Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739406 02/04/2020 18:12:57 emLaNewBie LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
738272 29/03/2020 21:48:09 khanhld LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
738251 29/03/2020 21:30:08 khanhld LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
737405 26/03/2020 21:43:23 baoduytran LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
737401 26/03/2020 21:23:56 0972210195 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
736811 24/03/2020 21:20:10 lethienquan28052006 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
731663 12/03/2020 16:46:58 ntoan199 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
726642 27/02/2020 21:33:52 manhender LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 744 KB
725585 25/02/2020 15:36:33 tourist2samnguyen LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
722779 19/02/2020 18:04:22 san1201 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 528 KB
720818 15/02/2020 22:30:59 loilon504 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
718574 11/02/2020 15:19:26 cbl_hoanglinh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
709231 23/01/2020 20:00:57 Quang249 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
709058 23/01/2020 12:17:43 anhkhoa09032004 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
708319 21/01/2020 20:58:20 HackerMan LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
703593 12/01/2020 16:37:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
700122 07/01/2020 14:02:05 ntphong LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
690671 19/12/2019 00:46:36 cbl_conghuynh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689106 16/12/2019 11:14:59 haiprot1 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
688808 15/12/2019 13:34:11 cbl_hoanglinh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
688807 15/12/2019 13:33:59 ngovandat318 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
681102 27/11/2019 17:20:13 hieupham LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
678796 23/11/2019 05:50:25 yunan090803 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
675931 19/11/2019 00:20:58 canhtoannct LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
674246 15/11/2019 15:39:26 uongnuocbangmom LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
666937 01/11/2019 22:55:19 trungkienthcsyenlac LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
666874 01/11/2019 21:30:09 canhtoannct LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
664496 28/10/2019 20:14:35 Fidisk LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
654345 09/10/2019 14:01:40 ffrederick LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
654317 09/10/2019 11:59:27 thaibs LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
653982 08/10/2019 21:04:23 winterrr LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
651657 05/10/2019 09:30:09 ntlinh0505 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
651012 04/10/2019 14:16:40 minhboybn LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
650332 03/10/2019 15:05:53 duong3203 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
649811 02/10/2019 21:42:51 nguyentra LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
649793 02/10/2019 21:23:10 tuantaitungo123 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
649611 02/10/2019 16:12:46 inomatit82 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
647746 28/09/2019 20:47:45 queanh0220 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
642336 19/09/2019 10:51:52 thienkun LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
642322 19/09/2019 10:27:07 16122001 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
641301 18/09/2019 09:38:40 Gib5102 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
640975 17/09/2019 20:37:44 gbking2003 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
638639 14/09/2019 09:52:27 hieuad88 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
631149 01/09/2019 13:40:57 VOTRUNGHOANGHUNG LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
631148 01/09/2019 13:39:35 VOTRUNGHOANGHUNG LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
630919 31/08/2019 21:13:21 VOTRUNGHOANGHUNG LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
630822 31/08/2019 17:26:07 thelightvn LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
628226 25/08/2019 16:28:45 tuananh778999 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
625456 23/08/2019 07:41:13 munrio123 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
625450 23/08/2019 07:39:02 taminhquanno21 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
625257 22/08/2019 16:43:36 conghieu239 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625160 22/08/2019 12:35:51 thuy_quynh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
621578 15/08/2019 21:50:32 omlgg LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
620734 14/08/2019 09:54:52 namlawng123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
615951 03/08/2019 12:36:21 ffrederick LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
613438 29/07/2019 22:56:48 trieutanhung93 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
611153 25/07/2019 20:23:18 hoangnghiaviet LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
611012 25/07/2019 16:27:36 viet2805 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610343 24/07/2019 16:33:01 xikhud LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
610339 24/07/2019 16:30:33 baobao07 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
609498 23/07/2019 09:12:57 trandat LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
608824 22/07/2019 08:38:38 thuyvan123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
608808 22/07/2019 08:18:28 vandat_2003 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
608798 22/07/2019 08:07:44 akigaming LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
608231 20/07/2019 17:56:37 nguyendenn1 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
608076 20/07/2019 09:25:09 Hàoa1 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
607329 18/07/2019 09:17:20 Chirox LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
607310 18/07/2019 08:57:08 dfwapekko LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
