Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741776 08/04/2020 21:40:18 trungkienthcsyenlac TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
741638 08/04/2020 14:46:06 anhduc2004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2244 KB
741400 07/04/2020 16:19:18 kuzuma245 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3280 KB
740847 06/04/2020 01:16:43 chumoro TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 281 ms 16992 KB
738745 31/03/2020 16:25:03 namu10x TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
737848 28/03/2020 14:56:44 ngoc1824 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2212 KB
737356 26/03/2020 18:53:23 whoisthatguy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2728 KB
737353 26/03/2020 18:44:47 baoNgancuteee TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
735223 19/03/2020 18:25:48 thanhdat2605 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2672 KB
730879 10/03/2020 14:38:53 thongoc1984 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
724494 23/02/2020 11:39:52 aruru12 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 500 ms 13404 KB
724275 22/02/2020 21:34:14 aruru12 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 500 ms 13348 KB
724160 22/02/2020 16:49:58 ngoloiyl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
724106 22/02/2020 15:06:08 canhtoana2k23 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
724103 22/02/2020 14:55:52 canhtoana2k23 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2916 KB
724060 22/02/2020 11:54:22 canhtoannct TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
723588 21/02/2020 14:12:40 ntphong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2668 KB
723269 20/02/2020 16:17:19 khanhkjhave TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2684 KB
722951 19/02/2020 22:58:39 tien05062004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3340 KB
722941 19/02/2020 22:42:28 tien05062004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
720953 16/02/2020 10:56:55 hoktro TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2636 KB
719535 13/02/2020 13:52:01 Love TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2884 KB
717247 09/02/2020 10:49:40 novaphoenix TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
717171 08/02/2020 23:10:46 baopham19062003kgkgkg TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
715823 06/02/2020 20:43:43 helloeveryone TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3448 KB
715809 06/02/2020 20:23:51 helloeveryone TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3444 KB
713495 02/02/2020 16:36:51 tiendung2306 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3332 KB
708748 22/01/2020 15:38:45 Quang249 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
708617 22/01/2020 11:18:34 tahoangquan2 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
708516 22/01/2020 08:20:43 Sơna1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
708435 21/01/2020 22:26:20 hieunguyenduc696 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2788 KB
708330 21/01/2020 21:01:01 HackerMan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
708074 21/01/2020 14:29:36 DB TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2660 KB
707568 20/01/2020 15:10:58 anhkhoa09032004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
705930 16/01/2020 21:20:57 emLaNewBie TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
704209 13/01/2020 16:45:35 Fidisk TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 2148 KB
704010 13/01/2020 09:38:52 duong3203 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3324 KB
703686 12/01/2020 19:20:38 MinBaoTT TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
702073 10/01/2020 10:23:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
701787 09/01/2020 20:54:34 vhskillpro TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
701117 08/01/2020 22:27:34 thnah_an TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3444 KB
700840 08/01/2020 15:46:40 nhatthang2704 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 18108 KB
700838 08/01/2020 15:43:04 nhatthang2704 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 18108 KB
700532 07/01/2020 22:16:32 cuongbvbn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2712 KB
700511 07/01/2020 21:45:22 manhender TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1840 KB
700496 07/01/2020 21:27:49 manhender TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
700065 07/01/2020 12:44:52 ntphong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
699191 06/01/2020 16:18:09 rsattlpalpha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2540 KB
699112 06/01/2020 14:23:05 anhproqn99 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2648 KB
698757 05/01/2020 21:20:44 nhattuan722 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
698444 05/01/2020 14:10:43 khanhld TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2880 KB
695854 01/01/2020 15:35:18 Zelda2004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
695726 01/01/2020 00:53:58 HMĐ_191 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
695721 01/01/2020 00:25:14 ldn694 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2472 KB
693798 27/12/2019 01:12:12 atsichts TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
691063 20/12/2019 14:42:51 mrzin703 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2288 KB
689651 17/12/2019 12:40:55 khanhtron03 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2244 KB
688466 14/12/2019 16:05:07 khanhtron03 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2820 KB
686572 10/12/2019 10:57:37 PHDKhoa TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1912 KB
686124 08/12/2019 15:52:47 hung123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 3308 KB
684840 04/12/2019 23:05:39 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2648 KB
682479 29/11/2019 20:04:32 minh98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
682373 29/11/2019 16:19:49 pmt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
682346 29/11/2019 15:48:09 cmtanphat TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2936 KB
681426 28/11/2019 11:23:36 minh98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3328 KB
681090 27/11/2019 16:50:53 haiprot1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
681015 27/11/2019 15:49:01 mrlihd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3056 KB
680702 26/11/2019 22:05:16 congthangk36d TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
679301 23/11/2019 21:35:17 shin3030aa TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
679091 23/11/2019 15:33:48 hitu1901 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2276 KB
678880 23/11/2019 10:27:43 Nevermore TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2296 KB
677226 21/11/2019 22:49:07 bin1st090104 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
674890 17/11/2019 09:35:25 lethienquan28052006 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
674177 15/11/2019 14:05:20 elkunpham TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2848 KB
672396 11/11/2019 23:21:22 omgursocute TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
671886 10/11/2019 21:54:03 BuiTriDung TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2576 KB
671088 09/11/2019 00:23:42 minhkhoi1026 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
670507 08/11/2019 10:11:24 mrTee TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2840 KB
669484 06/11/2019 15:30:09 Anh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2652 KB
669481 06/11/2019 15:29:33 Anh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2632 KB
669478 06/11/2019 15:26:30 Anh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2652 KB
669434 06/11/2019 14:54:19 FL_ADC TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3692 KB
669433 06/11/2019 14:53:43 FL_ADC TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3692 KB
668668 05/11/2019 10:30:26 Anh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 9688 KB
