Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739640 03/04/2020 00:22:39 python_train DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
739398 02/04/2020 17:14:31 toiladuc_1012_HSGS DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
739329 02/04/2020 12:16:04 hung2k3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
738375 30/03/2020 10:50:53 byvf DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
738329 30/03/2020 09:06:43 trungdung06ltt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
737474 27/03/2020 08:57:55 nghiepradeon DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737404 26/03/2020 21:37:04 0977859215 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
737058 25/03/2020 17:35:18 bbamm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
736722 24/03/2020 17:07:02 thienhi09092019 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
736638 24/03/2020 07:15:41 Pigpy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
736568 23/03/2020 21:22:31 hoangmanh123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736438 23/03/2020 15:36:13 titan123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
735719 21/03/2020 09:56:28 17020728 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
735428 20/03/2020 10:31:48 sunarrior DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
735383 20/03/2020 00:15:44 tangducthinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
735290 19/03/2020 21:40:06 khongcoten002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
735266 19/03/2020 20:58:49 vinhdt_912 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 234 ms 16500 KB
735219 19/03/2020 18:06:04 longbao3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
735003 19/03/2020 01:20:26 blacksheep07112001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
733924 17/03/2020 23:43:32 thgtt12 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
733913 17/03/2020 23:21:15 nguyenanhtuxx DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 203 ms 16728 KB
733849 17/03/2020 21:15:52 nguyenmih DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 234 ms 17884 KB
733596 17/03/2020 08:12:32 knam4202 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
731165 11/03/2020 10:43:09 tienloc_dz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
729933 07/03/2020 09:57:49 minh12131415 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
729910 07/03/2020 08:30:10 omlgg DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
729865 06/03/2020 23:06:54 munrio123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
729414 05/03/2020 22:11:23 daohuulong2020 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
729374 05/03/2020 21:39:01 vhskillpro2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1488 KB
728902 04/03/2020 22:59:52 vietanhk99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
728501 03/03/2020 23:38:40 adcacsa DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
728486 03/03/2020 22:57:43 hokage1201 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
728044 02/03/2020 21:10:41 longlunglinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727689 01/03/2020 21:30:40 tam DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
727234 29/02/2020 16:07:16 naruto270504 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
727069 28/02/2020 22:21:50 naeco DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
726767 27/02/2020 23:43:12 hunghuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
726765 27/02/2020 23:36:47 bpoytem DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
726399 27/02/2020 13:36:01 boxgaming12345 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
726321 27/02/2020 08:17:58 thống DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
726318 27/02/2020 08:13:25 traitorakali DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
726157 26/02/2020 20:00:25 nguyenan0808 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
725578 25/02/2020 15:19:30 AngusX DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
725482 25/02/2020 10:31:19 kassivender DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
724455 23/02/2020 10:38:21 Akira DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
722695 19/02/2020 15:27:35 Sang7a4gpc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
722478 19/02/2020 10:09:22 tuananh1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
721866 17/02/2020 22:17:19 bichsonnhat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721207 16/02/2020 21:05:33 vodenta9th2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
720909 16/02/2020 09:48:16 linhngao121212 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 756 KB
720641 15/02/2020 17:19:47 uyen187 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
720264 14/02/2020 22:42:48 khanhtron03 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
720227 14/02/2020 21:10:30 deresnho DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
720087 14/02/2020 15:27:20 Account DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
719813 13/02/2020 23:31:35 ngophuthinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
718938 12/02/2020 08:31:39 vanvanvan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
718747 11/02/2020 20:01:05 congbinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
717657 10/02/2020 08:01:11 hoang1235 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
717656 10/02/2020 07:53:28 letrungduc45 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
717648 09/02/2020 22:56:19 BurlySamurai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
717589 09/02/2020 21:33:49 888888888 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
717466 09/02/2020 18:53:25 Kduy9180 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717444 09/02/2020 17:03:56 TrumpPham DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
716789 08/02/2020 11:13:00 tranbac1128 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
716764 08/02/2020 10:50:17 ntnvlog DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
716316 07/02/2020 15:20:37 Hokage_Itachi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
716152 07/02/2020 10:53:56 phgquynh2208 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
715959 06/02/2020 23:05:23 nguyenthehop DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
715774 06/02/2020 19:37:45 hlsclan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 203 ms 16752 KB
715512 06/02/2020 14:29:35 drloc2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
714475 04/02/2020 20:28:58 cuongbvbn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
714301 04/02/2020 15:39:27 quynhdao271 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
713864 03/02/2020 15:06:47 cuong7 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
713482 02/02/2020 16:16:59 cuongbvbn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713343 02/02/2020 11:00:21 hoktro DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
713320 02/02/2020 10:19:53 khongcoten002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
713213 01/02/2020 22:42:48 minhquoc19ti DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
713081 01/02/2020 17:59:11 minhlam7a2gpc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
712910 01/02/2020 09:39:02 LimeSheep DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
712806 01/02/2020 07:34:02 tienloc_tvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
712805 01/02/2020 07:28:25 kimcuong_tvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
712690 31/01/2020 19:13:14 Dan_De_Nui DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
712490 31/01/2020 12:48:40 kimngan_tvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
712462 31/01/2020 11:40:50 anhtu0902 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
710658 29/01/2020 09:53:28 0376637474 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
710377 27/01/2020 22:50:52 shiraishi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710329 27/01/2020 20:40:50 hoangle134134 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
709412 23/01/2020 23:52:57 bku_lapis DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709317 23/01/2020 21:53:45 anhkhoa09032004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
709070 23/01/2020 12:37:06 tuilatui132 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
708939 22/01/2020 23:44:32 thaibs DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708937 22/01/2020 23:43:39 pdh2k6 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
708936 22/01/2020 23:43:23 pdh2k6 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
708935 22/01/2020 23:43:07 pdh2k6 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
708880 22/01/2020 21:19:24 nguyenduythanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
708684 22/01/2020 13:06:52 hoangchisi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708546 22/01/2020 09:31:32 duythien123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
708529 22/01/2020 08:57:36 hieunguyenduc696 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
707426 20/01/2020 00:37:57 KillMonger DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
706842 18/01/2020 17:32:47 HackerMan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
706306 17/01/2020 18:54:46 mashiro9933 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
706304 17/01/2020 18:51:52 tuanqtdl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
705952 16/01/2020 21:37:26 nhmt1504 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705929 16/01/2020 21:20:55 anhthcsyl2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
705899 16/01/2020 20:37:15 ngoc1824 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
705440 15/01/2020 22:33:29 jungrok DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
705105 15/01/2020 14:18:37 Love DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
705058 15/01/2020 12:08:54 haupas DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
704912 14/01/2020 22:35:22 quanit2k4 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
704530 14/01/2020 03:34:02 KingChicKEn_1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
704128 13/01/2020 14:30:06 dangthithuyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
704076 13/01/2020 12:37:43 KingChicKEn_1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703987 13/01/2020 09:14:42 tuan1642001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
702697 11/01/2020 09:22:45 viocuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702676 11/01/2020 08:44:28 myxnguyen894 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702588 10/01/2020 23:17:14 viothang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
702519 10/01/2020 21:16:39 cowduyhai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
701900 10/01/2020 01:26:53 watanabe2804 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701423 09/01/2020 12:35:36 khanhld DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701088 08/01/2020 21:55:41 manhender DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
699627 06/01/2020 23:31:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
699624 06/01/2020 23:31:00 nemesis DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
699567 06/01/2020 23:01:32 ntphong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
699410 06/01/2020 21:03:37 khanhnhat123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
699085 06/01/2020 12:16:15 toan2902 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
698760 05/01/2020 21:25:50 Huwng DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
697777 04/01/2020 13:52:04 anhkhoa09032004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
697640 04/01/2020 09:35:35 ntphong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
697633 04/01/2020 09:27:29 doanhtuan137 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
697022 03/01/2020 14:16:45 novaphoenix DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
696784 03/01/2020 02:03:25 0842020263 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
696779 03/01/2020 00:59:57 NguyenHung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
696635 02/01/2020 21:48:53 tranminhprvt01 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
696528 02/01/2020 19:37:38 tahoangquan2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
696280 02/01/2020 12:56:18 anzuko DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
695555 31/12/2019 18:51:00 nnbxxx DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695429 31/12/2019 14:26:39 7 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
695412 31/12/2019 14:09:54 eophaiteo11 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
695411 31/12/2019 14:08:14 metide DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695410 31/12/2019 14:07:41 luxabu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
695236 30/12/2019 23:33:01 baduc10tin DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
694932 30/12/2019 13:05:59 Hao_Nhat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
694694 29/12/2019 18:31:56 letuongminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694619 29/12/2019 14:26:38 luxabu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
694606 29/12/2019 13:19:06 Trung13102000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
694378 28/12/2019 15:54:42 personal2233 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
694230 28/12/2019 10:17:59 ngominhduc006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
694222 28/12/2019 10:10:43 dvmduc_k36_chv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
692881 24/12/2019 20:52:32 CodeWar37 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
692737 24/12/2019 15:39:56 10mũ9 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
692736 24/12/2019 15:38:04 amazing DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
692532 24/12/2019 09:43:36 duyluan3110 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692129 23/12/2019 11:19:28 0343249261 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692120 23/12/2019 10:50:32 stkirito74 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
692056 22/12/2019 23:48:56 minhquandinhcao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
691725 21/12/2019 20:08:57 Lucifer DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
691617 21/12/2019 15:46:05 ishokusogiria DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
691199 20/12/2019 20:47:32 mrgayyy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690073 17/12/2019 21:43:18 tthghhkt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
690070 17/12/2019 21:41:18 VoAnhPhu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690039 17/12/2019 21:11:54 fh2512 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
689948 17/12/2019 18:53:31 nghia3092001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689743 17/12/2019 15:01:59 haidang172005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
689668 17/12/2019 13:33:30 sendmylove123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689529 17/12/2019 05:28:42 long020506 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
689365 16/12/2019 19:51:19 chuonghc2512 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
689109 16/12/2019 11:23:15 ngochuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
688993 15/12/2019 21:41:23 phanngocquyet DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
688944 15/12/2019 20:24:44 hopnguyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
688645 14/12/2019 22:59:24 Merevoli DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
688554 14/12/2019 19:38:16 HuyNguyenQuoc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
688367 14/12/2019 14:40:53 anbuicv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
688344 14/12/2019 14:00:15 Dothanhtai2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