607300 18/07/2019 08:37:44 HMĐ_191 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
607281 18/07/2019 07:27:53 tridung LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
607273 18/07/2019 00:23:09 dangnguyen LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
607272 18/07/2019 00:17:31 NTTAN LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
607270 17/07/2019 23:43:58 hoatmt LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
607258 17/07/2019 22:43:17 totanhiep LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607252 17/07/2019 22:23:37 anhnguyen123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607245 17/07/2019 22:08:27 khangtran LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
606703 16/07/2019 15:45:10 longvnhue LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
603931 07/07/2019 09:57:00 trananhprince LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
602175 02/07/2019 18:32:06 anhnguyenroux LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
600410 27/06/2019 20:39:48 maytinhpc LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
595311 19/06/2019 09:57:37 thnhan2005 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
594165 16/06/2019 20:58:02 letungduong31121999 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
593762 15/06/2019 19:38:08 huatho131 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
591513 09/06/2019 20:49:09 khanh8a3yl LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
590809 07/06/2019 14:58:44 masteroffood LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
589485 03/06/2019 14:00:26 Midodra LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
587319 28/05/2019 03:45:25 dchy2000 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
583478 16/05/2019 11:49:44 ducanh LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
580310 04/05/2019 19:00:17 VGK_Cr7 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
580281 04/05/2019 17:15:00 nguyenxuanhaa3 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
580094 04/05/2019 10:01:34 ct390 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
580078 04/05/2019 09:17:03 onehit LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
576915 26/04/2019 04:30:46 hungbmt1503 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
572160 12/04/2019 00:24:50 kaitou1412 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
572097 11/04/2019 22:17:39 leviettttnh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
569241 04/04/2019 16:35:58 Newps LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
568871 03/04/2019 19:30:40 hongly LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
560897 15/03/2019 22:15:11 Nducnha LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
559932 13/03/2019 23:27:53 Summer8103 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
548222 19/02/2019 01:14:43 cyb3 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
544218 08/02/2019 19:52:14 nguyenvantien0903 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
543783 06/02/2019 23:26:26 phuongnhi_tran_1206 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
539100 21/01/2019 21:59:10 meoconxinhxan LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
537635 17/01/2019 16:48:11 nhuricute LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
531324 05/01/2019 22:13:18 thanhtuthcsyenlac LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531320 05/01/2019 22:07:58 phongpcbyl LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
530246 04/01/2019 10:18:55 biabeogo147 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
528165 01/01/2019 21:14:44 minhvuthcsyl LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
525894 09/12/2018 20:19:02 minhhaiyl132 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
525861 09/12/2018 19:28:26 vanduc8a3 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
522136 01/12/2018 17:18:57 pvannvu2512 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
519383 25/11/2018 13:39:47 vinhhuong0802 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
517168 21/11/2018 23:05:40 chinhhi LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
512383 15/11/2018 12:10:26 anhvippro123z LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
500183 29/10/2018 11:06:14 vanan9205 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
498924 26/10/2018 23:28:22 huynhthanhtan LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495315 21/10/2018 22:47:45 lehoang LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 0 ms 848 KB
495297 21/10/2018 22:34:55 quangtienlkhigh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
491271 16/10/2018 22:37:17 Anh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
490223 15/10/2018 22:02:56 nguyenledinh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
488924 13/10/2018 23:21:54 haicao2805 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
487387 12/10/2018 12:49:13 lehoang LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
487319 12/10/2018 10:28:28 huudatwn1q LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
484412 10/10/2018 00:42:19 ngonamduonghl LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
483713 09/10/2018 11:28:46 tranthuyan LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483288 08/10/2018 19:12:17 NhiemHK LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
475811 28/09/2018 14:36:30 namnd LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
475508 27/09/2018 22:58:17 thuho LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
474651 26/09/2018 22:32:05 094175234 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473675 25/09/2018 17:39:37 phuchoahodo LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
473517 25/09/2018 12:49:37 pvannvu2512 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
471571 21/09/2018 23:32:43 xikhud LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
465026 12/09/2018 00:01:47 EtsuDaemon LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
465008 11/09/2018 23:13:15 MonsterTTRR_6a3_2006 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2060 KB
464840 11/09/2018 20:02:00 hoangthuc701 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
464825 11/09/2018 19:47:53 LongÇhampion LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
463997 10/09/2018 16:27:33 vanduc11a2 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
