Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740572 05/04/2020 10:14:25 Hikarii DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6648 KB
738628 31/03/2020 08:58:53 lethienquan28052006 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 9820 KB
734996 19/03/2020 00:45:05 iq3000_ DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 18332 KB
731359 11/03/2020 21:53:09 maytinhpc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 9880 KB
731331 11/03/2020 20:32:19 NaughtyWind DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 6240 KB
730486 09/03/2020 09:06:16 roselee DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 8184 KB
728873 04/03/2020 21:40:26 aruru12 DAVA - Đào vàng Python 3 Accepted 2265 ms 35008 KB
727627 01/03/2020 19:48:05 kimjisoo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6592 KB
725820 26/02/2020 01:01:54 suxzat DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6152 KB
725119 24/02/2020 15:40:01 tourist2samnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 796 ms 10688 KB
721338 17/02/2020 09:30:56 nvlong08102003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 17296 KB
720029 14/02/2020 12:42:57 emLaNewBie DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 12744 KB
719426 13/02/2020 09:40:45 lethienquan28052006 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6148 KB
719152 12/02/2020 17:05:03 novaphoenix DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 10404 KB
719105 12/02/2020 16:08:56 khanhld DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 765 ms 5828 KB
718999 12/02/2020 10:11:39 hoktro DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6360 KB
718998 12/02/2020 10:10:01 hoktro DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9172 KB
718954 12/02/2020 09:01:15 kuzuma245 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 11032 KB
716842 08/02/2020 13:16:34 nvlong08102003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 18788 KB
716606 07/02/2020 23:03:33 khanhld DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 5544 KB
716605 07/02/2020 23:03:17 khanhld DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 5540 KB
716601 07/02/2020 23:00:00 khanhld DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9212 KB
716528 07/02/2020 20:33:46 Lucifer DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10856 KB
715955 06/02/2020 22:57:30 haohk17 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 5544 KB
715947 06/02/2020 22:46:13 haohk17 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 6272 KB
715941 06/02/2020 22:39:07 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9892 KB
715937 06/02/2020 22:36:44 vanphuc2409 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9216 KB
715936 06/02/2020 22:34:36 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9268 KB
715931 06/02/2020 22:30:27 chicong44 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 5764 KB
715930 06/02/2020 22:28:37 chidaihk17 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6168 KB
715928 06/02/2020 22:25:45 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9328 KB
715924 06/02/2020 22:22:30 ngaak17 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 750 ms 5764 KB
715918 06/02/2020 22:20:03 chidaihk17 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6252 KB
715913 06/02/2020 22:18:28 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6200 KB
715907 06/02/2020 22:14:59 chidaihk17 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6240 KB
715905 06/02/2020 22:14:25 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6176 KB
715897 06/02/2020 22:04:31 hodinhhoang312 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6440 KB
715896 06/02/2020 22:04:20 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6212 KB
715894 06/02/2020 22:02:31 hodinhhoang312 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6264 KB
715891 06/02/2020 22:00:56 hodinhhoang312 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6184 KB
715887 06/02/2020 21:57:13 caocuong1210 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9216 KB
715815 06/02/2020 20:35:26 trankhanhduong2212 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9792 KB
715543 06/02/2020 15:00:37 Love DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9828 KB
714098 03/02/2020 22:18:10 Tu2112003 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 171 ms 4380 KB
714094 03/02/2020 22:14:46 Tu2112003 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9148 KB
713818 03/02/2020 10:12:19 minhtrieutvn DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 234 ms 38704 KB
712538 31/01/2020 15:11:24 pxt9704 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 5620 KB
712082 30/01/2020 17:35:50 helloeveryone DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5492 KB
710629 28/01/2020 22:51:57 dangtiendung1201 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 3792 KB
710256 27/01/2020 16:35:50 ngoc1824 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 5544 KB
709853 25/01/2020 17:19:13 quythanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 6328 KB
706910 18/01/2020 18:13:37 HackerMan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9896 KB
706908 18/01/2020 18:12:00 Quang249 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 203 ms 26612 KB
706560 18/01/2020 10:18:01 khanhld DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9768 KB
706559 18/01/2020 10:16:30 khanhld DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9616 KB
704590 14/01/2020 11:29:51 rsattlpalpha DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 484 ms 5732 KB
704589 14/01/2020 11:29:15 rsattlpalpha DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1125 ms 5712 KB
704586 14/01/2020 11:10:12 rsattlpalpha DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 484 ms 5732 KB
704337 13/01/2020 19:53:02 ngoctuannguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 9796 KB
701935 10/01/2020 07:37:43 DB DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6852 KB
701852 09/01/2020 23:08:20 lequocbinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 859 ms 23084 KB
701541 09/01/2020 15:30:44 haupas DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 187 ms 10196 KB
701506 09/01/2020 15:02:53 anhkhoa09032004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 218 ms 7496 KB
701294 09/01/2020 09:25:49 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 843 ms 18424 KB
701028 08/01/2020 20:26:38 hongnghia DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6648 KB
700989 08/01/2020 19:41:35 Scheherazade DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6852 KB
700980 08/01/2020 19:37:32 dpduy123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 5360 KB
700966 08/01/2020 19:30:56 dpduy123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 875 ms 9684 KB
700950 08/01/2020 19:20:56 BBBBBBBB DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 828 ms 6052 KB
700774 08/01/2020 13:04:48 anzuko DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6156 KB
700640 08/01/2020 08:40:46 MinhBietBay DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6208 KB
700338 07/01/2020 17:59:37 nganngants DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 6456 KB
699685 06/01/2020 23:59:35 ntphong DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6632 KB
698955 06/01/2020 10:06:58 nnbxxx DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 859 ms 8944 KB
698829 06/01/2020 04:58:00 tahoangquan2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6652 KB
697456 03/01/2020 22:00:18 rsattlpalpha DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 484 ms 5756 KB
695869 01/01/2020 16:06:17 Fidisk DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 859 ms 18368 KB
694712 29/12/2019 20:07:01 ldn694 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 921 ms 21740 KB
694706 29/12/2019 19:25:00 HMĐ_191 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 5920 KB
693751 26/12/2019 22:44:26 atsichts DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10000 KB
693670 26/12/2019 21:00:35 cuongdoduy123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 875 ms 23656 KB
691850 22/12/2019 11:35:22 loilon504 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 8676 KB
691262 20/12/2019 22:06:47 manhender DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6520 KB
690511 18/12/2019 20:02:53 stupidman DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4644 KB
690024 17/12/2019 20:49:35 sendmylove123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 12396 KB
689531 17/12/2019 07:45:26 rsattlpalpha DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1000 ms 5736 KB
687916 13/12/2019 12:53:44 hoangchisi DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 5976 KB
684297 03/12/2019 14:50:07 mrzin703 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 7792 KB
684039 02/12/2019 21:53:18 tandapchai DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 12908 KB
684013 02/12/2019 21:40:55 khanhkjhave DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 8420 KB
683497 01/12/2019 17:04:52 ngovandat318 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 13664 KB
682605 29/11/2019 21:59:10 bin1st090104 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6480 KB
681352 28/11/2019 07:57:17 khoaat DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 5288 KB
680972 27/11/2019 15:09:50 thienhue123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 8020 KB
678737 22/11/2019 22:38:16 caikimdat DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9760 KB
677000 21/11/2019 16:21:25 NQT1998 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 6176 KB
676959 21/11/2019 15:06:21 ashura2k5501 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5488 KB
676361 20/11/2019 08:05:55 yunan090803 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 5496 KB
676360 20/11/2019 08:04:35 yunan090803 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 9188 KB
676359 20/11/2019 08:03:53 yunan090803 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9136 KB
676356 20/11/2019 08:03:06 yunan090803 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 16136 KB
676355 20/11/2019 08:02:11 yunan090803 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 23596 KB
676024 19/11/2019 12:15:58 shin3030aa DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 12832 KB
675680 18/11/2019 17:39:41 hieupham DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 6152 KB
674023 15/11/2019 01:30:24 lvcong97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5464 KB
673623 14/11/2019 13:58:10 voldemup DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 6276 KB
672638 12/11/2019 16:19:12 hiennd99 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5448 KB
672562 12/11/2019 14:16:24 HoaBenKiaSong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4668 KB
672560 12/11/2019 14:15:22 HoaBenKiaSong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 6200 KB
666789 01/11/2019 19:34:13 hitu1901 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5488 KB
666080 31/10/2019 17:13:03 badaoteemo1 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 6060 KB
665912 31/10/2019 12:38:31 huytool DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 10324 KB
665709 30/10/2019 22:17:20 minhtriet2903 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 14240 KB
665479 30/10/2019 19:43:58 chinhhi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 6432 KB
665478 30/10/2019 19:43:08 chinhhi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 750 ms 6412 KB
665451 30/10/2019 19:21:35 MaMoi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 5472 KB
665444 30/10/2019 19:13:13 hoangthai DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 6112 KB
664928 29/10/2019 16:19:17 hung30052002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6180 KB
662978 25/10/2019 22:58:46 vhskillpro DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9116 KB
659672 19/10/2019 16:20:42 nguyenvanson DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9420 KB
658766 17/10/2019 15:21:44 chutichday2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 9696 KB
658765 17/10/2019 15:21:43 chutichday2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 10772 KB
658764 17/10/2019 15:21:41 chutichday2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 10464 KB
658763 17/10/2019 15:21:40 chutichday2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 10728 KB
658762 17/10/2019 15:21:39 chutichday2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 250 ms 12032 KB
