916 KB
285661 05/06/2017 22:26:28 namnguyen123 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 10708 KB
285501 05/06/2017 09:08:09 nguyenquoctan P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 625 ms 18652 KB
284416 31/05/2017 16:04:51 nqc290997 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 18688 KB
279766 16/05/2017 16:28:56 vdn1999bxvp P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 656 ms 19144 KB
279765 16/05/2017 16:27:13 vdn1999bxvp P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 18752 KB
Back to Top