463993 10/09/2018 16:25:39 ngochuy LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2536 KB
463985 10/09/2018 16:16:14 ncub22k2 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
457385 30/08/2018 07:51:58 HHHHHHHH LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
454572 23/08/2018 10:06:11 lehaiduyem123 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
446943 03/08/2018 19:53:12 bleach_01 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
441771 17/07/2018 19:32:35 MainJax LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
439038 07/07/2018 08:28:33 haicoi_vt02 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
432474 13/06/2018 09:16:23 rangnokapk LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
432266 12/06/2018 00:51:13 choitankde22 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
430512 04/06/2018 21:41:47 Hackerr LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
428266 29/05/2018 21:14:35 chuotvip LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
421120 25/04/2018 10:11:18 dangkhoa_pascal LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1912 KB
419754 20/04/2018 16:03:14 ngocviphb LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418872 17/04/2018 11:01:35 Love4T144 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1840 KB
415365 10/04/2018 05:06:43 vinhntndu LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
410520 28/03/2018 18:22:05 ngocminh LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 46 ms 1000 KB
407575 22/03/2018 07:30:28 lcnguyendang123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
405920 16/03/2018 22:59:29 davic_2001 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
405197 15/03/2018 07:48:21 vikhangcqt171 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
402665 11/03/2018 16:18:33 huy9a1 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
398768 25/02/2018 23:51:53 chamchamcham LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
391628 27/01/2018 09:31:54 duongbp1990 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388634 22/01/2018 17:01:54 hatrungquyen11 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
388536 22/01/2018 15:05:00 FujiVN LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
388534 22/01/2018 15:04:14 FujiVN LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
387912 20/01/2018 14:29:43 username LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
377185 23/12/2017 17:20:44 blebleble LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377126 23/12/2017 10:47:16 kamisama LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
377113 23/12/2017 01:16:34 khuongle LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
377112 23/12/2017 00:44:00 emhocdem070 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
377111 23/12/2017 00:07:38 emhocdem070 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
376050 17/12/2017 23:27:04 lotac LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
372795 07/12/2017 11:41:29 namtao97 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
372772 07/12/2017 08:39:13 trungtt123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
371430 04/12/2017 09:34:46 huynhtuan17ti LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
364330 22/11/2017 20:30:52 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364329 22/11/2017 20:30:38 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364328 22/11/2017 20:30:20 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364327 22/11/2017 20:29:57 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364326 22/11/2017 20:29:36 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
364325 22/11/2017 20:26:36 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364324 22/11/2017 20:25:54 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364320 22/11/2017 20:21:10 Hieu_sqtt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
361780 17/11/2017 14:52:23 Leo_Messi_96 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
359646 14/11/2017 14:25:32 freepascal LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
354701 07/11/2017 17:30:51 saothuaduoc LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1408 KB
351128 02/11/2017 16:07:02 qqq LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
349784 31/10/2017 23:31:01 manhhungking LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349344 31/10/2017 16:17:45 trongthu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1420 KB
349284 31/10/2017 15:04:52 tebrotien LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
348040 30/10/2017 07:45:03 Duongnguyen LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347953 29/10/2017 21:27:54 tmp432 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343532 23/10/2017 23:02:28 tuan LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
341796 21/10/2017 14:43:46 caovantheanh LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
336500 14/10/2017 21:22:32 masterv LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
330604 07/10/2017 06:56:16 tranthanhhai LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
330089 06/10/2017 16:24:52 actionboyvn LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
322536 25/09/2017 09:10:41 vanduc11a2 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
322519 25/09/2017 08:16:48 lequangdat300901 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
321403 23/09/2017 09:55:07 hahpuc LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
319162 18/09/2017 22:21:21 Deepsea LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
318296 17/09/2017 09:06:05 sonnguyen0612 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
315698 11/09/2017 20:58:32 tayduasieucuong LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
312829 04/09/2017 15:47:19 dasea LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
307972 22/08/2017 21:53:33 tronghk14 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307323 20/08/2017 16:11:24 nam288 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304508 14/08/2017 10:14:10 iostream LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
303259 11/08/2017 13:28:40 manhcuongcvp LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
302617 09/08/2017 19:25:40 nhpntz0t LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
298056 23/07/2017 09:21:44 tqhuy2502 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
296815 19/07/2017 13:41:58 ngocnhi LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
296208 17/07/2017 13:15:09 nhn29 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
296201 17/07/2017 12:57:16 nhn29 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
293404 07/07/2017 22:45:48 anhducpn67 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
292967 05/07/2017 23:32:37 damsanchv LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
292097 01/07/2017 08:44:30 hatuank97lhp LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
290105 23/06/2017 03:48:07 huudatwn1q LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
289701 21/06/2017 20:12:42 NguyenMinhTam LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
288120 15/06/2017 11:50:16 123B LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
288119 15/06/2017 11:43:28 123B LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
287548 13/06/2017 14:15:09 phbhan LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
286485 09/06/2017 15:01:53 nguyenthicamtu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
286170 08/06/2017 16:50:31 hatuank97lhp LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
272041 19/04/2017 20:17:54 nguyentrungthanh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
268638 07/04/2017 18:17:57 jackichul LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
264504 28/03/2017 21:26:49 SlothSe7en LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
262920 24/03/2017 21:26:02 tienthanh214 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262707 24/03/2017 10:40:38 h_ntu01 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261810 22/03/2017 08:30:06 duahaucc LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
260440 18/03/2017 19:51:36 baohuynh1215 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
260193 18/03/2017 09:52:13 doituyentin LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
258406 15/03/2017 10:27:07 DP LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
258347 15/03/2017 08:31:24 caovanphuc LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
258346 15/03/2017 08:29:01 duongcscx LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
256949 11/03/2017 18:29:11 0985971934j LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
255003 05/03/2017 17:34:16 vphuong214 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
254682 04/03/2017 20:21:21 nkduc LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
254014 03/03/2017 08:34:37 nguyentandat LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
253812 02/03/2017 13:35:12 baotuanvn LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
253811 02/03/2017 13:32:05 baotuanvn LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
253806 02/03/2017 11:51:39 baotuanvn LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
253026 27/02/2017 22:25:19 honghoa2k2z LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
245131 07/02/2017 16:14:40 Soledad LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
245074 07/02/2017 14:17:22 try LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
244825 06/02/2017 10:20:12 VDQ LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
244750 05/02/2017 22:11:48 VDQ LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
239748 10/01/2017 16:08:33 cattuong LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
239745 10/01/2017 16:06:54 minhdanglvl LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
239720 10/01/2017 15:45:30 dieptieuphungs2 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
239716 10/01/2017 15:44:01 Ga_Tay_LVL LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
239713 10/01/2017 15:42:21 Ga_Que_LVL LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
239710 10/01/2017 15:39:42 khanglvl LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
233127 17/12/2016 22:42:40 nhquanqt LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
232243 14/12/2016 01:56:48 bvhop341999 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
225357 26/11/2016 21:58:26 hungdhv97 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
220813 20/11/2016 09:46:23 kien_ngo LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
212733 07/11/2016 20:24:29 taycuong LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
208169 31/10/2016 15:17:43 awatjkim LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
207711 30/10/2016 15:50:20 duyvtvp1919 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
203241 23/10/2016 23:15:31 4everkaka LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
194460 12/10/2016 11:02:01 CUTI LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
194452 12/10/2016 10:43:20 huynhnhat LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
191724 10/10/2016 20:23:34 no3g LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
185276 30/09/2016 14:29:50 ARSENAL1886 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171031 06/09/2016 22:39:27 nvtu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170962 06/09/2016 21:12:31 bachnxepu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170383 05/09/2016 17:30:59 datdi LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167945 01/09/2016 09:05:38 n99dl LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
167897 01/09/2016 08:02:32 leducthinh0409 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
167787 31/08/2016 16:11:04 wInD_MtA LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
165807 25/08/2016 15:51:10 qtuan140101 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
164289 22/08/2016 12:48:51 hunterhieu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
164288 22/08/2016 12:48:19 hunterhieu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164286 22/08/2016 12:46:27 hunterhieu LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164283 22/08/2016 12:32:55 nghethuat102 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
163634 19/08/2016 18:20:38 dahaodl LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163083 17/08/2016 16:20:21 thaiuit LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
158655 06/08/2016 09:04:29 gatrongcode LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
157623 01/08/2016 13:23:30 ntanh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
157001 29/07/2016 16:57:40 long93hv LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
154167 22/07/2016 15:27:06 caothesan LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
151807 14/07/2016 10:13:26 dqhn123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
150662 08/07/2016 10:21:26 hoanqq321 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
143211 12/06/2016 16:03:26 psucoder LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
142493 08/06/2016 21:02:16 CUTI LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
141312 03/06/2016 20:16:18 miltonbw LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
137704 25/05/2016 15:29:42 lucyxyuno LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135854 13/05/2016 20:45:37 thotranduc2010 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
135536 11/05/2016 22:07:27 middlest LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
133096 22/04/2016 20:42:06 hoangvuduyanh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
132758 20/04/2016 19:50:33 chienthuatido LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132633 19/04/2016 16:19:25 khanglvl LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
132632 19/04/2016 16:13:57 truongtop14 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
132630 19/04/2016 16:10:18 linh29 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132629 19/04/2016 16:09:06 linh29 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
132628 19/04/2016 16:08:05 vananhap LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132627 19/04/2016 16:06:27 vananhap LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
132626 19/04/2016 16:06:15 dinhtienha9a1 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132625 19/04/2016 16:04:54 linh29 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
132200 16/04/2016 22:11:06 mystar0806 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
130880 13/04/2016 21:56:10 Loda LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
128913 03/04/2016 21:38:01 tranminhkhoa LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
128889 03/04/2016 20:39:26 thanhday132 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
126254 21/03/2016 16:10:28 khangtran LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
125101 16/03/2016 00:01:30 henphan LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
123203 05/03/2016 13:37:23 doanphuduc94 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
122234 28/02/2016 11:56:04 dqhungdl LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
121092 22/02/2016 19:06:48 lilom13 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
121024 22/02/2016 13:54:44 lvdo92 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
119605 15/02/2016 15:24:25 vonho169 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
119604 15/02/2016 15:23:56 vonho169 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
119134 13/02/2016 19:47:17 AdminNTU LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
118948 12/02/2016 18:56:00 huynhduy_hmd LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
118814 11/02/2016 20:50:18 TQT LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
116726 03/02/2016 23:22:08 junlexo LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
114272 24/01/2016 20:01:24 dacthai2807 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
114006 22/01/2016 23:15:13 nguyenquoc2211 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
112022 14/01/2016 09:23:43 tranquockhanh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
107536 23/12/2015 15:37:09 loveTforever LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
107435 22/12/2015 23:13:29 bqlong2k LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
99284 27/11/2015 10:57:38 hanhlv270597 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
99282 27/11/2015 10:56:02 hanhlv270597 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
98871 25/11/2015 21:14:16 dhenry LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
90767 10/11/2015 21:44:45 ThienCoder LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
87695 04/11/2015 09:16:26 nhinlee LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
87688 04/11/2015 09:05:42 proxike LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
87686 04/11/2015 08:59:48 lethimyluyen LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
83108 25/10/2015 20:16:54 only_love97 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
65405 20/09/2015 11:56:29 MTAZero LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
63337 14/09/2015 13:45:37 mrtan_lovelife LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63335 14/09/2015 13:43:53 mrtan_lovelife LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63177 13/09/2015 21:55:28 romqn1999 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
63153 13/09/2015 20:58:16 sanghk11 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
63139 13/09/2015 20:33:57 huynhnhat LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
63133 13/09/2015 20:18:11 sanghk11 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62543 11/09/2015 15:56:32 phuleethanh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
35749 16/05/2015 01:12:02 AresGod LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
35600 14/05/2015 20:40:12 farmerboy LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
32975 06/05/2015 20:36:34 mikelhpdatke LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
32686 04/05/2015 20:35:53 manhhdvd LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
24300 23/03/2015 09:22:27 kieuquocdat123 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
13102 18/02/2015 14:48:38 xxxyyyzzz LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
11305 28/01/2015 23:11:38 haituanth2 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
8569 11/01/2015 11:06:06 nxphuc LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
2794 24/10/2014 18:48:58 phamhuuthien LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
2580 22/10/2014 12:32:39 dthphuong LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
1325 10/10/2014 12:02:28 thanhCode LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
1200 09/10/2014 10:00:49 shinzero LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
1183 09/10/2014 01:48:01 ductam LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 768 KB
Back to Top