Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741897 09/04/2020 14:18:43 duylele1173 DACO - Dãy con tăng dài nhất Python 3 Accepted 296 ms 6944 KB
741584 08/04/2020 09:46:46 cuthaodd DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
741547 07/04/2020 22:24:42 nhphucqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
741535 07/04/2020 22:06:37 cuthaodd DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
741194 07/04/2020 11:25:47 cbl_vietnam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 4844 KB
741193 07/04/2020 11:22:44 cbl_vietnam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
740663 05/04/2020 15:39:17 hodinhhoang312 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
740267 04/04/2020 10:28:45 cbl_vietnam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
740118 03/04/2020 21:42:55 Hikarii DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
740113 03/04/2020 21:37:15 Hikarii DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
739026 01/04/2020 15:32:36 hongphongthp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3308 KB
738822 31/03/2020 17:44:50 kassivender DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
738698 31/03/2020 14:04:50 Neptune DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
738042 29/03/2020 08:35:08 hodinhhoang312 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
737303 26/03/2020 16:06:13 byvf DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
736648 24/03/2020 09:30:45 lucky_boy DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
736614 23/03/2020 22:53:09 pqviet DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
736613 23/03/2020 22:52:01 pqviet DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
736174 22/03/2020 20:21:35 pqviet DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
733464 16/03/2020 14:51:31 iq3000_ DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2360 KB
733304 15/03/2020 16:48:11 JoySluxirt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
733141 14/03/2020 22:17:35 vanphuc2409 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
732012 13/03/2020 21:49:49 vietanhk99 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
731764 12/03/2020 21:27:25 besttin1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
731742 12/03/2020 20:50:35 ngocdeptrai153 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
731484 12/03/2020 11:25:09 1112 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
730668 09/03/2020 20:40:56 aruru12 DACO - Dãy con tăng dài nhất Python 3 Accepted 453 ms 6824 KB
730549 09/03/2020 14:32:50 NaughtyWind DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
730441 08/03/2020 22:44:28 vhskillpro2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Python 3 Accepted 328 ms 6816 KB
729778 06/03/2020 19:41:55 khanhld DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
729444 05/03/2020 22:41:45 Thinh_Feline DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
727595 01/03/2020 16:25:08 AngusX DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
727222 29/02/2020 14:58:56 baoduytran DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2860 KB
727005 28/02/2020 17:40:52 winterrr DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
726473 27/02/2020 15:39:02 0972210195 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
726190 26/02/2020 21:05:00 khanhtron03 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
725567 25/02/2020 14:53:21 tourist2samnguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
725036 24/02/2020 13:33:04 admin2009 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1744 KB
724189 22/02/2020 18:34:43 19521242 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
723538 21/02/2020 10:56:29 HH04 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
723412 20/02/2020 21:49:42 ldn694 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
723385 20/02/2020 20:55:57 quoclan99 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
723257 20/02/2020 15:59:26 ldn694 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
723005 20/02/2020 08:59:48 dongtrang DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
722646 19/02/2020 14:59:31 onehit DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
722625 19/02/2020 14:22:34 ct390 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
722617 19/02/2020 14:05:38 ct390 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
722430 19/02/2020 08:03:41 traitorakali DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
721824 17/02/2020 21:17:06 baopham19062003kgkgkg DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
720937 16/02/2020 10:28:18 nguyenvietphong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
720735 15/02/2020 20:50:20 ntnvlog DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
720587 15/02/2020 16:40:59 0842020263 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
719089 12/02/2020 15:43:46 Hoapri789 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
718616 11/02/2020 16:12:57 emLaNewBie DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 4064 KB
718377 11/02/2020 10:27:38 cuongbvbn DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
716441 07/02/2020 18:07:43 khanhld DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
716417 07/02/2020 16:46:42 ishigamisenku DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
716393 07/02/2020 16:29:27 quanit2k4 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
715288 06/02/2020 08:44:37 cuongbvbn DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
715214 05/02/2020 22:39:37 haohk17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
715204 05/02/2020 22:24:29 chidaihk17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
715201 05/02/2020 22:21:11 vanphuc2409 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
715195 05/02/2020 22:15:26 phuong2004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
715131 05/02/2020 21:22:12 hodinhhoang312 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
714576 04/02/2020 23:02:16 chicong44 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714569 04/02/2020 22:30:36 trankhanhduong2212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714568 04/02/2020 22:28:38 trankhanhduong2212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714565 04/02/2020 22:26:05 trankhanhduong2212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714561 04/02/2020 22:20:37 caocuong1210 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
714560 04/02/2020 22:17:58 trankhanhduong2212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714549 04/02/2020 22:12:39 chidaihk17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
714547 04/02/2020 22:07:08 trankhanhduong2212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714542 04/02/2020 22:03:31 haohk17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714538 04/02/2020 22:00:23 haohk17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714535 04/02/2020 21:57:37 hodinhhoang312 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
714525 04/02/2020 21:49:53 hodinhhoang312 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1156 KB
714128 03/02/2020 23:40:19 nmhh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
714122 03/02/2020 23:17:22 hoktro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
713541 02/02/2020 18:44:46 Love DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
713486 02/02/2020 16:21:58 Love DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
713266 02/02/2020 08:28:26 tranminhprvt01 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
712142 30/01/2020 20:07:35 tiendung2306 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3388 KB
711080 30/01/2020 09:55:38 viocuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
710032 26/01/2020 17:29:39 suxzat DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
709705 25/01/2020 00:22:27 php122002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
709704 25/01/2020 00:20:25 php122002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
709634 24/01/2020 21:42:46 quythanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
709123 23/01/2020 15:54:45 whoisthatguy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
708907 22/01/2020 22:57:51 novaphoenix DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
708320 21/01/2020 20:58:30 HackerMan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
708146 21/01/2020 18:35:07 baoNgancuteee DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
707896 21/01/2020 01:03:05 19522456 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
707081 19/01/2020 11:58:14 omgursocute DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
707080 19/01/2020 11:57:46 omgursocute DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
707044 19/01/2020 02:28:24 omgursocute DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
705645 16/01/2020 11:59:18 huytool DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2712 KB
705223 15/01/2020 16:25:31 khanhld DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
704857 14/01/2020 21:15:12 orifin DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3956 KB
704803 14/01/2020 20:25:54 doanhtuan137 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
704544 14/01/2020 06:58:17 nhatthang2704 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
704507 14/01/2020 00:14:47 Linhdethuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
703956 13/01/2020 08:31:35 haupas DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
703835 12/01/2020 21:41:46 nhatthang2704 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
702716 11/01/2020 09:50:25 CodeWar37 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
702631 11/01/2020 07:46:40 4maxskill4 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
701806 09/01/2020 21:46:47 lequocbinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
701800 09/01/2020 21:24:29 hieunguyenthi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
701204 09/01/2020 07:29:26 duyvu123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 4088 KB
701158 08/01/2020 23:12:33 huanhoang2004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
701029 08/01/2020 20:26:59 anhkhoa09032004 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
700842 08/01/2020 15:51:40 orifin DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
700703 08/01/2020 10:07:30 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
700702 08/01/2020 10:07:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
700370 07/01/2020 18:47:18 nganngants DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
700088 07/01/2020 13:06:02 ntphong DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
699823 07/01/2020 08:09:13 hieutvtt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
699780 07/01/2020 01:13:51 ntphong DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
698891 06/01/2020 08:35:57 duong3203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
698741 05/01/2020 21:06:17 anzuko DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
698505 05/01/2020 15:16:05 HuyBui_ITchvK36 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
697946 04/01/2020 16:43:04 djxone123456 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
697539 04/01/2020 00:06:01 HMĐ_191 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3048 KB
697208 03/01/2020 16:06:36 hau2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
696701 02/01/2020 22:54:37 nnbxxx DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
696061 01/01/2020 23:43:40 dvmduc_k36_chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
696017 01/01/2020 22:09:00 dvmduc_k36_chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
694958 30/12/2019 14:35:33 unglinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
693862 27/12/2019 10:22:09 ntdung573 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
693829 27/12/2019 09:37:31 Nhi23072002 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
692975 25/12/2019 09:06:52 buihoat2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
692906 24/12/2019 22:12:07 Jankos DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
692524 24/12/2019 09:29:06 dvmduc_k36_chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
692372 23/12/2019 22:03:08 duongnghiepvl DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
692233 23/12/2019 18:19:34 dpduy123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
690114 17/12/2019 22:43:23 nguyenvana DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
689256 16/12/2019 17:14:46 jackcookies020 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
688023 13/12/2019 17:26:14 prgrmanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
688018 13/12/2019 16:35:25 ntkluanccva10tin DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
688013 13/12/2019 16:19:33 ldlocccvak3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
688009 13/12/2019 16:15:30 bao11032004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
688007 13/12/2019 16:14:06 bao11032004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3640 KB
688003 13/12/2019 15:56:45 ldlocccvak3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
687933 13/12/2019 13:26:59 ducbp DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
687252 11/12/2019 19:21:21 dpduy123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
687171 11/12/2019 16:30:58 cbl_hoanglinh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
687080 11/12/2019 14:33:42 cbl_conghuynh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
684594 04/12/2019 15:28:52 unglinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
683895 02/12/2019 19:34:14 CBLtk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
683800 02/12/2019 15:07:10 lethienquan28052006 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
683221 30/11/2019 22:11:19 khongminhtuan2006 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
683174 30/11/2019 21:16:25 anhthcsyl2006 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
682979 30/11/2019 15:40:43 onehit DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
682412 29/11/2019 17:39:42 minhthi28 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
681298 27/11/2019 22:30:26 ldn694 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
680697 26/11/2019 22:01:07 sendmylove123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
680564 26/11/2019 18:52:44 BananaOnTheTree DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
679235 23/11/2019 20:20:08 bin1st090104 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
678726 22/11/2019 22:26:36 thống DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
677049 21/11/2019 17:20:28 nb2phuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
677046 21/11/2019 17:05:20 binhlecong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
676737 20/11/2019 21:48:17 ccccccc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
675722 18/11/2019 19:39:04 shin3030aa DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
675666 18/11/2019 16:57:46 vuanang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
675279 17/11/2019 21:18:40 dangtiendung1201 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
675270 17/11/2019 21:04:14 shin3030aa DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
675191 17/11/2019 20:01:34 trung09072004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
675178 17/11/2019 19:55:26 trung09072004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
675117 17/11/2019 17:38:17 BananaOnTheTree DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
674762 16/11/2019 22:22:03 dinhhuuduc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
674646 16/11/2019 17:17:59 hitu1902 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