658729 17/10/2019 14:45:41 yolo19yolo DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 10544 KB
658025 15/10/2019 20:27:27 MinBaoTT DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 11136 KB
657953 15/10/2019 18:08:28 nhanhuuhieu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9468 KB
657845 15/10/2019 15:46:53 lcqhuyt1821 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 12912 KB
657069 13/10/2019 20:31:31 missfamily97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9032 KB
655701 11/10/2019 11:13:14 ThaoAVang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5516 KB
655413 10/10/2019 17:08:45 pmt DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 10060 KB
655019 10/10/2019 09:22:06 duong3203 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 10416 KB
653378 08/10/2019 10:56:20 Johan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5480 KB
653113 07/10/2019 21:32:33 moitapcode DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6396 KB
651698 05/10/2019 10:12:26 ntlinh0505 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6396 KB
651006 04/10/2019 13:58:58 Kai DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 5452 KB
650094 03/10/2019 10:13:49 nguyentra DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 3988 KB
649704 02/10/2019 19:37:06 trungtt123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4024 KB
649600 02/10/2019 15:55:21 inomatit82 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6088 KB
649580 02/10/2019 15:40:53 tuantaitungo123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 4880 KB
648499 30/09/2019 18:05:22 conghieu239 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6064 KB
648441 30/09/2019 16:31:44 haiprot1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4104 KB
648360 30/09/2019 15:06:16 phamanmaithao10 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 8828 KB
647795 28/09/2019 22:43:55 ntoan199 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6112 KB
647418 28/09/2019 10:12:56 minh98 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 8228 KB
642687 19/09/2019 20:32:53 queanh0220 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5496 KB
641915 18/09/2019 20:44:52 zyenz123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9200 KB
641391 18/09/2019 11:15:28 Be_happy DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6604 KB
641115 17/09/2019 22:33:01 khiem123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 12748 KB
640101 16/09/2019 20:11:04 thienkun DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10084 KB
637827 13/09/2019 11:16:44 pepesayhi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 12380 KB
637784 13/09/2019 11:03:45 minhquan052003 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5776 KB
636225 11/09/2019 12:08:12 hiepthuong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 6320 KB
635551 10/09/2019 09:12:23 gbking2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 9676 KB
633076 06/09/2019 16:58:21 shukun DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9992 KB
632974 06/09/2019 10:21:26 ashimari DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 16468 KB
632644 05/09/2019 12:25:23 winterrr DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 4884 KB
632300 04/09/2019 15:48:05 Vinhh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 4664 KB
632299 04/09/2019 15:46:56 Vinhh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 750 ms 5836 KB
631946 03/09/2019 16:55:32 thiennhanui DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6392 KB
631634 02/09/2019 20:04:30 FL_ADC DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5380 KB
630803 31/08/2019 16:43:39 hoatmt DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 10100 KB
629281 27/08/2019 22:37:40 VOTRUNGHOANGHUNG DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 3888 KB
629068 27/08/2019 14:47:41 nghia DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10104 KB
628299 25/08/2019 19:36:20 ashimari DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1000 ms 6700 KB
628291 25/08/2019 19:26:19 ntnvlog DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1062 ms 6700 KB
628051 24/08/2019 23:04:14 funcolor DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 6716 KB
625753 23/08/2019 20:19:15 ct390 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 8544 KB
625170 22/08/2019 12:38:48 thuy_quynh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 7796 KB
625162 22/08/2019 12:36:14 thuy_quynh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9264 KB
624490 21/08/2019 00:17:01 lnatuan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 984 ms 6640 KB
620589 13/08/2019 21:32:42 t4k4g1 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 765 ms 15448 KB
620584 13/08/2019 21:23:55 omlgg DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9040 KB
619539 10/08/2019 22:19:46 leductoan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 765 ms 10356 KB
618424 08/08/2019 14:37:07 NguyenVanTan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 6000 KB
618420 08/08/2019 14:36:37 NguyenVanTan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5920 KB
618392 08/08/2019 14:10:04 nguyetanh10102005 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 5800 KB
618347 08/08/2019 11:53:29 nhatanh10102005 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6356 KB
617964 07/08/2019 16:20:19 khanhnhi DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5336 KB
615942 03/08/2019 11:52:13 ristxnd DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10800 KB
613531 30/07/2019 09:30:53 uchiha DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9008 KB
613530 30/07/2019 09:30:42 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5328 KB
611641 26/07/2019 12:42:59 trieutrng DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6056 KB
611537 26/07/2019 09:35:48 huuduc8igc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5464 KB
611296 25/07/2019 22:35:36 TIN10_VUTRINHHOANG DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 10164 KB
609355 23/07/2019 00:34:33 trandat DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9324 KB
608999 22/07/2019 13:12:05 Nacker DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 16024 KB
608382 21/07/2019 07:15:32 duth DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 12692 KB
607428 18/07/2019 11:09:38 totanhiep DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 16248 KB
607267 17/07/2019 23:20:02 huuthien198zz DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9716 KB
605905 12/07/2019 19:52:44 phongan105 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 4096 KB
605710 12/07/2019 10:03:03 Gib5102 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6380 KB
605588 11/07/2019 21:29:15 hoatmt DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 9816 KB
604968 10/07/2019 01:55:45 canhtoannct DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 6652 KB
604839 09/07/2019 20:40:39 trieutanhung93 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5456 KB
604014 07/07/2019 16:10:41 baobao07 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 6140 KB
603906 07/07/2019 07:23:49 maytinhpc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 9388 KB
603899 07/07/2019 01:59:39 ngocminh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6624 KB
601817 01/07/2019 21:04:14 quanghuy123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9164 KB
600798 28/06/2019 20:29:36 anh8atlvp DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 6704 KB
600726 28/06/2019 16:21:38 quanghuy123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6704 KB
598923 26/06/2019 19:11:27 truongtop14 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 5452 KB
598897 26/06/2019 17:11:40 Nguyenthaihoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 6620 KB
598896 26/06/2019 17:11:10 truongtop14 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 5516 KB
598893 26/06/2019 17:08:32 truongtop14 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 750 ms 5248 KB
598887 26/06/2019 17:04:40 truongtop14 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 5440 KB
598881 26/06/2019 16:58:27 truongtop14 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 9184 KB
597437 23/06/2019 14:47:51 trung_hieu_k36_chv DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 8992 KB
596190 21/06/2019 00:02:15 huuthien198zz DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9788 KB
594130 16/06/2019 20:30:07 khanh8a3yl DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
594129 16/06/2019 20:29:28 khanh8a3yl DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
594062 16/06/2019 17:38:14 cyrocs258 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10664 KB
594015 16/06/2019 15:57:35 SadLove DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 12288 KB
591994 11/06/2019 09:30:42 Summer8103 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6492 KB
591911 10/06/2019 22:01:58 anhnguyenroux DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 10712 KB
591860 10/06/2019 20:08:30 nguyenhoainam DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 23612 KB
591453 09/06/2019 17:51:50 nguyenhieuckt DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6140 KB
590976 08/06/2019 00:05:53 huatho131 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9204 KB
590617 06/06/2019 19:09:20 ducnhannguyen2410 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 968 ms 16816 KB
590464 06/06/2019 09:16:21 thnhan2005 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 49644 KB
589741 04/06/2019 08:21:37 VPSOLO DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 4220 KB
588282 30/05/2019 16:40:22 nhattuan722 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 5460 KB
587999 29/05/2019 19:25:29 tuananh778999 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 7836 KB
587126 27/05/2019 17:42:48 dchy2000 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 171 ms 4164 KB
586834 26/05/2019 16:51:08 khanh8a3yl DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 8252 KB
586774 26/05/2019 14:07:46 musubi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 937 ms 6112 KB
586079 23/05/2019 23:05:18 dinhtrongchien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 13052 KB
585415 22/05/2019 14:22:38 totanhiep DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9088 KB
583383 15/05/2019 23:38:43 ducanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9204 KB
583071 15/05/2019 10:08:04 NTTAN DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 16976 KB
582921 15/05/2019 07:43:41 ffrederick DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 11296 KB
581683 10/05/2019 08:16:56 vinhhien323 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 5624 KB
581410 08/05/2019 23:02:10 a2k47phan_18 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9052 KB
580904 06/05/2019 20:03:13 18120461 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1187 ms 12204 KB
580654 05/05/2019 19:27:30 thaChetDeoYeu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 16500 KB
577889 29/04/2019 10:23:36 anhlavipnd199 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5548 KB
577881 29/04/2019 09:35:42 nguyenduchieu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4008 KB
575146 18/04/2019 21:52:34 meocondp DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 6376 KB
574805 18/04/2019 10:29:56 pvmgiang_bl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6708 KB
574796 18/04/2019 10:17:47 thientho DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 16144 KB
573684 15/04/2019 22:54:18 thangitcbg DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 500 ms 12064 KB
573676 15/04/2019 22:41:56 vanhsusu03 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 15544 KB
573287 14/04/2019 23:07:45 lecungtien DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3344 KB
570028 07/04/2019 00:58:54 cucxinh2911 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 18136 KB
569991 06/04/2019 22:45:54 trieungocminh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 6328 KB
569262 04/04/2019 17:14:23 proloc12 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 4916 KB
568890 03/04/2019 20:09:45 nqvmystery123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3096 KB
568866 03/04/2019 18:54:40 hongly DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3820 KB
568650 03/04/2019 09:15:06 ndt174 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5088 KB
