Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740383 04/04/2020 17:39:36 nguyenduythanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
740038 03/04/2020 20:30:25 tien05062004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2448 KB
739850 03/04/2020 12:08:35 hung2k3 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2128 KB
739846 03/04/2020 12:00:32 hung2k3 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
739843 03/04/2020 11:55:52 hung2k3 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2104 KB
739841 03/04/2020 11:51:35 hung2k3 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2108 KB
739731 03/04/2020 09:49:04 python_train HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 234 ms 14036 KB
738820 31/03/2020 17:38:13 Monarchuwu HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 3260 KB
738484 30/03/2020 18:01:38 Hikarii HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 3264 KB
738081 29/03/2020 10:59:58 Dan_De_Nui HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
738035 29/03/2020 08:14:17 lucky_boy HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2196 KB
737744 27/03/2020 23:16:46 chidaihk17 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
737727 27/03/2020 22:27:28 hodinhhoang312 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
737726 27/03/2020 22:27:04 hodinhhoang312 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
737725 27/03/2020 22:25:34 hodinhhoang312 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2836 KB
737206 26/03/2020 07:09:18 kassivender HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
737063 25/03/2020 17:49:48 bbamm HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
736932 25/03/2020 09:42:10 huanhoang2004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3240 KB
736923 25/03/2020 09:15:50 thienhi09092019 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
736612 23/03/2020 22:50:30 biabeogo147 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2848 KB
736551 23/03/2020 21:11:09 khongcoten002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2436 KB
736022 22/03/2020 11:53:43 DangKhoa HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
735820 21/03/2020 16:27:45 itsmenoname HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2412 KB
735592 20/03/2020 17:39:58 sunarrior HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
735591 20/03/2020 17:36:58 sunarrior HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2524 KB
735590 20/03/2020 17:31:36 sunarrior HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2912 KB
735355 19/03/2020 22:52:25 KAN19 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3300 KB
735271 19/03/2020 21:05:28 khongcoten002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
733281 15/03/2020 15:14:00 iq3000_ HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
733191 15/03/2020 09:23:21 doanthaibao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
732963 14/03/2020 10:10:25 tienloc_dz HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
732917 14/03/2020 06:53:22 quan27 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
731872 13/03/2020 14:42:57 besttin1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
731821 13/03/2020 08:35:15 cbl_vietnam HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
731618 12/03/2020 15:59:59 kesaudoi291091 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2460 KB
731049 10/03/2020 22:04:39 sonnh194156 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3624 KB
730981 10/03/2020 19:57:58 nguyenan0808 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2136 KB
730733 09/03/2020 22:17:33 Hieuloi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
730666 09/03/2020 20:39:03 aruru12 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 250 ms 13624 KB
730577 09/03/2020 15:40:03 ntmin HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3240 KB
730493 09/03/2020 09:36:35 NaughtyWind HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
730192 07/03/2020 21:05:18 byvf HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 4064 KB
730184 07/03/2020 20:56:41 byvf HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 4016 KB
730160 07/03/2020 19:52:29 uyen187 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2440 KB
730026 07/03/2020 14:58:59 hglong903 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3280 KB
729949 07/03/2020 10:32:14 minh12131415 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
729336 05/03/2020 21:00:24 vietanhk99 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2084 KB
729210 05/03/2020 17:27:10 hokage1201 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
728773 04/03/2020 16:11:34 vhskillpro2 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 265 ms 13168 KB
728383 03/03/2020 20:16:18 duylele1173 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
728056 02/03/2020 21:22:13 longlunglinh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
727788 02/03/2020 07:47:32 tam HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2500 KB
727296 29/02/2020 18:07:57 minhquandinhcao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
727184 29/02/2020 11:03:56 quachtridat HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2184 KB
727172 29/02/2020 10:08:34 minhquoc19ti HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2428 KB
727001 28/02/2020 17:17:13 naruto270504 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2104 KB
726934 28/02/2020 14:55:26 tuan1642001 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3236 KB
726676 27/02/2020 21:53:57 manhender HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2824 KB
726528 27/02/2020 16:44:36 baoduytran HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2120 KB
726476 27/02/2020 15:41:39 0972210195 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
726186 26/02/2020 20:56:14 khanhtron03 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2428 KB
725582 25/02/2020 15:29:34 AngusX HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
725147 24/02/2020 16:20:42 tuananh1 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2392 KB
725054 24/02/2020 14:31:55 tourist2samnguyen HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2764 KB
724460 23/02/2020 10:44:42 Akira HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2848 KB
724345 22/02/2020 23:16:52 caocuong1210 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
724144 22/02/2020 16:31:15 nguyenphucbao68 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2408 KB
724134 22/02/2020 16:23:52 zxcvbnmasdfghjkl HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
723763 21/02/2020 20:08:50 thanhminh1112 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
723277 20/02/2020 16:29:55 nnoname HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2112 KB
723178 20/02/2020 13:17:01 linhngao121212 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
723114 20/02/2020 10:58:26 damminhquan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
721927 18/02/2020 08:56:43 dangthithuyen HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
721913 18/02/2020 08:06:52 traitorakali HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
721409 17/02/2020 11:27:51 huuhoangle HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2968 KB
721344 17/02/2020 09:35:41 vinhhung HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
721343 17/02/2020 09:35:36 huycc123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
721336 17/02/2020 09:27:36 huynhchiton981 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
720887 16/02/2020 09:07:27 phamchibinh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
720730 15/02/2020 20:47:16 vinhhung HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
719821 13/02/2020 23:45:34 ngophuthinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2744 KB
719377 13/02/2020 08:53:15 ngoc71986 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
719144 12/02/2020 16:55:09 DươngAnhVũ HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
718675 11/02/2020 17:59:47 dinhhuuduc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
718672 11/02/2020 17:57:46 baopham19062003kgkgkg HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2500 KB
718360 11/02/2020 10:07:34 dangthithuyen HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
718111 10/02/2020 20:31:46 888888888 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
718035 10/02/2020 18:07:38 spotify28 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
717988 10/02/2020 16:37:23 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
717759 10/02/2020 10:35:25 nguyenvietphong HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2608 KB
717327 09/02/2020 13:53:03 KillMonger HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
717244 09/02/2020 10:46:18 camlaitin HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
716202 07/02/2020 11:51:28 nguyenthehop HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 203 ms 13072 KB
715551 06/02/2020 15:13:50 ntnvlog HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
715276 06/02/2020 00:50:52 hodinhhoang312 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2908 KB
715275 06/02/2020 00:46:47 kocat3122004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3300 KB
715274 06/02/2020 00:29:55 kocat3122004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3300 KB
715272 06/02/2020 00:06:43 haohk17 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2208 KB
715263 05/02/2020 23:47:13 caocuong1210 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2908 KB
715225 05/02/2020 22:47:53 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2188 KB
715223 05/02/2020 22:46:36 vanphuc2409 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2176 KB
715220 05/02/2020 22:45:45 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2196 KB
715112 05/02/2020 20:54:50 quanit2k4 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
715111 05/02/2020 20:54:03 trandat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
714937 05/02/2020 16:40:12 kocat3122004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2220 KB
714934 05/02/2020 16:37:23 haohk17 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2192 KB
714918 05/02/2020 16:16:40 hodinhhoang312 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2204 KB
714914 05/02/2020 16:14:36 chidaihk17 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2208 KB
714913 05/02/2020 16:13:47 khongcoten002 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
714912 05/02/2020 16:12:07 hodinhhoang312 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2220 KB
714911 05/02/2020 16:11:34 kocat3122004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2188 KB
714909 05/02/2020 16:10:21 khongcoten002 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
714902 05/02/2020 16:06:16 caocuong1210 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 4100 KB
714876 05/02/2020 15:51:35 chidaihk17 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2204 KB
714861 05/02/2020 15:35:14 sony HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2216 KB
714848 05/02/2020 15:22:28 chicong44 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2920 KB
714844 05/02/2020 15:19:32 vanphuc2409 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2228 KB
714751 05/02/2020 12:35:29 cbl_hoanglinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
714750 05/02/2020 12:34:07 cbl_hoanglinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
714749 05/02/2020 12:32:25 cbl_hoanglinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
714648 05/02/2020 09:20:58 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2572 KB
714644 05/02/2020 09:20:23 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2524 KB
714643 05/02/2020 09:19:48 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2644 KB
714641 05/02/2020 09:18:18 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2516 KB
714636 05/02/2020 09:15:06 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2564 KB
714634 05/02/2020 09:14:45 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2516 KB
714632 05/02/2020 09:12:15 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2492 KB
714630 05/02/2020 09:08:37 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3216 KB
714628 05/02/2020 09:05:01 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3316 KB
714622 05/02/2020 08:57:30 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2648 KB
714621 05/02/2020 08:55:04 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2204 KB
714199 04/02/2020 10:03:28 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
714169 04/02/2020 09:12:49 adsjashflaksdjkas HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
713147 01/02/2020 20:42:35 namu10x HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
712960 01/02/2020 10:21:51 hieuhh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
712863 01/02/2020 08:58:39 kimcuong_tvn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
712858 01/02/2020 08:56:08 tienloc_tvn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
712831 01/02/2020 08:19:36 kimngan_tvn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
712482 31/01/2020 12:24:39 anhtu0902 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 250 ms 12816 KB
712308 30/01/2020 22:23:50 Love HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 2932 KB
712225 30/01/2020 21:23:25 Evanstn2412 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2216 KB
710997 29/01/2020 22:31:42 anbuicv HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
710613 28/01/2020 22:06:48 sendmylove123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2176 KB
710383 27/01/2020 22:52:19 shiraishi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
710056 26/01/2020 20:13:14 bku_lapis HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2816 KB
709871 25/01/2020 20:05:48 hello5423 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 218 ms 13044 KB
709770 25/01/2020 14:13:46 quythanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2804 KB
709431 24/01/2020 00:12:40 tranminhprvt01 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
709120 23/01/2020 15:38:23 hieunguyenduc696 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2756 KB
709069 23/01/2020 12:35:28 ntphong HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
708703 22/01/2020 13:55:55 hoangchisi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
708630 22/01/2020 11:50:57 Quang249 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
707392 19/01/2020 23:42:49 83tracking HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
707391 19/01/2020 23:42:08 83tracking HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2168 KB
706850 18/01/2020 17:36:56 HackerMan HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3224 KB
706678 18/01/2020 11:49:34 anhproqn99 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
706315 17/01/2020 19:11:17 NTTAN HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2404 KB
706273 17/01/2020 17:26:33 mashiro9933 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1768 KB
705836 16/01/2020 18:20:31 suxzat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2472 KB
705300 15/01/2020 20:03:50 AnhANcogang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
705235 15/01/2020 17:00:46 khanhld HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2852 KB
705144 15/01/2020 15:08:08 hello5423 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2756 KB
704809 14/01/2020 20:32:10 nhatthang2704 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2320 KB
704622 14/01/2020 13:30:49 myxnguyen894 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
704561 14/01/2020 08:53:11 nvt2003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
704541 14/01/2020 06:52:34 KingChicKEn_1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2852 KB
704230 13/01/2020 17:15:51 KingChicKEn_1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2848 KB
703902 13/01/2020 00:07:04 duyvu123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
703056 11/01/2020 20:44:55 tanchan769 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2512 KB
702753 11/01/2020 10:33:10 viocuong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2896 KB
702655 11/01/2020 08:14:07 cowduyhai HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
702385 10/01/2020 18:55:20 Phanvythien HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2896 KB
701909 10/01/2020 01:59:15 watanabe2804 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
701834 09/01/2020 22:33:44 0x2f0713 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2128 KB
701639 09/01/2020 17:06:23 quoclan99 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
701590 09/01/2020 16:13:23 10mũ9 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2972 KB