674034 15/11/2019 05:43:06 kimjisoo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
674033 15/11/2019 05:41:44 kimjisoo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
674009 14/11/2019 22:49:58 minhtriet2903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
673945 14/11/2019 20:58:01 ogit403 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
673893 14/11/2019 19:35:32 tandk DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
672566 12/11/2019 14:22:56 Member DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
672424 12/11/2019 00:54:39 giangbabygo123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
671906 10/11/2019 23:28:35 trungkienthcsyenlac DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
671482 09/11/2019 20:46:05 nguyenkhoip DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
670845 08/11/2019 20:40:26 hieupham DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
670521 08/11/2019 11:06:57 HoaBenKiaSong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
670312 07/11/2019 21:38:56 yunan090803 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
670123 07/11/2019 16:26:45 ngoctuannguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
668719 05/11/2019 12:08:09 rsattlpalpha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
668311 04/11/2019 15:03:26 perfectshot DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
667876 03/11/2019 16:34:47 giangphong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
667113 02/11/2019 10:22:00 TrumpPham DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
667100 02/11/2019 10:07:23 gicungduochet DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
667081 02/11/2019 09:26:45 mandoanky0903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
665770 31/10/2019 07:18:31 MinhBietBay DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
664052 27/10/2019 18:38:33 qvan_le DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 6408 KB
663118 26/10/2019 09:32:16 gicungduochet DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
663044 26/10/2019 07:50:48 cuongdoduy123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
662640 25/10/2019 15:24:15 vhskillpro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
662365 24/10/2019 20:49:00 lvcong97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
662338 24/10/2019 20:28:31 lvcong97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
662337 24/10/2019 20:28:08 lvcong97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
662336 24/10/2019 20:27:55 lvcong97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
660740 22/10/2019 06:48:22 NQT1998 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
660653 21/10/2019 20:48:07 yolo19yolo DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
660249 21/10/2019 12:31:51 ServantOfEvil DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
659179 18/10/2019 00:46:57 atsichts DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
659119 17/10/2019 22:26:34 MaMoi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
658689 17/10/2019 11:51:33 chinhhi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
657806 15/10/2019 15:03:27 bao2342 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
657665 15/10/2019 07:59:52 chutichday2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
657664 15/10/2019 07:59:00 yolo19yolo DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
657340 14/10/2019 16:00:29 truongkin189 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
657257 14/10/2019 14:00:53 truongkin189 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
655619 11/10/2019 07:12:49 tahoangquan2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
655606 11/10/2019 00:05:48 ThaoAVang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
655605 11/10/2019 00:04:33 ThaoAVang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
655365 10/10/2019 16:07:14 heo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
654006 08/10/2019 21:38:21 nguyentrantien2002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
653997 08/10/2019 21:34:15 bk201 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
653974 08/10/2019 20:54:13 loilon504 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
653947 08/10/2019 20:22:51 ppc99er DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
653808 08/10/2019 15:57:21 akigaming DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
653627 08/10/2019 14:53:32 meimei DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
653543 08/10/2019 14:36:40 vandat_2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
653522 08/10/2019 14:30:51 phuong2003vtvip DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
653504 08/10/2019 14:23:41 david0403 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
653490 08/10/2019 14:19:51 david0403 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
653487 08/10/2019 14:19:30 david0403 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
653374 08/10/2019 10:51:29 duquochuy1910 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
653367 08/10/2019 10:33:19 nguyentrongnghia DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
652958 07/10/2019 18:16:21 david0403 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
652927 07/10/2019 16:57:28 hayqua DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
652866 07/10/2019 14:31:04 moitapcode DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
652457 06/10/2019 16:26:44 Zelda2004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
651740 05/10/2019 11:07:29 mrzin703 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 2536 KB
651702 05/10/2019 10:18:06 ntlinh0505 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
650826 04/10/2019 07:26:59 minhboybn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
650434 03/10/2019 15:53:04 nguyentra DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
649607 02/10/2019 16:05:58 inomatit82 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
649500 02/10/2019 14:27:45 tuantaitungo123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
649069 01/10/2019 19:00:21 lun3003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
648143 29/09/2019 20:15:15 pmt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2372 KB
646747 27/09/2019 00:05:34 canhtoannct DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
646607 26/09/2019 19:22:58 nvlong08102003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
646436 26/09/2019 15:28:30 htthinh1999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
646153 25/09/2019 23:20:37 ntoan199 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
644644 22/09/2019 23:33:32 hoangthien2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
644634 22/09/2019 23:09:24 Dan_De_Nui DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
643793 21/09/2019 11:03:14 tuanphantomyb010 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
643709 21/09/2019 09:18:58 haiprot1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
641778 18/09/2019 17:15:24 lehuyhoangclcm1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3220 KB
641416 18/09/2019 12:13:27 ptkhai1203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
641023 17/09/2019 21:22:22 haiprot1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
639774 16/09/2019 09:27:32 lun3003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
639767 16/09/2019 09:19:13 hieuad88 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
639764 16/09/2019 09:12:12 phantanhung DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
636875 12/09/2019 09:57:00 Be_happy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
633046 06/09/2019 15:11:27 shukun DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
632865 05/09/2019 21:32:40 VOTRUNGHOANGHUNG DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
632863 05/09/2019 21:31:04 VOTRUNGHOANGHUNG DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2840 KB
632301 04/09/2019 15:48:14 tungduongvc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
631683 02/09/2019 21:22:44 hoaf13 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
631635 02/09/2019 20:05:10 hoaf13 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
631374 01/09/2019 23:04:58 hiepthuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
631313 01/09/2019 20:56:02 ashimari DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
631169 01/09/2019 14:30:51 lam_coder DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2676 KB
630804 31/08/2019 16:46:06 huukhoa2608 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
630550 30/08/2019 23:59:31 ptkhai1203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
630305 30/08/2019 17:27:18 vietdung DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
628354 25/08/2019 20:57:16 hoatmt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
628229 25/08/2019 16:30:54 quanghuy123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
628092 25/08/2019 09:42:40 baotrancpp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
625547 23/08/2019 11:31:08 trungnghia05123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
625519 23/08/2019 10:26:14 queanh0220 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
625338 22/08/2019 20:51:43 nghia DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
625161 22/08/2019 12:36:04 thuy_quynh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
624580 21/08/2019 14:35:06 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2336 KB
624147 20/08/2019 10:13:37 t4k4g1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
623397 18/08/2019 08:38:09 zxcvbgt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 4032 KB
623329 17/08/2019 22:40:39 nvq2309 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
621564 15/08/2019 21:28:04 abcdefgh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
621316 15/08/2019 13:11:31 t4k4g1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
621306 15/08/2019 12:52:13 snowynguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
620800 14/08/2019 12:05:11 hglong903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
620737 14/08/2019 10:03:09 akigaming DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
620710 14/08/2019 09:22:00 manh123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
620692 14/08/2019 09:08:56 thuyvan123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
620466 13/08/2019 16:18:44 zyenz123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
619289 10/08/2019 11:01:09 094175234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
619275 10/08/2019 10:35:11 leductoan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
617830 07/08/2019 12:41:18 nguyetanh10102005 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
616506 04/08/2019 16:50:11 NguyenVanTan DACO - Dãy con tăng dài nhất Java 8 Accepted 265 ms 21516 KB
616104 03/08/2019 18:27:51 funcolor DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
614811 01/08/2019 10:05:30 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
614162 31/07/2019 13:58:47 khanhnhi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
613246 29/07/2019 18:05:44 i_Icode0014 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
612623 28/07/2019 12:44:44 Fidisk DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
612568 28/07/2019 10:25:19 ngovandat318 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
612287 27/07/2019 18:09:51 truongthinh14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
609676 23/07/2019 15:07:19 TIN10_VUTRINHHOANG DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
609432 23/07/2019 07:44:33 trandat DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
608204 20/07/2019 17:14:53 trieutrng DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
608095 20/07/2019 10:19:40 Hàoa1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
608094 20/07/2019 10:19:12 Sángolympic DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
607802 19/07/2019 09:25:06 Sơna1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3700 KB
607763 19/07/2019 08:34:52 Sángolympic DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
607138 17/07/2019 18:37:59 thaolinh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
606237 14/07/2019 16:44:41 ducthangivicii DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
606048 13/07/2019 15:43:36 quangduyluu123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
606023 13/07/2019 12:42:26 nhhpbc7a1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
605425 11/07/2019 11:04:23 MinhBomNha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
605185 10/07/2019 17:19:45 hoatmt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
604463 09/07/2019 07:58:01 trungtt123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
603295 05/07/2019 09:00:34 thanhcong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
603286 05/07/2019 08:28:36 Gib5102 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
602727 03/07/2019 17:51:18 khuyentran DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
600497 27/06/2019 22:51:38 trieutanhung93 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
598708 26/06/2019 10:10:09 david0403 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
598336 25/06/2019 14:01:06 ngobao DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
598093 24/06/2019 21:08:17 baobao07 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
598015 24/06/2019 17:06:25 anhnguyenroux DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
598014 24/06/2019 17:05:15 anhnguyenroux DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
597906 24/06/2019 14:40:57 duth DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
597895 24/06/2019 14:15:54 Newps DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
596218 21/06/2019 06:57:50 khuyentrannd DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
595305 19/06/2019 09:52:24 Nacker DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
594518 17/06/2019 21:54:09 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
594515 17/06/2019 21:43:07 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
594446 17/06/2019 17:03:26 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
594445 17/06/2019 17:00:45 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
593758 15/06/2019 19:06:07 huatho131 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
593281 14/06/2019 19:28:44 cyrocs258 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
593104 14/06/2019 14:29:28 winterrr DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
593020 14/06/2019 10:20:45 khanh8a3yl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
592906 14/06/2019 01:26:58 blackrose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1784 KB
592905 14/06/2019 01:25:54 blackrose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
592709 13/06/2019 17:17:48 blackrose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
592708 13/06/2019 17:16:53 blackrose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
592289 12/06/2019 12:32:22 jackykg DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
591441 09/06/2019 17:06:50 thnhan2005 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
591325 09/06/2019 09:49:53 hungto1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
591289 09/06/2019 08:17:50 banhgiaman DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
591275 09/06/2019 02:31:54 dchy2000 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
591230 08/06/2019 22:53:39 vannguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
590971 07/06/2019 23:48:29 nguyenhieuckt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
590618 06/06/2019 19:11:06 ducnhannguyen2410 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
590512 06/06/2019 12:57:02 nhatthanhnguyen610 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
