Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739877 03/04/2020 15:00:14 LovelySunset AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3456 KB
725545 25/02/2020 13:29:05 Fidisk AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
717175 08/02/2020 23:16:43 Quang249 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
716915 08/02/2020 15:59:59 tahoangquan2 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
708340 21/01/2020 21:02:48 HackerMan AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
705597 16/01/2020 09:26:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
692206 23/12/2019 16:39:52 cyb3 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
691412 21/12/2019 09:01:48 haminh2003 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
689550 17/12/2019 08:58:15 rsattlpalpha AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
655338 10/10/2019 15:27:26 nguyentrantien2002 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
653993 08/10/2019 21:23:23 namlawng123 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
653992 08/10/2019 21:22:21 namlawng123 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
631285 01/09/2019 20:10:25 baobao07 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
624360 20/08/2019 18:45:19 thuy_quynh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
620629 14/08/2019 06:08:50 trandat AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
620624 14/08/2019 01:37:45 leviettttnh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2428 KB
588984 01/06/2019 16:42:05 nguyenvantien0903 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
575050 18/04/2019 19:51:16 dangkhoa_pascal AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
558081 11/03/2019 09:48:43 ffrederick AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 10408 KB
551054 25/02/2019 09:26:30 blackcat2710 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
525650 09/12/2018 10:39:01 tritanngo99 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
525649 09/12/2018 10:38:29 tritanngo99 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
525645 09/12/2018 10:36:24 tritanngo99 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
525600 09/12/2018 02:18:05 H2911 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Python 3 Accepted 140 ms 7884 KB
507771 08/11/2018 21:16:45 xikhud AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
505350 05/11/2018 19:57:43 vanan9205 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
505290 05/11/2018 17:35:12 iiiiiii125478 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 27944 KB
495074 21/10/2018 15:26:29 lehoang AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
484813 10/10/2018 21:03:15 LongÇhampion AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
457342 30/08/2018 07:39:08 HHHHHHHH AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
449244 11/08/2018 16:05:05 yorukarasu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
429948 02/06/2018 12:31:11 vphuong214 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
418278 14/04/2018 20:53:51 vinhntndu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
412659 03/04/2018 10:02:57 truongcao AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
412653 03/04/2018 09:52:48 karasu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
412627 03/04/2018 09:20:36 anphongpct AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
391183 26/01/2018 08:53:27 duongbp1990 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
359959 14/11/2017 16:09:23 freepascal AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
354152 06/11/2017 22:04:26 ThanhEtn AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3164 KB
305447 16/08/2017 12:12:30 Nhokkz AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
297864 22/07/2017 17:47:21 toilati123vn AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
296521 18/07/2017 18:14:16 shuu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
283903 29/05/2017 12:58:04 dinhvanhuy98 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
268108 06/04/2017 19:05:00 tuan AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
268081 06/04/2017 17:31:44 tuan AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
240167 12/01/2017 10:47:57 4everkaka AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
237206 01/01/2017 16:21:50 cocvu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
225736 27/11/2016 15:23:56 ARSENAL1886 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
215261 12/11/2016 10:08:26 noatall2404 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
212640 07/11/2016 19:05:08 tuan AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
211978 06/11/2016 17:14:04 duckunzz AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
211955 06/11/2016 16:10:23 kok AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
211816 06/11/2016 11:57:51 NopLaPhaiDung AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3388 KB
211815 06/11/2016 11:57:35 thanhthai3457 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3396 KB
211457 05/11/2016 16:23:08 hungbach AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
205197 26/10/2016 20:51:33 thaixuandang AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
196641 15/10/2016 09:45:05 phungvitrung AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
196636 15/10/2016 09:34:12 nguyensieuv AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
192931 11/10/2016 09:00:16 CUTI AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
170524 05/09/2016 21:31:59 bachnxepu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164694 23/08/2016 11:54:12 nghethuat102 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
157874 02/08/2016 15:22:55 HoVanAnhK58A2 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154335 23/07/2016 08:45:47 dqhn123 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
147805 24/06/2016 23:51:42 khangtran AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 1496 KB
134449 03/05/2016 17:22:08 dqhungdl AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132567 18/04/2016 22:50:15 thanhday132 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
109380 30/12/2015 07:34:58 huynhnhat AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
94088 17/11/2015 02:33:40 lhchuong AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
87142 03/11/2015 05:43:40 phuleethanh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
86187 31/10/2015 11:10:10 psucoder AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Java 8 Accepted 156 ms 15808 KB
86073 31/10/2015 00:02:38 khanhduy8 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1092 KB
85695 30/10/2015 08:48:20 toan411998 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
84795 28/10/2015 17:02:23 junlexo AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1780 KB
79177 15/10/2015 22:48:29 wInD_MtA AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
64105 16/09/2015 22:23:06 MTAZero AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
61495 06/09/2015 23:05:25 Aoba AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1624 KB
48512 22/07/2015 18:13:19 mrtan_lovelife AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
44278 03/07/2015 07:36:17 phuc_doan AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
43067 23/06/2015 22:05:53 mikelhpdatke AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
37785 28/05/2015 10:47:00 nguyenmanhthien AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
32440 01/05/2015 18:07:59 lamnguyen AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
32032 28/04/2015 21:59:46 farmerboy AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
24305 23/03/2015 09:44:00 kieuquocdat123 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
15298 07/03/2015 11:10:33 stepde15 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
13214 24/02/2015 12:03:22 conglinh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 644 KB
8556 11/01/2015 01:14:23 nxphuc AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7427 23/12/2014 09:57:07 stepde14 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
7012 13/12/2014 20:30:10 MeigyokuThmn AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
6204 01/12/2014 17:14:56 dinhvanduy7895 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
6078 29/11/2014 19:53:46 Nhap_Test AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
5990 26/11/2014 09:25:59 longqnh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 660 KB
3918 09/11/2014 00:01:48 haituanth2 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3626 03/11/2014 17:30:34 VTung AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
2882 25/10/2014 11:18:41 phamhuuthien AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
967 06/10/2014 20:12:42 phuchoahodo AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
910 04/10/2014 11:53:20 chung AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
841 03/10/2014 01:03:30 shinzero AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
700 28/09/2014 16:09:04 thanhCode AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
Back to Top