Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
726543 27/02/2020 17:46:34 Nducnha CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 5376 KB
706589 18/01/2020 11:26:13 HackerMan CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8528 KB
697658 04/01/2020 09:50:49 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 8488 KB
693866 27/12/2019 10:24:17 ttu2006 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8476 KB
684310 03/12/2019 15:01:26 tekachi_mochikamedo CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8508 KB
673311 13/11/2019 19:39:57 Dothanhtai2006 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8452 KB
671302 09/11/2019 14:49:16 TuanRanChoi CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8404 KB
658660 17/10/2019 10:54:47 Douilu CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8528 KB
630484 30/08/2019 21:57:39 KKdode CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 5384 KB
604766 09/07/2019 16:23:40 VNwcKimbal CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 5460 KB
604384 08/07/2019 21:05:20 huynhtuan17ti CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5460 KB
602304 02/07/2019 22:54:07 quoctrungitk16nbkqn CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8476 KB
594541 17/06/2019 23:01:05 minh472007 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5480 KB
589377 02/06/2019 22:07:07 anh8atlvp CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5516 KB
575244 19/04/2019 08:15:57 lecungtien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 4852 KB
574431 17/04/2019 10:53:30 dangkhoa_pascal CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 4824 KB
574428 17/04/2019 10:48:09 dangkhoa_pascal CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 4824 KB
573186 14/04/2019 20:29:55 xoaytinh157 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5420 KB
570763 08/04/2019 22:45:22 phongphu2602 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5508 KB
561427 17/03/2019 16:07:56 ngbn112358 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5388 KB
535954 13/01/2019 21:44:26 nmt128 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 93 ms 7744 KB
527030 11/12/2018 21:50:45 ndmanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5536 KB
525170 08/12/2018 08:51:02 toan2902 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5532 KB
517413 22/11/2018 13:07:58 LongÇhampion CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 5468 KB
516059 20/11/2018 08:13:50 PhongDang CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5504 KB
512353 15/11/2018 12:01:35 anhvippro123z CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5496 KB
501704 31/10/2018 18:10:26 hungduytdn7a3 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5428 KB
497534 25/10/2018 11:14:27 thamtudeptrai007 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5536 KB
497259 24/10/2018 22:47:49 hungduytdn7a3 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5536 KB
486709 11/10/2018 21:06:40 soloking CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5540 KB
481426 05/10/2018 20:31:28 HHHHHHHH CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5428 KB
466131 13/09/2018 18:54:38 BBBBBBBB CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5428 KB
451392 16/08/2018 10:41:46 HHHHHHHH CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5508 KB
431165 07/06/2018 12:56:51 hacker123 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5544 KB
414562 07/04/2018 21:35:21 zinehoo97 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5396 KB
406840 20/03/2018 15:35:00 vankunto1920 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5484 KB
402215 09/03/2018 22:05:50 quynhtieu CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5428 KB
394355 05/02/2018 14:23:46 theninja CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5428 KB
390548 24/01/2018 22:18:18 tosdeptrai CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5512 KB
384459 11/01/2018 14:48:08 vuongbxvp CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 46 ms 5480 KB
376309 18/12/2017 21:51:29 trongphuc_tdn1105 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 109 ms 8216 KB
373788 10/12/2017 20:35:06 namnguyen123 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 109 ms 8436 KB
373745 10/12/2017 19:26:10 langkhachthoikhong CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5456 KB
371406 04/12/2017 09:09:49 lamgiahuy10TH CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5432 KB
368590 28/11/2017 22:49:13 EmKhongCanAnhThuongHai CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5508 KB
365205 24/11/2017 10:45:53 trungpro CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 5500 KB
363212 20/11/2017 20:18:10 tranduyminh0919 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5464 KB
361326 16/11/2017 16:10:33 SHieu8a3TDN2017 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5448 KB
361324 16/11/2017 16:10:15 Duong8a3_tdn2017 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5448 KB
361321 16/11/2017 16:09:21 Duong8a3_tdn2017 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5448 KB
361308 16/11/2017 15:53:14 freepascal CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5448 KB
361284 16/11/2017 15:44:51 vuxuandh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5452 KB
Back to Top