589997 04/06/2019 21:16:16 rumita3333 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
589502 03/06/2019 14:53:11 18120046 DACO - Dãy con tăng dài nhất Python 3 Accepted 343 ms 6908 KB
589425 03/06/2019 09:10:46 nguyenhoainam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
589305 02/06/2019 16:21:34 omlgg DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
588993 01/06/2019 16:50:06 blackrose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
588991 01/06/2019 16:48:08 blackrose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
588618 31/05/2019 14:08:58 khab1706592 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
588135 30/05/2019 13:28:17 khab1706592 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
587978 29/05/2019 16:32:39 NoFace DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
586826 26/05/2019 16:39:01 Evil DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
586127 24/05/2019 10:23:48 musubi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
586069 23/05/2019 22:01:04 lcqhuyt1821 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
584406 20/05/2019 04:40:52 khiem123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
584300 19/05/2019 17:10:49 uyennefble DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
581403 08/05/2019 22:51:07 sang123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
581313 08/05/2019 17:23:45 thedemonstuan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
581165 07/05/2019 22:50:21 rimuru DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
580821 06/05/2019 10:23:48 18120461 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
579656 03/05/2019 08:07:21 DungDontCare DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
579552 02/05/2019 21:03:13 tuananh778999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
577920 29/04/2019 13:50:55 ct390 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
577503 27/04/2019 15:40:49 vanan9205 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
576492 24/04/2019 14:30:43 nhatanh10102005 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
575687 20/04/2019 22:33:28 huydcmm DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
575433 19/04/2019 21:41:55 thiennhanui DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
575119 18/04/2019 21:20:02 quan27 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
575014 18/04/2019 18:25:05 trung_hieu_k36_chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
574499 17/04/2019 15:31:11 16122001 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
573687 15/04/2019 22:57:17 meocondp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
573635 15/04/2019 22:03:00 HuyHoàng_K36_CHV DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
573156 14/04/2019 18:28:42 NTTAN DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
572620 13/04/2019 15:09:33 dylanrohdes DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
572596 13/04/2019 11:36:06 thongnguyen050999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
572595 13/04/2019 11:34:32 thongnguyen050999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
572594 13/04/2019 11:34:05 thongnguyen050999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
572593 13/04/2019 11:28:28 thongnguyen050999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
572590 13/04/2019 11:11:58 thongnguyen050999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
572110 11/04/2019 22:52:59 hainam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1780 KB
571977 11/04/2019 17:36:36 thangitcbg DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
571972 11/04/2019 16:55:13 ntv1612 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
570794 08/04/2019 23:20:11 nguyengiakiet2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2352 KB
570760 08/04/2019 22:41:34 phongphu2602 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
570755 08/04/2019 22:37:48 cucxinh2911 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
570677 08/04/2019 20:26:16 cucxinh2911 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
570660 08/04/2019 20:13:21 cucxinh2911 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
570651 08/04/2019 20:05:07 ducnt25899 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
570467 08/04/2019 11:21:35 giabao2562003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
570428 08/04/2019 10:30:55 anhvu_cbl DACO - Dãy con tăng dài nhất Python 3 Accepted 187 ms 6936 KB
569169 04/04/2019 12:34:36 proloc12 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
568868 03/04/2019 19:14:20 hongly DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
568793 03/04/2019 15:13:06 nqvmystery123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
568765 03/04/2019 14:17:18 minhduc2k2vp DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
568675 03/04/2019 09:37:09 Telephonefg DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
568272 02/04/2019 11:45:02 Newplayers12 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
568242 02/04/2019 10:34:12 truongthienlocTH DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
567785 31/03/2019 20:35:41 nambxvp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
567768 31/03/2019 19:59:18 Nducnha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
567764 31/03/2019 19:53:07 Nducnha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
567762 31/03/2019 19:52:21 Nducnha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
567758 31/03/2019 19:46:15 NT17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
567008 29/03/2019 20:01:53 trieungocminh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
565923 27/03/2019 20:51:49 VINH_17_50 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
565572 27/03/2019 14:43:35 VINH_17_50 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
565383 27/03/2019 09:11:10 thientho DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
564974 26/03/2019 11:19:38 dongLinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
564315 24/03/2019 15:54:10 nguyenhuy2k2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
564282 24/03/2019 14:47:02 dangptpt_ DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
563808 22/03/2019 23:22:45 hoangkings100 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
563777 22/03/2019 22:38:37 buidinhpham2004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
563021 21/03/2019 15:48:57 sunepi719 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
562794 20/03/2019 22:25:49 vanhsusu03 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
562349 19/03/2019 21:09:50 phuong2003vtvip DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
561959 18/03/2019 21:47:51 huytda2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
561816 18/03/2019 15:09:58 Nducnha DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
561550 17/03/2019 20:24:13 thienchidh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
561537 17/03/2019 20:10:27 thienchidh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
560962 16/03/2019 01:48:55 lamthibichduy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
560380 14/03/2019 16:51:43 huynhthanhtruc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
560369 14/03/2019 16:25:42 thiennhanui DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
560358 14/03/2019 16:18:17 phongan105 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
560119 14/03/2019 09:36:56 bao2342 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
559850 13/03/2019 21:50:44 nguyenvu DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
559294 12/03/2019 20:45:28 vmt120203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
559052 12/03/2019 12:55:03 lehoangbaolam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
558671 11/03/2019 22:16:56 thao1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
558569 11/03/2019 20:01:02 MR_Asshole DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
557579 10/03/2019 11:55:58 Nguyenphanthanhbinh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
557500 10/03/2019 00:07:32 ffrederick DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
557495 09/03/2019 23:22:15 quyhugo158 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
557494 09/03/2019 23:21:26 quyhugo158 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
557385 09/03/2019 20:34:43 Nguyenphanthanhbinh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
556711 08/03/2019 09:18:48 PhongPCK2018 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
555736 06/03/2019 18:48:17 tdn2018_3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 4020 KB
555461 06/03/2019 09:06:51 bao2342 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
555011 05/03/2019 10:04:40 namlawng123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
555007 05/03/2019 09:58:49 ducminhtrinh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
554020 02/03/2019 14:48:14 Summer8103 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
553964 02/03/2019 12:41:40 phpx612 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
553250 01/03/2019 11:57:08 start008 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3128 KB
550353 23/02/2019 15:20:39 phuquang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
550099 22/02/2019 21:11:40 phungduyminh1802 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
549771 22/02/2019 00:01:43 Nobita004 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
548706 19/02/2019 23:19:09 gacodelam123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
548616 19/02/2019 21:25:15 tranthuydung203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
548596 19/02/2019 20:42:15 anhlavipnd199 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
548410 19/02/2019 15:24:43 anhduy1811 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
548406 19/02/2019 15:18:30 buihoat2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
548404 19/02/2019 15:16:29 buihoat2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
548299 19/02/2019 10:33:10 gacodelam123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
548160 18/02/2019 22:10:41 gacodelam123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
546394 14/02/2019 15:47:41 ngocminhchvk36 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2664 KB
546383 14/02/2019 15:30:26 QuỳnhNhư DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
546374 14/02/2019 15:08:52 luongdang2k3_k36chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
546363 14/02/2019 14:48:57 tducCHVK36 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
546341 14/02/2019 14:25:05 HuyHoàng_K36_CHV DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
546327 14/02/2019 14:06:03 dat10tin DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
546326 14/02/2019 13:54:18 myhorizon DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
546315 14/02/2019 12:34:56 orifin DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
546313 14/02/2019 12:31:47 nvietphi03 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
546226 13/02/2019 23:23:50 dvmduc_k36_chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2712 KB
546105 13/02/2019 20:43:39 khanhkjhave DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
545984 13/02/2019 15:26:36 NTTAN DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
545963 13/02/2019 14:43:07 gianghia056 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
545756 12/02/2019 23:54:33 buihoat2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
545731 12/02/2019 22:40:30 trung_hieu_k36_chv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 4076 KB
545595 12/02/2019 16:18:55 nhanhuuhieu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
545550 12/02/2019 15:32:49 anhduy1811 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
545136 11/02/2019 19:49:29 dothihoangduyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
545130 11/02/2019 19:38:55 nhuricute DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
545128 11/02/2019 19:30:39 biabeogo147 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
543991 07/02/2019 18:39:33 gbking2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
543903 07/02/2019 15:00:19 VPFFV DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
543457 05/02/2019 00:18:30 viet2805 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
543428 04/02/2019 22:59:53 viet2805 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
543353 04/02/2019 16:34:10 dothihoangduyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
542950 03/02/2019 09:52:17 totanhiep DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
542946 03/02/2019 09:43:23 totanhiep DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
542124 31/01/2019 10:46:27 vudangkhoi2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
542099 31/01/2019 08:16:26 tutinit2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
542037 30/01/2019 20:30:57 tadat216 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
541888 30/01/2019 14:24:54 dothihoangduyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
541840 30/01/2019 12:19:15 TTree DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
541662 29/01/2019 16:24:14 NTTAN DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
541649 29/01/2019 16:06:30 totanhiep DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
541642 29/01/2019 16:00:05 gianghia056 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
541633 29/01/2019 15:50:08 thanhbac056 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
541620 29/01/2019 15:17:18 dangnguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
540238 25/01/2019 12:50:48 bk201 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
539549 23/01/2019 07:03:20 minhtrieutvn DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
538481 20/01/2019 14:04:14 meoconxinhxan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
538106 19/01/2019 00:45:49 59130929 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
537506 17/01/2019 12:58:08 kimtoi_123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
537485 17/01/2019 11:05:42 vanan9205 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
537413 17/01/2019 07:55:58 YoriHarumi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
537411 17/01/2019 07:32:27 uchiha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
536331 14/01/2019 17:56:40 asdsderfedf DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
536239 14/01/2019 16:33:47 lmpars DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
535326 12/01/2019 12:16:06 m134m4a1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
535253 12/01/2019 07:24:03 blackcat2710 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
534796 11/01/2019 10:24:58 huynhgiao_tvn DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
534792 11/01/2019 10:18:57 Neptune DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
534706 11/01/2019 07:47:41 april2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
534652 11/01/2019 01:27:08 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
533692 09/01/2019 20:06:12 tadat216 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
533069 08/01/2019 15:55:50 thanhtungmk147 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
533036 08/01/2019 15:28:56 thanhtungmk147 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
533033 08/01/2019 15:27:42 thanhtungmk147 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
532844 08/01/2019 07:48:00 tuanltt1252004 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
532533 07/01/2019 18:42:42 nakrothpro DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 93 ms 40892 KB
532532 07/01/2019 18:42:40 nakrothpro DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
531941 06/01/2019 20:58:49 minhvuthcsyl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
