Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739379 02/04/2020 16:10:57 LovelySunset NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 468 ms 3404 KB
735945 21/03/2020 22:28:57 tuilatui132 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2688 KB
725572 25/02/2020 15:03:35 drlamlqd9 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3624 KB
725536 25/02/2020 13:08:38 Fidisk NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3036 KB
725319 24/02/2020 22:40:02 ducanh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3756 KB
721248 16/02/2020 22:04:35 trung09072004 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
719849 14/02/2020 07:58:45 dangtiendung1201 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4068 KB
719681 13/02/2020 19:12:44 ThanhNam NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3720 KB
718339 11/02/2020 09:45:07 haupas NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 3712 KB
708341 21/01/2020 21:02:52 HackerMan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 453 ms 3432 KB
707500 20/01/2020 13:18:23 hieunguyenduc696 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 421 ms 3484 KB
705628 16/01/2020 09:44:11 stkirito74 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3692 KB
705596 16/01/2020 09:26:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 500 ms 11600 KB
675860 18/11/2019 22:39:33 omgursocute NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 421 ms 3512 KB
675859 18/11/2019 22:39:23 thewminers1014 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 421 ms 3512 KB
667619 03/11/2019 06:29:20 DuongNguyenMinh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 453 ms 3504 KB
664118 27/10/2019 21:34:38 hitu1914 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 453 ms 3508 KB
663827 27/10/2019 11:14:37 hitu1903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 640 ms 41592 KB
663795 27/10/2019 10:50:04 hitu1901 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 500 ms 11628 KB
655313 10/10/2019 15:14:51 nguyentrantien2002 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 10340 KB
654067 08/10/2019 23:37:13 namlawng123 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 7416 KB
646950 27/09/2019 16:16:51 baobao07 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 7424 KB
632377 04/09/2019 18:45:21 leviettttnh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 10256 KB
625040 22/08/2019 10:16:01 thuy_quynh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2724 KB
614585 01/08/2019 06:52:17 trandat NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2844 KB
612324 27/07/2019 19:59:25 dothihoangduyen NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 11308 KB
612270 27/07/2019 17:22:38 gianghia056 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 9616 KB
610294 24/07/2019 15:05:53 dothihoangduyen NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 10240 KB
608611 21/07/2019 16:12:57 dfwapekko NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 7292 KB
608108 20/07/2019 11:06:16 totanhiep NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 10260 KB
608105 20/07/2019 10:58:14 HMĐ_191 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4504 KB
608101 20/07/2019 10:38:36 dangnguyen NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6204 KB
608100 20/07/2019 10:37:12 anhnguyen123 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 7364 KB
608098 20/07/2019 10:33:10 ldn694 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
608038 20/07/2019 01:23:56 khangtran NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 10248 KB
596940 22/06/2019 14:33:26 vinhhuong0802 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3236 KB
593515 15/06/2019 07:50:04 masteroffood NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6688 KB
591468 09/06/2019 18:29:02 cyb3 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
589033 01/06/2019 20:03:07 anhnguyenroux NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6356 KB
589032 01/06/2019 20:02:17 anhnguyenroux NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 10332 KB
581095 07/05/2019 17:13:19 thedemonstuan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 7688 KB
565548 27/03/2019 14:00:58 van080702 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3200 KB
565479 27/03/2019 10:24:07 quangtienlkhigh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3756 KB
565477 27/03/2019 10:23:35 phantanthuong NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
565460 27/03/2019 10:10:38 khambui2018 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3760 KB
565400 27/03/2019 09:36:37 huynhvanphu102 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3760 KB
561252 17/03/2019 08:32:37 quynh382003 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 328 ms 5848 KB
554359 03/03/2019 16:55:37 ffrederick NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 9632 KB
553039 28/02/2019 21:43:53 phuongnhi_tran_1206 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 7444 KB
551336 25/02/2019 19:34:15 nguyenvantien0903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
551335 25/02/2019 19:34:00 nguyenvantien0903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
