Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735733 21/03/2020 10:53:19 cyber_coder PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
725144 24/02/2020 16:19:10 laitrung PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
706587 18/01/2020 11:25:54 HackerMan PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
697656 04/01/2020 09:50:21 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
693875 27/12/2019 10:27:24 ttu2006 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
673308 13/11/2019 19:38:21 Dothanhtai2006 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
671299 09/11/2019 14:48:30 TuanRanChoi PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
666237 31/10/2019 21:06:11 Collins_Nguyễn PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
665533 30/10/2019 20:15:32 TheHacker PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
658658 17/10/2019 10:53:58 Douilu PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
656390 12/10/2019 09:20:33 provipada123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
641577 18/09/2019 14:45:47 thanthanh PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
630413 30/08/2019 21:32:15 KKdode PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
607648 18/07/2019 19:38:39 caodung PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
604763 09/07/2019 16:21:37 VNwcKimbal PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
604761 09/07/2019 16:18:56 lesondz PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
604486 09/07/2019 08:54:25 trungtt123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
604000 07/07/2019 14:53:42 NguyenVanTan PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
603813 06/07/2019 17:58:55 vanan9205 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
601877 01/07/2019 23:51:08 quoctrungitk16nbkqn PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
596902 22/06/2019 12:59:46 dangkhoa_pascal PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
595059 18/06/2019 18:59:48 cyrocs258 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
594535 17/06/2019 22:59:40 minh472007 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
589646 03/06/2019 21:26:51 anh8atlvp PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
587988 29/05/2019 17:39:23 onehit PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
576160 23/04/2019 11:23:59 HHHHHHHH PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
575074 18/04/2019 20:25:26 bbb PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
573192 14/04/2019 20:34:39 xoaytinh157 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
570757 08/04/2019 22:39:54 phongphu2602 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
570743 08/04/2019 22:15:44 triphuc315 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
569433 05/04/2019 08:13:19 xyz123999 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
559803 13/03/2019 19:56:01 phungduyminh1802 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
555545 06/03/2019 11:30:38 thanhcong PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
548957 20/02/2019 18:18:14 ngohieu7890 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
547948 18/02/2019 09:39:43 ykhanh205 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
547942 18/02/2019 09:32:33 ykhanh205 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
541163 27/01/2019 20:59:16 NinhNguyentn2000 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
540956 27/01/2019 09:59:30 thang10b4123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
538162 19/01/2019 08:43:14 toikhongbietlambai PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
536542 15/01/2019 10:23:25 LongÇhampion PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
535143 11/01/2019 21:48:33 Lam22062002 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
533595 09/01/2019 18:12:26 tcoder PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
527027 11/12/2018 21:49:46 ndmanh PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
525165 08/12/2018 08:48:01 toan2902 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
522889 03/12/2018 07:44:51 Admin1001 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
512355 15/11/2018 12:02:17 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
510794 13/11/2018 19:52:51 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
510549 13/11/2018 15:10:37 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
509539 11/11/2018 20:18:06 btappmedia PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
501167 30/10/2018 20:21:44 stviolent3010 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
499586 27/10/2018 23:44:28 kamisama PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
488818 13/10/2018 21:52:48 nghethuat102 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
486722 11/10/2018 21:11:40 soloking PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
484407 10/10/2018 00:15:27 dchy2000 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
483434 08/10/2018 21:41:04 hoangcanh123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
481533 05/10/2018 21:34:42 thamtudeptrai007 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
479896 04/10/2018 10:23:06 minh867 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
478154 01/10/2018 21:41:17 vinhntndu PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
466767 14/09/2018 17:55:32 NguyenKhoilop7 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
466502 14/09/2018 12:46:02 xacutara PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
466191 13/09/2018 19:59:32 ILS18_22 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
466129 13/09/2018 18:54:00 BBBBBBBB PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
455338 24/08/2018 22:26:52 hoangteo0103 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
451412 16/08/2018 10:57:03 HHHHHHHH PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
446969 03/08/2018 20:56:06 munrio1234z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
431163 07/06/2018 12:55:27 hacker123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
407146 21/03/2018 09:09:24 yogathanh99 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
403395 13/03/2018 10:11:21 nam8a3_tdn2017 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
402216 09/03/2018 22:06:33 quynhtieu PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
398644 25/02/2018 12:18:57 ngocminh PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
393337 01/02/2018 14:28:10 truongcoi2001 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
392718 30/01/2018 15:18:33 wtfit PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
388696 22/01/2018 21:04:49 dats2007 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
378250 27/12/2017 20:51:01 daodongphong PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
376382 19/12/2017 20:55:39 trongphuc_tdn1105 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
376078 18/12/2017 08:01:12 EmKhôngCầnAnhThươngHại PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
374113 11/12/2017 21:32:20 theninja PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
373787 10/12/2017 20:34:28 namnguyen123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
371757 04/12/2017 18:20:14 langkhachthoikhong PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
371403 04/12/2017 09:09:20 lamgiahuy10TH PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
368582 28/11/2017 22:37:13 EmKhongCanAnhThuongHai PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
366068 25/11/2017 20:41:09 namtao97 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
365207 24/11/2017 10:46:27 trungpro PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
364595 23/11/2017 08:59:19 txt PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
362827 19/11/2017 20:24:56 01674138387 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
362109 18/11/2017 00:52:12 vuxuandh PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
360500 15/11/2017 15:46:23 van312nt PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
360027 14/11/2017 19:08:33 tranduyminh0919 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
359524 14/11/2017 09:34:47 hth20082000 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
359519 14/11/2017 09:25:52 hth20082000 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
Back to Top