687975 13/12/2019 15:01:51 MH307 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
687720 12/12/2019 19:59:37 truong9cltt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
687488 12/12/2019 14:40:54 cuong7 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
687320 11/12/2019 22:42:31 thienminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
687044 11/12/2019 14:06:47 000DANG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
687040 11/12/2019 14:05:05 ducchungltt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
687007 11/12/2019 13:44:14 rongvuahoangkim DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
686846 11/12/2019 08:38:07 miumiu623 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
686699 10/12/2019 17:25:57 hoangmanh123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
686547 10/12/2019 10:23:49 Nhi23072002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
686271 09/12/2019 13:33:01 jackykg DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685820 07/12/2019 13:03:46 chenlinong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
685421 06/12/2019 10:32:56 Caomylinh02 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
685399 06/12/2019 09:10:39 huukhanhk39a DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685372 06/12/2019 06:02:46 trangttk2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
685369 06/12/2019 01:40:54 hieu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 218 ms 18312 KB
685326 05/12/2019 22:00:20 nguyenhuutri DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685318 05/12/2019 21:41:08 conlocdaifa DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685297 05/12/2019 21:19:27 quocviet2001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
685276 05/12/2019 21:02:10 huonggiang2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685042 05/12/2019 14:43:17 lephuongthanh963 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
684424 03/12/2019 20:52:22 nb2phuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684106 02/12/2019 22:57:11 kienioi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683886 02/12/2019 19:18:58 tranminhquandz1999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
683884 02/12/2019 19:13:32 thuyngocha98 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
683192 30/11/2019 21:41:21 phantom906 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682879 30/11/2019 13:12:03 tranvannhan1911 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
682254 29/11/2019 14:31:39 congbinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
682057 29/11/2019 08:17:56 bomlalung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 203 ms 26608 KB
680932 27/11/2019 14:31:58 xCode3d DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
680501 26/11/2019 15:52:29 Evanstn2412 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
680474 26/11/2019 15:36:39 ngongoc071 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680471 26/11/2019 15:35:22 tranhoaiphu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
680468 26/11/2019 15:34:11 maemi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
680466 26/11/2019 15:32:31 Akise DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680465 26/11/2019 15:32:24 lymycm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680463 26/11/2019 15:31:40 hokhanhduy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680141 25/11/2019 21:52:18 cmtanphat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
679780 24/11/2019 20:42:27 hello5423 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 187 ms 17716 KB
679772 24/11/2019 20:26:13 minnt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679498 24/11/2019 10:38:01 JoySluxirt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
679287 23/11/2019 21:12:48 RandomMan100 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
678946 23/11/2019 13:07:52 RH07 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
678723 22/11/2019 22:22:02 HaiPip DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
678456 22/11/2019 17:54:02 letrunghieu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
678451 22/11/2019 17:51:04 kimji DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
678337 22/11/2019 14:10:19 duy2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
676229 19/11/2019 19:54:38 FL_ADC DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676015 19/11/2019 11:18:02 duc18032006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
676005 19/11/2019 10:52:52 phamchibinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
675889 18/11/2019 23:05:36 hoa1705 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
675816 18/11/2019 21:56:03 damminhquan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
675748 18/11/2019 20:40:34 anhlapro260398 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 125 ms 5688 KB
675466 18/11/2019 09:57:39 phatbs3011 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675209 17/11/2019 20:11:27 suxzat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
675025 17/11/2019 14:38:43 kiki1999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
675008 17/11/2019 14:13:06 anhduc2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
674303 15/11/2019 18:51:45 Trí123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
673009 13/11/2019 11:58:21 tritanngo99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
672768 12/11/2019 20:43:56 BananaOnTheTree DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
672767 12/11/2019 20:43:26 BananaOnTheTree DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
671957 11/11/2019 09:03:57 ok12duong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
671408 09/11/2019 17:46:02 sinhhungccl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
671387 09/11/2019 16:54:03 pingponggame DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
671357 09/11/2019 15:53:21 kiettram DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
671312 09/11/2019 14:55:05 dzungdducws DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
669921 07/11/2019 10:05:05 giangphong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669708 06/11/2019 21:20:06 loghai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669640 06/11/2019 19:16:57 comrang538 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
669416 06/11/2019 14:04:50 hitu1916 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669208 05/11/2019 23:41:51 hieupham DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668913 05/11/2019 16:56:06 hoang2k5 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
668912 05/11/2019 16:53:11 trung09072004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667935 03/11/2019 18:43:16 Zelda2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
667285 02/11/2019 16:38:53 camnguyenmeow DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666703 01/11/2019 17:56:45 thanhthien79 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
666700 01/11/2019 17:53:13 toanct DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
666088 31/10/2019 17:57:24 dangtiendung1201 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665930 31/10/2019 13:52:40 phi220502 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
665929 31/10/2019 13:51:40 baolamnbl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
665923 31/10/2019 13:39:15 phucduy1509 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665841 31/10/2019 09:04:57 hitu1904 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
665816 31/10/2019 08:39:14 khanhdong0210 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
665763 31/10/2019 07:15:58 Sixxx1235 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 218 ms 16656 KB
665721 30/10/2019 22:35:41 camnguyenmeow DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665617 30/10/2019 21:04:35 chicong44 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
664783 29/10/2019 13:31:20 hitu1917 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664600 28/10/2019 21:15:50 caocuong1210 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
664447 28/10/2019 19:39:55 huytool DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663510 26/10/2019 22:42:14 tuanio DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 93 ms 5708 KB
663505 26/10/2019 22:35:11 quoclan99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663325 26/10/2019 18:47:18 vhskillpro DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662904 25/10/2019 21:37:45 hoanglap0409 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662874 25/10/2019 21:07:54 1924801040097 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662582 25/10/2019 13:44:09 HoaBenKiaSong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662410 24/10/2019 21:45:50 hitu1905 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662258 24/10/2019 19:02:53 hitu1906 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
662207 24/10/2019 16:27:35 hitu1902 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662194 24/10/2019 16:02:36 hitu1919 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
662133 24/10/2019 14:52:39 thangloi2209 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
662125 24/10/2019 14:44:04 minhman727 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
661954 24/10/2019 08:50:11 phuong2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661872 24/10/2019 07:54:42 tuanhung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
661792 24/10/2019 07:07:03 nmhh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661755 23/10/2019 23:51:24 xuanninh1412 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
661519 23/10/2019 19:00:38 hitu1910 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661512 23/10/2019 18:52:41 hitu1914 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661371 23/10/2019 11:00:11 hitu1911 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
660902 22/10/2019 14:16:21 19521242 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660791 22/10/2019 10:27:55 klinh3003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
660761 22/10/2019 08:40:03 DươngAnhVũ DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
660758 22/10/2019 08:34:09 MinhBietBay DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
660135 20/10/2019 22:19:43 prgrmanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660124 20/10/2019 21:50:25 longlevi2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
659804 19/10/2019 21:24:50 1924801040047 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
659714 19/10/2019 18:42:16 Firstsight2709 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659713 19/10/2019 18:42:10 Firstsight2709 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659333 18/10/2019 16:22:24 NAQ95 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
659214 18/10/2019 08:47:16 tranggc1024 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
659202 18/10/2019 08:30:04 tammaovt123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
658644 17/10/2019 10:49:24 Douilu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658467 16/10/2019 20:40:02 lamhn2006123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
658442 16/10/2019 19:12:40 whoisthatguy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
657647 15/10/2019 01:02:10 MaMoi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657645 15/10/2019 00:58:01 19521515 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657352 14/10/2019 16:07:24 thecomeback DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656591 12/10/2019 18:03:11 hanabi96 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656551 12/10/2019 15:38:36 hieupham123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656455 12/10/2019 10:43:53 thiennhan2701 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
656267 11/10/2019 22:43:40 tomohisacchi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
656071 11/10/2019 19:47:03 akimbox521 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
654723 09/10/2019 22:19:45 hunter2000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
654293 09/10/2019 11:20:47 nguyentrantien2002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
654217 09/10/2019 09:34:52 12345678910 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
654206 09/10/2019 09:22:45 456789 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
653493 08/10/2019 14:20:13 narzarech DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
653411 08/10/2019 12:14:43 ltd9a4gpc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
653386 08/10/2019 11:13:55 d19hvbcvt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
652789 07/10/2019 08:52:04 nguyenthanhtinh365 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652762 07/10/2019 07:36:48 agru DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
652252 06/10/2019 09:35:00 tutinit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
651452 04/10/2019 22:34:14 maianh02112210 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
651393 04/10/2019 21:52:01 daoquangnvm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
651353 04/10/2019 21:28:57 truongkin189 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651290 04/10/2019 20:30:18 thanhnv3798 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
650952 04/10/2019 10:54:15 kimmm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650903 04/10/2019 09:15:30 congcanhlnq DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650853 04/10/2019 08:09:23 nguyentrongnghia DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650836 04/10/2019 07:38:36 SIU2018Yasou DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
649551 02/10/2019 15:15:32 kevilstark DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649549 02/10/2019 15:14:42 kevilstark DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649545 02/10/2019 15:12:55 kevilstark DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649097 01/10/2019 19:42:02 ghostboy937 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
649028 01/10/2019 17:18:43 1924801030043 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
648447 30/09/2019 16:40:51 longdoan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 5596 KB
648126 29/09/2019 20:02:09 yolo19yolo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
648094 29/09/2019 17:21:24 canhtoannct DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
648045 29/09/2019 15:19:22 tuanmapun DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
647862 29/09/2019 08:40:05 chutichday2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
647798 28/09/2019 22:54:26 duongvanson DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
647786 28/09/2019 22:12:12 gicungduochet DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
647650 28/09/2019 17:00:11 manhll DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
647527 28/09/2019 14:11:08 nguyenphandung1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
647204 27/09/2019 22:05:45 anhthcsyl2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
647182 27/09/2019 21:44:52 PHDKhoa DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
646880 27/09/2019 14:45:00 milo123199 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646704 26/09/2019 21:45:24 sydeptrai11 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646588 26/09/2019 19:10:28 trinhtrung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646024 25/09/2019 18:54:37 nguyendonghung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
646008 25/09/2019 18:42:12 dpduy123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645984 25/09/2019 18:07:29 khailq229 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645384 24/09/2019 14:58:22 phannhatminnh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
