Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738923 01/04/2020 08:40:13 biabeogo147 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
738842 31/03/2020 20:23:02 maytinhpc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
738809 31/03/2020 17:27:48 namu10x KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
738106 29/03/2020 11:46:51 thanhdat2605 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
737970 28/03/2020 20:54:45 knam4202 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737542 27/03/2020 13:26:19 hdt3126 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
737311 26/03/2020 16:16:07 kassivender KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
736484 23/03/2020 16:47:50 Pigpy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
736062 22/03/2020 14:50:24 0977859215 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
735000 19/03/2020 00:55:35 Kduy9180 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
734999 19/03/2020 00:54:46 Kduy9180 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
733415 16/03/2020 09:36:38 vananha2k23 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
731788 12/03/2020 22:57:39 phuonganh257 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
731435 12/03/2020 09:24:51 hokage1201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
730975 10/03/2020 19:48:25 nguyenan0808 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
730180 07/03/2020 20:54:27 min KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
729651 06/03/2020 11:55:08 hieuishere KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
729650 06/03/2020 11:54:40 round143 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
729136 05/03/2020 16:12:59 congbinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
728637 04/03/2020 10:20:32 AngusX KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
727203 29/02/2020 11:46:20 congbinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
724899 23/02/2020 23:02:18 baotruc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1456 KB
724628 23/02/2020 16:03:12 phamchibinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1484 KB
724159 22/02/2020 16:46:21 hoa1705 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
723707 21/02/2020 17:26:18 mashiro9933 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
723627 21/02/2020 15:21:19 Love KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
723602 21/02/2020 14:46:17 thangloi2209 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
723144 20/02/2020 12:05:23 damminhquan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
722519 19/02/2020 10:55:38 tuananh1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722103 18/02/2020 15:29:00 THANHKIEU KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
721138 16/02/2020 18:17:20 linhngao121212 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
720935 16/02/2020 10:17:34 linhngao121212 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
720833 15/02/2020 22:44:24 huynhphannhatvy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
720151 14/02/2020 17:21:39 dangthithuyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
720008 14/02/2020 11:41:37 bku_lapis KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
719624 13/02/2020 16:25:15 caocuong1210 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
718497 11/02/2020 13:44:12 JoySluxirt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
718181 10/02/2020 21:55:01 quanit2k4 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
718175 10/02/2020 21:46:57 quanit2k4 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
716649 08/02/2020 08:55:19 long020506 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
716523 07/02/2020 20:28:08 Lucifer KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
716248 07/02/2020 13:46:10 nguyenthehop KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
715092 05/02/2020 20:40:52 quynhdao271 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
714746 05/02/2020 12:23:21 hoangle134134 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
714251 04/02/2020 11:42:52 adsjashflaksdjkas KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713983 03/02/2020 19:45:27 tuanmapun KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
713638 02/02/2020 21:27:02 kimcuong_tvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
713547 02/02/2020 18:49:39 kimngan_tvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713477 02/02/2020 16:09:39 duyvu123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713259 02/02/2020 00:45:48 manhender KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
713209 01/02/2020 22:35:33 hoktro KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
713153 01/02/2020 20:49:08 ntphong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713013 01/02/2020 14:23:17 Phanvythien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
712966 01/02/2020 10:30:01 ptcvp121 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
710781 29/01/2020 13:41:43 khanhld KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
709425 24/01/2020 00:04:08 nsndpgno KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709042 23/01/2020 11:39:49 hieunguyenduc696 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
708496 21/01/2020 23:44:08 nguyenduythanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
708328 21/01/2020 21:00:51 HackerMan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
708102 21/01/2020 15:10:49 metide KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
707786 20/01/2020 21:25:26 khongcoten002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
707493 20/01/2020 13:13:51 luxabu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
707491 20/01/2020 13:12:55 luxabu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
707490 20/01/2020 13:12:55 luxabu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
707065 19/01/2020 10:34:59 RH07 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
706320 17/01/2020 19:22:32 suxzat KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
705071 15/01/2020 12:47:09 haupas KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
704360 13/01/2020 20:12:38 cutrung2802 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
703512 12/01/2020 15:24:09 maitruc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
703097 11/01/2020 21:47:42 viocuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 46 ms 6584 KB
702739 11/01/2020 10:15:34 wolfejames KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
702604 10/01/2020 23:59:41 watanabe2804 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702602 10/01/2020 23:57:43 watanabe2804 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701888 10/01/2020 00:28:29 keoloe KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701731 09/01/2020 19:35:32 khanhnhat123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
701053 08/01/2020 21:02:49 0x2f0713 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700749 08/01/2020 12:22:15 0842020263 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700512 07/01/2020 21:45:35 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
700238 07/01/2020 15:06:07 ntphong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
699821 07/01/2020 08:07:32 0343249261 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
699739 07/01/2020 00:32:41 ntphong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
698503 05/01/2020 15:15:16 nxphuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
698351 05/01/2020 10:40:22 Ngphandattam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
698098 04/01/2020 21:09:20 whoisthatguy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
698094 04/01/2020 20:53:03 novaphoenix KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
697922 04/01/2020 15:51:09 tranbac1128 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
697917 04/01/2020 15:45:41 tranbac1128 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
697797 04/01/2020 14:33:53 baoNgancuteee KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
697781 04/01/2020 14:04:22 baoNgancuteee KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
697384 03/01/2020 20:30:43 hokhanhduy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
697378 03/01/2020 20:22:49 rongvuahoangkim KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
697105 03/01/2020 15:00:59 Aftery KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
696838 03/01/2020 08:20:19 anhkhoa09032004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
696825 03/01/2020 07:53:04 tahoangquan2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
696469 02/01/2020 16:50:23 nnbxxx KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
695678 31/12/2019 22:17:29 CodeWar37 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
694730 29/12/2019 20:46:54 prgrmanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694676 29/12/2019 17:14:02 Trung13102000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
694670 29/12/2019 17:00:12 Trung13102000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
694662 29/12/2019 16:42:59 Trung13102000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
694096 27/12/2019 21:11:01 phongnguyenxuan229 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
694092 27/12/2019 21:07:49 stkirito74 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
693500 26/12/2019 12:44:11 atsichts KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
692700 24/12/2019 15:09:58 amazing KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692677 24/12/2019 14:51:58 10mũ9 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
692252 23/12/2019 19:57:53 conlocdaifa KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 880 KB
692169 23/12/2019 14:52:10 Huwng KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
692139 23/12/2019 12:39:08 maiphuonghuy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692060 23/12/2019 00:12:44 minhquandinhcao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
692028 22/12/2019 21:48:18 ishokusogiria KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
691448 21/12/2019 10:18:06 nghia3092001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
691345 20/12/2019 23:43:11 chenlinong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
691239 20/12/2019 21:33:08 junloveyin KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
691135 20/12/2019 17:46:29 ntt12112001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
690227 18/12/2019 08:42:47 Nhi23072002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
689937 17/12/2019 18:37:30 quocviet2001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
689860 17/12/2019 16:42:16 sendmylove123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689855 17/12/2019 16:35:25 duyluan3110 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
688983 15/12/2019 21:17:24 haidang172005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
688097 13/12/2019 22:17:27 hoangmanh123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687918 13/12/2019 13:00:19 thienminh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
687220 11/12/2019 18:25:44 fvrffrvgf KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686218 08/12/2019 23:11:59 vanthien_bl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
685904 07/12/2019 15:47:12 nocapan001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
684652 04/12/2019 16:57:53 khanhtron03 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
684651 04/12/2019 16:56:48 khanhtron03 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
682928 30/11/2019 14:50:29 tranvannhan1911 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
682587 29/11/2019 21:47:39 camnguyenmeow KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
682583 29/11/2019 21:45:55 camnguyenmeow KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
682114 29/11/2019 09:50:00 bomlalung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 203 ms 22024 KB
681932 28/11/2019 22:04:35 thống KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
681178 27/11/2019 20:34:29 Dothanhtai2006 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
681171 27/11/2019 20:22:11 hoangchisi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
680903 27/11/2019 13:29:07 Quynh090201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
680841 27/11/2019 08:56:05 Minh1502 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
680772 27/11/2019 03:12:46 thanhthien79 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680094 25/11/2019 20:27:32 naruto270504 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680093 25/11/2019 20:26:30 naruto270504 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
679670 24/11/2019 16:41:52 tiennguyenkha2001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679129 23/11/2019 17:06:00 hien2k4 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
678940 23/11/2019 12:59:45 HH03 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
678923 23/11/2019 12:19:36 lethanhlonghung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678922 23/11/2019 12:14:43 lethanhlonghung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
675922 19/11/2019 00:16:35 canhtoannct KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675513 18/11/2019 11:53:10 phatbs3011 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
675088 17/11/2019 16:32:22 nguyenthanhngan2412005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
674048 15/11/2019 06:35:09 minhthu20201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
673764 14/11/2019 16:56:32 huytool KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
673477 13/11/2019 23:34:15 phantom906 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
673372 13/11/2019 20:49:47 eltxic KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
672605 12/11/2019 15:12:52 elkunpham KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
672604 12/11/2019 15:12:45 elkunpham KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
672395 11/11/2019 23:20:59 omgursocute KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
671612 10/11/2019 12:20:12 levanthao10tin KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
669732 06/11/2019 21:37:34 loghai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669729 06/11/2019 21:36:41 maihuuton987 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669594 06/11/2019 17:53:35 tuanio KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669555 06/11/2019 16:57:39 phucduy1509 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
668993 05/11/2019 19:35:55 hieupham KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
668618 05/11/2019 09:31:10 SIU2018pham KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
668608 05/11/2019 09:24:13 SIU2018Yasou KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
668364 04/11/2019 17:18:46 BananaOnTheTree KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
668008 03/11/2019 21:03:19 bonuchiha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667980 03/11/2019 19:54:04 RedDevilss2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
667656 03/11/2019 09:46:37 dangtiendung1201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
667019 02/11/2019 06:55:17 HoaBenKiaSong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666676 01/11/2019 17:11:44 hitu1917 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
666377 01/11/2019 00:04:57 hitu1904 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666187 31/10/2019 20:24:25 phucduy1509 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
666173 31/10/2019 20:14:59 Master_creww KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
665974 31/10/2019 15:01:27 onehit KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
665829 31/10/2019 08:49:57 tuanhung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664722 29/10/2019 10:13:59 Sixxx1235 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 234 ms 16848 KB
664688 29/10/2019 08:12:20 MinhBietBay KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
664381 28/10/2019 16:59:38 thiennhan2701 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664269 28/10/2019 10:58:09 DươngAnhVũ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664075 27/10/2019 20:06:40 thaibs KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664074 27/10/2019 20:06:17 thaibs KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664051 27/10/2019 18:36:36 agru KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663888 27/10/2019 14:31:18 huukhanhk39a KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
663835 27/10/2019 11:20:47 vhskillpro KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
663558 26/10/2019 23:14:09 phuong2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663295 26/10/2019 18:01:36 phuoctktkhg KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663270 26/10/2019 17:39:15 19521242 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663218 26/10/2019 15:42:17 hitu1906 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662349 24/10/2019 20:35:46 nmhh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
662071 24/10/2019 13:15:41 tngh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
661994 24/10/2019 09:35:43 hitu1910 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
661773 24/10/2019 00:43:24 hitu1902 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
661412 23/10/2019 16:12:53 hitu1916 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661389 23/10/2019 14:33:55 kiki1999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661262 22/10/2019 22:54:43 davidron0823 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
661109 22/10/2019 16:49:55 hitu1914 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659763 19/10/2019 20:17:06 0941177356 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659210 18/10/2019 08:40:54 456789 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
658829 17/10/2019 16:36:33 quoclan99 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
658750 17/10/2019 15:18:52 vanchien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658708 17/10/2019 14:13:15 nhatvuhq98 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
658470 16/10/2019 20:50:21 MaMoi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658307 16/10/2019 14:39:38 NQT1998 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658288 16/10/2019 12:55:50 ngoctuannguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
657599 14/10/2019 22:15:23 hunter2000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657500 14/10/2019 20:05:00 thecomeback KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655749 11/10/2019 14:14:16 milo123199 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655668 11/10/2019 10:13:48 SIU2018Yasou KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655461 10/10/2019 20:01:36 nguyentrantien2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655332 10/10/2019 15:23:38 nguyenthanhtinh365 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655323 10/10/2019 15:17:51 yolo19yolo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
655316 10/10/2019 15:16:03 chutichday2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
655096 10/10/2019 11:03:45 quanghuy123456 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
655068 10/10/2019 10:47:06 tranggc1024 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
655066 10/10/2019 10:42:51 lamhn2006123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
652635 06/10/2019 20:41:28 legoyb KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652069 05/10/2019 22:29:31 cuthaodd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650412 03/10/2019 15:40:56 kevilstark KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650067 03/10/2019 09:47:59 SIU2018CAKHOSOLO KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
650016 03/10/2019 09:14:34 normal5428 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
649836 02/10/2019 22:18:34 Thinh_Feline KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
649693 02/10/2019 18:36:30 nguyendonghung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649469 02/10/2019 13:24:45 thuctapsinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
648865 01/10/2019 14:48:03 nguyenvinhkhang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
648657 30/09/2019 23:34:54 canhtoannct KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
648525 30/09/2019 18:55:12 khailq229 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
648249 30/09/2019 09:10:56 ntnvlog KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
647936 29/09/2019 10:13:42 kuzuma245 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647926 29/09/2019 10:00:31 anhthcsyl2006 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
647524 28/09/2019 14:09:01 minhtriet2903 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
647001 27/09/2019 17:41:50 dpduy123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646995 27/09/2019 17:37:37 ngocdang0602 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646798 27/09/2019 09:19:28 congcanhlnq KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
646697 26/09/2019 21:33:02 chuongpham7750 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
646549 26/09/2019 17:53:39 CBLtk KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
646083 25/09/2019 20:35:28 HuyNguyenQuoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
645340 24/09/2019 14:25:15 lethanhphat2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
645286 24/09/2019 13:49:16 giangbabygo123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
645221 24/09/2019 08:24:16 ntoan199 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645204 24/09/2019 01:10:24 givmeyrlve KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
644428 22/09/2019 16:38:59 BBisthebest KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644375 22/09/2019 14:43:21 minhquan052003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
643877 21/09/2019 14:51:54 19522456 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 62 ms 1488 KB
643575 20/09/2019 22:36:20 mrle0bda3t KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
643153 20/09/2019 15:34:12 thapcham123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643051 20/09/2019 13:39:09 Waltz06042003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642243 19/09/2019 10:00:11 hoangtrang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
641947 18/09/2019 21:27:35 nhattuan722 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
641866 18/09/2019 19:56:53 4maxskill4 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
641690 18/09/2019 15:58:47 viethaofpc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
641675 18/09/2019 15:51:59 lethienquan28052006 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
641375 18/09/2019 11:01:11 hoangthai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
641230 18/09/2019 08:00:37 OotakuO KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
641026 17/09/2019 21:24:11 MinBaoTT KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
640763 17/09/2019 15:40:10 pinyahoo567 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640727 17/09/2019 15:24:49 pinyahoo567 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
640454 17/09/2019 11:30:47 hoanhatle KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
639919 16/09/2019 16:27:09 thapcham123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
639737 16/09/2019 08:23:52 thienkun KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
639669 15/09/2019 23:00:46 hoang123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
639204 14/09/2019 21:37:52 pthc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
638852 14/09/2019 14:54:47 vanquyvct KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
638824 14/09/2019 14:34:59 akamegakill KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
638183 13/09/2019 18:00:26 hd19022003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
636493 11/09/2019 19:52:36 duth KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636137 11/09/2019 09:06:31 Be_happy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
636129 11/09/2019 08:35:57 Be_happy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
636097 10/09/2019 23:54:27 Lan123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635509 10/09/2019 00:36:45 khongco KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
635443 09/09/2019 21:29:42 duongtc1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
635260 09/09/2019 14:29:22 onehit KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
635259 09/09/2019 14:26:11 onehit KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
633742 07/09/2019 22:49:53 trungkienthcsyenlac KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
632306 04/09/2019 15:51:48 kimjisoo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
632187 04/09/2019 08:20:48 pmt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
630448 30/08/2019 21:44:56 KKdode KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2324 KB
630444 30/08/2019 21:43:13 blackcat2712 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
630414 30/08/2019 21:32:41 ristxnd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
629901 29/08/2019 15:18:01 tiendung2306 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
629212 27/08/2019 20:53:17 erza KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
628878 27/08/2019 08:24:48 anime KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
628666 26/08/2019 19:34:23 leson KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
628112 25/08/2019 10:34:33 unglinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
625385 22/08/2019 22:02:30 hiepthuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625140 22/08/2019 12:31:16 thuy_quynh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624396 20/08/2019 20:51:46 tuanltt1252004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
624231 20/08/2019 15:36:26 quanquan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
624199 20/08/2019 14:23:20 trycod3 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624198 20/08/2019 14:20:23 tyty KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
624187 20/08/2019 13:51:12 tyty KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
623746 19/08/2019 11:48:23 tuansan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
623656 18/08/2019 21:34:25 hoangyen27 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
623598 18/08/2019 18:45:32 thewminers1014 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
623117 17/08/2019 16:12:51 yeuemkhong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
623061 17/08/2019 14:20:12 khanht KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
621295 15/08/2019 12:16:00 queanh0220 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
621201 15/08/2019 08:50:25 HaAn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
621199 15/08/2019 08:47:34 HaAn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
620331 13/08/2019 10:59:45 toancva0105 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
619878 12/08/2019 09:59:58 truongkimmai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619875 12/08/2019 09:57:35 truongkimmai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619570 11/08/2019 01:59:28 limpale1234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
619343 10/08/2019 13:20:19 abc125 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
618383 08/08/2019 14:00:15 believer KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
617290 06/08/2019 10:31:12 lyly KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2156 KB
616315 04/08/2019 01:33:32 baotrancpp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
616208 03/08/2019 22:01:23 luukimhoang2022 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
616108 03/08/2019 18:45:09 thienbaotb KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
615487 02/08/2019 14:26:26 vuong123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
614794 01/08/2019 09:53:16 quangminh14 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614750 01/08/2019 09:32:31 huuduc8igc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614740 01/08/2019 09:28:07 rsattlpalpha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
614475 31/07/2019 21:16:34 ta KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
613743 30/07/2019 16:14:41 Nam20cm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 296 ms 19016 KB
613638 30/07/2019 11:31:38 mdan226 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
613484 30/07/2019 07:52:03 WhiteTiger KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
612345 27/07/2019 20:47:25 maitruc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
611815 26/07/2019 19:57:20 truongthinh14 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611758 26/07/2019 16:53:25 khanhtran2201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
611355 26/07/2019 06:08:35 munrio123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
611151 25/07/2019 20:22:41 Fidisk KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
610808 25/07/2019 11:37:47 linh_ttam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 203 ms 17744 KB
610807 25/07/2019 11:35:42 funcolor KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
610230 24/07/2019 12:00:01 ducanhdzdz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610186 24/07/2019 10:44:23 trandat KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610015 24/07/2019 09:06:58 khanhmoon KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
609952 24/07/2019 08:26:42 trucmai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
609803 23/07/2019 19:46:59 huuhoangle KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
609802 23/07/2019 19:46:32 huuhoangle KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
609247 22/07/2019 19:20:00 truongthienlocTH KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
609185 22/07/2019 17:02:37 View6S KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1220 KB
609175 22/07/2019 16:47:47 mynga KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
609155 22/07/2019 16:23:25 duyendangnam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
609153 22/07/2019 16:23:03 nhsnguyenthicamtu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
609143 22/07/2019 16:16:12 phanthimai123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
609119 22/07/2019 15:57:25 trang000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
609069 22/07/2019 15:32:58 lethimytien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
607137 17/07/2019 18:35:17 thaolinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
607075 17/07/2019 15:56:43 lnatuan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
606964 17/07/2019 09:16:38 anhnguyenroux KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
606696 16/07/2019 15:26:01 nguyenchikhanh159 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
605401 11/07/2019 10:03:10 mrzin703 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
605345 11/07/2019 04:42:34 neos KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
605191 10/07/2019 17:40:34 MinhBomNha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
605056 10/07/2019 14:19:56 225688093 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
603968 07/07/2019 11:19:15 winterrr KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
602712 03/07/2019 17:44:48 khuyentran KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
602638 03/07/2019 16:11:07 quanghuy123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 852 KB
602285 02/07/2019 22:19:36 nguyentruongthuphuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
600729 28/06/2019 16:29:36 18T1021208 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
600333 27/06/2019 16:40:22 marfus KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
598950 26/06/2019 20:20:04 nguyendenn1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2104 KB
597985 24/06/2019 15:58:55 lethienquan28052006 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
597983 24/06/2019 15:56:20 lethienquan28052006 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
596261 21/06/2019 09:16:56 TIN10_VUTRINHHOANG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
596259 21/06/2019 09:16:31 TIN10_VUTRINHHOANG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
596181 20/06/2019 23:44:08 hoatmt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
596109 20/06/2019 20:27:07 emLaNewBie KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
596083 20/06/2019 19:33:16 zeatea KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
595926 20/06/2019 14:54:43 Anonymousisthebestoftheworld KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
595881 20/06/2019 13:04:36 Anonymousisthebestoftheworld KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
594248 17/06/2019 08:19:11 minhthi28 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
593664 15/06/2019 14:20:09 baobao07 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
593275 14/06/2019 19:23:00 minhthi28 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
593265 14/06/2019 19:09:41 cyrocs258 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
592852 13/06/2019 22:23:05 banhgiaman KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 1004 KB
592449 12/06/2019 18:32:58 dothiyenlinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
590840 07/06/2019 16:43:56 ntoanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
590687 06/06/2019 23:41:18 thaomeo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
589938 04/06/2019 18:48:07 thachtt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 932 KB
589707 04/06/2019 03:13:55 khiem123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
589654 03/06/2019 21:38:03 khuyentrannd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
589529 03/06/2019 15:51:39 ngoctit KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
588932 01/06/2019 13:14:50 nguyenhoainam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588617 31/05/2019 14:08:11 dchy2000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
588284 30/05/2019 16:43:12 htrung1105 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
586755 26/05/2019 13:33:03 trung_hieu_k36_chv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
585076 21/05/2019 18:23:24 KayTran KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
584197 18/05/2019 22:46:48 Anhhatca72 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
583908 17/05/2019 16:25:39 hoangviethang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583825 17/05/2019 10:46:37 tmnduy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
583596 16/05/2019 19:32:31 hoktro KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
582905 15/05/2019 00:26:34 dvha1306 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
582903 15/05/2019 00:24:58 nguyenmih KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
582226 12/05/2019 20:02:54 trieutanhung93 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
581690 10/05/2019 08:23:04 david0403 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
580910 06/05/2019 20:20:13 phangiabao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580754 05/05/2019 23:25:01 ngbn112358 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
580753 05/05/2019 23:21:28 ngbn112358 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
580748 05/05/2019 23:01:04 đuongt09062003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
580610 05/05/2019 14:59:58 tiennl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
579884 03/05/2019 16:41:13 hh1305 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
579712 03/05/2019 09:36:35 TranLeNhuQuynh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
579580 02/05/2019 21:36:40 havu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
579576 02/05/2019 21:32:05 havu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
579523 02/05/2019 20:23:30 rimuru KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
579207 01/05/2019 20:09:52 nguyenthanhnga KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
578928 30/04/2019 18:04:10 Newps KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
578899 30/04/2019 13:33:22 quangucich2000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
578865 30/04/2019 10:01:42 tuananh778999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
577812 28/04/2019 22:16:21 nguyenduchieu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
577719 28/04/2019 14:37:54 VINH_17_50 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
576759 25/04/2019 15:30:53 trieungocminh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
576645 25/04/2019 00:59:24 votthichaua KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
576461 24/04/2019 10:34:44 buu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
573360 15/04/2019 09:17:24 tuan3655 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
573358 15/04/2019 09:16:39 tuan3655 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
573083 14/04/2019 14:15:42 khoitranminh592003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
572763 13/04/2019 21:28:58 lapphan2908 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
571786 10/04/2019 21:49:52 KhongBietLam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
571756 10/04/2019 20:42:27 thiennhanui KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
570882 09/04/2019 09:19:33 buiminhhangvc2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
569360 04/04/2019 22:58:23 thienphucanh2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
566886 29/03/2019 12:55:07 phongan105 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1280 KB
566884 29/03/2019 12:33:08 hosithao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
566796 29/03/2019 01:25:04 nhtm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
566095 28/03/2019 00:58:09 hongphongthp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
565829 27/03/2019 20:11:19 dinhtrongchien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
565691 27/03/2019 17:24:47 minhbeta KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565328 27/03/2019 01:05:52 proptit_12_1_13 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
565327 27/03/2019 01:05:06 proptit_12_1_13 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
565047 26/03/2019 15:41:39 anphongpct KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
565038 26/03/2019 15:27:46 phanhaidang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
564196 24/03/2019 08:43:57 dangptpt_ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
563211 21/03/2019 23:25:16 ducthangivicii KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
563090 21/03/2019 18:53:56 letrunghau1962 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
563087 21/03/2019 18:48:44 Trí123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
563045 21/03/2019 16:32:22 anphongpct KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
562696 20/03/2019 19:24:05 daothanhloc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
562237 19/03/2019 16:50:19 chienkhamdtv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
561121 16/03/2019 15:50:31 dohonghuan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
561082 16/03/2019 14:19:42 vuonghuyen2006 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
561079 16/03/2019 14:11:40 ngocminhta KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1012 KB
561067 16/03/2019 12:03:43 dohonghuan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
561066 16/03/2019 12:02:38 dohonghuan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
559329 12/03/2019 21:27:32 leviettttnh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
559324 12/03/2019 21:22:30 tuankhoa2908 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
558621 11/03/2019 21:11:37 Trannhatnam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
558281 11/03/2019 13:52:39 Best KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
557558 10/03/2019 10:10:43 phuonghoa KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
557456 09/03/2019 22:27:02 bingo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
557342 09/03/2019 18:00:18 nhuricute KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
557050 08/03/2019 22:23:33 huydcmm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
556108 07/03/2019 09:14:23 meoconnho2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
555924 06/03/2019 22:18:29 nguyenhau KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
555902 06/03/2019 22:06:24 PCNNhan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
555189 05/03/2019 15:59:39 0369191689 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
555055 05/03/2019 11:02:20 kutroll254 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
554562 04/03/2019 08:37:13 h_giaotvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
553936 02/03/2019 10:39:55 Reset_For_VOI KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
553894 02/03/2019 09:57:42 thcslequydongsgt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
553889 02/03/2019 09:54:53 vuminh20379 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
553884 02/03/2019 09:53:09 Xiao_Lan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
553881 02/03/2019 09:52:29 alibaba KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
553875 02/03/2019 09:51:44 vuminh20379 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
553870 02/03/2019 09:51:03 khanh2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
553868 02/03/2019 09:50:28 vuminh20379 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
552329 27/02/2019 19:08:54 namlawng123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
551869 26/02/2019 18:07:07 masteroffood KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
551725 26/02/2019 15:03:20 vulai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
550744 24/02/2019 15:42:32 ducminhtrinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
550711 24/02/2019 12:33:38 Sángolympic KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
549876 22/02/2019 14:32:11 nguyenvu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
549709 21/02/2019 21:10:13 diemqui110105 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
549276 21/02/2019 10:25:28 shoanga2k52 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
548580 19/02/2019 20:06:16 heo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
548555 19/02/2019 19:00:09 chinhnd719 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
547572 16/02/2019 23:29:54 zxcvbgt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
547023 15/02/2019 20:45:53 Qanh29 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
545802 13/02/2019 04:47:53 myhorizon KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
545414 12/02/2019 13:14:36 hoangducsmagic2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
545351 12/02/2019 09:48:08 tranthuyan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
545301 12/02/2019 06:00:11 tranthuyan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
544620 10/02/2019 12:17:27 nhphucqt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
544449 09/02/2019 18:53:16 gacodelam123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
543936 07/02/2019 16:10:03 khanha2k46pbc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
543465 05/02/2019 00:41:51 thelightvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
543451 05/02/2019 00:12:50 Itachi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
543294 04/02/2019 10:50:59 thedemonstuan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
543257 04/02/2019 08:31:33 ducnhannguyen2410 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
543133 03/02/2019 21:02:00 vanhsusu03 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
543049 03/02/2019 14:35:04 NoFace KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
542753 02/02/2019 21:10:14 nguyenhuy2k2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1016 KB
542254 31/01/2019 21:30:52 htthinh1999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
541826 30/01/2019 08:32:48 vivimini110 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
541776 29/01/2019 23:13:14 ducthangivicii KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
541463 28/01/2019 21:36:33 ngocduygpc8a1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
541250 28/01/2019 09:41:29 khanhthcsbinhbo9a KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
541168 27/01/2019 21:35:21 bjobjobjo113 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
541034 27/01/2019 14:34:20 TTree KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
540627 26/01/2019 10:19:23 phungduyminh1802 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
540605 26/01/2019 09:48:50 phungduyminh1802 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1144 KB
540266 25/01/2019 14:31:10 totanhiep KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
540247 25/01/2019 13:55:52 dinhtranchien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
539677 23/01/2019 16:42:00 tcoder KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
539588 23/01/2019 09:08:01 mrhung1999vnvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
539517 22/01/2019 21:49:30 leminhhieust KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
538167 19/01/2019 09:09:53 toikhongbietlambai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
536490 14/01/2019 23:27:55 gbking2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
536371 14/01/2019 19:48:19 tototete KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
535215 11/01/2019 23:35:55 jdkun123258TDMU KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
534643 11/01/2019 00:27:37 phamcham KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1344 KB
533816 09/01/2019 22:00:28 MRone04 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
533282 08/01/2019 20:32:49 MH307 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
532728 07/01/2019 21:20:45 HMĐ_191 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
532542 07/01/2019 19:02:16 blackcat2710 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
532437 07/01/2019 14:20:10 Neptune KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
532435 07/01/2019 14:15:01 Neptune KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
531545 06/01/2019 10:56:10 Member KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531467 06/01/2019 09:56:49 minhtrieutvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
530713 04/01/2019 22:24:10 minhvuthcsyl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
529920 03/01/2019 22:11:05 Cá37 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
529908 03/01/2019 22:03:43 000DANG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
529683 03/01/2019 17:25:49 haiprot1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
529682 03/01/2019 17:25:25 haiprot1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
529623 03/01/2019 15:54:25 kimtoi_123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
529620 03/01/2019 15:53:26 kimtoi_123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2244 KB
529609 03/01/2019 15:36:20 phamduccuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
529481 03/01/2019 07:55:39 dothanhhai8a4 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
529433 02/01/2019 22:21:23 tanchan769 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
