Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708334 21/01/2020 21:01:50 HackerMan TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 343 ms 2960 KB
705576 16/01/2020 09:01:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1864 KB
655428 10/10/2019 17:51:55 nguyentrantien2002 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 343 ms 3028 KB
654641 09/10/2019 21:21:46 ffrederick TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1912 KB
654312 09/10/2019 11:41:58 namlawng123 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
526344 10/12/2018 19:51:52 tritanngo99 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1924 KB
512361 15/11/2018 12:04:19 anhvippro123z TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
486696 11/10/2018 21:03:20 soloking TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 453 ms 26212 KB
451391 16/08/2018 10:40:15 HHHHHHHH TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 343 ms 26024 KB
416815 13/04/2018 05:17:18 vinhntndu TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1932 KB
259919 18/03/2017 08:28:16 doituyentin TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 281 ms 31804 KB
255752 07/03/2017 22:09:34 dqhungdl TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 453 ms 27208 KB
242736 23/01/2017 13:55:38 dahaodl TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4220 KB
178374 18/09/2016 09:47:22 middlest TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 2900 KB
134379 02/05/2016 15:57:50 cuongchl96 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2956 KB
127100 26/03/2016 13:35:19 phuleethanh TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2972 KB
118283 07/02/2016 20:01:50 TQT TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 2952 KB
92637 14/11/2015 18:12:01 bachnxepu TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2940 KB
85827 30/10/2015 16:31:56 MTAZero TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 7304 KB
85700 30/10/2015 09:03:30 MTAZero TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 171 ms 14520 KB
47327 16/07/2015 21:30:25 chomeo13 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2240 KB
47227 16/07/2015 15:30:17 longnghiem1999 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2308 KB
44206 02/07/2015 09:46:20 trandung TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2972 KB
41958 20/06/2015 22:20:08 kieuquocdat123 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1788 KB
34493 13/05/2015 00:23:44 farmerboy TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2980 KB
30994 22/04/2015 08:14:02 thanhdat01234 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Java 8 Accepted 998 ms 32228 KB
30992 22/04/2015 08:11:53 thanhdat01234 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Java 8 Accepted 1138 ms 40148 KB
30986 22/04/2015 07:59:19 thanhdat01234 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Java 8 Accepted 546 ms 28528 KB
25097 28/03/2015 12:43:45 vuducnhi TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3128 KB
25094 28/03/2015 12:25:17 vuducnhi TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 826 ms 27108 KB
Back to Top