645155 23/09/2019 22:39:01 bac1998 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
645154 23/09/2019 22:37:09 bac1998 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
644949 23/09/2019 16:14:30 ntoan199 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644837 23/09/2019 14:06:32 kimanh415 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
644836 23/09/2019 14:06:02 thuyvy207 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
644270 22/09/2019 09:12:31 chuongpham7750 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
643536 20/09/2019 21:58:40 vietdung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
643464 20/09/2019 20:28:26 givmeyrlve DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
643460 20/09/2019 20:24:55 ptcvp121 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643347 20/09/2019 19:06:02 badaoteemo1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 812 KB
643068 20/09/2019 14:20:21 vipno12tiger DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 187 ms 17004 KB
643024 20/09/2019 11:32:04 adsjashflaksdjkas DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642608 19/09/2019 18:34:26 CBLtk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
642555 19/09/2019 17:44:18 tuanppkk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642387 19/09/2019 12:50:37 Godloveme DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642363 19/09/2019 11:28:48 p2t3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642257 19/09/2019 10:07:21 ngocduong09062003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
641932 18/09/2019 21:10:03 nhattuan722 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
641846 18/09/2019 19:28:19 WhiteTiger DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
641736 18/09/2019 16:32:07 thanthanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641709 18/09/2019 16:15:59 redcoder DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
641299 18/09/2019 09:36:24 BBisthebest DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
641195 18/09/2019 06:15:07 minhdung02 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
641098 17/09/2019 22:22:45 nguyen2k3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
640061 16/09/2019 19:27:40 lethanhphat2005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
640059 16/09/2019 19:22:31 nguyenvinhkhang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
639590 15/09/2019 20:46:47 huydcmm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639482 15/09/2019 15:56:18 donghoang2k1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639350 15/09/2019 09:57:55 MinBaoTT DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
639346 15/09/2019 09:55:26 hoangthai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
639235 14/09/2019 22:54:03 minhtriet2903 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
638200 13/09/2019 18:08:51 nguyenvantruong9876 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637806 13/09/2019 11:10:54 minhquan052003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637494 12/09/2019 23:52:20 Thuckhue2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637448 12/09/2019 22:28:24 hoanhatle DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
637271 12/09/2019 18:05:58 pthc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
636779 12/09/2019 08:08:25 thienkun DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
635642 10/09/2019 10:48:40 ALongNT2812006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
635453 09/09/2019 21:52:17 duongtc1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
635435 09/09/2019 21:16:00 mrdtuan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
633966 08/09/2019 16:20:20 Scheherazade DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
633872 08/09/2019 14:01:34 Lan123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633775 08/09/2019 05:52:50 Be_happy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
633756 07/09/2019 23:13:15 hien2k4 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
633631 07/09/2019 18:48:27 loilon504 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633618 07/09/2019 17:56:49 RedDevilss2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633418 07/09/2019 08:44:04 phuoctktkhg DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
633272 06/09/2019 23:17:28 admin2009 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
633035 06/09/2019 14:51:49 akamegakill DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
632873 05/09/2019 21:57:42 ngquynk197 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
632833 05/09/2019 20:37:30 cuthaodd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
631949 03/09/2019 17:01:56 pmt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
631576 02/09/2019 18:03:08 19522456 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
631468 02/09/2019 09:58:19 Dorayaki DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
631467 02/09/2019 09:58:13 Dorayaki DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
631146 01/09/2019 13:37:30 phuquang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
630877 31/08/2019 19:21:55 bobeothui DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
630212 30/08/2019 13:17:54 pogodi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
630183 30/08/2019 10:45:25 minhthi28 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
629319 28/08/2019 00:28:01 namu10x DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
628992 27/08/2019 11:38:32 phamlquangminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 78 ms 5664 KB
628881 27/08/2019 08:29:58 yeuemkhong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
628419 26/08/2019 00:43:04 sonpham056 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
625986 24/08/2019 10:38:28 trungkienthcsyenlac DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
625840 23/08/2019 21:50:22 akira12 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625404 22/08/2019 22:48:11 hanhnguyen123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
625129 22/08/2019 12:28:43 thuy_quynh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624921 22/08/2019 09:34:19 unglinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
624486 20/08/2019 23:56:03 blackcat2712 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
624464 20/08/2019 22:58:02 hiepthuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
624136 20/08/2019 09:35:11 BaoAnh981 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 265 ms 17768 KB
624132 20/08/2019 09:32:21 tiendung2306 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
623510 18/08/2019 14:05:49 khongco DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
623341 17/08/2019 23:18:57 nguyenthehop DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 234 ms 16108 KB
623260 17/08/2019 21:24:24 ristxnd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
621584 15/08/2019 22:07:53 kanjiake DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
621252 15/08/2019 10:12:22 muoncobangai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
621180 15/08/2019 03:33:04 muoncobangai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
621178 15/08/2019 03:31:21 muoncobangai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
621175 15/08/2019 03:26:56 muoncobangai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
620297 13/08/2019 10:12:57 toancva0105 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619945 12/08/2019 14:14:43 queanh0220 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619753 11/08/2019 17:51:23 0941177356 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
619635 11/08/2019 10:36:52 drtue2501 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
619481 10/08/2019 17:02:15 nguyenhuusangAS DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
619475 10/08/2019 16:58:20 nhsnguyenthicamtu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
619472 10/08/2019 16:53:24 mynga DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
619431 10/08/2019 16:06:31 lnatuan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
619065 09/08/2019 18:37:37 ngocdang0602 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
619020 09/08/2019 16:59:22 khanhtran2201 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
619013 09/08/2019 16:45:32 trang000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
618975 09/08/2019 15:50:01 mrle0bda3t DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
618619 08/08/2019 17:15:42 trucmai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
618413 08/08/2019 14:34:59 phanthimai123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
618356 08/08/2019 12:31:46 trycod3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
618136 08/08/2019 08:19:49 truongkimmai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
617809 07/08/2019 11:15:53 hoangyen27 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
617630 06/08/2019 21:59:59 hocsinhlop3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
617419 06/08/2019 15:19:17 lethimytien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
617309 06/08/2019 11:01:00 hoaiminhlt777 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
616672 05/08/2019 08:32:45 onehit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
616668 05/08/2019 07:36:26 hoang123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
616610 04/08/2019 21:47:41 Anonymousisthebestoftheworld DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
615698 02/08/2019 18:34:35 quangminh14 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615509 02/08/2019 14:40:01 vuong123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
615375 02/08/2019 10:10:06 lethimytien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
615294 02/08/2019 04:38:28 baotrancpp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
615226 01/08/2019 23:44:53 believer DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
615189 01/08/2019 22:04:19 chomeo13 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
615069 01/08/2019 19:51:47 vovanmuoi2000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
615063 01/08/2019 19:11:42 vovanmuoi2000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
614374 31/07/2019 18:33:57 khanhtran2201 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614352 31/07/2019 18:28:00 samnguyen867 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
614158 31/07/2019 13:47:12 luukimhoang2022 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
613568 30/07/2019 10:02:53 ldn694 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
613513 30/07/2019 09:07:42 abc789 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
613355 29/07/2019 20:49:38 SIU2018CAKHOSOLO DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
613350 29/07/2019 20:48:44 SIU2018CAKHOSOLO DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
613344 29/07/2019 20:44:57 Relie_99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
613272 29/07/2019 18:49:11 Nam20cm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 218 ms 16104 KB
612843 28/07/2019 22:20:34 quochuong2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
612818 28/07/2019 21:38:28 tuansan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
612798 28/07/2019 20:43:48 phuongthao02012006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
612794 28/07/2019 20:29:34 0941177356 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
612584 28/07/2019 10:41:20 DHKH_HUE_2000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
612573 28/07/2019 10:26:24 DOTOAN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
612494 28/07/2019 08:06:20 abc789 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
612486 28/07/2019 07:38:50 abc789 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
611813 26/07/2019 19:50:53 QuiTzeN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
611565 26/07/2019 10:03:38 Tatsuya DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
611323 25/07/2019 23:21:41 hưngtm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1712 KB
610498 24/07/2019 21:16:08 trandat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
610485 24/07/2019 21:10:37 Fidisk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
610232 24/07/2019 12:06:26 funcolor DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609741 23/07/2019 16:17:09 bpoytem DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1504 KB
609337 22/07/2019 23:57:09 truongthinh14 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609124 22/07/2019 15:59:23 rasengan2458 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
608927 22/07/2019 10:12:40 huuhoangle DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 988 KB
608708 21/07/2019 21:34:38 viethaofpc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
608671 21/07/2019 20:22:59 cbl_hoanglinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
608661 21/07/2019 20:10:29 sheepB1209 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
608390 21/07/2019 08:38:56 thnhan2005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
608036 19/07/2019 23:35:41 nmh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
606089 13/07/2019 18:44:02 emLaNewBie DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
605703 12/07/2019 09:54:46 thanhdat2605 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
605595 11/07/2019 22:03:59 hoanvv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
605139 10/07/2019 15:59:50 MinhBomNha DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
604750 09/07/2019 16:10:36 leson DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
604725 09/07/2019 15:36:06 225688093 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604065 07/07/2019 20:51:12 skeydy020 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
603833 06/07/2019 20:05:00 cogang123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
603463 05/07/2019 17:06:13 luatpkvl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
603080 04/07/2019 17:20:56 ta DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
602787 03/07/2019 20:43:51 nvietphi03 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
602684 03/07/2019 17:11:59 khuyentran DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
601634 01/07/2019 11:19:07 vmtpld DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 6588 KB
601546 01/07/2019 08:57:41 neos DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
600761 28/06/2019 18:05:07 bbccpad DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
600720 28/06/2019 15:58:23 dmcs123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
600678 28/06/2019 11:47:55 Assyrian DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
600677 28/06/2019 11:47:52 Assyrian DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
598973 26/06/2019 21:18:17 Ryo9x DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
598957 26/06/2019 20:47:27 legoyb DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
598879 26/06/2019 16:52:51 quanghuy123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
598677 26/06/2019 08:39:59 Nhv1133_Tx DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
598553 25/06/2019 22:19:37 anhnguyenroux DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
598322 25/06/2019 12:06:21 tuanphantomyb010 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
598154 24/06/2019 22:28:09 nguyenkhoip DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
597971 24/06/2019 15:44:21 mrzin703 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
597571 23/06/2019 18:35:45 ngocanhmtak50 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
597080 22/06/2019 19:00:59 DoraRinho DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
596746 22/06/2019 06:58:42 DHKH_HUE_2000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596399 21/06/2019 14:42:19 lethienquan28052006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
