Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741618 08/04/2020 13:29:54 Love SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
738197 29/03/2020 18:54:19 unglinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
738190 29/03/2020 18:23:52 unglinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 860 KB
737870 28/03/2020 15:37:48 Dan_De_Nui SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737864 28/03/2020 15:26:57 Dan_De_Nui SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737817 28/03/2020 12:53:41 huytran_nt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737574 27/03/2020 14:46:50 quythanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737572 27/03/2020 14:45:20 iq3000_ SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737564 27/03/2020 14:31:03 thanhminh1112 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
737550 27/03/2020 14:11:09 thanhminh1112 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2804 KB
737548 27/03/2020 14:10:03 thanhminh1112 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
737245 26/03/2020 10:46:54 leductoan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
737140 25/03/2020 21:32:15 baoduytran SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
737118 25/03/2020 20:58:55 0972210195 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
737089 25/03/2020 19:16:06 emLaNewBie SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1544 KB
737003 25/03/2020 14:18:07 lequocbinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
736050 22/03/2020 14:27:50 cbl_hoanglinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
736047 22/03/2020 14:16:04 cbl_hoanglinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
735680 20/03/2020 23:16:07 aruru12 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Python 3 Accepted 765 ms 6920 KB
733820 17/03/2020 20:23:06 khanhld SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
733817 17/03/2020 20:21:24 khanhld SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
732990 14/03/2020 11:47:12 hieunguyenduc696 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
730500 09/03/2020 10:02:50 manhender SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
724032 22/02/2020 11:09:00 san1201 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
721798 17/02/2020 21:02:53 baopham19062003kgkgkg SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1416 KB
720234 14/02/2020 21:21:12 loilon504 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
710846 29/01/2020 16:11:51 dangtiendung1201 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
708339 21/01/2020 21:02:44 HackerMan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
706577 18/01/2020 11:10:00 anhkhoa09032004 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
706380 17/01/2020 20:45:27 NTTAN SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
706367 17/01/2020 20:32:38 thnhan2005 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
705940 16/01/2020 21:26:12 Fidisk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
703448 12/01/2020 13:26:59 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702589 10/01/2020 23:22:03 DB SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
696345 02/01/2020 14:56:29 huy171104 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
695933 01/01/2020 19:57:45 ngoctuannguyen SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
694882 30/12/2019 10:23:21 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
693680 26/12/2019 21:14:40 Jankos SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
691067 20/12/2019 15:00:39 haiprot1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
688613 14/12/2019 22:15:47 cbl_hoanglinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687899 13/12/2019 11:13:15 ngovandat318 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
686999 11/12/2019 12:21:42 vhskillpro SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
674542 16/11/2019 10:43:19 ogit403 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
673072 13/11/2019 14:55:42 uongnuocbangmom SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
670740 08/11/2019 18:42:31 yunan090803 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
664940 29/10/2019 16:32:00 lethanhlong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662308 24/10/2019 20:04:14 queanh0220 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
658681 17/10/2019 11:22:44 ntoan199 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
655348 10/10/2019 15:43:31 nguyentrantien2002 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
650948 04/10/2019 10:46:29 nguyentrongnghia SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1024 KB
650905 04/10/2019 09:16:41 minhboybn SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
650880 04/10/2019 08:38:19 ntlinh0505 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 3064 KB
650835 04/10/2019 07:38:34 nguyentrongnghia SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
650286 03/10/2019 14:34:32 duong3203 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1976 KB
650183 03/10/2019 10:54:08 przxct SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2308 KB
650060 03/10/2019 09:44:31 duquochuy1910 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
649951 03/10/2019 06:36:49 ngocviphb SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
649772 02/10/2019 21:03:37 tuantaitungo123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
649609 02/10/2019 16:09:29 nguyentra SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649572 02/10/2019 15:25:44 inomatit82 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2772 KB
648489 30/09/2019 17:33:06 thien0914033912 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
648488 30/09/2019 17:30:17 thien0914033912 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
648487 30/09/2019 17:29:50 thien0914033912 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
648486 30/09/2019 17:29:14 thien0914033912 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
648483 30/09/2019 17:17:55 thien0914033912 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
648479 30/09/2019 17:13:54 thien0914033912 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
641238 18/09/2019 08:13:13 ct390 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
640873 17/09/2019 17:34:02 gbking2003 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1300 KB
633921 08/09/2019 15:19:58 taminhquanno21 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
632174 04/09/2019 07:54:10 buihoat2003 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
630957 31/08/2019 22:21:47 nhatanh10102005 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
630807 31/08/2019 16:50:51 thelightvn SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
629838 29/08/2019 12:34:41 cbl_hoanglinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
629337 28/08/2019 08:24:56 VOTRUNGHOANGHUNG SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
629327 28/08/2019 02:05:08 thaolinh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1016 KB
625245 22/08/2019 16:17:43 zxcvbgt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1016 KB
625168 22/08/2019 12:37:31 thuy_quynh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
623663 18/08/2019 21:43:28 Gib5102 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 10160 KB
620666 14/08/2019 08:50:44 namlawng123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
620048 12/08/2019 17:07:21 snowynguyen SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1696 KB
620037 12/08/2019 16:54:33 omlgg SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
617403 06/08/2019 15:02:19 TIN10_VUTRINHHOANG SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
613364 29/07/2019 20:53:09 baobao07 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
609312 22/07/2019 23:06:46 trandat SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609304 22/07/2019 22:52:15 trandat SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
607830 19/07/2019 10:07:04 lehoang SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 848 KB
607779 19/07/2019 09:02:00 dfwapekko SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
607692 18/07/2019 21:17:04 nguyendenn1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
607607 18/07/2019 17:08:16 HMĐ_191 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607540 18/07/2019 15:30:15 anhnguyen123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607539 18/07/2019 15:29:46 anhnguyen123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
607140 17/07/2019 18:40:14 hoatmt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
607136 17/07/2019 18:34:41 hoatmt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
603749 06/07/2019 15:04:16 duth SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
601867 01/07/2019 22:49:56 anhnguyenroux SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2260 KB
597457 23/06/2019 15:18:48 trananhprince SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
597329 23/06/2019 10:03:13 cuongoo1752 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1444 KB
589552 03/06/2019 16:47:52 094175234 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 3160 KB
589551 03/06/2019 16:47:10 094175234 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 872 KB
589549 03/06/2019 16:46:11 094175234 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1016 KB
589548 03/06/2019 16:45:43 094175234 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1016 KB
587318 28/05/2019 03:31:31 dchy2000 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
586845 26/05/2019 17:21:06 ducanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
582454 13/05/2019 19:14:07 leviettttnh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
580308 04/05/2019 18:50:27 VGK_Cr7 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
576648 25/04/2019 03:39:10 hungbmt1503 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
575422 19/04/2019 21:14:34 huatho131 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
572610 13/04/2019 14:20:43 dylanrohdes SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
570362 08/04/2019 00:10:15 admin20 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
568764 03/04/2019 14:16:24 hongly SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
567823 31/03/2019 22:58:58 nbphong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
560856 15/03/2019 21:21:40 MINHKHANG SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
558677 11/03/2019 22:37:02 ffrederick SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1384 KB
557947 11/03/2019 01:10:39 iiiiiii125478 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
544488 09/02/2019 21:33:15 lcnguyendang123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
543964 07/02/2019 17:23:03 dothihoangduyen SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1288 KB
543938 07/02/2019 16:16:31 nguyenvantien0903 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
542781 02/02/2019 21:43:36 phuongnhi_tran_1206 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
539054 21/01/2019 21:11:35 meoconxinhxan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
539047 21/01/2019 21:07:38 meoconxinhxan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
539035 21/01/2019 21:01:21 meoconxinhxan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
535317 12/01/2019 11:13:33 viet2805 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1196 KB
535111 11/01/2019 21:18:25 minhhaiyl132 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
534747 11/01/2019 08:25:32 ngoloiyl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
534743 11/01/2019 08:20:59 ngoloiyl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
534425 10/01/2019 20:28:03 khanh8a3yl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
