Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708338 21/01/2020 21:02:39 HackerMan SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
705598 16/01/2020 09:26:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
704502 13/01/2020 23:17:37 hieunguyenduc696 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
625039 22/08/2019 10:15:43 thuy_quynh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
620241 12/08/2019 23:43:43 leviettttnh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
614586 01/08/2019 06:53:12 trandat SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
601194 29/06/2019 23:59:48 dangkhoa_pascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
601188 29/06/2019 23:51:13 dangkhoa_pascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
597399 23/06/2019 13:28:35 cuongoo1752 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
576120 22/04/2019 23:34:33 huatho131 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
558614 11/03/2019 20:57:55 namlawng123 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1108 KB
557922 10/03/2019 23:11:47 ffrederick SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1592 KB
526265 10/12/2018 18:43:27 tritanngo99 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
520879 28/11/2018 11:48:23 LongÇhampion SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
517397 22/11/2018 11:26:14 xikhud SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
512359 15/11/2018 12:03:38 anhvippro123z SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
451665 16/08/2018 17:07:42 HHHHHHHH SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
441278 15/07/2018 21:42:17 huy9a1 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
418765 16/04/2018 20:39:17 vinhntndu SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
391234 26/01/2018 11:01:44 duongbp1990 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
360487 15/11/2017 15:39:47 freepascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
325816 29/09/2017 23:10:38 ikotam SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
325156 29/09/2017 07:57:42 duyvtvp1919 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
298442 24/07/2017 18:00:41 toilati123vn SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295471 14/07/2017 21:08:02 khoi2410 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
290435 24/06/2017 09:12:08 logn145236 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
283371 26/05/2017 09:13:14 hatuank97lhp SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
268181 06/04/2017 20:00:32 tuan SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
268168 06/04/2017 19:56:36 tuan SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
243367 27/01/2017 18:02:16 dahaodl SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
225477 27/11/2016 08:59:34 thaixuandang SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
212377 07/11/2016 12:17:31 tuan SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
172571 09/09/2016 21:33:31 trainer1234 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
154989 26/07/2016 10:16:19 duycnqd113 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
154983 26/07/2016 09:44:03 dqhn123 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134368 02/05/2016 15:14:05 cuongchl96 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
134145 30/04/2016 15:23:46 TQT SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
124627 13/03/2016 21:34:15 phuleethanh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
111970 13/01/2016 20:36:38 minhem1231 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
107650 23/12/2015 22:37:23 nguyenquoc2211 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
91620 12/11/2015 16:44:25 junlexo SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 781 ms 1796 KB
89451 08/11/2015 09:14:08 HoVanAnhK58A2 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
84741 28/10/2015 16:11:28 MTAZero SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
69023 27/09/2015 19:21:56 mrtan_lovelife SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
69015 27/09/2015 18:52:50 mrtan_lovelife SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
44311 03/07/2015 16:00:05 phuc_doan SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
44301 03/07/2015 11:17:08 phuc_doan SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
41797 19/06/2015 17:56:35 only_love97 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
32048 28/04/2015 23:27:23 farmerboy SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
24812 25/03/2015 19:55:05 kieuquocdat123 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
13218 24/02/2015 13:01:28 conglinh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
8558 11/01/2015 01:31:59 nxphuc SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7461 24/12/2014 13:16:57 stepde14 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 560 KB
7430 23/12/2014 10:29:31 stepde14 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
5983 26/11/2014 09:11:31 longqnh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
2970 26/10/2014 00:02:52 phamhuuthien SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2543 21/10/2014 22:23:23 dthphuong SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
1904 15/10/2014 22:05:45 haituanth2 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
711 29/09/2014 21:28:34 Aska SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
710 29/09/2014 20:09:27 thanhCode SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
708 29/09/2014 15:24:28 sunshine SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
Back to Top