667852 03/11/2019 16:08:28 ogit403 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
664907 29/10/2019 15:53:21 nhatvuhq98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
664855 29/10/2019 15:09:45 NQT1998 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3092 KB
664287 28/10/2019 11:20:51 khuongduy2710 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
661385 23/10/2019 14:17:50 thelightvn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 5748 KB
660747 22/10/2019 07:54:30 DươngAnhVũ TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 9728 KB
660544 21/10/2019 19:33:52 MinhBietBay TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
660146 20/10/2019 22:40:51 prgrmanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3020 KB
660141 20/10/2019 22:25:01 nguyenvanson TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2940 KB
651649 05/10/2019 09:23:40 nguyenvana TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
651147 04/10/2019 16:17:07 ntoan199 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2256 KB
650473 03/10/2019 16:22:01 nguyentrantien2002 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2248 KB
648099 29/09/2019 18:04:18 huyhuy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1840 KB
647715 28/09/2019 20:11:07 MaMoi TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2236 KB
645933 25/09/2019 15:14:13 thaibs TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2232 KB
645234 24/09/2019 09:39:51 Be_happy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
641604 18/09/2019 15:04:00 thanthanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3344 KB
639503 15/09/2019 16:37:04 lucky_boy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3448 KB
637607 13/09/2019 09:10:13 GiaCat TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
637573 13/09/2019 08:34:47 gbking2003 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
637031 12/09/2019 12:05:09 queanh0220 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2256 KB
632616 05/09/2019 10:34:23 lethanhlong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2396 KB
631092 01/09/2019 09:48:59 Vinhh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3264 KB
631089 01/09/2019 09:44:18 Vinhh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3212 KB
630966 31/08/2019 22:32:10 nhatanh10102005 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2664 KB
628434 26/08/2019 05:31:44 thaolinh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
625221 22/08/2019 15:26:11 anhnguyenroux TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2000 KB
625032 22/08/2019 10:14:04 thuy_quynh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 17404 KB
623832 19/08/2019 15:55:23 taminhquanno21 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
622978 17/08/2019 08:49:30 ct390 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
620662 14/08/2019 08:49:15 nguyetanh10102005 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
619281 10/08/2019 10:48:10 thnam TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2240 KB
619110 09/08/2019 20:10:43 toancva0105 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2752 KB
619029 09/08/2019 17:14:35 thaibs TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2036 KB
617965 07/08/2019 16:21:11 namlawng123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
616912 05/08/2019 17:35:45 quanghuy123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
616566 04/08/2019 20:54:06 ngoloiyl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
615937 03/08/2019 11:21:10 canhtoannct TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
615005 01/08/2019 16:24:40 trandat TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 17488 KB
611442 26/07/2019 08:42:51 TIN10_VUTRINHHOANG TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2760 KB
610669 25/07/2019 08:39:03 knock2810 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
610650 25/07/2019 07:46:22 knock2810 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
605838 12/07/2019 16:34:57 trieutanhung93 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2808 KB
605282 10/07/2019 21:08:26 neos TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2844 KB
605237 10/07/2019 20:24:58 baobao07 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2212 KB
604410 08/07/2019 21:53:42 Midodra TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
602431 03/07/2019 10:44:40 cyrocs258 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
602332 02/07/2019 23:46:12 thewminers1014 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
598873 26/06/2019 16:43:49 leson TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
592203 12/06/2019 00:18:17 huuthien198zz TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2932 KB
591168 08/06/2019 16:52:09 dfwapekko TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
590673 06/06/2019 22:37:25 minhth_1412 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2204 KB
589779 04/06/2019 10:07:35 tuananh778999 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2648 KB
589622 03/06/2019 20:29:22 nhhpbc7a1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
589396 03/06/2019 02:58:19 huuthien198zz TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2920 KB
587867 29/05/2019 09:49:47 ffrederick TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 3352 KB
587320 28/05/2019 04:10:18 masteroffood TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
585704 23/05/2019 06:29:34 maytinhpc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3364 KB
585581 22/05/2019 19:11:04 totanhiep TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2892 KB
585563 22/05/2019 18:50:43 cr705 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
584272 19/05/2019 15:41:32 vietdung TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2968 KB
582444 13/05/2019 18:44:26 zyenz123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2696 KB
580928 06/05/2019 20:57:40 huatho131 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
575326 19/04/2019 14:23:04 meocondp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2880 KB
573830 16/04/2019 14:35:07 duc1234hd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 17512 KB
572851 13/04/2019 23:13:31 ntnng TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
572626 13/04/2019 15:31:02 thien0914033912 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 3176 KB
571776 10/04/2019 21:17:43 david0403 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
571372 09/04/2019 21:44:00 ngocdu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
571327 09/04/2019 19:51:58 duc1234hd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 17492 KB
570582 08/04/2019 18:56:20 duc1234hd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 17496 KB
570532 08/04/2019 15:54:55 trieungocminh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 17532 KB
568182 02/04/2019 06:55:01 omlgg TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
564570 25/03/2019 08:41:33 lecungtien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
561622 17/03/2019 21:57:15 nhuricute TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
560973 16/03/2019 07:13:33 ntoanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
560906 15/03/2019 22:27:19 ntoanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
560903 15/03/2019 22:24:40 ntoanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
560849 15/03/2019 21:17:06 biabeogo147 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
559925 13/03/2019 23:20:18 ngocminhta TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
559683 13/03/2019 15:00:14 YêuAnhTrưởng TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
558977 12/03/2019 10:07:55 YêuAnhTrưởng TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2240 KB
556918 08/03/2019 16:31:33 ducminhtrinh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
556516 07/03/2019 20:04:19 phungduyminh1802 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2696 KB
556269 07/03/2019 14:50:02 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
556254 07/03/2019 14:36:13 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