528158 01/01/2019 21:10:17 biabeogo147 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
526963 11/12/2018 20:41:02 tanchan679 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526556 10/12/2018 23:51:40 sonpham056 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525803 09/12/2018 16:28:13 Midodra KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
525518 08/12/2018 20:50:17 ffrederick KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
525284 08/12/2018 12:51:16 VGK_Cr7 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
525150 08/12/2018 04:56:31 Kieuthienquyyl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
524965 07/12/2018 18:51:01 hduoc2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524229 05/12/2018 22:10:34 anhlavipnd199 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
524101 05/12/2018 20:05:18 094175234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523877 05/12/2018 09:33:47 lamcqt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
523098 03/12/2018 19:53:39 mr_coder KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523027 03/12/2018 16:59:15 thienhue123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522898 03/12/2018 08:00:38 Admin1001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
522755 02/12/2018 20:50:23 anhnguyen123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
522347 01/12/2018 22:25:04 6vienhdt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
522210 01/12/2018 19:36:44 nhtloc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522172 01/12/2018 18:26:44 quanyp112 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
521366 29/11/2018 18:38:39 dfwapekko KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520829 28/11/2018 08:35:34 hachanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
520791 27/11/2018 23:13:01 tnnt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520409 27/11/2018 11:39:26 isayiloveu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
520074 26/11/2018 19:41:43 lamcqt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
519738 26/11/2018 00:10:52 bluesky_ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519052 24/11/2018 20:51:14 quyhugo158 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
518863 24/11/2018 16:41:59 hoanglongtranhuu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518384 23/11/2018 16:53:42 tanchan679 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518353 23/11/2018 16:28:18 vmt120203 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
518198 23/11/2018 14:13:36 yn2493 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
517772 22/11/2018 20:05:04 duycqt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517714 22/11/2018 17:26:34 11111111111111 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
517680 22/11/2018 17:14:00 Neptune KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
517045 21/11/2018 21:28:33 tuancqt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
516985 21/11/2018 20:41:30 vanan9205 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
515451 19/11/2018 07:41:20 ngominhthu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
515094 18/11/2018 19:57:36 taminhquanno20 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
514764 18/11/2018 10:24:02 quangduyluu123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
513224 16/11/2018 00:39:52 Blued KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
513066 15/11/2018 21:24:38 dtskeosua KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
512855 15/11/2018 16:41:04 dmquan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
512843 15/11/2018 16:37:02 daoxuanhang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
512834 15/11/2018 16:34:18 TranNgan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
512832 15/11/2018 16:33:59 hung17122004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
512831 15/11/2018 16:33:52 giolomega KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
512830 15/11/2018 16:33:50 seadiva KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
512829 15/11/2018 16:33:41 nhannguyen2k4 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
512825 15/11/2018 16:31:59 khangnghiem142 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
512821 15/11/2018 16:30:44 congnguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
512733 15/11/2018 15:49:06 hieuvip1301 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
512366 15/11/2018 12:06:07 anhvippro123z KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
511705 14/11/2018 22:25:20 hungcqt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
511649 14/11/2018 22:11:21 NghiaCPP KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
510747 13/11/2018 18:07:54 bangtanboys KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510418 13/11/2018 11:19:27 nnphucthinh01 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
510261 13/11/2018 01:23:55 phuocbuiduc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 156 ms 17908 KB
509208 11/11/2018 11:32:18 HUT_TOAN KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 988 KB
508568 09/11/2018 22:18:14 cenzter KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 296 ms 6812 KB
508541 09/11/2018 21:55:47 phatdoan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
508397 09/11/2018 19:22:55 59130929 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
508395 09/11/2018 19:22:18 59130929 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
507996 09/11/2018 00:55:57 HuTeTu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
507651 08/11/2018 18:55:45 trantien151198 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
507420 08/11/2018 14:07:50 tqh0806 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1020 KB
506822 07/11/2018 16:31:02 nhuphuc2204 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 912 KB
506366 06/11/2018 21:51:21 vandat_2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
506056 06/11/2018 15:58:59 gavangken KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
506052 06/11/2018 15:57:33 itk7_trunghieu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
504134 03/11/2018 18:49:34 binhpro2204 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
502139 01/11/2018 08:48:46 VPFFV KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
501550 31/10/2018 11:59:23 xoaphm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 187 ms 17784 KB
501336 30/10/2018 23:41:10 tadat216 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
498898 26/10/2018 22:38:58 thienchidh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
498888 26/10/2018 22:30:34 thienchidh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
497820 25/10/2018 16:18:37 pvdzxc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
497817 25/10/2018 16:17:50 nhanhuuhieu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
497816 25/10/2018 16:17:19 lcqhuyt1821 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
497528 25/10/2018 11:04:46 conan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497478 25/10/2018 09:13:19 VanHieu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497424 25/10/2018 00:55:25 ceberos4800 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
497305 24/10/2018 23:12:08 anzuko KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
496921 24/10/2018 16:41:04 hieu1751220089 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
496886 24/10/2018 16:04:51 sunepi719 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496882 24/10/2018 15:59:27 sunepi719 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496326 23/10/2018 20:16:34 VanHieu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
496260 23/10/2018 18:26:06 chevutramanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496225 23/10/2018 16:53:42 abcdefghi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
496218 23/10/2018 16:42:25 hanluc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1136 KB
495999 23/10/2018 11:13:49 kid2201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495998 23/10/2018 11:12:20 conan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495688 22/10/2018 19:45:31 nguyenvanson KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
495630 22/10/2018 17:08:06 letruongsanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
495343 21/10/2018 23:05:53 vhpcoder17203 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
495157 21/10/2018 20:37:03 truongltt8c KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
495071 21/10/2018 15:14:33 Nguyenphanthanhbinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
494360 19/10/2018 21:34:23 0987480154 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
494084 19/10/2018 15:42:21 haihaihaihai0123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
492634 18/10/2018 20:00:25 hoangthang11051 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492579 18/10/2018 18:32:20 quangtienlkhigh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
492021 17/10/2018 22:47:51 bk201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
491678 17/10/2018 18:45:28 hoangnguyen29 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 988 KB
491614 17/10/2018 14:52:56 Fonekedokato KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
490716 16/10/2018 12:06:55 MinhDevC KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
490714 16/10/2018 12:02:07 MinhDevC KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
490335 16/10/2018 00:30:11 minh98 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490160 15/10/2018 21:37:01 vanan9205 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
490120 15/10/2018 21:22:57 nghiaphamln KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1456 KB
489841 15/10/2018 14:42:33 duy999999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
489837 15/10/2018 14:18:28 malloc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
489778 15/10/2018 11:37:57 quyhugo158 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
489777 15/10/2018 11:37:25 trinhcongtai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489310 14/10/2018 20:14:25 KillMonger KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
489246 14/10/2018 17:37:22 vudangkhoi2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
488706 13/10/2018 19:32:05 toididaocode KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 187 ms 18488 KB
488196 13/10/2018 00:14:12 nhoklonely091 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
487850 12/10/2018 20:04:36 tien05062004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
487723 12/10/2018 16:54:25 quyen_8a3_tdn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
487182 12/10/2018 09:07:25 bxgbaki KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
487178 12/10/2018 09:04:28 tuanltt1252004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
487017 12/10/2018 07:45:07 tuanltt1252004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
486583 11/10/2018 20:10:05 soloking KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
484946 10/10/2018 22:27:45 thochit KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484913 10/10/2018 22:12:22 khanhkjhave KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
484113 09/10/2018 18:56:53 meou2103 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
483656 09/10/2018 09:25:10 nguyenledinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483654 09/10/2018 09:24:34 nguyenledinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483367 08/10/2018 20:47:27 sang123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483291 08/10/2018 19:18:29 lehoang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
483283 08/10/2018 19:03:11 hoangndu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483276 08/10/2018 18:58:01 tenspace KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
479917 04/10/2018 11:58:22 letrunghieu_9a3 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
479378 03/10/2018 15:22:44 zxcvbnm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
479355 03/10/2018 14:13:06 huyenmy7724 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
478838 02/10/2018 16:58:01 huy171104 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1608 KB
478478 02/10/2018 10:09:19 a2k47phan_18 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
478435 02/10/2018 09:15:21 kenkjn309 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
478273 01/10/2018 23:39:50 KLinh_8a3_TDN KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
478138 01/10/2018 21:33:25 C_Hiếu_k36CHV KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
477606 01/10/2018 00:09:16 nguyenthanhhien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
477604 01/10/2018 00:07:34 nguyenthanhhien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
477375 30/09/2018 20:37:07 congyb1032002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
476993 30/09/2018 00:40:16 trungnguyenlak2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
476959 29/09/2018 23:40:57 phuongae1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
476813 29/09/2018 21:05:12 cogang123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
474535 26/09/2018 20:50:42 boniva161 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
474323 26/09/2018 15:55:44 minhduc331ns KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
474322 26/09/2018 15:54:35 minhduc331ns KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474094 26/09/2018 09:55:19 nlebachnlb KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473727 25/09/2018 19:44:33 hoangteo0103 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
473253 25/09/2018 07:48:33 pdhuy2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
473128 24/09/2018 21:39:55 ryolovehentai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
473069 24/09/2018 20:22:49 khoa_8a3_tdn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
472451 23/09/2018 18:40:08 ct390 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
472347 23/09/2018 15:17:18 MTA_Asteria KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
472286 23/09/2018 13:26:23 Ngoc_Nguyen_7398 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
471724 22/09/2018 13:38:50 Summer8103 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471074 20/09/2018 22:35:44 MinhThư KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
470787 20/09/2018 19:03:09 Purple_Sheep KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470778 20/09/2018 18:57:12 minhtridang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470777 20/09/2018 18:56:57 baokha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
470740 20/09/2018 18:10:44 vuhoangtran KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470739 20/09/2018 18:10:26 minhtridang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470726 20/09/2018 18:00:38 GuxGaming KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470661 20/09/2018 16:37:35 LoHong2k3_IT_K36 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470390 20/09/2018 15:27:03 nghialuffy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 46 ms 1556 KB
469679 19/09/2018 14:47:16 vtduong03092112 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
468627 17/09/2018 22:38:07 phamanmaithao10 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
468564 17/09/2018 21:21:38 dungprovn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
468549 17/09/2018 20:55:58 tan311 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
468236 17/09/2018 00:14:48 12hooks KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1932 KB
468226 16/09/2018 23:10:27 hieunguyenthi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
467968 16/09/2018 14:11:00 xacutara KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