701452 09/01/2020 14:14:36 khanhld HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2124 KB
701349 09/01/2020 10:41:44 vietdzai2004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
701336 09/01/2020 10:19:26 giacatvu147 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
700859 08/01/2020 16:29:28 haupas HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
700683 08/01/2020 09:40:50 stkirito74 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
700676 08/01/2020 09:33:31 huanhoang2004 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
700664 08/01/2020 09:16:01 djxone123456 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2376 KB
700558 07/01/2020 23:05:23 nemesis HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
699905 07/01/2020 09:58:18 khanhnhat123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
699671 06/01/2020 23:51:39 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
699668 06/01/2020 23:50:39 ntphong HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
698965 06/01/2020 10:25:07 lou9 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
698839 06/01/2020 05:55:11 kimjisoo HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
698773 05/01/2020 21:55:30 hoangmanh123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
697964 04/01/2020 17:12:50 cbaaabc HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
697901 04/01/2020 15:18:54 metide HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2124 KB
697371 03/01/2020 20:16:00 novaphoenix HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
696994 03/01/2020 13:09:22 anhkhoa09032004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
696976 03/01/2020 12:40:53 Pyster HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
696973 03/01/2020 12:35:40 0842020263 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2900 KB
696514 02/01/2020 19:18:10 HaiPip HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
696281 02/01/2020 13:01:09 anzuko HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2088 KB
696216 02/01/2020 10:36:29 Scheherazade HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
695867 01/01/2020 16:04:35 caocuong1210 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 4020 KB
695864 01/01/2020 16:01:08 caocuong1210 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 4020 KB
695576 31/12/2019 19:27:27 nnbxxx HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2364 KB
695437 31/12/2019 14:39:41 okok90 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
695421 31/12/2019 14:18:59 huy171104 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
695420 31/12/2019 14:18:02 7 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
695343 31/12/2019 10:26:17 tktmaya HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2972 KB
695146 30/12/2019 21:40:29 taminhquanno21 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
694100 27/12/2019 21:37:30 atsichts HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
693711 26/12/2019 21:49:54 Lucifer HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
693492 26/12/2019 12:18:59 cbaaabc HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
693249 25/12/2019 20:52:38 winterrr HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
693178 25/12/2019 16:13:52 ngochuyen2k6 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
692793 24/12/2019 16:18:44 chenlinong HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3164 KB
692527 24/12/2019 09:32:08 vuong123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
692513 24/12/2019 09:05:37 transuna HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2988 KB
692153 23/12/2019 14:21:34 Huwng HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
692012 22/12/2019 21:00:00 ishokusogiria HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
690865 19/12/2019 18:28:04 nghia3092001 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 3096 KB
690713 19/12/2019 08:49:26 fh2512 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
690548 18/12/2019 21:08:49 Dothanhtai2006 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
690141 18/12/2019 00:16:26 cbl_conghuynh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
689738 17/12/2019 14:59:23 lephuongthanh963 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2140 KB
689735 17/12/2019 14:58:26 huonggiang2004 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
689417 16/12/2019 20:56:53 respectthanh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
689308 16/12/2019 18:36:12 quocviet2001 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3156 KB
689297 16/12/2019 18:20:57 duyluan3110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2792 KB
689034 16/12/2019 00:35:37 tranhien137200 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3248 KB
688912 15/12/2019 18:37:15 nganngants HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
688658 14/12/2019 23:52:03 RH07 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
687648 12/12/2019 16:22:41 Nhi23072002 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
687555 12/12/2019 15:12:44 cbl_hoanglinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
687172 11/12/2019 16:31:16 cbl_hoanglinh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
687122 11/12/2019 15:01:39 truong9cltt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
687106 11/12/2019 14:53:37 000DANG HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
687100 11/12/2019 14:50:33 huytin8 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
687091 11/12/2019 14:42:14 chenlinong HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2204 KB
687084 11/12/2019 14:34:54 chenlinong HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2904 KB
687075 11/12/2019 14:32:42 ducchungltt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
686611 10/12/2019 14:28:37 Be_Tap_Di HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
686290 09/12/2019 14:17:35 jackykg HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
686289 09/12/2019 14:10:16 jackykg HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3372 KB
686125 08/12/2019 16:06:19 hung123 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2904 KB
686105 08/12/2019 14:11:51 toiladuc_1012_HSGS HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
685720 06/12/2019 21:53:41 kyohzs02 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
684623 04/12/2019 16:08:40 duc04122004 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
684598 04/12/2019 15:34:35 RedDevilss2 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2196 KB
684597 04/12/2019 15:34:18 Fixedbot HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2188 KB
684593 04/12/2019 15:26:56 unglinh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
684590 04/12/2019 15:24:39 nbphong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2172 KB
684588 04/12/2019 15:22:22 camnguyenmeow HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
684586 04/12/2019 15:14:18 camnguyenmeow HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
684557 04/12/2019 10:56:47 vanthien_bl HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2556 KB
684122 02/12/2019 23:16:56 minhquandinhcao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3300 KB
684087 02/12/2019 22:30:01 thuyngocha98 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3300 KB
683035 30/11/2019 16:46:13 ngoc1824 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2536 KB
682259 29/11/2019 14:36:31 congbinh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
682089 29/11/2019 09:22:19 hoa1705 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
682074 29/11/2019 08:56:37 huukhanhk39a HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2228 KB
682053 29/11/2019 07:48:58 whoisthatguy HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
680568 26/11/2019 19:04:18 tomohisacchi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
680494 26/11/2019 15:46:51 maemi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
680177 25/11/2019 22:30:28 CodeWar37 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2232 KB
680153 25/11/2019 22:08:02 cmtanphat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2196 KB
679778 24/11/2019 20:36:08 bin1st090104 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
679529 24/11/2019 11:03:13 JoySluxirt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
679526 24/11/2019 11:01:35 JoySluxirt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
679346 23/11/2019 23:09:08 anhlapro260398 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 171 ms 13452 KB
679319 23/11/2019 22:06:26 RandomMan100 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2544 KB
679202 23/11/2019 19:39:31 bin1st090104 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
678656 22/11/2019 21:18:34 BananaOnTheTree HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2224 KB
678322 22/11/2019 13:34:47 Snail_thích_ăn_xà_lách HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
677089 21/11/2019 19:50:49 anhduc2004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2860 KB
676993 21/11/2019 16:04:54 binhlecong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
676882 21/11/2019 11:18:05 duongnghiepvl HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
676879 21/11/2019 11:16:52 kenken1911 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
676875 21/11/2019 11:02:52 nb2phuong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
676873 21/11/2019 11:01:59 tranduyquocan2004 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
676870 21/11/2019 10:56:30 con_cua_ne HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2908 KB
676869 21/11/2019 10:56:21 MonkeyPlayLOL HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
676864 21/11/2019 10:53:42 qvan_le HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
676863 21/11/2019 10:52:56 qvan_le HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2868 KB
676858 21/11/2019 10:48:07 Paikugon HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
676716 20/11/2019 21:33:12 ccccccc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2436 KB
676524 20/11/2019 11:37:42 sbgssol HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
676523 20/11/2019 11:36:15 sbgssol HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
676522 20/11/2019 11:31:36 sbgssol HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2788 KB
676444 20/11/2019 10:54:36 sbgssol HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2800 KB
675484 18/11/2019 10:28:39 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2860 KB
675440 18/11/2019 09:20:05 minhtrut HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2472 KB
674704 16/11/2019 20:39:19 ashura2k5501 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 1792 KB
674699 16/11/2019 20:23:05 ashura2k5501 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2480 KB
674565 16/11/2019 13:03:59 ddlan123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3232 KB
674214 15/11/2019 14:45:19 Proscius HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
674212 15/11/2019 14:42:50 Proscius HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
674211 15/11/2019 14:41:13 tunggiang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
674209 15/11/2019 14:39:42 Proscius HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
674207 15/11/2019 14:38:32 tunggiang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
674206 15/11/2019 14:36:13 tunggiang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2452 KB
674203 15/11/2019 14:32:47 Proscius HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2452 KB
674196 15/11/2019 14:29:46 tunggiang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2452 KB
674192 15/11/2019 14:27:35 Proscius HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2452 KB
674186 15/11/2019 14:20:56 Proscius HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3228 KB
674088 15/11/2019 09:10:06 klinh3003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
673975 14/11/2019 21:40:04 thangloi2209 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1764 KB
673912 14/11/2019 20:08:34 agru HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2444 KB
673532 14/11/2019 09:03:03 Hàoa1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
673523 14/11/2019 08:39:01 hitu1901 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
673519 14/11/2019 08:30:18 hitu1902 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2120 KB
673475 13/11/2019 23:32:10 hieupham HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
673274 13/11/2019 19:17:26 tunggiang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2132 KB
673049 13/11/2019 14:14:53 shin3030aa HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2128 KB
671757 10/11/2019 20:05:42 tuanmapun HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
671669 10/11/2019 16:21:22 minhthi28 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
671406 09/11/2019 17:41:50 pingponggame HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2808 KB
671374 09/11/2019 16:26:17 dzungdducws HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3200 KB
671348 09/11/2019 15:35:40 wolfejames HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
670760 08/11/2019 19:21:47 dpduy123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2488 KB
670515 08/11/2019 10:24:05 ThichAnHanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2440 KB
670410 07/11/2019 23:17:39 ducbp HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
670102 07/11/2019 16:00:21 yunan090803 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
670098 07/11/2019 15:56:22 yunan090803 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
669878 07/11/2019 07:39:40 Sángolympic HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2576 KB
669604 06/11/2019 18:02:21 admin2009 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2492 KB
669552 06/11/2019 16:53:33 hoang2k5 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
668288 04/11/2019 13:59:06 RedDevilss2 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3280 KB
668101 04/11/2019 03:57:40 ogit403 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2880 KB
667928 03/11/2019 18:23:26 toanct HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
667266 02/11/2019 16:21:32 _jayll_thelazycoder_ HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
667047 02/11/2019 08:16:44 huytool HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2920 KB
666947 01/11/2019 23:04:42 camnguyenmeow HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
666650 01/11/2019 16:32:14 badaoteemo1 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2856 KB
666408 01/11/2019 07:32:21 tandk HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
666304 31/10/2019 22:07:51 trung09072004 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1832 KB
666299 31/10/2019 22:04:45 dangtiendung1201 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 1832 KB
666253 31/10/2019 21:28:08 phamanmaithao10 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
666229 31/10/2019 20:53:27 phamanmaithao10 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
666071 31/10/2019 17:00:05 lvcong97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
666062 31/10/2019 16:40:23 minh98 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
666059 31/10/2019 16:35:47 lvcong97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
666011 31/10/2019 15:48:44 lvcong97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
665767 31/10/2019 07:17:15 tuanhung HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
665705 30/10/2019 22:15:16 hitu1910 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
665681 30/10/2019 21:55:56 cuthaodd HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2164 KB
665643 30/10/2019 21:28:21 trankhanhduong2212 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2884 KB
665514 30/10/2019 20:03:18 hoanglap0409 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2884 KB
665507 30/10/2019 19:59:41 WhiteTiger HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
665371 30/10/2019 15:46:10 lethienquan28052006 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
665308 30/10/2019 15:05:33 nguyentuankiet2005 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
665264 30/10/2019 12:39:18 phucduy1509 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3352 KB
665205 30/10/2019 09:26:04 HoaBenKiaSong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
665158 30/10/2019 00:13:10 lvcong97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2184 KB
665156 30/10/2019 00:12:11 lvcong97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2164 KB
665154 29/10/2019 23:59:47 lvcong97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
664216 28/10/2019 08:23:15 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
