Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739243 02/04/2020 03:02:32 chumoro LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 281 ms 19120 KB
738292 29/03/2020 22:25:07 nguyenduythanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 4040 KB
730849 10/03/2020 12:40:25 0842020263 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3252 KB
730025 07/03/2020 14:58:20 JoySluxirt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
729935 07/03/2020 10:00:08 long020506 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
729891 07/03/2020 00:21:24 hoangtrung1801 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3212 KB
728212 03/03/2020 14:12:21 nnbxxx LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2636 KB
727342 29/02/2020 20:46:19 minhquoc19ti LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2584 KB
726999 28/02/2020 16:53:35 naruto270504 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2212 KB
726926 28/02/2020 14:49:38 Sángolympic LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3352 KB
726142 26/02/2020 17:59:30 vuhoangphuc2000 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3928 KB
725982 26/02/2020 13:00:18 suxzat LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3200 KB
724894 23/02/2020 22:54:10 ngocduygpc8a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2688 KB
723366 20/02/2020 20:08:41 aruru12 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 609 ms 13808 KB
722616 19/02/2020 13:57:23 vhskillpro LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
721380 17/02/2020 10:20:03 huuhoangle LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
720890 16/02/2020 09:10:55 mashiro9933 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
720868 16/02/2020 01:22:27 hlsclan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3292 KB
720430 15/02/2020 12:53:21 minhquandinhcao LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
719608 13/02/2020 16:17:21 hoktro LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3432 KB
719462 13/02/2020 10:33:56 thanhdat2605 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2612 KB
718826 11/02/2020 22:10:38 nganngants LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
717633 09/02/2020 22:35:22 phgquynh2208 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
717364 09/02/2020 14:41:47 thangloi2209 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1892 KB
717134 08/02/2020 21:57:07 kimjisoo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2676 KB
717133 08/02/2020 21:56:15 nmhh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1892 KB
716770 08/02/2020 10:56:23 phuong2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
716153 07/02/2020 10:56:40 tiendung2306 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
715740 06/02/2020 18:58:55 baopham19062003kgkgkg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 156 ms 3080 KB
714608 05/02/2020 08:04:20 cuongbvbn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
714183 04/02/2020 09:32:47 cuongbvbn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
713670 02/02/2020 22:15:31 cuongbvbn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
713401 02/02/2020 14:18:59 ngoc1824 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 3392 KB
713248 02/02/2020 00:08:50 novaphoenix LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
712159 30/01/2020 20:28:51 a2k47phan_18 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2684 KB
710753 29/01/2020 12:53:29 quoclan99 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
710296 27/01/2020 18:47:38 whoisthatguy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
709900 25/01/2020 22:03:50 manhender LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3364 KB
708395 21/01/2020 21:45:31 hieunguyenduc696 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 2820 KB
708333 21/01/2020 21:01:30 HackerMan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3176 KB
706984 18/01/2020 21:54:41 haupas LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
706008 16/01/2020 23:10:15 Love LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 3260 KB
705960 16/01/2020 21:43:40 thuvân LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
705958 16/01/2020 21:42:44 thuvân LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 2736 KB
705954 16/01/2020 21:38:44 thuvân LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
705919 16/01/2020 21:13:16 anhthcsyl2006 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
704941 14/01/2020 23:58:50 watanabe2804 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 5520 KB
704269 13/01/2020 18:40:38 huytool LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 281 ms 4036 KB
701297 09/01/2020 09:27:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 4084 KB
700806 08/01/2020 14:27:08 cuthaodd LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 9668 KB
700420 07/01/2020 20:09:35 anhkhoa09032004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
700105 07/01/2020 13:29:13 ntphong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2684 KB
699316 06/01/2020 19:49:00 tahoangquan2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
698114 04/01/2020 21:43:37 khanhld LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 281 ms 3292 KB
697144 03/01/2020 15:23:22 hatayamakano LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 3192 KB
695763 01/01/2020 11:20:10 ldn694 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 3152 KB
695544 31/12/2019 18:27:29 SIU2018CAKHOSOLO LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 5584 KB
691819 22/12/2019 10:30:03 sendmylove123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 5560 KB
691419 21/12/2019 09:14:17 rsattlpalpha LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
691411 21/12/2019 09:01:12 limpale1234 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 265 ms 3744 KB
691408 21/12/2019 08:51:11 vuong123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
691403 21/12/2019 08:39:23 huuduc8igc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 3168 KB
689631 17/12/2019 12:03:28 jackykg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1924 KB
688666 15/12/2019 00:22:30 minhquoc19ti LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1824 KB
687460 12/12/2019 14:11:24 khanhtron03 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 4096 KB
686823 11/12/2019 07:11:47 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
686822 11/12/2019 07:10:54 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
686821 11/12/2019 07:10:24 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
686820 11/12/2019 07:09:39 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
686559 10/12/2019 10:39:43 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3428 KB
686558 10/12/2019 10:38:43 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3416 KB
686557 10/12/2019 10:37:01 bl_duyliem LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3440 KB
686546 10/12/2019 10:07:39 CBLtk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3476 KB
686541 10/12/2019 09:53:43 PHDKhoa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
686537 10/12/2019 09:33:04 PHDKhoa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
686351 09/12/2019 16:09:33 CBLtk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 6684 KB
686349 09/12/2019 16:04:33 soulphan03 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3460 KB
686343 09/12/2019 15:54:13 CBLtk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3856 KB
686336 09/12/2019 15:44:04 PHDKhoa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 2644 KB
685413 06/12/2019 10:25:43 mrzin703 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 3164 KB
684637 04/12/2019 16:45:35 pinyahoo567 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
684185 03/12/2019 09:09:30 thienhue123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
682832 30/11/2019 10:44:05 phucduy1509 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 3544 KB
682186 29/11/2019 13:29:37 cmtanphat LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3332 KB
682050 29/11/2019 07:37:47 hoangndu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3468 KB
679213 23/11/2019 19:55:41 unglinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 2312 KB
678745 22/11/2019 22:51:07 dangnguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2676 KB
678741 22/11/2019 22:41:50 dangnguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2664 KB
677094 21/11/2019 20:00:49 nhanhuuhieu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3420 KB
676411 20/11/2019 10:35:34 minhtriet2903 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3264 KB
676373 20/11/2019 08:18:04 cuongdoduy123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 17456 KB
676241 19/11/2019 20:39:53 omgursocute LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 4064 KB
676228 19/11/2019 19:53:57 shin3030aa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
674389 15/11/2019 21:03:33 haiprot1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2484 KB
674045 15/11/2019 06:18:50 minhthu20201 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 4020 KB
673954 14/11/2019 21:08:03 LuKoin69 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 10252 KB
673952 14/11/2019 21:06:51 LuKoin69 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3208 KB
673710 14/11/2019 15:34:02 HoaBenKiaSong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3264 KB
670784 08/11/2019 19:52:22 minhkhoi1026 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
670761 08/11/2019 19:23:26 lethimytien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
670503 08/11/2019 10:01:05 mrTee LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 4020 KB
669994 07/11/2019 14:05:01 loghai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 3288 KB
669697 06/11/2019 21:05:15 hitu1903 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4080 KB
669496 06/11/2019 15:37:55 maihuuton987 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3584 KB
669457 06/11/2019 15:09:18 maihuuton987 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3620 KB
667096 02/11/2019 10:02:01 Sángolympic LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3444 KB
666994 02/11/2019 01:02:58 ogit403 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3324 KB
665883 31/10/2019 11:13:07 hitu1905 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3300 KB
665812 31/10/2019 08:33:01 hitu1901 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2636 KB
665319 30/10/2019 15:14:40 lethienquan28052006 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
665317 30/10/2019 15:11:33 NQT1998 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3296 KB
665276 30/10/2019 13:49:20 CBLtk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3416 KB