467105 15/09/2018 09:40:21 DeBruyne KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466852 14/09/2018 20:55:05 ngobao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466850 14/09/2018 20:54:42 ngobao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
466834 14/09/2018 20:39:55 cotyey KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
466665 14/09/2018 15:40:09 pks0v1p KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466571 14/09/2018 14:19:11 trongtai37 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466339 13/09/2018 21:46:10 ILS18_22 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
465715 13/09/2018 09:16:07 Kousei KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
465709 13/09/2018 09:09:54 vermouth2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
465478 12/09/2018 17:00:27 TPCuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
464942 11/09/2018 21:47:19 red KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
463660 10/09/2018 03:43:25 conmeocon KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
463634 10/09/2018 00:12:49 manhlvfb140699 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
463267 09/09/2018 15:39:46 dohongsonsts1404 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
463250 09/09/2018 15:26:17 nguyenan28 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
463227 09/09/2018 14:49:14 bacthosan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
463226 09/09/2018 14:47:50 kytucthanh9c KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
463162 09/09/2018 13:40:53 hellosunny KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
463078 09/09/2018 10:31:47 duong2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
462599 08/09/2018 15:10:29 huyvotong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
462497 08/09/2018 10:49:09 colgnourt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
462484 08/09/2018 10:39:24 minhtan190397 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
462397 08/09/2018 09:41:00 vuong912 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
462348 08/09/2018 09:05:34 luan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
462342 08/09/2018 08:57:25 longtqtqn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462328 08/09/2018 08:43:04 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
462211 07/09/2018 23:02:28 long_thathu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
460585 05/09/2018 11:46:10 phuong2003vtvip KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
460327 04/09/2018 19:28:37 Thethvl123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
459305 03/09/2018 09:30:43 xiabui KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
459301 03/09/2018 09:26:32 trungkenbi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459289 03/09/2018 09:15:46 trungkenbi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459132 02/09/2018 19:32:25 manh123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
458680 01/09/2018 20:03:00 zolydyck00 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
458630 01/09/2018 17:49:55 lekyatc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
457776 30/08/2018 20:28:19 nguyen041202 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
457394 30/08/2018 07:54:47 HHHHHHHH KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
457282 29/08/2018 23:35:17 black_stone KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457222 29/08/2018 21:45:18 viet2805 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
456776 28/08/2018 23:23:23 hoangnghiaviet KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
456616 28/08/2018 17:08:30 omt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
456614 28/08/2018 17:05:37 buixuandanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
456610 28/08/2018 17:03:10 buixuandanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
456607 28/08/2018 17:01:20 buixuandanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 2088 KB
456197 27/08/2018 21:29:40 xikhud KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
456017 27/08/2018 00:31:03 uchiha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
455739 25/08/2018 23:03:22 MTAK53 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
454474 23/08/2018 08:08:48 hitu08 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
454325 22/08/2018 19:49:12 nhanspy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454321 22/08/2018 19:43:38 nhanspy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
453930 21/08/2018 21:45:13 nguyenxuanlinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453864 21/08/2018 20:23:31 Quanghung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
453022 19/08/2018 14:47:02 Meliodas KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
452871 19/08/2018 00:14:01 hitu03 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
452828 18/08/2018 23:03:59 hitu07 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452709 18/08/2018 19:11:01 Khoi2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
451720 16/08/2018 18:34:50 hitu01 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451708 16/08/2018 18:10:35 hitu02 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
451523 16/08/2018 15:23:56 letuananh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
451230 15/08/2018 21:26:37 huuthien198zz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451057 15/08/2018 15:43:49 shigenevafc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
450951 15/08/2018 09:38:50 YoriHarumi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
450760 14/08/2018 20:33:34 hitu04 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450628 14/08/2018 16:46:09 hitu05 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
450601 14/08/2018 15:58:04 bao2342 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
450196 13/08/2018 19:40:36 hoangthuc701 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
449677 12/08/2018 16:24:01 kienldt7924ldt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
449591 12/08/2018 14:49:24 jsomebodywtbl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
448908 10/08/2018 11:40:27 letuananh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
447625 06/08/2018 22:11:44 trungnghia05123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447617 06/08/2018 21:43:25 chuhuynghĩa KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447380 05/08/2018 20:54:23 cuchuoi_2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
447016 04/08/2018 06:00:05 Trietle7606 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
446550 02/08/2018 15:25:39 Trietle7606 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
446088 01/08/2018 10:59:24 huynhvanphu102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
446025 01/08/2018 08:57:29 BaoyeuTram KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
445764 31/07/2018 10:40:08 LongÇhampion KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
445723 31/07/2018 09:39:25 psdkljfsahdpi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
445607 30/07/2018 20:41:48 hieuhehehieu123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
444932 28/07/2018 10:00:06 10ngocanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444915 28/07/2018 09:39:19 10ngocanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444891 28/07/2018 08:04:52 hanhien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
444742 27/07/2018 09:37:11 0941054 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
444137 25/07/2018 17:08:23 bluecat9x KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
443613 24/07/2018 15:17:50 tronghieuACM KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
443012 21/07/2018 21:36:38 paradisebay KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
442727 20/07/2018 22:08:00 phuongnhi_tran_1206 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442452 19/07/2018 21:46:46 nguyetanh10102005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
442218 19/07/2018 09:15:37 nguyetanhpink20051010englishskipping KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
442191 19/07/2018 08:41:26 nhatanh10102005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
442058 18/07/2018 17:27:24 dpm11234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
441532 16/07/2018 21:15:08 hdv250202 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
440792 13/07/2018 14:18:43 vantho1298 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
440791 13/07/2018 14:12:29 vantho1298 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
439270 08/07/2018 09:45:41 ducanhgx KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 156 ms 17796 KB
438663 05/07/2018 17:57:41 Reigenable KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
438629 05/07/2018 16:08:01 lqhung262 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
438378 04/07/2018 14:15:27 tantran KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 140 ms 17856 KB
438053 02/07/2018 14:15:01 KHOI2611 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
437373 29/06/2018 01:29:44 thuanbui KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436995 27/06/2018 09:39:50 jackcookies020 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
436990 27/06/2018 09:34:40 jackcookies020 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
436800 26/06/2018 10:24:25 laccac555 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436689 25/06/2018 22:02:36 hoangvu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1140 KB
436672 25/06/2018 21:33:13 vantien077 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
436199 23/06/2018 23:48:04 tuanvukttt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
435981 22/06/2018 21:55:57 wolf_boss KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
435781 21/06/2018 23:18:19 datkcdhv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
435739 21/06/2018 20:55:13 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2364 KB
435736 21/06/2018 20:29:42 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
434506 19/06/2018 20:08:31 chienbinhlyoko KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
434352 19/06/2018 00:00:55 chiyb2015 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
434190 18/06/2018 09:11:18 yorukarasu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
433712 16/06/2018 07:01:32 hieu22012001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
432118 11/06/2018 08:55:09 hung30052002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
431909 09/06/2018 23:28:59 chaukhanh2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431849 09/06/2018 21:15:34 ledat112233 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431828 09/06/2018 20:29:08 Blue06 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431786 09/06/2018 14:50:16 taminhquanno21 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
431263 07/06/2018 18:05:04 ongtrum19051997 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
429392 31/05/2018 09:28:08 truonghxpt1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429379 31/05/2018 09:09:39 linhle232001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
427624 27/05/2018 20:26:50 buidinhpham2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
427497 27/05/2018 10:47:08 nhhpbc7a1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
427471 26/05/2018 21:47:08 0975880897 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1184 KB
427267 25/05/2018 19:54:17 Asteross KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
426076 21/05/2018 08:25:44 nhathuypt25 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
425887 19/05/2018 19:14:38 NTUThananhthien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
425886 19/05/2018 19:14:35 NTUThananhthien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
425883 19/05/2018 19:04:06 NTUThananhthien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
425438 17/05/2018 09:21:44 kanadetachibana KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
425307 16/05/2018 19:33:45 vietthanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
425304 16/05/2018 19:29:42 vietthanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
425122 15/05/2018 20:50:50 sneaky1999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424677 14/05/2018 00:01:49 unknown01 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
424629 13/05/2018 21:21:34 fake1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
423752 09/05/2018 20:06:15 minhminhtran KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
423248 05/05/2018 21:38:31 nhattuan722 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
422916 03/05/2018 09:49:26 tatthang96 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422911 03/05/2018 09:42:30 tatthang96 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
422833 02/05/2018 20:09:57 dungdq2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
422522 30/04/2018 22:25:00 vinhnt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
422021 29/04/2018 10:19:47 ironmank37d KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
421853 28/04/2018 16:52:35 kaitoukid1609 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
421658 27/04/2018 08:24:49 phu123vt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
421183 25/04/2018 14:49:50 chicken1996 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
421181 25/04/2018 14:35:39 chicken1996 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
420896 24/04/2018 15:41:27 spectrecipher1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
419916 20/04/2018 23:52:12 thienthanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 156 ms 17868 KB
419442 19/04/2018 16:38:47 nguyenvantien0903 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
419077 17/04/2018 22:04:51 ThaoAVang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
419058 17/04/2018 21:33:06 hexprodigy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418528 15/04/2018 17:24:12 quan8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2156 KB
417070 13/04/2018 20:13:56 hung_brvt_t1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
416579 12/04/2018 19:25:24 YeuEmTuCaiNhinDauTien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2184 KB
416391 12/04/2018 15:13:53 vcn123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
416293 12/04/2018 09:29:42 theanhbr02 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416129 11/04/2018 21:19:50 kaitou1412 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
415868 11/04/2018 10:21:02 Love4T144 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
415582 10/04/2018 18:26:29 nguyentuan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
415269 09/04/2018 21:15:52 Quanpro98 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
415259 09/04/2018 20:51:52 nghethuat102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
413504 05/04/2018 08:24:47 kzkaka2k1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
413460 05/04/2018 07:21:15 truongcao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
413016 03/04/2018 23:24:42 bibinguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
412280 02/04/2018 14:53:00 abinh2000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
412069 01/04/2018 17:57:39 phamthanhtrung123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
412067 01/04/2018 17:41:49 phamthanhtrung123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2568 KB
410478 28/03/2018 14:41:23 Minhmanguyndo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1668 KB
410205 27/03/2018 22:30:57 thuy12052004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2484 KB
409566 26/03/2018 17:54:20 55555 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1432 KB
409302 26/03/2018 09:37:50 reaper2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2496 KB
409295 26/03/2018 09:31:44 phamdat2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 46 ms 1500 KB
407855 22/03/2018 14:46:09 Truongthienloc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407854 22/03/2018 14:45:43 letuongminh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
407245 21/03/2018 11:11:48 karasu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
407208 21/03/2018 10:12:15 hungokok KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
406804 20/03/2018 14:13:57 letanminhtoan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
406766 20/03/2018 13:32:57 tinhochbt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
406304 18/03/2018 22:53:04 minhrongcon2000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
406080 17/03/2018 19:10:36 maxnguyen2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2508 KB
403221 12/03/2018 21:24:26 rianta9 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
402755 11/03/2018 20:56:49 phamductaictk98 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402595 11/03/2018 11:10:15 __________ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
401922 08/03/2018 22:52:53 hau2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401860 08/03/2018 16:21:03 kingwin_277 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
401805 08/03/2018 14:25:33 manhdcd123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
401804 08/03/2018 14:24:49 vclzt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
401602 07/03/2018 20:22:11 vuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
401125 05/03/2018 21:59:57 abczyz1508 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1496 KB
400772 04/03/2018 11:59:59 davic_2001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
400328 02/03/2018 23:31:38 truonghqsm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
400186 02/03/2018 20:42:23 quetoi77 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
400086 02/03/2018 13:38:21 crayed KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
400023 02/03/2018 08:23:49 haminh2003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1404 KB
400000 02/03/2018 07:56:52 nguyennhandannnd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
399843 01/03/2018 19:21:01 heraclex12 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
398762 25/02/2018 23:23:48 17TiTheAnh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2080 KB
398483 24/02/2018 18:52:53 huyhuy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
398369 23/02/2018 23:25:09 phuckg2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
397631 21/02/2018 16:15:35 Coder_Stupidd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
397529 21/02/2018 09:14:54 huuthuan13816 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
396737 16/02/2018 13:18:21 duchau16199 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
396701 16/02/2018 01:32:57 Coder_Stupidd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
396684 15/02/2018 22:51:39 Knight KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
396458 14/02/2018 20:18:13 steenguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
396148 13/02/2018 07:55:12 minhlam2102002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396017 12/02/2018 17:01:04 asdfghjkl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
396008 12/02/2018 16:53:01 asdfghjkl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
395759 11/02/2018 19:10:45 trang2002cool02 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395681 11/02/2018 09:03:50 nqvmystery123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
395127 08/02/2018 14:40:25 thuyvan123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
394989 07/02/2018 20:17:51 BIGNUM KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
394942 07/02/2018 16:39:28 lephuthien411 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
394940 07/02/2018 16:37:46 jat KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394631 06/02/2018 16:09:57 anhduy1811 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
394566 06/02/2018 14:54:39 hunghz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
394007 03/02/2018 19:09:32 nguyenhoanglamtruong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
393381 01/02/2018 15:00:06 abcdefg KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
393031 31/01/2018 15:26:51 NamDo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
393016 31/01/2018 15:12:05 xuanvuong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
393001 31/01/2018 14:54:10 gtneopuv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392749 30/01/2018 16:09:07 dat_tran1200 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392649 30/01/2018 13:19:34 wanki901 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392446 29/01/2018 17:39:41 trungtt123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392088 28/01/2018 23:47:08 lanhhan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
392013 28/01/2018 19:32:17 tranthutrang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
391332 26/01/2018 14:40:54 duongbp1990 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391187 26/01/2018 08:59:45 truongcoi2001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
390534 24/01/2018 22:09:51 ntngocngoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
388667 22/01/2018 19:58:10 toila4120 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
388339 21/01/2018 23:11:08 vandai61 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
388253 21/01/2018 19:43:39 anhminh2912003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
388236 21/01/2018 16:54:05 quangntu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
387661 19/01/2018 18:27:06 lshuutoan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
386860 17/01/2018 20:04:21 hunghz123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1628 KB
386832 17/01/2018 18:45:49 lshuutoan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
386338 16/01/2018 10:08:54 pro113ti KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
386274 15/01/2018 23:07:38 blackdragon0735842 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
385972 15/01/2018 12:43:29 torpe KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385971 15/01/2018 12:41:57 Nguyenthaihoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
385954 15/01/2018 10:47:55 minhanhgaru KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
385789 14/01/2018 16:54:35 since1999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385765 14/01/2018 16:17:30 Nguyenthaihoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
385536 14/01/2018 01:34:27 QuỳnhNhư KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
385405 13/01/2018 20:55:12 aplessss KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385385 13/01/2018 20:32:41 viptomsu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2328 KB
385139 12/01/2018 21:55:16 ddthanh17pfiev KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384797 12/01/2018 06:59:47 huy_hvt2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384639 11/01/2018 16:11:16 longvt24 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384623 11/01/2018 16:05:55 vuongbxvp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
384606 11/01/2018 15:59:10 LukH KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384138 10/01/2018 16:14:11 ngocminh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1196 KB
383451 09/01/2018 11:21:13 Quân1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383434 09/01/2018 10:39:45 2221113513 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 93 ms 5392 KB
383433 09/01/2018 10:39:17 duonga1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383426 09/01/2018 10:32:48 Tunga1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383207 08/01/2018 17:57:16 giangvu258 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382852 07/01/2018 14:58:32 kibuto0406 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382430 06/01/2018 10:26:49 doduc2652002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382123 05/01/2018 20:21:17 Socola_Đại_Ca KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381947 05/01/2018 15:09:48 SavarinJames KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381736 05/01/2018 06:05:33 chinhhi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381735 05/01/2018 06:01:56 chinhhi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
380724 02/01/2018 13:27:04 sherlycracker KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 250 ms 17160 KB
380557 01/01/2018 23:03:26 buihongxuyenk98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
379859 01/01/2018 09:42:32 QuangTruongNguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
379856 01/01/2018 09:37:22 everson KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
379855 01/01/2018 09:35:37 everson KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
379854 01/01/2018 09:35:35 everson KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
378460 28/12/2017 10:49:20 ntd992003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
377926 26/12/2017 21:55:04 TanTruc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
377547 25/12/2017 17:04:16 phannhatloi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
377369 24/12/2017 11:39:58 nvta KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
377323 24/12/2017 01:12:29 Anh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376994 22/12/2017 21:01:08 VOTRUNGHOANGHUNG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376366 19/12/2017 19:38:16 iiiiiii125478 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
376264 18/12/2017 19:50:43 neddie KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
375368 15/12/2017 15:22:56 hoi_lam_gi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
374609 13/12/2017 18:05:26 changlangtu97 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
374109 11/12/2017 21:20:08 hihihil2010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
374038 11/12/2017 15:54:03 testPython KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 46 ms 1452 KB
373276 08/12/2017 20:03:58 thao05052k2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
372876 07/12/2017 18:12:47 ledung497 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372705 06/12/2017 22:35:30 Mecu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
372648 06/12/2017 21:35:31 dinhmanh99 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
372635 06/12/2017 21:17:51 haitran3110 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
371470 04/12/2017 10:35:41 PearlHo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
370326 01/12/2017 23:53:53 php122002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 984 KB
369923 01/12/2017 13:16:57 votrunghieu9a2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
369655 30/11/2017 23:31:41 hoangtu222x12x21x1111 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369070 29/11/2017 23:17:43 orimashaky KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369023 29/11/2017 21:43:12 MrRobot KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2188 KB
368270 28/11/2017 14:41:59 tuanhbt133 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
366853 27/11/2017 12:07:44 namtao97 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
366260 26/11/2017 08:27:18 yasuo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
366191 25/11/2017 23:16:49 phuocanh1625 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
366149 25/11/2017 22:23:27 thanhhoang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
366141 25/11/2017 22:15:53 lkdn3t_python KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 468 ms 6716 KB
366040 25/11/2017 18:49:35 SmithWinter KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
365774 25/11/2017 00:20:30 khoa0308 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
365300 24/11/2017 14:29:54 munrio123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1336 KB
364948 23/11/2017 19:35:01 Hieu_sqtt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364947 23/11/2017 19:34:07 Hieu_sqtt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364837 23/11/2017 15:49:01 NMTJ4F KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
364820 23/11/2017 15:39:36 kuoi2502 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364791 23/11/2017 15:20:25 phambichngoclamson2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364219 22/11/2017 16:10:55 Shyn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
363780 21/11/2017 20:24:41 thaibabao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363192 20/11/2017 18:33:18 nganyhilow KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363170 20/11/2017 16:43:59 Sakura KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363136 20/11/2017 15:33:26 huukhoa2608 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
362680 19/11/2017 11:48:50 hoainam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362400 18/11/2017 16:07:09 1buoitantruong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
362399 18/11/2017 16:06:56 tung_beo_beo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
361625 17/11/2017 09:29:36 quocnguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
361042 16/11/2017 10:49:08 kami KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
360821 15/11/2017 21:32:52 haxorus2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360786 15/11/2017 20:57:35 vinhntndu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360749 15/11/2017 20:39:04 badaocm234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
360497 15/11/2017 15:44:29 hiepnguyenhue2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
359928 14/11/2017 15:52:01 trananhprince KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
359926 14/11/2017 15:51:41 cyb3 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359925 14/11/2017 15:51:33 trananhprince KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
359760 14/11/2017 15:09:06 HVT KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
359580 14/11/2017 13:08:54 testthuthoi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
359123 13/11/2017 19:42:48 Duong8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
358976 13/11/2017 15:44:05 hieu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
358879 13/11/2017 14:14:01 thanh123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
358596 12/11/2017 22:46:59 haiyenk98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358538 12/11/2017 21:54:09 chinphaynam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
358519 12/11/2017 21:22:19 minhth_1412 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358164 12/11/2017 11:09:54 thao1234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
358000 12/11/2017 01:04:05 WhileBlack KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 1120 KB
357559 11/11/2017 13:12:26 trainolp2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357442 11/11/2017 01:03:24 anhdhhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357325 10/11/2017 22:00:30 Venus KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357090 10/11/2017 16:06:26 Linh_Moi_T32 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
356792 10/11/2017 11:51:34 Minhmanguyndo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
356789 10/11/2017 11:50:02 Minhmanguyndo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
356751 10/11/2017 09:17:56 dnhung1997 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356471 09/11/2017 21:00:41 dinhlucky KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355968 09/11/2017 10:53:29 quang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355904 09/11/2017 10:05:24 lucdaoquanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355186 08/11/2017 12:14:06 khanhsaker97 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355164 08/11/2017 10:57:23 mdan226 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
355143 08/11/2017 10:29:48 mrlihd KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355127 08/11/2017 10:05:37 thelightvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355048 08/11/2017 00:03:40 doctorifour KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354987 07/11/2017 22:44:20 Leo_Messi_96 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354451 07/11/2017 14:12:45 thiend17pm03_dhtdm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354413 07/11/2017 11:37:28 kakaka KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353945 06/11/2017 20:09:40 __Ghoul__K98LHPND KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353916 06/11/2017 20:01:22 Ghoulouis KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353849 06/11/2017 19:25:09 tenda1234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353334 06/11/2017 00:18:12 cyb3 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352552 04/11/2017 19:49:15 wind87915 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
352381 04/11/2017 15:23:49 minh3chap KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
352380 04/11/2017 15:23:26 minh3chap KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1348 KB
352379 04/11/2017 15:23:24 minh3chap KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
352378 04/11/2017 15:23:20 minh3chap KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
352377 04/11/2017 15:23:03 minh3chap KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
352272 04/11/2017 12:18:45 trananhprince KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
351982 03/11/2017 20:22:10 thanhchuongitc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1536 KB
351249 02/11/2017 18:07:36 axaido123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
351155 02/11/2017 16:16:28 ngolinh8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
351082 02/11/2017 15:55:14 2221115541 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
350584 01/11/2017 22:19:20 haxuantoan98 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
350461 01/11/2017 21:13:56 traitimng1812 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
350157 01/11/2017 15:04:59 luxabu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
350152 01/11/2017 14:55:02 tmvtri123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
349699 31/10/2017 22:14:59 nguyenthanhtung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
349685 31/10/2017 22:04:31 dnhung1997 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349472 31/10/2017 19:17:05 chinhd17ht01tdmu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2268 KB
349236 31/10/2017 13:24:36 ttdpro98 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
348916 30/10/2017 23:08:41 thutrang8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
348845 30/10/2017 22:24:46 tung_8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348839 30/10/2017 22:21:54 tuananhtdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
348746 30/10/2017 21:42:11 quang8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
348743 30/10/2017 21:41:27 hieu8a3_tdn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1176 KB
348691 30/10/2017 21:20:15 Thai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
348663 30/10/2017 21:10:17 hung8a3_tdn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
348193 30/10/2017 10:48:55 trancongluanmta KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347978 29/10/2017 22:07:23 isora1996 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
347802 29/10/2017 15:34:54 kami KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
347426 28/10/2017 21:27:23 hieu20012004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347424 28/10/2017 21:26:12 hung080104 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
347009 28/10/2017 08:45:04 Luthaihoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346265 26/10/2017 23:46:21 OPE169 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345890 26/10/2017 16:34:34 duc8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
345793 26/10/2017 16:00:26 ha8a3tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
345777 26/10/2017 15:50:13 kimngan8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345750 26/10/2017 15:38:55 KTPLinh8A3_TĐN2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345718 26/10/2017 15:25:11 nhocasoc101 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
345679 26/10/2017 14:56:24 trunghieu8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
345676 26/10/2017 14:55:39 huydat_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
345675 26/10/2017 14:55:30 quan8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
345673 26/10/2017 14:55:19 MinhChau_A3_TDN_2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
345671 26/10/2017 14:55:15 thanh8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345670 26/10/2017 14:54:53 qđạttdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
345669 26/10/2017 14:54:29 cong8a3tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
345667 26/10/2017 14:53:17 huudat8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
345665 26/10/2017 14:52:46 ngocanh8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345652 26/10/2017 14:49:44 hoa8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345650 26/10/2017 14:49:13 manh8a3tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
345648 26/10/2017 14:48:35 Viet8a3tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
345639 26/10/2017 14:44:42 ninhduchuy_8a3 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
345608 26/10/2017 14:34:22 SHieu8a3TDN2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343710 24/10/2017 08:53:25 binh0913546622 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343092 23/10/2017 15:51:13 freepascal KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1344 KB
341499 21/10/2017 08:19:37 dungzudd231001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
341015 20/10/2017 13:31:25 huy9a1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
340931 20/10/2017 09:46:31 khoinguyentdmu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340757 19/10/2017 23:49:14 vuthehuyht KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340114 19/10/2017 12:32:54 nam8a3_tdn2017 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
339541 18/10/2017 19:01:43 BE KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
339527 18/10/2017 17:57:23 trungcbg KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
339042 17/10/2017 21:16:47 vietdeptrai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338756 17/10/2017 15:25:40 kuanhdn96 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
338755 17/10/2017 15:24:50 chaugiang_97 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338528 17/10/2017 08:35:42 taikhoan1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338463 17/10/2017 08:03:17 ppbbpp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
338118 16/10/2017 21:20:34 meobeo1234 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338016 16/10/2017 20:40:46 OPE169 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
337950 16/10/2017 20:08:11 OPE169 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
337581 15/10/2017 22:39:39 Leukocytes KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
337566 15/10/2017 22:22:07 linhbeo1210 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
336958 15/10/2017 10:46:05 thamtudeptrai007 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
336371 14/10/2017 20:07:00 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335944 14/10/2017 10:21:57 quyenmmai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
335487 13/10/2017 13:42:33 hoi_lam_gi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
335456 13/10/2017 11:44:59 khaquoc1601 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
335135 12/10/2017 21:20:25 lcnguyendang123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
335104 12/10/2017 21:00:04 nguyenquechi123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
335040 12/10/2017 20:28:03 dinhthanhnga06 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
334975 12/10/2017 19:44:08 HoàngLộcCQT KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
334200 11/10/2017 21:16:34 haltv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
334196 11/10/2017 21:15:53 haltv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
334142 11/10/2017 20:35:35 manhh15 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
333940 11/10/2017 15:15:53 caovantheanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
333930 11/10/2017 15:00:58 dannhuhao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
333905 11/10/2017 14:28:52 Master_01 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332821 09/10/2017 21:22:54 darkdragon02 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332786 09/10/2017 20:50:57 khanhtran3596 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1164 KB
332774 09/10/2017 20:47:07 pandazt1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
331887 08/10/2017 18:28:04 long123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
331565 08/10/2017 10:35:33 tanan112 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
331071 07/10/2017 19:09:25 vikhangcqt171 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
330972 07/10/2017 16:22:20 tinhhk15 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1600 KB
330645 07/10/2017 08:20:12 thienhk15 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
330447 06/10/2017 22:10:55 NAKICTI KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
329200 05/10/2017 00:03:26 minhnguyen998vp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327927 02/10/2017 22:01:38 vanhungk98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327501 02/10/2017 15:46:18 dinhtri KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
327497 02/10/2017 15:40:34 dinhtri KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
326079 30/09/2017 14:59:47 sanglequang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
325476 29/09/2017 19:45:20 christzy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
323900 27/09/2017 20:30:28 xuanchinh97 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323865 27/09/2017 19:45:59 hungga1711 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
323375 26/09/2017 19:23:30 thanhdatna1996 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322346 24/09/2017 21:01:08 anntpro KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
321737 23/09/2017 22:04:48 roro1230 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321476 23/09/2017 13:49:36 quangcuongnd29296 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320583 21/09/2017 18:44:04 huuk98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
320502 21/09/2017 15:04:43 dinhquocdh22h KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
320493 21/09/2017 14:38:40 ducbp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
320229 20/09/2017 22:08:07 masterv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
318912 18/09/2017 11:56:54 anhdhbn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
318547 17/09/2017 15:42:04 ductinLHP KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
318545 17/09/2017 15:41:21 daohuuhuyk98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318332 17/09/2017 10:06:07 honghoa2k2z KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318290 17/09/2017 08:58:27 maikhanhk98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
318277 17/09/2017 08:19:23 Dai_Thang_HN_7_1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
318275 17/09/2017 08:16:51 nguyenvanduck98lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
317921 16/09/2017 13:40:19 truongntt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317402 15/09/2017 13:56:35 0000000000 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
317035 14/09/2017 15:59:09 tebrotien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1304 KB
317024 14/09/2017 15:46:31 vinhquana KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
317007 14/09/2017 15:25:53 NhatKhanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1644 KB
317003 14/09/2017 15:16:22 trongthu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
316998 14/09/2017 15:08:01 huytmdj KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1276 KB
316991 14/09/2017 14:58:13 Ngo_Van_Viet KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
316472 13/09/2017 15:51:42 Than KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
315321 11/09/2017 09:15:32 NgocBao2786 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
315299 11/09/2017 09:04:39 manhcuongcvp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314821 09/09/2017 23:01:47 hanhhuyenit1619 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313357 05/09/2017 23:23:01 hs2huyenngoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313015 04/09/2017 23:35:24 k30tin KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312407 03/09/2017 14:29:32 Raito KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312330 03/09/2017 13:01:20 phuongnam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312327 03/09/2017 12:55:41 phuongnam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311065 30/08/2017 20:27:18 huyvuhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310928 30/08/2017 14:37:37 thanhquang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
310832 30/08/2017 11:02:12 eragontuan1998 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310828 30/08/2017 10:45:15 714D65 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1348 KB
310357 28/08/2017 23:20:41 xekoiuxuka KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
310223 28/08/2017 17:00:58 blebleble KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310221 28/08/2017 16:51:57 Duongnguyen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
310192 28/08/2017 16:15:46 Force1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309270 26/08/2017 12:02:45 trantien151198 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
307523 21/08/2017 12:13:45 ABC_XYZ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
307522 21/08/2017 12:11:26 ABC_XYZ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
307521 21/08/2017 12:10:55 ABC_XYZ KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
306998 19/08/2017 17:50:41 congminh410 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
306492 18/08/2017 16:29:06 Adam_Kyle_Java KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 171 ms 17452 KB
306307 18/08/2017 09:54:40 BINHTHUONG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
305813 17/08/2017 02:00:53 toilati123vn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305700 16/08/2017 20:35:31 hophamhoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305674 16/08/2017 19:16:44 daken1412 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305344 16/08/2017 08:57:35 lengoctho KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
304580 14/08/2017 15:38:52 nghialuffy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
303915 12/08/2017 18:57:43 leehieeu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 171 ms 17648 KB
303905 12/08/2017 17:45:56 HackerRank KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 872 KB
303864 12/08/2017 16:45:40 yoichihiruma KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
303855 12/08/2017 16:33:39 detuvc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
303849 12/08/2017 16:26:58 ngolong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
303847 12/08/2017 16:19:02 ngolong KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
303846 12/08/2017 16:17:59 lecanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
303830 12/08/2017 15:48:09 duong2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
303829 12/08/2017 15:47:41 duong2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