664150 27/10/2019 22:25:45 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2488 KB
664021 27/10/2019 17:26:04 tuanio HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
663608 27/10/2019 08:13:16 hung30052002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
663607 27/10/2019 08:09:33 nmhh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2180 KB
663440 26/10/2019 21:38:47 phuong2004 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2172 KB
663383 26/10/2019 20:24:27 xuanhienkma HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 703 ms 38388 KB
663366 26/10/2019 20:04:19 tuanhungnaruto HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
663269 26/10/2019 17:38:14 Sơna1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
663172 26/10/2019 11:00:21 mandoanky0903 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2164 KB
663170 26/10/2019 10:59:44 gicungduochet HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
663165 26/10/2019 10:44:45 gicungduochet HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
662749 25/10/2019 18:18:38 cuongdoduy123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2488 KB
662693 25/10/2019 16:15:53 baolamnbl HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
662692 25/10/2019 16:12:53 PluginDZN HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
662602 25/10/2019 14:40:52 vhskillpro HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2200 KB
662600 25/10/2019 14:38:45 longvnhue HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
662409 24/10/2019 21:43:51 xuanninh1412 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
662030 24/10/2019 10:34:44 19521242 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
660764 22/10/2019 08:44:26 MinhBietBay HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
660607 21/10/2019 20:03:01 prgrmanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
660013 20/10/2019 12:08:53 nguyenkhoip HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2176 KB
659754 19/10/2019 19:57:44 A519LeVanDuc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
658650 17/10/2019 10:51:34 Douilu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2192 KB
658021 15/10/2019 20:19:25 MaMoi HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2224 KB
657379 14/10/2019 16:30:50 thecomeback HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
656732 12/10/2019 22:45:27 lcqhuyt1821 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2192 KB
655966 11/10/2019 15:57:53 nguyentrantien2002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2328 KB
655861 11/10/2019 14:53:21 nguyenvinhkhang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
655815 11/10/2019 14:38:15 nguyenvinhkhang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
655750 11/10/2019 14:14:49 nguyenvinhkhang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
655295 10/10/2019 14:54:01 huyanhngo HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
655023 10/10/2019 09:23:34 congcanhlnq HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
655013 10/10/2019 09:19:36 chutichday2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
654995 10/10/2019 09:12:57 yolo19yolo HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
654593 09/10/2019 20:34:49 dpduy123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2524 KB
654589 09/10/2019 20:33:01 dpduy123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
654040 08/10/2019 22:22:54 nguyenthanhtinh365 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2484 KB
654039 08/10/2019 22:21:47 nguyenthanhtinh365 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2484 KB
654038 08/10/2019 22:19:26 nguyenthanhtinh365 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2484 KB
654037 08/10/2019 22:17:06 nguyenthanhtinh365 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2484 KB
653965 08/10/2019 20:47:06 bk201 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
653275 08/10/2019 08:46:39 haidangle1907 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2168 KB
653165 07/10/2019 23:01:33 sydeptrai11 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
652677 06/10/2019 21:37:36 moitapcode HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 3012 KB
652476 06/10/2019 16:46:44 d19hvbcvt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
652278 06/10/2019 10:03:45 chuongpham7750 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
652267 06/10/2019 09:55:33 tahoangquan2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
651990 05/10/2019 20:37:19 nguyenhieuckt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
651367 04/10/2019 21:38:47 truongkin189 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2508 KB
651248 04/10/2019 19:04:37 quyetthang2002 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
651093 04/10/2019 15:19:41 ngocdeptrai153 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
651051 04/10/2019 14:52:48 milo123199 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
649653 02/10/2019 17:27:58 chienkhamdtv HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2208 KB
649650 02/10/2019 17:21:17 chienkhamdtv HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2228 KB
649571 02/10/2019 15:25:05 kevilstark HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3288 KB
649566 02/10/2019 15:22:42 nguyentra HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
649494 02/10/2019 14:21:34 tuantaitungo123 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
649486 02/10/2019 14:06:33 duong3203 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
649422 02/10/2019 10:25:49 ntlinh0505 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2168 KB
649325 02/10/2019 08:59:02 kenkjn309 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2576 KB
648007 29/09/2019 14:07:32 karasu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
648004 29/09/2019 13:57:32 minhtong2003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
648000 29/09/2019 12:35:10 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
647985 29/09/2019 11:25:26 anhthcsyl2006 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
647807 28/09/2019 23:30:16 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2484 KB
647805 28/09/2019 23:25:43 duongvanson HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
647592 28/09/2019 15:34:16 pinyahoo567 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
646676 26/09/2019 20:54:15 nguyenvanson HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
646553 26/09/2019 18:11:25 CBLtk HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
646514 26/09/2019 16:56:52 lephungha HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
646459 26/09/2019 15:44:19 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
645888 25/09/2019 14:25:16 bac1998 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
645887 25/09/2019 14:22:32 bac1998 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2848 KB
645723 24/09/2019 22:41:47 lhviet HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 734 ms 43452 KB
645544 24/09/2019 18:24:32 badaoteemo1 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2456 KB
645068 23/09/2019 20:55:05 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
644984 23/09/2019 17:14:08 vipno12tiger HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 750 ms 43544 KB
644983 23/09/2019 17:12:51 vipno12tiger HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 875 ms 49772 KB
644976 23/09/2019 17:01:06 ntoan199 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2840 KB
644765 23/09/2019 10:31:38 caubedaumat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2456 KB
644748 23/09/2019 10:10:12 giangbabygo123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 4020 KB
644510 22/09/2019 18:50:44 blackcat2712 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2464 KB
644272 22/09/2019 09:20:43 ptcvp121 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2844 KB
643838 21/09/2019 13:50:22 bonuchiha HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2160 KB
643621 21/09/2019 07:22:33 pmt HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3980 KB
642647 19/09/2019 19:39:51 minhtriet2903 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2472 KB
642352 19/09/2019 11:01:48 BBisthebest HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
641921 18/09/2019 20:54:30 nhattuan722 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
641635 18/09/2019 15:19:48 ldnghia_bl HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3484 KB
641388 18/09/2019 11:14:13 vandat_2003 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 1784 KB
640822 17/09/2019 16:32:25 MinBaoTT HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
640642 17/09/2019 14:56:03 p2t3 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
640413 17/09/2019 10:28:58 hoanhatle HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
640091 16/09/2019 20:03:39 4maxskill4 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
640048 16/09/2019 19:03:48 hoangthai HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
639383 15/09/2019 11:11:39 loilon504 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
639074 14/09/2019 17:50:01 emLaNewBie HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2920 KB
638562 14/09/2019 08:56:56 hieuad88 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
638345 13/09/2019 21:37:46 present HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2840 KB
637465 12/09/2019 22:39:00 pthc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2460 KB
636790 12/09/2019 08:14:32 thienkun HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
636283 11/09/2019 14:46:29 thientho HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2160 KB
636104 11/09/2019 00:44:43 Lan123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2796 KB
636092 10/09/2019 23:43:41 hien2k4 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
634018 08/09/2019 19:06:55 19522456 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 171 ms 12752 KB
633970 08/09/2019 16:26:12 blueshark07 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2896 KB
633829 08/09/2019 11:12:38 Be_happy HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
633027 06/09/2019 14:43:42 shukun HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
632955 06/09/2019 07:37:36 quangminh14 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2072 KB
630292 30/08/2019 17:02:55 vietdung HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2060 KB
630287 30/08/2019 16:55:57 vietdung HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2036 KB
629549 28/08/2019 16:53:28 phamlquangminh HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 140 ms 13852 KB
629394 28/08/2019 11:00:00 trungkienthcsyenlac HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
629326 28/08/2019 01:33:54 lichhoanglich HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2132 KB
629272 27/08/2019 22:27:59 nbphong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2468 KB
629269 27/08/2019 22:25:51 Cat_coder HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2112 KB
628698 26/08/2019 20:29:31 FL_ADC HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2660 KB
628585 26/08/2019 16:37:02 knock2810 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
628551 26/08/2019 15:36:09 akamegakill HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
628376 25/08/2019 21:31:46 nghia HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
626050 24/08/2019 13:30:01 VOTRUNGHOANGHUNG HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2092 KB
625696 23/08/2019 18:17:18 ta HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2352 KB
625476 23/08/2019 09:01:12 Johan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2096 KB
625268 22/08/2019 17:16:39 unglinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2384 KB
625250 22/08/2019 16:28:58 conghieu239 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2124 KB
625167 22/08/2019 12:37:17 thuy_quynh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
625115 22/08/2019 12:09:35 tiendung2306 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
624881 21/08/2019 23:42:29 hiepthuong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2388 KB
624808 21/08/2019 21:20:58 Soledad HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2120 KB
624735 21/08/2019 18:32:10 lethimytien HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
624416 20/08/2019 21:31:27 Thinh_Feline HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
624190 20/08/2019 13:58:11 khongco HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
623709 19/08/2019 01:04:53 lnatuan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
623451 18/08/2019 10:07:13 nguyenthehop HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 703 ms 31460 KB
622943 16/08/2019 22:45:25 vinhhien323 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 1868 KB
622825 16/08/2019 18:14:29 samnguyen867 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3316 KB
621309 15/08/2019 12:56:40 t4k4g1 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2216 KB
621308 15/08/2019 12:53:19 t4k4g1 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2200 KB
621139 14/08/2019 23:47:05 luatpkvl HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 671 ms 29972 KB
621107 14/08/2019 22:49:32 abcdefgh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
620729 14/08/2019 09:46:31 khanhnhi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2420 KB
620523 13/08/2019 19:46:47 thanhduong11 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2420 KB
620459 13/08/2019 16:13:35 zyenz123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
620319 13/08/2019 10:41:12 toancva0105 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2368 KB
620179 12/08/2019 21:47:17 omgursocute HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
619952 12/08/2019 14:48:40 queanh0220 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2364 KB
618730 08/08/2019 21:36:06 0941177356 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2372 KB
618280 08/08/2019 10:24:13 truongkimmai HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2460 KB
617937 07/08/2019 15:23:45 hoangyen27 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1756 KB
617900 07/08/2019 14:49:36 hoangyen27 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2352 KB
617753 07/08/2019 08:58:20 lequocbinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2468 KB
616941 05/08/2019 18:14:18 huynhchiton981 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
616748 05/08/2019 10:51:06 canhtoannct HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
615956 03/08/2019 12:42:39 ristxnd HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
615827 02/08/2019 22:41:13 ristxnd HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
615700 02/08/2019 18:37:42 khanhtran2201 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
615660 02/08/2019 17:36:40 leductoan HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2860 KB
615559 02/08/2019 15:16:03 haminh2003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2180 KB
615548 02/08/2019 15:05:59 huuduc8igc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2464 KB
615336 02/08/2019 08:40:50 baotrancpp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
615214 01/08/2019 22:59:12 thống HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
614557 01/08/2019 00:06:19 legoyb HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
614228 31/07/2019 15:22:47 leson HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2152 KB
613488 30/07/2019 08:12:46 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2124 KB
613383 29/07/2019 21:07:39 Relie_99 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
613327 29/07/2019 20:18:55 Nam20cm HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 765 ms 29448 KB
612872 28/07/2019 23:03:11 tuansan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2464 KB
612851 28/07/2019 22:33:19 ntqh2k2 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3300 KB
612831 28/07/2019 21:55:05 tuansan HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 1796 KB
612531 28/07/2019 09:24:06 dothihoangduyen HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
612165 27/07/2019 13:36:56 luukimhoang2022 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2456 KB
611830 26/07/2019 20:13:37 QuiTzeN HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
611763 26/07/2019 16:58:48 htthinh1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 3016 KB
611632 26/07/2019 12:03:14 Tatsuya HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 3224 KB
611631 26/07/2019 12:02:35 Tatsuya HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3220 KB
611606 26/07/2019 10:45:07 shoanga2k52 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2424 KB
611364 26/07/2019 06:21:02 munrio123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
610841 25/07/2019 12:37:10 Fidisk HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
610566 24/07/2019 22:44:52 funcolor HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
609369 23/07/2019 01:05:40 mashiroshiina HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
609365 23/07/2019 00:55:14 truongthinh14 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
608794 22/07/2019 08:02:23 trandat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 1760 KB
608739 21/07/2019 22:33:42 nmh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1752 KB
608018 19/07/2019 22:13:49 trieutrng HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 2428 KB
608016 19/07/2019 22:09:03 trieutrng HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2372 KB
608014 19/07/2019 22:07:20 trieutrng HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2372 KB
607577 18/07/2019 16:08:04 totanhiep HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
607413 18/07/2019 10:57:59 totanhiep HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2604 KB
607389 18/07/2019 10:42:45 gianghia056 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
607386 18/07/2019 10:41:03 dangnguyen HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
606909 16/07/2019 23:55:16 nguyentrongnghia HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2472 KB
606559 16/07/2019 06:45:48 magicmonster17 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
605981 13/07/2019 08:34:49 zxcvbgt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
605457 11/07/2019 14:28:00 nhhpbc7a1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
605159 10/07/2019 16:33:30 MinhBomNha HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3144 KB
604937 09/07/2019 22:52:53 hoatmt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 3016 KB
604841 09/07/2019 20:44:52 225688093 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
604746 09/07/2019 16:07:41 neos HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2436 KB
604467 09/07/2019 08:10:49 trungtt123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
603711 06/07/2019 12:43:08 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2232 KB
603696 06/07/2019 11:17:38 NguyenVanTan HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 703 ms 29540 KB
603279 05/07/2019 07:52:22 Gib5102 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
603238 04/07/2019 23:47:52 zeatea HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
603234 04/07/2019 23:29:20 zeatea HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
602702 03/07/2019 17:39:08 khuyentran HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
601173 29/06/2019 22:27:24 OotakuO HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
601124 29/06/2019 20:37:52 thaobeoloi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
600829 28/06/2019 21:34:24 quanghuy123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
600769 28/06/2019 18:36:15 H2911 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 171 ms 13556 KB
600766 28/06/2019 18:17:20 quanghuy123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
600765 28/06/2019 18:16:24 quanghuy123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
600724 28/06/2019 16:17:32 dmcs123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
600672 28/06/2019 11:27:44 Assyrian HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2924 KB
600309 27/06/2019 15:50:21 hongphongthp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3264 KB
599041 26/06/2019 22:39:50 TIN10_VUTRINHHOANG HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3204 KB
599039 26/06/2019 22:38:35 TIN10_VUTRINHHOANG HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3204 KB
598341 25/06/2019 14:15:33 mrzin703 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3204 KB
598330 25/06/2019 13:26:51 ngobao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
598082 24/06/2019 20:55:00 hoktro HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2504 KB
597385 23/06/2019 12:53:39 phangiabao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2456 KB
596603 21/06/2019 20:29:22 lethienquan28052006 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
596221 21/06/2019 07:18:25 khuyentrannd HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
596207 21/06/2019 03:40:23 Thanh_Cao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2488 KB
596121 20/06/2019 21:00:51 khuyentrannd HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
596115 20/06/2019 20:40:54 khuyentrannd HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2492 KB
595995 20/06/2019 16:16:32 18T1021208 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
595695 20/06/2019 08:04:51 thanthien HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2464 KB
595287 19/06/2019 09:19:46 baobao07 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
595283 19/06/2019 09:15:36 baobao07 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
594906 18/06/2019 10:38:02 anhchien123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
594389 17/06/2019 15:00:52 truongtop14 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2176 KB
593931 16/06/2019 10:54:07 SadLove HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2468 KB
593929 16/06/2019 10:45:16 ngovandat318 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
593181 14/06/2019 16:08:16 ct390 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
593162 14/06/2019 15:45:06 tuanphantomyb010 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2848 KB
593117 14/06/2019 14:56:09 cyrocs258 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
592832 13/06/2019 21:53:50 Lis2il HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2100 KB
592682 13/06/2019 16:16:10 ABCabc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2912 KB
592247 12/06/2019 09:56:29 trananhprince HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
592126 11/06/2019 19:47:45 tuandzk111cva HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3308 KB
592115 11/06/2019 18:31:45 khanh8a3yl HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
591894 10/06/2019 21:22:14 quypham1422003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
591847 10/06/2019 19:32:15 kickdevil HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
591600 10/06/2019 07:50:34 anhnguyenroux HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3396 KB
591553 09/06/2019 23:08:46 Monster HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
591533 09/06/2019 22:09:22 DieepjAnhr HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
591335 09/06/2019 09:59:30 kugaogll1998 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 10340 KB
591244 08/06/2019 23:49:01 dchy2000 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
591228 08/06/2019 22:42:48 vannguyen HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2204 KB
591131 08/06/2019 15:50:23 ngoctit HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2912 KB
590947 07/06/2019 22:45:52 nguyenhieuckt HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
590940 07/06/2019 22:16:14 canhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2200 KB
590769 07/06/2019 11:43:05 dothiyenlinh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3304 KB
590531 06/06/2019 14:40:26 duckahp000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
590467 06/06/2019 09:41:02 thnhan2005 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
590282 05/06/2019 14:39:37 nhatthanhnguyen610 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2200 KB
590069 04/06/2019 22:58:33 kiki1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3456 KB
590043 04/06/2019 22:07:34 rumita3333 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2184 KB
590010 04/06/2019 21:29:31 tink30nguyen HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2912 KB
589880 04/06/2019 15:05:39 taolaai HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
589877 04/06/2019 15:03:05 dongthatha HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
589492 03/06/2019 14:26:48 18120046 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 281 ms 13180 KB
588846 01/06/2019 08:10:54 nguyenhoainam HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2448 KB
588415 30/05/2019 22:49:45 khiem123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
588185 30/05/2019 15:06:28 manhhungtt2019 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2860 KB
587058 27/05/2019 14:27:57 Gib5102 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
586817 26/05/2019 16:28:49 Evil HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1808 KB
586580 25/05/2019 20:23:33 vanquyvct HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
586123 24/05/2019 10:13:08 musubi HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2472 KB
586085 23/05/2019 23:49:10 Thanh_Cao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
585867 23/05/2019 13:43:35 huatho131 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2568 KB
585015 21/05/2019 16:23:38 biabeogo147 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
584985 21/05/2019 15:48:09 leduyminh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2912 KB
584931 21/05/2019 11:22:12 tandapchai HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2920 KB
584916 21/05/2019 10:35:51 rsattlpalpha HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2916 KB
584873 21/05/2019 09:14:14 dendi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2916 KB
584666 20/05/2019 19:09:37 KayTran HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
584157 18/05/2019 21:20:58 khuongvutramanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
584156 18/05/2019 21:19:58 khuongvutramanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2552 KB
584113 18/05/2019 16:37:39 thaomeo HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
584042 18/05/2019 09:35:06 duongmaiquy2003 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2536 KB
583725 17/05/2019 08:12:10 NQT1998 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3280 KB
582557 14/05/2019 00:17:01 hh1305 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2776 KB
581925 11/05/2019 00:13:21 phuphuphu123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2792 KB
581924 11/05/2019 00:12:34 phuphuphu123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2824 KB
581377 08/05/2019 21:41:10 ngocbao113 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
581159 07/05/2019 22:22:14 dongLinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2640 KB
580831 06/05/2019 10:45:31 Anhhatca72 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3296 KB
580829 06/05/2019 10:38:54 Anhhatca72 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3300 KB
580780 06/05/2019 09:02:13 VanTy HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2900 KB
580596 05/05/2019 13:44:50 nguyenmih HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2856 KB
580512 05/05/2019 02:17:11 trieutanhung93 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3288 KB
580395 04/05/2019 20:54:57 tiennl HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3152 KB
579371 02/05/2019 13:31:34 abc125 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
579330 02/05/2019 11:32:50 rimuru HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
579067 01/05/2019 09:25:43 nhan05102000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2772 KB
579017 30/04/2019 21:51:36 TranHung HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3188 KB
578921 30/04/2019 17:26:02 đuongt09062003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2472 KB
578888 30/04/2019 12:05:12 Newps HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
578733 29/04/2019 16:15:56 tuananh778999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2200 KB
577860 29/04/2019 01:52:33 TranLeNhuQuynh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2816 KB
577404 27/04/2019 09:47:50 Nhóc_Lùn HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2816 KB
577060 26/04/2019 10:47:55 havu HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2816 KB
576848 25/04/2019 21:38:53 votthichaua HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3180 KB
576232 23/04/2019 15:57:12 quangucich2000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 80560 KB
575575 20/04/2019 14:47:38 xxxx HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
574896 18/04/2019 14:49:49 dvmduc_k36_chv HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3260 KB
574599 17/04/2019 21:29:01 thien306 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2080 KB
574487 17/04/2019 15:05:11 12052000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3180 KB
573833 16/04/2019 14:50:18 trung_hieu_k36_chv HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3256 KB
573818 16/04/2019 08:41:52 16122001 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
573613 15/04/2019 21:29:35 HuyHoàng_K36_CHV HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
573341 15/04/2019 08:51:40 tuan3655 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2812 KB
573096 14/04/2019 15:55:08 tacongnam HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1752 KB
572855 13/04/2019 23:25:33 hoaf13 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
572480 12/04/2019 23:58:55 thongnguyen050999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
572478 12/04/2019 23:53:52 thongnguyen050999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
572477 12/04/2019 23:53:12 thongnguyen050999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2380 KB
572476 12/04/2019 23:51:33 thongnguyen050999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2380 KB
572475 12/04/2019 23:40:59 thongnguyen050999 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2388 KB
572367 12/04/2019 21:08:05 carcinogen HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2740 KB
572227 12/04/2019 11:06:45 meocondp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 62 ms 2384 KB
571482 10/04/2019 08:02:08 KhongBietLam HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
570506 08/04/2019 14:44:46 cucxinh2911 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
570462 08/04/2019 11:17:35 onehit HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
570270 07/04/2019 21:39:59 hainam HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2480 KB
569525 05/04/2019 13:37:12 Vinhh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3140 KB
569165 04/04/2019 12:27:05 proloc12 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2376 KB
569158 04/04/2019 11:01:56 ngbn112358 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1736 KB
569115 04/04/2019 09:03:44 lapphan2908 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
568770 03/04/2019 14:27:11 hongly HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
568269 02/04/2019 11:25:54 Newplayers12 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
568246 02/04/2019 10:48:14 17000547 HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 562 ms 33472 KB
568244 02/04/2019 10:37:42 ndt174 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
568238 02/04/2019 10:22:06 truongthienlocTH HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
568199 02/04/2019 08:41:02 ducanh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1840 KB
567849 01/04/2019 01:19:39 thanhcong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
567798 31/03/2019 21:28:03 vanhsusu03 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
567744 31/03/2019 19:06:51 nambxvp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
567485 31/03/2019 07:44:22 Hai HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
567371 30/03/2019 20:46:21 april2003 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2900 KB
567289 30/03/2019 15:43:23 19ngaoda6 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
567033 29/03/2019 21:16:55 truonghoanghan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
567030 29/03/2019 21:14:32 truonghoanghan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
566844 29/03/2019 09:25:58 nguyenmaivinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2468 KB
566215 28/03/2019 09:07:38 trung5kvshthlnqk38b HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
566053 27/03/2019 23:09:16 proptit_12_1_13 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 3248 KB
566040 27/03/2019 22:58:24 WhileBlack HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1820 KB
565979 27/03/2019 22:01:49 Evil HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
565177 26/03/2019 20:42:37 phongan105 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
564743 25/03/2019 19:54:38 minhbeta HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
564736 25/03/2019 19:45:30 daothanhloc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2456 KB
564731 25/03/2019 19:02:58 thedemonstuan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
564649 25/03/2019 13:10:24 hosithao HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
564574 25/03/2019 08:51:04 uchiha HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1772 KB
564572 25/03/2019 08:50:01 ducnhannguyen2410 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1764 KB
564242 24/03/2019 11:26:05 ngoctoan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
564132 23/03/2019 22:51:41 tranthuyan1234 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 2468 KB
563841 23/03/2019 00:57:44 thangitcbg HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
563801 22/03/2019 23:06:02 hoangkings100 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 3204 KB
563574 22/03/2019 15:17:07 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 3140 KB
563555 22/03/2019 15:01:19 0919211420 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
563546 22/03/2019 14:52:54 nambii HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
563526 22/03/2019 14:29:59 vuonghuyen2006 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
563515 22/03/2019 14:13:02 phuonghoa HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
563226 22/03/2019 00:02:14 nhtm HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
562439 20/03/2019 08:08:48 pdhuy2002 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
562427 20/03/2019 07:28:52 lecungtien HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
561926 18/03/2019 21:05:47 huytda2 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2396 KB
561885 18/03/2019 20:14:20 dangptpt_ HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
561554 17/03/2019 20:38:59 thiennhanui HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
561128 16/03/2019 16:03:19 nguyenhau HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
561017 16/03/2019 09:05:00 ngocminhta HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
560925 15/03/2019 23:07:32 Nducnha HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
560917 15/03/2019 23:01:11 Nducnha HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
560886 15/03/2019 21:51:23 quanthcstrieuthanh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
560829 15/03/2019 20:56:52 tototete HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
560817 15/03/2019 20:49:50 hoannguyenngoc22 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
560764 15/03/2019 17:25:18 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
559263 12/03/2019 19:28:41 lshuutoan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 10304 KB
558908 12/03/2019 09:19:06 minas_0213 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
558606 11/03/2019 20:50:32 MR_Asshole HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
558470 11/03/2019 17:04:53 Alice0801 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
558279 11/03/2019 13:44:38 Nguyenphanthanhbinh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
558166 11/03/2019 10:26:29 kingwin_277 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
558149 11/03/2019 10:22:47 quynhd_1308 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
558017 11/03/2019 09:05:09 ngtrkien18 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2848 KB
557712 10/03/2019 18:06:22 david0403 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
557444 09/03/2019 22:08:20 Best HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
557393 09/03/2019 20:58:58 WhileBlack HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 1780 KB
557357 09/03/2019 19:24:09 heo HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3172 KB
557356 09/03/2019 19:23:01 heo HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3176 KB
556491 07/03/2019 19:33:05 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
556488 07/03/2019 19:32:37 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
556063 07/03/2019 08:17:06 hongduyen29 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
555800 06/03/2019 20:31:15 buihongxuyenk98lhp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
554822 04/03/2019 21:22:32 nguyenvu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
554532 04/03/2019 07:51:09 h_giaotvn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
554405 03/03/2019 20:25:11 18120461 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2964 KB
554328 03/03/2019 15:05:15 namlawng123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
553991 02/03/2019 13:53:28 thuy12052004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
553794 02/03/2019 09:04:21 Reset_For_VOI HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
553734 02/03/2019 08:22:02 kutroll254 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2452 KB
553643 01/03/2019 23:04:12 ykhanh205 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
553501 01/03/2019 20:28:40 nqvmystery123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
553492 01/03/2019 20:16:46 nguyenthanhnga HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
553244 01/03/2019 10:54:23 start008 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
552949 28/02/2019 20:11:13 inomatit82 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
552295 27/02/2019 16:50:33 phatdoan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
552174 27/02/2019 10:33:51 hungcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
552173 27/02/2019 10:26:09 MINHKHANG HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1844 KB
551722 26/02/2019 15:02:21 0369191689 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
551631 26/02/2019 11:30:10 hunguet HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2904 KB
551630 26/02/2019 11:28:05 hunguet HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
551421 25/02/2019 21:02:11 tuancanhktpm HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
550897 24/02/2019 20:37:36 lamcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1764 KB
550896 24/02/2019 20:36:54 lamcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
550895 24/02/2019 20:36:39 lamcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
550891 24/02/2019 20:32:04 lamcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1780 KB
550673 24/02/2019 09:22:44 nexus26 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
550659 24/02/2019 09:06:33 khuyentrannd HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 3252 KB
550654 24/02/2019 08:58:03 yasuoghostblade HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
550652 24/02/2019 08:57:17 thanhtungmk147 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
550333 23/02/2019 15:05:34 phuquang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2852 KB
550065 22/02/2019 20:13:30 cptkhai HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
549770 22/02/2019 00:00:12 Nobita004 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
549748 21/02/2019 22:16:43 Lam22062002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
548701 19/02/2019 23:01:45 rianta9 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
548171 18/02/2019 22:21:37 omlgg HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
547870 17/02/2019 23:27:07 HMĐ_191 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2924 KB
547818 17/02/2019 21:30:28 tranthuyan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
547805 17/02/2019 21:15:26 tranthuyan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
547709 17/02/2019 13:26:13 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
547707 17/02/2019 13:25:30 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
547671 17/02/2019 10:42:58 kzDragon5 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 1764 KB
547668 17/02/2019 10:39:24 kzDragon5 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1772 KB
547654 17/02/2019 10:15:44 kzDragon5 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 1756 KB
547102 15/02/2019 21:43:18 phungduyminh1802 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2444 KB
546540 14/02/2019 22:17:55 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
546406 14/02/2019 16:06:54 ducminhtrinh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
546303 14/02/2019 10:51:32 ngoctuannguyen HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
546164 13/02/2019 21:53:15 hungthanhlegend HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
545964 13/02/2019 14:50:23 akira12 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2376 KB
545625 12/02/2019 18:27:16 VGK_Cr7 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
545302 12/02/2019 06:58:49 myhorizon HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
544470 09/02/2019 20:26:05 SHieu8a3TDN2017 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
544066 08/02/2019 00:02:05 hoangducsmagic2 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1840 KB
543973 07/02/2019 17:48:37 VPFFV HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
543888 07/02/2019 14:04:30 khanha2k46pbc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
543534 05/02/2019 14:28:17 gacodelam123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
543423 04/02/2019 22:40:21 NoFace HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1872 KB
543027 03/02/2019 14:00:55 ducnhannguyen2410 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
542738 02/02/2019 20:51:37 nguyenhuy2k2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
542702 02/02/2019 19:06:23 nhoksikute HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
542367 01/02/2019 11:41:03 phamanducvinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2916 KB
542186 31/01/2019 14:27:27 thecuongthehieu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2544 KB
542092 31/01/2019 07:12:43 tutinit2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
541844 30/01/2019 12:27:02 phamduccuong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3232 KB
541646 29/01/2019 16:02:30 01275004744 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
541310 28/01/2019 14:14:11 haiprot1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 3216 KB
540889 26/01/2019 22:25:28 TTree HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
540873 26/01/2019 22:05:10 huydcmm HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2776 KB
540336 25/01/2019 15:10:21 kangoc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
540327 25/01/2019 15:05:26 transuna HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
540304 25/01/2019 14:44:08 Hedgehog2411 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2772 KB
540302 25/01/2019 14:43:23 viettien52 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2772 KB
540300 25/01/2019 14:42:09 Hedgehog2411 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2772 KB
540296 25/01/2019 14:39:18 KenNTQH HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
540292 25/01/2019 14:38:40 socday HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
540267 25/01/2019 14:31:34 Paikugon HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
539981 24/01/2019 18:03:57 baokha HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2752 KB
539871 24/01/2019 13:03:59 calipso HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2736 KB
539700 23/01/2019 18:40:32 hoangnguyen29 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
538535 20/01/2019 16:03:13 lugeiu2911 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
538127 19/01/2019 06:37:46 meoconxinhxan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2836 KB
537488 17/01/2019 11:11:32 nhatha32 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
537431 17/01/2019 09:01:00 uchiha HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
537369 16/01/2019 23:12:45 nhuricute HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
537046 16/01/2019 10:21:38 leminhhieust HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2996 KB
536997 15/01/2019 23:29:49 asdsderfedf HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
536996 15/01/2019 23:28:40 asdsderfedf HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
536600 15/01/2019 14:04:45 conmeocon HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
536599 15/01/2019 14:04:13 conmeocon HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
535734 13/01/2019 10:11:07 tienhoang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
535366 12/01/2019 14:39:49 jdkun123258TDMU HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3320 KB
535180 11/01/2019 22:26:28 datviphvt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2116 KB
534831 11/01/2019 11:51:53 MRone04 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 3180 KB
534805 11/01/2019 10:32:13 Backtracking HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2832 KB
534699 11/01/2019 07:40:47 april2003 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2880 KB
534697 11/01/2019 07:39:52 april2003 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 3280 KB
534651 11/01/2019 00:56:15 phamcham HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2872 KB
534650 11/01/2019 00:48:37 phamcham HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2872 KB
534122 10/01/2019 14:03:26 000DANG HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
534121 10/01/2019 14:02:53 000DANG HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
534120 10/01/2019 14:02:52 000DANG HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
534118 10/01/2019 14:01:31 truongltt8c HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
534110 10/01/2019 13:45:33 mrhung1999vnvn HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3260 KB
533993 10/01/2019 10:14:01 xiabui HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3260 KB
533699 09/01/2019 20:13:30 banana2k HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
533687 09/01/2019 20:02:21 dylanrohdes HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 3224 KB
533678 09/01/2019 19:58:00 dylanrohdes HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 4008 KB
533615 09/01/2019 19:12:56 vinhquangqbvn HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 2448 KB
533602 09/01/2019 18:52:28 HLShindora HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 171 ms 13644 KB
533598 09/01/2019 18:30:33 richardannowit HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2856 KB
533597 09/01/2019 18:29:14 tadat216 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
533596 09/01/2019 18:18:04 jvamtruong HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
533492 09/01/2019 13:14:15 sonpham056 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 3072 KB
533041 08/01/2019 15:32:07 Chirox HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2808 KB
533010 08/01/2019 15:01:47 tiendatgpc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
533008 08/01/2019 14:58:10 ngocduygpc8a1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
533007 08/01/2019 14:58:09 dothanhhai8a4 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
533006 08/01/2019 14:57:58 khanhthcsbinhbo9a HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
532987 08/01/2019 14:47:06 bjobjobjo113 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
532982 08/01/2019 14:45:37 bjobjobjo113 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
531547 06/01/2019 10:57:00 Member HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2284 KB
531495 06/01/2019 10:27:45 ntoanh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
531494 06/01/2019 10:27:37 biabeogo147 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
531481 06/01/2019 10:10:04 biabeogo147 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
531462 06/01/2019 09:53:03 blackcat2710 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
531415 06/01/2019 08:59:28 minhtrieutvn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
531302 05/01/2019 21:48:21 ducthangivicii HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2208 KB
531241 05/01/2019 20:47:07 MH307 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
531161 05/01/2019 18:53:40 nakrothpro HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
531125 05/01/2019 16:24:24 caikimdat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2496 KB
530646 04/01/2019 21:39:29 Summer8103 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2916 KB
530490 04/01/2019 19:43:11 tanchan769 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2916 KB
530396 04/01/2019 16:22:32 Neptune HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
529961 03/01/2019 23:11:26 nhanhuuhieu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2920 KB
529761 03/01/2019 20:28:17 thanhtuthcsyenlac HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
529410 02/01/2019 21:48:03 kimtoi_123 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 3352 KB
529316 02/01/2019 19:29:58 khanhkjhave HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
528347 02/01/2019 08:19:52 tuanltt1252004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
526973 11/12/2018 20:51:15 tanchan679 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2916 KB
526432 10/12/2018 21:34:51 anhlavipnd199 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
526431 10/12/2018 21:34:01 anhlavipnd199 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
525855 09/12/2018 19:21:25 tieucotdau145 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 93 ms 6860 KB
525775 09/12/2018 15:27:38 i_Icode0014 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
525449 08/12/2018 19:43:00 HeoSolji HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
525408 08/12/2018 18:17:15 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
524201 05/12/2018 21:49:17 lethuyyl HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
523880 05/12/2018 09:34:37 lamcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
523478 04/12/2018 14:51:57 XuanPhuc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
523434 04/12/2018 12:12:41 zzkubinzz01 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
523334 03/12/2018 22:21:10 hoangviethang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2536 KB
522946 03/12/2018 11:07:40 ngocdu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 62 ms 3208 KB
522773 02/12/2018 21:06:02 6vienhdt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2496 KB
522126 01/12/2018 16:57:47 quyen_8a3_tdn HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1124 KB
521914 30/11/2018 21:31:55 minhhaiyl132 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2660 KB
521694 30/11/2018 16:23:23 thienhue123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
521325 29/11/2018 16:17:06 tanchan679 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
521305 29/11/2018 15:53:28 vivimini110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
521304 29/11/2018 15:53:13 vivimini110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1520 KB
521301 29/11/2018 15:52:48 vivimini110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
521297 29/11/2018 15:51:52 vivimini110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
521294 29/11/2018 15:51:06 vivimini110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
520974 28/11/2018 19:41:31 duycqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
520485 27/11/2018 15:54:01 thanhtungmk147 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
520484 27/11/2018 15:53:51 yasuoghostblade HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
520457 27/11/2018 15:30:56 akigaming HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
520082 26/11/2018 19:48:35 yn2493 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1760 KB
520079 26/11/2018 19:45:04 minhvuthcsyl HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
519863 26/11/2018 11:20:57 duycuong295 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 10288 KB
519782 26/11/2018 08:50:08 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
519674 25/11/2018 22:14:43 quangduyluu123 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1816 KB
519553 25/11/2018 20:28:20 gbking2003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
519204 25/11/2018 00:20:23 bluesky_ HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
518618 24/11/2018 07:22:07 cuongyd1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
518231 23/11/2018 14:46:05 jackytrung2001 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
518228 23/11/2018 14:45:01 jackytrung2001 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
518180 23/11/2018 13:49:38 vmt120203 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
518129 23/11/2018 10:51:35 tanchan679 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
518114 23/11/2018 10:29:11 duy0805 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
518101 23/11/2018 10:21:00 Qanh29 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
517958 22/11/2018 23:14:56 hoangphan4256 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2196 KB
517820 22/11/2018 20:39:26 zichanchan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 4816 KB
517814 22/11/2018 20:36:29 zichanchan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 4036 KB
517804 22/11/2018 20:27:43 ffrederick HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1808 KB
517769 22/11/2018 19:57:22 lamcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
517744 22/11/2018 19:34:09 dinhtrongchien HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 80548 KB
517707 22/11/2018 17:24:16 11111111111111 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
517662 22/11/2018 16:36:09 Qanh29 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
517036 21/11/2018 21:24:05 tuancqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
517001 21/11/2018 20:54:33 hungcqt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
516441 20/11/2018 21:13:35 HUT_TOAN HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
516413 20/11/2018 20:44:04 NguyenHoangqQuya2 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
515851 19/11/2018 20:45:33 michealle HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
515775 19/11/2018 19:20:27 hduoc2003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
515774 19/11/2018 19:19:58 hduoc2003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1820 KB
515719 19/11/2018 15:12:17 vinhhuong0802 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
515700 19/11/2018 14:48:43 ayakoyuuki HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
515699 19/11/2018 14:48:23 ayakoyuuki HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
515698 19/11/2018 14:48:00 ayakoyuuki HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
515177 18/11/2018 21:16:01 anhnguyen123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2872 KB
514984 18/11/2018 16:32:07 trieungocminh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
514982 18/11/2018 16:31:19 trieungocminh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
514978 18/11/2018 16:28:18 trieungocminh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
514956 18/11/2018 15:50:37 nhqk27499 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
514916 18/11/2018 14:06:37 Teddy HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2504 KB
514473 17/11/2018 22:05:35 minhquan052003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
514147 17/11/2018 09:35:22 hoangtrang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 6440 KB
514137 17/11/2018 09:32:41 duth HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
514102 17/11/2018 09:20:07 cutrung2802 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 6440 KB
514022 17/11/2018 06:19:43 mtpntu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
513743 16/11/2018 18:35:17 mtpntu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
513705 16/11/2018 17:45:33 mtpntu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
513513 16/11/2018 15:03:41 tridung HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
513501 16/11/2018 14:53:50 trantoantp01 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
513473 16/11/2018 14:37:36 01692160890 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
513404 16/11/2018 12:04:23 trantien151198 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
513248 16/11/2018 01:03:40 Backtracking HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
513245 16/11/2018 01:03:18 Backtracking HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2892 KB
512981 15/11/2018 20:02:24 chiena2cvp HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1840 KB
512375 15/11/2018 12:08:40 anhvippro123z HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
511653 14/11/2018 22:12:10 NghiaCPP HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2516 KB
511550 14/11/2018 20:19:52 ppc99er HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3292 KB
510997 13/11/2018 20:43:51 ppc99er HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2856 KB
510201 12/11/2018 23:24:48 daomanhcuong173 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2892 KB
509622 11/11/2018 21:38:47 thaolinh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
509315 11/11/2018 16:06:56 Cá37 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
507587 08/11/2018 16:58:27 Neptune HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
507580 08/11/2018 16:54:30 Neptune HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2756 KB
507163 07/11/2018 22:03:21 lmpars HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2320 KB
507110 07/11/2018 21:22:09 phatdoan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2748 KB
506815 07/11/2018 16:21:34 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2188 KB
506518 07/11/2018 07:53:31 lehoanggiang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
506430 06/11/2018 22:58:49 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2612 KB
506239 06/11/2018 20:08:54 dfwapekko HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2880 KB
505898 06/11/2018 14:44:50 hachanh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
505663 05/11/2018 23:27:56 khoinguyentdmu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
505274 05/11/2018 17:05:13 maytinhpc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
505067 05/11/2018 11:07:04 neohp97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3136 KB
504582 04/11/2018 17:56:13 59130929 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
504581 04/11/2018 17:54:32 59130929 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
504577 04/11/2018 17:49:37 59130929 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2452 KB
504576 04/11/2018 17:47:51 59130929 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3088 KB
504479 04/11/2018 12:11:31 gavangken HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
504396 04/11/2018 09:31:22 quocppa123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2920 KB
502334 01/11/2018 14:06:38 gavangken HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
501285 30/10/2018 22:22:14 VPFFV HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
501233 30/10/2018 21:40:04 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
500876 30/10/2018 15:29:22 bichtuyen123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
500744 30/10/2018 14:22:04 gavangken HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
500688 30/10/2018 12:38:26 diemqui110105 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
500314 29/10/2018 16:53:11 vudangkhoi2003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
500170 29/10/2018 10:52:41 khochimtoai123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3184 KB
499997 28/10/2018 22:03:23 minh713823 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3252 KB
499897 28/10/2018 19:36:32 bk201 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2972 KB
499653 28/10/2018 08:42:42 ntoanh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
499504 27/10/2018 21:56:22 nhuphuc2204 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
499501 27/10/2018 21:53:15 nhuphuc2204 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
498925 26/10/2018 23:33:12 binbmt1234 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2900 KB
498465 26/10/2018 11:43:02 thienchidh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
498460 26/10/2018 11:39:06 trantien151198 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
498335 26/10/2018 10:17:38 vanminh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
497678 25/10/2018 14:46:33 hanluc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
497677 25/10/2018 14:45:56 hanluc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
497584 25/10/2018 12:27:41 hieu1751220089 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
496928 24/10/2018 17:28:31 StephenToan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
496923 24/10/2018 16:46:42 thienngoc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
496865 24/10/2018 15:35:55 sunepi719 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
496864 24/10/2018 15:35:31 sunepi719 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
496434 23/10/2018 21:32:55 ceberos4800 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
495964 23/10/2018 09:40:37 vohieu751 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 1792 KB
495756 22/10/2018 21:04:47 cogang123 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2440 KB
495512 22/10/2018 11:10:36 bao2342 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2224 KB
495393 22/10/2018 00:47:55 thochit HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
494815 20/10/2018 22:22:02 kid2201 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 4088 KB
494641 20/10/2018 14:18:29 leviettttnh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
494291 19/10/2018 20:02:54 Linh_Moi_T32 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
492811 18/10/2018 22:09:32 sang123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2792 KB
492722 18/10/2018 21:04:17 nguyenxuanlinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2412 KB
492648 18/10/2018 20:14:35 hieunguyenthi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2412 KB
492628 18/10/2018 19:54:13 dnhung1997 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2788 KB
492552 18/10/2018 18:01:22 quangtienlkhigh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
492425 18/10/2018 15:48:11 haihaihaihai0123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2788 KB
491425 17/10/2018 09:19:38 hoangthang11051 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2876 KB
491246 16/10/2018 22:14:58 vhpcoder17203 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
491054 16/10/2018 19:41:59 vietduct32 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1816 KB
490310 15/10/2018 23:48:00 admin20 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
490095 15/10/2018 21:01:37 nghiaphamln HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
489977 15/10/2018 19:39:11 nguyenkq HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
489918 15/10/2018 16:23:14 MinhDevC HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
489553 14/10/2018 23:38:30 malloc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
489195 14/10/2018 16:16:30 quyhugo158 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
489194 14/10/2018 16:15:52 quyhugo158 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
489098 14/10/2018 10:57:11 hoangnghiaviet HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1848 KB
488777 13/10/2018 21:15:48 tqh0806 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
488099 12/10/2018 22:36:57 minh98 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2868 KB
487781 12/10/2018 18:23:52 kokokj124 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2456 KB
487780 12/10/2018 18:23:25 GauNguyenCon HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2456 KB
487779 12/10/2018 18:23:20 nminhanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2456 KB
487778 12/10/2018 18:22:00 tranthanh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
487777 12/10/2018 18:21:14 DucThanh97 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
487776 12/10/2018 18:20:35 Socola_Đại_Ca HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
487773 12/10/2018 18:18:17 Enoughtodie99 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2456 KB
487772 12/10/2018 18:18:17 linhoccho HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2456 KB
487771 12/10/2018 18:18:15 Socola_Đại_Ca HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
487769 12/10/2018 18:17:49 TICHPX HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2456 KB
487408 12/10/2018 14:29:45 mta HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 3220 KB
487334 12/10/2018 10:44:48 vtvui1803 HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 109 ms 5640 KB
487148 12/10/2018 08:50:39 IT_LVT HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 6436 KB
486563 11/10/2018 19:55:21 soloking HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
486255 11/10/2018 15:05:57 trinhcongtai HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2540 KB
484549 10/10/2018 11:26:50 nnphucthinh01 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2660 KB
484496 10/10/2018 09:46:13 nguyenledinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2468 KB
484494 10/10/2018 09:39:27 nguyenledinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2856 KB
484417 10/10/2018 00:52:22 dchy2000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2444 KB
484416 10/10/2018 00:51:13 dchy2000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2444 KB
484415 10/10/2018 00:49:22 dchy2000 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2828 KB
484013 09/10/2018 16:03:32 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2204 KB
484001 09/10/2018 15:59:31 abcdefghi HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
483396 08/10/2018 21:14:05 dungprovn HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2588 KB
483230 08/10/2018 17:09:47 lehoang HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
483097 08/10/2018 11:46:42 onism HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
482883 07/10/2018 21:34:34 hoangndu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
482124 06/10/2018 20:39:03 DSQT HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2436 KB
481175 05/10/2018 15:52:45 xoaphm HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 203 ms 18004 KB
480966 05/10/2018 13:05:28 vanan9205 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
480825 05/10/2018 09:22:30 nguyenhung1903 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2400 KB
479848 04/10/2018 08:23:13 snowynguyen HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3148 KB
479638 03/10/2018 20:53:04 khoa_8a3_tdn HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
479525 03/10/2018 18:56:01 ninja_sunflower HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
479518 03/10/2018 18:52:07 ngobao HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
478944 02/10/2018 20:23:45 l3aymax HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3236 KB
478881 02/10/2018 18:38:01 hitu08 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
478878 02/10/2018 18:34:37 hitu05 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3196 KB
478547 02/10/2018 12:02:15 bangtanboys HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
478122 01/10/2018 21:23:45 thien0914033912 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
477605 01/10/2018 00:08:05 kami HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
477602 01/10/2018 00:03:11 phuocbuiduc HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 265 ms 17764 KB
477186 30/09/2018 14:27:52 hitu07 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2880 KB
477155 30/09/2018 13:22:14 tienhoang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3280 KB
477103 30/09/2018 11:10:39 a2k47phan_18 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3280 KB
476463 29/09/2018 14:30:55 trungnguyenlak2003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3220 KB
476401 29/09/2018 11:30:29 hwngnay HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
476389 29/09/2018 11:10:43 1900plus HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
475692 28/09/2018 10:59:46 lengocphuc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
474911 27/09/2018 15:11:11 linhcoca888 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
474768 27/09/2018 08:23:11 kenkjn309 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2876 KB
474397 26/09/2018 18:14:52 cenzter HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 156 ms 11844 KB
473627 25/09/2018 15:45:08 anhquoc831997 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3596 KB
473384 25/09/2018 09:57:24 minhduc331ns HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
473189 24/09/2018 23:16:42 phuocanh1625 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
473175 24/09/2018 22:51:40 hitumaster HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2848 KB
473054 24/09/2018 20:05:57 tranthanhhai HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3196 KB
472285 23/09/2018 13:25:02 MTA_Asteria HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
472267 23/09/2018 12:20:53 nguyen83 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1840 KB
472159 23/09/2018 07:13:21 masteroffood HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
471719 22/09/2018 12:30:42 Ngoc_Nguyen_7398 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2848 KB
471326 21/09/2018 15:53:30 hoangteo0103 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2844 KB
471253 21/09/2018 14:30:21 pks0v1p HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3388 KB
470013 19/09/2018 23:35:58 anhdhhp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
469983 19/09/2018 23:08:35 zxcvbnm HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
469946 19/09/2018 22:33:01 nghialuffy HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 171 ms 12572 KB
469942 19/09/2018 22:31:19 nghialuffy HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 203 ms 12208 KB
469911 19/09/2018 21:38:33 nguyenthanhhien HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
469429 18/09/2018 21:34:16 C_Hiếu_k36CHV HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
469386 18/09/2018 20:51:45 nvq2309 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2880 KB
469054 18/09/2018 15:58:46 LoHong2k3_IT_K36 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3260 KB
468041 16/09/2018 16:06:22 12hooks HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
467158 15/09/2018 12:39:53 b1706592 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
467156 15/09/2018 12:38:27 b1706592 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
466807 14/09/2018 19:57:39 cotyey HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
466715 14/09/2018 16:27:49 hitu01 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1776 KB
466564 14/09/2018 14:02:07 black_stone HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3208 KB
466319 13/09/2018 21:30:01 ILS18_22 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2804 KB
465417 12/09/2018 15:37:51 NQT1998 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
465398 12/09/2018 15:22:41 NamDo HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
464987 11/09/2018 22:43:14 red HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2884 KB
464207 10/09/2018 22:32:55 ChuyenVanNQD HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1776 KB
464189 10/09/2018 22:11:48 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2152 KB
464105 10/09/2018 21:05:33 haicao2805 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
464090 10/09/2018 20:44:27 xuanvuong HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
463904 10/09/2018 15:29:12 ngochuy HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
463903 10/09/2018 15:28:42 vanduc11a2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
463902 10/09/2018 15:28:06 vanduc11a2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
463900 10/09/2018 15:27:45 ngochuy HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
463884 10/09/2018 15:20:30 ncub22k2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
463167 09/09/2018 13:53:51 hellosunny HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2832 KB
463080 09/09/2018 10:32:24 094175234 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2424 KB
463072 09/09/2018 10:28:52 pvannvu2512 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3196 KB
462778 08/09/2018 19:39:45 letandatty211 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
461594 06/09/2018 22:19:07 maihuuton987 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2156 KB
460503 04/09/2018 23:13:30 DeathGun HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 4052 KB
460497 04/09/2018 22:47:24 BVs_cớp HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 3832 KB
460400 04/09/2018 21:04:36 phuong2003vtvip HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
460284 04/09/2018 18:26:51 sungtranna0801 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
460184 04/09/2018 15:32:33 NhiemHK HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
459464 03/09/2018 12:36:20 VINH_17_50 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
459409 03/09/2018 11:03:16 lekyatc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
458620 01/09/2018 16:40:23 zolydyck00 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
457576 30/08/2018 14:25:16 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 3224 KB
457389 30/08/2018 07:54:14 HHHHHHHH HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3228 KB
457085 29/08/2018 15:52:08 trivonhan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3224 KB
456760 28/08/2018 22:15:25 DeBruyne HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2452 KB
456723 28/08/2018 20:47:47 rangnokapk HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
456613 28/08/2018 17:05:30 hitu04 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 6340 KB
456084 27/08/2018 14:53:04 huuthien1102 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
456083 27/08/2018 14:48:33 nguyen041202 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
455685 25/08/2018 21:14:25 trungkenbi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
455583 25/08/2018 15:45:00 viet2805 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
455557 25/08/2018 14:56:45 FireArcanist HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
455534 25/08/2018 13:51:51 hitu02 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
455532 25/08/2018 13:48:10 hitu02 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
455294 24/08/2018 21:28:49 MTAK53 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
455247 24/08/2018 19:49:23 KimTuyen HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3292 KB
455185 24/08/2018 15:41:19 viethoang99 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
455010 23/08/2018 23:14:28 hitu03 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3296 KB
455007 23/08/2018 23:04:32 an HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
454729 23/08/2018 15:15:01 haodeptrai HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2512 KB
454727 23/08/2018 15:13:21 elkunpham HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
454716 23/08/2018 15:03:38 Tran_Thanh_Oai97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
454674 23/08/2018 14:27:37 hungvu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
454671 23/08/2018 14:24:00 ducthinh2111 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
453919 21/08/2018 21:35:23 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3320 KB
453417 20/08/2018 20:42:23 nhanspy HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2920 KB
453308 20/08/2018 15:37:37 YoriHarumi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3316 KB
452884 19/08/2018 00:59:56 leducnhuan281297 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2352 KB
452883 19/08/2018 00:59:23 leducnhuan281297 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2352 KB
452316 17/08/2018 19:18:17 kalylenny HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
450992 15/08/2018 10:43:54 vutrungnghia HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2800 KB
450970 15/08/2018 10:13:50 ttrungg HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
450638 14/08/2018 17:46:58 Meliodas HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
450632 14/08/2018 16:53:19 loideptra1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
450631 14/08/2018 16:50:50 long68910 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
450599 14/08/2018 15:54:40 kien672002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
450282 13/08/2018 20:45:52 finnick_tran HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
449751 12/08/2018 20:05:14 Asteross HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
449573 12/08/2018 13:52:12 jsomebodywtbl HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2856 KB
449423 12/08/2018 01:17:03 10ngocanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
449180 11/08/2018 14:15:29 tashagospel123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 62 ms 2008 KB
449079 11/08/2018 00:43:18 ngockhain HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
449069 11/08/2018 00:11:03 ngockhain HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3252 KB
448978 10/08/2018 17:29:41 Thethvl123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
447937 07/08/2018 21:36:41 nhamtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 62 ms 1964 KB
447924 07/08/2018 21:07:27 NguyenNhatMinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
447763 07/08/2018 14:27:34 hung30052002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
447572 06/08/2018 16:31:07 Henrytai2005 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3224 KB
447508 06/08/2018 10:33:01 truonghxpt1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3196 KB
447482 06/08/2018 09:16:15 zxcvbgt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
447481 06/08/2018 09:14:28 linhle232001 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
447473 06/08/2018 08:55:14 Gib5102 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
447368 05/08/2018 19:33:41 trungnghia05123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
446955 03/08/2018 20:29:32 hoatmt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
446852 03/08/2018 11:05:52 lehaiduyem123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
446609 02/08/2018 18:24:49 wolf_boss HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
446448 02/08/2018 09:20:56 vantho1298 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2772 KB
446104 01/08/2018 12:15:29 huynhvanphu102 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 2352 KB
445698 31/07/2018 08:51:35 ailab HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
445681 31/07/2018 01:10:37 psdkljfsahdpi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2432 KB
445603 30/07/2018 20:33:47 hieuhehehieu123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
445550 30/07/2018 18:39:02 LongÇhampion HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
445416 30/07/2018 10:58:24 kienldt7924ldt HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 10232 KB
444809 27/07/2018 17:03:44 duong2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
444231 25/07/2018 21:29:28 hanhien HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2392 KB
444228 25/07/2018 21:23:04 hanhien HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2400 KB
444054 25/07/2018 15:47:13 bluecat9x HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
443723 24/07/2018 20:34:02 hunghz123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
442995 21/07/2018 21:30:50 paradisebay HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
442739 20/07/2018 23:52:29 tronghieuACM HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2856 KB
442561 20/07/2018 09:05:56 phuongnhi_tran_1206 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
442443 19/07/2018 21:42:18 nguyetanh10102005 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442280 19/07/2018 14:44:54 pce HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
442279 19/07/2018 14:43:05 nguyetanhpink20051010englishskipping HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442082 18/07/2018 20:00:07 nhatanh10102005 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
442025 18/07/2018 16:03:37 0941054 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
441667 17/07/2018 13:59:30 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3280 KB
441527 16/07/2018 20:47:41 hdv250202 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
441084 14/07/2018 16:05:35 MainJax HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2168 KB
440298 12/07/2018 01:15:57 dpm11234 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 3416 KB
439330 08/07/2018 17:39:45 theanhntp22 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
438627 05/07/2018 16:04:54 min HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
438540 05/07/2018 10:17:55 anhduy1811 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
438175 03/07/2018 08:27:04 nhhpbc7a1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
437981 02/07/2018 09:21:09 KHOI2611 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2820 KB
437905 01/07/2018 19:41:00 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
437431 29/06/2018 11:06:15 huyLHP HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2116 KB
436828 26/06/2018 13:44:16 GHTG2303 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
436050 23/06/2018 14:00:52 tuanvukttt HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
435938 22/06/2018 18:12:29 jackcookies020 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
435935 22/06/2018 18:08:57 jackcookies020 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
435863 22/06/2018 09:48:16 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
434419 19/06/2018 12:04:49 datkcdhv HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 171 ms 2328 KB
434418 19/06/2018 12:01:22 ironmank37d HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 171 ms 2284 KB
434215 18/06/2018 11:04:41 mina_colen HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 1776 KB
434102 17/06/2018 20:47:17 dungnhannhungoc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
434007 17/06/2018 12:05:17 nhattuan722 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
433997 17/06/2018 10:42:22 Fonekedokato HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
433906 16/06/2018 21:04:43 maxnguyen2003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2332 KB
433593 15/06/2018 00:13:34 vantien077 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2924 KB
432329 12/06/2018 13:27:14 BeastGmr HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2120 KB
432217 11/06/2018 20:01:36 chithanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 6276 KB
432189 11/06/2018 15:56:57 anhvu910 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 6276 KB
432166 11/06/2018 14:19:37 congavutru HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 1756 KB
432134 11/06/2018 10:51:37 tranhieucd16kp2 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2680 KB
432133 11/06/2018 10:49:42 tranhieucd16kp2 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2748 KB
431981 10/06/2018 12:40:32 nguyentrinhdat7599 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2760 KB
431780 09/06/2018 13:21:36 ledat112233 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2020 KB
431644 08/06/2018 21:33:02 anhduy7723 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
431640 08/06/2018 21:29:17 laccac555 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 3160 KB
431592 08/06/2018 19:36:56 legendstrangeitc HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
431488 08/06/2018 11:50:45 skipro982301 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2500 KB
431464 08/06/2018 10:40:53 thanhchuongitc HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 171 ms 2500 KB
431321 07/06/2018 21:24:07 hut_phamquochuy HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 171 ms 2500 KB
430715 05/06/2018 16:39:02 haitran3110 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 187 ms 3104 KB
430711 05/06/2018 16:30:45 Knight HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2928 KB
430668 05/06/2018 14:42:16 taminhquanno21 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
430507 04/06/2018 21:34:41 55555555 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3248 KB
430226 03/06/2018 19:06:48 Blue06 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2536 KB
430210 03/06/2018 17:15:23 MonsterTTRR_6a3_2006 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 156 ms 2376 KB
430033 02/06/2018 21:16:24 Pejunmapdit HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
429275 30/05/2018 20:01:30 8man HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
429271 30/05/2018 19:55:30 Hackerr HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
427796 28/05/2018 16:02:31 edwinda107 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
427004 25/05/2018 09:11:08 newbietm HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
426727 23/05/2018 19:20:58 anhpolu HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1832 KB
426036 20/05/2018 21:42:36 nhathuypt25 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
425830 19/05/2018 13:38:12 NTUThananhthien HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
424759 14/05/2018 10:07:28 vcn123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
424617 13/05/2018 20:15:08 fake1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
424437 13/05/2018 10:27:22 hungdzno1 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
424436 13/05/2018 10:25:41 spectrecipher1 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1880 KB
424433 13/05/2018 10:22:53 vietthanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
423983 10/05/2018 23:24:24 vietthanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
423451 07/05/2018 10:17:30 minhminhtran HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
423447 07/05/2018 09:18:21 baohuynh1215 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1760 KB
423022 03/05/2018 22:23:40 ngocthien HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1756 KB
422809 02/05/2018 18:12:21 ongtrum19051997 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2472 KB
422509 30/04/2018 21:46:04 vinhnt HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 1832 KB
422346 30/04/2018 10:10:51 thienphucanh2004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
422323 30/04/2018 09:28:00 viethuy99 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
422314 30/04/2018 09:14:38 unknown01 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
421763 27/04/2018 23:15:16 lehoanghuy HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 640 ms 31428 KB
421759 27/04/2018 23:06:09 kuoi2502 HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 546 ms 32256 KB
421758 27/04/2018 22:56:46 tranhuuhongson HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 468 ms 32084 KB
421553 26/04/2018 20:40:48 tinhochbt HISO - Hiệu số Python 2 Accepted 125 ms 11644 KB
420878 24/04/2018 15:00:03 linhle232001 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2416 KB
420824 24/04/2018 10:44:45 php122002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
420823 24/04/2018 10:42:32 php122002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
420158 21/04/2018 19:45:30 nguyentuan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
419226 18/04/2018 18:57:02 nguyenvantien0903 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
419112 17/04/2018 23:19:55 kaitou1412 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
419107 17/04/2018 23:10:57 chicken1996 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
418934 17/04/2018 15:57:43 allen HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3320 KB
418782 16/04/2018 21:18:56 nguyendenn1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
418586 15/04/2018 21:40:16 Quanpro98 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
418222 14/04/2018 18:52:39 quan8a3_tdn2017 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
418081 14/04/2018 09:58:35 congyb1032002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3316 KB
417013 13/04/2018 15:22:59 goldenskygiang HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
416380 12/04/2018 14:55:17 manh123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3316 KB
416378 12/04/2018 14:54:15 manh123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2644 KB
416186 11/04/2018 22:49:54 theanhbr02 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2220 KB
415824 11/04/2018 09:08:36 Love4T144 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
415339 10/04/2018 00:40:01 bibinguyen HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2352 KB
415185 09/04/2018 14:35:50 nghethuat102 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2292 KB
414821 08/04/2018 14:35:31 ThaoAVang HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3184 KB
414762 08/04/2018 12:13:55 55555 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
414199 06/04/2018 21:43:49 mycatismoon HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
414154 06/04/2018 20:25:29 phamthanhtrung123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
413613 05/04/2018 14:36:12 hoangthuc701 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
413317 04/04/2018 20:54:46 ngocdu HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
413076 04/04/2018 07:41:25 tin2016_tdduy HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2412 KB
412982 03/04/2018 21:53:41 buidinhpham2004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
412825 03/04/2018 15:49:16 chiyb2015 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2848 KB
412765 03/04/2018 14:36:59 kzkaka2k1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
412477 02/04/2018 22:54:40 nhphucqt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
412371 02/04/2018 20:09:55 halenkeller HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
412211 02/04/2018 09:40:26 nhphucqt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
412012 01/04/2018 15:08:25 ngocviphb HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2836 KB
411762 31/03/2018 17:10:01 vinhhung053 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2932 KB
411662 31/03/2018 15:43:26 anphongpct HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
411651 31/03/2018 15:34:38 chienbinhlyoko HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
411474 30/03/2018 22:39:39 johansherlock HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2428 KB
411187 30/03/2018 07:35:21 neostheknight HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
410304 28/03/2018 08:37:10 tronglh0104 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
410301 28/03/2018 08:31:01 haicoi_vt02 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2404 KB
410192 27/03/2018 21:45:15 Linhdethuong HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
410136 27/03/2018 20:36:50 kienldt123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
409920 27/03/2018 10:44:26 karasu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
409374 26/03/2018 11:00:24 truongcao HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
409097 25/03/2018 20:08:27 htrang1004 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
408638 24/03/2018 09:02:43 vuong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2348 KB
408601 24/03/2018 07:07:37 benopera5 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
408482 23/03/2018 16:27:40 nguyenngochan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
408479 23/03/2018 16:23:25 nguyenngochan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
408193 23/03/2018 08:07:18 hung_brvt_t1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
408146 23/03/2018 07:34:55 letanminhtoan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
408131 23/03/2018 07:17:08 tinhochbt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
407725 22/03/2018 09:57:54 kaitoukid1609 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
406746 20/03/2018 10:47:50 hungokok HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
406165 18/03/2018 13:26:59 haiyenk98lhp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1860 KB
403413 13/03/2018 10:27:28 nam8a3_tdn2017 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
403399 13/03/2018 10:18:38 tuananh8a3tdn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
403245 12/03/2018 21:54:57 tuananhtdn2017 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
403045 12/03/2018 15:38:04 nguyenquechi123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
402870 12/03/2018 03:26:10 hungbmt1503 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
402734 11/03/2018 19:50:54 nqvmystery123 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
402584 11/03/2018 10:33:52 __________ HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 3268 KB
402409 10/03/2018 18:05:04 cuonglv HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
402075 09/03/2018 14:37:29 vclzt HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
401703 08/03/2018 08:27:21 minhthanh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
401229 06/03/2018 12:52:14 iiiiiii125478 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2756 KB
401146 06/03/2018 00:59:12 congson123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
401094 05/03/2018 20:26:39 quan8a3_tdn2017 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
399882 01/03/2018 20:04:04 bach123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
399471 28/02/2018 20:54:48 huuk98lhp HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
399424 28/02/2018 18:28:07 doituyentin HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
399326 28/02/2018 09:21:58 BuiTriDung HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2156 KB
399041 27/02/2018 00:06:43 heraclex12 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 62 ms 3168 KB
398642 25/02/2018 12:09:11 truongcoi2001 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
398640 25/02/2018 11:50:29 minhboybn HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
398348 23/02/2018 22:00:47 17TiTheAnh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2420 KB
396618 15/02/2018 15:14:09 huukhoa2608 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
396443 14/02/2018 17:22:25 imit HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
396306 13/02/2018 20:48:10 tn902329 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2600 KB
396082 12/02/2018 20:56:06 giangvu258 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
396038 12/02/2018 17:59:55 minhlam2102002 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3208 KB
394080 04/02/2018 07:20:36 phamductaictk98 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1724 KB
393605 02/02/2018 11:51:33 nguyenhoanglamtruong HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2352 KB
393482 01/02/2018 21:27:55 VNvodichWC HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 62 ms 3308 KB
393163 31/01/2018 21:18:22 trang2002cool02 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2116 KB
392850 31/01/2018 07:36:02 BIGNUM HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2716 KB
392274 29/01/2018 14:43:48 huuthuan13816 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
392134 29/01/2018 08:16:06 Coder_Stupidd HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
392116 29/01/2018 07:51:12 quangntu HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
392102 29/01/2018 00:55:18 toila4120 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
391806 28/01/2018 07:36:06 duonga1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
391711 27/01/2018 15:03:22 lanhhan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
391668 27/01/2018 10:21:28 truongcoi2001 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
391639 27/01/2018 09:43:54 asdfghjkl HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
391384 26/01/2018 17:02:54 duongbp1990 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 5764 KB
391308 26/01/2018 14:29:07 Tu2112003 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
391027 25/01/2018 21:13:36 Năng HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 3412 KB
390938 25/01/2018 18:14:39 nguyenquochuydl123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2932 KB
390918 25/01/2018 17:17:12 huyenttst HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
390849 25/01/2018 15:59:44 Tunga1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
390841 25/01/2018 15:56:06 Quân1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
390593 24/01/2018 23:10:23 davic_2001 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
390588 24/01/2018 22:58:36 NTTungtdmu HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 3300 KB
390586 24/01/2018 22:56:02 NTTungtdmu HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 3292 KB
390510 24/01/2018 21:52:38 trungtp99 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
390351 24/01/2018 15:25:30 hunga1705 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
390301 24/01/2018 14:39:13 okeomachnha HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
390298 24/01/2018 14:37:58 okeomachnha HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 62 ms 2256 KB
390201 24/01/2018 08:44:41 dark_knight152 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2892 KB
390148 23/01/2018 23:55:07 ddthanh17pfiev HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 3412 KB
390119 23/01/2018 22:37:56 ddthanh17pfiev HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
388915 23/01/2018 11:10:49 thaitai211 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2752 KB
388892 23/01/2018 10:40:32 skt_huydinh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2052 KB
388878 23/01/2018 10:10:37 munarmy HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 3140 KB
388873 23/01/2018 09:48:00 thwnguyn HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2752 KB
388825 23/01/2018 07:59:10 hatrungquyen11 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2072 KB
388489 22/01/2018 14:02:13 FujiVN HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
388484 22/01/2018 13:58:43 FujiVN HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
388482 22/01/2018 13:58:00 FujiVN HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2760 KB
388410 22/01/2018 10:17:58 vudet11 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
388405 22/01/2018 10:16:12 vudet11 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
388394 22/01/2018 10:08:10 vudet11 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2380 KB
388357 22/01/2018 08:55:57 gonproro123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2360 KB
387601 19/01/2018 16:00:19 tranminhtan HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
387238 18/01/2018 16:58:27 minhanhgaru HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 38308 KB
387223 18/01/2018 16:13:05 ntn122 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB