Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741803 08/04/2020 23:02:12 ducanh MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2072 KB
726394 27/02/2020 13:25:09 Fidisk MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2456 KB
708303 21/01/2020 20:55:55 HackerMan MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2664 KB
705601 16/01/2020 09:26:34 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2248 KB
698290 05/01/2020 09:23:09 baobao07 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 93 ms 2756 KB
632867 05/09/2019 21:33:17 lethanhlong MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2860 KB
625027 22/08/2019 10:12:30 thuy_quynh MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
615034 01/08/2019 17:12:33 trandat MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
610250 24/07/2019 13:16:01 HMĐ_191 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
609526 23/07/2019 09:37:14 dothihoangduyen MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
609394 23/07/2019 03:27:08 dangnguyen MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 2696 KB
609393 23/07/2019 03:06:44 NTTAN MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
609354 23/07/2019 00:30:56 khangtran MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
594410 17/06/2019 15:52:30 cyb3 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
594403 17/06/2019 15:31:59 nguyenvantien0903 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2076 KB
567191 30/03/2019 08:52:56 ffrederick MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2656 KB
515054 18/11/2018 18:32:42 xikhud MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
515052 18/11/2018 18:29:17 xikhud MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2040 KB
512370 15/11/2018 12:07:35 anhvippro123z MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2148 KB
510885 13/11/2018 20:11:48 anhvippro123z MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2252 KB
495285 21/10/2018 22:28:04 LongÇhampion MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2804 KB
456413 28/08/2018 10:05:16 HHHHHHHH MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2036 KB
446683 02/08/2018 21:42:31 huy9a1 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2012 KB
446274 01/08/2018 18:45:38 huy9a1 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2072 KB
445931 31/07/2018 21:07:30 hoangthuc701 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2236 KB
421122 25/04/2018 10:24:33 vinhntndu MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2228 KB
413354 04/04/2018 22:45:04 dangkhoa_pascal MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
391361 26/01/2018 15:58:40 duongbp1990 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 4900 KB
374430 13/12/2017 08:39:10 ngonamduonghl MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
369359 30/11/2017 15:11:09 trungtt123 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2712 KB
366833 27/11/2017 11:16:22 huyvuhp MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2712 KB
360451 15/11/2017 15:15:46 freepascal MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
297914 22/07/2017 22:20:43 dqhn123 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
268443 07/04/2017 11:27:29 tuan MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2720 KB
268434 07/04/2017 11:19:30 tuan MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 2720 KB
259550 17/03/2017 18:54:55 doituyentin MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
239942 11/01/2017 08:11:32 4everkaka MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 4052 KB
228776 04/12/2016 12:11:36 thaixuandang MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
226373 28/11/2016 20:35:29 phamvankhanh1516 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
225620 27/11/2016 12:44:27 x302502 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2964 KB
223887 25/11/2016 01:07:14 khoinguyentdmu MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2748 KB
223156 23/11/2016 22:57:55 tuan MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 4884 KB
220073 18/11/2016 17:03:37 pipipham MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2364 KB
220038 18/11/2016 16:08:37 shinta MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2744 KB
219141 17/11/2016 18:03:04 truongtv28 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
217140 14/11/2016 14:51:31 Candy MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2008 KB
216285 12/11/2016 14:55:37 pvtran1995 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
216262 12/11/2016 14:24:06 dungpt MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
216254 12/11/2016 14:12:12 KieuAnhTuan MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2064 KB
213631 09/11/2016 15:09:24 taycuong MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
204028 24/10/2016 22:54:34 o0985950397 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2684 KB
160417 10/08/2016 15:08:31 hut_luan MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
160348 10/08/2016 00:00:00 hutphuoc MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2136 KB
160051 09/08/2016 12:44:07 vuvutru MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 4124 KB
154997 26/07/2016 11:46:29 vuvutru MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1992 KB
147492 23/06/2016 14:08:19 nguyenxuanhaa3 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1948 KB
134602 04/05/2016 18:14:18 thanhday132 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
110294 04/01/2016 20:08:30 thanhduy MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 3248 KB
98066 23/11/2015 13:53:42 bachnxepu MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
89551 08/11/2015 14:28:46 qcuong98 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1980 KB
88239 05/11/2015 16:14:30 kimdung_quanhiep MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 468 ms 27764 KB
87969 04/11/2015 21:59:53 khangkhangtg MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 421 ms 27360 KB
87700 04/11/2015 09:24:57 psucoder MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 203 ms 16384 KB
87053 02/11/2015 21:41:19 phuleethanh MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 3164 KB
85784 30/10/2015 14:05:48 Hhcckqnl MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 2024 KB
85542 29/10/2015 22:17:56 MTAZero MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
85241 29/10/2015 14:41:19 danhhvhq MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1988 KB
85172 29/10/2015 11:10:41 vanhieu_hq MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2856 KB
46089 14/07/2015 18:13:36 congson MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2004 KB
38965 01/06/2015 23:26:24 nguyenmanhthien MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1028 KB
34540 13/05/2015 14:41:47 farmerboy MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
24905 26/03/2015 01:18:25 kieuquocdat123 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
8427 10/01/2015 03:04:30 nxphuc MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 968 KB
3164 27/10/2014 19:08:53 phamhuuthien MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 908 KB
1595 13/10/2014 15:16:43 ductam MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 1920 KB
1018 07/10/2014 17:22:26 NhatHoang MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 1920 KB
1017 07/10/2014 17:22:18 NhatHoang MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
1010 07/10/2014 12:08:00 NhatHoang MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 648 KB
981 06/10/2014 22:03:01 sunshine MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 124 ms 2132 KB
965 06/10/2014 07:58:29 thanhCode MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 652 KB
Back to Top