531876 06/01/2019 20:05:19 hoangviethang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
530852 05/01/2019 08:05:52 duy0805 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
530845 05/01/2019 07:59:04 Qanh29 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
529923 03/01/2019 22:12:14 ntoanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
529184 02/01/2019 14:55:16 thienhue123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
526798 11/12/2018 15:39:02 yasuoghostblade DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 0 ms 2784 KB
526100 10/12/2018 13:55:08 zzkubinzz01 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
525278 08/12/2018 12:30:11 anhnguyen123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
525260 08/12/2018 11:08:32 dfwapekko DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
524199 05/12/2018 21:48:31 lehonganh2005 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
523871 05/12/2018 09:31:41 lamcqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
523675 04/12/2018 20:40:20 minhhaiyl132 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
520909 28/11/2018 15:45:21 quocpro_2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
520898 28/11/2018 14:58:29 vivimini110 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
520836 28/11/2018 08:59:53 vmt120203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
520747 27/11/2018 22:34:25 nguyenthanhdung DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
520739 27/11/2018 22:30:58 yn2493 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
520732 27/11/2018 22:26:21 lamcqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
520731 27/11/2018 22:24:08 duycqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
520729 27/11/2018 22:23:48 tuancqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
520728 27/11/2018 22:22:42 tuancqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
520716 27/11/2018 22:09:19 MINHKHANG DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
520613 27/11/2018 20:32:18 minhquan052003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
520132 26/11/2018 20:32:27 phatdoan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
520096 26/11/2018 19:59:30 minhvuthcsyl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
518817 24/11/2018 15:40:50 vinhhuong0802 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
518182 23/11/2018 13:54:10 VPFFV DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
516494 20/11/2018 22:24:47 nlhhung DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
516122 20/11/2018 10:19:32 mdan226 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
515422 19/11/2018 01:50:06 10ngocanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
514430 17/11/2018 20:50:02 vhpcoder17203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
514083 17/11/2018 09:09:05 a2k47phan_18 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
514072 17/11/2018 09:02:52 dinhtrongchien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
513634 16/11/2018 16:44:42 HUT_TOAN DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
512382 15/11/2018 12:10:06 anhvippro123z DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
511610 14/11/2018 22:01:03 NghiaCPP DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
511460 14/11/2018 16:40:44 khoinguyentdmu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
511390 14/11/2018 13:54:51 nghiaphamln DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
510480 13/11/2018 13:13:07 lehoang DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
510440 13/11/2018 12:44:55 vuongbxvp DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
510211 12/11/2018 23:36:38 sang123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
510096 12/11/2018 21:30:27 btappmedia DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
509285 11/11/2018 15:12:13 VGK_Cr7 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
508724 10/11/2018 09:19:04 thochit DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
508481 09/11/2018 20:59:54 vohieu751 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
507361 08/11/2018 12:13:39 tototete DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
507206 07/11/2018 22:58:45 hoangnghiaviet DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
506937 07/11/2018 19:23:54 vanan9205 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
505357 05/11/2018 20:09:22 tqh0806 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
505110 05/11/2018 11:58:48 Midodra DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
504926 05/11/2018 00:36:55 admin20 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3308 KB
504914 04/11/2018 23:43:19 leviettttnh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
504885 04/11/2018 22:54:33 Vinhh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
504436 04/11/2018 10:18:50 quocppa123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
503928 03/11/2018 10:17:41 MinhDevC DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
503050 02/11/2018 08:14:40 hamythuhuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
503036 02/11/2018 07:55:16 hamythuhuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
503034 02/11/2018 07:54:38 hamythuhuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
502872 01/11/2018 21:58:38 Hiimnewbie DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
502374 01/11/2018 14:35:07 gavangken DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
501473 31/10/2018 10:37:06 khanhsaker97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
501160 30/10/2018 20:08:54 hellosunny DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
501010 30/10/2018 16:34:22 hoangndu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
501000 30/10/2018 16:31:12 gavangken DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
500756 30/10/2018 14:28:47 trungnguyenlak2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
500413 29/10/2018 20:30:48 maihuuton987 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
500368 29/10/2018 19:23:44 huynhvanphu102 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
500050 28/10/2018 22:50:53 minh713823 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
499112 27/10/2018 10:41:32 thamtudeptrai007 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
498754 26/10/2018 20:19:33 ngobao DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
494145 19/10/2018 17:24:56 quangtienlkhigh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
492826 18/10/2018 22:50:35 vudangkhoi2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
491037 16/10/2018 19:00:51 mta DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
490733 16/10/2018 13:21:35 tototete DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
490198 15/10/2018 21:51:58 094175234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
490186 15/10/2018 21:47:47 nguyenledinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
489384 14/10/2018 21:31:03 hoangteo0103 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
489306 14/10/2018 20:13:06 ngobao DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
489103 14/10/2018 11:04:01 viet2805 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
488804 13/10/2018 21:45:19 minh98 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
487992 12/10/2018 21:07:32 TICHPX DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
487814 12/10/2018 19:24:02 TICHPX DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
487799 12/10/2018 18:51:35 Enoughtodie99 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
487798 12/10/2018 18:51:33 DucThanh97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
487797 12/10/2018 18:50:22 kokokj124 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
487795 12/10/2018 18:46:43 TICHPX DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
487794 12/10/2018 18:45:30 linhoccho DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
487793 12/10/2018 18:41:55 Socola_Đại_Ca DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
486794 11/10/2018 21:51:03 anhdhhp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
486268 11/10/2018 15:10:43 trinhcongtai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
484428 10/10/2018 01:50:06 dchy2000 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
484076 09/10/2018 17:41:07 hitu05 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
484055 09/10/2018 17:09:02 hitu03 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
483406 08/10/2018 21:22:39 hitu08 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
483085 08/10/2018 11:18:38 hitu01 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
482905 07/10/2018 21:59:50 hitu07 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
482590 07/10/2018 14:11:17 hitu02 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
482083 06/10/2018 20:14:34 ngonhutduy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
481580 05/10/2018 22:11:31 BoB DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
480620 04/10/2018 23:04:52 IT_LVT DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 3560 KB
480413 04/10/2018 20:37:48 MTA_Asteria DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
480161 04/10/2018 16:16:30 nguyenvantien0903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
479235 03/10/2018 09:36:04 phuongnhi_tran_1206 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
477357 30/09/2018 19:57:24 viet2805 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
476408 29/09/2018 11:51:41 1900plus DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
475465 27/09/2018 22:32:05 12hooks DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
475290 27/09/2018 21:04:50 rising_blues17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2828 KB
475286 27/09/2018 21:00:07 hieuhehehieu123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
474894 27/09/2018 14:38:47 tiabennita DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
474859 27/09/2018 12:18:00 thiend17pm03_dhtdm DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
474604 26/09/2018 21:43:11 masteroffood DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
474478 26/09/2018 20:01:42 mrhung1999vnvn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
474460 26/09/2018 19:49:36 mrhung1999vnvn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
474286 26/09/2018 14:58:16 hanhien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
474269 26/09/2018 14:39:54 anhquoc831997 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
473694 25/09/2018 18:27:42 chinhhi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
473198 24/09/2018 23:30:42 phuocanh1625 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
473087 24/09/2018 20:44:35 tranthanhhai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
472943 24/09/2018 16:57:32 trungkenbi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
472043 22/09/2018 22:22:02 DeBruyne DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
469596 19/09/2018 10:37:22 manhh15 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
469417 18/09/2018 21:25:05 nguyenthanhhien DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
469413 18/09/2018 21:17:59 nguyenvantien0903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
469003 18/09/2018 15:29:55 ngochuy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
468988 18/09/2018 15:21:46 trungnghia05123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
468967 18/09/2018 15:09:17 vanduc11a2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
468916 18/09/2018 14:39:32 vínhdinhstudents DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
468898 18/09/2018 14:28:37 ncub22k2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
467955 16/09/2018 13:36:09 letandatty211 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
467334 15/09/2018 17:27:57 cotyey DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
467072 15/09/2018 00:46:32 black_stone DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
466719 14/09/2018 16:32:07 NamDo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
466639 14/09/2018 15:18:05 xuanvuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2196 KB
466283 13/09/2018 21:11:21 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
465017 11/09/2018 23:45:58 huuthien198zz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
464393 11/09/2018 08:44:57 CeliusKane DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
464386 11/09/2018 08:31:55 Huy DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
464244 10/09/2018 23:16:38 ChuyenVanNQD DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
464121 10/09/2018 21:21:14 haicao2805 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
464039 10/09/2018 18:46:55 nguyenhung1903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
463962 10/09/2018 15:54:30 sungtranna0801 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
463132 09/09/2018 11:22:21 BVs_cớp DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
463047 09/09/2018 10:06:16 pvannvu2512 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
463046 09/09/2018 10:05:12 094175234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
462143 07/09/2018 21:48:55 tungcoi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
460375 04/09/2018 20:41:48 xikhud DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
460372 04/09/2018 20:32:12 ngocdoan2661 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
460263 04/09/2018 16:59:37 NhiemHK DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
460202 04/09/2018 15:49:50 FireArcanist DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
459922 04/09/2018 08:01:11 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3268 KB
459911 04/09/2018 07:45:09 Gib5102 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
459345 03/09/2018 10:12:04 Gib5102 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
459337 03/09/2018 10:06:37 55555555 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
457386 30/08/2018 07:52:08 HHHHHHHH DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
456248 28/08/2018 07:44:12 trungtt123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
456120 27/08/2018 15:40:24 huuthien1102 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
455964 26/08/2018 21:56:08 nlebachnlb DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
455609 25/08/2018 16:56:27 an DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
454894 23/08/2018 19:23:55 hungvu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
454893 23/08/2018 19:23:39 hungvu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
454767 23/08/2018 15:47:51 haodeptrai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
454748 23/08/2018 15:37:28 Tran_Thanh_Oai97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
454745 23/08/2018 15:34:19 hungvu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
453936 21/08/2018 21:50:37 tryhardz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
453754 21/08/2018 16:04:55 anhngque DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
451031 15/08/2018 14:33:58 neddie DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
450990 15/08/2018 10:41:23 vutrungnghia DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
449892 13/08/2018 01:32:54 Asteross DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
449882 13/08/2018 01:05:22 jsomebodywtbl DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
449693 12/08/2018 16:52:41 Meliodas DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
449683 12/08/2018 16:33:31 phamductaictk98 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
449081 11/08/2018 02:12:33 ngockhain DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