665243 30/10/2019 11:19:08 PHDKhoa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 2632 KB
664925 29/10/2019 16:15:54 onehit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
664923 29/10/2019 16:14:25 onehit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
664182 27/10/2019 23:34:12 kuzuma245 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 4080 KB
662678 25/10/2019 16:05:24 nguyenvanson LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3412 KB
662597 25/10/2019 14:34:44 thientho LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3412 KB
660959 22/10/2019 14:51:36 hunghz123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3324 KB
660000 20/10/2019 11:08:45 vmt120203 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2668 KB
659481 18/10/2019 23:12:27 prgrmanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3332 KB
658295 16/10/2019 13:08:15 ngoctuannguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3440 KB
655432 10/10/2019 18:20:36 nguyentrantien2002 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
654254 09/10/2019 10:34:05 pmt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 4072 KB
648485 30/09/2019 17:22:58 redcoder LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 2176 KB
648484 30/09/2019 17:19:55 redcoder LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 2560 KB
647878 29/09/2019 09:07:42 ntoan199 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3236 KB
647634 28/09/2019 16:30:33 MaMoi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 2504 KB
645207 24/09/2019 07:02:57 MinBaoTT LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
642674 19/09/2019 20:20:11 ldnghia_bl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 4908 KB
642653 19/09/2019 19:45:57 CBLtk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3388 KB
641848 18/09/2019 19:36:01 minhdung02 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 2224 KB
641640 18/09/2019 15:21:38 PHDKhoa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2584 KB
641292 18/09/2019 09:29:25 Be_happy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2708 KB
639177 14/09/2019 20:37:22 Fidisk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
638356 13/09/2019 21:47:24 duongtc1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2628 KB
637631 13/09/2019 09:51:03 thienkun LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
636370 11/09/2019 16:16:58 hiepthuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 4776 KB
635431 09/09/2019 21:12:29 lucky_boy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 4216 KB
633759 07/09/2019 23:28:16 hongphongthp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3300 KB
633336 07/09/2019 01:53:32 dchy2000 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 3432 KB
632706 05/09/2019 15:18:43 hieunguyenthi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3348 KB
632589 05/09/2019 09:57:30 lethanhlong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3088 KB
632054 03/09/2019 21:46:29 Vinhh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 4236 KB
630061 29/08/2019 21:58:47 queanh0220 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2644 KB
629926 29/08/2019 16:16:16 nguyenhoainam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3264 KB
628740 26/08/2019 21:51:40 anhthcsyl2006 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
625783 23/08/2019 21:05:22 thaolinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2676 KB
625035 22/08/2019 10:14:46 thuy_quynh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 17392 KB
624392 20/08/2019 20:39:35 omlgg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 2468 KB
623991 19/08/2019 21:43:17 dungbn123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3360 KB
623477 18/08/2019 11:18:30 Newps LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 4004 KB
623420 18/08/2019 09:11:03 hoatmt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
623417 18/08/2019 09:09:05 hoatmt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
622908 16/08/2019 21:11:03 winterrr LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
621432 15/08/2019 16:40:55 okok90 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
621429 15/08/2019 16:39:32 okok90 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3060 KB
621007 14/08/2019 19:08:27 ct390 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
620186 12/08/2019 21:52:59 okok90 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3288 KB
620032 12/08/2019 16:49:17 18T1021208 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3940 KB
619850 12/08/2019 08:43:36 nguyetanh10102005 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
619744 11/08/2019 16:59:02 lnatuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
619726 11/08/2019 15:48:00 nhatanh10102005 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
619490 10/08/2019 17:53:35 funcolor LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 4300 KB
616837 05/08/2019 15:45:25 Gib5102 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2416 KB
616473 04/08/2019 13:46:37 trungkienthcsyenlac LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
616358 04/08/2019 07:23:54 quanghuy123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
616308 04/08/2019 00:59:34 canhtoannct LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
616254 03/08/2019 23:19:57 php122002 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3204 KB
616252 03/08/2019 23:19:27 php122002 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3196 KB
616217 03/08/2019 22:18:37 emLaNewBie LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3196 KB
615799 02/08/2019 21:33:14 ngoloiyl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
614904 01/08/2019 13:18:35 trandat LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 17476 KB
609896 24/07/2019 07:32:55 lethienquan28052006 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
609487 23/07/2019 08:54:53 knock2810 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
608291 20/07/2019 21:00:52 taminhquanno21 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
606824 16/07/2019 21:32:57 tdkhoa2018 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2928 KB
606823 16/07/2019 21:31:32 tdkhoa2018 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3292 KB
606674 16/07/2019 13:50:37 nhattuan722 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 2664 KB
605342 11/07/2019 04:32:29 neos LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3244 KB
604324 08/07/2019 18:32:49 trieutanhung93 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3228 KB
604320 08/07/2019 18:14:55 trieutanhung93 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3236 KB
604319 08/07/2019 18:09:13 trieutanhung93 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3240 KB
601098 29/06/2019 17:42:26 baobao07 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3288 KB
600848 28/06/2019 22:12:17 TIN10_VUTRINHHOANG LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
598296 25/06/2019 11:15:13 16122001 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2732 KB
595661 20/06/2019 02:54:01 khiem123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3264 KB
594104 16/06/2019 19:36:44 cyrocs258 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
589522 03/06/2019 15:44:31 ngoctit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3304 KB
588546 31/05/2019 10:03:44 tuananh778999 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2236 KB
588545 31/05/2019 10:02:58 tuananh778999 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2240 KB
587821 28/05/2019 23:17:45 vanhsusu03 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3200 KB
587490 28/05/2019 09:34:21 ffrederick LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1792 KB
586934 26/05/2019 22:05:27 huuthien198zz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4028 KB
584633 20/05/2019 18:20:14 zyenz123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
584104 18/05/2019 15:28:17 gbking2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
583107 15/05/2019 11:42:11 hh1305 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3224 KB
580899 06/05/2019 19:52:56 huatho131 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3464 KB
580547 05/05/2019 10:37:12 rimuru LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 11448 KB
579390 02/05/2019 15:01:45 trung5kvshthlnqk38b LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
576678 25/04/2019 10:06:43 lamcqt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2608 KB
576255 23/04/2019 17:00:25 meocondp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3208 KB
574543 17/04/2019 17:11:41 Itachi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 4076 KB
573521 15/04/2019 16:57:16 tdkhoa2018 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 4028 KB
573310 14/04/2019 23:29:34 thienphucanh2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
573160 14/04/2019 18:38:53 tacongnam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 3332 KB
573063 14/04/2019 12:46:19 grimmz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4712 KB
572606 13/04/2019 14:15:45 heo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
572582 13/04/2019 10:42:00 grimmz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 4732 KB
572494 13/04/2019 01:52:46 Mon LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3356 KB
570979 09/04/2019 10:24:02 buiminhhangvc2005 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
568511 02/04/2019 21:26:44 quangduyluu123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
567535 31/03/2019 09:49:17 nguyenhau LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
567382 30/03/2019 21:15:20 hoangkings100 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3124 KB
564853 25/03/2019 22:56:58 Nguyenphanthanhbinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
563285 22/03/2019 07:51:34 hungcqt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 79856 KB
562885 21/03/2019 09:50:58 duycqt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2536 KB
562875 21/03/2019 09:20:13 tuancqt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
560953 16/03/2019 01:06:23 trungnguyenlak2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 4060 KB
560154 14/03/2019 10:23:00 ngocminhta LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
560134 14/03/2019 09:53:07 nguyenvu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
559893 13/03/2019 22:43:47 tandapchai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3404 KB
558607 11/03/2019 20:50:44 nqvmystery123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
557575 10/03/2019 11:27:49 ducminhtrinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
557170 09/03/2019 09:20:21 diemqui110105 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
557168 09/03/2019 09:19:12 hanluc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
