Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740709 05/04/2020 17:02:51 LovelySunset PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
708335 21/01/2020 21:01:58 HackerMan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
705599 16/01/2020 09:26:23 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
693311 25/12/2019 23:39:28 cyb3 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
664989 29/10/2019 18:45:55 lethanhlong PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1672 KB
659805 19/10/2019 21:29:37 pmt PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
654146 09/10/2019 08:20:57 namlawng123 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
629653 28/08/2019 20:45:45 baobao07 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
592482 12/06/2019 20:59:16 nguyenvantien0903 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
586870 26/05/2019 20:06:12 vanquyvct PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
569152 04/04/2019 10:31:31 dangkhoa_pascal PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
568031 01/04/2019 19:22:54 tungduongvc PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
559693 13/03/2019 15:05:23 vanan9205 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
557173 09/03/2019 09:28:53 lehoang PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
556827 08/03/2019 14:26:01 ffrederick PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
526329 10/12/2018 19:36:36 tritanngo99 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
512360 15/11/2018 12:03:59 anhvippro123z PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
505492 05/11/2018 21:33:24 mrlihd PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
505130 05/11/2018 13:16:11 xikhud PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
486566 11/10/2018 20:01:23 LongÇhampion PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
479653 03/10/2018 21:04:56 lcnguyendang123 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
477499 30/09/2018 22:18:41 vinhntndu PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1336 KB
477216 30/09/2018 15:15:38 nguyenledinh PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
475827 28/09/2018 14:48:33 bluesky97 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
468027 16/09/2018 15:56:39 ARSENAL1886 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
461477 06/09/2018 20:10:34 thelightvn PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
461475 06/09/2018 20:09:38 thelightvn PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
460988 05/09/2018 23:04:27 maihuuton987 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
460613 05/09/2018 14:17:42 hanhien PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
460427 04/09/2018 21:27:19 tenda1234 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460423 04/09/2018 21:24:21 kakaka PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
460399 04/09/2018 21:00:38 tenda1234 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460345 04/09/2018 19:55:46 Leo_Messi_96 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456414 28/08/2018 10:05:24 HHHHHHHH PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
442967 21/07/2018 21:13:02 paradisebay PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
439651 09/07/2018 22:30:52 huy9a1 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439622 09/07/2018 21:34:43 ThanhEtn PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
391253 26/01/2018 13:59:18 duongbp1990 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
385862 14/01/2018 22:34:38 buihoat2003 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385861 14/01/2018 22:33:29 buihoat2003 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
385859 14/01/2018 22:31:49 buihoat2003 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
363630 21/11/2017 15:26:00 phoaiphuthinh PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
360433 15/11/2017 15:10:23 freepascal PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
320636 21/09/2017 21:18:28 farmerboy PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
313032 05/09/2017 01:07:05 chamchamcham PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
304728 15/08/2017 02:07:07 toilati123vn PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
270568 13/04/2017 23:46:03 khoadeptrai PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
268229 06/04/2017 21:03:57 tuan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
268225 06/04/2017 20:57:05 tuan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
263950 27/03/2017 18:34:15 damsanchv PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
259997 18/03/2017 09:05:49 doituyentin PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
259636 17/03/2017 20:59:31 tienthanh214 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
251642 24/02/2017 14:09:22 4everkaka PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
242893 24/01/2017 18:55:20 dahaodl PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
241331 14/01/2017 22:31:33 caothesan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
225630 27/11/2016 12:56:16 truongtv28 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
212604 07/11/2016 18:20:16 truongtv28 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211569 05/11/2016 21:19:29 tuan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
211568 05/11/2016 21:17:58 tuan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
211566 05/11/2016 21:14:32 tuan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
189381 07/10/2016 08:16:00 CUTI PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
172566 09/09/2016 21:21:30 only_love97 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170826 06/09/2016 15:30:48 bachnxepu PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167394 30/08/2016 14:14:48 ngonamduonghl PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
166358 27/08/2016 14:52:51 dqhn123 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166334 27/08/2016 11:17:38 qtuan140101 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
134370 02/05/2016 15:15:30 cuongchl96 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
125965 20/03/2016 01:12:01 quangphuc0611 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
105725 12/12/2015 20:45:00 sesshomalong PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
97178 21/11/2015 23:00:58 minhem1231 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
95944 21/11/2015 08:46:42 phuleethanh PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95943 21/11/2015 08:45:33 phuleethanh PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
79541 17/10/2015 00:23:53 wInD_MtA PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
65826 21/09/2015 14:10:26 MTAZero PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
62395 11/09/2015 00:52:04 phanthanhnam PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
60289 03/09/2015 23:45:40 ALT_NHH PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
48579 23/07/2015 11:20:17 dhkhtn PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
48478 22/07/2015 14:16:00 mrtan_lovelife PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 736 KB
41550 17/06/2015 18:40:44 maruro PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
37711 27/05/2015 21:18:53 Algo PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
36308 22/05/2015 22:16:34 ngan PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
34410 12/05/2015 12:09:46 farmerboy PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
33025 06/05/2015 22:56:51 mikelhpdatke PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
26120 31/03/2015 20:20:50 phamtan11 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
24290 23/03/2015 09:07:46 kieuquocdat123 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
8617 11/01/2015 19:50:21 nxphuc PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
7725 02/01/2015 11:29:03 stepde14 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
7683 01/01/2015 02:06:46 stepde14 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
6080 29/11/2014 19:55:22 MeigyokuThmn PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
3142 27/10/2014 12:49:41 phamhuuthien PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
2525 21/10/2014 20:55:04 dthphuong PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
2115 17/10/2014 17:36:49 luannd PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 612 KB
990 07/10/2014 00:02:22 shinzero PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
945 05/10/2014 14:47:51 chung PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
729 30/09/2014 15:15:10 thanhCode PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
724 30/09/2014 10:00:22 ductam PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
Back to Top