568626 03/04/2019 08:30:47 truongthienlocTH DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 11556 KB
566710 28/03/2019 21:51:28 nbphong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5116 KB
566418 28/03/2019 15:11:43 xuanvuong DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 4864 KB
565293 26/03/2019 23:34:09 ahihi5794 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 500 ms 8308 KB
565290 26/03/2019 23:30:24 ahihi5794 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 9248 KB
564162 23/03/2019 23:41:59 tranthuyan1234 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 546 ms 6356 KB
563287 22/03/2019 07:54:15 kaitou1412 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2920 KB
563164 21/03/2019 21:15:47 duycqt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 8180 KB
563046 21/03/2019 16:37:46 lamcqt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5208 KB
563027 21/03/2019 15:55:51 vmt120203 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 8404 KB
562926 21/03/2019 11:09:51 duycqt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 500 ms 8456 KB
561716 18/03/2019 09:06:50 Nducnha DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 953 ms 11296 KB
561700 18/03/2019 08:07:05 phatdoan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 8564 KB
561698 18/03/2019 07:52:12 tuancqt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 14828 KB
561504 17/03/2019 18:49:54 trungnguyenlak2003 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 500 ms 8656 KB
561108 16/03/2019 15:17:35 tototete DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 11704 KB
561085 16/03/2019 14:31:05 ngocminhta DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 484 ms 6932 KB
560749 15/03/2019 16:22:32 Qanh29 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 656 ms 10560 KB
559136 12/03/2019 15:57:34 trung_hieu_k36_chv DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1359 ms 128244 KB
558554 11/03/2019 19:33:38 59130929 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9656 KB
557194 09/03/2019 10:14:00 ducminhtrinh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3228 KB
555848 06/03/2019 21:24:26 namlawng123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5788 KB
555819 06/03/2019 20:50:35 phuquang DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 531 ms 10708 KB
552402 27/02/2019 20:32:06 phungduyminh1802 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 4596 KB
551112 25/02/2019 10:31:43 ngocminhchvk36 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 5144 KB
551096 25/02/2019 10:18:17 dvmduc_k36_chv DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 5072 KB
551075 25/02/2019 10:03:34 tducCHVK36 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 24712 KB
551070 25/02/2019 10:00:09 dat10tin DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 21312 KB
551068 25/02/2019 09:57:50 luongdang2k3_k36chv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5060 KB
550150 22/02/2019 22:27:08 LoHong2k3_IT_K36 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 8288 KB
549558 21/02/2019 16:32:12 heo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1265 ms 18164 KB
549557 21/02/2019 16:32:09 trung_hieu_k36_chv DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 531 ms 22104 KB
549518 21/02/2019 15:59:10 QuỳnhNhư DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 7856 KB
549508 21/02/2019 15:54:26 anhduy1811 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 8460 KB
549469 21/02/2019 15:40:57 sorbitol DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 531 ms 5704 KB
549467 21/02/2019 15:40:20 sorbitol DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 5280 KB
549439 21/02/2019 15:23:59 HuyHoàng_K36_CHV DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 13108 KB
549359 21/02/2019 14:49:55 buihoat2003 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 7892 KB
549357 21/02/2019 14:49:30 buihoat2003 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 7528 KB
549353 21/02/2019 14:49:10 buihoat2003 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 7988 KB
549313 21/02/2019 14:01:28 VPFFV DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 24224 KB
548863 20/02/2019 14:07:42 VPFFV DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 11144 KB
547029 15/02/2019 20:54:47 phungminhvu DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2960 KB
546456 14/02/2019 18:41:22 myhorizon DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 10276 KB
546060 13/02/2019 19:36:44 Chirox DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 500 ms 8612 KB
545940 13/02/2019 12:29:17 dfwapekko DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5380 KB
545707 12/02/2019 21:58:20 VGK_Cr7 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3228 KB
545158 11/02/2019 20:15:41 SHieu8a3TDN2017 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3168 KB
545152 11/02/2019 20:06:56 huyhuy DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 125 ms 11912 KB
544789 10/02/2019 21:37:19 jvamtruong DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 5484 KB
544752 10/02/2019 20:34:50 kaitoukid1609 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 26220 KB
544740 10/02/2019 19:55:04 ntoanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 515 ms 6688 KB
544678 10/02/2019 15:18:45 falcon1603 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 19016 KB
544234 08/02/2019 20:51:14 april2003 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 125 ms 5668 KB
544233 08/02/2019 20:49:35 april2003 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 5768 KB
544206 08/02/2019 18:49:49 april2003 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 5532 KB
544191 08/02/2019 17:20:51 tienhoang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 6388 KB
544188 08/02/2019 17:05:39 nhphucqt DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1046 ms 11936 KB
544187 08/02/2019 17:04:58 nhphucqt DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1046 ms 11936 KB
543599 05/02/2019 21:22:04 biabeogo147 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 515 ms 6744 KB
543450 05/02/2019 00:12:35 trungnghia05123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 8980 KB
543417 04/02/2019 21:59:48 bk201 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 531 ms 5188 KB
543104 03/02/2019 19:50:03 biabeogo147 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 42132 KB
542323 01/02/2019 08:37:53 lehoang DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3240 KB
540506 25/01/2019 21:33:56 lehoang DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3128 KB
540505 25/01/2019 21:33:04 lehoang DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3128 KB
539068 21/01/2019 21:23:03 blackcat2710 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 9104 KB
538504 20/01/2019 14:49:30 meoconxinhxan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 6652 KB
537247 16/01/2019 20:46:12 dylanrohdes DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 8576 KB
535101 11/01/2019 21:11:40 minhhaiyl132 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10600 KB
534707 11/01/2019 07:49:36 taminhquanno21 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3172 KB
533258 08/01/2019 20:14:30 vanduc8a3 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 18356 KB
533236 08/01/2019 19:58:19 minhvuthcsyl DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2960 KB
532829 07/01/2019 23:14:01 leviettttnh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 16896 KB
530489 04/01/2019 19:41:50 Enoughtodie99 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 5432 KB
530488 04/01/2019 19:40:21 kokokj124 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5440 KB
530484 04/01/2019 19:37:37 dothihoangduyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 625 ms 15472 KB
530482 04/01/2019 19:36:50 TICHPX DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 125 ms 5612 KB
530479 04/01/2019 19:35:22 TICHPX DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 640 ms 5952 KB
530477 04/01/2019 19:33:31 Socola_Đại_Ca DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5856 KB
530306 04/01/2019 10:51:57 vanan9205 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3408 KB
530302 04/01/2019 10:49:25 vanan9205 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3412 KB
530299 04/01/2019 10:48:33 vanan9205 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 16976 KB
529820 03/01/2019 21:04:38 thanhtuthcsyenlac DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 16756 KB
529813 03/01/2019 20:59:18 phongpcbyl DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 10592 KB
527061 11/12/2018 22:18:30 yasuoghostblade DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3204 KB
527055 11/12/2018 22:10:03 yasuoghostblade DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 17236 KB
525950 09/12/2018 21:07:45 vivimini110 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 7580 KB
524079 05/12/2018 19:01:37 red DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 7440 KB
523103 03/12/2018 19:54:56 aGoodGuy DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5524 KB
520026 26/11/2018 18:12:03 vudangkhoi2003 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 4052 KB
519399 25/11/2018 14:19:42 DeBruyne DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 5412 KB
517996 23/11/2018 00:12:50 vinhhuong0802 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 16468 KB
516336 20/11/2018 18:59:37 MinhDevC DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 6424 KB
515432 19/11/2018 02:16:39 10ngocanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 16600 KB
514924 18/11/2018 14:37:19 anhnguyen123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 18152 KB
514920 18/11/2018 14:20:15 hoangndu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 14856 KB
512381 15/11/2018 12:09:45 anhvippro123z DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5160 KB
511493 14/11/2018 18:50:42 phuongnhi_tran_1206 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 546 ms 5732 KB
508524 09/11/2018 21:40:59 sungtranna0801 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6324 KB
507248 08/11/2018 07:39:03 kakaka DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 4124 KB
507237 08/11/2018 05:59:21 ngobao DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 11616 KB
507190 07/11/2018 22:26:26 MTA_Asteria DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 13216 KB
506824 07/11/2018 16:37:08 maihuuton987 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 9660 KB
506426 06/11/2018 22:57:09 maihuuton987 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 9740 KB
506044 06/11/2018 15:54:19 Linh_Moi_T32 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 8780 KB
505666 05/11/2018 23:29:49 huynhvanphu102 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3388 KB
505216 05/11/2018 15:43:30 admin20 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5036 KB
505185 05/11/2018 14:56:03 hitu07 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5624 KB
505113 05/11/2018 12:14:24 Midodra DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 8832 KB
503907 03/11/2018 09:27:41 quocdongqh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5476 KB
503904 03/11/2018 09:26:28 quocdongqh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 6304 KB
503711 02/11/2018 21:48:21 maihuuton987 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 9628 KB
503677 02/11/2018 21:22:43 lucdaoquanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 8112 KB
503661 02/11/2018 21:08:55 Linh_Moi_T32 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 8740 KB
501920 31/10/2018 21:32:23 thelightvn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 5392 KB
501577 31/10/2018 13:36:07 thiend17pm03_dhtdm DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 906 ms 7632 KB
501207 30/10/2018 21:02:09 hanhien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 8920 KB
499198 27/10/2018 13:36:01 hieuhehehieu123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3348 KB
498979 27/10/2018 01:27:21 theanhbr02 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 9844 KB
496063 23/10/2018 14:37:44 trinhcongtai DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5776 KB
494152 19/10/2018 17:30:04 quangtienlkhigh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 18724 KB
492751 18/10/2018 21:20:23 ChuyenVanNQD DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 17084 KB
492049 17/10/2018 23:20:07 hoangnghiaviet DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 13524 KB
491947 17/10/2018 21:43:45 viet2805 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 9672 KB
491431 17/10/2018 09:30:16 mta DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 25944 KB
490967 16/10/2018 16:58:23 Anh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5460 KB
490154 15/10/2018 21:35:43 nguyenledinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 22172 KB
489940 15/10/2018 17:46:50 094175234 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 8208 KB
485065 11/10/2018 06:09:47 phamductaictk98 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 8768 KB
482617 07/10/2018 14:59:51 hitu02 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 10008 KB
482612 07/10/2018 14:54:46 hitu02 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 13016 KB
482346 06/10/2018 23:36:20 hitu03 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 4972 KB
480289 04/10/2018 18:24:45 chinhhi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 250 ms 6332 KB
479928 04/10/2018 12:57:40 masteroffood DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 6172 KB
478119 01/10/2018 21:21:47 FireArcanist DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
477995 01/10/2018 20:01:29 094175234 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 14708 KB
477926 01/10/2018 17:04:25 tdhuaco372001 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3180 KB
477870 01/10/2018 15:52:37 huuthien1102 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3184 KB
477869 01/10/2018 15:52:34 huuthien1102 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3176 KB
477738 01/10/2018 10:44:51 094175234 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 17028 KB
477202 30/09/2018 14:50:21 094175234 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 9028 KB
477200 30/09/2018 14:46:02 pvannvu2512 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9396 KB
477199 30/09/2018 14:45:41 pvannvu2512 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 9608 KB
477196 30/09/2018 14:42:17 pvannvu2512 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5644 KB
476830 29/09/2018 21:18:44 12hooks DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2992 KB
475775 28/09/2018 13:15:36 namnd DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 6716 KB
475478 27/09/2018 22:42:07 haicao2805 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5692 KB
475236 27/09/2018 20:39:20 ironmank37d DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 7800 KB
473622 25/09/2018 15:38:59 1900plus DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 171 ms 6796 KB
473536 25/09/2018 14:05:02 NhiemHK DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 9644 KB
471832 22/09/2018 16:18:41 caotanduc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5720 KB
471767 22/09/2018 15:08:49 phuong011999vn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5264 KB
471766 22/09/2018 15:08:24 dungprovn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 4784 KB
471745 22/09/2018 14:47:56 trungkenbi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 125 ms 6392 KB
471742 22/09/2018 14:45:20 trungkenbi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 531 ms 6372 KB
471738 22/09/2018 14:39:30 trungkenbi DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 546 ms 5664 KB
470046 20/09/2018 04:44:23 pvannvu2512 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 5124 KB
469600 19/09/2018 10:46:48 anhngque DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 2992 KB
469584 19/09/2018 10:20:19 an DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3000 KB
468850 18/09/2018 12:44:52 cotyey DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 8100 KB
468726 18/09/2018 08:31:47 long_thathu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 8500 KB
468724 18/09/2018 08:30:45 long_thathu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 8788 KB
468648 17/09/2018 23:13:21 16122001 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3008 KB
468173 16/09/2018 21:41:51 black_stone DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 10332 KB
466964 14/09/2018 22:23:33 xikhud DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 10256 KB
466357 13/09/2018 22:14:52 nguyenvantien0903 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 10156 KB
465877 13/09/2018 14:33:47 Tran_Thanh_Oai97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 6332 KB
465872 13/09/2018 14:22:54 Tran_Thanh_Oai97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6332 KB
465064 12/09/2018 01:30:23 hs2huyenngoc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 10468 KB
464021 10/09/2018 17:14:43 iiiiiii125478 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 9556 KB
463639 10/09/2018 00:35:11 minhth_1412 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 9432 KB
458257 31/08/2018 21:10:00 taminhquanno21 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3360 KB
457714 30/08/2018 18:12:26 buidinhpham2004 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 9616 KB
457387 30/08/2018 07:52:18 HHHHHHHH DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6980 KB
457127 29/08/2018 19:25:48 minhboybn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 6892 KB
456956 29/08/2018 11:21:23 huynhthanhtan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 8052 KB
456954 29/08/2018 11:09:40 huynhthanhtan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 265 ms 5884 KB
454924 23/08/2018 20:17:00 Meliodas DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 10964 KB
452489 18/08/2018 08:25:38 Gib5102 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 8620 KB
451314 16/08/2018 00:41:16 Asteross DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3404 KB
449766 12/08/2018 20:44:52 jsomebodywtbl DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6648 KB
449135 11/08/2018 10:06:13 LongÇhampion DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9388 KB
448087 08/08/2018 10:41:07 lehaiduyem123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3336 KB
447091 04/08/2018 11:30:54 hiepnguyenhue2002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 5920 KB
446979 03/08/2018 21:38:15 hoatmt DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 15904 KB
444593 26/07/2018 21:11:50 congyb1032002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9332 KB
442919 21/07/2018 21:01:21 paradisebay DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3164 KB
441361 16/07/2018 10:22:35 nguyentuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 13632 KB
441358 16/07/2018 10:21:05 nguyentuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 13708 KB
440862 13/07/2018 17:56:24 cyb3 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 4904 KB
440861 13/07/2018 17:53:50 cyb3 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 5036 KB
440155 11/07/2018 15:02:16 hoangthuc701 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 14208 KB
439917 10/07/2018 19:45:05 prohohoho123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2852 KB
439915 10/07/2018 19:36:04 nguyendenn1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3008 KB
439436 09/07/2018 07:41:55 KHOI2611 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 5180 KB
438344 04/07/2018 09:05:06 haicoi_vt02 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 9144 KB
438328 03/07/2018 22:45:53 hoangmychv2002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9524 KB
437498 29/06/2018 21:14:14 trananhprince DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 937 ms 13020 KB
437273 28/06/2018 15:59:58 nhphucqt DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1218 ms 11468 KB
437026 27/06/2018 13:10:41 kakaka DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 171 ms 6596 KB
434523 19/06/2018 20:52:09 rangnokapk DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 234 ms 17568 KB
434477 19/06/2018 17:04:15 Fonekedokato DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 234 ms 18616 KB
431200 07/06/2018 14:44:10 choitankde22 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 671 ms 9460 KB
431198 07/06/2018 14:42:52 choitankde22 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 625 ms 14980 KB
430797 06/06/2018 07:44:15 55555555 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 6432 KB
430374 04/06/2018 11:11:17 NTUThananhthien DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 187 ms 6124 KB
430140 03/06/2018 13:00:39 Blue06 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 781 ms 10312 KB
430053 02/06/2018 22:32:47 hut_phamquochuy DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 515 ms 10436 KB
427779 28/05/2018 14:12:00 edwinda107 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 13128 KB
427592 27/05/2018 18:51:41 nhathuypt25 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 9636 KB
426763 23/05/2018 22:37:53 thaibabao DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5776 KB
425350 16/05/2018 20:35:58 fake1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 9056 KB
424687 14/05/2018 05:30:18 vuthehuyht DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 18108 KB
424285 12/05/2018 16:57:00 nganyhilow DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 10852 KB
424284 12/05/2018 16:52:07 nganyhilow DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 14340 KB
424282 12/05/2018 16:38:13 hereiam DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 6512 KB
424279 12/05/2018 16:09:11 nganyhilow DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 6452 KB
423052 04/05/2018 04:41:42 bpoytem DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 15148 KB
416902 13/04/2018 08:49:15 Love4T144 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 18492 KB
412084 01/04/2018 20:10:51 __________ DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 18124 KB
411927 01/04/2018 08:38:36 dungdq2002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 53532 KB
411814 31/03/2018 21:10:07 ngocviphb DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 10264 KB
411556 31/03/2018 08:52:45 vudet11 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 16864 KB
411101 29/03/2018 21:37:01 davic_2001 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3124 KB
410526 28/03/2018 19:04:04 ngocminh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 5336 KB
410279 28/03/2018 08:09:57 letanminhtoan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 8540 KB
408895 24/03/2018 22:31:46 vinhntndu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5596 KB
404922 14/03/2018 15:00:48 nguyenthicamtu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 7404 KB
403180 12/03/2018 19:59:37 hungbmt1503 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 812 ms 5476 KB
402421 10/03/2018 20:12:27 cuonglv DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10652 KB
401393 06/03/2018 20:48:41 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3168 KB
401392 06/03/2018 20:48:34 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3164 KB
401391 06/03/2018 20:47:47 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3172 KB
401390 06/03/2018 20:47:40 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3060 KB
401389 06/03/2018 20:47:34 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3184 KB
401388 06/03/2018 20:47:22 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3164 KB
401387 06/03/2018 20:47:16 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3180 KB
401386 06/03/2018 20:47:09 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3184 KB
401382 06/03/2018 20:42:23 longvt24 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10536 KB
401376 06/03/2018 20:39:00 haxorus2004 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3148 KB
401359 06/03/2018 20:30:02 anhduy1811 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 18580 KB
401357 06/03/2018 20:29:14 shinosuke149 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 14064 KB
401356 06/03/2018 20:28:53 shinosuke149 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 13020 KB
401354 06/03/2018 20:28:36 shinosuke149 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3184 KB
401353 06/03/2018 20:27:42 anhduy1811 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3088 KB
401352 06/03/2018 20:27:29 duygunner DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3132 KB
401350 06/03/2018 20:23:00 QuỳnhNhư DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 9752 KB
401345 06/03/2018 20:20:33 haminh2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6388 KB