557138 09/03/2019 08:20:32 yn2493 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3364 KB
556840 08/03/2019 14:41:45 nakrothpro LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2696 KB
556019 07/03/2019 07:34:56 phatdoan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
553495 01/03/2019 20:18:23 masteroffood LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
552400 27/02/2019 20:30:42 phungduyminh1802 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
552398 27/02/2019 20:29:32 namlawng123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2752 KB
552389 27/02/2019 20:22:11 ffrederick LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 2604 KB
552386 27/02/2019 20:20:18 chienkhamdtv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
551618 26/02/2019 11:04:37 inomatit82 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 3320 KB
551499 25/02/2019 22:47:47 thangitcbg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2268 KB
551494 25/02/2019 22:30:11 tcoder LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2684 KB
550857 24/02/2019 19:12:44 khanhkjhave LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
549330 21/02/2019 14:30:07 Sángolympic LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
548433 19/02/2019 15:45:31 Sơna1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
548387 19/02/2019 15:05:20 Hàoa1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
547364 16/02/2019 15:06:47 lehoang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
546727 15/02/2019 10:02:07 VGK_Cr7 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
546620 15/02/2019 02:26:38 thecuongthehieu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2592 KB
546558 14/02/2019 22:55:14 admin20 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 4060 KB
545643 12/02/2019 20:00:33 myhorizon LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 3400 KB
544939 11/02/2019 10:22:52 h_giaotvn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
544936 11/02/2019 10:18:43 minhtrieutvn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
543278 04/02/2019 09:36:44 thedemonstuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
543103 03/02/2019 19:34:20 ducnhannguyen2410 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 10300 KB
543100 03/02/2019 19:30:06 uchiha LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2636 KB
543093 03/02/2019 19:07:40 totanhiep LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 3268 KB
543070 03/02/2019 17:27:07 htthinh1999 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 3276 KB
539933 24/01/2019 15:31:26 Chuminhhien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
539233 22/01/2019 10:46:53 binmia LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
539071 21/01/2019 21:29:02 blackcat2710 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
538865 21/01/2019 15:06:48 ngtrkien18 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
538864 21/01/2019 14:57:22 totanhiep LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
538513 20/01/2019 14:58:58 uchiha LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2636 KB
537458 17/01/2019 10:08:48 biabeogo147 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
536805 15/01/2019 20:14:42 xiabui LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 4532 KB
535920 13/01/2019 20:53:50 conmeocon LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
535917 13/01/2019 20:50:24 conmeocon LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3956 KB
534593 10/01/2019 23:02:01 dylanrohdes LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 250 ms 3336 KB
534489 10/01/2019 21:16:52 kutroll254 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 4044 KB
533548 09/01/2019 15:09:35 anhnguyen123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3268 KB
533214 08/01/2019 19:44:09 dfwapekko LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3224 KB
533146 08/01/2019 17:59:07 tnnt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2248 KB
532833 07/01/2019 23:37:26 dothihoangduyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3236 KB
532607 07/01/2019 19:56:01 thanhtuthcsyenlac LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
532512 07/01/2019 17:58:11 HMĐ_191 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
532403 07/01/2019 10:56:25 tuanltt1252004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
531938 06/01/2019 20:58:10 hellosunny LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3304 KB
531570 06/01/2019 11:03:03 Member LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2668 KB
530747 04/01/2019 23:14:03 Chirox LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2672 KB
529313 02/01/2019 19:27:17 mrhung1999vnvn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 4108 KB
528108 01/01/2019 00:52:38 6vienhdt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2664 KB
526500 10/12/2018 22:54:57 phongpcbyl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
526364 10/12/2018 20:18:21 tritanngo99 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 156 ms 2408 KB
526139 10/12/2018 15:08:16 red LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 156 ms 3076 KB
524105 05/12/2018 20:24:46 094175234 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2660 KB
521340 29/11/2018 17:03:39 bk201 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
519926 26/11/2018 13:50:41 bluesky_ LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
518494 23/11/2018 20:51:05 laccac555 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
518175 23/11/2018 13:28:44 nnphucthinh01 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
517286 22/11/2018 07:23:35 hachanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
517173 21/11/2018 23:09:00 quyhugo158 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
516792 21/11/2018 16:08:51 huynhvanphu102 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
515808 19/11/2018 20:15:19 hduoc2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
515784 19/11/2018 19:36:14 hduoc2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
515783 19/11/2018 19:35:28 hduoc2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2248 KB
515004 18/11/2018 16:55:24 haihaihaihai0123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
514665 18/11/2018 08:55:46 khoinguyentdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3440 KB
514642 18/11/2018 08:32:15 khoinguyentdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
513317 16/11/2018 09:18:07 dtskeosua LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3052 KB
513193 16/11/2018 00:08:39 NghiaCPP LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
512744 15/11/2018 15:54:32 hieuvip1301 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3292 KB
512363 15/11/2018 12:05:00 anhvippro123z LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2332 KB
511227 14/11/2018 08:16:07 MTA_Asteria LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 6124 KB
510488 13/11/2018 13:30:58 duckunzz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4536 KB
510487 13/11/2018 13:30:16 duckunzz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4472 KB
508149 09/11/2018 10:07:58 Backtracking LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3172 KB
508006 09/11/2018 01:25:50 HuTeTu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
507701 08/11/2018 20:01:57 trantien151198 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3360 KB
507671 08/11/2018 19:16:11 thienchidh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3960 KB
505068 05/11/2018 11:07:47 hitu07 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2992 KB
504871 04/11/2018 22:36:53 hitu08 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3240 KB
503580 02/11/2018 20:01:25 vanan9205 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2656 KB
502204 01/11/2018 10:31:03 viethoang99 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4060 KB
501932 31/10/2018 21:40:44 saothuaduoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
501763 31/10/2018 19:51:21 ptmq123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3220 KB
499834 28/10/2018 16:10:48 ironmank37d LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
498144 25/10/2018 22:01:10 ChuyenVanNQD LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2300 KB
497953 25/10/2018 20:04:43 hanhien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 4048 KB
497061 24/10/2018 20:25:41 nvq2309 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 4088 KB
495710 22/10/2018 20:20:42 viet2805 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3236 KB
494853 20/10/2018 23:06:13 trungnghia05123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2444 KB
494811 20/10/2018 22:09:36 leviettttnh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
490988 16/10/2018 17:52:25 Anh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1560 KB
488063 12/10/2018 21:46:05 hitu03 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2644 KB
487783 12/10/2018 18:27:34 hitu05 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2992 KB
486954 12/10/2018 00:05:19 tamto58713 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3412 KB
484947 10/10/2018 22:28:16 hoangteo0103 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3224 KB
480692 05/10/2018 08:04:28 luckyboy__qh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3400 KB
480594 04/10/2018 22:20:47 nguyenledinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2560 KB
476873 29/09/2018 21:38:38 12hooks LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
473625 25/09/2018 15:42:39 1900plus LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1828 KB
471844 22/09/2018 16:54:12 DeBruyne LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2288 KB
468848 18/09/2018 12:30:03 cotyey LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 5604 KB
468307 17/09/2018 13:13:17 hitu01 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3208 KB
468168 16/09/2018 21:35:06 black_stone LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3408 KB
463968 10/09/2018 15:57:38 hs2huyenngoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2620 KB
463908 10/09/2018 15:30:16 iiiiiii125478 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3252 KB
463624 09/09/2018 23:54:54 minhth_1412 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2612 KB
463535 09/09/2018 21:54:07 xikhud LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 156 ms 4044 KB
463286 09/09/2018 16:08:03 duong2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
459369 03/09/2018 10:31:12 rangnokapk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
458283 31/08/2018 22:09:05 long_thathu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
457397 30/08/2018 07:55:20 HHHHHHHH LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
456843 29/08/2018 09:20:10 huynhthanhtan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
456842 29/08/2018 09:19:33 huynhthanhtan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3252 KB
452939 19/08/2018 09:40:09 Meliodas LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3324 KB
452809 18/08/2018 21:59:33 10ngocanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3336 KB
451183 15/08/2018 20:42:42 hitu02 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3300 KB
450534 14/08/2018 15:02:34 nguyenvantien0903 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3268 KB
450211 13/08/2018 19:51:22 hoangthuc701 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3256 KB
449717 12/08/2018 18:26:03 bluecat9x LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 312 ms 4048 KB
449652 12/08/2018 15:51:29 tronghieuACM LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
449199 11/08/2018 15:06:36 Duc_Trung LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
449119 11/08/2018 09:35:40 LongÇhampion LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2808 KB
446688 02/08/2018 21:46:02 duong2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2704 KB
446648 02/08/2018 20:15:16 hoangducsmagic2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
446644 02/08/2018 20:07:51 phuongnhi_tran_1206 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3396 KB
446220 01/08/2018 16:33:13 loideptra1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
444998 28/07/2018 15:57:11 an LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
444949 28/07/2018 10:42:30 lcnguyendang123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2592 KB
444712 27/07/2018 09:01:18 toila4120 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
444520 26/07/2018 16:18:13 long68910 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
443336 23/07/2018 13:30:12 tototete LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2940 KB
442877 21/07/2018 20:48:11 paradisebay LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2640 KB
442557 20/07/2018 08:57:33 nguyentuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2624 KB
442133 18/07/2018 22:00:00 doduc2652002 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
441944 18/07/2018 10:38:12 anhduy1811 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 9684 KB
441936 18/07/2018 10:24:12 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
441935 18/07/2018 10:24:03 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2668 KB
441934 18/07/2018 10:23:45 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2668 KB
441933 18/07/2018 10:22:58 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3436 KB
441931 18/07/2018 10:21:43 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 17496 KB
441554 16/07/2018 22:47:18 dungnhannhungoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
439438 09/07/2018 07:49:12 KHOI2611 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 5484 KB
439203 07/07/2018 20:19:38 Asteross LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
438444 04/07/2018 21:29:41 chaukhanh2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
437123 27/06/2018 22:48:58 ducanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
436223 24/06/2018 09:09:12 phamductaictk98 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2668 KB
436080 23/06/2018 15:42:53 amuro LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2292 KB
433916 16/06/2018 22:07:27 kaitoukid1609 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
431777 09/06/2018 12:46:38 kibuto0406 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 3188 KB
431682 08/06/2018 22:35:07 vokhanhan25 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2680 KB
430340 04/06/2018 09:06:20 NTUThananhthien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
429711 01/06/2018 12:59:26 ngophuthinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
427185 25/05/2018 11:42:28 buidinhpham2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
426256 21/05/2018 20:49:03 vikhangcqt171 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3308 KB
425344 16/05/2018 20:22:10 fake1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 9700 KB
422698 01/05/2018 22:38:21 vantho1298 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3272 KB
422687 01/05/2018 22:21:27 vantho1298 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
422686 01/05/2018 22:19:51 vantho1298 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3664 KB
420993 24/04/2018 21:24:08 TranHoang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3204 KB
419104 17/04/2018 23:01:42 Quanpro98 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 9704 KB
418457 15/04/2018 14:46:21 huukhoa2608 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
415806 11/04/2018 07:57:20 thuy12052004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
415805 11/04/2018 07:56:08 55555 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
415348 10/04/2018 01:31:23 cyb3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 9552 KB
415226 09/04/2018 18:31:29 bibinguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 250 ms 6864 KB
414983 08/04/2018 22:23:09 haiyenk98lhp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2596 KB
413409 04/04/2018 23:55:45 kaitou1412 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
413382 04/04/2018 23:19:47 dangkhoa_pascal LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
412086 01/04/2018 20:15:15 __________ LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 4036 KB
412051 01/04/2018 16:54:17 khab1706592 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2592 KB
411324 30/03/2018 14:57:06 theanhbr01 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
410974 29/03/2018 16:43:17 NamDo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3280 KB
410970 29/03/2018 16:30:01 gtneopuv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3164 KB
410934 29/03/2018 15:46:40 xuanvuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 100992 KB
409099 25/03/2018 20:19:51 start008 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2668 KB
408778 24/03/2018 16:41:25 trananhprince LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 2540 KB
408673 24/03/2018 10:00:05 phamdat2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
408671 24/03/2018 09:54:09 loc258 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2664 KB
408665 24/03/2018 09:46:22 letanminhtoan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2664 KB
408663 24/03/2018 09:41:23 hoaigiang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2668 KB
408655 24/03/2018 09:37:12 tinhochbt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2672 KB
408653 24/03/2018 09:36:16 reaper2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2664 KB
408652 24/03/2018 09:33:49 tinhochbt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2672 KB
406930 20/03/2018 17:33:55 thanh123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2664 KB
406210 18/03/2018 17:13:30 vuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3392 KB
404948 14/03/2018 15:28:13 tinhochbt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
404878 14/03/2018 14:23:54 tinhochbt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
404863 14/03/2018 13:15:22 huy9a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
404640 13/03/2018 22:46:50 bach123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 9688 KB
402299 10/03/2018 10:39:35 kingwin_277 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
399284 27/02/2018 23:32:25 ngocminh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2208 KB
399101 27/02/2018 13:29:33 GiaLương LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
399031 26/02/2018 23:42:38 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
399029 26/02/2018 23:42:31 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
399028 26/02/2018 23:40:30 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
399027 26/02/2018 23:40:24 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
399026 26/02/2018 23:40:18 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
399025 26/02/2018 23:40:12 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
399024 26/02/2018 23:40:05 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
399023 26/02/2018 23:38:22 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
399022 26/02/2018 23:38:15 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
399021 26/02/2018 23:37:57 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
399020 26/02/2018 23:37:47 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
399018 26/02/2018 23:37:40 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
399017 26/02/2018 23:37:32 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
399016 26/02/2018 23:37:13 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
399015 26/02/2018 23:36:31 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
399014 26/02/2018 23:36:19 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
399012 26/02/2018 23:33:52 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
399010 26/02/2018 23:33:21 buihoat2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
397867 22/02/2018 13:31:45 haxorus2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
397866 22/02/2018 13:30:08 haxorus2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
397595 21/02/2018 14:51:06 dungdq2002 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 2592 KB
396699 16/02/2018 01:15:43 thelightvn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3492 KB
396015 12/02/2018 16:58:10 thao1234 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 140 ms 5084 KB
395608 10/02/2018 17:15:57 Tu2112003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2680 KB
392492 29/01/2018 20:52:26 trinhvanluc213 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3276 KB
392491 29/01/2018 20:52:05 trinhvanluc213 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
392490 29/01/2018 20:51:15 trinhvanluc213 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
391655 27/01/2018 10:10:04 keepGoing LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3312 KB
391257 26/01/2018 14:14:44 duongbp1990 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2364 KB
387367 18/01/2018 23:08:31 pro113ti LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3268 KB
386224 15/01/2018 21:54:38 chinhhi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3164 KB
384750 11/01/2018 21:37:18 mina_colen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
384350 11/01/2018 10:11:22 ntd992003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
383684 09/01/2018 20:52:34 thaibabao LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 9672 KB
382514 06/01/2018 15:53:01 Duongnguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
382339 06/01/2018 08:34:53 duongle2003 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