556231 07/03/2019 14:19:26 quyhugo158 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
556178 07/03/2019 11:07:56 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
556001 07/03/2019 07:17:05 h_giaotvn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
555997 07/03/2019 07:09:33 minhtrieutvn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
554335 03/03/2019 15:18:45 ngocminh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 2188 KB
553143 01/03/2019 07:49:50 hungcqt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 3428 KB
551126 25/02/2019 10:51:40 VGK_Cr7 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
547741 17/02/2019 18:15:56 lehoang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
546495 14/02/2019 20:12:10 myhorizon TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 4016 KB
545712 12/02/2019 22:08:19 lengocphuc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
544901 11/02/2019 08:55:05 anhnguyen123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 937 ms 3396 KB
544209 08/02/2019 18:55:03 ducanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1856 KB
543785 06/02/2019 23:59:50 uchiha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2872 KB
543434 04/02/2019 23:29:56 leviettttnh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
543290 04/02/2019 10:26:58 thedemonstuan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
542368 01/02/2019 11:46:06 phuongnhi_tran_1206 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
542284 01/02/2019 00:38:08 bk201 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 843 ms 2288 KB
542283 01/02/2019 00:26:39 bk201 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 890 ms 2280 KB
537779 17/01/2019 21:48:28 anhlavipnd199 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 953 ms 17440 KB
535012 11/01/2019 19:12:47 SavarinJames TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
533094 08/01/2019 16:18:14 huytin8 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
533037 08/01/2019 15:29:07 truongltt8c TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
533035 08/01/2019 15:28:49 000DANG TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
533000 08/01/2019 14:55:17 tuanltt1252004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
532998 08/01/2019 14:54:49 MH307 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
532996 08/01/2019 14:53:49 bxgbaki TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
532993 08/01/2019 14:52:48 ducchampion9b TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
531944 06/01/2019 20:59:30 hellosunny TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3324 KB
530667 04/01/2019 21:49:52 nvq2309 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 3348 KB
530666 04/01/2019 21:49:40 nvq2309 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3348 KB
530449 04/01/2019 18:09:02 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
529335 02/01/2019 20:00:15 Ga_Dam_LVL TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2256 KB
529314 02/01/2019 19:27:45 ThaoAVang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 765 ms 2288 KB
529309 02/01/2019 19:23:42 ThaoAVang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 843 ms 2276 KB
529300 02/01/2019 18:47:01 tototete TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 2672 KB
519774 26/11/2018 08:19:34 MTA_Asteria TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
517337 22/11/2018 09:26:37 hitu02 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2240 KB
517093 21/11/2018 21:51:49 hitu08 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 859 ms 2200 KB
517059 21/11/2018 21:34:33 huynhvanphu102 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
516853 21/11/2018 17:18:51 mino TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
516449 20/11/2018 21:22:31 hitu03 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 2264 KB
515670 19/11/2018 14:10:04 8man TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
513678 16/11/2018 17:11:51 mdan226 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
513673 16/11/2018 17:04:14 chaugiang_97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 812 ms 2328 KB
513636 16/11/2018 16:46:15 chinhhi TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2944 KB
513590 16/11/2018 16:22:16 chinhhi TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2928 KB
512365 15/11/2018 12:05:43 anhvippro123z TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
507675 08/11/2018 19:19:25 sungtranna0801 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2760 KB
506050 06/11/2018 15:57:26 htdung_bl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
506001 06/11/2018 15:38:24 htdung_bl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
502276 01/11/2018 12:24:32 trantien151198 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
502249 01/11/2018 11:41:23 thienchidh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
502246 01/11/2018 11:38:36 thienchidh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2640 KB
502236 01/11/2018 11:25:19 thienchidh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
502096 01/11/2018 01:59:30 trantien151198 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
502095 01/11/2018 01:59:11 trantien151198 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
502094 01/11/2018 01:58:54 trantien151198 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
502093 01/11/2018 01:58:17 trantien151198 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 3240 KB
502073 01/11/2018 00:30:42 thienchidh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
502066 01/11/2018 00:21:47 thienchidh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
502064 01/11/2018 00:20:35 thienchidh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 9636 KB
497358 24/10/2018 23:37:07 datvaduat_7a3_tdn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3356 KB
497248 24/10/2018 22:43:47 hanhien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 3352 KB
497205 24/10/2018 22:09:25 hungduytdn7a3 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3356 KB
497176 24/10/2018 21:49:19 hanhien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3356 KB
497163 24/10/2018 21:44:49 hanhien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3356 KB
495200 21/10/2018 21:22:39 hoangteo0103 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 859 ms 2276 KB
495162 21/10/2018 20:44:02 viet2805 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 10352 KB
489428 14/10/2018 22:01:37 mrlihd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2272 KB
489410 14/10/2018 21:51:01 mrlihd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 2288 KB
489407 14/10/2018 21:48:31 mrlihd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 921 ms 2248 KB
489119 14/10/2018 11:46:44 094175234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 2252 KB
488332 13/10/2018 09:49:10 nguyenvantien0903 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
483644 09/10/2018 09:07:26 nguyenledinh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2224 KB
482153 06/10/2018 20:53:54 pvannvu2512 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2868 KB
478980 02/10/2018 20:45:01 luckyboy__qh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 2236 KB
478695 02/10/2018 15:42:02 luckyboy__qh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
477950 01/10/2018 18:31:49 pro113ti TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
477545 30/09/2018 22:53:56 ikotam TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2236 KB
472780 24/09/2018 12:17:55 DeBruyne TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
472126 23/09/2018 00:26:37 10ngocanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 5740 KB
471599 22/09/2018 06:52:40 cotyey TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
469878 19/09/2018 20:58:00 phamanmaithao10 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 2268 KB
469742 19/09/2018 15:34:02 Tran_Thanh_Oai97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 968 ms 2860 KB