448719 10/08/2018 00:24:19 hdv250202 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
448202 08/08/2018 17:13:00 roro1230 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
447773 07/08/2018 15:30:09 hung30052002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
447509 06/08/2018 10:34:14 linhle232001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
447507 06/08/2018 10:30:42 zxcvbgt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
447503 06/08/2018 10:13:16 truonghxpt1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
447491 06/08/2018 09:32:32 caubedaumat DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
447484 06/08/2018 09:23:12 Gib5102 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
447012 04/08/2018 04:48:57 0941054 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
446931 03/08/2018 18:50:10 LongÇhampion DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
446859 03/08/2018 11:54:32 hoatmt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
446714 02/08/2018 22:43:21 hoangducsmagic2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
446608 02/08/2018 18:24:29 hlsclan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
446368 01/08/2018 23:03:40 buihoat2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
446366 01/08/2018 23:01:43 buihoat2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
443638 24/07/2018 16:32:29 congyb1032002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
443381 23/07/2018 16:22:51 san1201 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
442376 19/07/2018 19:32:02 tashagospel123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
442187 19/07/2018 08:35:25 huynhthanhtan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
441309 16/07/2018 09:07:23 pro_pro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
441101 14/07/2018 16:40:15 MainJax DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
440881 13/07/2018 19:24:38 huynhthanhtan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
440865 13/07/2018 18:24:48 huynhthanhtan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
440119 11/07/2018 11:38:20 nghuy99 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1780 KB
439980 10/07/2018 22:03:36 hiepnguyenhue2002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
439893 10/07/2018 18:36:44 ducanhgx DACO - Dãy con tăng dài nhất Java 8 Accepted 234 ms 19360 KB
439890 10/07/2018 18:14:00 Truongthienloc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
438991 06/07/2018 20:30:57 banhgiaman DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
438624 05/07/2018 15:56:34 banhgiaman DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
438564 05/07/2018 11:39:12 KHOI2611 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
438480 05/07/2018 00:08:05 chaukhanh2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
438418 04/07/2018 16:43:38 haicoi_vt02 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
438415 04/07/2018 16:36:04 dasea DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
438249 03/07/2018 16:26:24 hoangmychv2002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
438010 02/07/2018 10:05:35 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
437993 02/07/2018 09:39:09 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
437860 01/07/2018 15:23:13 taminhquanno21 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
437706 30/06/2018 18:50:59 nguyendenn1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
437521 29/06/2018 22:54:26 thien0914033912 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
437248 28/06/2018 14:16:28 nhattuan722 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
436267 24/06/2018 10:22:24 nhoxnho1212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
435737 21/06/2018 20:36:56 kaitoukid1609 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
434486 19/06/2018 18:21:09 vandai61 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
434450 19/06/2018 15:15:23 kakaka DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
434236 18/06/2018 12:57:14 mina_colen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
434235 18/06/2018 12:53:57 mina_colen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
434001 17/06/2018 10:52:40 Fonekedokato DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
433521 14/06/2018 18:50:37 Pejunmapdit DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
433509 14/06/2018 17:31:42 viethuy99 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
432657 14/06/2018 14:03:01 ledat112233 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
432656 14/06/2018 14:00:08 ledat112233 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
431153 07/06/2018 12:34:26 pro_pro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
430950 06/06/2018 21:00:13 Thethvl123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
430541 05/06/2018 07:53:20 55555555 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
429826 01/06/2018 20:54:07 pro_pro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
429597 31/05/2018 17:23:23 ACM2015 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
429468 31/05/2018 11:28:56 nguyenphu63333 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
429289 30/05/2018 21:27:14 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
429288 30/05/2018 21:23:39 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
427740 28/05/2018 10:55:44 kaitou1412 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
427557 27/05/2018 16:19:48 edwinda107 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
427372 26/05/2018 11:36:03 nhphucqt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
427273 25/05/2018 20:10:28 nhathuypt25 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
426616 23/05/2018 06:57:03 NTUThananhthien DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
426356 22/05/2018 08:49:52 minhlam2102002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
425977 20/05/2018 14:12:37 trihien0102 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
425885 19/05/2018 19:12:31 heraclex12 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
425754 18/05/2018 22:39:43 nguyenvantien0903 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2680 KB
425078 15/05/2018 18:03:53 fake1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
423440 07/05/2018 00:47:35 congson123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
422850 02/05/2018 20:55:43 vinhnt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
422173 29/04/2018 17:15:29 nguyentuan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
416727 12/04/2018 23:07:12 Love4T144 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
415543 10/04/2018 16:20:23 minhanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
415539 10/04/2018 16:01:46 pro_pro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
415538 10/04/2018 16:00:06 pro_pro DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
415535 10/04/2018 15:57:02 minhthd1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
415525 10/04/2018 15:38:06 thie1232135 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
415522 10/04/2018 15:34:25 kien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2352 KB
414977 08/04/2018 22:12:40 vinhhung053 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
413506 05/04/2018 08:31:10 neostheknight DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
413498 05/04/2018 08:18:24 hung_brvt_t1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
413264 04/04/2018 17:05:58 viethoang99 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
413086 04/04/2018 08:09:45 tin2016_tdduy DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
412926 03/04/2018 20:31:08 vokhanhan25 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
412043 01/04/2018 16:36:47 ngocviphb DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
411933 01/04/2018 09:09:48 chienbinhlyoko DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 0 ms 2724 KB
411844 31/03/2018 22:17:39 __________ DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
411267 30/03/2018 10:51:41 Anh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
411039 29/03/2018 20:00:05 dungdq2002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
410949 29/03/2018 15:58:42 hoangthuc701 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
409812 27/03/2018 08:25:46 tinhochbt DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
408887 24/03/2018 22:21:01 hungk36b DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2736 KB
408486 23/03/2018 17:23:18 iiiiiii125478 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
408109 23/03/2018 00:00:46 cyb3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
408048 22/03/2018 20:16:50 chinhhi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
406982 20/03/2018 21:01:47 thaibabao DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
405911 16/03/2018 22:47:14 davic_2001 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
405180 15/03/2018 04:46:14 congson123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
403445 13/03/2018 13:13:10 hiepnguyenhue2002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
403126 12/03/2018 16:04:47 kami DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2640 KB
402871 12/03/2018 03:35:54 hungbmt1503 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
401898 08/03/2018 20:57:26 thao05052k2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
401299 06/03/2018 16:55:44 trananhprince DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
399469 28/02/2018 20:52:54 choitankde22 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
399411 28/02/2018 17:28:08 duongbp1990 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
398972 26/02/2018 21:52:03 hieungoc2013 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
398961 26/02/2018 21:28:19 vudet11 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
398783 26/02/2018 07:17:20 php122002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
398743 25/02/2018 21:39:08 ngocminh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
398237 23/02/2018 16:36:47 nguyenquanglinh2001 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
398098 22/02/2018 22:26:57 johansherlock DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
397647 21/02/2018 17:36:28 truongcoi2001 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
396087 12/02/2018 21:12:25 giangvu258 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
395735 11/02/2018 14:01:36 tn902329 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
393380 01/02/2018 14:59:21 DinhCamNhu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
391859 28/01/2018 09:41:26 everson DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
391853 28/01/2018 09:36:50 ngoxuanchien112 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
391852 28/01/2018 09:36:17 QuangTruongNguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
391334 26/01/2018 14:47:13 Tu2112003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
390545 24/01/2018 22:16:56 giangvu258 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
390491 24/01/2018 21:37:58 thwnguyn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
388826 23/01/2018 08:05:21 skt_huydinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
388819 23/01/2018 07:49:14 gonproro123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
388797 23/01/2018 07:04:21 vudet11 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
388433 22/01/2018 11:06:41 toantoantin123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
388431 22/01/2018 11:05:37 toantoantin123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
388430 22/01/2018 11:04:18 FujiVN DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
388347 22/01/2018 05:45:19 toantoantin123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
388335 21/01/2018 23:06:48 toantoantin123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
388233 21/01/2018 16:49:48 ngoxuanchien112 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
387431 19/01/2018 08:28:07 ntn122 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
387033 18/01/2018 08:02:05 kanjiake DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
386787 17/01/2018 14:58:03 phuoc2205 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
386786 17/01/2018 14:58:02 khanhvinh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
386771 17/01/2018 14:50:59 gia08032002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
386768 17/01/2018 14:49:40 0948532817 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3312 KB
386606 16/01/2018 22:45:38 SavarinJames DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
386409 16/01/2018 14:17:59 zminhthinhsd1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
384774 11/01/2018 22:24:27 duongx2e4z DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
383340 08/01/2018 22:47:16 lockhaicttv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
383103 08/01/2018 12:33:54 khab1706592 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
383031 08/01/2018 07:59:23 darkplayer0211 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
382389 06/01/2018 09:29:08 ducden2003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
381874 05/01/2018 14:02:58 quocnguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
381714 05/01/2018 00:30:27 Comrade DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
381321 03/01/2018 11:00:24 ntd992003 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
381236 03/01/2018 09:28:27 votrunghieu9a2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
380637 02/01/2018 09:46:58 HSin2000 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
380618 02/01/2018 09:04:03 quyenmmai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
380177 01/01/2018 22:24:07 minhth_1412 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
379774 01/01/2018 01:54:32 trungpro531998 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
379510 31/12/2017 11:37:58 NAKICTI DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
379420 30/12/2017 23:34:30 lcnguyendang123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
379226 30/12/2017 09:44:47 phambichngoclamson2002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
379220 30/12/2017 09:40:42 dinhthanhnga06 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
379218 30/12/2017 09:40:22 hien_jeony DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
379217 30/12/2017 09:36:44 doduc2652002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
378728 28/12/2017 21:42:52 thienhk15 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
377563 25/12/2017 17:43:04 hoangminh10102002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
377216 23/12/2017 19:11:42 changlangtu97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
377071 22/12/2017 22:53:48 MrRobot DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
376902 22/12/2017 14:32:21 Phandat16 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
376581 20/12/2017 23:05:06 emhocdem070 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
376326 19/12/2017 08:01:04 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
376216 18/12/2017 11:50:42 NautilusX DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
375716 16/12/2017 20:25:15 huy9a1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
374100 11/12/2017 20:59:32 manhh15 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
373313 08/12/2017 20:59:27 pacboy002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
373310 08/12/2017 20:58:00 pacboy002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
373296 08/12/2017 20:32:16 darkdragon02 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