382334 06/01/2018 08:31:22 duonganh2k3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
382333 06/01/2018 08:31:09 anh2k3vq LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
382331 06/01/2018 08:29:29 lythaonguyen3991 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
382328 06/01/2018 08:27:46 namtran2k3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
382326 06/01/2018 08:27:04 phansam2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
382314 06/01/2018 08:19:26 truong_hands0me LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 4336 KB
382303 06/01/2018 08:04:59 Quân1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
382297 06/01/2018 07:24:25 pban2k3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
382168 05/01/2018 21:11:38 Tunga1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
382144 05/01/2018 20:49:18 phansam2004 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
382141 05/01/2018 20:47:41 hugtin9lt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
382137 05/01/2018 20:44:09 truong_hands0me LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
382085 05/01/2018 19:31:18 lynguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
382060 05/01/2018 17:52:10 thienduong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
381777 05/01/2018 10:27:36 duonga1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
380815 02/01/2018 14:48:03 Phenomenal1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
380410 01/01/2018 18:04:31 doituyentin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
380357 01/01/2018 15:41:41 manhdcd123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 3316 KB
380186 01/01/2018 22:49:19 MINHKHANG LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 3284 KB
379479 31/12/2017 10:05:51 QuangTruongNguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
379008 29/12/2017 15:54:47 tuanhbt133 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
378030 27/12/2017 10:18:47 tansang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
377735 26/12/2017 12:41:39 Phandat16 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
377611 25/12/2017 21:08:00 huynhtuan17ti LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
376571 20/12/2017 21:39:19 khuongle LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
375351 15/12/2017 15:17:31 hoi_lam_gi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
375104 15/12/2017 00:04:34 buithiuyennhi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3500 KB
374616 13/12/2017 18:35:53 christzy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
372922 07/12/2017 21:11:23 luxabu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 2212 KB
371909 04/12/2017 22:37:46 trungtt123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3344 KB
369680 01/12/2017 02:15:49 hoangtu222x12x21x1111 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
369269 30/11/2017 11:50:32 flightlessbird LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
368928 29/11/2017 18:32:43 namtao97 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1824 KB
368834 29/11/2017 14:44:59 tuandatqn95 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
366576 26/11/2017 20:55:04 romqn1999 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 4056 KB
366482 26/11/2017 18:39:34 tranquockhanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2272 KB
366289 26/11/2017 09:25:01 tranmanhdat3006 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3956 KB
366271 26/11/2017 08:51:28 tranmanhdat3006 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3960 KB
366021 25/11/2017 17:23:25 chuotvip LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2304 KB
365689 24/11/2017 22:36:56 darknight5698 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3284 KB
365227 24/11/2017 13:22:50 thanhdatna1996 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
365226 24/11/2017 13:17:01 thanhdatna1996 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3576 KB
364272 22/11/2017 18:39:21 usernametop LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3640 KB
364199 22/11/2017 15:14:05 chaugiang_97 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
364173 22/11/2017 14:52:19 mdan226 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4824 KB
363088 20/11/2017 14:00:02 thanhquang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2360 KB
361655 17/11/2017 12:38:38 Venus LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 7620 KB
361640 17/11/2017 10:11:09 tranminh183 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3836 KB
360648 15/11/2017 18:20:14 chinhd17ht01tdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 4000 KB
360647 15/11/2017 18:19:59 nguyenthanhtung LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 3996 KB
360646 15/11/2017 18:19:31 chinhd17ht01tdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 4000 KB
360643 15/11/2017 18:14:33 chinhd17ht01tdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 4024 KB
360642 15/11/2017 18:13:22 chinhd17ht01tdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 4024 KB
359408 13/11/2017 23:41:00 trainolp2017 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
359407 13/11/2017 23:40:15 trainolp2017 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
359405 13/11/2017 23:39:35 trainolp2017 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
359154 13/11/2017 19:59:42 nguyendinhtin27011998 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 4004 KB
358553 12/11/2017 22:07:48 manhhungking LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2660 KB
358237 12/11/2017 14:43:59 lucdaoquanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3428 KB
357720 11/11/2017 15:56:57 vinhntndu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 2324 KB
357619 11/11/2017 14:52:12 minh3chap LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
357055 10/11/2017 15:50:16 dungzudd231001 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3200 KB
355838 09/11/2017 00:22:53 honghoa2k2z LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2344 KB
354941 07/11/2017 22:09:58 huy9a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
354647 07/11/2017 16:05:23 freepascal LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
354619 07/11/2017 15:53:58 Minatokaze LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2308 KB
353034 05/11/2017 14:38:06 bao023 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4056 KB
352175 04/11/2017 09:08:48 hungk36b LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
351478 02/11/2017 21:19:29 manhh15 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 8176 KB
350839 02/11/2017 13:29:24 tenda1234 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 4064 KB
350798 02/11/2017 11:32:21 kakaka LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 17468 KB
350694 02/11/2017 08:34:44 mrlihd LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4076 KB
350255 01/11/2017 19:07:33 dnhung1997 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4056 KB
350251 01/11/2017 18:56:47 khanhsaker97 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4056 KB
350024 01/11/2017 10:33:44 hanhhuyenit1619 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2636 KB
350014 01/11/2017 10:07:02 Leo_Messi_96 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3284 KB
349540 31/10/2017 20:31:14 ducppa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4064 KB
347705 29/10/2017 13:39:19 serayumi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3468 KB
346964 28/10/2017 00:28:57 aplessss LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3276 KB
346963 27/10/2017 23:52:29 myfriend1102vn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
343832 24/10/2017 13:51:26 nganyhilow LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4048 KB
342005 21/10/2017 18:40:48 trungcbg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
337514 15/10/2017 21:39:18 lichngothanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3160 KB
337276 15/10/2017 16:48:00 Luthaihoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3284 KB
336587 14/10/2017 22:09:37 hoainam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
336067 14/10/2017 11:48:36 thainguyen_hut LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
335603 13/10/2017 16:18:05 qwerty212 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4072 KB
335030 12/10/2017 20:21:53 tranthanhhai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3988 KB
335029 12/10/2017 20:21:26 tranthanhhai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4032 KB
333037 10/10/2017 08:20:55 caovantheanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 2320 KB
328710 03/10/2017 21:52:58 linhbeo1210 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
328242 03/10/2017 09:24:38 nhpntz0t LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3168 KB
326145 30/09/2017 16:15:02 Deepsea LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3444 KB
323893 27/09/2017 20:24:33 masterv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3444 KB
323800 27/09/2017 16:14:18 21cm LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 3028 KB
323578 27/09/2017 00:00:39 thanhpromu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2924 KB
322119 24/09/2017 15:15:48 ngocnhi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
320965 22/09/2017 15:16:42 hoi_lam_gi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
320955 22/09/2017 14:42:54 0000000000 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
320413 21/09/2017 08:54:31 skipro982301 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 3496 KB
319882 20/09/2017 09:16:26 vhoang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3312 KB
319794 19/09/2017 23:27:20 thanhtrung98 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3020 KB
319667 19/09/2017 21:25:38 isora1996 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3508 KB
319380 19/09/2017 14:19:43 tiendiep9a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 5548 KB
319371 19/09/2017 14:09:35 tiendiep9a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 5428 KB
319306 19/09/2017 09:12:15 coderkcdhv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2372 KB
318716 17/09/2017 22:07:10 KCuber LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4064 KB
318305 17/09/2017 09:25:04 thanhchuongitc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 3468 KB
317925 16/09/2017 14:09:41 nguyenkhue86 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3256 KB
316710 13/09/2017 23:26:48 8man LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
316192 12/09/2017 21:59:49 thanhthuy4u LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2528 KB
315696 11/09/2017 20:55:57 nguyenhavi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3484 KB
315134 10/09/2017 21:42:01 123B LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3428 KB
314224 08/09/2017 19:02:54 xekoiuxuka LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3020 KB
313915 07/09/2017 19:24:19 Shyn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
313822 07/09/2017 14:25:57 cuongasd52 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2344 KB
313818 07/09/2017 14:17:29 Dodomin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2792 KB
313815 07/09/2017 14:14:04 Dodomin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2768 KB
313813 07/09/2017 14:09:14 Dodomin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2804 KB
313810 07/09/2017 14:01:49 Dodomin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2840 KB
312705 03/09/2017 23:16:48 huyvuhp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3408 KB
309467 26/08/2017 20:49:47 tronghk14 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3264 KB
309384 26/08/2017 14:59:34 azulgrana1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
308037 23/08/2017 01:49:19 my_crush_hates_me LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 4064 KB
307915 22/08/2017 19:14:20 minhthu20201 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
306929 19/08/2017 14:40:30 casaumayman LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2288 KB
306219 18/08/2017 04:05:23 toilati123vn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2332 KB
303742 12/08/2017 10:17:55 minuit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2796 KB
300642 02/08/2017 18:21:39 hoanglongbpt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
299733 28/07/2017 20:07:19 anh76qn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
299725 28/07/2017 19:34:55 daken1412 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 3296 KB
299712 28/07/2017 19:17:11 shuu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
299711 28/07/2017 19:15:34 nntuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3296 KB
299708 28/07/2017 19:09:37 thainguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3296 KB
299706 28/07/2017 19:08:22 nty LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3292 KB
299698 28/07/2017 19:00:59 shuu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2796 KB
299694 28/07/2017 18:59:01 anhbannho147vn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3296 KB
299689 28/07/2017 18:48:55 dothanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3296 KB
299687 28/07/2017 18:44:32 reset LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
299684 28/07/2017 18:37:43 hoangtrung080697 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
298681 25/07/2017 16:30:12 MountainDOrm LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2988 KB
298388 24/07/2017 13:54:16 congthangk36d LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
296840 19/07/2017 14:42:05 nguyenhaan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
296300 17/07/2017 21:46:31 nguyenhaidang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3400 KB
295576 15/07/2017 09:38:29 uyenthu0302 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
293892 10/07/2017 07:51:26 Nhokkz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
293832 09/07/2017 22:03:31 dasea LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
292986 06/07/2017 03:13:12 okeomachnha LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2340 KB
291518 28/06/2017 19:53:22 dangquangthang0001 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3396 KB
291516 28/06/2017 19:41:13 dangquangthang0001 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3396 KB
291465 28/06/2017 16:08:57 thuho LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
291456 28/06/2017 15:46:35 quangminh6624 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
290077 22/06/2017 23:48:29 dinhvanhuy98 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2624 KB
288247 15/06/2017 20:47:34 hoanmalai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 4504 KB
286821 10/06/2017 22:47:52 lotac LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
284822 02/06/2017 04:09:14 ngan_it_tnh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3380 KB
283141 25/05/2017 13:04:11 hatuank97lhp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3364 KB
282854 24/05/2017 13:25:02 zminhthinhsd1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
281621 19/05/2017 22:17:29 dangcuong_123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3368 KB
279055 13/05/2017 22:29:05 quynhnhi144 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2260 KB
277589 11/05/2017 18:40:40 frostpixel LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
275729 05/05/2017 09:09:18 contiti LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3268 KB
274283 28/04/2017 00:01:59 Minhthanhntu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2780 KB
274277 27/04/2017 23:20:06 nguyenthicamtu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2892 KB
273567 25/04/2017 12:43:00 omega1100100 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2284 KB
270958 15/04/2017 17:30:50 nguyenducptit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3008 KB
270558 13/04/2017 23:09:18 SPJ LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
270492 13/04/2017 19:50:40 tqhuy2502 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2672 KB
268276 06/04/2017 21:51:13 tuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3732 KB
268273 06/04/2017 21:45:54 tuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3732 KB
267720 05/04/2017 21:40:06 khoadeptrai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
267409 05/04/2017 12:46:22 tranlehiep2203 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1816 KB
265961 02/04/2017 10:08:29 npnkhoi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
265954 02/04/2017 10:01:15 npnkhoi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
265934 02/04/2017 09:40:06 dat123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
263691 26/03/2017 22:03:51 nguyenhaan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3084 KB
263614 26/03/2017 20:15:07 anhducpn67 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
263458 26/03/2017 12:30:07 vuhongson LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3340 KB
262795 24/03/2017 15:19:13 duyvtvp1919 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3168 KB
262723 24/03/2017 12:20:32 thedblaster LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2300 KB
262062 22/03/2017 20:45:53 awatjkim LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
261212 20/03/2017 20:21:50 skydriver001 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2284 KB
261074 20/03/2017 12:22:05 nkduc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
258920 16/03/2017 16:17:36 doituyentin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
258311 15/03/2017 00:56:15 lethiquynhnhi144 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2264 KB
257893 14/03/2017 07:28:48 phanhienbx01 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4216 KB
257344 12/03/2017 16:32:38 BoB LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 3012 KB
256942 11/03/2017 18:16:10 skydriver001 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
255379 06/03/2017 22:07:16 tansang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
253766 02/03/2017 00:37:35 Adam_Kyle LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2284 KB
252850 27/02/2017 16:08:14 Nasukek20 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 3184 KB
252829 27/02/2017 15:52:09 hieua2tincvp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2444 KB
251544 23/02/2017 22:55:43 hahpuc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
247571 15/02/2017 15:39:34 presariohg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
247570 15/02/2017 15:27:48 presariohg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
247568 15/02/2017 15:24:54 presariohg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2524 KB
247542 15/02/2017 14:27:03 presariohg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
247120 14/02/2017 00:20:10 presariohg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 937 ms 33684 KB
246498 12/02/2017 13:44:47 nhannguyen95 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 3124 KB
245453 08/02/2017 22:39:10 Soledad LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
244481 04/02/2017 09:47:54 qtuan140101 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
244096 01/02/2017 23:20:51 hoangthuhang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2168 KB
242454 21/01/2017 20:14:11 hut_frozen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 10260 KB
242030 18/01/2017 19:35:14 nguyentrungthanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
240644 13/01/2017 16:30:17 nvtu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3388 KB
238917 07/01/2017 14:51:53 mansblacks LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 515 ms 34492 KB
238754 06/01/2017 20:18:37 cocvu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 2916 KB
238623 06/01/2017 09:20:43 SlothSe7en LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
237711 03/01/2017 13:02:08 duyqnguyenle LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
237611 02/01/2017 23:44:37 linhlrx LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
233757 20/12/2016 22:58:15 saladiweslo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3232 KB
233241 18/12/2016 15:31:12 iostream LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4308 KB
231957 13/12/2016 15:21:46 ducmanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
231846 13/12/2016 08:39:42 codera3k48 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
226174 28/11/2016 12:12:07 2221113513 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2300 KB
225989 27/11/2016 22:17:58 Hieu_sqtt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2628 KB
225953 27/11/2016 21:35:53 Hieu_sqtt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2336 KB
225948 27/11/2016 21:32:43 Hieu_sqtt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
225875 27/11/2016 20:02:56 voxuanny32 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 3268 KB
225740 27/11/2016 15:29:45 ARSENAL1886 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1560 KB
225444 27/11/2016 03:28:12 huyvuvn LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
224257 25/11/2016 14:36:57 giangbabygo123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
224253 25/11/2016 14:32:58 caominhhung1991 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
224121 25/11/2016 10:47:17 comuathu1011 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 3548 KB
223846 24/11/2016 23:40:27 sony LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3516 KB
223334 24/11/2016 11:29:32 giaythuytinh338 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2400 KB
223307 24/11/2016 10:43:23 giaythuytinh338 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2368 KB
223287 24/11/2016 10:11:18 phamvucuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2392 KB
221982 22/11/2016 09:01:58 cuongquep LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
221249 21/11/2016 08:31:36 k4mjk4mjz3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
221042 20/11/2016 20:37:00 kiemnguoiy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4076 KB
220172 18/11/2016 22:01:58 NMPACM LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 4092 KB
219569 18/11/2016 09:34:55 tuancanhktpm LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2376 KB
218921 17/11/2016 10:27:48 linh_ttam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2324 KB
218148 16/11/2016 00:47:30 shinta LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 3392 KB
217512 15/11/2016 11:54:05 pipipham LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 3316 KB
216903 13/11/2016 22:08:23 ducquynhfptk12 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
216368 12/11/2016 18:33:50 orbis95 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3696 KB
216357 12/11/2016 18:07:33 orbis95 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2648 KB
216326 12/11/2016 15:52:56 noatall2404 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
216244 12/11/2016 13:27:57 truongntt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3288 KB
216239 12/11/2016 13:23:07 KaKa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 4080 KB
215186 12/11/2016 08:45:34 bjnjucun LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3184 KB
215159 12/11/2016 08:07:45 kiemnguoiy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3972 KB
215133 12/11/2016 06:20:49 tanloitdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 17740 KB
215132 12/11/2016 06:19:50 tanloitdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 17740 KB
214997 11/11/2016 21:19:16 thanhluan0687 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3968 KB
214618 11/11/2016 14:10:28 tiny LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3968 KB
214454 10/11/2016 23:12:57 hutPhamPhuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
214434 10/11/2016 22:35:56 phamvankhanh1516 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
214433 10/11/2016 22:35:08 phamvankhanh1516 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
213918 09/11/2016 21:57:35 dinhtranchien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2268 KB
212750 07/11/2016 20:39:39 nhuquynh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3664 KB
212677 07/11/2016 19:38:06 s2lyonking LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3968 KB
211265 05/11/2016 09:00:04 ndkhanh95 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3972 KB
208770 01/11/2016 18:11:08 nguyenthang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2948 KB
208769 01/11/2016 18:10:05 anhpro96 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3004 KB
208768 01/11/2016 18:07:46 anhpro96 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2988 KB
208096 31/10/2016 11:38:22 oOovWvoOo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3232 KB
208087 31/10/2016 11:33:50 oOovWvoOo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 3232 KB
207919 30/10/2016 22:35:14 khoaat LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2300 KB
207109 29/10/2016 10:39:51 HVDInh33 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2952 KB
205871 27/10/2016 19:44:56 vophuanpig LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2632 KB
205844 27/10/2016 19:23:12 tranleduy1233 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
205686 27/10/2016 15:40:45 nkt95bg LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3272 KB
205680 27/10/2016 15:37:29 bopdepzaj LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3020 KB
205664 27/10/2016 15:22:19 qqq LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 4196 KB
205657 27/10/2016 15:14:26 nguyennhan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 3668 KB
201372 22/10/2016 08:09:28 LHP LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 3684 KB
198866 18/10/2016 21:18:48 tmanh17 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 4084 KB
197922 17/10/2016 17:02:33 anhpro96 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2280 KB
197372 16/10/2016 19:07:46 boychienga1234 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
195065 12/10/2016 23:33:41 tuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2372 KB
195043 12/10/2016 22:57:57 phamtankhac LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2564 KB
194979 12/10/2016 21:22:03 truongtv28 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 4876 KB
194886 12/10/2016 20:02:40 khoinguyentdmu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 3608 KB
190487 09/10/2016 17:23:34 taycuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 2524 KB
189280 06/10/2016 23:11:24 thanhluan0687 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2396 KB
188057 04/10/2016 22:50:53 hungdhv97 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2304 KB
187558 04/10/2016 13:46:28 hoangducsmagic LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
187531 04/10/2016 11:15:26 vphuong214 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2296 KB
182805 26/09/2016 18:30:38 xacthuao1998 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2296 KB
177643 16/09/2016 20:00:50 kien_ngo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1696 KB
177271 15/09/2016 21:58:49 trainer1234 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
176006 14/09/2016 07:44:54 minhtienst135 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
175973 14/09/2016 02:16:19 phungvitrung LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2684 KB
173216 10/09/2016 18:13:22 parkouryb LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2480 KB
173215 10/09/2016 18:12:26 parkouryb LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 2464 KB
172546 09/09/2016 20:48:59 thanhthuy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 2528 KB
172160 08/09/2016 23:01:07 dqhn123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1756 KB
172047 08/09/2016 21:24:53 thaiuit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2360 KB
172024 08/09/2016 21:03:17 khieunguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 296 ms 3072 KB
171268 07/09/2016 14:50:33 hut_Phieu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2536 KB
170936 06/09/2016 20:16:03 itcdeveloper14 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1580 KB
170837 06/09/2016 15:37:53 bachnxepu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
167916 01/09/2016 08:26:22 giacacluong323 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
167243 29/08/2016 21:28:37 thanhan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
167107 29/08/2016 16:00:26 nguyennhan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 421 ms 2916 KB
166633 28/08/2016 14:50:30 3lovephuong3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 3236 KB
165074 23/08/2016 23:29:09 qtuan140101 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
163037 17/08/2016 13:16:21 dahaodl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 2608 KB
161165 12/08/2016 10:40:48 khoi2410 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 2420 KB
160653 10/08/2016 23:15:37 damsanchv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 2580 KB
160112 09/08/2016 16:18:04 4everkaka LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3352 KB
157016 29/07/2016 20:30:50 ititorit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1780 KB
157008 29/07/2016 18:37:11 ititorit LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2576 KB
156696 28/07/2016 14:21:50 hut_luan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 3356 KB
156671 28/07/2016 11:50:47 hutvinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
156665 28/07/2016 11:44:12 HTUManh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 25216 KB
156645 28/07/2016 10:55:25 hutphuoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
156639 28/07/2016 10:49:37 hut_luan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 453 ms 2568 KB
154857 25/07/2016 18:53:08 vuvutru LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 421 ms 3364 KB
154646 24/07/2016 21:02:54 try LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
151944 15/07/2016 07:38:11 thienlong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3632 KB
148813 30/06/2016 14:36:45 leducthinh0409 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3340 KB
143206 12/06/2016 15:52:17 caothesan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 234 ms 2552 KB
139569 31/05/2016 13:15:09 maistudy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
139567 31/05/2016 13:08:15 maistudy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
139565 31/05/2016 13:03:46 maistudy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
139564 31/05/2016 13:00:58 maistudy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
139563 31/05/2016 12:59:52 maistudy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
139515 30/05/2016 22:40:17 trivonhan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
136120 15/05/2016 20:41:54 huonguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
130595 12/04/2016 00:10:00 khangtran LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
129633 06/04/2016 12:31:12 xxxxxxx154 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 2500 KB
129383 05/04/2016 12:42:13 Assassin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
128063 30/03/2016 21:38:55 emlahoagio LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2680 KB
126468 22/03/2016 19:04:43 proxike LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
126015 20/03/2016 20:43:22 nguyenxuanhaa3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
124665 14/03/2016 09:13:27 thanhday132 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Python 2 Accepted 640 ms 16640 KB
124340 11/03/2016 21:16:51 longhuy322000 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
123226 05/03/2016 15:50:00 TQT LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 9628 KB
122842 02/03/2016 23:32:47 ntanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3376 KB
120794 21/02/2016 12:14:58 lvdo92 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2564 KB
119453 14/02/2016 19:25:30 ngonamduonghl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 3240 KB
118025 06/02/2016 02:20:38 hungs20 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 2560 KB
116544 02/02/2016 21:49:35 dqhungdl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 2524 KB
116283 01/02/2016 14:55:06 lehoainam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
116278 01/02/2016 14:44:37 lehoainam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