303821 12/08/2017 15:24:48 crush KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
303818 12/08/2017 15:21:38 detuvc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
303336 11/08/2017 15:41:42 ProLQM KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
303236 11/08/2017 10:20:49 nakrothpro KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
302012 07/08/2017 23:34:54 tutq9oo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 2 Accepted 187 ms 6116 KB
301870 07/08/2017 16:07:43 sonnguyen0612 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
301681 07/08/2017 09:50:41 pascalpc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1152 KB
301412 05/08/2017 21:06:07 Tu2112003 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
301081 04/08/2017 19:36:31 huutoanls7 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
300839 03/08/2017 18:37:57 ncdkhoa4d KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
300814 03/08/2017 15:33:45 pvdzxc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
300813 03/08/2017 15:25:31 zzzpiggybankzzz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
299299 27/07/2017 11:59:16 hoanglongbpt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
298991 26/07/2017 14:27:16 anh76qn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
298811 25/07/2017 23:58:15 shuu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298786 25/07/2017 22:05:16 reset KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
298349 24/07/2017 10:09:40 vohinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298098 23/07/2017 10:23:45 nty KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298092 23/07/2017 10:19:21 hoangtrung080697 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297828 22/07/2017 12:38:06 hungk36b KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
297779 22/07/2017 07:56:51 MountainDOrm KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297705 21/07/2017 21:49:55 bicrackpro123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297385 20/07/2017 21:25:44 minhthu20201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
297350 20/07/2017 20:15:21 skydriver001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 156 ms 17600 KB
297310 20/07/2017 17:04:52 trang2002cool KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
297155 20/07/2017 09:07:58 congthangk36d KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
295728 15/07/2017 22:58:07 dothanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
295667 15/07/2017 19:22:16 duceragon KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
294955 13/07/2017 12:35:42 logacc999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
294868 12/07/2017 22:58:27 anhbannho147vn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
293965 10/07/2017 11:39:53 nhpntz0t KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
293919 10/07/2017 08:47:24 Nhokkz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
293911 10/07/2017 08:38:09 buiminhkhang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1120 KB
293299 07/07/2017 15:36:25 buiminhkhang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
292642 04/07/2017 09:20:45 lqt_ctc_1307 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
292548 03/07/2017 21:19:34 MinhDang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
292181 01/07/2017 16:27:09 hoaviet201 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
292104 01/07/2017 09:11:05 z7vahein7z KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
292083 01/07/2017 07:04:11 01699771693 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
292021 30/06/2017 21:22:22 flightlessbird KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
292013 30/06/2017 20:50:25 tsunaswada KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
291641 29/06/2017 09:45:28 caubedaumat KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
291602 29/06/2017 03:03:24 okeomachnha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
291076 26/06/2017 21:20:44 nth193 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290966 26/06/2017 11:46:44 01667401268 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
288730 17/06/2017 19:10:32 thienbaotb KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
287926 14/06/2017 19:05:00 nguyenhaidang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
287862 14/06/2017 14:47:09 minhnguyentrannhat KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
287737 14/06/2017 09:05:44 bachhuyhung20102001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
287543 13/06/2017 13:02:24 saothuaduoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
287211 12/06/2017 14:48:53 thienbaotb KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 1112 KB
286822 10/06/2017 22:54:37 lotac KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
286548 09/06/2017 22:06:49 ct390 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
286420 09/06/2017 10:50:22 MakmarGod KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
286385 09/06/2017 09:03:20 Zen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
286374 09/06/2017 08:39:16 Zen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
286373 09/06/2017 08:39:14 Zen KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
286361 09/06/2017 08:02:49 trongnq KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
286073 08/06/2017 09:42:59 logn145236 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
285923 07/06/2017 12:42:19 zrydev0910 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
284079 29/05/2017 21:30:28 datpham200120 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283109 25/05/2017 11:44:11 hocattuongltv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282062 22/05/2017 00:51:30 cvthang56th2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
282031 21/05/2017 22:26:45 Vinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
281983 21/05/2017 21:09:14 hut_phamquochuy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
280982 17/05/2017 15:17:00 khoabhvt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
279754 16/05/2017 15:50:57 southround2805 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
279094 14/05/2017 00:03:07 arohigh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
276816 09/05/2017 14:36:17 Nguyenthituyetcvp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276781 09/05/2017 11:29:12 langocson8125 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
276760 09/05/2017 08:35:58 my_crush_hates_me KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
275681 05/05/2017 00:18:23 thumieu88 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275666 04/05/2017 23:11:18 NghiCáVàng KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
275568 04/05/2017 18:33:01 ngophuthinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
275504 04/05/2017 14:46:45 thanhha KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275473 04/05/2017 11:47:15 tranthanhhai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275424 04/05/2017 00:33:07 hungbt KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275377 03/05/2017 22:24:56 trangnham2002 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
275370 03/05/2017 22:07:41 hoof44 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
275220 02/05/2017 20:49:25 hatuank97lhp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275204 02/05/2017 17:53:21 hoof44 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
274986 01/05/2017 17:44:48 zminhthinhsd1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
274547 29/04/2017 08:55:30 Minhthanhntu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
274352 28/04/2017 14:02:18 buikimanh126 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274010 26/04/2017 19:47:06 sonheo123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
272860 22/04/2017 19:55:20 contiti KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
272134 20/04/2017 00:32:52 rockman030 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
271252 16/04/2017 15:27:51 0916074076 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271123 16/04/2017 09:40:42 123B KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270857 15/04/2017 09:38:35 nvanhoang188 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
270791 14/04/2017 23:44:21 dangkhoa_pascal KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270206 12/04/2017 15:59:38 16122001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
270176 12/04/2017 13:01:39 up_out_of_all KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
268947 08/04/2017 14:46:22 nguyenduclam0605 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
268187 06/04/2017 20:08:11 phamtrunghieuntp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
268092 06/04/2017 18:22:44 frostpixel KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
267868 06/04/2017 10:09:28 MINHKHANG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
267215 04/04/2017 22:56:46 coderkcdhv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
265134 30/03/2017 15:57:11 traptrap1104 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
264886 29/03/2017 22:28:00 dangquangthang0001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
264847 29/03/2017 21:29:10 minhaho160601 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
264846 29/03/2017 21:28:11 minhaho160601 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
264573 28/03/2017 23:25:52 nguyenhungdungagvn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
264117 27/03/2017 22:17:27 quynhquynh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
263666 26/03/2017 21:31:46 peppie KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
260875 19/03/2017 21:40:18 thien9a1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
260752 19/03/2017 15:41:18 myfriend1102vn KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
260409 18/03/2017 17:30:07 someday KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260106 18/03/2017 09:34:53 doituyentin KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
259671 17/03/2017 21:29:54 azulgrana1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
259009 16/03/2017 20:20:04 nkduc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
257653 13/03/2017 11:46:30 nmc1998 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
255630 07/03/2017 20:00:49 Midodra KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
255168 06/03/2017 09:26:41 s2karens2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
253445 01/03/2017 00:13:09 oggy223999 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
253227 28/02/2017 15:01:10 hanhan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
253069 28/02/2017 01:20:10 buivietthanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
252605 27/02/2017 11:17:36 minhtien678 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
251082 22/02/2017 18:26:19 Adam_Kyle KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
249289 19/02/2017 18:27:39 min3012001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
249250 19/02/2017 17:21:40 eoit007 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
249225 19/02/2017 16:39:29 lonelystar KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
246191 11/02/2017 15:32:11 anhtu1197 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
245771 10/02/2017 11:37:25 king744744 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
244925 06/02/2017 19:41:01 Soledad KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
244588 05/02/2017 00:15:21 quetoiohue KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244555 04/02/2017 21:09:49 hahpuc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
244178 02/02/2017 16:54:24 nhannguyen95 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
243504 28/01/2017 17:42:11 gowthern KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
243400 27/01/2017 23:13:39 mik271 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
241853 17/01/2017 18:42:17 jackytrung2001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
241559 15/01/2017 19:28:35 omega1100100 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
240867 13/01/2017 22:03:30 huyokmi KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
239365 09/01/2017 13:16:13 ppttll101 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239331 09/01/2017 01:27:15 lecam16T1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
238994 07/01/2017 20:56:18 cocvu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
238869 07/01/2017 08:50:02 nguyentrungthanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
238198 04/01/2017 22:10:13 longtruongdt2001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
237855 03/01/2017 22:01:31 doanthetai2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
237844 03/01/2017 21:31:04 hoangthuhang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
237818 03/01/2017 20:42:11 nguyenhoanganh1612001 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
236511 29/12/2016 15:48:36 trinhvanluc213 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
236170 28/12/2016 00:19:45 cavang KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
235995 27/12/2016 14:11:10 vuhongson KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
235798 26/12/2016 00:02:15 votriphu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
235704 25/12/2016 17:59:46 duyqnguyenle KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
235413 24/12/2016 16:04:25 bigbahh122 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
235403 24/12/2016 15:49:19 nguyenhoangnam KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
234031 22/12/2016 16:43:31 thang113456 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
233699 20/12/2016 20:33:21 tronghk14 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
233578 20/12/2016 08:58:28 chivankim KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
233492 19/12/2016 22:04:09 linhlrx KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
233193 18/12/2016 09:41:33 huynhdinhhiep KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
233096 17/12/2016 18:54:51 nguyensonbk KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
233081 17/12/2016 17:00:05 nameless KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 560 KB
232844 16/12/2016 16:29:12 truongprohk252 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
232398 14/12/2016 20:53:30 SlothSe7en KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
232267 14/12/2016 11:51:25 tuandatqn95 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
232266 14/12/2016 11:12:51 thanhria KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 187 ms 17152 KB
232141 13/12/2016 21:16:45 chaats KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
231906 13/12/2016 14:25:50 wowowow KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
231902 13/12/2016 14:19:58 ltbminh_ctl KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
231749 12/12/2016 21:57:23 tranxuanloc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1136 KB
231480 11/12/2016 21:48:19 datgk14 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
231329 11/12/2016 12:43:27 vuonghieuvui KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
231149 10/12/2016 20:52:01 rankcựccao KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
230643 09/12/2016 10:46:39 tranlehiep2203 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
230512 09/12/2016 00:15:37 ngovantu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
230443 08/12/2016 22:05:15 hoanghiep4298 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
230151 08/12/2016 11:35:51 iostream KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
227741 01/12/2016 19:03:41 NVL KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
227672 01/12/2016 11:37:51 hoanmalai