469162 18/09/2018 17:48:01 black_stone TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
469043 18/09/2018 15:53:45 nhanspy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
467919 16/09/2018 12:27:45 xikhud TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 1744 KB
465638 12/09/2018 23:20:34 iiiiiii125478 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2764 KB
458951 02/09/2018 12:38:12 long_thathu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
458404 01/09/2018 09:43:12 huynhthanhtan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2556 KB
457551 30/08/2018 11:21:21 phamthanhtrung123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 2224 KB
457395 30/08/2018 07:55:01 HHHHHHHH TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 2228 KB
456926 29/08/2018 10:27:36 Minatokaze TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 2228 KB
456751 28/08/2018 21:39:39 phamthanhtrung123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 2216 KB
454773 23/08/2018 16:01:25 tronghieuACM TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
450827 14/08/2018 22:14:30 LongÇhampion TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2252 KB
449389 11/08/2018 22:22:11 wolfris TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 2132 KB
449383 11/08/2018 21:48:26 moitapcode TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
449171 11/08/2018 13:21:14 tototete TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 2592 KB
444770 27/07/2018 14:08:07 an TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
443596 24/07/2018 14:32:51 trananhprince TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2168 KB
440846 13/07/2018 16:10:02 chaukhanh2003 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
440845 13/07/2018 16:09:44 chaukhanh2003 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
440816 13/07/2018 15:56:32 buihoat2003 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
440454 12/07/2018 16:17:05 paradisebay TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
440421 12/07/2018 15:12:53 paradisebay TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 2600 KB
440419 12/07/2018 15:07:12 paradisebay TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 2600 KB
440414 12/07/2018 15:02:22 minhys TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 859 ms 2584 KB
439999 10/07/2018 22:52:00 chaukhanh2003 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
439870 10/07/2018 17:30:44 cyb3 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
439712 10/07/2018 00:36:42 KHOI2611 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 29136 KB
439550 09/07/2018 17:25:54 blebleble TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
434191 18/06/2018 09:16:52 huy9a1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
430492 04/06/2018 20:54:02 buidinhpham2004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 750 ms 3568 KB
426858 24/05/2018 16:44:12 chicken1996 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
426662 23/05/2018 10:50:28 tuancanhktpm TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2272 KB
425271 16/05/2018 15:43:49 auhush TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
425270 16/05/2018 15:42:24 bluetan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
425246 16/05/2018 14:46:29 vando2108 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2300 KB
425223 16/05/2018 12:18:53 hoangducsmagic TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
424517 13/05/2018 15:47:54 nguyentuan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 31632 KB
424383 13/05/2018 00:48:25 dungdq2002 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 859 ms 2280 KB
424074 11/05/2018 15:08:00 smartSheep TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 4508 KB
424072 11/05/2018 15:02:10 smartSheep TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 4488 KB
424039 11/05/2018 13:02:31 vantho1298 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2940 KB
423088 04/05/2018 15:16:38 phuchoahodo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 17416 KB
419398 19/04/2018 13:46:47 Quanpro98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3448 KB
419397 19/04/2018 13:44:54 Quanpro98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 17508 KB
418552 15/04/2018 18:42:11 huukhoa2608 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
414753 08/04/2018 12:04:24 thuy12052004 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
414742 08/04/2018 11:46:46 55555 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
414740 08/04/2018 11:43:58 hoi_lam_gi TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
413942 06/04/2018 10:16:21 __________ TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2308 KB
413486 05/04/2018 07:54:34 theanhbr01 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
413374 04/04/2018 23:11:31 dangkhoa_pascal TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
413246 04/04/2018 16:06:06 hung_brvt_t1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
413229 04/04/2018 15:16:53 neostheknight TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
412959 03/04/2018 21:29:59 vinhntndu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
412267 02/04/2018 14:21:36 NamDo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 2864 KB
412222 02/04/2018 10:05:27 gtneopuv TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 937 ms 2872 KB
412221 02/04/2018 10:03:53 xuanvuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 921 ms 2864 KB
411239 30/03/2018 09:14:34 hoangthuc701 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3212 KB
409477 26/03/2018 15:22:38 start008 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2700 KB
406245 18/03/2018 19:31:04 vuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3188 KB
399049 27/02/2018 01:14:27 okeomachnha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
398702 25/02/2018 20:32:09 addwadec TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
398154 23/02/2018 08:40:11 Xuanhuynd2001 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 859 ms 2212 KB
396993 18/02/2018 07:44:47 tn902329 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1772 KB
394353 05/02/2018 14:06:41 Coder_Stupidd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
392567 29/01/2018 23:48:03 bleach_01 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2240 KB
392328 29/01/2018 15:28:18 dinhtienha9a1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
391327 26/01/2018 14:35:37 duongbp1990 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
387061 18/01/2018 08:53:01 lotac TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2648 KB
385013 12/01/2018 15:37:49 vananhap TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
385002 12/01/2018 15:27:24 thanh30ntt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
384983 12/01/2018 15:13:56 thanhtan9a1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
384245 10/01/2018 21:10:41 thaibabao TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2228 KB
384072 10/01/2018 15:22:50 hchocon206 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
383175 08/01/2018 16:26:17 luxabu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3396 KB
382917 07/01/2018 20:21:51 lcnguyendang123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2640 KB
382465 06/01/2018 14:06:22 tuanhbt133 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
381146 03/01/2018 07:53:00 Phandat16 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
379516 31/12/2017 12:05:34 hut_phamquochuy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2432 KB
375524 15/12/2017 20:55:41 tranthanhhai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
375521 15/12/2017 20:53:59 tranthanhhai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
375520 15/12/2017 20:53:06 tranthanhhai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
375519 15/12/2017 20:52:12 tranthanhhai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2896 KB
375305 15/12/2017 14:35:58 thelightvn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 3584 KB
375181 15/12/2017 09:43:02 trungtt123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2256 KB
375179 15/12/2017 09:42:33 trungtt123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
373117 08/12/2017 14:47:42 0000000000 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
372276 05/12/2017 21:50:30 thminh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
372227 05/12/2017 21:16:58 thminh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
371506 04/12/2017 11:07:53 chaugiang_97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2828 KB
370754 03/12/2017 10:54:00 namtao97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
370023 01/12/2017 16:09:47 tiendiep9a1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
369784 01/12/2017 09:36:00 ThuanPhong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
366861 27/11/2017 13:40:47 huyvuhp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2256 KB
366692 26/11/2017 23:31:41 tranmanhdat3006 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
366691 26/11/2017 23:29:45 tranmanhdat3006 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 3264 KB
366656 26/11/2017 22:04:50 darknight5698 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
366527 26/11/2017 19:57:02 tranquockhanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1760 KB
365266 24/11/2017 14:10:50 thanhquang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 1864 KB
362669 19/11/2017 11:29:24 toida12chu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 3040 KB
361871 17/11/2017 15:35:39 tranminh183 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3228 KB
361352 16/11/2017 16:27:39 Leo_Messi_96 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3244 KB
360920 16/11/2017 07:07:54 tenda1234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
360917 16/11/2017 00:54:56 tenda1234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
360727 15/11/2017 20:32:18 chinhd17ht01tdmu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2476 KB
359474 14/11/2017 08:24:39 khanhsaker97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 3272 KB
359395 13/11/2017 23:11:27 lucdaoquanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2588 KB
357747 11/11/2017 16:36:46 freepascal TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
356178 09/11/2017 15:30:30 darkdragon02 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
355138 08/11/2017 10:20:09 hanhhuyenit1619 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2880 KB
353897 06/11/2017 19:54:46 tungtdn321 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
351821 03/11/2017 14:33:37 manhhungking TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2668 KB
351815 03/11/2017 14:24:48 manhhungking TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
349972 01/11/2017 08:34:10 thanhchuongitc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2472 KB
345998 26/10/2017 19:11:02 tranthanhhai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
345990 26/10/2017 19:00:12 aplessss TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 968 ms 2888 KB
345987 26/10/2017 18:55:02 tranthanhhai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 984 ms 3096 KB
344810 25/10/2017 17:48:20 iostream TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2848 KB
344046 24/10/2017 16:45:13 nganyhilow TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 968 ms 2872 KB
341384 20/10/2017 22:09:21 tungtdn4321 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
341163 20/10/2017 15:52:28 TanTruc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
341146 20/10/2017 15:33:40 lichngothanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
338828 17/10/2017 16:59:34 duckunzz TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 3364 KB
335471 13/10/2017 12:24:06 21cm TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
333207 10/10/2017 14:52:29 nhpntz0t TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1820 KB
333106 10/10/2017 10:00:54 trungkien2015 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
332151 08/10/2017 21:55:58 teacher211 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
330359 06/10/2017 21:37:53 vuongbxvp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
330342 06/10/2017 21:30:11 masterv TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2400 KB
329675 05/10/2017 23:29:00 thanhthai3457 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2836 KB
329671 05/10/2017 23:25:17 thanhthai3457 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 531 ms 2844 KB
329392 05/10/2017 10:44:37 bachhuyhung20102001 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
329342 05/10/2017 09:52:53 linhbeo1210 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
328944 04/10/2017 14:49:22 teacher211 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
328927 04/10/2017 14:23:35 teacher211 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
328872 04/10/2017 08:17:02 teacher211 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
326169 30/09/2017 16:57:40 Deepsea TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2284 KB
323056 26/09/2017 01:51:56 thai141212 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
321275 23/09/2017 07:22:14 coderkcdhv TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
319884 20/09/2017 09:22:16 tronghk14 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2904 KB
316364 13/09/2017 13:49:44 Dodomin TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 2240 KB
316128 12/09/2017 20:18:12 xekoiuxuka TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
315719 11/09/2017 21:18:47 haiphong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 984 ms 2224 KB
315715 11/09/2017 21:14:55 haiphong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 2612 KB
315704 11/09/2017 21:06:38 fcpnh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 921 ms 2224 KB
315377 11/09/2017 10:28:10 minhys TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 937 ms 2640 KB
312208 03/09/2017 09:32:05 saothuaduoc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
311509 01/09/2017 08:13:50 manhcuongcvp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2640 KB
311158 30/08/2017 23:47:38 16122001 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
310366 28/08/2017 23:47:22 lamngok1201 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
310286 28/08/2017 21:00:25 Ledacthuong2210 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
309567 27/08/2017 10:03:48 namnguyen123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3416 KB
309488 26/08/2017 21:36:00 hains TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
309171 25/08/2017 23:09:13 thanhhoang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
309134 25/08/2017 21:12:28 sonnguyen0612 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
306172 17/08/2017 22:25:12 bleu_rose TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 2224 KB
304767 15/08/2017 09:32:35 duongtc1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
303623 11/08/2017 22:17:17 mansblacks TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 4740 KB
303016 10/08/2017 20:31:12 nty TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3200 KB
302042 08/08/2017 02:06:20 okeomachnha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
302041 08/08/2017 01:40:43 okeomachnha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 953 ms 3456 KB
302040 08/08/2017 01:40:13 okeomachnha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 968 ms 3456 KB
302039 08/08/2017 01:39:06 okeomachnha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 937 ms 3456 KB
300850 03/08/2017 19:53:12 minhthu20201 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
300556 02/08/2017 13:49:35 hoangtrung080697 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3312 KB
300011 30/07/2017 09:45:41 dothanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3304 KB
300007 30/07/2017 09:41:25 reset TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
299940 29/07/2017 23:37:42 thainguyen TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
299879 29/07/2017 12:51:48 anh76qn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
299871 29/07/2017 11:45:56 anhbannho147vn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2924 KB
298633 25/07/2017 13:48:44 dasea TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
298194 23/07/2017 18:12:24 NguyenMinhTam TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2492 KB
296492 18/07/2017 15:44:36 thienlong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2464 KB
296203 17/07/2017 13:09:27 Nhokkz TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
296202 17/07/2017 13:05:15 bachtam2001 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2876 KB
294408 11/07/2017 18:19:30 duahaucc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
291549 28/06/2017 23:22:39 dangquangthang0001 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
287475 13/06/2017 09:25:48 my_crush_hates_me TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 4048 KB
284952 02/06/2017 15:00:08 MINHKHANG TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2956 KB
281652 19/05/2017 23:52:16 omega1100100 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
275408 03/05/2017 23:14:07 ducquynhfptk12 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
275407 03/05/2017 23:13:22 ducquynhfptk12 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
273704 25/04/2017 21:21:48 snake69 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2908 KB
273388 24/04/2017 16:47:59 duongcscx TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1824 KB
271889 18/04/2017 22:52:28 nguyenducptit TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
271888 18/04/2017 22:46:58 nguyenducptit TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
268295 06/04/2017 22:26:50 tuan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
268287 06/04/2017 22:10:19 tuan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
263808 27/03/2017 09:44:18 nguyenhaan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
262221 23/03/2017 07:54:31 awatjkim TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2384 KB
261800 22/03/2017 08:13:11 duyvtvp1919 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2376 KB
261773 22/03/2017 07:49:39 nkduc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
261766 22/03/2017 07:44:33 BS TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2388 KB
261347 21/03/2017 08:16:35 skydriver001 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
260801 19/03/2017 18:56:00 tansang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
260660 19/03/2017 10:51:40 tansang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 625 ms 3356 KB
260226 18/03/2017 09:58:12 doituyentin TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
256620 10/03/2017 17:47:08 Hữu_Đăng TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
256516 10/03/2017 14:31:10 saladiweslo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
254925 05/03/2017 12:53:20 Soledad TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
251790 24/02/2017 21:02:08 hahpuc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
248536 17/02/2017 22:51:10 phan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
246010 10/02/2017 21:59:31 tqhuy2502 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 843 ms 2216 KB
245650 09/02/2017 21:15:05 tqhuy2502 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 828 ms 2212 KB
244452 03/02/2017 22:29:24 sjk TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
242756 23/01/2017 15:22:32 hut_frozen TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2872 KB
238982 07/01/2017 20:37:12 cocvu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2876 KB
237227 01/01/2017 19:06:09 linhlrx TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
236994 31/12/2016 14:47:31 damsanchv TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
235879 26/12/2016 22:00:42 ngonamduonghl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2276 KB
230904 09/12/2016 22:02:57 SlothSe7en TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
226889 29/11/2016 21:09:06 0969216153 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3288 KB
226782 29/11/2016 20:14:23 Hieu_sqtt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
226557 29/11/2016 09:31:23 nguyenhoatien1996 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
226542 29/11/2016 08:42:56 phamvankhanh1516 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
226265 28/11/2016 15:51:07 adladl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
226158 28/11/2016 10:46:02 Hieu_sqtt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
225058 26/11/2016 13:01:31 casaumayman TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
225011 26/11/2016 11:34:10 xben TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1848 KB
225001 26/11/2016 11:10:29 x302502 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
223787 24/11/2016 22:22:14 baotuanvn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2528 KB
223726 24/11/2016 21:27:20 nhquanqt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
223709 24/11/2016 21:14:42 ARSENAL1886 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1588 KB
223604 24/11/2016 19:41:59 baotuanvn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2528 KB
223369 24/11/2016 13:43:10 phamvucuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 2264 KB
223162 23/11/2016 23:03:02 NMPACM TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 10348 KB
223160 23/11/2016 23:00:39 minhem1231 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 10356 KB
223158 23/11/2016 22:59:55 minhem1231 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 10356 KB
223157 23/11/2016 22:58:47 minhem1231 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 10336 KB
222223 22/11/2016 16:38:50 tiny TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 4076 KB
222183 22/11/2016 15:48:08 tienthanh2509 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
222089 22/11/2016 12:47:37 truongntt TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2860 KB
220113 18/11/2016 19:46:27 trainer1234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2920 KB
218194 16/11/2016 07:17:25 junlexo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2900 KB
217448 15/11/2016 08:00:40 GiaSu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
214503 11/11/2016 01:37:50 hutPhamPhuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
213833 09/11/2016 20:40:56 KaKa TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2788 KB
213770 09/11/2016 19:31:09 nhuquynh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2900 KB
213769 09/11/2016 19:30:02 nhuquynh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2900 KB
213758 09/11/2016 19:18:32 truongtv28 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2396 KB
213741 09/11/2016 19:00:15 truongtv28 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 968 ms 3304 KB
213740 09/11/2016 18:58:44 truongtv28 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 3304 KB
213736 09/11/2016 18:54:38 nhuquynh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2900 KB
213733 09/11/2016 18:53:58 khoinguyentdmu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2396 KB
213732 09/11/2016 18:53:33 khoinguyentdmu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2396 KB
213721 09/11/2016 18:35:34 truongtv28 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 984 ms 3304 KB
213126 08/11/2016 14:56:16 taycuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2376 KB
213106 08/11/2016 13:59:14 thanhluan0687 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2404 KB
213105 08/11/2016 13:58:55 thanhluan0687 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
212307 07/11/2016 00:24:59 tu3297 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2424 KB
212290 06/11/2016 23:54:19 tu3297 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
212229 06/11/2016 23:01:52 tu3297 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 953 ms 3196 KB
212228 06/11/2016 23:01:03 tu3297 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 3180 KB
211928 06/11/2016 15:02:39 boychienga1234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