534222 10/01/2019 16:29:36 vanan9205 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
525958 09/12/2018 21:11:19 tritanngo99 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 912 KB
525948 09/12/2018 21:05:30 tritanngo99 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
522546 02/12/2018 12:46:13 pvannvu2512 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
522545 02/12/2018 12:44:52 pvannvu2512 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
516031 20/11/2018 00:48:27 chinhhi SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
512358 15/11/2018 12:03:18 anhvippro123z SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
511768 15/11/2018 01:33:11 vinhhuong0802 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
505022 05/11/2018 10:34:53 Midodra SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
498783 26/10/2018 20:54:37 huynhthanhtan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498609 26/10/2018 15:48:40 masteroffood SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
496687 24/10/2018 10:19:55 Phandat16 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
495294 21/10/2018 22:31:59 quangtienlkhigh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
489864 15/10/2018 15:20:17 DeBruyne SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
488193 13/10/2018 00:11:10 ChuyenVanNQD SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
482463 07/10/2018 09:32:36 haicao2805 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
480125 04/10/2018 16:00:08 NhiemHK SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
479642 03/10/2018 20:57:19 chuotvip SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479538 03/10/2018 19:01:42 tien05062004 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
475453 27/09/2018 22:24:48 thuho SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
474948 27/09/2018 16:08:56 xikhud SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
474260 26/09/2018 14:00:41 hanhien SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
472989 24/09/2018 18:45:52 pvannvu2512 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
471968 22/09/2018 19:56:23 Minatokaze SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
471964 22/09/2018 19:50:59 Minatokaze SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
468715 18/09/2018 08:11:36 16122001 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
463446 09/09/2018 20:15:56 LongÇhampion SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460977 05/09/2018 22:50:25 ttphuc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
457400 30/08/2018 07:56:39 HHHHHHHH SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
454776 23/08/2018 16:06:03 htthtt11t1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
454514 23/08/2018 08:54:13 lehaiduyem123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
454448 23/08/2018 03:25:23 Asteross SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3224 KB
444908 28/07/2018 09:32:50 cyb3 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
440217 11/07/2018 21:18:31 hoangthuc701 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
437163 28/06/2018 09:11:58 55555555 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437066 27/06/2018 16:40:08 blebleble SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436692 25/06/2018 22:06:52 theanhbr02 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436650 25/06/2018 20:58:00 thaibabao SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
433940 16/06/2018 23:17:32 an SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
432422 12/06/2018 23:26:04 MonsterTTRR_6a3_2006 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
432269 12/06/2018 01:22:51 choitankde22 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
430474 04/06/2018 20:08:00 Hackerr SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
426468 22/05/2018 14:52:54 fake1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426455 22/05/2018 14:17:10 dungdq2002 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
419286 18/04/2018 21:54:21 dangkhoa_pascal SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
414249 06/04/2018 22:38:51 davic_2001 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
410651 28/03/2018 23:54:30 davic_2001 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2400 KB
406072 17/03/2018 16:47:34 vínhdinhstudents SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Python 3 Accepted 593 ms 7252 KB
403434 13/03/2018 10:58:22 huy9a1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
403429 13/03/2018 10:44:23 nguyenducthai1312 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1172 KB
402407 10/03/2018 17:59:24 cuonglv SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
398764 25/02/2018 23:38:55 chamchamcham SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
396495 14/02/2018 22:47:59 Tunga1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
393625 02/02/2018 13:08:57 dark_knight152 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
393048 31/01/2018 15:57:34 Tu2112003 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1992 KB
393045 31/01/2018 15:44:21 gonproro123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393030 31/01/2018 15:26:42 vudet11 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
391210 26/01/2018 10:06:30 duongbp1990 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
383139 08/01/2018 15:01:57 manhh15 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382882 07/01/2018 18:55:23 khuongle SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
379995 01/01/2018 14:51:45 changlangtu97 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
379798 01/01/2018 04:21:11 trungpro531998 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
379793 01/01/2018 03:48:31 trungpro531998 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 125 ms 79944 KB