372632 06/12/2017 21:16:35 vikhangcqt171 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
372592 06/12/2017 20:14:43 manhh15 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
372572 06/12/2017 18:25:50 khuongle DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
371849 04/12/2017 21:09:38 long123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
370807 03/12/2017 12:42:47 luan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
370509 02/12/2017 16:11:50 hoangtu222x12x21x1111 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
370469 02/12/2017 14:40:57 chaugiang_97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
370197 01/12/2017 21:55:17 nguyenducthai1312 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
370114 01/12/2017 20:17:42 Account DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
370011 01/12/2017 15:53:43 duongtc1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
369972 01/12/2017 14:56:19 Shyn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
369885 01/12/2017 11:31:04 hungga1711 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
369841 01/12/2017 10:00:48 duongtc1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
369821 01/12/2017 09:49:22 Account DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
369806 01/12/2017 09:44:16 minhys DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
369785 01/12/2017 09:36:00 minhys DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
369598 30/11/2017 21:44:38 NMTJ4F DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
369503 30/11/2017 17:24:18 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
369332 30/11/2017 14:40:38 thanhpromu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
369249 30/11/2017 10:20:23 thanhpromu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
368275 28/11/2017 14:46:22 khoinguyentdmu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
367028 27/11/2017 17:58:20 namtao97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
366995 27/11/2017 16:23:32 huynhtuan17ti DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
366549 26/11/2017 20:27:22 php122002 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
366548 26/11/2017 20:25:03 orangeteambc2510 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
366022 25/11/2017 17:30:38 Hieu_sqtt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
363511 21/11/2017 08:49:03 vinhquana DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
363509 21/11/2017 08:46:11 vinhquana DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
363386 20/11/2017 23:33:19 Lolilover DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
363383 20/11/2017 23:32:03 Lolilover DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
362805 19/11/2017 18:30:19 min3012001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
362798 19/11/2017 17:14:04 haiphong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
362487 18/11/2017 20:31:50 vinhntndu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
362180 18/11/2017 09:41:30 Hieu_sqtt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
361906 17/11/2017 16:15:48 luxabu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
361444 16/11/2017 20:58:31 thminh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
361028 16/11/2017 10:42:42 frostpixel DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3672 KB
360799 15/11/2017 21:12:04 chuotvip DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
360414 15/11/2017 14:57:08 k4mjk4mjz3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
360370 15/11/2017 11:34:02 php122002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
360368 15/11/2017 11:33:11 php122002 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
358721 13/11/2017 09:09:34 taikhoan1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
358451 12/11/2017 20:17:10 doctorifour DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
357411 10/11/2017 23:48:42 Linh_Moi_T32 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
357359 10/11/2017 22:26:37 nguyenvanduck98lhp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
357192 10/11/2017 19:20:38 lucdaoquanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
356787 10/11/2017 11:45:35 anhdhhp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
355797 08/11/2017 22:45:49 NMPACM DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
355666 08/11/2017 21:05:12 khanhsaker97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3472 KB
355664 08/11/2017 21:00:49 khanhsaker97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3532 KB
355612 08/11/2017 17:50:39 mrlihd DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
355611 08/11/2017 17:48:09 mrlihd DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
355537 08/11/2017 15:52:53 thelightvn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
355150 08/11/2017 10:43:07 trungcbg DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
354416 07/11/2017 11:42:54 dnhung1997 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
354349 07/11/2017 08:26:51 tenda1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
354005 06/11/2017 20:31:40 tenda1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
353930 06/11/2017 20:06:36 tenda1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
353887 06/11/2017 19:50:00 tungtdn321 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
351461 02/11/2017 21:08:52 Leo_Messi_96 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
351202 02/11/2017 16:43:07 Hieu_sqtt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
351146 02/11/2017 16:13:43 Hieu_sqtt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
349358 31/10/2017 16:40:04 mk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
348191 30/10/2017 10:46:28 ItachiUchiha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
347192 28/10/2017 16:14:55 hahpuc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
347031 28/10/2017 10:34:13 chinhd17ht01tdmu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
346165 26/10/2017 21:47:55 tinhhk15 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
345294 26/10/2017 07:36:13 tmvtri123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
343406 23/10/2017 21:11:37 tungtdn4321 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
343387 23/10/2017 20:50:44 tungtdn4321 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
343135 23/10/2017 16:06:28 freepascal DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
342643 22/10/2017 16:54:13 christzy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
341317 20/10/2017 21:02:23 nguyenhaidang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
341220 20/10/2017 18:13:52 hoangphuc12510 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
340349 19/10/2017 15:12:09 minh3chap DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
339820 18/10/2017 23:19:01 anhbannho147vn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
339628 18/10/2017 20:37:32 hoangtrung080697 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
338765 17/10/2017 15:37:34 trungtt123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
338630 17/10/2017 10:25:08 tranlehiep2203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
338052 16/10/2017 20:54:30 quetoiohue DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
337759 16/10/2017 11:04:03 Minatokaze DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
337758 16/10/2017 10:56:55 linhbeo1210 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
337550 15/10/2017 22:08:33 dangthai4399 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
337420 15/10/2017 19:28:33 tqb2001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
336702 14/10/2017 23:58:01 bluecat9x DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
336069 14/10/2017 11:53:25 TranVietThien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
336059 14/10/2017 11:40:10 TranVietThien DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
336056 14/10/2017 11:38:37 boykhang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
336052 14/10/2017 11:36:20 boykhang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
335591 13/10/2017 16:00:41 0000000000 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
335332 13/10/2017 07:20:18 caovantheanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
334560 12/10/2017 10:30:28 Phingubò DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
334557 12/10/2017 10:24:36 Phingubò DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
331174 07/10/2017 20:47:21 bleu_rose DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
331126 07/10/2017 20:16:16 ngonhutduy DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
330745 07/10/2017 12:21:04 tranminh183 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1772 KB
329307 05/10/2017 09:01:16 dungzudd231001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
329303 05/10/2017 08:57:21 dungzudd231001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
328817 04/10/2017 01:27:19 trainolp2017 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
328816 04/10/2017 01:25:09 trainolp2017 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
327649 02/10/2017 20:00:18 tranthanhhai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
327072 01/10/2017 21:00:00 leducan1110 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
325981 30/09/2017 11:15:17 tuandatqn95 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
325669 29/09/2017 21:24:54 hakieuanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
323937 27/09/2017 21:21:15 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
323656 27/09/2017 08:18:34 thienbaotb DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
323133 26/09/2017 09:18:10 vanduc11a2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
323108 26/09/2017 08:39:11 lequangdat300901 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
320891 22/09/2017 10:51:51 anh76qn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
320615 21/09/2017 20:25:23 khoaat DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
319739 19/09/2017 22:30:19 honghoa2k2z DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
319648 19/09/2017 20:51:46 Deepsea DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
319314 19/09/2017 09:47:19 hiruma2001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
318322 17/09/2017 09:48:05 Reborn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
318311 17/09/2017 09:34:41 yhuynh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
316888 14/09/2017 08:59:25 minhys DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
316342 13/09/2017 10:50:36 hahpuc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
315209 11/09/2017 00:19:25 manhhungking DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
315204 10/09/2017 23:56:28 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
315166 10/09/2017 22:34:45 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3164 KB
315138 10/09/2017 21:49:36 duongtc1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
314735 09/09/2017 20:58:50 vhoang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
313234 05/09/2017 20:14:02 actionboyvn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
312963 04/09/2017 21:14:20 keoloe DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
312839 04/09/2017 16:01:38 trongtai37 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
312186 03/09/2017 09:04:47 minhthu20201 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
311836 02/09/2017 01:43:21 quyproi51vn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
311242 31/08/2017 13:55:30 SPJ DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
311189 31/08/2017 08:55:41 Force1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
311172 31/08/2017 07:37:12 duongtc1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
310686 29/08/2017 20:36:55 thanhquang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
309169 25/08/2017 23:00:32 crush DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
308644 24/08/2017 20:12:43 CUTI DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
308403 23/08/2017 21:12:42 Godloveme DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
306797 19/08/2017 10:14:15 lamngok1201 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
306734 18/08/2017 23:06:24 trongthu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
306398 18/08/2017 14:33:44 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
306290 18/08/2017 09:26:18 thilove98 DACO - Dãy con tăng dài nhất Java 8 Accepted 203 ms 17856 KB
306002 17/08/2017 15:44:36 huytmdj DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
305968 17/08/2017 14:56:30 NhatKhanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
305960 17/08/2017 14:39:27 tebrotien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
305280 15/08/2017 23:15:50 leehieeu DACO - Dãy con tăng dài nhất Java 8 Accepted 187 ms 17748 KB
304613 14/08/2017 16:35:19 nam288 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
304052 13/08/2017 00:50:24 minhtienst135 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
303777 12/08/2017 11:03:30 blebleble DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
303766 12/08/2017 10:39:55 laducquan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
303746 12/08/2017 10:19:45 laducquan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
303194 11/08/2017 09:39:42 manhcuongcvp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
302590 09/08/2017 16:53:04 uongnuocbangmom DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
302546 09/08/2017 15:20:43 Hackerr DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
300734 03/08/2017 01:15:36 vuhoang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
300327 01/08/2017 13:56:38 hanhhuyenit1619 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
300208 31/07/2017 13:37:26 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
300204 31/07/2017 11:23:11 tuanhleo11 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
300109 30/07/2017 21:16:27 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
298412 24/07/2017 15:53:20 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
298328 24/07/2017 09:09:14 dvn11th DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
298325 24/07/2017 08:55:25 NgocBao2786 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
298138 23/07/2017 12:15:09 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
297909 22/07/2017 21:55:55 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
297487 21/07/2017 09:10:43 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
297482 21/07/2017 08:57:55 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
296826 19/07/2017 14:07:20 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
296814 19/07/2017 13:40:45 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
296285 17/07/2017 21:21:01 congthangk36d DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
296095 17/07/2017 00:46:36 vietyb00 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
295999 16/07/2017 19:15:11 mrdtuan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
295599 15/07/2017 10:34:48 logacc999 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
295166 13/07/2017 22:18:50 dasea DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
294836 12/07/2017 21:30:06 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
294223 11/07/2017 08:11:19 Nhokkz DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
294153 10/07/2017 22:23:10 huw DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
294133 10/07/2017 21:42:43 sanglequang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
293975 10/07/2017 12:35:01 nhpntz0t DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
292738 04/07/2017 20:20:50 iostream DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