211924 06/11/2016 15:00:09 boychienga1234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
211653 05/11/2016 23:15:50 ndkhanh95 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2400 KB
209558 02/11/2016 15:29:45 tranleduy1233 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2676 KB
209304 02/11/2016 01:27:25 oOovWvoOo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2320 KB
208886 01/11/2016 19:54:09 bethogay TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
208507 31/10/2016 23:28:55 khoaat TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
208429 31/10/2016 22:12:52 nguyenthang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 953 ms 2840 KB
208359 31/10/2016 21:10:04 tmanh17 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
207199 29/10/2016 13:30:34 dhkhtn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
205720 27/10/2016 16:23:50 nguyennhan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2424 KB
204213 25/10/2016 13:59:05 LHP TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 921 ms 2876 KB
198023 17/10/2016 19:59:46 qqq TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2076 KB
198003 17/10/2016 19:24:19 nkt95bg TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
197984 17/10/2016 18:24:44 anhpro96 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 2152 KB
196605 15/10/2016 06:15:09 khoinguyentdmu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
195190 13/10/2016 12:59:27 tuan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
195184 13/10/2016 12:01:18 tuan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 781 ms 2148 KB
194777 12/10/2016 17:11:23 vphuong214 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2164 KB
194104 11/10/2016 19:43:06 CUTI TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
189184 06/10/2016 21:30:52 hungdhv97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2060 KB
187696 04/10/2016 16:37:58 nhatanhst TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
183883 28/09/2016 09:59:38 giacacluong323 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
183289 27/09/2016 13:45:18 quanghsprovp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1756 KB
182611 26/09/2016 13:12:59 datdi TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2032 KB
182077 25/09/2016 09:17:57 hieua2tincvp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2004 KB
182068 25/09/2016 08:42:22 tkhenry TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2316 KB
182024 24/09/2016 23:51:56 ktx123321 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2288 KB
181779 24/09/2016 16:14:26 3lovephuong3 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2340 KB
181371 23/09/2016 16:22:37 Aoba TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 3284 KB
180672 22/09/2016 14:21:18 parkouryb TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2072 KB
180371 21/09/2016 22:05:47 phuonganh1012 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 3028 KB
171709 08/09/2016 14:28:29 dqhn123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1760 KB
170654 06/09/2016 08:09:45 Nguyenthaihoc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
170070 04/09/2016 19:22:43 bachnxepu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2020 KB
170069 04/09/2016 19:21:23 bachnxepu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2148 KB
170066 04/09/2016 19:13:37 bachnxepu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1764 KB
166848 28/08/2016 23:54:42 wInD_MtA TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2112 KB
165545 25/08/2016 09:13:56 HUT_Manh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 2220 KB
165471 24/08/2016 22:42:30 qtuan140101 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
163651 19/08/2016 19:49:58 voquocthang TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
163237 18/08/2016 10:20:39 dahaodl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 2216 KB
163052 17/08/2016 13:52:50 vophuanpig TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 421 ms 2404 KB
160409 10/08/2016 14:32:24 GaoWhite TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2172 KB
160094 09/08/2016 15:41:10 4everkaka TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2176 KB
156672 28/07/2016 11:51:21 hut_luan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 3348 KB
154855 25/07/2016 18:48:29 vuvutru TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2220 KB
150925 09/07/2016 15:40:51 gatrongcode TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2184 KB
149780 04/07/2016 12:48:56 leducthinh0409 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1600 KB
149776 04/07/2016 12:31:47 leducthinh0409 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2116 KB
145121 17/06/2016 20:12:39 caothesan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2172 KB
143808 15/06/2016 13:47:47 SunnyAUG TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 156 ms 79900 KB
143807 15/06/2016 13:46:09 Nhap_Test TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
143728 14/06/2016 22:33:58 truongtop14 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
140833 01/06/2016 23:19:56 trivonhan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
137127 22/05/2016 14:14:38 truongtop14 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
134356 02/05/2016 11:40:32 thanhday132 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
134349 02/05/2016 09:46:58 thanhday132 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2180 KB
132577 18/04/2016 23:42:53 khangtran TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
132540 18/04/2016 20:33:51 dacthai2807 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2168 KB
132179 16/04/2016 18:18:43 hoangthongvo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
130090 08/04/2016 22:03:40 phuchoahodo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 17384 KB
129778 07/04/2016 10:26:37 Assassin TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
126994 25/03/2016 15:30:51 gaovangbn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 3180 KB
126991 25/03/2016 15:15:46 sonesnsd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 1556 KB
126984 25/03/2016 15:11:47 lucasnguyen23hqv TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 1796 KB
126978 25/03/2016 15:08:14 vuhoangphuc2000 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
126972 25/03/2016 15:04:46 nam123456 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 140 ms 3532 KB
126969 25/03/2016 15:03:46 velothangkhau TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2464 KB
126968 25/03/2016 15:03:45 LamHuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 1556 KB
126965 25/03/2016 15:02:23 trangmin_qc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 109 ms 1556 KB
126957 25/03/2016 14:59:59 dinhtung2k TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 1848 KB
126951 25/03/2016 14:58:03 bang000 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
126489 22/03/2016 20:16:31 namnguyen123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
126487 22/03/2016 20:13:42 proxike TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
126023 20/03/2016 20:54:37 nguyenxuanhaa3 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
123296 06/03/2016 13:51:35 ntanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
122044 27/02/2016 14:16:02 123vietnam_pro TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
121217 23/02/2016 13:57:11 nguyentamdat TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
119999 17/02/2016 14:39:55 lvdo92 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2740 KB
119233 13/02/2016 21:16:54 TQT TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2584 KB
116610 03/02/2016 12:30:37 dqhungdl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2176 KB
116394 02/02/2016 13:34:16 mrtan_lovelife TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
114876 27/01/2016 18:22:10 huyenthoai101 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
114211 24/01/2016 09:05:54 lovelink117 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 1584 KB