379511 31/12/2017 11:43:03 NAKICTI SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
377708 26/12/2017 12:11:55 votrunghieu9a2 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
375891 17/12/2017 10:17:38 manhhungking SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375787 17/12/2017 00:17:28 lotac SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
373590 10/12/2017 08:04:20 trungtt123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
371150 03/12/2017 22:48:01 huynhtuan17ti SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
363772 21/11/2017 19:53:27 Hieu_sqtt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
360259 15/11/2017 08:51:09 NMPACM SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
359616 14/11/2017 14:17:03 freepascal SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
352762 04/11/2017 23:15:08 trungcbg SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
352502 04/11/2017 17:29:59 vinhntndu SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352500 04/11/2017 17:27:14 tranthanhhai SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
351044 02/11/2017 15:41:01 qqq SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
342031 21/10/2017 19:47:06 hieu SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
341850 21/10/2017 15:18:54 caovantheanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
335224 12/10/2017 22:36:25 masterv SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
328892 04/10/2017 11:08:33 tranminh183 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
327116 01/10/2017 21:53:14 saothuaduoc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
326748 01/10/2017 14:56:22 leducan1110 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
322670 25/09/2017 19:36:56 hoangtrung080697 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321018 22/09/2017 16:58:36 minhys SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
320389 21/09/2017 08:30:25 minhys SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
320364 21/09/2017 08:19:24 minhys SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
318588 17/09/2017 16:31:05 Reborn SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318469 17/09/2017 14:07:58 phuchoahodo SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
318123 16/09/2017 19:58:47 ndhp2000 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
318119 16/09/2017 19:56:13 leduykhongngu SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
317791 16/09/2017 00:59:24 8man SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
317656 15/09/2017 20:26:53 ndhp2000 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
317641 15/09/2017 19:41:18 flynn SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
312821 04/09/2017 15:30:11 dasea SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
310113 28/08/2017 15:14:53 Ledacthuong2210 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
310104 28/08/2017 15:12:27 ABC_XYZ SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
308437 23/08/2017 22:13:12 crush SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
308405 23/08/2017 21:22:48 dangquangthang0001 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
307304 20/08/2017 15:02:59 nam288 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 125 ms 6388 KB
304718 15/08/2017 00:16:30 vuhoang SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
302607 09/08/2017 18:37:26 nhpntz0t SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
302410 09/08/2017 08:22:21 iostream SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
300592 02/08/2017 15:05:26 tu3297 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297994 23/07/2017 01:06:15 toilati123vn SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
297526 21/07/2017 12:29:23 ngocnhi SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
297523 21/07/2017 12:25:57 ngocnhi SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
295137 13/07/2017 21:22:16 ARSENAL1886 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
295031 13/07/2017 16:49:11 Nhokkz SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
294920 13/07/2017 08:35:32 SpringFlowers SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
294495 12/07/2017 08:49:57 tqhuy2502 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
294490 12/07/2017 08:43:57 tqhuy2502 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3152 KB
292963 05/07/2017 22:21:00 anhducpn67 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
292498 03/07/2017 15:17:18 SKT_Bengi SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
289686 21/06/2017 18:59:03 NguyenMinhTam SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
287112 11/06/2017 23:35:30 123B SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
281892 21/05/2017 12:30:16 phbhan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
281430 18/05/2017 21:51:09 khoi2410 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2840 KB
280804 16/05/2017 21:10:29 snake69 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
280800 16/05/2017 21:04:59 snake69 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
269881 11/04/2017 15:13:54 anhmanhvodoi20xx SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
269872 11/04/2017 14:54:12 ngonamduonghl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
268144 06/04/2017 19:39:43 tuan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
268137 06/04/2017 19:34:59 tuan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
263822 27/03/2017 10:09:29 khangtran SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
262193 23/03/2017 07:33:04 h_ntu01 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
262192 23/03/2017 07:32:30 h_ntu01 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
260949 19/03/2017 23:49:05 duahaucc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
259377 17/03/2017 12:38:05 namnguyen123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259190 16/03/2017 23:19:01 duongcscx SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
259003 16/03/2017 20:05:21 VDQ SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
257083 12/03/2017 07:51:00 Hữu_Đăng SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
255259 06/03/2017 13:48:55 nguyentrungthanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
255257 06/03/2017 13:41:52 nguyentrungthanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
254043 03/03/2017 10:00:55 hotcamdao SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
254041 03/03/2017 09:53:07 nguyentandat SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
253066 28/02/2017 00:30:26 honghoa2k2z SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
253064 28/02/2017 00:28:29 honghoa2k2z SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
251406 23/02/2017 15:51:42 vphuong214 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
250557 20/02/2017 22:31:48 try SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
248362 17/02/2017 16:34:34 nkduc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
248350 17/02/2017 15:42:50 duyvtvp1919 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
248061 16/02/2017 22:13:52 tranleduy1233 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
247339 14/02/2017 21:20:57 awatjkim SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
245690 09/02/2017 22:30:19 Soledad SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
243106 25/01/2017 17:10:09 SlothSe7en SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
235757 25/12/2016 21:58:52 HoVanAnhK58A2 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
233295 18/12/2016 20:52:07 bvhop341999 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 578 ms 31996 KB
233239 18/12/2016 15:19:45 chien SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 448 KB
233122 17/12/2016 22:06:17 nhquanqt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 592 KB
229513 06/12/2016 20:22:43 trinhbaoanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2148 KB
227981 02/12/2016 10:15:05 damsanchv SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
223589 24/11/2016 19:20:15 phamvankhanh1516 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
223583 24/11/2016 19:04:14 phamvankhanh1516 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
221068 20/11/2016 22:02:50 tuan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
220523 19/11/2016 19:48:11 thaixuandang SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
219094 17/11/2016 16:03:44 khoaat SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
219093 17/11/2016 16:02:48 khoaat SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
203066 23/10/2016 19:52:22 4everkaka SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
194423 12/10/2016 09:56:10 hungdhv97 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
191773 10/10/2016 21:19:25 duckhai2102 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
191747 10/10/2016 20:44:00 Hhcckqnl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
188436 05/10/2016 19:08:41 nghethuat102 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 964 KB
185742 01/10/2016 08:20:04 hut_luan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
185728 01/10/2016 07:10:17 hut_luan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
184331 28/09/2016 23:36:29 huuthinh123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
183512 27/09/2016 16:42:39 proxike SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
179390 20/09/2016 11:24:16 stevenlethai SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
170915 06/09/2016 19:40:42 nvtu SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
170648 06/09/2016 07:37:12 CUTI SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
170546 05/09/2016 21:51:13 bachnxepu SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
170307 05/09/2016 15:06:25 datdi SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167902 01/09/2016 08:11:06 n99dl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
167350 30/08/2016 09:57:15 qtuan140101 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
166467 27/08/2016 21:53:20 wInD_MtA SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165137 24/08/2016 10:57:14 dqhn123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163746 20/08/2016 01:45:40 dahaodl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
157372 31/07/2016 17:50:20 ntanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
156989 29/07/2016 16:17:56 long93hv SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
156708 28/07/2016 15:08:48 leducthinh0409 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
156521 27/07/2016 23:04:35 Amateur SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
153982 21/07/2016 22:55:57 caothesan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150644 08/07/2016 00:16:18 dinhnguyenkhoi SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
150637 07/07/2016 23:59:44 hoanqq321 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
149939 05/07/2016 09:16:48 chitam117119 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
142803 10/06/2016 13:41:43 nguyenxuanhaa3 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
133521 25/04/2016 20:54:30 loveTforever SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 904 KB
133104 22/04/2016 21:05:41 phuleethanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133093 22/04/2016 20:33:18 hoangvuduyanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
133090 22/04/2016 20:29:21 hoangvuduyanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
129605 06/04/2016 01:41:02 Loda SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
129151 04/04/2016 20:22:45 thanhday132 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
127393 27/03/2016 21:19:38 middlest SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
126327 21/03/2016 21:57:07 khangtran SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
124903 15/03/2016 15:54:04 123vietnam_pro SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
123052 04/03/2016 12:23:23 doanphuduc94 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
122906 03/03/2016 10:05:29 huuhieu2k SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
122902 03/03/2016 10:01:16 trantienlqd200620 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
122901 03/03/2016 10:00:36 nnha SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
122900 03/03/2016 09:59:12 thuyduyennguyen SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
122899 03/03/2016 09:58:41 kimmy133 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122898 03/03/2016 09:58:39 huyenthoai101 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
122895 03/03/2016 09:58:01 kimmy133 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
122165 27/02/2016 20:33:13 dqhungdl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 916 KB
119911 16/02/2016 20:10:34 dragonballzvip123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
119899 16/02/2016 19:02:13 datbeohbbh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118805 11/02/2016 20:21:22 TQT SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
118612 10/02/2016 13:19:09 dacthai2807 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
104851 09/12/2015 16:26:37 minhem1231 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
101231 05/12/2015 08:46:12 huynhnhat SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
101223 05/12/2015 07:52:22 miltonbw SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
99239 27/11/2015 09:30:43 hanhlv270597 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
98857 25/11/2015 20:44:05 dhenry SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
94620 18/11/2015 10:22:50 hmh100298 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
94338 17/11/2015 17:26:53 lhchuong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
93855 16/11/2015 19:58:48 ThienCoder SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
93465 16/11/2015 00:14:37 Cherry SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 804 KB
92725 14/11/2015 20:35:16 haituanth2 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
92020 13/11/2015 15:22:09 thanhcoder SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
85013 28/10/2015 23:37:09 junlexo SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
83287 26/10/2015 14:28:47 toan411998 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
81170 21/10/2015 10:03:43 anhvu_cbl SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
79314 16/10/2015 14:14:16 vdn1999bxvp SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
68521 26/09/2015 18:45:21 mrtan_lovelife SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
66526 23/09/2015 03:40:04 hlnhvt SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
63998 16/09/2015 10:55:42 sanghk11 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
63881 15/09/2015 22:15:51 MTAZero SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
62569 11/09/2015 16:53:01 junlexo SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
50967 11/08/2015 23:25:55 truongngocgiang99 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
50951 11/08/2015 21:30:04 only_love97 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50824 11/08/2015 08:38:25 phanthanhnam SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50715 10/08/2015 12:33:11 sonanui SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
50714 10/08/2015 12:32:44 sonanui SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
49710 01/08/2015 18:14:50 npltv SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 724 KB
49676 01/08/2015 15:18:16 phuleethanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
49375 29/07/2015 22:21:57 lecong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
49368 29/07/2015 21:50:58 lecong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 704 KB
48832 25/07/2015 00:06:53 thanga2pbc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 704 KB
44855 08/07/2015 17:02:02 phuc_doan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44315 03/07/2015 16:31:30 dhkhtn SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
44289 03/07/2015 09:42:48 phuc_doan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
39404 05/06/2015 17:14:59 HanhThong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 676 KB
39401 05/06/2015 13:42:37 lvdo92 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
37943 29/05/2015 20:37:37 romqn1999 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
34520 13/05/2015 12:13:50 Algo SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
32973 06/05/2015 20:24:12 mikelhpdatke SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
32957 06/05/2015 17:47:20 nguyenmanhthien SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
32047 28/04/2015 23:14:54 farmerboy SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
27467 15/04/2015 23:25:10 tqcuong SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
27398 15/04/2015 05:57:29 phamtan11 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
24309 23/03/2015 10:04:57 kieuquocdat123 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
13099 18/02/2015 09:26:19 xxxyyyzzz SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 824 KB
8561 11/01/2015 02:25:16 stepde14 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
8321 09/01/2015 17:50:34 nxphuc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
3189 27/10/2014 21:44:36 phamhuuthien SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 826 ms 2984 KB
3181 27/10/2014 20:00:18 transleyzhan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 708 KB
1169 08/10/2014 21:56:59 shinzero SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
703 29/09/2014 13:44:57 ductam SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2212 KB
Back to Top