401340 06/03/2018 20:16:45 chaukhanh2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3112 KB
401332 06/03/2018 20:09:13 buihoat2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3152 KB
401331 06/03/2018 20:09:03 buihoat2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10336 KB
401330 06/03/2018 20:08:55 buihoat2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3152 KB
401329 06/03/2018 20:08:43 buihoat2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3152 KB
401328 06/03/2018 20:08:35 buihoat2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3036 KB
401327 06/03/2018 20:08:21 buihoat2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 4460 KB
401296 06/03/2018 16:45:56 darkplayer0211 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 328 ms 6776 KB
397035 18/02/2018 14:34:04 giangvu258 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 5340 KB
395880 12/02/2018 09:53:42 tn902329 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 24140 KB
392908 31/01/2018 09:54:01 min3012001 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1000 ms 13764 KB
391606 27/01/2018 08:36:00 duongbp1990 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 906 ms 9756 KB
391339 26/01/2018 15:11:29 Tu2112003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 13432 KB
390996 25/01/2018 20:35:51 tosdeptrai DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 5232 KB
390566 24/01/2018 22:34:15 tosdeptrai DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 5592 KB
390547 24/01/2018 22:17:36 tungtdn4321 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 23740 KB
390293 24/01/2018 14:31:13 skt_huydinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 5504 KB
390287 24/01/2018 14:18:44 manhdcd123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 25976 KB
390285 24/01/2018 14:17:01 hatrungquyen11 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5576 KB
390258 24/01/2018 10:57:19 FujiVN DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 5268 KB
390257 24/01/2018 10:56:51 FujiVN DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 6368 KB
388919 23/01/2018 11:18:54 gonproro123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5412 KB
388860 23/01/2018 09:22:04 vudet11 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 984 ms 5964 KB
388603 22/01/2018 16:19:35 lockhaicttv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 890 ms 18188 KB
388015 20/01/2018 21:12:31 SavarinJames DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 765 ms 9440 KB
388013 20/01/2018 21:11:18 SavarinJames DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1109 ms 10304 KB
387404 19/01/2018 07:58:14 hoangspoj24301 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 18152 KB
384389 11/01/2018 11:17:07 huy9a1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 23596 KB
384375 11/01/2018 10:45:02 ntd992003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 5672 KB
382818 07/01/2018 14:15:29 khab1706592 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 875 ms 18212 KB
381445 03/01/2018 15:38:52 long123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 875 ms 9696 KB
380990 02/01/2018 20:08:41 manhh15 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 5376 KB
380654 02/01/2018 10:11:28 HSin2000 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 5760 KB
380491 01/01/2018 21:46:32 vikhangcqt171 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6024 KB
380073 01/01/2018 16:33:26 NAKICTI DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 9020 KB
380045 01/01/2018 15:52:55 lcnguyendang123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 31 ms 10336 KB
380016 01/01/2018 15:27:36 lcnguyendang123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 31 ms 10336 KB
379421 30/12/2017 23:48:40 chamchamcham DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5508 KB
379342 30/12/2017 16:55:48 Duongnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 10220 KB
379190 30/12/2017 08:23:12 thienhk15 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 31 ms 10308 KB
377729 26/12/2017 12:36:35 Phandat16 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 187 ms 8168 KB
377317 24/12/2017 00:34:27 khuongle DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 5772 KB
376586 20/12/2017 23:42:56 emhocdem070 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 4416 KB
376582 20/12/2017 23:25:45 NautilusX DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 4644 KB
375951 17/12/2017 16:32:40 votrunghieu9a2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10520 KB
374605 13/12/2017 17:57:49 christzy DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 8268 KB
374433 13/12/2017 08:44:48 mrlihd DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 625 ms 27600 KB
374315 12/12/2017 20:31:59 trungtt123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 7744 KB
371739 04/12/2017 17:33:02 khoinguyentdmu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 6316 KB
370686 03/12/2017 05:06:07 hoangtu222x12x21x1111 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 8916 KB
370198 01/12/2017 21:56:28 namtao97 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 125 ms 8036 KB
370013 01/12/2017 15:55:28 luxabu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5940 KB
369934 01/12/2017 13:42:29 0000000000 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1093 ms 10760 KB
368781 29/11/2017 13:25:05 tuandatqn95 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 8000 KB
367175 27/11/2017 22:06:48 huynhtuan17ti DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5592 KB
365856 25/11/2017 09:30:01 chuotvip DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 7084 KB
365191 24/11/2017 10:12:18 thanhdatna1996 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7468 KB
363339 20/11/2017 22:47:23 Hieu_sqtt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 7120 KB
363338 20/11/2017 22:46:58 Hieu_sqtt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7292 KB
363337 20/11/2017 22:46:25 Hieu_sqtt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 9044 KB
363336 20/11/2017 22:45:57 Hieu_sqtt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6764 KB
363334 20/11/2017 22:45:28 Hieu_sqtt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6976 KB
362853 19/11/2017 21:16:49 haiphong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9376 KB
362509 18/11/2017 21:29:53 trainolp2017 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 468 ms 5760 KB
361598 17/11/2017 01:50:24 Leo_Messi_96 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7448 KB
359012 13/11/2017 16:02:49 huyvuhp DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 6604 KB
358681 13/11/2017 08:08:03 boykhang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 10312 KB
357297 10/11/2017 21:41:19 NMPACM DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 14772 KB
356600 09/11/2017 22:48:41 huy9a1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
356047 09/11/2017 14:06:11 php122002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 5780 KB
356045 09/11/2017 14:05:34 php122002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5760 KB
354782 07/11/2017 20:27:14 qqq DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 5528 KB
354635 07/11/2017 16:00:43 freepascal DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9972 KB
353357 06/11/2017 07:37:37 Raito DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
351598 02/11/2017 23:33:56 axaido123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 9696 KB
350649 02/11/2017 01:07:06 nguyenhaidang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7488 KB
349933 01/11/2017 07:44:28 manhhungking DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 11408 KB
347919 29/10/2017 20:19:24 chinhd17ht01tdmu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 640 ms 6388 KB
347904 29/10/2017 19:43:03 chinhd17ht01tdmu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 609 ms 6392 KB
346979 28/10/2017 07:42:00 linhbeo1210 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7788 KB
345111 25/10/2017 21:40:41 truongtop14 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 5432 KB
344359 25/10/2017 01:01:21 thminh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 5500 KB
342995 23/10/2017 11:00:05 Minatokaze DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6128 KB
342917 23/10/2017 08:42:47 Duongnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6384 KB
342673 22/10/2017 19:11:24 hieu DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 15696 KB
342199 21/10/2017 22:33:24 hoainam DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 6664 KB
341949 21/10/2017 16:25:49 blebleble DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 625 ms 9660 KB
339345 18/10/2017 10:26:21 doanthetai2005 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 9656 KB
339321 18/10/2017 09:25:34 bachhuyhung20102001 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 5584 KB
339313 18/10/2017 09:14:37 bluecat9x DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 9120 KB
339018 17/10/2017 20:55:47 trungcbg DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 4608 KB
338691 17/10/2017 13:34:06 thanhquang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5576 KB
335350 13/10/2017 07:50:53 caovantheanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 9096 KB
334497 12/10/2017 08:56:39 myfriend1102vn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5552 KB
334379 11/10/2017 23:10:25 21cm DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 5772 KB
334373 11/10/2017 23:07:53 21cm DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 6992 KB
331000 07/10/2017 16:31:04 tranminh183 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5832 KB
330540 06/10/2017 23:14:43 bleu_rose DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5672 KB
327081 01/10/2017 21:09:12 caubedaumat DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1078 ms 10524 KB
327034 01/10/2017 20:04:47 thienbaotb DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 859 ms 9596 KB
322564 25/09/2017 12:43:38 honghoa2k2z DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 6416 KB
322321 24/09/2017 19:54:37 masterv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 8756 KB
321573 23/09/2017 15:44:23 dasea DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10820 KB
321442 23/09/2017 11:21:00 anh76qn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 484 ms 6400 KB
320892 22/09/2017 10:52:52 vhoang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7228 KB
319907 20/09/2017 10:42:11 hiruma2001 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 9160 KB
318809 18/09/2017 00:58:06 Uwatm8 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 9064 KB
318705 17/09/2017 21:32:15 Deepsea DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 10732 KB
318339 17/09/2017 10:11:38 Reborn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 6800 KB
318333 17/09/2017 10:06:30 phuchoahodo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 4904 KB
318331 17/09/2017 10:04:55 yhuynh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6476 KB
318092 16/09/2017 18:46:07 GấuBéoIT DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 656 ms 10576 KB
317983 16/09/2017 15:53:05 hanhhuyenit1619 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5708 KB
315345 11/09/2017 09:31:20 nakrothpro DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 14276 KB
315342 11/09/2017 09:29:48 ProLQM DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 14792 KB
315179 10/09/2017 23:01:51 comrades102 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 421 ms 6488 KB
313376 06/09/2017 07:24:42 ProLQM DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 656 ms 10576 KB
313061 05/09/2017 10:51:23 sonnguyen0612 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 14424 KB
313010 04/09/2017 23:31:10 8man DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 7096 KB
310506 29/08/2017 14:45:22 duongtc1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 13336 KB
309520 26/08/2017 22:49:44 dangkhoa_pascal DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 9760 KB
309150 25/08/2017 22:20:31 congthangk36d DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 4428 KB
309133 25/08/2017 21:11:25 Godloveme DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2944 KB
308697 24/08/2017 20:53:57 CUTI DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5528 KB
307861 22/08/2017 15:29:57 huytmdj DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 10856 KB
307717 21/08/2017 21:39:35 tronghk14 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 10848 KB
307661 21/08/2017 19:18:09 trongthu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5476 KB
306499 18/08/2017 16:38:33 iostream DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 6568 KB
306460 18/08/2017 15:46:01 NhatKhanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5492 KB
306060 17/08/2017 17:45:48 Nhokkz DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3176 KB
306042 17/08/2017 16:24:11 tebrotien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5524 KB
304754 15/08/2017 09:07:22 nam288 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6328 KB
304752 15/08/2017 09:04:57 nam288 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 6328 KB
304750 15/08/2017 09:03:38 nam288 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 6328 KB
303092 10/08/2017 22:51:45 crush DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 7256 KB
303090 10/08/2017 22:36:19 Hackerr DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 4600 KB
301666 07/08/2017 08:54:59 uongnuocbangmom DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 23540 KB
300290 01/08/2017 01:58:32 vuhoang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5648 KB
300200 31/07/2017 11:12:45 tuanhleo11 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 5640 KB
298666 25/07/2017 16:01:11 skydriver001 DAVA - Đào vàng Java 8 Accepted 1203 ms 36920 KB
296843 19/07/2017 14:51:46 mrdtuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5588 KB
295771 16/07/2017 04:59:33 nguyentandat1502 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 8432 KB
295309 14/07/2017 10:42:43 iostream DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 6620 KB
294242 11/07/2017 09:57:19 noob2017 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3164 KB
294201 11/07/2017 02:33:51 nhpntz0t DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 5752 KB
294200 11/07/2017 02:30:49 nhpntz0t DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5732 KB
294165 10/07/2017 22:55:12 huw DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3364 KB
292991 06/07/2017 05:33:33 nhn29 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 6068 KB
292983 06/07/2017 02:45:46 okeomachnha DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 609 ms 5740 KB
292701 04/07/2017 15:15:01 thienbaotb DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1031 ms 10560 KB
292694 04/07/2017 14:18:16 Nhokkz DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1015 ms 10564 KB
292678 04/07/2017 13:18:38 thienbaotb DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 6900 KB
290970 26/06/2017 13:25:44 saothuaduoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3152 KB
290200 23/06/2017 12:38:46 saothuaduoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 718 ms 4708 KB
289937 22/06/2017 16:25:49 tsunaswada DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 32836 KB
289321 20/06/2017 06:52:21 congson123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 609 ms 7052 KB
288842 18/06/2017 08:41:38 Ledacthuong2210 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3460 KB
288352 16/06/2017 11:40:03 NguyenMinhTam DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 5392 KB
287743 14/06/2017 09:48:45 phbhan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 9088 KB
287679 13/06/2017 22:49:16 hoanmalai DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 5608 KB
287590 13/06/2017 16:10:55 anhvu_cbl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 5452 KB
287207 12/06/2017 14:36:27 epricesx DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 9332 KB
286493 09/06/2017 16:57:55 hoangthuhang DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 5224 KB
286478 09/06/2017 14:42:45 ngocnhi DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3180 KB
286141 08/06/2017 16:20:36 my_crush_hates_me DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 10304 KB
286140 08/06/2017 16:20:08 my_crush_hates_me DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 10284 KB
285353 04/06/2017 12:53:37 lotac DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 6868 KB
284927 02/06/2017 10:32:00 nguyenducptit DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 390 ms 12892 KB
284468 31/05/2017 19:30:26 zminhthinhsd1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3124 KB
281581 19/05/2017 16:42:06 casaumayman DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 5272 KB
281580 19/05/2017 16:40:19 casaumayman DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 6148 KB
281347 18/05/2017 15:59:22 bht15420 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 9720 KB
281337 18/05/2017 15:38:20 vanvan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 9028 KB
281324 18/05/2017 15:27:19 vanvan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 10276 KB
281322 18/05/2017 15:26:45 vanvan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 10280 KB
281321 18/05/2017 15:26:26 vanvan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 10280 KB
281319 18/05/2017 15:23:55 vanvan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 10268 KB
281147 17/05/2017 22:16:31 addwadec DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 9748 KB
279744 16/05/2017 15:37:10 dangcuong_123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 9640 KB
279374 15/05/2017 12:15:48 quynhnhi144 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 6192 KB
279016 13/05/2017 20:37:26 MINHKHANG DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 250 ms 18092 KB
277221 10/05/2017 18:46:32 frostpixel DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 4536 KB
275176 02/05/2017 14:50:27 123B DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9316 KB
274894 01/05/2017 11:32:06 tranthanhhai DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 14876 KB
273433 24/04/2017 20:58:03 duyqnguyenle DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6520 KB
272066 19/04/2017 20:54:25 omega1100100 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 11224 KB
271279 16/04/2017 17:08:14 nguyentrungthanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9468 KB
270054 11/04/2017 22:53:51 vuhongson DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9428 KB
268509 07/04/2017 14:34:20 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 4824 KB
268507 07/04/2017 14:32:45 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5628 KB
268405 07/04/2017 10:17:00 tranlehiep2203 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 6368 KB
267561 05/04/2017 15:44:25 tuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 6376 KB
267467 05/04/2017 13:30:00 tuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 6372 KB
267465 05/04/2017 13:29:17 tuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 6324 KB
267462 05/04/2017 13:25:28 tuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 6324 KB
266813 04/04/2017 09:18:52 ngophuthinh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 4064 KB
266783 04/04/2017 08:39:00 coderkcdhv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 9476 KB
266738 04/04/2017 07:58:28 nguyenthicamtu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 10284 KB
266203 02/04/2017 19:56:14 HuyNguyen1212 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3544 KB
265199 30/03/2017 19:33:59 dangminhtuan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 4972 KB
264411 28/03/2017 17:19:37 NPL DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7424 KB
263499 26/03/2017 14:21:28 MHQ DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5728 KB
263067 25/03/2017 15:19:16 aquawind0130 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5524 KB
262131 22/03/2017 22:37:15 tqhuy2502 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 4580 KB
261680 21/03/2017 21:44:40 hieua2tincvp DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 10376 KB
261679 21/03/2017 21:41:06 DP DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 4648 KB
261677 21/03/2017 21:36:59 anhducpn67 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5088 KB
259940 18/03/2017 08:34:26 doituyentin DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3400 KB
258989 16/03/2017 19:29:11 SlothSe7en DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3400 KB
258868 16/03/2017 15:01:37 Adam_Kyle DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5764 KB
258449 15/03/2017 12:45:20 trivonhan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3204 KB
258432 15/03/2017 11:04:29 trivonhan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3204 KB
257242 12/03/2017 14:54:27 duongcscx DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3016 KB
255907 08/03/2017 16:06:17 ntucoder_thn_sp DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3200 KB
254729 04/03/2017 21:39:27 huulam2003 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
253802 02/03/2017 11:01:08 giangbabygo123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3344 KB
253570 01/03/2017 16:35:58 giangbabygo123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
252714 27/02/2017 14:44:17 nkduc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 6336 KB
252460 26/02/2017 21:06:07 cothiphuonghoa DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 5880 KB
251833 24/02/2017 22:57:21 honghoa2k2z DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
251068 22/02/2017 17:42:16 thedblaster DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 6288 KB
249261 19/02/2017 17:40:52 yesiambao DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3568 KB
248701 18/02/2017 15:06:02 nguyenkhoa0721 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 16664 KB
248117 16/02/2017 23:51:00 thanghkt56 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 16912 KB
248042 16/02/2017 21:49:19 cavang DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3120 KB
247890 16/02/2017 14:48:07 lekhaihoan2306 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 9284 KB
247439 15/02/2017 07:55:45 chitam117119 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 2984 KB
247177 14/02/2017 14:14:32 trungbmt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 593 ms 36200 KB
246485 12/02/2017 13:12:29 nhannguyen95 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 8888 KB
245954 10/02/2017 20:04:29 tranquockhanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9408 KB
244785 05/02/2017 23:35:40 hahpuc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3640 KB
243932 31/01/2017 21:20:57 Chuối DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 10240 KB
243829 31/01/2017 09:05:40 Soledad DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3668 KB
243220 26/01/2017 16:24:16 King DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3356 KB
242913 24/01/2017 20:17:01 linhlrx DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3144 KB
242829 24/01/2017 13:35:09 try DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3380 KB
242778 23/01/2017 19:03:49 SlothSe7en DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 8532 KB
242560 22/01/2017 13:52:13 manhcuongcvp DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 9680 KB
240359 12/01/2017 19:56:21 chaats DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 10212 KB
239722 10/01/2017 15:47:49 ppttll101 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 5600 KB
239108 08/01/2017 08:01:23 cocvu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1187 ms 6008 KB
237989 04/01/2017 15:40:27 mansblacks DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3604 KB
237319 01/01/2017 23:05:58 h_ntu01 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9652 KB
236851 31/12/2016 00:34:37 tuan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 6088 KB
233273 18/12/2016 19:24:33 boychienga1234 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
231621 12/12/2016 17:12:59 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 140 ms 4700 KB
231552 12/12/2016 10:19:36 nhquanqt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 8560 KB
231258 11/12/2016 08:28:32 codera3k48 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3876 KB
231234 11/12/2016 01:00:36 copycat DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 4780 KB
231228 10/12/2016 23:48:01 copycat DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 10176 KB
231162 10/12/2016 21:03:30 Purifier DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5756 KB
230923 09/12/2016 22:22:28 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 4676 KB