114023 23/01/2016 05:21:41 trungvt130584 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2664 KB
113852 22/01/2016 11:00:41 kimmy133 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 1688 KB
113827 22/01/2016 09:16:24 huuhieu2k TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 1688 KB
113826 22/01/2016 09:15:21 trantienlqd200620 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2052 KB
113812 22/01/2016 08:48:29 thuyduyennguyen TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
113800 22/01/2016 08:18:52 nnha TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 1796 KB
113748 21/01/2016 21:07:44 gamo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2180 KB
111201 09/01/2016 10:34:43 datbeohbbh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
111196 09/01/2016 10:23:34 datbeohbbh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 2596 KB
110398 05/01/2016 09:13:33 sonhn99 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 5708 KB
109799 01/01/2016 16:36:25 sonhn99 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
109347 29/12/2015 23:08:54 sesshomalong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 3556 KB
104426 07/12/2015 15:11:54 anhvu_cbl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
101261 05/12/2015 13:18:33 stepde15 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 3308 KB
101239 05/12/2015 09:04:05 miltonbw TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
101045 04/12/2015 15:28:50 huynhduy_hmd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2076 KB
100977 04/12/2015 10:17:45 ThienCoder TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2080 KB
100679 03/12/2015 08:01:38 tranquockhanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
98990 26/11/2015 08:53:53 bacthosan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 171 ms 2240 KB
98835 25/11/2015 20:03:16 ztrong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2956 KB
95081 19/11/2015 08:05:32 muadaumua TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 5688 KB
94791 18/11/2015 19:58:00 truongtop14 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
94644 18/11/2015 14:09:33 minhem1231 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1948 KB
94638 18/11/2015 11:59:52 lhchuong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 296 ms 2720 KB
93698 16/11/2015 16:15:29 thanhpromu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2172 KB
93084 15/11/2015 15:58:51 nguyenhoatien1996 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2536 KB
92753 14/11/2015 21:33:50 yogathanh99 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
91786 12/11/2015 20:37:44 hungngoquoc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2216 KB
90716 10/11/2015 20:14:38 pringdark123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1980 KB
90053 09/11/2015 15:39:01 nguyen83 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
88642 06/11/2015 15:45:34 zerothientai TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 234 ms 18916 KB
88422 05/11/2015 21:31:43 VoHT TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 375 ms 18984 KB
88339 05/11/2015 20:13:10 hoanqq123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2540 KB
87865 04/11/2015 19:11:50 sesshomalong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2540 KB
87855 04/11/2015 18:18:28 loveTforever TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
87550 03/11/2015 22:11:24 romqn1999 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
87548 03/11/2015 22:10:28 romqn1999 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
87397 03/11/2015 18:38:57 hmh100298 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2136 KB
86958 02/11/2015 17:05:45 mr234 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
86907 02/11/2015 15:33:05 Hhcckqnl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 328 ms 2336 KB
85871 30/10/2015 19:57:15 bqlong2k TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
85706 30/10/2015 09:13:05 CSP_9 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
84236 27/10/2015 21:00:39 danyenbinh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2076 KB
83061 25/10/2015 18:32:33 lequangvuxxx TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
81766 22/10/2015 09:40:49 toan411998 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2196 KB
81523 21/10/2015 22:34:56 phuc_doan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2208 KB
79565 17/10/2015 03:35:57 o0985950397 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 3088 KB
79147 15/10/2015 21:50:26 psucoder TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 343 ms 18568 KB
78893 15/10/2015 12:31:19 hanhlv270597 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1592 KB
78874 15/10/2015 11:01:04 UiM TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2164 KB
77016 09/10/2015 18:51:00 nvh7602119 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2216 KB
76696 08/10/2015 22:51:04 Barbarian TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2196 KB
76302 08/10/2015 12:22:25 ngoclylc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2584 KB
74892 05/10/2015 20:35:10 Khoidaik TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 2552 KB
73667 04/10/2015 20:42:54 NgocHaiHITC TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 2188 KB
63955 16/09/2015 08:45:00 MTAZero TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
62821 12/09/2015 16:25:33 phuleethanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
61942 09/09/2015 07:17:49 huynhnhat TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
60925 05/09/2015 18:24:51 SonicMaster98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2192 KB
58724 27/08/2015 20:41:06 sanghk11 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3304 KB
49029 26/07/2015 17:01:21 phamhuan98 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 109 ms 2260 KB
49019 26/07/2015 12:29:39 tuank55 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2252 KB
47413 17/07/2015 13:08:59 chitam117119 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
47314 16/07/2015 21:17:11 chitam117119 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
47201 16/07/2015 14:23:29 xuanduclb123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
47200 16/07/2015 14:02:14 xuanduclb123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
45278 11/07/2015 23:49:00 dhkhtn TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
41237 15/06/2015 17:13:04 namlunoy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 124 ms 2248 KB
39143 02/06/2015 22:55:12 nghethuat102 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
34535 13/05/2015 13:48:24 farmerboy TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
34488 12/05/2015 23:26:35 middlest TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
32746 04/05/2015 23:28:26 mikelhpdatke TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
32388 01/05/2015 00:21:49 phanthanhnam TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2616 KB
27335 14/04/2015 16:19:08 kalylenny TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
27162 12/04/2015 21:44:48 luadanhvong TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
26755 07/04/2015 11:59:32 only_love97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1756 KB
26568 05/04/2015 14:27:57 hamhoccode TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
26420 03/04/2015 22:30:46 vdn1999bxvp TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
24606 24/03/2015 21:04:02 duckhai2102 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
21191 13/03/2015 20:43:50 kieuquocdat123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 2132 KB
8488 10/01/2015 14:15:28 nxphuc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 948 KB
2550 21/10/2014 23:09:12 phamhuuthien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 156 ms 2632 KB
2167 18/10/2014 00:06:50 luannd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 124 ms 2112 KB
789 02/10/2014 00:20:30 ductam TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 124 ms 2100 KB
Back to Top