595492 19/06/2019 16:22:31 18T1021208 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
595120 18/06/2019 21:20:59 nguyentruongthuphuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
594601 18/06/2019 00:20:01 hoatmt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
594388 17/06/2019 14:57:12 duth DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
593965 16/06/2019 13:39:06 quypham1422003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
593771 15/06/2019 21:19:46 SadLove DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
593579 15/06/2019 10:36:21 baobao07 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593135 14/06/2019 15:14:02 phangiabao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
593133 14/06/2019 15:13:10 phangiabao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
593111 14/06/2019 14:48:11 cyrocs258 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
593107 14/06/2019 14:38:07 winterrr DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
592945 14/06/2019 09:09:35 Gib5102 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
592822 13/06/2019 21:40:50 Lis2il DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
592780 13/06/2019 20:45:49 vinhhuong0802 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 1800 KB
592472 12/06/2019 20:26:40 duongmaiquy2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
592064 11/06/2019 15:07:37 ct390 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
591550 09/06/2019 23:06:02 Monster DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591127 08/06/2019 15:44:32 ngoctit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590565 06/06/2019 16:17:10 dothiyenlinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
588758 31/05/2019 21:55:40 nguyenhoainam DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
588595 31/05/2019 13:27:34 dchy2000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
588520 31/05/2019 09:17:49 TIN10_VUTRINHHOANG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588518 31/05/2019 09:17:03 TIN10_VUTRINHHOANG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588377 30/05/2019 22:03:53 thaomeo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
588375 30/05/2019 22:01:02 khiem123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
588232 30/05/2019 16:00:28 hung30052002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
588164 30/05/2019 14:41:19 manhhungtt2019 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
587698 28/05/2019 18:02:22 dangthithanhphuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
587496 28/05/2019 09:38:23 musubi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
587464 28/05/2019 09:10:23 duyhautnvn2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
587452 28/05/2019 09:00:26 tink30_ldh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
587449 28/05/2019 08:56:22 tink30_phamkhanhlinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
587446 28/05/2019 08:50:43 dinhtuandat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
587432 28/05/2019 08:29:57 khuongvutramanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
586792 26/05/2019 15:05:59 zyenz123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
586696 26/05/2019 10:11:29 trung_hieu_k36_chv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
586073 23/05/2019 22:24:40 trieungocminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
585456 22/05/2019 15:56:00 huyvu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 234 ms 17132 KB
584926 21/05/2019 11:10:23 tandapchai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
584918 21/05/2019 10:48:30 shadow050206 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
584660 20/05/2019 18:56:34 KayTran DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
584515 20/05/2019 10:10:08 rsattlpalpha DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
584328 19/05/2019 20:36:27 Seria DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
583978 18/05/2019 01:25:05 Thanh_Cao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583203 15/05/2019 17:32:50 suneater DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
583113 15/05/2019 12:17:22 taolaai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
582884 14/05/2019 23:19:14 ABCabc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
582851 14/05/2019 22:25:10 dongthatha DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
582717 14/05/2019 16:09:05 elkunpham DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
582445 13/05/2019 18:48:05 hh1305 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
581967 11/05/2019 08:26:14 nhatp1002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
580451 04/05/2019 22:39:48 nguyenmih DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
580364 04/05/2019 20:25:29 tiennl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
579799 03/05/2019 11:15:25 Anhhatca72 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
579437 02/05/2019 16:54:34 tmnduy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
579360 02/05/2019 12:51:16 abc125 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
579291 02/05/2019 10:41:18 kugaogll1998 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
579243 01/05/2019 22:36:08 rimuru DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
577764 28/04/2019 17:52:33 VanTy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
577695 28/04/2019 12:48:24 Newps DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
577471 27/04/2019 13:46:30 nguyenquanghieu2000d DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
577357 27/04/2019 00:33:03 TranHung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577109 26/04/2019 14:24:28 myheart_jin DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
577004 26/04/2019 10:05:22 TranLeNhuQuynh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576928 26/04/2019 08:37:33 havu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576913 26/04/2019 00:37:39 anhchien123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
576838 25/04/2019 21:25:48 TranLeNhuQuynh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
576832 25/04/2019 21:14:48 nhan05102000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
576777 25/04/2019 16:22:27 NgocHieu_MaGiao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
576535 24/04/2019 18:12:26 ngbn112358 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
576019 22/04/2019 20:27:28 idoguirblx DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
575635 20/04/2019 18:20:42 phuphuphu123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
575574 20/04/2019 14:33:27 xxxx DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
575569 20/04/2019 13:04:40 hoaf13 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
575533 20/04/2019 10:27:05 dung1329 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
575109 18/04/2019 21:08:23 batman DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
575106 18/04/2019 21:05:10 batman DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
574570 17/04/2019 19:53:13 tuananh778999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
574140 16/04/2019 23:15:25 thống DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
573775 16/04/2019 07:32:02 16122001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
573604 15/04/2019 21:23:56 trieutanhung93 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
573056 14/04/2019 12:37:59 khoitranminh592003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
572221 12/04/2019 10:45:39 meocondp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
571709 10/04/2019 20:01:15 wolfejames DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
571608 10/04/2019 17:51:33 ngohieu7890 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
571549 10/04/2019 14:01:06 12052000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
571535 10/04/2019 11:34:45 Nhóc_Lùn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
571503 10/04/2019 09:15:35 lam_coder DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
571289 09/04/2019 18:09:25 KhongBietLam DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
570726 08/04/2019 21:24:04 nhingicon123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
570541 08/04/2019 16:09:05 nguyenduchieu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
570404 08/04/2019 08:52:27 lecungtien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
570363 08/04/2019 00:16:48 wolfejames DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
570098 07/04/2019 11:04:36 hanhien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 93 ms 5660 KB
569880 06/04/2019 15:55:51 votthichaua DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
569411 05/04/2019 07:53:17 hayqua DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
569348 04/04/2019 22:24:35 yunomiclover DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 2 Accepted 46 ms 5264 KB
568942 03/04/2019 21:16:18 linhoccho DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 17836 KB
568001 01/04/2019 16:20:16 truongthienlocTH DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1580 KB
567944 01/04/2019 14:11:51 xyz123999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
567789 31/03/2019 20:45:33 tuandzk111cva DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
567487 31/03/2019 07:48:31 Hai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
567122 29/03/2019 23:16:20 hongphongthp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
566184 28/03/2019 08:20:57 HARI000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
565972 27/03/2019 21:55:17 trung5kvshthlnqk38b DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
565171 26/03/2019 20:30:38 thiennhanui DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
565069 26/03/2019 16:09:20 midnight DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
564975 26/03/2019 11:26:40 longdoviet DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
564796 25/03/2019 21:40:03 minhbeta DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
564639 25/03/2019 12:22:14 phongan105 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
564198 24/03/2019 08:50:06 123ra456 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
564014 23/03/2019 16:12:07 hosithao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
563674 22/03/2019 19:01:38 thongsouler DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
563558 22/03/2019 15:07:20 vuonghuyen2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
562960 21/03/2019 13:49:09 tyty DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
562808 20/03/2019 23:08:13 quanquan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
562769 20/03/2019 22:00:36 nhtm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
562606 20/03/2019 15:15:38 daothanhloc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
561583 17/03/2019 21:25:17 dangptpt_ DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
561361 17/03/2019 13:57:03 Trannhatnam DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
561176 16/03/2019 20:27:17 17000547 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 140 ms 17860 KB
561161 16/03/2019 19:25:25 myduyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
560662 15/03/2019 11:01:49 bingo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
560626 15/03/2019 09:02:22 tuan3655 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
560180 14/03/2019 10:49:55 onehit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
559300 12/03/2019 21:00:12 alibaba DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
558403 11/03/2019 15:24:19 Alice0801 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
558401 11/03/2019 15:18:10 phong1st DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
558331 11/03/2019 14:32:31 quynhd_1308 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
557028 08/03/2019 21:46:56 nguyenvu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
556297 07/03/2019 15:24:39 totanhiep DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
556293 07/03/2019 15:17:40 nhuricute DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
556285 07/03/2019 15:10:33 vuonghuyen2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
556256 07/03/2019 14:36:47 phuonghoa DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
555984 07/03/2019 00:50:59 nguyenhau DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
554712 04/03/2019 17:04:19 lam1708vn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
554519 04/03/2019 07:30:17 h_giaotvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
553784 02/03/2019 08:58:27 nguyenhuy2k2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
553690 02/03/2019 07:46:26 Reset_For_VOI DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553226 01/03/2019 10:07:20 namlawng123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
552584 28/02/2019 09:07:56 pinyahoo567 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
551721 26/02/2019 14:58:46 Hàoa1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
551710 26/02/2019 14:48:00 anphongpct DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
551688 26/02/2019 14:30:10 Linhdethuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
551672 26/02/2019 14:22:05 vulai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
551666 26/02/2019 14:13:31 Thuỷa1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
551649 26/02/2019 13:00:44 masteroffood DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
551625 26/02/2019 11:11:40 Sơna1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
551149 25/02/2019 13:14:39 adeline DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
550708 24/02/2019 12:23:49 huyhhh2511 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
550493 23/02/2019 19:31:33 Sángolympic DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
550045 22/02/2019 18:14:24 xacutara DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
549810 22/02/2019 09:37:32 harleyjin2019 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
549621 21/02/2019 18:33:27 huuduc8igc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
549436 21/02/2019 15:22:44 anhbr9876 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
549391 21/02/2019 15:06:21 dangvtpt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
549377 21/02/2019 15:01:30 Best DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
548383 19/02/2019 15:03:21 huy070302 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
548331 19/02/2019 14:26:51 kutroll254 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
548207 18/02/2019 23:28:35 heo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
547916 18/02/2019 08:48:50 nguyenquockhanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
547914 18/02/2019 08:47:19 nguyenquockhanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
547824 17/02/2019 21:35:20 ducminhtrinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
547768 17/02/2019 20:20:02 quynh382003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
547752 17/02/2019 19:13:28 nguyenthanhnga DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
547073 15/02/2019 21:29:17 phungduyminh1802 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
546806 15/02/2019 14:46:06 truongnl5 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
546220 13/02/2019 23:03:48 hongduyen29 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
546219 13/02/2019 23:02:30 ngtrkien18 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
546064 13/02/2019 19:49:49 thiennhb DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
545288 11/02/2019 23:47:15 david0403 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
544758 10/02/2019 20:39:08 hoavinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
544589 10/02/2019 10:31:31 VGK_Cr7 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
544275 08/02/2019 23:07:18 fkphua DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
543868 07/02/2019 13:10:55 khanha2k46pbc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
543758 06/02/2019 21:40:10 leviettttnh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
543722 06/02/2019 19:13:47 thedemonstuan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
543713 06/02/2019 18:24:41 gacodelam123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
543297 04/02/2019 11:11:25 thedemonstuan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
542563 01/02/2019 22:38:12 htthinh1999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
542518 01/02/2019 21:22:56 febierDR DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
542395 01/02/2019 15:23:50 NoFace DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
542164 31/01/2019 12:41:06 thecuongthehieu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
541562 29/01/2019 10:17:04 thanhtrung98 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 31 ms 1664 KB
541218 28/01/2019 07:35:15 Qanh29 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
540862 26/01/2019 21:41:11 TTree DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
540560 25/01/2019 23:01:11 ducthangivicii DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
540559 25/01/2019 23:00:25 ducthangivicii DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
540552 25/01/2019 22:36:42 huycc123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
540551 25/01/2019 22:36:35 vinhhung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
540548 25/01/2019 22:34:14 huynhchiton981 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
540071 25/01/2019 01:33:28 HedspiHUST DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
539973 24/01/2019 16:45:52 Itachi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
539966 24/01/2019 16:34:27 Itachi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
539231 22/01/2019 10:40:48 onehit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
539193 22/01/2019 09:27:56 Toannd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538945 21/01/2019 19:11:17 helsinki2103 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
538943 21/01/2019 19:10:05 helsinki2103 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
538638 20/01/2019 23:03:35 nguyenngocthong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
538512 20/01/2019 14:55:58 lugeiu2911 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
537006 15/01/2019 23:43:30 gbking2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
536837 15/01/2019 20:47:23 caikimdat DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536721 15/01/2019 16:18:11 shoanga2k52 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
536693 15/01/2019 15:57:52 akigaming DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
536586 15/01/2019 12:17:22 asdsderfedf DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
536482 14/01/2019 23:09:08 buinhu01 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
536303 14/01/2019 17:29:33 leminhhieust DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
535130 11/01/2019 21:34:54 datviphvt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
534865 11/01/2019 14:06:38 minhnghiacpp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
534437 10/01/2019 20:34:05 vanhsusu03 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
534406 10/01/2019 20:12:23 OotakuO DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
533926 10/01/2019 04:26:15 phamcham DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
533856 09/01/2019 22:56:28 MRone04 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
533404 09/01/2019 07:58:32 Thinh_Feline DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
532983 08/01/2019 14:45:59 khanhthcsbinhbo9a DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
532075 06/01/2019 21:58:19 anhlavipnd199 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
531768 06/01/2019 16:34:59 sonpham056 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
531721 06/01/2019 15:34:30 lichhoanglich DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
531669 06/01/2019 14:07:56 hoanglong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531641 06/01/2019 12:59:09 blackcat2710 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
531537 06/01/2019 10:53:40 Member DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531386 06/01/2019 07:23:42 minhtrieutvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531172 05/01/2019 19:22:42 thanhtuthcsyenlac DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
531169 05/01/2019 19:12:55 ronaldo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
531133 05/01/2019 16:31:04 tuanhungnaruto DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
531130 05/01/2019 16:28:51 huytin8 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
531110 05/01/2019 16:16:06 anhvuddpro123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
531013 05/01/2019 14:35:52 MH307 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
530992 05/01/2019 14:16:57 nguyenquangdung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
530985 05/01/2019 14:12:32 nguyenthieuthanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
530881 05/01/2019 09:50:09 0369191689 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
530867 05/01/2019 09:31:09 lehoang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530208 04/01/2019 10:06:02 tiendatgpc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
529951 03/01/2019 23:01:24 nhanhuuhieu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
529491 03/01/2019 08:45:39 tanchan769 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
529350 02/01/2019 20:16:17 mrhung1999vnvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
528423 02/01/2019 10:38:23 kimtoi_123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
528383 02/01/2019 08:35:29 ngocduygpc8a1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
528346 02/01/2019 08:19:21 dothanhhai8a4 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
528339 02/01/2019 08:14:53 bjobjobjo113 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
528322 02/01/2019 07:47:04 truongltt8c DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
528318 02/01/2019 07:45:19 000DANG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
528136 01/01/2019 01:46:07 chilly123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2324 KB
526966 11/12/2018 20:46:40 tanchan679 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
526883 11/12/2018 18:09:48 ducthinh2111 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526870 11/12/2018 17:58:36 stviolent3010 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526546 10/12/2018 23:47:04 codelaitudau DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
526463 10/12/2018 22:09:42 thanhtuthcsyenlac DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
526460 10/12/2018 22:08:33 H2911 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
526449 10/12/2018 21:58:11 oanh8a3yl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
526320 10/12/2018 19:29:41 myhorizon DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
525853 09/12/2018 19:08:50 tieucotdau145 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
525805 09/12/2018 16:34:21 Midodra DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
525636 09/12/2018 10:25:40 đuongt09062003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525337 08/12/2018 15:10:32 HeoSolji DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524904 07/12/2018 16:28:18 Lam22062002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
524708 06/12/2018 22:34:45 aGoodGuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
524659 06/12/2018 20:27:44 cptkhai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
524567 06/12/2018 17:52:28 ffrederick DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
524076 05/12/2018 18:47:54 tcoder DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524004 05/12/2018 16:08:19 gigabyte DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
523941 05/12/2018 10:45:39 LH52 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
523905 05/12/2018 09:40:32 lamcqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523468 04/12/2018 14:22:56 vttdvp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
522822 02/12/2018 22:12:36 huyak16cqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
521816 30/11/2018 20:28:00 Kieuthienquyyl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521471 29/11/2018 21:16:47 vanduc8a3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
521470 29/11/2018 21:16:28 minhvuthcsyl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
521456 29/11/2018 21:11:09 khanh8a3yl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521450 29/11/2018 21:06:02 phongpcbyl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521349 29/11/2018 17:38:31 tanchan679 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
521144 28/11/2018 21:56:38 hocchovui DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
521099 28/11/2018 21:17:14 tadat216 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
521059 28/11/2018 20:58:53 hoangviethang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
520855 28/11/2018 09:37:31 quanyp112 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
520779 27/11/2018 22:56:27 tnnt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520586 27/11/2018 20:11:27 namconyl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
519747 26/11/2018 00:43:34 hunguet DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519565 25/11/2018 20:39:27 huydcmm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519562 25/11/2018 20:37:21 trungkenbi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
519277 25/11/2018 09:29:11 bluesky_ DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518411 23/11/2018 18:44:45 manhtuan0206 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
518350 23/11/2018 16:26:07 quangduyluu123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
518309 23/11/2018 16:01:08 nguyentandung2005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
518104 23/11/2018 10:23:48 truonghoanghan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
518062 23/11/2018 09:40:49 ngominhthu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
517699 22/11/2018 17:22:27 11111111111111 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
517436 22/11/2018 14:09:29 duyvu123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
517433 22/11/2018 14:06:31 trungnghia05123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
516525 20/11/2018 22:48:26 leviettttnh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
516306 20/11/2018 18:00:37 6vienhdt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
514328 17/11/2018 16:28:56 anhnguyen123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
514318 17/11/2018 16:10:48 totanhiep DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
514044 17/11/2018 08:11:31 SHIHO DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
513494 16/11/2018 14:51:56 nakrothpro DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
513229 16/11/2018 00:43:50 Backtracking DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
513051 15/11/2018 21:07:19 nguyetanh10102005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
513021 15/11/2018 20:36:08 dtskeosua DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
512796 15/11/2018 16:18:08 huydongTDMU DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
512750 15/11/2018 15:57:49 hieuvip1301 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
512749 15/11/2018 15:57:47 hieuvip1301 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
512451 15/11/2018 13:22:59 isayiloveu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
512371 15/11/2018 12:07:56 anhvippro123z DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511849 15/11/2018 08:49:51 ngotrikhiem DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
511709 14/11/2018 22:32:12 Blued DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
511672 14/11/2018 22:15:43 NghiaCPP DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
510540 13/11/2018 15:02:02 buithanhhoang2504 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510535 13/11/2018 14:59:16 buithanhhoang2504 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510304 13/11/2018 07:58:33 nguyentanhuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
509648 11/11/2018 22:13:07 thaolinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
509486 11/11/2018 19:50:34 hungcqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
509197 11/11/2018 11:03:09 congnguyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
509122 11/11/2018 08:34:13 daomanhcuong173 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
508700 10/11/2018 08:37:33 ngocdieu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
508687 10/11/2018 08:06:28 hungtrongdoang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
508539 09/11/2018 21:54:08 taminhquanno20 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
508354 09/11/2018 18:20:39 btappmedia DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
507788 08/11/2018 21:21:27 tuancqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
507770 08/11/2018 21:16:39 vmt120203 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
507498 08/11/2018 15:37:36 thienngoc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
507246 08/11/2018 07:34:25 TrongDuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
506989 07/11/2018 20:08:44 tchk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
506764 07/11/2018 14:54:39 jdkun123258TDMU DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506577 07/11/2018 09:19:36 nguyenthanhdung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
506575 07/11/2018 09:18:31 duycqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
506240 06/11/2018 20:09:45 vandat_2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
505581 05/11/2018 22:28:04 khoinguyentdmu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
505554 05/11/2018 22:12:27 yn2493 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
505522 05/11/2018 21:56:36 lamcqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
505478 05/11/2018 21:24:02 pinknam DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
505304 05/11/2018 18:12:05 maytinhpc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
504873 04/11/2018 22:37:48 dfwapekko DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504408 04/11/2018 09:45:18 phatdoan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
501417 31/10/2018 09:12:42 hachanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
501416 31/10/2018 09:12:28 lehoanggiang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
500695 30/10/2018 13:01:04 diemqui110105 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
500691 30/10/2018 12:47:36 Sau DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
500587 30/10/2018 06:00:12 nhuphuc2204 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
500362 29/10/2018 19:02:47 linhtruong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
500137 29/10/2018 09:06:17 Neptune DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
500132 29/10/2018 09:00:45 Neptune DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
499923 28/10/2018 20:05:02 cutrung2802 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499535 27/10/2018 22:21:48 thienchidh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
499026 27/10/2018 08:43:35 khoinguyentdmu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1164 KB
499016 27/10/2018 08:20:45 Kousei DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