551334 25/02/2019 19:33:28 nguyenvantien0903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
551333 25/02/2019 19:32:15 nguyenvantien0903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2680 KB
551331 25/02/2019 19:29:59 nguyenvantien0903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3696 KB
551281 25/02/2019 17:04:20 nguyenvantien0903 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
525633 09/12/2018 10:23:18 tritanngo99 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2740 KB
517870 22/11/2018 21:02:57 huatho131 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
514975 18/11/2018 16:23:55 hitu02 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2712 KB
514406 17/11/2018 20:24:55 hitu03 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 781 ms 2864 KB
513979 16/11/2018 23:33:15 hitu07 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 359 ms 6320 KB
513727 16/11/2018 18:14:16 lehoang NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 375 ms 6192 KB
513725 16/11/2018 18:13:23 lehoang NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 296 ms 5536 KB
513413 16/11/2018 13:10:41 khoaat NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
513120 15/11/2018 22:42:01 chuotvip NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2768 KB
510688 13/11/2018 17:02:26 vanan9205 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 6660 KB
510132 12/11/2018 22:04:00 lehoang NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 312 ms 5860 KB
505264 05/11/2018 16:47:04 iiiiiii125478 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 18140 KB
495391 22/10/2018 00:24:50 xikhud NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 296 ms 3548 KB
494839 20/10/2018 22:55:33 xikhud NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 296 ms 3532 KB
490735 16/10/2018 13:37:03 DeBruyne NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 296 ms 6112 KB
480313 04/10/2018 18:58:02 LongÇhampion NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 6328 KB
474158 26/09/2018 10:56:17 dangkhoa_pascal NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 6628 KB
461740 07/09/2018 10:04:09 chaukhanh2003 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
460367 04/09/2018 20:22:23 lcnguyendang123 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 328 ms 6420 KB
458549 01/09/2018 14:51:30 vokhanhan25 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3716 KB
457349 30/08/2018 07:41:01 HHHHHHHH NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3044 KB
451845 16/08/2018 21:14:02 hoangthuc701 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 7428 KB
447312 05/08/2018 13:20:53 haxorus2004 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 343 ms 6812 KB
446184 01/08/2018 15:33:34 phancongthanh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 6580 KB
445164 29/07/2018 16:30:00 iostream NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 640 ms 2552 KB
439519 09/07/2018 14:38:47 ThanhEtn NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
430778 05/06/2018 21:54:24 huy9a1 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 390 ms 6496 KB
430545 05/06/2018 08:36:59 hung30052002 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 656 ms 41656 KB
422054 29/04/2018 10:59:28 Adam_Kyle NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 5620 KB
422044 29/04/2018 10:54:54 Adam_Kyle NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 296 ms 3464 KB
422043 29/04/2018 10:54:05 Adam_Kyle NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3464 KB
415547 10/04/2018 16:41:00 vinhntndu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 5672 KB
406054 17/03/2018 15:42:50 vínhdinhstudents NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Python 3 Accepted 156 ms 10708 KB
391165 26/01/2018 08:30:35 duongbp1990 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
387454 19/01/2018 09:13:58 adladl NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 6724 KB
387453 19/01/2018 09:13:31 adladl NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 140 ms 18604 KB
375316 15/12/2017 14:59:47 0000000000 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3952 KB
369351 30/11/2017 14:57:32 phoaiphuthinh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 7084 KB
363862 21/11/2017 22:25:14 anhbannho147vn NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 328 ms 3476 KB
359827 14/11/2017 15:23:10 freepascal NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 6660 KB
359503 14/11/2017 09:02:53 huyvuhp NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
353811 06/11/2017 18:36:08 ThanhEtn NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 109 ms 6412 KB
340347 19/10/2017 15:11:31 Sieyco123456 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3284 KB
340268 19/10/2017 14:47:22 Sieyco123456 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3100 KB
339250 18/10/2017 00:17:45 nkduc NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3768 KB
312948 04/09/2017 20:53:10 tranquockhanh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2936 KB
307344 20/08/2017 16:35:23 ABC_XYZ NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 6660 KB
297664 21/07/2017 20:47:24 toilati123vn NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 328 ms 5784 KB
295089 13/07/2017 19:35:40 Nhokkz NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 6648 KB
295075 13/07/2017 19:12:39 Nhokkz NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3724 KB
295074 13/07/2017 19:12:33 Nhokkz NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3724 KB
295061 13/07/2017 18:12:13 tuanhleo11 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 9680 KB
268069 06/04/2017 17:01:15 tuan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 6024 KB
268062 06/04/2017 16:56:43 tuan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6024 KB
268059 06/04/2017 16:55:01 tuan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 6264 KB
264802 29/03/2017 20:40:58 awatjkim NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 6196 KB
252155 26/02/2017 10:03:52 TQT NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 8088 KB
237183 01/01/2017 14:52:21 cocvu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 7352 KB
236252 28/12/2016 15:36:53 phoaiphuthinh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3724 KB
232869 16/12/2016 19:57:39 4everkaka NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 10260 KB
222542 22/11/2016 22:26:08 truongtv28 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2804 KB
221123 20/11/2016 23:21:30 khoinguyentdmu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 11016 KB
221117 20/11/2016 23:16:03 khoinguyentdmu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 7112 KB
212113 06/11/2016 20:44:40 tuan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6992 KB
205130 26/10/2016 20:08:02 thaixuandang NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3632 KB
186151 01/10/2016 21:46:08 hut_luan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
186135 01/10/2016 21:37:57 hut_luan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 468 ms 5296 KB
185109 30/09/2016 09:13:26 hutphuoc NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6632 KB
185105 30/09/2016 09:12:06 hutphuoc NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
179037 19/09/2016 20:01:09 dahaodl NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6652 KB
178852 19/09/2016 10:25:38 leducthinh0409 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
178834 19/09/2016 09:40:25 caothesan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2680 KB
170511 05/09/2016 21:18:48 bachnxepu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
170508 05/09/2016 21:17:07 bachnxepu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
170502 05/09/2016 21:11:17 bachnxepu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
168783 03/09/2016 17:49:57 thaiuit NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 4668 KB
165992 26/08/2016 09:17:01 qtuan140101 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 1512 KB
157869 02/08/2016 15:07:40 HoVanAnhK58A2 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
154326 23/07/2016 00:29:58 reach_up NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1536 KB
151784 14/07/2016 08:23:43 dqhn123 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
151515 12/07/2016 22:08:46 doinghieng NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 312 ms 12744 KB
151514 12/07/2016 22:06:33 doinghieng NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 265 ms 12744 KB
143210 12/06/2016 15:58:03 romqn1999 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
143181 12/06/2016 14:40:01 middlest NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
137770 25/05/2016 20:03:01 kimhao0004 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
124883 15/03/2016 15:09:40 123vietnam_pro NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1372 KB
121308 23/02/2016 20:23:34 thanhday132 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
121307 23/02/2016 20:22:56 thanhday132 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
121294 23/02/2016 19:48:02 dqhungdl NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
120201 18/02/2016 09:58:13 nnha NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 109 ms 7064 KB
120200 18/02/2016 09:58:06 trantienlqd200620 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 109 ms 7056 KB
120199 18/02/2016 09:57:57 huuhieu2k NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 109 ms 7008 KB
120196 18/02/2016 09:54:02 thuyduyennguyen NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 109 ms 7116 KB
120184 18/02/2016 09:37:05 kimmy133 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 109 ms 7168 KB
120172 18/02/2016 09:15:29 huuhieu2k NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 453 ms 42332 KB
120168 18/02/2016 09:05:03 thuyduyennguyen NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
120164 18/02/2016 09:02:08 nnha NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 343 ms 30440 KB
120162 18/02/2016 08:58:40 huyenthoai101 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
120161 18/02/2016 08:56:56 trantienlqd200620 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 390 ms 42212 KB
120158 18/02/2016 08:54:57 kimmy133 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
119298 13/02/2016 22:57:29 phuong_uit NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
118930 12/02/2016 17:22:42 hanhlv270597 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
109287 29/12/2015 20:55:00 congtinh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1148 KB
101236 05/12/2015 08:58:13 dhenry NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1508 KB
100336 01/12/2015 11:24:08 minhem1231 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
95565 20/11/2015 11:04:52 TCUCGiang NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
91633 12/11/2015 16:49:51 lhchuong NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
90543 10/11/2015 16:13:06 thanhpromu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
84777 28/10/2015 16:42:10 junlexo NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
80735 20/10/2015 07:37:52 toan411998 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1136 KB
75113 05/10/2015 23:34:32 Khoidaik NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 5584 KB
64662 18/09/2015 11:51:51 phuleethanh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
63208 13/09/2015 23:34:23 wInD_MtA NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
63196 13/09/2015 22:48:38 MTAZero NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2756 KB
62132 10/09/2015 08:20:02 huynhnhat NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 7652 KB
62121 10/09/2015 00:04:58 phanthanhnam NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
55538 23/08/2015 14:09:41 duytoannguyenledh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3608 KB
53906 18/08/2015 17:34:02 duytoannguyenledh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 4020 KB
51916 13/08/2015 10:41:37 UiM NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6744 KB
50571 08/08/2015 22:46:49 Aoba NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1632 KB
47387 16/07/2015 23:42:07 hinodi_1998 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2860 KB
46154 15/07/2015 12:09:25 nghethuat102 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3832 KB
44277 03/07/2015 06:46:59 phuc_doan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 5656 KB
44239 02/07/2015 19:38:45 phuc_doan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 5752 KB
43974 30/06/2015 10:06:01 dhkhtn NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 5756 KB
42939 22/06/2015 21:15:23 only_love97 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 9952 KB
40778 12/06/2015 00:13:19 mrtan_lovelife NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 4968 KB
33143 07/05/2015 21:34:25 mikelhpdatke NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3804 KB
32335 30/04/2015 18:00:27 namlunoy NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 280 ms 4488 KB
32027 28/04/2015 21:34:00 farmerboy NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4708 KB
27382 14/04/2015 23:33:16 phamtan11 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6624 KB
27038 11/04/2015 20:26:02 trungvt130584 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2028 KB
26848 08/04/2015 18:26:10 Algo NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 5596 KB
26845 08/04/2015 18:19:34 Algo NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 5596 KB
26422 03/04/2015 23:17:55 stepde15 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 6628 KB
24953 26/03/2015 15:21:32 ngan NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 9664 KB
21501 15/03/2015 21:45:43 kieuquocdat123 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
11605 08/02/2015 13:41:04 conglinh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 580 KB
9973 15/01/2015 08:49:52 dinhvanduy7895 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 776 KB
9919 14/01/2015 23:25:04 thanhbinh0995 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 544 KB
8795 13/01/2015 12:37:19 marj8995 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 6624 KB
8385 10/01/2015 00:41:12 nxphuc NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 712 KB
7422 23/12/2014 09:36:13 stepde14 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
7421 23/12/2014 09:29:32 stepde14 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1372 ms 9604 KB
3137 27/10/2014 12:08:08 phamhuuthien NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1575 ms 2740 KB
3112 27/10/2014 09:49:56 nptn90 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1591 ms 2736 KB
2007 16/10/2014 17:45:31 haituanth2 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1575 ms 2744 KB
1211 09/10/2014 13:40:35 junlexo NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1794 ms 11500 KB
975 06/10/2014 21:41:42 phuchoahodo NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
845 03/10/2014 01:22:50 shinzero NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1591 ms 2740 KB
830 02/10/2014 22:01:17 itntc NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 296 ms 14124 KB
736 30/09/2014 19:36:13 voquocthang NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1656 KB
713 29/09/2014 22:57:28 sunshine NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1482 ms 2640 KB
704 29/09/2014 14:26:37 ductam NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 9504 KB
699 28/09/2014 15:49:32 thanhCode NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 452 ms 2000 KB
698 28/09/2014 15:00:01 thanhCode NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 514 ms 2004 KB
Back to Top