292645 04/07/2017 09:24:22 nhn29 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
292482 03/07/2017 14:09:01 zminhthinhsd1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
292464 03/07/2017 10:22:59 dangquangthang0001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
292239 02/07/2017 00:23:45 okeomachnha DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
291164 27/06/2017 10:38:34 ngochn_15 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
290184 23/06/2017 11:08:11 tsunaswada DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
289409 20/06/2017 17:14:35 balobola DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
289093 19/06/2017 10:38:20 thienbaotb DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
288977 18/06/2017 22:09:24 saothuaduoc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
288955 18/06/2017 20:28:45 congson123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
288479 16/06/2017 20:48:49 thienbaotb DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
288345 16/06/2017 10:37:44 NguyenMinhTam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
286760 10/06/2017 21:20:56 epricesx DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
286204 08/06/2017 18:44:56 hatuank97lhp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
286105 08/06/2017 11:43:20 zminhthinhsd1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
285900 07/06/2017 10:36:44 hoangthuhang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
285225 03/06/2017 19:25:28 lotac DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
284285 30/05/2017 20:43:15 nguyentandat1502 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
284208 30/05/2017 14:46:34 dlkp2110 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
281964 21/05/2017 19:42:05 nganhvu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
279217 14/05/2017 15:46:49 quynhnhi144 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
279206 14/05/2017 15:23:42 cuongquep DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
279099 14/05/2017 00:11:20 banhquocdanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
279097 14/05/2017 00:06:21 banhquocdanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
279096 14/05/2017 00:05:33 banhquocdanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
277912 12/05/2017 22:18:47 my_crush_hates_me DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
277063 09/05/2017 22:26:32 NTBT1997 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
275159 02/05/2017 12:14:23 123B DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
274766 30/04/2017 20:35:28 frostpixel DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
274570 29/04/2017 14:46:16 doquangdat DACO - Dãy con tăng dài nhất Java 8 Accepted 218 ms 20692 KB
274555 29/04/2017 09:51:33 contiti DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
273200 24/04/2017 00:52:16 nguyenduclam0605 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3304 KB
273173 23/04/2017 22:49:59 sieuga2712 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
273070 23/04/2017 14:55:56 duyqnguyenle DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
272823 22/04/2017 15:55:01 up_out_of_all DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
272818 22/04/2017 15:49:56 up_out_of_all DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
272275 20/04/2017 19:07:56 dangkhoa_pascal DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
270887 15/04/2017 11:25:03 nguyenducptit DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
270854 15/04/2017 09:32:07 atom3296 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
270549 13/04/2017 22:11:39 huudatwn1q DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
270332 12/04/2017 22:00:10 nvanhoang188 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
270327 12/04/2017 21:54:08 nguyenvanbien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
270218 12/04/2017 16:21:02 MINHKHANG DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
267547 05/04/2017 15:28:19 binhhieutu DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
267269 05/04/2017 07:30:35 vokhanhan25 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2676 KB
266821 04/04/2017 09:34:08 ngophuthinh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
266763 04/04/2017 08:25:25 coderkcdhv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
266612 03/04/2017 20:39:34 tuan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
266611 03/04/2017 20:26:49 tuan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
266608 03/04/2017 20:04:20 tuan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
266184 02/04/2017 18:34:27 HuyNguyen1212 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
266145 02/04/2017 16:24:22 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
266144 02/04/2017 16:23:50 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
265255 30/03/2017 22:48:39 khoadeptrai DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
264052 27/03/2017 21:27:21 gamo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
264049 27/03/2017 21:26:02 gamo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
263516 26/03/2017 14:41:39 fromzerotomaster DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
262904 24/03/2017 21:05:18 vuhongson DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
262547 23/03/2017 20:39:20 thienkaito DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
262355 23/03/2017 14:58:13 min3012001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
262306 23/03/2017 11:46:36 harrison DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
262108 22/03/2017 21:47:09 tqhuy2502 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
261995 22/03/2017 18:40:26 aquawind0130 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
261928 22/03/2017 14:14:38 nguyenhaan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
261739 22/03/2017 01:00:28 ahihiahaha DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
261665 21/03/2017 21:03:51 DP DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
261605 21/03/2017 19:42:31 anhducpn67 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
261014 20/03/2017 09:20:23 caovanphuc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
260953 20/03/2017 00:07:07 duahaucc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
259644 17/03/2017 21:03:01 MHQ DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
259601 17/03/2017 20:28:00 snake69 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
259458 17/03/2017 17:23:06 sushi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
258900 16/03/2017 15:45:57 nhatha32 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
257188 12/03/2017 11:43:55 ngocnhi DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
257160 12/03/2017 10:24:28 duongcscx DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
257159 12/03/2017 10:20:12 duongcscx DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
257152 12/03/2017 10:13:23 duongcscx DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
257022 11/03/2017 21:32:00 skydriver001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
256713 10/03/2017 21:45:12 giangbabygo123 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
256085 08/03/2017 23:10:06 min3012001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
256018 08/03/2017 20:47:25 min3012001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
255438 07/03/2017 08:01:36 Nguyenthituyetcvp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
255354 06/03/2017 21:06:29 nguyentrungthanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
255353 06/03/2017 21:06:07 nguyentrungthanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
255226 06/03/2017 11:18:10 0985971934j DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
255044 05/03/2017 20:12:55 Raito DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
254875 05/03/2017 10:59:26 Adam_Kyle DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
254496 04/03/2017 14:44:01 Soledad DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
254292 03/03/2017 21:26:44 hotcamdao DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
254260 03/03/2017 20:14:51 Winder DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
254032 03/03/2017 09:31:53 rick_fam0us DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
253711 01/03/2017 21:55:10 lonelystar DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
253483 01/03/2017 09:48:00 lonelystar DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
252640 27/02/2017 14:09:29 nkduc DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
252519 26/02/2017 23:03:11 masterv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
252065 25/02/2017 22:08:52 ntucoder_thn_sp DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
251899 25/02/2017 11:55:16 lekhaihoan2306 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
251858 25/02/2017 00:19:42 phbhan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
251840 24/02/2017 23:12:46 honghoa2k2z DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
250989 22/02/2017 09:35:04 Phingubò DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
247880 16/02/2017 14:35:46 Hữu_Đăng DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
247754 16/02/2017 09:41:52 hvdungchv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
247750 16/02/2017 09:27:05 sieuga2712 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
247212 14/02/2017 14:52:40 lenguyenkhoi21 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
247030 13/02/2017 21:19:55 yesiambao DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3400 KB
247005 13/02/2017 20:04:26 Malin_CHV DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
246742 13/02/2017 09:45:44 thinhfaker2k DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
246395 12/02/2017 08:00:41 nguyenchanhdai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 2396 KB
246261 11/02/2017 16:55:50 trungbmt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
244887 06/02/2017 14:55:24 nhannguyen95 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
244356 03/02/2017 14:00:08 try DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
244348 03/02/2017 12:50:46 tranlehiep2203 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
244197 02/02/2017 18:48:30 omega1100100 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
244045 01/02/2017 19:12:52 omega1100100 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
243816 30/01/2017 23:36:53 mik271 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
243518 28/01/2017 19:53:11 King DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 0 ms 2948 KB
243512 28/01/2017 18:33:27 omega1100100 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
243155 26/01/2017 01:37:10 omega1100100 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
241741 16/01/2017 21:43:41 doanthetai2005 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
241724 16/01/2017 20:29:41 VDQ DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
240261 12/01/2017 16:14:37 dieptieuphungs2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
240250 12/01/2017 15:59:17 khanglvl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
239732 10/01/2017 16:01:01 Phingubò DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
239519 09/01/2017 23:10:28 linhlrx DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
239424 09/01/2017 20:10:09 datgk14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
238892 07/01/2017 11:14:25 kienInu1 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
237848 03/01/2017 21:37:16 tronghk14 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
237759 03/01/2017 16:27:18 hoainam DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
237649 03/01/2017 01:47:21 hoanmalai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
237313 01/01/2017 22:43:23 h_ntu01 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
237295 01/01/2017 21:42:39 Demo2000 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
237293 01/01/2017 21:40:13 SlothSe7en DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
236469 29/12/2016 12:46:40 sony DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
236196 28/12/2016 11:04:47 cavang DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
236088 27/12/2016 20:43:14 hihihil2010 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
236076 27/12/2016 20:13:00 chaats DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
235436 24/12/2016 18:15:54 boychienga1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
235435 24/12/2016 18:11:53 boychienga1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
233005 16/12/2016 23:26:18 casaumayman DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
232605 15/12/2016 19:52:49 Bội DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
232231 14/12/2016 00:32:02 nguyenthanhtinh365 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
231144 10/12/2016 20:45:46 Purifier DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
231143 10/12/2016 20:43:20 Purifier DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
231049 10/12/2016 15:24:09 chien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
230956 10/12/2016 01:35:15 quocanh507 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
230072 08/12/2016 00:49:11 codera3k48 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
229865 07/12/2016 15:46:39 nhquanqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
229697 07/12/2016 09:01:14 quocphuong94 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
225924 27/11/2016 20:51:17 mtientin2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
225670 27/11/2016 14:01:00 mansblacks DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
225126 26/11/2016 15:49:56 minhdanglvl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
225036 26/11/2016 12:22:31 huyvuvn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
224839 26/11/2016 07:02:27 mystar0806 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
224838 26/11/2016 07:00:10 mystar0806 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
224837 26/11/2016 06:59:33 mystar0806 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 0 ms 2760 KB
224836 26/11/2016 06:59:07 mystar0806 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
224832 26/11/2016 06:23:10 mystar0806 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
224646 25/11/2016 21:50:13 qwerty212 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3764 KB
224613 25/11/2016 21:35:51 ACM2015 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
224512 25/11/2016 20:39:22 khanglvl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
224345 25/11/2016 16:24:59 TCUCGiang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
224124 25/11/2016 10:49:30 minhdanglvl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
224123 25/11/2016 10:48:07 dieptieuphungs2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
224118 25/11/2016 10:44:11 cattuong DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
224080 25/11/2016 10:15:22 Ga_Tay_LVL DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
224068 25/11/2016 10:05:48 Ga_Cho_LVL DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
223263 24/11/2016 08:59:02 anhpro96 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
223170 23/11/2016 23:09:04 nguyenthang DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
223167 23/11/2016 23:05:57 phamvankhanh1516 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
223164 23/11/2016 23:03:40 phamvankhanh1516 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
222469 22/11/2016 21:03:38 addwadec DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