499012 27/10/2018 08:08:49 vermouth2005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
498391 26/10/2018 11:08:52 duycuong295 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
498268 26/10/2018 07:34:04 binbmt1234 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
497885 25/10/2018 18:06:56 thanhthuy4u DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 1496 KB
497737 25/10/2018 15:25:15 hanluc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
497633 25/10/2018 13:59:06 thienhue123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
497481 25/10/2018 09:15:56 Vinhh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
496819 24/10/2018 14:34:11 hieu1751220089 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496535 23/10/2018 22:33:25 vanminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496398 23/10/2018 21:12:02 VPFFV DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
495682 22/10/2018 19:42:37 vohieu751 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
494939 21/10/2018 06:23:47 Teddy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2184 KB
494881 20/10/2018 23:34:14 0987480154 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494860 20/10/2018 23:17:12 0987480154 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494785 20/10/2018 21:41:48 anhtitote DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494738 20/10/2018 20:27:28 truongltt8c DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
494238 19/10/2018 19:10:21 59130929 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
493905 19/10/2018 13:30:13 sunepi719 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
492834 18/10/2018 23:01:16 hduoc2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492825 18/10/2018 22:50:10 Thiennguyen1704 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
492321 18/10/2018 14:31:33 khochimtoai123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
491893 17/10/2018 21:06:30 quangtienlkhigh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
491754 17/10/2018 19:49:04 haihaihaihai0123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491375 17/10/2018 07:26:27 Fonekedokato DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
491349 16/10/2018 23:38:46 kid2201 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
490650 16/10/2018 09:48:43 Baongoc_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490641 16/10/2018 09:47:24 Quan_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490612 16/10/2018 09:43:51 Tien一8a3一tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490606 16/10/2018 09:43:20 Quang_Hoang_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490562 16/10/2018 09:32:08 Ngọc_8a3_TĐN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490434 16/10/2018 08:03:39 tuyenoccho DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490424 16/10/2018 07:54:29 hoangthang11051 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
490388 16/10/2018 05:54:28 tranhoainam_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490080 15/10/2018 20:49:10 tranhoainam22 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
490052 15/10/2018 20:40:07 kiên_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490036 15/10/2018 20:23:03 Thaianh_8a3_TĐN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
489995 15/10/2018 19:58:16 Mai_8A3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
489857 15/10/2018 15:06:55 thanhminh1112 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489842 15/10/2018 14:43:17 bk201 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
489800 15/10/2018 12:08:39 nguyen_8a3_tdn2018 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489614 15/10/2018 01:25:02 minh98 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489427 14/10/2018 22:01:17 vhpcoder17203 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489413 14/10/2018 21:52:02 thochit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
489225 14/10/2018 16:44:31 FireArcanist DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
489057 14/10/2018 09:42:48 hung_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
489029 14/10/2018 09:12:25 huutuan_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
488676 13/10/2018 18:15:41 ceberos4800 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488347 13/10/2018 10:03:05 59130802 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488318 13/10/2018 09:35:29 i_love_KT DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
488202 13/10/2018 00:27:29 Quoctong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
488053 12/10/2018 21:39:23 trunghieu99tt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
487955 12/10/2018 20:58:34 nguyen8a3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
487656 12/10/2018 16:10:35 HIEU_8A3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487642 12/10/2018 16:05:54 zxcvbnmasdfghjkl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487603 12/10/2018 15:51:46 thinh_8a4_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487533 12/10/2018 15:23:20 nguyendz_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487484 12/10/2018 15:00:52 Trang_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
487473 12/10/2018 14:57:38 kiemtra8a3tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487432 12/10/2018 14:43:21 dung_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487014 12/10/2018 07:43:07 phuongyet0703 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486967 12/10/2018 07:19:00 huyantrung1350 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
486964 12/10/2018 07:09:23 huyantrung1350 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
486546 11/10/2018 19:39:26 soloking DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
486508 11/10/2018 18:59:52 trinhcongtai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486431 11/10/2018 16:29:17 haiprot1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
485070 11/10/2018 06:40:03 vtvui1803 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 6580 KB
485009 10/10/2018 23:14:42 dinhtrongchien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484977 10/10/2018 22:46:29 minh713823 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484846 10/10/2018 21:25:09 quyhugo158 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
484842 10/10/2018 21:22:33 quyhugo158 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
484693 10/10/2018 19:43:02 vietnguyen2799 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1484 KB
484413 10/10/2018 00:42:57 XuanPhuc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
484023 09/10/2018 16:17:50 gavangken DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483555 08/10/2018 23:26:16 Tien_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483519 08/10/2018 22:55:19 phuctien8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
483438 08/10/2018 21:42:30 nvnamson DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482880 07/10/2018 21:32:13 biabeogo147 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
482812 07/10/2018 20:38:46 tqh0806 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
482811 07/10/2018 20:37:09 phuong_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
482748 07/10/2018 19:36:23 vudangkhoi2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482722 07/10/2018 18:57:49 lethanhbinh3920 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
482450 07/10/2018 09:10:51 hoangndu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
481078 05/10/2018 14:45:32 KLinh_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480945 05/10/2018 12:21:44 tranhoainam22 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480637 04/10/2018 23:46:12 shenmax626400 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
480583 04/10/2018 22:12:58 hongphong_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480576 04/10/2018 22:06:00 Thu_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480527 04/10/2018 21:37:44 ngoc_8a3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
480504 04/10/2018 21:28:44 Hoa_8A3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480386 04/10/2018 20:23:48 TUNG_8A3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480372 04/10/2018 20:09:58 kiên_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480369 04/10/2018 20:05:36 Quiuit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480207 04/10/2018 16:48:16 cenzter DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 6160 KB
480204 04/10/2018 16:44:24 mystar0806 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
480142 04/10/2018 16:06:59 abcdefghi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
480076 04/10/2018 15:33:39 xoaphm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 17536 KB
479753 03/10/2018 22:45:33 michealle DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479549 03/10/2018 19:09:26 onism DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479517 03/10/2018 18:51:42 ninja_sunflower DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479119 02/10/2018 22:46:29 Nguyenphanthanhbinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
479110 02/10/2018 22:34:41 khanhkjhave DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
479103 02/10/2018 22:28:28 machiomai8a3 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478898 02/10/2018 19:36:34 vietduct32 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478897 02/10/2018 19:35:35 NguyenNhatMinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478830 02/10/2018 16:53:34 minh3352 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478642 02/10/2018 15:07:24 tamto58713 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
478307 01/10/2018 23:58:02 bangtanboys DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478186 01/10/2018 21:58:42 phamduccuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477725 01/10/2018 10:24:52 lcqhuyt1821 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
477723 01/10/2018 10:23:47 lcqhuyt1821 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477696 01/10/2018 09:29:46 hitumaster DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
477573 30/09/2018 23:20:14 lmpars DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
477424 30/09/2018 21:23:40 hitu08 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
477141 30/09/2018 12:46:35 phuocbuiduc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 187 ms 17908 KB
476242 28/09/2018 23:15:47 trungnguyenlak2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
476051 28/09/2018 19:56:09 letruongsanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
475771 28/09/2018 13:12:25 Chien_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475347 27/09/2018 21:26:17 hongtrn156 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
475137 27/09/2018 19:45:54 MinhDevC DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475092 27/09/2018 18:54:33 quyen_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475047 27/09/2018 18:15:18 vanan9205 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
475004 27/09/2018 17:11:02 phuocbuiduc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 203 ms 17304 KB
474424 26/09/2018 19:20:10 vivimini110 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
474297 26/09/2018 15:08:19 nghiaphamln DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474127 26/09/2018 10:26:09 ttrungg DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
474024 26/09/2018 08:39:44 kenkjn309 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473798 25/09/2018 21:06:54 a2k47phan_18 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473476 25/09/2018 10:30:04 TUNG_8A3_TDN DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 980 KB
473305 25/09/2018 09:20:43 hoainam2222005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473216 25/09/2018 00:35:38 Cá37 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
473048 24/09/2018 19:59:28 khoa_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
472995 24/09/2018 19:05:17 nguyenhuy2k2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
472531 23/09/2018 20:47:51 hoangteo0103 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
472415 23/09/2018 16:42:12 kami DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
471393 21/09/2018 17:27:39 minhduc331ns DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471332 21/09/2018 16:01:19 Ngoc_Nguyen_7398 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
470746 20/09/2018 18:14:28 lehoang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
470738 20/09/2018 18:10:18 l3aymax DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469812 19/09/2018 19:10:12 hoangnguyen29 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
468990 18/09/2018 15:21:52 nghialuffy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 46 ms 1544 KB
468335 17/09/2018 14:41:41 phuongae1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
468194 16/09/2018 22:17:33 sang123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
467544 15/09/2018 21:47:42 nguyenthanhhien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1952 KB
466591 14/09/2018 14:38:49 duy999999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1608 KB
466550 14/09/2018 13:38:34 black_stone DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466386 13/09/2018 22:59:09 12hooks DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2372 KB
466265 13/09/2018 20:59:23 ILS18_22 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
465866 13/09/2018 14:04:11 DeBruyne DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
465565 12/09/2018 21:21:13 QuaZuAE DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
465525 12/09/2018 19:52:24 khoa03082002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
465286 12/09/2018 14:05:07 cotyey DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 375 ms 25400 KB
465047 12/09/2018 00:30:37 red DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
464580 11/09/2018 14:57:35 20164598 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 17904 KB
464067 10/09/2018 20:00:55 C_Hiếu_k36CHV DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
463554 09/09/2018 22:28:25 LoHong2k3_IT_K36 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
463358 09/09/2018 17:38:53 Summer8103 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2376 KB
463097 09/09/2018 10:39:35 hieunguyenthi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462568 08/09/2018 14:45:38 dotng0601 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
462318 08/09/2018 08:33:59 ngocthien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462059 07/09/2018 20:05:56 conmeocon DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
461679 07/09/2018 02:03:24 watanabe2804 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461370 06/09/2018 16:52:08 bluesharkdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
459865 04/09/2018 04:14:16 nhonlonton DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459775 03/09/2018 21:36:06 tungcoi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
459750 03/09/2018 21:18:24 phuong2003vtvip DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459680 03/09/2018 20:15:29 thangvt202 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
459650 03/09/2018 19:41:24 ngobao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459465 03/09/2018 12:38:30 VINH_17_50 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
459312 03/09/2018 09:38:50 55555555 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
458816 02/09/2018 09:09:05 phamductaictk98 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458420 01/09/2018 09:59:08 zolydyck00 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
458223 31/08/2018 19:30:35 richardannowit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457723 30/08/2018 18:45:32 xiabui DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
