Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735524 20/03/2020 16:04:44 cyber_coder CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3368 KB
732978 14/03/2020 10:34:58 baoduytran CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2712 KB
723733 21/02/2020 19:20:18 laitrung CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3448 KB
713076 01/02/2020 17:54:48 minhlam7a2gpc CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3552 KB
709015 23/01/2020 10:39:11 mino CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2780 KB
706590 18/01/2020 11:26:24 HackerMan CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3376 KB
700199 07/01/2020 14:43:35 ntphong CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3456 KB
697659 04/01/2020 09:51:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 3360 KB
693874 27/12/2019 10:26:53 ttu2006 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3324 KB
691378 21/12/2019 00:50:03 CodeWar37 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3376 KB
684907 05/12/2019 09:17:54 leviettttnh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 3372 KB
684307 03/12/2019 14:59:39 tekachi_mochikamedo CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3540 KB
683919 02/12/2019 20:27:11 newbietm CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3332 KB
682443 29/11/2019 19:16:28 arianagrande CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3560 KB
677337 22/11/2019 09:10:31 cyb3 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
676221 19/11/2019 19:43:45 tandk CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3500 KB
673314 13/11/2019 19:40:57 Dothanhtai2006 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2884 KB
671964 11/11/2019 09:53:55 dahaodl CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2784 KB
671895 10/11/2019 22:17:12 Nducnha CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3480 KB
671533 09/11/2019 23:39:49 ldn694 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
671531 09/11/2019 23:31:04 ldn694 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
671304 09/11/2019 14:49:35 TuanRanChoi CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3440 KB
662973 25/10/2019 22:43:41 canhtoannct CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3520 KB
658659 17/10/2019 10:54:18 Douilu CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3376 KB
658247 16/10/2019 10:37:49 chutichday2 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3560 KB
658039 15/10/2019 20:38:47 yolo19yolo CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3560 KB
658038 15/10/2019 20:38:45 yolo19yolo CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3560 KB
657542 14/10/2019 21:05:42 TranLeNhuQuynh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3376 KB
657512 14/10/2019 20:14:09 lamhn2006123 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3556 KB
656745 12/10/2019 22:55:19 kyrieirving1 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3360 KB
656744 12/10/2019 22:53:05 kyrieirving1 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2684 KB
656149 11/10/2019 21:33:13 cuong0812 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
654192 09/10/2019 09:09:19 canvn2000 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
652776 07/10/2019 08:30:03 lamhn2006123 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3556 KB
652074 05/10/2019 22:37:44 worldhello1604 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3360 KB
650971 04/10/2019 12:19:52 canhtoannct CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
650820 04/10/2019 02:22:57 canhtoannct CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
638614 14/09/2019 09:39:01 leviettttnh CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3556 KB
630490 30/08/2019 21:59:44 KKdode CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3976 KB
629752 29/08/2019 00:10:46 thaolinh CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
625557 23/08/2019 11:54:21 baobao07 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3232 KB
620221 12/08/2019 22:17:52 pqviet CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 4056 KB
608994 22/07/2019 12:39:44 Newps CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
608790 22/07/2019 07:58:36 nhatanh10102005 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3464 KB
604767 09/07/2019 16:24:15 VNwcKimbal CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3276 KB
600697 28/06/2019 14:10:20 GreenHat CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3376 KB
598993 26/06/2019 21:39:49 huynhtuan17ti CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3292 KB
598987 26/06/2019 21:35:31 huynhtuan17ti CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
598229 25/06/2019 08:30:08 quyetthang2002 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3484 KB
595799 20/06/2019 10:22:20 hoatmt CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3512 KB
594544 17/06/2019 23:01:44 minh472007 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
589382 02/06/2019 22:19:30 anh8atlvp CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 3344 KB
589244 02/06/2019 14:33:28 11nguyenhuyhoang CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 3308 KB
587788 28/05/2019 21:48:25 rewwninja CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
584600 20/05/2019 16:25:20 nguyenvantien0903 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2164 KB
584598 20/05/2019 16:24:23 nguyenvantien0903 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
584592 20/05/2019 16:21:55 nguyenvantien0903 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2268 KB
581049 07/05/2019 13:38:29 hh1305 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3312 KB
578810 29/04/2019 21:52:23 Newps CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
577505 27/04/2019 15:42:40 thanhtraidep123 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3484 KB
576165 23/04/2019 11:33:13 HHHHHHHH CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3244 KB
573471 15/04/2019 13:42:14 dangkhoa_pascal CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
570761 08/04/2019 22:42:58 phongphu2602 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
563679 22/03/2019 19:11:43 quochungctg2003 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 4012 KB
563109 21/03/2019 19:51:45 khanhhuyctg CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2668 KB
562564 20/03/2019 13:10:35 phuongnhi_tran_1206 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 531 ms 3304 KB
558020 11/03/2019 09:07:09 phong1st CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3524 KB
553755 02/03/2019 08:43:18 toikhongbietlambai CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 3888 KB
552521 27/02/2019 23:05:26 htegamingkiller CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3536 KB
546038 13/02/2019 16:49:29 thienkun CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3476 KB
535174 11/01/2019 22:12:12 Lam22062002 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 3956 KB
535104 11/01/2019 21:13:38 nhungle CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2680 KB
533600 09/01/2019 18:47:22 tcoder CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 4064 KB
527032 11/12/2018 21:51:15 ndmanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3380 KB
525172 08/12/2018 08:52:43 toan2902 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3376 KB
516061 20/11/2018 08:14:43 PhongDang CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 3348 KB
512352 15/11/2018 12:01:15 anhvippro123z CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3340 KB
505214 05/11/2018 15:37:20 iiiiiii125478 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
504363 04/11/2018 06:09:42 iiiiiii125478 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
499063 27/10/2018 09:49:53 thuanvovan CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3528 KB
498215 25/10/2018 23:25:11 luckyboy__qh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 4100 KB
495976 23/10/2018 10:09:14 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3272 KB
495014 21/10/2018 10:51:21 LongÇhampion CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3344 KB
492259 18/10/2018 12:35:01 khangtran CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2884 KB
490888 16/10/2018 15:51:02 xikhud CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3288 KB
490886 16/10/2018 15:50:16 xikhud CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3276 KB
486727 11/10/2018 21:14:22 soloking CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 4124 KB
481531 05/10/2018 21:33:30 thamtudeptrai007 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 4008 KB
478211 01/10/2018 22:24:18 vikhangcqt171 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3000 KB
477002 30/09/2018 00:54:10 anhquoc831997 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 46 ms 4088 KB
471010 20/09/2018 21:35:34 nguyenthanhhien CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 46 ms 3584 KB
466506 14/09/2018 12:47:46 xacutara CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3264 KB
466132 13/09/2018 18:55:06 BBBBBBBB CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3232 KB
461424 06/09/2018 18:11:09 NguyenKhoilop7 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3024 KB
456856 29/08/2018 09:34:22 ARSENAL1886 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3116 KB
451675 16/08/2018 17:11:47 HHHHHHHH CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3312 KB
447248 04/08/2018 22:30:04 lcnguyendang123 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3220 KB
438789 06/07/2018 11:05:59 hoangmychv2002 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3320 KB
431166 07/06/2018 12:57:30 hacker123 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2732 KB
430473 04/06/2018 20:06:49 rangnokapk CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
421123 25/04/2018 10:29:48 nglam105 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3232 KB
409771 27/03/2018 07:37:43 reaper2003 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3468 KB
405560 15/03/2018 19:57:05 ngocminh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3320 KB
402892 12/03/2018 08:31:09 letanminhtoan CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3528 KB
393784 02/02/2018 20:41:31 bepo CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3412 KB
393783 02/02/2018 20:40:12 bepo CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3460 KB
388652 22/01/2018 19:24:01 nguyenxuancam2001 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3576 KB
387799 20/01/2018 09:21:52 z7vahein7z CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
387573 19/01/2018 15:04:10 nguyenquochuydl123 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3524 KB
382492 06/01/2018 15:09:21 dchy89 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3552 KB
381912 05/01/2018 14:31:46 tuandaica CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3552 KB
380643 02/01/2018 09:54:17 hongquan_no1 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 46 ms 3552 KB
380461 01/01/2018 20:31:23 lêanhtuấn CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3552 KB
376303 18/12/2017 21:44:23 trongphuc_tdn1105 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3496 KB
375603 16/12/2017 01:53:37 truongtop14 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3292 KB
375602 16/12/2017 01:41:29 truongtop14 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
375601 16/12/2017 01:39:57 truongtop14 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3292 KB
373581 10/12/2017 01:09:24 chicken1996 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
373532 09/12/2017 20:13:06 duongnambxvp CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3488 KB
371396 04/12/2017 09:07:55 lamgiahuy10TH CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
366436 26/11/2017 16:41:31 langkhachthoikhong CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3448 KB
362115 18/11/2017 02:07:13 vuxuandh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3276 KB
360590 15/11/2017 16:25:51 freepascal CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3520 KB
358419 12/11/2017 19:51:37 whoami CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
355648 08/11/2017 20:40:26 vinhntndu CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3348 KB
353952 06/11/2017 20:14:12 tungtdn321 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3552 KB
348280 30/10/2017 13:44:16 nguyentuan CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
346752 27/10/2017 19:26:47 ttancaring CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3300 KB
344613 25/10/2017 14:41:39 mtavip_prono1 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3292 KB
341663 21/10/2017 10:50:28 hoan2k1 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3300 KB
341330 20/10/2017 21:12:34 NAKICTI CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3300 KB
339044 17/10/2017 21:17:46 vietdeptrai CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3524 KB
335958 14/10/2017 10:29:44 quynhtieu CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
333791 11/10/2017 08:42:01 hahpuc CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3288 KB
333724 11/10/2017 00:12:44 duyvtvp1919 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3252 KB
330533 06/10/2017 23:11:45 aplessss CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3520 KB
325652 29/09/2017 21:18:43 haidangdz CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3564 KB
324034 27/09/2017 22:32:16 tungtdn4321 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3564 KB
320223 20/09/2017 22:04:27 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
315365 11/09/2017 10:06:10 hoang_95125 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
314946 10/09/2017 11:15:33 manhhungking CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3920 KB
314766 09/09/2017 21:30:35 Pejunmapdit CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3540 KB
303833 12/08/2017 15:56:43 vinh10a2 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3896 KB
303231 11/08/2017 10:11:28 gamestation CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3536 KB
302575 09/08/2017 16:17:12 nam288 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3144 KB
301533 06/08/2017 15:07:35 vu188ac CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3556 KB
297883 22/07/2017 20:35:53 chn_k58_binh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 4104 KB
293888 10/07/2017 07:32:40 M3Hunter CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3820 KB
293472 08/07/2017 08:03:16 le_doan_phu CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3524 KB
291411 28/06/2017 10:06:49 quangll CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
288745 17/06/2017 20:39:58 namnguyen123 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3596 KB
287907 14/06/2017 16:19:51 thilove98 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3268 KB
287470 13/06/2017 09:09:40 anhvu_cbl CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3272 KB
286130 08/06/2017 15:07:30 hth20082000 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 2868 KB
285914 07/06/2017 11:16:40 sesshomalong CANDY1 - Chia kẹo 1 Java 8 Accepted 359 ms 28784 KB
Back to Top