Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735821 21/03/2020 16:28:18 baobao07 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 157468 KB
735013 19/03/2020 07:01:00 dacphu DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 43732 KB
725499 25/02/2020 10:54:36 haupas DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 101792 KB
725175 24/02/2020 17:03:44 khuongvutramanh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 218 ms 169564 KB
723743 21/02/2020 19:38:55 laitrung DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 187 ms 102096 KB
722112 18/02/2020 15:39:12 tuananh778999 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 218 ms 40648 KB
720657 15/02/2020 18:00:48 sherlockvanh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 104364 KB
718345 11/02/2020 09:52:01 anhnguyenroux DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 113384 KB
718334 11/02/2020 09:37:40 anhnguyenroux DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 113596 KB
718227 10/02/2020 22:50:48 anhnguyenroux DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 103164 KB
714655 05/02/2020 09:24:18 minhlam7a2gpc DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 171 ms 102180 KB
707767 20/01/2020 21:08:44 tadat216 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 234 ms 29908 KB
707671 20/01/2020 18:50:04 HH04 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 421 ms 213436 KB
706597 18/01/2020 11:28:50 HackerMan DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 150140 KB
703840 12/01/2020 21:51:03 HMĐ_191 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 162912 KB
697661 04/01/2020 09:51:42 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 165208 KB
696238 02/01/2020 10:51:03 tranconganhkhoa2006 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 162876 KB
693974 27/12/2019 15:28:45 viet2805 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 163852 KB
693884 27/12/2019 10:31:27 ttu2006 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 296 ms 7684 KB
693636 26/12/2019 20:16:27 Teddy DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 281 ms 7684 KB
693626 26/12/2019 19:54:37 Teddy DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 296 ms 6844 KB
693611 26/12/2019 18:30:13 Teddy DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 312 ms 161536 KB
690319 18/12/2019 11:25:23 h335225 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 103508 KB
678301 22/11/2019 10:48:39 cyb3 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 166128 KB
676323 20/11/2019 00:44:45 mino DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 70508 KB
676322 20/11/2019 00:40:40 mino DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 234 ms 62216 KB
673320 13/11/2019 19:42:31 Dothanhtai2006 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 312 ms 204972 KB
671306 09/11/2019 14:50:45 TuanRanChoi DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 328 ms 204916 KB
669105 05/11/2019 21:30:36 quangbinh047 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 328 ms 204996 KB
665132 29/10/2019 23:07:42 DuongNguyenMinh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 85476 KB
661609 23/10/2019 20:23:40 emsiHD DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 103680 KB
658868 17/10/2019 17:55:42 Douilu DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 218 ms 157620 KB
654042 08/10/2019 22:28:10 iloveNH DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 157380 KB
652920 07/10/2019 16:37:10 iloveNH DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 163348 KB
650747 03/10/2019 23:14:53 nguyenvantien0903 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 104932 KB
650679 03/10/2019 20:59:41 tuantaitungo123 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 103584 KB
650664 03/10/2019 20:52:26 inomatit82 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 103640 KB
649553 02/10/2019 15:17:46 nguyentra DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 203 ms 156468 KB
649504 02/10/2019 14:33:17 ntlinh0505 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 159848 KB
649425 02/10/2019 10:35:55 valueking569 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 159956 KB
649394 02/10/2019 09:59:19 mbfibat DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 154472 KB
649300 02/10/2019 08:03:44 FujiVN DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 218 ms 146016 KB
649136 01/10/2019 20:40:47 GKT1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 154572 KB
648955 01/10/2019 15:53:13 hoangphihung_hatinh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 103500 KB
648698 01/10/2019 08:40:08 cuong0812 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 85412 KB
648687 01/10/2019 08:09:08 dylanrohdes DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 103552 KB
629840 29/08/2019 13:16:05 tennison DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 146488 KB
625641 23/08/2019 16:20:25 Newps DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 103400 KB
617181 06/08/2019 08:58:03 leviettttnh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 101412 KB
617180 06/08/2019 08:56:58 leviettttnh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 147972 KB
617064 05/08/2019 22:34:14 lcnguyendang123 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 250 ms 103624 KB
604770 09/07/2019 16:25:30 VNwcKimbal DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 103604 KB
594549 17/06/2019 23:05:14 minh472007 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 140 ms 104048 KB
590036 04/06/2019 21:53:37 mino DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 140 ms 104076 KB
589644 03/06/2019 21:25:16 anh8atlvp DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 156 ms 52788 KB
588001 29/05/2019 19:37:15 dchy2000 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 102936 KB
588000 29/05/2019 19:31:29 dchy2000 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 103716 KB
587706 28/05/2019 18:24:39 phuongnhi_tran_1206 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 158708 KB
576167 23/04/2019 11:34:57 HHHHHHHH DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 66240 KB
574902 18/04/2019 14:57:51 dangkhoa_pascal DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 151876 KB
574242 17/04/2019 09:21:50 thientho DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 281 ms 198748 KB
573817 16/04/2019 08:39:51 ITK6_NVH DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 203356 KB
573194 14/04/2019 20:35:10 xoaytinh157 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 200236 KB
571354 09/04/2019 21:21:37 Sato DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 203340 KB
568454 02/04/2019 18:04:29 proloc12 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 156 ms 203316 KB
564022 23/03/2019 16:41:37 quoctrungitk16nbkqn DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 162252 KB
558314 11/03/2019 14:25:39 phong1st DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 93 ms 4452 KB
557215 09/03/2019 10:46:07 hongly DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 93 ms 4040 KB
557214 09/03/2019 10:44:36 hongly DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 125 ms 101760 KB
543542 05/02/2019 15:50:44 MTAZero DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 281 ms 217664 KB
543258 04/02/2019 08:34:44 NguyenPhong DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 125 ms 100592 KB
525174 08/12/2018 08:53:23 toan2902 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 199668 KB
524673 06/12/2018 21:01:51 huy9a1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 200684 KB
512791 15/11/2018 16:13:52 LongÇhampion DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 234 ms 107720 KB
512349 15/11/2018 12:00:34 anhvippro123z DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 82456 KB
510587 13/11/2018 15:55:16 quandapro DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 89864 KB
510550 13/11/2018 15:19:05 ikotam DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 56684 KB
506367 06/11/2018 21:51:39 kamisama DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 218 ms 203144 KB
502891 01/11/2018 22:24:19 ngonamduonghl DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 103164 KB
497537 25/10/2018 11:15:28 thamtudeptrai007 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 5788 KB
495711 22/10/2018 20:25:30 gacontapta DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 5696 KB
486730 11/10/2018 21:15:39 soloking DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 125 ms 102104 KB
477650 01/10/2018 02:44:24 nguyenthanhhien DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 140 ms 101904 KB
467785 16/09/2018 09:56:48 minhboybn DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 140 ms 104524 KB
466135 13/09/2018 18:55:49 BBBBBBBB DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 96492 KB
456710 28/08/2018 20:17:10 bo04 DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 140 ms 102036 KB
451677 16/08/2018 17:12:11 HHHHHHHH DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 95912 KB
447652 06/08/2018 23:57:27 thanh123456 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 109 ms 7404 KB
444965 28/07/2018 11:29:12 blebleble DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 203 ms 95672 KB
444147 25/07/2018 17:33:03 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 25168 KB
444146 25/07/2018 17:31:47 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 43356 KB
444145 25/07/2018 17:24:54 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 328 ms 57272 KB
441927 18/07/2018 10:11:02 munrio123 DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 140 ms 101844 KB
438576 05/07/2018 13:53:23 vikhangcqt171 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 101840 KB
437313 28/06/2018 21:08:39 lugan DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 234 ms 104464 KB
434390 19/06/2018 09:49:09 rangnokapk DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 103528 KB
432225 11/06/2018 20:55:38 huynhtuan17ti DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 99664 KB
431168 07/06/2018 12:59:51 hacker123 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 234 ms 102804 KB
420565 22/04/2018 23:38:26 cavang DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 101088 KB
415874 11/04/2018 10:29:47 cuom1999 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 199884 KB
413671 05/04/2018 16:50:34 akahuy12 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 250 ms 164228 KB
413252 04/04/2018 16:14:38 tin2016_tdduy DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 82864 KB
413241 04/04/2018 15:32:26 vudaohoanglong DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 234 ms 145016 KB
413239 04/04/2018 15:29:29 sieucegeto4 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 265 ms 235732 KB
393207 01/02/2018 00:23:57 VNvodichWC DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 89636 KB
393206 01/02/2018 00:20:49 VNvodichWC DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 125 ms 102460 KB
393204 01/02/2018 00:18:18 VNvodichWC DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 218 ms 75824 KB
382013 05/01/2018 16:26:38 tqhuy2502 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 218 ms 181092 KB
380647 02/01/2018 09:57:38 hongquan_no1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 187 ms 97432 KB
380645 02/01/2018 09:56:49 hongquan_no1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 203 ms 102760 KB
379426 31/12/2017 00:26:46 khangtran DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 201424 KB
374628 13/12/2017 20:57:22 toida12chu DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 156 ms 101744 KB
374530 13/12/2017 15:47:04 vinhquana DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 140 ms 101644 KB
366446 26/11/2017 16:50:14 langkhachthoikhong DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 156 ms 101740 KB
366445 26/11/2017 16:48:28 trongphuc_tdn1105 DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 156 ms 101744 KB
360490 15/11/2017 15:40:28 freepascal DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 140 ms 101816 KB
353033 05/11/2017 14:37:32 nghiattk27 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 70552 KB
352597 04/11/2017 20:18:18 vinhntndu DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 79580 KB
349311 31/10/2017 15:34:40 caovantheanh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 69460 KB
348628 30/10/2017 20:56:36 masterv DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 186460 KB
346692 27/10/2017 16:44:33 heathcliff1342 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 200348 KB
345246 26/10/2017 00:52:22 duc2820 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 234 ms 205384 KB
345245 26/10/2017 00:48:13 duc2820 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 188944 KB
344616 25/10/2017 14:42:52 mtavip_prono1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 194544 KB
343802 24/10/2017 11:06:52 awatjkim DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 189656 KB
343536 23/10/2017 23:06:59 itsjustwinds DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 200848 KB
341665 21/10/2017 10:50:52 hoan2k1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 71276 KB
340794 20/10/2017 08:23:22 chn_k58_binh DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 71588 KB
335968 14/10/2017 10:31:55 quynhtieu DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 140 ms 103000 KB
334615 12/10/2017 12:30:19 mra2322001 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 43492 KB
329587 05/10/2017 20:43:57 HNKhang DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 218 ms 171056 KB
320249 20/09/2017 22:38:18 hungs20 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 203 ms 73068 KB
316564 13/09/2017 20:07:33 duongcscx DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 97804 KB
315871 12/09/2017 08:13:33 caothesan DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 106848 KB
305877 17/08/2017 09:53:02 manhhungking DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 192264 KB
303091 10/08/2017 22:47:08 hahpuc DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 109 ms 3848 KB
294892 13/07/2017 00:46:55 chutuanthong DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 140 ms 122244 KB
292586 03/07/2017 23:52:18 huuhieu2k DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 204196 KB
292308 02/07/2017 10:20:07 phuonganh1012 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 204176 KB
292201 01/07/2017 20:48:59 lahoangphongq DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 191440 KB
291421 28/06/2017 10:43:13 thanhanttth DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 62560 KB
285662 05/06/2017 22:28:16 namnguyen123 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 189532 KB
285445 04/06/2017 22:32:18 nguyenxuanhaa3 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 250 ms 171904 KB
285293 04/06/2017 00:49:13 zero1778 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 203188 KB
285292 04/06/2017 00:45:52 zero1778 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 203312 KB
285290 04/06/2017 00:41:20 zero1778 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 250 ms 220888 KB
285216 03/06/2017 17:49:42 nhpntz0t DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 156 ms 101756 KB
284126 30/05/2017 08:10:36 dhkhtn DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 171 ms 198784 KB
284117 30/05/2017 02:57:49 hutech_16ctha1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 177108 KB
282742 23/05/2017 22:37:19 dacthai2807 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 202560 KB
282003 21/05/2017 21:29:21 lotac DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 109 ms 5044 KB
282000 21/05/2017 21:27:17 lotac DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 73344 KB
281970 21/05/2017 20:00:09 hoang_95125 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 109 ms 3876 KB
281921 21/05/2017 15:18:16 dahaodl DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 194612 KB
Back to Top