457392 30/08/2018 07:54:30 HHHHHHHH DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457139 29/08/2018 20:02:28 caotanduc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456941 29/08/2018 10:45:20 long_thathu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456895 29/08/2018 10:03:34 nlebachnlb DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 187 ms 17468 KB
455953 26/08/2018 21:30:15 xikhud DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455740 25/08/2018 23:06:33 caiditcumay780 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 17916 KB
455588 25/08/2018 15:49:43 ngoctuannguyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
455343 24/08/2018 22:36:45 trungkenbi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455242 24/08/2018 19:29:45 phamanmaithao10 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455013 23/08/2018 23:19:23 DeathGun DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
454951 23/08/2018 20:50:57 pks0v1p DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454423 22/08/2018 23:14:38 hitu03 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
454342 22/08/2018 20:06:39 dungprovn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
454299 22/08/2018 18:38:46 MTAK53 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
453564 21/08/2018 08:57:31 hitu01 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
453541 21/08/2018 00:50:04 vietnhantitto DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
453350 20/08/2018 19:02:39 phamlquangminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
453227 20/08/2018 01:10:51 StephenToan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
453219 20/08/2018 00:27:34 hellosunny DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
452861 18/08/2018 23:54:07 nhanspy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452586 18/08/2018 14:10:50 StephenToan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452570 18/08/2018 13:12:35 tototete DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
452493 18/08/2018 08:48:42 linhcoca888 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
452458 18/08/2018 02:00:34 leducnhuan281297 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
452407 17/08/2018 22:56:33 huuthien198zz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452340 17/08/2018 19:35:14 thanhsang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452302 17/08/2018 19:03:29 hoanvn1999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452292 17/08/2018 18:58:28 kalylenny DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452284 17/08/2018 18:53:41 xuanduclb123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451859 16/08/2018 21:31:00 Meliodas DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
451770 16/08/2018 19:26:05 hitu07 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
451635 16/08/2018 16:47:11 vohinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451322 16/08/2018 08:16:50 ducnhannguyen2410 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451313 16/08/2018 00:22:37 hitu05 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451312 16/08/2018 00:20:31 hitu05 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451287 15/08/2018 23:11:29 hitu07 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451244 15/08/2018 21:51:25 hitu04 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451186 15/08/2018 20:47:17 hitu02 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451038 15/08/2018 15:09:46 bao2342 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
450485 14/08/2018 13:49:34 nhân DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450318 13/08/2018 22:45:01 shigenevafc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
449825 12/08/2018 22:30:41 uchiha DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
449561 12/08/2018 13:30:06 jsomebodywtbl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
449553 12/08/2018 12:01:36 bichthien0410 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449337 11/08/2018 20:48:20 khuyentrannd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449336 11/08/2018 20:48:14 hung080104 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449086 11/08/2018 08:01:00 dankcute DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
448917 10/08/2018 13:02:54 YoriHarumi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448858 10/08/2018 10:22:17 mtx4869 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
448697 09/08/2018 23:06:59 nguyenxuanlinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
448678 09/08/2018 22:03:36 maihuuton987 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
448617 09/08/2018 20:08:42 NamDo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448074 08/08/2018 10:25:39 letuananh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
446771 03/08/2018 08:08:15 enteeth DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
446650 02/08/2018 20:32:49 viet2805 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
446636 02/08/2018 19:50:55 hoangducsmagic2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
446607 02/08/2018 18:22:07 NguyenNhatMinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
446249 01/08/2018 17:52:58 hoangnghiaviet DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
446093 01/08/2018 11:14:26 trungnghia05123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
446015 01/08/2018 08:19:48 Quanghung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
445866 31/07/2018 16:32:41 duong2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
445621 30/07/2018 21:16:33 hoangdung0610 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
445544 30/07/2018 18:06:18 nguyenmaivinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
445431 30/07/2018 11:58:51 LongÇhampion DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
445400 30/07/2018 09:59:27 kienldt7924ldt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
445211 29/07/2018 22:04:24 hoangthuc701 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
445033 28/07/2018 18:00:02 10ngocanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
444793 27/07/2018 16:16:13 wolf_boss DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
444461 26/07/2018 14:58:42 tashagospel123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444362 26/07/2018 09:09:21 dankcute DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
444213 25/07/2018 21:01:28 huynhvanphu102 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
443808 25/07/2018 08:05:19 hieuhehehieu123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
443612 24/07/2018 15:15:55 bluecat9x DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
442898 21/07/2018 20:54:16 paradisebay DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442760 21/07/2018 08:13:41 Trietle7606 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
442639 20/07/2018 15:03:24 tronghieuACM DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442431 19/07/2018 21:26:17 nguyetanh10102005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
442348 19/07/2018 17:08:41 phuongnhi_tran_1206 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
442110 18/07/2018 21:23:52 nhatanh10102005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
441930 18/07/2018 10:14:38 Triet7606 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
441926 18/07/2018 10:10:39 BaoyeuTram DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
441915 18/07/2018 09:55:23 QuỳnhNhư DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
441892 18/07/2018 09:05:14 nagisa100304 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
441872 18/07/2018 07:45:59 nguyetanhpink20051010englishskipping DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
441864 18/07/2018 07:19:02 nhatanh10102005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
441782 17/07/2018 19:58:08 hanhien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
441745 17/07/2018 16:49:05 0941054 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
441530 16/07/2018 21:07:53 jackcookies020 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
440839 13/07/2018 16:05:43 buihoat2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
440774 13/07/2018 12:14:15 nhatthanh99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 156 ms 17812 KB
440248 11/07/2018 22:13:41 hongnt001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 17772 KB
439644 09/07/2018 22:17:35 khuyentrannd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
439414 09/07/2018 03:03:03 dpm11234 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439300 08/07/2018 13:43:17 noobgiahuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
439109 07/07/2018 13:40:34 baotrantthgd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
438740 06/07/2018 08:18:51 anhduy1811 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438734 06/07/2018 08:03:39 paradisebay DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438174 03/07/2018 08:15:14 nhhpbc7a1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
437660 30/06/2018 15:38:12 KHOI2611 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437409 29/06/2018 09:43:45 huyLHP DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
437325 28/06/2018 22:32:55 ducanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
436997 27/06/2018 09:43:23 hisiter DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436718 26/06/2018 00:29:46 thuanbui DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436227 24/06/2018 09:15:06 hoangvu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
436162 23/06/2018 22:02:48 hoangxuanvinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
436024 23/06/2018 13:10:13 tuanvukttt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
435837 22/06/2018 08:59:51 truonghxpt1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
435836 22/06/2018 08:59:07 truonghxpt1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
434768 20/06/2018 22:07:59 huynhthanhtan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
434609 20/06/2018 08:58:29 datkcdhv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
434562 19/06/2018 22:28:41 nguyenanhlam123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
434543 19/06/2018 21:40:59 zxcvbgt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
434537 19/06/2018 21:27:48 conan987123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
433866 16/06/2018 15:33:25 nhattuan722 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
433840 16/06/2018 14:43:10 chienbinhlyoko DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
431813 09/06/2018 19:48:21 Zura DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431812 09/06/2018 19:28:33 Blue06 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
431683 08/06/2018 22:35:21 Namhai16102001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
431622 08/06/2018 21:08:16 ledat112233 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
431056 07/06/2018 01:55:49 tranhieucd16kp2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
431052 07/06/2018 01:51:18 nguyentrinhdat7599 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430960 06/06/2018 21:18:29 vantien077 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
430869 06/06/2018 11:19:28 khoi2410 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1780 KB
430747 05/06/2018 18:43:52 anhvu910 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
430635 05/06/2018 10:44:48 chithanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430623 05/06/2018 10:27:20 vantien077 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
430618 05/06/2018 10:19:32 dnhung1998 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430614 05/06/2018 10:16:15 laccac555 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430566 05/06/2018 09:12:45 nnphucthinh01 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
430346 04/06/2018 09:23:09 crayed DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430273 03/06/2018 22:01:56 Thethvl123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
427668 27/05/2018 21:56:20 nhatdanbgvt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
427428 26/05/2018 18:27:54 thienphucanh2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
426990 24/05/2018 23:39:02 newbietm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
426825 24/05/2018 11:20:07 Minh1502 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
426122 21/05/2018 10:22:36 sungtranna0801 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426024 20/05/2018 20:29:34 nhathuypt25 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
425935 20/05/2018 09:46:15 pdhuy2002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
425771 19/05/2018 08:46:19 quanghuy2312 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
425532 17/05/2018 16:41:55 NQT1998 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
425492 17/05/2018 15:48:15 nhantruongmy111 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
424885 14/05/2018 21:04:38 minhboybn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
424589 13/05/2018 18:49:01 fake1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424516 13/05/2018 15:31:25 maxnguyen2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
424345 12/05/2018 21:08:16 sneaky1999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424179 11/05/2018 23:13:19 lethanhsonthd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
423540 07/05/2018 23:15:05 thienthanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
422631 01/05/2018 19:52:28 khoahuu8062 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
422312 30/04/2018 09:13:03 viethuy99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
422287 29/04/2018 22:08:06 vinhnt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
422226 29/04/2018 20:18:35 NTUThananhthien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
421867 28/04/2018 17:23:57 MonsterTTRR_6a3_2006 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
421760 27/04/2018 23:08:17 unknown01 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
421586 26/04/2018 21:55:26 Asteross DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
421240 25/04/2018 19:04:26 tinhochbt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 2 Accepted 46 ms 1536 KB
420239 21/04/2018 22:20:01 vantjenIT DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
419828 20/04/2018 21:17:49 nhphucqt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
419712 20/04/2018 11:01:50 champbit DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2348 KB
419589 20/04/2018 00:30:03 lehoanghuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 140 ms 17888 KB
419588 20/04/2018 00:29:49 tranhuuhongson DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 17812 KB
419582 20/04/2018 00:14:43 lehoanghuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 156 ms 17932 KB
419434 19/04/2018 16:19:18 hoang2811 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
419064 17/04/2018 21:44:23 linhle232001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
419032 17/04/2018 20:23:35 nguyentuan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418889 17/04/2018 13:53:28 nguyenngochan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
418880 17/04/2018 13:37:08 congavutru DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
418727 16/04/2018 19:41:31 nguyendenn1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
418325 14/04/2018 23:07:17 vietthanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
418312 14/04/2018 22:03:11 neosthegod DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418199 14/04/2018 17:28:33 spectrecipher1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
417110 13/04/2018 21:54:44 MeoAmi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
416800 13/04/2018 02:18:33 chicken1996 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416774 13/04/2018 01:04:41 blueshark DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416772 13/04/2018 00:57:21 hung_brvt_t1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
415883 11/04/2018 10:36:57 theanhbr02 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
415326 09/04/2018 23:14:46 bibinguyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415166 09/04/2018 13:25:13 nghethuat102 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
414675 08/04/2018 10:05:30 phuong1962002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
414613 07/04/2018 22:57:32 ThaoAVang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
414462 07/04/2018 18:38:11 themagiciankira DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
414447 07/04/2018 18:08:54 Quanpro98 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
413930 06/04/2018 10:04:07 manhtuan0206 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 0 ms 1220 KB
413591 05/04/2018 13:41:02 trongyb DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
413495 05/04/2018 08:10:03 kzkaka2k1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
413363 04/04/2018 22:59:04 kaitou1412 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
413259 04/04/2018 16:36:59 minhoccho DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
412248 02/04/2018 10:38:28 hungokok DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
412154 01/04/2018 22:06:33 SPyofgame DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
412052 01/04/2018 17:02:34 phamthanhtrung123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
411889 31/03/2018 23:39:32 shibugarasu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
411803 31/03/2018 20:27:42 congyb1032002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
411734 31/03/2018 16:32:58 anphongpct DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2124 KB
411684 31/03/2018 16:05:02 gtneopuv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
411677 31/03/2018 16:01:51 xuanvuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
411508 30/03/2018 23:48:10 0946264390 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
411505 30/03/2018 23:39:26 Linhdethuong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2000 KB
411446 30/03/2018 21:38:08 blahbleh111 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
411412 30/03/2018 20:44:46 buidinhpham2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
411383 30/03/2018 19:59:34 neostheknight DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1876 KB
410957 29/03/2018 16:16:37 karasu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
410025 27/03/2018 14:56:19 ntn122 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
409768 27/03/2018 07:26:10 letanminhtoan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
409761 27/03/2018 07:17:30 reaper2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2272 KB
409754 27/03/2018 07:10:22 hoaigiang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
409200 26/03/2018 00:28:15 DoanHuong98 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
409153 25/03/2018 21:58:59 thuy12052004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
409066 25/03/2018 17:48:16 phamdat2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 62 ms 1476 KB
409063 25/03/2018 17:23:32 55555 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
408924 24/03/2018 23:30:07 nguyenvantien0903 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1420 KB
408707 24/03/2018 12:55:54 dtd201112 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408391 23/03/2018 14:46:04 letuongminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
408301 23/03/2018 10:04:57 benopera5 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
408298 23/03/2018 10:01:24 minhdanglvl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
408284 23/03/2018 09:47:54 nguyenngochan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
407518 21/03/2018 22:47:59 htrang1004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
407505 21/03/2018 22:20:47 kaitoukid1609 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
406605 19/03/2018 21:54:51 vantho1298 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
406598 19/03/2018 21:14:46 dinhmanh99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
406426 19/03/2018 15:25:32 tinhochbt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2096 KB
405702 16/03/2018 09:57:57 truongcao DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
405462 15/03/2018 17:22:50 btkiet0404 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
403177 12/03/2018 19:49:41 4maxskill4 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
402659 11/03/2018 16:12:54 rianta9 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
402564 11/03/2018 10:02:17 __________ DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
401788 08/03/2018 10:52:11 shooting_star922 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401492 07/03/2018 10:38:45 minhthanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401177 06/03/2018 08:31:55 nam2032001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
400718 04/03/2018 08:32:08 YeuEmTuCaiNhinDauTien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
400474 03/03/2018 14:58:59 nguyen041202 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
399871 01/03/2018 19:47:04 bach123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
399547 01/03/2018 07:44:13 nguyennhandannnd DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
399461 28/02/2018 20:45:52 khanh24317 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 0 ms 1276 KB
399259 27/02/2018 22:52:19 johansherlock DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 2 Accepted 46 ms 4580 KB
398901 26/02/2018 16:21:07 heraclex12 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398889 26/02/2018 15:38:04 ahh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
398887 26/02/2018 15:35:24 ahh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
398747 25/02/2018 21:50:22 dung3163 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
398660 25/02/2018 16:26:06 haiyenk98lhp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
398657 25/02/2018 16:00:53 truonghqsm DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
398031 22/02/2018 19:41:48 nguyenquangkhai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
397792 22/02/2018 07:29:37 Quân1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
397164 19/02/2018 11:04:59 halenkeller DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
396888 17/02/2018 10:19:28 duonga1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
396812 16/02/2018 19:58:43 khuongle DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
396693 16/02/2018 00:21:01 cffffvn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
396591 15/02/2018 11:51:01 kanadetachibana DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
396234 13/02/2018 13:28:41 Tunga1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
396175 13/02/2018 09:22:01 17TiTheAnh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396078 12/02/2018 20:45:02 chimiu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396019 12/02/2018 17:03:56 minhlam2102002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395956 12/02/2018 14:34:55 nakrothpro DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
395790 11/02/2018 20:17:19 steenguyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2404 KB
395688 11/02/2018 09:19:14 nguyencongthanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
395572 10/02/2018 10:50:08 asdfghjkl DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
395433 09/02/2018 20:41:38 quoccuongvn305 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
394784 07/02/2018 10:11:37 sword000 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
394625 06/02/2018 16:06:56 chiyb2015 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
394557 06/02/2018 14:49:39 longvt24 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
394545 06/02/2018 14:28:00 haminh2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
394535 06/02/2018 14:18:52 hunghz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
394534 06/02/2018 14:16:50 anhduy1811 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
394526 06/02/2018 12:51:14 xxoo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
394452 05/02/2018 23:04:18 bestmaster1504 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
394188 04/02/2018 21:17:55 TrầnDanhĐạo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
393130 31/01/2018 20:27:45 trang2002cool02 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
392072 28/01/2018 22:27:57 toila4120 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1996 KB
392060 28/01/2018 21:41:22 BIGNUM DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
391727 27/01/2018 16:17:34 lanhhan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
391545 26/01/2018 23:28:15 pumpum4141 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
391531 26/01/2018 23:17:54 trungtt123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
391375 26/01/2018 16:20:21 hauancuc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
391366 26/01/2018 16:07:08 duongbp1990 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391182 26/01/2018 08:52:40 truongcoi2001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
391026 25/01/2018 21:11:10 vudet11 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391016 25/01/2018 20:56:36 davic_2001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
390715 25/01/2018 14:29:07 abcdefg DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
390047 23/01/2018 16:13:28 Henrytai2005 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
388907 23/01/2018 10:56:09 NTTungtdmu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 1044 KB
388436 22/01/2018 11:11:34 psdkljfsahdpi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
388340 21/01/2018 23:11:48 duychuong099 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
387825 20/01/2018 10:11:54 doduc2652002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
387810 20/01/2018 09:50:11 hien_jeony DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
387672 19/01/2018 18:33:12 lshuutoan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
387535 19/01/2018 14:04:14 mtavip_prono1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 218 ms 17700 KB
387512 19/01/2018 11:28:47 huuthuan13816 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
387482 19/01/2018 10:40:25 h17airwalk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
387475 19/01/2018 10:30:54 QuỳnhNhư DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
386743 17/01/2018 14:20:35 tranducanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386560 16/01/2018 21:19:11 tranminhtan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
386373 16/01/2018 11:00:15 tranthutrang DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
385952 15/01/2018 10:14:22 pro113ti DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385826 14/01/2018 21:25:40 calipso DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
385277 13/01/2018 14:39:28 du1998 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
384656 11/01/2018 16:33:30 huy_hvt2004 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384174 10/01/2018 19:38:30 vietthanhqt123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
384162 10/01/2018 17:23:34 kienldt123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383716 09/01/2018 22:09:28 ngocminh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383545 09/01/2018 14:37:14 dat_tran1200 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383478 09/01/2018 12:12:12 wanki901 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383045 08/01/2018 09:20:47 mina_colen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Python 3 Accepted 93 ms 6204 KB
382666 07/01/2018 07:41:29 minhanhgaru DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382218 05/01/2018 22:01:12 nguyenhoanglamtruong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
382166 05/01/2018 21:10:18 dang8altt DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381700 04/01/2018 23:30:02 Socola_Đại_Ca DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381635 04/01/2018 22:07:16 chinhhi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381633 04/01/2018 22:05:42 lockhaicttv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
381286 03/01/2018 10:22:48 lhhoang123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1644 KB
381228 03/01/2018 09:20:54 ducden2003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381168 03/01/2018 08:21:06 jackcookies020 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
381164 03/01/2018 08:17:34 truclinh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
380981 02/01/2018 19:33:23 anhminh2912003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380964 02/01/2018 17:39:37 testthuthoi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
379884 01/01/2018 10:08:06 everson DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
379852 01/01/2018 09:34:39 LukH DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
379302 30/12/2017 15:46:20 php122002 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
379267 30/12/2017 13:15:30 ntngocngoc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
379236 30/12/2017 10:23:08 khab1706592 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
378709 28/12/2017 20:53:14 blackdragon0735842 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
378704 28/12/2017 20:38:51 faker DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
378530 28/12/2017 12:06:45 nhatthanh99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
378376 28/12/2017 09:31:56 ntd992003 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
378217 27/12/2017 19:59:35 Truongthienloc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2440 KB
378166 27/12/2017 16:19:55 MTA_Asteria DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
378009 27/12/2017 09:31:36 hosytuyen99 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377650 26/12/2017 08:02:15 QuangTruongNguyen DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
377284 23/12/2017 22:32:57 nvta DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
377260 23/12/2017 20:34:38 Anh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377228 23/12/2017 19:43:18 tronglh0104 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376988 22/12/2017 20:46:03 sherlycracker DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376864 22/12/2017 13:53:58 phannhatloi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
376777 21/12/2017 21:36:30 anhvanace DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2452 KB
376462 20/12/2017 10:33:20 ThaiTPK59 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
375966 17/12/2017 17:42:10 neddie DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
375866 17/12/2017 09:32:26 thanthien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
375452 15/12/2017 16:48:16 huynhvubaonhan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375400 15/12/2017 15:33:26 hoi_lam_gi DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
375237 15/12/2017 11:18:13 vandai61 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
375232 15/12/2017 10:56:50 tenda1234 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
374704 14/12/2017 00:32:34 vhung9xvp DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
374685 13/12/2017 23:07:31 berroll1999 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
374632 13/12/2017 21:05:26 slimcoder DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
374467 13/12/2017 10:35:06 VTTNTTT DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB