Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
726393 27/02/2020 13:24:44 Fidisk MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
714764 05/02/2020 13:08:52 hoangle134134 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
708325 21/01/2020 21:00:32 HackerMan MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2664 KB
705600 16/01/2020 09:26:29 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
698287 05/01/2020 09:22:47 baobao07 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2756 KB
692455 24/12/2019 02:55:25 cyb3 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
677070 21/11/2019 19:19:40 hitu1902 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
657671 15/10/2019 08:08:59 chutichday2 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
657669 15/10/2019 08:07:55 yolo19yolo MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
655884 11/10/2019 15:15:36 nguyentrantien2002 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
652803 07/10/2019 09:35:30 namlawng123 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
625030 22/08/2019 10:13:28 thuy_quynh MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
615027 01/08/2019 16:49:17 trandat MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
610148 24/07/2019 10:15:42 dfwapekko MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
609893 23/07/2019 23:47:12 HMĐ_191 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2968 KB
606854 16/07/2019 22:21:48 TIN10_VUTRINHHOANG MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
600295 27/06/2019 15:18:00 masteroffood MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
599300 27/06/2019 14:40:49 masteroffood MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
594362 17/06/2019 14:38:58 nguyenvantien0903 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
594361 17/06/2019 14:38:27 nguyenvantien0903 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
591126 08/06/2019 15:43:32 ngoctit MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
580935 06/05/2019 21:31:44 huatho131 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
572994 14/04/2019 10:11:46 phuongnhi_tran_1206 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
567180 30/03/2019 08:27:09 ffrederick MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
524568 06/12/2018 17:55:11 cptkhai MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
524522 06/12/2018 16:40:59 Lam22062002 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
524075 05/12/2018 18:43:49 tcoder MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
512368 15/11/2018 12:06:52 anhvippro123z MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
511922 15/11/2018 09:48:55 xikhud MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
486752 11/10/2018 21:23:59 LongÇhampion MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
484697 10/10/2018 19:57:01 mrlihd MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
457339 30/08/2018 07:38:41 HHHHHHHH MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
443121 22/07/2018 15:39:15 iostream MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2876 KB
443115 22/07/2018 15:05:23 iostream MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 3064 KB
433672 15/06/2018 21:07:31 huy9a1 MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
416665 12/04/2018 21:51:49 vinhntndu MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
415323 09/04/2018 23:05:07 bibinguyen MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
414625 08/04/2018 00:28:19 dangkhoa_pascal MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
391338 26/01/2018 15:04:15 duongbp1990 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
377750 26/12/2017 13:55:55 quocnguyen MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
377749 26/12/2017 13:54:29 vinhquana MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
374431 13/12/2017 08:39:30 ngonamduonghl MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
359988 14/11/2017 16:25:02 freepascal MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
359063 13/11/2017 17:25:31 khoaat MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
358180 12/11/2017 11:36:04 reset MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
358172 12/11/2017 11:25:23 dothanh MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
358154 12/11/2017 11:00:44 anhbannho147vn MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
358145 12/11/2017 10:49:27 anh76qn MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
356297 09/11/2017 18:37:11 hoangtrung080697 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
349951 01/11/2017 08:09:09 isora1996 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
262618 23/03/2017 23:43:20 ducquynhfptk12 MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
259933 18/03/2017 08:31:54 doituyentin MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
240792 13/01/2017 21:01:26 ARSENAL1886 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
239930 11/01/2017 06:55:15 4everkaka MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 4052 KB
231922 13/12/2016 14:46:55 pipipham MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2260 KB
228774 04/12/2016 12:09:05 thaixuandang MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
228742 04/12/2016 10:29:44 thaixuandang MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
213641 09/11/2016 15:18:24 taycuong MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
204995 26/10/2016 13:50:10 itcdeveloper14 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
170853 06/09/2016 16:04:29 bachnxepu MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
166852 29/08/2016 00:26:49 Hhcckqnl MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
162960 17/08/2016 09:49:53 middlest MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
160416 10/08/2016 15:06:56 hut_luan MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160073 09/08/2016 13:53:44 vuvutru MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
147489 23/06/2016 13:25:43 nguyenxuanhaa3 MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
145351 18/06/2016 23:03:42 khangtran MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134603 04/05/2016 18:48:19 thanhday132 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
113719 21/01/2016 17:10:46 aquawind0130 MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
92092 13/11/2015 17:28:47 thanhluan0687 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88256 05/11/2015 16:38:54 kimdung_quanhiep MABA - Giải phóng mặt bằng Java 8 Accepted 156 ms 14940 KB
87701 04/11/2015 09:25:14 psucoder MABA - Giải phóng mặt bằng Java 8 Accepted 187 ms 14388 KB
87091 02/11/2015 23:01:21 toan411998 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
70301 30/09/2015 21:42:31 wInD_MtA MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
63336 14/09/2015 13:44:28 nguvaho MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
61687 07/09/2015 20:15:54 romqn1999 MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
61640 07/09/2015 15:46:08 MTAZero MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
60849 05/09/2015 15:37:55 phuleethanh MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
45287 12/07/2015 09:46:56 hinodi_1998 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
44950 09/07/2015 11:47:06 mrtan_lovelife MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
39219 03/06/2015 03:52:09 nguyenmanhthien MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
34539 13/05/2015 14:18:58 farmerboy MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
32622 03/05/2015 21:54:26 mikelhpdatke MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
24425 23/03/2015 21:28:27 kieuquocdat123 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
11610 08/02/2015 19:34:03 stepde15 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11189 26/01/2015 17:58:20 conglinh MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
10328 17/01/2015 13:12:42 marj8995 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
8428 10/01/2015 03:04:42 nxphuc MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
8384 10/01/2015 00:36:23 phuchoahodo MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
3700 04/11/2014 16:22:01 stepde14 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
3128 27/10/2014 11:21:47 phamhuuthien MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
1596 13/10/2014 15:17:02 ductam MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
1147 08/10/2014 18:45:41 voquocthang MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
1008 07/10/2014 12:05:31 NhatHoang MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
932 05/10/2014 11:20:53 thanhCode MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
909 04/10/2014 11:16:29 chung MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
854 03/10/2014 13:14:26 thanhCode MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
Back to Top