230922 09/12/2016 22:20:36 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5612 KB
230920 09/12/2016 22:19:18 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5744 KB
230746 09/12/2016 17:34:09 baotuanvn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 546 ms 5684 KB
229705 07/12/2016 09:19:14 quocphuong94 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3080 KB
226410 28/11/2016 21:15:04 quocanh507 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7392 KB
226170 28/11/2016 11:27:30 2221113513 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 531 ms 4972 KB
224992 26/11/2016 11:01:16 HoVanAnhK58A2 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 12112 KB
223708 24/11/2016 21:14:10 khakha2706 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 6416 KB
223181 23/11/2016 23:50:33 phamvankhanh1516 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9516 KB
222556 22/11/2016 23:11:40 presariohg DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7492 KB
222555 22/11/2016 23:04:17 presariohg DAVA - Đào vàng Java 8 Accepted 1046 ms 36768 KB
222519 22/11/2016 21:49:39 presariohg DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 437 ms 6652 KB
222496 22/11/2016 21:28:42 presariohg DAVA - Đào vàng Java 8 Accepted 1750 ms 36404 KB
221944 22/11/2016 01:08:07 NMPACM DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 6404 KB
221418 21/11/2016 14:34:13 thanhan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3144 KB
220459 19/11/2016 16:37:23 damsanchv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5080 KB
220439 19/11/2016 16:12:32 kien_ngo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 4520 KB
220401 19/11/2016 14:47:00 trongtai37 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 5760 KB
219327 17/11/2016 22:02:15 tuancanhktpm DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 10252 KB
218805 16/11/2016 23:17:45 oOovWvoOo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 6388 KB
214121 10/11/2016 10:14:24 s2lyonking DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 578 ms 20448 KB
211969 06/11/2016 16:52:41 hackerluoj DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5528 KB
207357 29/10/2016 19:19:13 khalminh11t2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3524 KB
206185 28/10/2016 01:48:26 duyvtvp1919 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 9484 KB
204664 25/10/2016 22:24:24 phamvankhanh1516 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 640 ms 5772 KB
203491 24/10/2016 14:30:24 n0th1ng DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7084 KB
203460 24/10/2016 13:57:11 n0th1ng DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5368 KB
203397 24/10/2016 11:08:34 HVDInh33 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 10324 KB
203004 23/10/2016 18:39:49 tmanh17 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 7316 KB
202177 23/10/2016 18:20:24 tmanh17 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 421 ms 9692 KB
201927 23/10/2016 12:38:24 duypt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 546 ms 9492 KB
201278 22/10/2016 00:42:30 congtaisqtt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 9216 KB
201152 21/10/2016 23:00:47 hieua2tincvp DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 531 ms 10412 KB
201117 21/10/2016 22:17:02 nguyensieuv DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10020 KB
200737 21/10/2016 14:54:00 awatjkim DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 9212 KB
200250 20/10/2016 21:12:53 4everkaka DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 10252 KB
198941 18/10/2016 22:26:09 tranleduy1233 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
198832 18/10/2016 20:50:33 hoanqq123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 562 ms 5700 KB
198630 18/10/2016 16:21:46 minhtienst135 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2948 KB
196134 14/10/2016 15:13:01 vophuanpig DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 9776 KB
196086 14/10/2016 14:38:40 vophuanpig DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 625 ms 10828 KB
194976 12/10/2016 21:21:14 bopdepzaj DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 9140 KB
194257 11/10/2016 22:44:00 duckhai2102 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5000 KB
188872 06/10/2016 10:40:27 anhnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 984 ms 5416 KB
188834 06/10/2016 09:22:37 duahaucc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 218 ms 14868 KB
188331 05/10/2016 15:07:53 ARSENAL1886 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 312 ms 5492 KB
188320 05/10/2016 14:56:22 nkt95bg DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 953 ms 5500 KB
187443 04/10/2016 08:06:36 bigcat5 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6024 KB
187430 04/10/2016 07:36:59 toida12chu DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6368 KB
187280 03/10/2016 21:41:55 hungdhv97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 968 ms 9572 KB
186389 02/10/2016 14:19:22 vphuong214 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 921 ms 5628 KB
181810 24/09/2016 17:07:52 nlebachnlb DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 4660 KB
180562 22/09/2016 06:07:09 tkhenry DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 937 ms 9384 KB
179949 21/09/2016 09:08:36 ccstcvanhung01 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1218 ms 9584 KB
179917 21/09/2016 08:32:37 awatjkim DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1000 ms 8996 KB
179206 19/09/2016 23:05:59 Nhoem DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1015 ms 8792 KB
176000 14/09/2016 07:40:16 ariesgemini DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 5840 KB
175999 14/09/2016 07:40:07 lbnvando DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 5788 KB
175994 14/09/2016 07:26:04 hoangducsmagic DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 5884 KB
173772 11/09/2016 20:07:18 longcvpa2 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 5668 KB
173378 10/09/2016 23:00:28 chutuanthong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 234 ms 16340 KB
172559 09/09/2016 21:10:57 dqhn123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 281 ms 5100 KB
172550 09/09/2016 20:59:05 dqhn123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 2109 ms 10444 KB
171787 08/09/2016 15:16:21 qqq DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 5560 KB
170997 06/09/2016 22:02:28 nvtu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 968 ms 13256 KB
170880 06/09/2016 16:40:18 bachnxepu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 375 ms 8948 KB
168769 03/09/2016 16:50:07 nguvaho DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 765 ms 5352 KB
168671 03/09/2016 13:32:30 bvhop341999 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 203 ms 12416 KB
167927 01/09/2016 08:48:18 n99dl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 5264 KB
167840 31/08/2016 22:14:50 giacacluong323 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 23004 KB
167791 31/08/2016 16:41:48 chien DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6404 KB
167790 31/08/2016 16:37:27 ducmanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 7612 KB
167789 31/08/2016 16:34:17 thanhngoac272599 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6424 KB
166850 29/08/2016 00:02:49 phuchoahodo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 234 ms 9032 KB
166849 28/08/2016 23:58:58 phungvitrung DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9820 KB
166244 26/08/2016 21:46:20 3lovephuong3 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 234 ms 12832 KB
165649 25/08/2016 12:28:21 qtuan140101 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 187 ms 9748 KB
165502 24/08/2016 23:58:34 wInD_MtA DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 828 ms 5684 KB
165482 24/08/2016 23:01:58 datdi DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 968 ms 5668 KB
163674 19/08/2016 21:13:24 damsanchv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
163569 19/08/2016 14:43:08 taycuong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1093 ms 5680 KB
163489 19/08/2016 00:28:07 gatrongcode DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 906 ms 9336 KB
162746 16/08/2016 16:34:32 192168120 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 187 ms 7360 KB
162194 14/08/2016 22:18:31 dahaodl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 9136 KB
162147 14/08/2016 21:08:01 thaiuit DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 250 ms 10392 KB
161483 12/08/2016 22:44:19 hentaino102 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6916 KB
160860 11/08/2016 15:24:36 nguyenquanghai DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 218 ms 4908 KB
159925 09/08/2016 00:42:41 khoi2410 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 36944 KB
156549 28/07/2016 00:00:21 Amateur DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 968 ms 13516 KB
154982 26/07/2016 09:37:49 long93hv DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 4140 KB
151341 11/07/2016 14:43:39 thienlong DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1062 ms 9356 KB
148847 30/06/2016 15:57:33 ashang53 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1046 ms 9424 KB
148838 30/06/2016 15:37:23 drink_pepsi DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 968 ms 5516 KB
148509 29/06/2016 12:27:26 leducthinh0409 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 890 ms 13040 KB
145363 19/06/2016 00:20:11 phuonganh1012 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9656 KB
142652 09/06/2016 18:22:19 CUTI DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6084 KB
142371 08/06/2016 11:25:04 parkouryb DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 937 ms 9572 KB
141664 04/06/2016 22:59:24 giangstellar365 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1109 ms 5616 KB
141625 04/06/2016 21:07:26 hunterhieu DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 906 ms 9476 KB
141251 03/06/2016 16:52:43 Tree DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1187 ms 16832 KB
141239 03/06/2016 16:35:42 ThoBayMau DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1156 ms 9200 KB
141227 03/06/2016 15:33:42 stevenlethai DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6684 KB
138166 27/05/2016 20:13:36 doinghieng DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 8536 KB
137568 24/05/2016 20:51:22 NgaoMta4596 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1000 ms 5412 KB
136183 16/05/2016 14:27:09 truongtop14 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6244 KB
135547 11/05/2016 22:56:09 VoHT DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 890 ms 5448 KB
134399 02/05/2016 20:32:31 Hữu_Đăng DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6916 KB
134359 02/05/2016 12:33:00 ngonamduonghl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1031 ms 5668 KB
134319 01/05/2016 22:57:40 lvhanh270597 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 9484 KB
134280 01/05/2016 18:54:51 linhduonghy DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 5684 KB
134248 01/05/2016 09:36:02 phuleethanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 281 ms 14188 KB
134231 01/05/2016 08:08:55 Hữu_Đăng DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 6916 KB
133585 26/04/2016 12:53:03 hoanqq321 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 796 ms 5652 KB
133523 25/04/2016 21:04:58 hoangthongvo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 5416 KB
133094 22/04/2016 20:35:56 hoangvuduyanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 8924 KB
132776 20/04/2016 20:57:07 caothesan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 9560 KB
132655 19/04/2016 20:05:38 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 265 ms 11992 KB
129396 05/04/2016 13:46:03 Assassin DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 6848 KB
128878 03/04/2016 20:19:52 thanhday132 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 234 ms 9120 KB
128517 01/04/2016 21:48:58 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 250 ms 9040 KB
128514 01/04/2016 21:47:19 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 312 ms 12640 KB
128512 01/04/2016 21:46:48 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 343 ms 15808 KB
128510 01/04/2016 21:45:56 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 328 ms 15684 KB
128508 01/04/2016 21:45:07 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 421 ms 16024 KB
128506 01/04/2016 21:44:32 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 281 ms 13388 KB
128490 01/04/2016 21:16:09 Loda DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 265 ms 9248 KB
127581 28/03/2016 18:31:09 khangtran DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 4064 KB
126000 20/03/2016 19:46:05 nguyenxuanhaa3 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 8756 KB
124257 11/03/2016 07:55:37 trantienlqd200620 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 5952 KB
124160 10/03/2016 21:00:33 huuhieu2k DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6128 KB
124138 10/03/2016 19:32:32 huuthinh123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 5440 KB
123534 07/03/2016 21:03:20 thuyduyennguyen DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 4912 KB
123496 07/03/2016 17:07:53 kimmy133 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6104 KB
123202 05/03/2016 12:50:16 doanphuduc94 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 843 ms 5556 KB
122747 02/03/2016 12:38:01 quanghsprovp DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 281 ms 7640 KB
121483 24/02/2016 12:42:10 longhuy322000 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 5704 KB
120040 17/02/2016 18:49:11 lvdo92 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 859 ms 5560 KB
119861 16/02/2016 17:17:07 datbeohbbh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 796 ms 30216 KB
119786 16/02/2016 14:39:06 123vietnam_pro DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 4380 KB
118783 11/02/2016 19:42:18 TQT DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 859 ms 9388 KB
118401 08/02/2016 17:39:35 hoang_95125 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 4500 KB
117890 05/02/2016 20:45:59 dqhungdl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 812 ms 5272 KB
114698 26/01/2016 14:50:20 nguyentamdat DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 5936 KB
114328 24/01/2016 22:12:02 namnguyen123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 5428 KB
114263 24/01/2016 19:35:34 huynhduy_hmd DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 5560 KB
114173 23/01/2016 21:19:29 dacthai2807 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 5740 KB
114171 23/01/2016 21:16:29 dacthai2807 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 984 ms 8968 KB
111624 11/01/2016 21:02:59 anhnguyen6529 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10120 KB
110902 07/01/2016 11:05:02 tiabennita DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 5732 KB
110208 03/01/2016 21:47:09 tranquockhanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 4572 KB
110083 02/01/2016 23:05:26 loveTforever DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6540 KB
109495 30/12/2015 19:56:38 sesshomalong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 14836 KB
109363 30/12/2015 00:06:06 hth20082000 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1781 ms 5712 KB
107292 21/12/2015 20:02:06 CSP_9 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1625 ms 10808 KB
106822 18/12/2015 22:11:35 ntanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 5616 KB
106654 17/12/2015 21:32:55 ztrong DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 8324 KB
105758 13/12/2015 00:24:35 minhem1231 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1875 ms 5724 KB
104975 09/12/2015 22:59:52 psucoder DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 3884 KB
104919 09/12/2015 21:08:46 Hint_gokai DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 34268 KB
104473 07/12/2015 19:19:05 middlest DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 5348 KB
101539 06/12/2015 13:23:53 stepde15 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 10144 KB
100986 04/12/2015 10:27:20 minhthuan274 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 12804 KB
100461 02/12/2015 08:13:28 miltonbw DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6076 KB
98865 25/11/2015 21:05:14 dhenry DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 8860 KB
93807 16/11/2015 19:11:07 ThienCoder DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 5484 KB
92819 15/11/2015 00:07:08 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 765 ms 9428 KB
92640 14/11/2015 18:23:40 MTAnewbie DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 10472 KB
91971 13/11/2015 11:40:51 anvodacu0112 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 906 ms 9312 KB
90863 11/11/2015 00:59:32 Hhcckqnl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 9492 KB
88966 07/11/2015 08:24:15 sinh34 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 906 ms 5640 KB
85821 30/10/2015 16:14:20 cvthang123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 890 ms 9656 KB
85787 30/10/2015 14:36:01 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1734 ms 7492 KB
82266 23/10/2015 17:19:56 chalker DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 17296 KB
81711 22/10/2015 08:36:11 hanhlv270597 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 9456 KB
76851 09/10/2015 12:17:08 Khoidaik DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 546 ms 9260 KB
76293 08/10/2015 11:57:32 Khoidaik DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 8764 KB
76166 08/10/2015 01:44:03 toan411998 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 8520 KB
72254 04/10/2015 00:25:15 xuanduclb123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 6888 KB
70503 01/10/2015 09:39:30 linhit DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3080 KB
69464 28/09/2015 23:19:14 lovelink117 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3180 KB
64536 17/09/2015 20:48:46 phuleethanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 62 ms 3372 KB
63826 15/09/2015 16:59:37 johnwilson DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5788 KB
63474 14/09/2015 15:35:08 tanphatvan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 4044 KB
62710 12/09/2015 08:23:09 sanghk11 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3152 KB
62608 11/09/2015 20:52:40 huynhnhat DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 4124 KB
62598 11/09/2015 20:34:40 MTAZero DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5104 KB
60923 05/09/2015 18:23:39 SonicMaster98 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 5876 KB
60435 04/09/2015 10:26:38 sonanui DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 656 ms 5736 KB
59578 31/08/2015 23:51:24 nhatnam1711999 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
56304 25/08/2015 23:33:03 manhha251 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 18660 KB
54018 19/08/2015 09:31:27 cuongnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 577 ms 5272 KB
54004 19/08/2015 06:37:03 UiM DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 686 ms 5252 KB
50780 10/08/2015 20:13:25 Guizebb DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 655 ms 6308 KB
50766 10/08/2015 17:14:16 truongngocgiang99 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 608 ms 5760 KB
50263 05/08/2015 23:51:49 mrtan_lovelife DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 62 ms 3300 KB
50081 04/08/2015 23:49:27 thanga2pbc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3360 KB
49852 02/08/2015 21:00:01 npltv DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 6824 KB
49533 31/07/2015 21:57:42 khongduocbocuoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3520 KB
49436 30/07/2015 17:13:33 nhutrg1998 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 4316 KB
49277 29/07/2015 07:19:22 bacthosan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 592 ms 5224 KB
49066 26/07/2015 22:16:50 tuank55 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 639 ms 6364 KB
47348 16/07/2015 22:27:15 hinodi_1998 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 608 ms 5812 KB
43754 28/06/2015 14:48:08 hmh100298 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 6804 KB
42771 22/06/2015 03:59:29 the_c DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 624 ms 5720 KB
41852 20/06/2015 01:25:42 glass99ss DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 2860 KB
41812 19/06/2015 19:43:25 chitam117119 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3156 KB
41126 15/06/2015 09:43:13 bluesky DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 124 ms 10888 KB
38860 01/06/2015 16:16:21 minhnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 670 ms 9312 KB
38859 01/06/2015 16:07:58 nguyenmanhthien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 811 ms 9660 KB
36583 25/05/2015 10:52:33 nghethuat102 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3044 KB
36372 23/05/2015 20:05:39 romqn1999 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 62 ms 3512 KB
36369 23/05/2015 19:42:20 Algo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 717 ms 8892 KB
35682 15/05/2015 15:55:42 lamnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 702 ms 10012 KB
35596 14/05/2015 20:14:46 farmerboy DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 4312 KB
33266 08/05/2015 22:36:53 ngan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 780 ms 8804 KB
33248 08/05/2015 21:14:58 AresGod DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 858 ms 5548 KB
33245 08/05/2015 21:09:52 AresGod DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 795 ms 5320 KB
33242 08/05/2015 20:43:54 nảm10tin DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 5152 KB
32879 05/05/2015 21:47:56 mikelhpdatke DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 6780 KB
31666 25/04/2015 16:06:09 thelife3210 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 187 ms 11620 KB
30844 21/04/2015 06:11:06 trungvt130584 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 4416 KB
27474 16/04/2015 00:20:34 namlunoy DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 670 ms 7612 KB
27047 12/04/2015 08:34:20 vdn1999bxvp DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 764 ms 5584 KB
25099 28/03/2015 13:21:04 Nguyenthaihoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 4412 KB
25066 27/03/2015 23:11:18 Silvers_Rayleigh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 655 ms 6200 KB
24308 23/03/2015 09:57:37 kieuquocdat123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 702 ms 5144 KB
24187 22/03/2015 22:00:31 lightkuriboh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6404 KB
24185 22/03/2015 21:56:51 nguyenlequangduy DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 4168 KB
24184 22/03/2015 21:56:21 nguyenlequangduy DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 4468 KB
17179 10/03/2015 23:41:10 only_love97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 608 ms 17284 KB
15953 09/03/2015 14:36:45 cincout DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 764 ms 5248 KB
12982 14/02/2015 15:42:15 xxxyyyzzz DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 624 ms 5512 KB
11389 01/02/2015 17:14:31 conglinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 842 ms 5468 KB
11388 01/02/2015 17:12:54 conglinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 811 ms 5496 KB
11317 29/01/2015 09:39:55 haituanth2 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1045 ms 7392 KB
11316 29/01/2015 09:31:54 haituanth2 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1045 ms 7328 KB
11315 29/01/2015 09:28:27 haituanth2 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1513 ms 7372 KB
8568 11/01/2015 11:01:26 nxphuc DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 764 ms 5140 KB
2980 26/10/2014 00:28:15 phamhuuthien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 717 ms 5560 KB
2587 22/10/2014 13:51:08 dthphuong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1060 ms 5372 KB
2586 22/10/2014 13:50:22 dthphuong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 936 ms 5420 KB
2585 22/10/2014 13:49:47 dthphuong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1014 ms 5588 KB
2584 22/10/2014 13:46:28 dthphuong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 717 ms 5408 KB
937 05/10/2014 12:20:59 thanhCode DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 655 ms 5672 KB
914 04/10/2014 23:41:37 ductam DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 670 ms 5396 KB
913 04/10/2014 23:39:46 ductam DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 842 ms 9672 KB
Back to Top