Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739605 02/04/2020 22:27:23 Hikarii SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 7768 KB
738902 31/03/2020 22:42:02 leductoan SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 7856 KB
738029 29/03/2020 00:33:24 leviettttnh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 8976 KB
730656 09/03/2020 20:29:36 bachkabipro SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4976 KB
730653 09/03/2020 20:25:06 bachkabipro SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4980 KB
725600 25/02/2020 16:03:53 khuongvutramanh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 468 ms 4848 KB
725118 24/02/2020 15:39:55 laitrung SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 171 ms 6008 KB
709554 24/01/2020 14:52:56 mino SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 5268 KB
706695 18/01/2020 14:43:44 tadat216 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 5348 KB
706591 18/01/2020 11:26:34 HackerMan SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4824 KB
699526 06/01/2020 22:28:06 hieuhh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4596 KB
697660 04/01/2020 09:51:29 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 4920 KB
693879 27/12/2019 10:30:24 ttu2006 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4568 KB
692355 23/12/2019 21:40:22 cyb3 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4736 KB
692334 23/12/2019 21:20:19 trananhprince SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 7508 KB
691171 20/12/2019 20:04:56 nguyenvantien0903 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 5744 KB
684301 03/12/2019 14:53:52 tekachi_mochikamedo SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 171 ms 6284 KB
682299 29/11/2019 15:04:03 khangtran SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 7624 KB
682284 29/11/2019 14:55:39 Lolilover SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 578 ms 11256 KB
677071 21/11/2019 19:21:19 tandk SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 187 ms 6244 KB
673315 13/11/2019 19:41:36 Dothanhtai2006 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
671305 09/11/2019 14:49:54 TuanRanChoi SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4208 KB
667457 02/11/2019 20:43:25 DuongNguyenMinh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 5120 KB
658664 17/10/2019 10:56:36 Douilu SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 5308 KB
654083 09/10/2019 00:45:20 minhlam2102002 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 7528 KB
649238 01/10/2019 22:47:58 totanhiep SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 6644 KB
649195 01/10/2019 21:44:24 dothihoangduyen SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 6616 KB
638988 14/09/2019 16:33:46 vinhhien323 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 9308 KB
629542 28/08/2019 16:37:20 tennison SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 5296 KB
629014 27/08/2019 12:42:34 phongan105 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 140 ms 19068 KB
604769 09/07/2019 16:24:43 VNwcKimbal SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 5000 KB
598639 26/06/2019 01:08:31 vinhhuong0802 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4976 KB
594547 17/06/2019 23:04:21 minh472007 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 453 ms 4268 KB
589379 02/06/2019 22:15:39 anh8atlvp SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 171 ms 6296 KB
585904 23/05/2019 15:24:52 duth SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 171 ms 6280 KB
579217 01/05/2019 20:44:31 dangkhoa_pascal SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 8172 KB
576166 23/04/2019 11:34:11 HHHHHHHH SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 453 ms 4232 KB
572809 13/04/2019 22:05:04 khoitranminh592003 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
568590 03/04/2019 05:14:19 tritanngo99 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1880 KB
558024 11/03/2019 09:08:34 phong1st SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 109 ms 2820 KB
552770 28/02/2019 15:39:48 htegamingkiller SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
548092 18/02/2019 19:45:49 lol123456 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 109 ms 2832 KB
547016 15/02/2019 20:40:19 goatdoheo SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
544434 09/02/2019 17:41:32 aGoodGuy SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 343 ms 5260 KB
527033 11/12/2018 21:51:37 ndmanh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 250 ms 5148 KB
525173 08/12/2018 08:53:03 toan2902 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 234 ms 5212 KB
516275 20/11/2018 17:04:25 LongÇhampion SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 3832 KB
516246 20/11/2018 16:07:35 LongÇhampion SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 3984 KB
514949 18/11/2018 15:29:22 huy9a1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 250 ms 5104 KB
514625 18/11/2018 08:14:07 Teddy SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 4300 KB
512351 15/11/2018 12:00:55 anhvippro123z SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 7920 KB
511828 15/11/2018 06:19:34 iiiiiii125478 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 10944 KB
486729 11/10/2018 21:14:58 soloking SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
481525 05/10/2018 21:32:29 thamtudeptrai007 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 6188 KB
477651 01/10/2018 02:44:59 nguyenthanhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 156 ms 5404 KB
476727 29/09/2018 19:18:54 vikhangcqt171 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 5208 KB
476726 29/09/2018 19:18:30 vikhangcqt171 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2592 KB
466134 13/09/2018 18:55:23 BBBBBBBB SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4008 KB
461986 07/09/2018 17:43:31 NguyenKhoilop7 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3680 KB
454324 22/08/2018 19:48:07 htthtt11t1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
454323 22/08/2018 19:47:03 htthtt11t1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1932 KB
453735 21/08/2018 15:48:27 lehaiduyem123 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 93 ms 3040 KB
453704 21/08/2018 15:18:03 htthtt11t1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1960 KB
453700 21/08/2018 15:15:38 htthtt11t1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 3752 KB
453684 21/08/2018 15:02:10 leduykhongngu SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 109 ms 3040 KB
453132 19/08/2018 20:47:03 kien672002 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 250 ms 7980 KB
451676 16/08/2018 17:11:57 HHHHHHHH SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4108 KB
450418 14/08/2018 10:29:21 duyvtvp1919 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4204 KB
445646 30/07/2018 22:13:39 ailab SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2460 KB
445368 30/07/2018 09:32:33 blebleble SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 281 ms 13780 KB
437572 30/06/2018 02:41:00 theanhbr02 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 453 ms 4556 KB
434862 21/06/2018 15:08:22 rangnokapk SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
433680 15/06/2018 22:03:50 nmhien2605 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2860 KB
431167 07/06/2018 12:58:15 hacker123 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 468 ms 6008 KB
429240 30/05/2018 13:35:42 sruletheworld SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 343 ms 7736 KB
423654 08/05/2018 20:50:55 huynhtuan17ti SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2404 KB
414652 08/04/2018 08:59:58 KiVoPhong SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 421 ms 5476 KB
414651 08/04/2018 08:59:04 KiVoPhong SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 5484 KB
414187 06/04/2018 21:26:51 vinhntndu SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 7920 KB
405561 15/03/2018 19:58:33 ngocminh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
404785 14/03/2018 09:31:43 huudatwn1q SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 5892 KB
376306 18/12/2017 21:47:37 trongphuc_tdn1105 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 213420 KB
373747 10/12/2017 19:27:13 langkhachthoikhong SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 213392 KB
361266 16/11/2017 15:35:40 freepascal SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 213472 KB
357814 11/11/2017 18:29:21 minhtan190397 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 213532 KB
357810 11/11/2017 18:21:32 minhtan190397 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 213532 KB
357806 11/11/2017 18:17:02 minhtan190397 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 213528 KB
348601 30/10/2017 20:39:08 masterv SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
344614 25/10/2017 14:42:04 mtavip_prono1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 390 ms 4936 KB
344410 25/10/2017 08:31:26 awatjkim SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4936 KB
341664 21/10/2017 10:50:42 hoan2k1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 7016 KB
339217 17/10/2017 23:03:21 Deepsea SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 6964 KB
339047 17/10/2017 21:19:10 vietdeptrai SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4556 KB
337731 16/10/2017 09:46:25 phuonganh1012 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
335962 14/10/2017 10:30:48 quynhtieu SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 156 ms 11568 KB
328873 04/10/2017 08:17:36 nguyenxuanhaa3 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 156 ms 11760 KB
328848 04/10/2017 07:23:21 trihien0102 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 406 ms 29724 KB
327730 02/10/2017 20:38:13 chn_k58_binh SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 281 ms 4460 KB
320226 20/09/2017 22:05:07 hungs20 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 7392 KB
319901 20/09/2017 10:28:45 hahpuc SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
318738 17/09/2017 22:40:10 tutq9oo SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 390 ms 4536 KB
318022 16/09/2017 16:27:35 anhmanhvodoi20xx SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 265 ms 4588 KB
317151 14/09/2017 20:51:02 duongcscx SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 281 ms 4660 KB
315203 10/09/2017 23:55:38 caothesan SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 7424 KB
313507 06/09/2017 17:31:24 mra2322001 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 390 ms 8740 KB
313506 06/09/2017 17:30:37 mra2322001 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 390 ms 8740 KB
312160 03/09/2017 08:12:24 chuducanhchy SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
308201 23/08/2017 12:39:28 lotac SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 390 ms 6140 KB
307744 22/08/2017 00:44:26 dahaodl SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 281 ms 8696 KB
294907 13/07/2017 01:08:24 okeomachnha SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 8032 KB
294898 13/07/2017 00:53:00 okeomachnha SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 8080 KB
294895 13/07/2017 00:51:10 okeomachnha SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 8004 KB
288748 17/06/2017 20:44:57 namnguyen123 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 109 ms 7908 KB
286261 08/06/2017 22:02:01 cavang SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2852 KB
286260 08/06/2017 22:00:53 cavang SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2852 KB
286259 08/06/2017 21:59:16 cavang SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2852 KB
285888 07/06/2017 09:36:57 sesshomalong SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Java 8 Accepted 1468 ms 48388 KB
285886 07/06/2017 09:34:05 sesshomalong SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Java 8 Accepted 875 ms 48680 KB
285871 07/06/2017 08:25:57 sesshomalong SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
Back to Top