116261 01/02/2016 11:29:32 Loda LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 3372 KB
114460 25/01/2016 15:59:53 dkhtuan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
114459 25/01/2016 15:59:20 phamnhi LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
114458 25/01/2016 15:59:19 linhnguyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
114243 24/01/2016 17:14:03 minhem1231 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 2564 KB
113385 20/01/2016 17:52:19 aquawind0130 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
113051 19/01/2016 10:47:17 Tranhoa LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
109960 02/01/2016 14:32:27 tiabennita LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 3076 KB
106852 19/12/2015 00:02:34 TrungCSP LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
104901 09/12/2015 20:29:40 trantienlqd200620 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
101560 06/12/2015 17:26:03 Hint_gokai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2672 KB
100382 01/12/2015 20:20:10 minhthuan274 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2540 KB
100111 30/11/2015 13:23:38 tranquockhanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
100080 30/11/2015 10:15:20 hanhlv270597 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1604 KB
98906 25/11/2015 22:31:16 huyenthoai101 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
98843 25/11/2015 20:19:53 ztrong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2956 KB
97575 22/11/2015 16:43:58 khiem2702 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
97280 22/11/2015 06:58:06 cyan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2692 KB
95404 19/11/2015 21:32:08 muadaumua LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 312 ms 2580 KB
95380 19/11/2015 20:26:54 kimtuyentran LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 312 ms 3356 KB
94126 17/11/2015 09:43:46 huynhduy_hmd LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1600 KB
94074 17/11/2015 00:56:16 hoangthongvo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2740 KB
94021 16/11/2015 23:24:37 Aoba LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 250 ms 2552 KB
93779 16/11/2015 18:18:09 minhem1231 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2564 KB
93091 15/11/2015 16:09:35 nguyenhoatien1996 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 2536 KB
91981 13/11/2015 13:52:06 MTAnewbie LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 3372 KB
91980 13/11/2015 13:51:29 MTAnewbie LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 328 ms 3372 KB
91116 11/11/2015 18:18:40 Khoidaik LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3632 KB
91115 11/11/2015 18:17:16 Khoidaik LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 343 ms 3636 KB
88633 06/11/2015 15:17:03 zerothientai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 562 ms 24488 KB
88519 05/11/2015 23:37:05 khanhduy8 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 2384 KB
88428 05/11/2015 21:35:18 VoHT LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 453 ms 25056 KB
87258 03/11/2015 11:37:15 quanghsprovp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2536 KB
86917 02/11/2015 15:52:21 Hhcckqnl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3320 KB
86671 01/11/2015 20:00:09 sesshomalong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2480 KB
86185 31/10/2015 11:06:15 loveTforever LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
85604 29/10/2015 23:17:27 huytion156 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 296 ms 2344 KB
84892 28/10/2015 20:54:15 taycuong LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2264 KB
84345 27/10/2015 23:08:14 vanhieu_hq LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3248 KB
84208 27/10/2015 20:28:39 danyenbinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 328 ms 3324 KB
82051 22/10/2015 21:28:04 anvodacu0112 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 312 ms 2608 KB
81986 22/10/2015 19:18:08 phuc_doan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2592 KB
81825 22/10/2015 10:59:06 phuc_doan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2588 KB
79393 16/10/2015 19:00:07 addwade LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 4288 KB
79300 16/10/2015 12:49:41 nvthanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2928 KB
78072 12/10/2015 18:22:10 ThienCoder LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 312 ms 3388 KB
76951 09/10/2015 16:22:10 angelo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
76809 09/10/2015 10:21:19 anhvu_cbl LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
76778 09/10/2015 08:35:12 chalker LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
76707 08/10/2015 23:04:08 Luffyta LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2348 KB
76244 08/10/2015 09:31:37 toan411998 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 3372 KB
76116 07/10/2015 22:54:31 nguyenhuutienk56a3 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
74817 05/10/2015 19:07:57 nvh7602119 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3196 KB
74753 05/10/2015 17:52:30 NgocHaiHITC LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2580 KB
71894 03/10/2015 03:57:59 Cherry LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 2288 KB
70243 30/09/2015 20:31:58 doantringuyen LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
69510 29/09/2015 00:30:39 congson LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 406 ms 14500 KB
69425 28/09/2015 21:48:40 Hacker LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
68386 26/09/2015 11:18:38 chien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
68372 26/09/2015 10:45:12 thanhngoac272599 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
66773 23/09/2015 19:55:04 huynhnhat LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 5844 KB
63310 14/09/2015 10:53:37 pringdark123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2396 KB
62787 12/09/2015 12:39:18 nguvaho LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
62786 12/09/2015 12:37:46 nguvaho LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2244 KB
61263 06/09/2015 14:25:44 MTAZero LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
60744 05/09/2015 11:59:30 phuleethanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
59925 02/09/2015 16:36:54 lamquangvinhATO LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
55567 23/08/2015 15:29:58 UiM LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2544 KB
54526 22/08/2015 03:50:36 hungngoquoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1760 KB
53953 18/08/2015 21:09:04 romqn1999 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3048 KB
53726 16/08/2015 19:24:11 truongngocgiang99 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
53461 15/08/2015 11:08:02 duytoannguyenledh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 3092 KB
50555 08/08/2015 18:39:46 npltv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
49234 28/07/2015 19:54:19 chitam117119 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2924 KB
49232 28/07/2015 19:48:20 thanhday132 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2636 KB
48144 20/07/2015 08:33:38 nhutrg1998 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 202 ms 2628 KB
45187 10/07/2015 22:26:35 hinodi_1998 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2276 KB
44775 07/07/2015 21:23:39 mrtan_lovelife LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
41608 18/06/2015 03:59:48 the_c LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3384 KB
39307 03/06/2015 22:03:05 nguyenmanhthien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 2608 KB
39294 03/06/2015 21:44:56 nghethuat102 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
39293 03/06/2015 21:44:49 yogathanh99 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
34495 13/05/2015 00:38:59 farmerboy LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
34272 11/05/2015 15:07:30 middlest LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
32633 03/05/2015 23:27:36 mikelhpdatke LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3348 KB
32546 03/05/2015 09:09:18 wInD_MtA LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
32375 30/04/2015 22:25:38 phanthanhnam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 9664 KB
32374 30/04/2015 22:17:33 phanthanhnam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 9644 KB
32373 30/04/2015 22:15:56 phanthanhnam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 9660 KB
32372 30/04/2015 22:12:27 phanthanhnam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 249 ms 9664 KB
26996 11/04/2015 06:30:57 trungvt130584 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
24149 22/03/2015 20:46:35 kieuquocdat123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 187 ms 2496 KB
21764 18/03/2015 21:06:21 vdn1999bxvp LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1784 KB
13183 23/02/2015 22:12:41 xxxyyyzzz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2704 KB
13048 15/02/2015 14:47:54 dinhvanthanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3352 KB
10284 16/01/2015 23:03:32 marj8995 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2468 KB
9845 14/01/2015 12:29:41 junking LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 652 KB
8805 13/01/2015 20:02:33 stepde15 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 202 ms 9372 KB
8382 10/01/2015 00:25:49 nxphuc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2200 KB
8379 10/01/2015 00:19:40 phuchoahodo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 676 KB
8098 06/01/2015 09:51:50 conglinh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 202 ms 2204 KB
7122 15/12/2014 12:13:13 dinhvanduy7895 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3336 KB
3147 27/10/2014 15:50:37 nptn90 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 2508 KB
3000 26/10/2014 09:22:15 annpt LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 3044 KB
2997 26/10/2014 01:22:45 transleyzhan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 3588 KB
2990 26/10/2014 00:52:36 phamhuuthien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 3568 KB
2075 17/10/2014 13:30:11 luannd LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2452 KB
2009 16/10/2014 18:00:22 haituanth2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3288 KB
1505 12/10/2014 00:53:12 junlexo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 312 ms 3280 KB
798 02/10/2014 14:32:10 ductam LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2484 KB
776 01/10/2014 14:14:49 thanhCode LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 358 ms 3640 KB
766 01/10/2014 00:48:50 voquocthang LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 2488 KB
Back to Top