222417 22/11/2016 20:25:55 k4mjk4mjz3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
221336 21/11/2016 11:15:14 toida12chu DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
220766 20/11/2016 03:00:44 nqc290997 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
219464 18/11/2016 00:31:29 ndkhanh95 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
219096 17/11/2016 16:07:35 mansblacks DACO - Dãy con tăng dài nhất Python 3 Accepted 218 ms 6972 KB
218062 15/11/2016 22:16:41 ktvn100 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
217428 15/11/2016 00:29:46 oOovWvoOo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
214113 10/11/2016 09:51:21 hungbach DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
214103 10/11/2016 09:31:24 s2lyonking DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
213203 08/11/2016 19:04:19 orbis95 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
212997 08/11/2016 08:26:01 2221113513 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
212510 07/11/2016 15:46:00 afkjsaflkjasklfjaklsj DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
212325 07/11/2016 08:09:00 khoinguyentdmu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
212305 07/11/2016 00:23:29 truongtv28 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
212020 06/11/2016 18:56:49 tuan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
211929 06/11/2016 15:05:32 hackerluoj DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
211810 06/11/2016 11:27:04 vietbrave DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
211668 05/11/2016 23:51:02 june10896 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
211613 05/11/2016 22:20:23 o0985950397 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
210711 04/11/2016 11:15:21 doraemon DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
209296 02/11/2016 01:04:29 presariohg DACO - Dãy con tăng dài nhất Java 8 Accepted 171 ms 17736 KB
208864 01/11/2016 19:40:23 mister_0_nile DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
208594 01/11/2016 09:04:47 cayidm DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
208506 31/10/2016 23:28:52 Nasukek20 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
208426 31/10/2016 22:11:28 HVDInh33 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
208330 31/10/2016 20:15:59 songlahyvong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
208213 31/10/2016 16:32:09 phongkieu31 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
208147 31/10/2016 14:33:15 bopdepzaj DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
207492 29/10/2016 22:00:07 duyvtvp1919 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
207230 29/10/2016 14:10:01 longtruongdt2001 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
206769 28/10/2016 21:48:13 hieua2tincvp DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
206135 27/10/2016 23:42:47 bjnjucun DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3188 KB
206101 27/10/2016 22:51:56 8man DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
205824 27/10/2016 19:06:00 tranleduy1233 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
205673 27/10/2016 15:31:06 agoodstudent DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3264 KB
204913 26/10/2016 09:59:53 HackerRank DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
204878 26/10/2016 08:53:59 colucbuon222 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
203190 23/10/2016 22:26:32 hut_luan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
202166 23/10/2016 17:57:21 tmanh17 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2952 KB
202105 23/10/2016 15:47:11 n0th1ng DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
201911 23/10/2016 12:16:59 khoi2410 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2268 KB
201275 22/10/2016 00:34:49 boyvnpro1997 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
200739 21/10/2016 14:58:17 ititorit DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
200730 21/10/2016 14:25:10 ititorit DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
200116 20/10/2016 16:34:09 4everkaka DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
198870 18/10/2016 21:23:36 duckhai2102 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
197210 16/10/2016 00:42:24 phamvankhanh1516 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
197201 16/10/2016 00:07:57 SunnyAUG DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
196942 15/10/2016 16:26:20 tranleduy1233 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
195192 13/10/2016 13:01:10 nguyensieuv DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
188910 06/10/2016 14:57:20 TranNhutQuang DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
188277 05/10/2016 14:09:08 songoku2015 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
186744 02/10/2016 21:21:36 trongtai37 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186078 01/10/2016 20:27:34 thanhtrungnbk DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185580 30/09/2016 21:37:32 minhtienst135 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
185216 30/09/2016 11:28:42 baotuanvn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
183768 27/09/2016 22:44:30 hungdhv97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183692 27/09/2016 20:55:33 ARSENAL1886 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183445 27/09/2016 15:55:36 tranquockhanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182574 26/09/2016 10:58:22 AnhVu1996 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182572 26/09/2016 10:57:43 AnhVu1996 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
182411 25/09/2016 22:46:55 vphuong214 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181786 24/09/2016 16:25:27 nlebachnlb DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
181463 23/09/2016 21:06:40 Hachiko DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
179947 21/09/2016 09:07:03 ktx123321 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178732 18/09/2016 22:47:14 stevenlethai DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
177183 15/09/2016 20:20:14 ariesgemini DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
175789 13/09/2016 22:03:23 CUTI DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1736 KB
175679 13/09/2016 21:02:20 hoangducsmagic DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1476 KB
175620 13/09/2016 20:22:06 lbnvando DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1476 KB
175543 13/09/2016 19:02:13 caohieu04 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1480 KB
174638 12/09/2016 21:34:34 anhnguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
173751 11/09/2016 19:38:02 longcvpa2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
173131 10/09/2016 15:52:49 HoangHungKT23 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
173103 10/09/2016 15:20:22 kien_ngo DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1856 KB
173087 10/09/2016 15:13:08 giangstellar365 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171633 08/09/2016 13:13:13 cufury DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171301 07/09/2016 17:26:55 HoVanAnhK58A2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
171215 07/09/2016 10:43:08 thanhpromu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170966 06/09/2016 21:19:19 bachnxepu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170964 06/09/2016 21:13:51 nvtu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170706 06/09/2016 11:04:10 ccstcvanhung01 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170644 06/09/2016 01:22:22 awatjkim DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170521 05/09/2016 21:27:03 haithanh_hmd DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
170143 04/09/2016 21:59:44 cyan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
168688 03/09/2016 14:25:36 nguvaho DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168037 01/09/2016 16:12:18 Nhoem DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168034 01/09/2016 16:08:08 nkt95bg DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
168027 01/09/2016 15:53:36 qqq DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168010 01/09/2016 15:11:58 vophuanpig DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
167933 01/09/2016 08:55:10 n99dl DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167637 30/08/2016 21:39:25 chutuanthong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167362 30/08/2016 10:41:43 legolascbl DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1608 KB
166845 28/08/2016 23:44:13 phungvitrung DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
166687 28/08/2016 18:00:15 dangminhtuan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
165587 25/08/2016 10:50:22 qtuan140101 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
165564 25/08/2016 09:54:50 giacacluong323 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
165113 24/08/2016 09:40:49 wInD_MtA DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
164043 21/08/2016 08:12:40 thuytinh0114 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163659 19/08/2016 20:14:02 trinhbaoanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163631 19/08/2016 17:56:23 trinhbaoanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163627 19/08/2016 17:40:40 trinhbaoanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163564 19/08/2016 14:20:19 taycuong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163548 19/08/2016 11:32:51 yingyoh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163370 18/08/2016 16:38:21 3lovephuong3 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
162830 16/08/2016 20:58:56 thanhan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
162802 16/08/2016 19:49:05 thaiuit DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162510 15/08/2016 21:35:43 datdi DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
162055 14/08/2016 16:42:05 dahaodl DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161556 13/08/2016 00:40:09 hentaino102 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
160347 09/08/2016 23:53:45 vuvutru DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159023 06/08/2016 16:41:35 gatrongcode DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158642 05/08/2016 23:58:25 Amateur DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158427 05/08/2016 11:43:35 sjk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158426 05/08/2016 11:40:43 sjk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157791 01/08/2016 23:27:32 nlebachnlb DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157381 31/07/2016 18:44:12 trainer1234 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157000 29/07/2016 16:55:50 damsanchv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154469 23/07/2016 21:27:22 dangcuong_123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154355 23/07/2016 10:23:35 khoi2410 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
151151 10/07/2016 17:25:10 thienlong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
150655 08/07/2016 09:32:32 hoanqq321 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
149782 04/07/2016 13:00:50 leducthinh0409 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
143492 14/06/2016 00:07:42 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141898 06/06/2016 09:42:10 Tree DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141634 04/06/2016 21:24:52 nguyenxuanhaa3 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141348 03/06/2016 21:44:03 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
141254 03/06/2016 16:55:39 truongtop14 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141003 02/06/2016 16:03:49 doantringuyen DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
139465 30/05/2016 17:29:36 hunterhieu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
137426 23/05/2016 19:49:37 hoangnhut DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
136775 20/05/2016 09:56:49 trivonhan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
136633 19/05/2016 15:25:29 bht15420 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1352 KB
136632 19/05/2016 15:24:59 addwade DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136568 19/05/2016 00:13:48 NgaoMta4596 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136450 17/05/2016 22:56:32 tuancanhktpm DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135363 10/05/2016 21:19:23 VoHT DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134874 07/05/2016 10:02:53 thotranduc2010 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134327 01/05/2016 23:22:12 lvhanh270597 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133578 26/04/2016 10:56:46 thedblaster DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133227 23/04/2016 20:57:49 ppttll101 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
133140 22/04/2016 23:54:08 phanmduong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133102 22/04/2016 20:58:09 hoangvuduyanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132826 21/04/2016 09:48:34 doinghieng DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1352 KB
132700 19/04/2016 23:26:07 caothesan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132605 19/04/2016 13:28:24 Loda DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132477 18/04/2016 14:47:07 thanhan_1715 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
130616 12/04/2016 09:42:53 Hungnguyenvan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
130491 11/04/2016 12:56:58 Loda DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
130369 10/04/2016 14:56:00 _Hexa_ DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
129864 07/04/2016 19:05:16 Alvex DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129467 05/04/2016 18:34:45 phuonganh1012 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129281 04/04/2016 23:20:51 Assassin DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128416 01/04/2016 13:03:00 Tiny_199x DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
128129 31/03/2016 07:43:33 caothesan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
127369 27/03/2016 19:48:19 fuck_admin DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
126641 23/03/2016 17:54:20 tranminhkhoa DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
126234 21/03/2016 15:18:17 hunganhnguyen DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125838 19/03/2016 09:24:04 tienthanh214 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125787 18/03/2016 21:42:15 quocbao DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125663 18/03/2016 00:25:08 huuthinh123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
125643 17/03/2016 22:51:14 khangtran DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125547 17/03/2016 16:22:26 duykhamedia DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123946 09/03/2016 19:51:43 khalminh11t2 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123609 08/03/2016 00:56:38 hoangthongvo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123221 05/03/2016 15:37:19 duyleo DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123114 04/03/2016 21:08:48 doanphuduc94 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
122724 02/03/2016 07:38:56 player DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1372 KB
122723 02/03/2016 07:12:38 player DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
122636 01/03/2016 17:10:26 cobonla DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121815 25/02/2016 11:06:16 emlahoagio DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
121310 23/02/2016 20:29:34 longhuy322000 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB