Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738022 28/03/2020 23:56:45 Disconnect ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
724195 22/02/2020 19:08:18 winterrr ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
720252 14/02/2020 22:19:06 ducanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
717822 10/02/2020 14:11:37 minhtrieutvn ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
716727 08/02/2020 10:24:33 Fidisk ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
713560 02/02/2020 19:10:36 sendmylove123 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
710582 28/01/2020 21:20:56 hoangle134134 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
710231 27/01/2020 15:59:51 anhkhoa09032004 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
710100 26/01/2020 23:27:58 Quang249 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
709999 26/01/2020 13:32:15 tahoangquan2 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
709081 23/01/2020 13:19:08 tranbac1128 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 16688 KB
709079 23/01/2020 13:17:42 tranbac1128 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
708438 21/01/2020 22:27:15 tuilatui132 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
707967 21/01/2020 11:23:19 HackerMan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
703730 12/01/2020 20:09:04 tuan1642001 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
703651 12/01/2020 18:03:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
698376 05/01/2020 11:23:33 prgrmanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
690994 19/12/2019 22:41:40 unglinh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
689404 16/12/2019 20:41:46 haiprot1 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
681735 28/11/2019 16:01:06 phucduy1509 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2692 KB
681728 28/11/2019 15:56:15 bomlalung ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 203 ms 32984 KB
681499 28/11/2019 14:14:56 khanhnguyeneiu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 171 ms 33024 KB
681454 28/11/2019 13:48:45 tranvannhan1911 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
679050 23/11/2019 14:33:38 hitu1901 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
662960 25/10/2019 22:25:11 ntoan199 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
661132 22/10/2019 19:08:43 luongtai ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
660266 21/10/2019 14:23:40 luongtai ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
658358 16/10/2019 16:03:07 queanh0220 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
656009 11/10/2019 17:40:04 pmt ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
655431 10/10/2019 18:06:48 nguyentrantien2002 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
648708 01/10/2019 09:14:51 gbking2003 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
639847 16/09/2019 14:23:35 ct390 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
632528 04/09/2019 23:09:37 lethanhlong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
630894 31/08/2019 20:25:08 nhatanh10102005 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
626038 24/08/2019 12:20:06 Lis2il ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3180 KB
625037 22/08/2019 10:15:10 thuy_quynh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
620136 12/08/2019 20:57:16 lehoang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
619898 12/08/2019 11:15:21 lnatuan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
614855 01/08/2019 11:03:42 trandat ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
612026 27/07/2019 09:30:59 trieutanhung93 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3220 KB
610951 25/07/2019 15:34:23 baobao07 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
597495 23/06/2019 16:43:42 trananhprince ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
594522 17/06/2019 22:09:19 rimuru ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
593263 14/06/2019 19:06:06 huuthien198zz ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
591907 10/06/2019 21:56:27 Monster ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
591870 10/06/2019 20:26:38 vanquyvct ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
590680 06/06/2019 22:51:10 masteroffood ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
589520 03/06/2019 15:42:09 ngoctit ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
586673 26/05/2019 09:32:37 094175234 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
586490 25/05/2019 15:05:25 idoguirblx ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
585727 23/05/2019 08:17:09 dfwapekko ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
585654 22/05/2019 23:00:14 nguyencongcuong97 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
585645 22/05/2019 22:18:21 k3ntcoj95 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
585644 22/05/2019 22:18:14 tandapchai ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
585540 22/05/2019 18:24:18 HMĐ_191 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
585459 22/05/2019 16:05:32 hoangdieu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
585404 22/05/2019 13:21:08 lamlam ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
585381 22/05/2019 11:54:47 thaChetDeoYeu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
582452 13/05/2019 19:03:31 leviettttnh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
570116 07/04/2019 14:44:28 thecuongthehieu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
560823 15/03/2019 20:53:53 MINHKHANG ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
559823 13/03/2019 20:56:10 haxorus2004 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 0 ms 2480 KB
553281 01/03/2019 14:21:00 namlawng123 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
552957 28/02/2019 20:14:10 ffrederick ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
552204 27/02/2019 13:04:27 vanan9205 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
547195 16/02/2019 00:46:13 cyb3 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
546971 15/02/2019 20:01:43 khanhkjhave ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
537128 16/01/2019 15:46:09 nguyenvantien0903 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 1960 KB
531569 06/01/2019 11:02:47 Member ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
528107 01/01/2019 00:52:00 6vienhdt ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
526349 10/12/2018 20:02:27 tritanngo99 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
524514 06/12/2018 16:30:24 cptkhai ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
524493 06/12/2018 15:56:07 Lam22062002 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
524050 05/12/2018 17:47:29 tcoder ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
516457 20/11/2018 21:38:03 chinhhi ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
515581 19/11/2018 10:06:54 dtskeosua ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
514450 17/11/2018 21:04:21 hitu03 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
512727 15/11/2018 15:45:36 hieuvip1301 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
512362 15/11/2018 12:04:40 anhvippro123z ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
508897 10/11/2018 17:21:49 cotyey ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
507210 07/11/2018 23:06:07 mdan226 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
507031 07/11/2018 20:34:45 thelightvn ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
503215 02/11/2018 13:39:43 thanhthuy4u ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 78 ms 6108 KB
500711 30/10/2018 13:51:39 ikotam ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
489364 14/10/2018 21:11:18 12hooks ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
480882 05/10/2018 10:22:35 luckyboy__qh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
480581 04/10/2018 22:10:51 nguyenledinh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
479973 04/10/2018 14:19:59 red ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
479607 03/10/2018 20:25:15 kakaka ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
474270 26/09/2018 14:40:51 DeBruyne ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 2280 KB
473193 24/09/2018 23:20:09 huynhthanhtan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
472711 24/09/2018 09:15:43 congvipkhoinoi ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
472252 23/09/2018 11:27:54 xikhud ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
471354 21/09/2018 16:17:42 Minatokaze ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
463723 10/09/2018 10:22:10 LongÇhampion ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
463684 10/09/2018 09:02:13 duong2 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
461188 06/09/2018 11:20:09 long_thathu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
457398 30/08/2018 07:55:30 HHHHHHHH ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
456755 28/08/2018 21:51:36 phuongnhi_tran_1206 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
450749 14/08/2018 20:24:07 mrlihd ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
447994 08/08/2018 02:35:24 Asteross ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
446881 03/08/2018 15:10:17 hoangthuc701 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
442603 20/07/2018 10:40:02 tronghieuACM ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
416868 13/04/2018 07:41:38 congthangk36d ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
415033 09/04/2018 00:25:20 bibinguyen ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
414299 07/04/2018 09:46:43 vinhntndu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
413726 05/04/2018 20:19:44 tranleduy1233 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
413398 04/04/2018 23:39:02 dangkhoa_pascal ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
411282 30/03/2018 11:20:41 theanhbr01 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
410933 29/03/2018 15:45:50 gtneopuv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
410871 29/03/2018 14:58:17 xuanvuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
407843 22/03/2018 14:35:01 tinhochbt ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
405941 17/03/2018 00:14:00 trungtt123 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
403333 13/03/2018 07:33:53 coderkcdhv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
394846 07/02/2018 14:44:08 Phenomenal1 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
394838 07/02/2018 14:33:58 tansang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
391254 26/01/2018 14:06:29 duongbp1990 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
388727 22/01/2018 21:35:57 huy9a1 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
388503 22/01/2018 14:36:22 wowowow ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
380244 02/01/2018 09:37:06 wtfit ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
380243 02/01/2018 09:35:25 SavarinJames ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
379975 01/01/2018 13:59:32 changlangtu97 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
379232 30/12/2017 09:58:17 QuangTruongNguyen ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
377824 26/12/2017 17:19:05 huynhtuan17ti ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
377706 26/12/2017 12:11:14 votrunghieu9a2 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
371102 03/12/2017 21:41:54 thanhthuy4u ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
366864 27/11/2017 13:57:26 huyvuhp ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
366546 26/11/2017 20:22:00 tranquockhanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1748 KB
366257 26/11/2017 08:07:13 dinhthanhnga06 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
362947 20/11/2017 00:30:37 trainolp2017 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
362946 20/11/2017 00:23:51 nganyhilow ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3236 KB
362166 18/11/2017 09:04:38 NMPACM ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
361940 17/11/2017 18:06:56 chinhd17ht01tdmu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
359620 14/11/2017 14:19:01 freepascal ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
357393 10/11/2017 23:01:52 hoanglongbpt ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
352541 04/11/2017 19:27:55 tranthanhhai ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
349543 31/10/2017 20:33:39 isora1996 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
349537 31/10/2017 20:30:29 isora1996 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
344787 25/10/2017 17:08:54 iostream ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
340677 19/10/2017 21:55:52 trungcbg ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
335361 13/10/2017 08:13:29 Master_01 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
335349 13/10/2017 07:49:59 masterv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
326437 01/10/2017 03:09:36 nhpntz0t ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
320414 21/09/2017 08:54:39 hahpuc ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
315586 11/09/2017 19:00:25 hoangtrung080697 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
314763 09/09/2017 21:25:16 anhbannho147vn ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
314437 09/09/2017 01:18:04 anh76qn ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
305451 16/08/2017 12:15:26 Nhokkz ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
303722 12/08/2017 09:23:23 HackerRank ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
302660 09/08/2017 21:42:42 yoichihiruma ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
298454 24/07/2017 18:45:06 toilati123vn ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
289298 19/06/2017 23:38:12 damsanchv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 17452 KB
289127 19/06/2017 13:16:06 dacthai2807 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
268265 06/04/2017 21:35:14 tuan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 2244 KB
268262 06/04/2017 21:30:02 tuan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
267271 05/04/2017 07:33:50 ngonhutduy ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
262537 23/03/2017 20:27:53 nkduc ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
261173 20/03/2017 16:45:23 duongcscx ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
261172 20/03/2017 16:44:13 duongcscx ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
254376 03/03/2017 23:55:30 vphuong214 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
245112 07/02/2017 15:57:00 try ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
242666 22/01/2017 21:50:41 SlothSe7en ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
238746 06/01/2017 19:51:47 cocvu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
238317 05/01/2017 10:30:53 linhlrx ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
237185 01/01/2017 15:01:11 damsanchv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
227021 29/11/2016 22:25:26 hutPhamPhuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
221826 21/11/2016 22:08:36 ducquynhfptk12 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
221387 21/11/2016 13:49:30 tmanh17 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
221384 21/11/2016 13:48:23 tmanh17 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
220787 20/11/2016 08:10:35 hieunv1996 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
216691 13/11/2016 15:01:30 tanloitdmu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3008 KB
215138 12/11/2016 07:35:41 k4mjk4mjz3 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
214883 11/11/2016 17:23:08 tiny ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
214870 11/11/2016 17:09:55 nhuquynh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2900 KB
214866 11/11/2016 17:02:27 nhuquynh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
214427 10/11/2016 22:15:27 phamvankhanh1516 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
213300 08/11/2016 20:42:37 s2lyonking ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
210762 04/11/2016 13:12:07 casaumayman ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
209394 02/11/2016 09:34:13 hut_Phieu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
209390 02/11/2016 09:27:39 hutphuoc ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
208699 01/11/2016 15:12:13 khieunguyen ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
208490 31/10/2016 23:15:41 HVDInh33 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
208378 31/10/2016 21:29:19 itcdeveloper14 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2188 KB
208292 31/10/2016 19:04:18 sbeatit ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
208281 31/10/2016 18:50:55 phungvitrung ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
208163 31/10/2016 15:10:00 hoangducsmagic ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
207149 29/10/2016 11:44:14 ntanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
203365 24/10/2016 07:06:29 ititorit ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
201406 22/10/2016 09:38:41 LHP ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
199205 19/10/2016 11:27:02 nguyenthang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
198006 17/10/2016 19:34:38 oOovWvoOo ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
197368 16/10/2016 18:49:17 boychienga1234 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
197267 16/10/2016 15:06:36 anhpro96 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
195780 14/10/2016 07:14:32 ARSENAL1886 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
194184 11/10/2016 21:08:31 hungdhv97 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
190704 10/10/2016 08:24:34 quanghsprovp ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
190173 08/10/2016 21:32:07 dahaodl ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
189778 08/10/2016 00:09:48 giahy2911 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1736 KB
189765 07/10/2016 23:51:28 khoinguyentdmu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
189673 07/10/2016 21:43:40 tuan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
189635 07/10/2016 21:03:13 truongtv28 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
189625 07/10/2016 20:51:16 truongtv28 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1720 KB
185136 30/09/2016 09:43:00 hutPhamPhuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
185100 30/09/2016 09:04:51 hutPhamPhuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
185095 30/09/2016 08:59:50 hutPhamPhuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
185094 30/09/2016 08:59:33 hutPhamPhuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
184791 29/09/2016 18:44:04 trainer1234 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
184489 29/09/2016 11:16:50 hut_luan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
184440 29/09/2016 10:23:05 anhmanhvodoi20xx ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
184437 29/09/2016 10:08:07 HUT_Manh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
184436 29/09/2016 10:07:36 hutvinh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
184435 29/09/2016 10:06:42 HUTNguyenDat ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
181338 23/09/2016 15:17:42 Aoba ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1712 KB
180059 21/09/2016 14:56:18 taycuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
174237 12/09/2016 14:37:38 4everkaka ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1476 KB
167061 29/08/2016 15:42:58 nguyennhan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
159590 08/08/2016 12:11:17 cufury ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
155082 26/07/2016 16:04:24 giangstellar365 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
152682 17/07/2016 23:32:56 caothesan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2068 KB
150506 07/07/2016 15:57:10 dqhn123 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
149371 02/07/2016 11:19:18 leducthinh0409 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
142648 09/06/2016 17:55:15 khangtran ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
142543 08/06/2016 22:59:30 nguyenxuanhaa3 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
141449 04/06/2016 09:13:50 trivonhan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
132623 19/04/2016 15:56:51 nami247 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
126006 20/03/2016 20:10:05 proxike ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2592 KB
125864 19/03/2016 14:15:36 ngonamduonghl ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
122754 02/03/2016 15:39:32 hackacccf ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
122040 27/02/2016 12:37:55 longhuy322000 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
121984 26/02/2016 20:01:33 dqhungdl ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121983 26/02/2016 19:47:41 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
121982 26/02/2016 19:47:36 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121981 26/02/2016 19:47:30 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121897 25/02/2016 22:20:11 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121683 24/02/2016 20:00:09 dqhungdl ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121385 23/02/2016 23:01:38 lvdo92 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
116103 30/01/2016 12:30:09 Cherry ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
114800 26/01/2016 21:49:39 huynhduy_hmd ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
113384 20/01/2016 17:40:01 aquawind0130 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
99065 26/11/2015 13:14:59 cyan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
98105 23/11/2015 15:51:45 Khoidaik ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Python 2 Accepted 78 ms 2392 KB
96265 21/11/2015 19:32:02 anhviet ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
96164 21/11/2015 16:41:06 tranvthanhson ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
94935 18/11/2015 21:49:56 ngocchau2603 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 453 ms 27720 KB
94726 18/11/2015 16:08:01 bachnxepu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 1768 KB
94692 18/11/2015 15:42:10 ndkhanh95 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
94623 18/11/2015 10:30:04 lhchuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
94462 17/11/2015 21:21:21 user ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
93107 15/11/2015 16:53:32 nguyenhoatien1996 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1744 KB
93043 15/11/2015 14:49:03 middlest ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1724 KB
92852 15/11/2015 08:01:59 MTAnewbie ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
92850 15/11/2015 07:53:28 MTAnewbie ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
92849 15/11/2015 07:52:44 MTAnewbie ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
92677 14/11/2015 19:33:52 user ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
92671 14/11/2015 19:24:47 user ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 0 ms 2732 KB
88840 06/11/2015 22:00:50 khangkhangtg ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 218 ms 15152 KB
88623 06/11/2015 14:49:38 zerothientai ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 203 ms 14880 KB
88497 05/11/2015 23:00:29 khanhduy8 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1592 KB
88434 05/11/2015 21:39:58 VoHT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 218 ms 14696 KB
88425 05/11/2015 21:32:16 kimdung_quanhiep ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 203 ms 15060 KB
86949 02/11/2015 16:38:05 Hhcckqnl ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
86922 02/11/2015 15:56:46 chalker ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
84956 28/10/2015 21:43:25 TCUCGiang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
84868 28/10/2015 20:26:21 taycuong ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
83831 27/10/2015 02:31:19 hanhlv270597 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
82060 22/10/2015 21:39:06 danyenbinh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
81201 21/10/2015 12:00:34 phuc_doan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
79970 18/10/2015 15:39:51 UiM ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
79396 16/10/2015 19:04:22 HoVanAnhK58A2 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
79338 16/10/2015 15:42:27 toan411998 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1756 KB
78197 12/10/2015 22:38:19 ThienCoder ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
75561 06/10/2015 19:51:53 o0985950397 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
75083 05/10/2015 23:00:11 Hoanghlt ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74995 05/10/2015 21:56:18 Luffyta ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74830 05/10/2015 19:15:05 nvh7602119 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74456 05/10/2015 08:33:53 nvthanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
74348 05/10/2015 00:23:26 Barbarian ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
74345 05/10/2015 00:21:34 congson ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
73794 04/10/2015 20:58:02 NgocHaiHITC ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
68010 25/09/2015 20:37:49 thanhday132 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
66547 23/09/2015 10:02:24 minhnguyenkubi ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
62764 12/09/2015 10:41:48 nguvaho ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
61347 06/09/2015 19:12:30 MTAZero ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
60742 05/09/2015 11:50:10 phuleethanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
46069 14/07/2015 16:49:59 only_love97 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
45256 11/07/2015 20:44:18 nptn90 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
45203 11/07/2015 08:46:46 hinodi_1998 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
44751 07/07/2015 17:24:33 mrtan_lovelife ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
39687 09/06/2015 15:50:22 nghethuat102 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
38249 31/05/2015 15:09:48 ngan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 93 ms 5704 KB
36163 21/05/2015 01:59:01 the_c ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
34494 13/05/2015 00:35:09 farmerboy ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
33421 10/05/2015 19:09:46 phanthanhnam ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
32920 06/05/2015 12:36:20 tankorbox ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
32635 03/05/2015 23:32:47 mikelhpdatke ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
32498 02/05/2015 15:59:58 wInD_MtA ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
29469 17/04/2015 04:40:36 trungvt130584 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
25231 29/03/2015 18:01:24 Nguyenthaihoc ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
25148 29/03/2015 00:10:47 truongtop14 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 0 ms 2760 KB
24278 23/03/2015 08:27:41 kieuquocdat123 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
13213 24/02/2015 11:51:08 conglinh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
11284 28/01/2015 21:32:34 stepde15 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
10271 16/01/2015 22:42:41 marj8995 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
8429 10/01/2015 03:15:41 nxphuc ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
8376 10/01/2015 00:12:30 phuchoahodo ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 712 KB
7677 31/12/2014 23:50:43 stepde14 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
7270 17/12/2014 23:00:52 dinhvanduy7895 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 636 KB
7268 17/12/2014 21:50:57 thanhbinh0995 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
3127 27/10/2014 10:55:04 phamhuuthien ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1648 KB
2254 19/10/2014 09:10:13 ITNguyen9x ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 864 KB
2076 17/10/2014 13:50:19 luannd ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
1592 13/10/2014 10:21:12 thanhCode ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 808 KB
1269 09/10/2014 22:42:14 junlexo ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 864 KB
1016 07/10/2014 17:21:40 NhatHoang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
1015 07/10/2014 17:21:29 NhatHoang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
1014 07/10/2014 17:19:08 NhatHoang ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 932 KB
793 02/10/2014 13:45:57 ductam ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
Back to Top