Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739454 02/04/2020 19:50:42 thopro1973 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
739443 02/04/2020 19:34:03 phuoctktkhg USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
739428 02/04/2020 19:19:03 phamanchi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
739367 02/04/2020 16:02:37 tranminhthanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
739140 01/04/2020 19:55:38 phamanchi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
739131 01/04/2020 19:49:14 hung2k3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
738936 01/04/2020 09:29:57 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
738935 01/04/2020 09:27:57 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
738863 31/03/2020 20:59:52 python_train USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
738675 31/03/2020 11:54:55 python_train USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 4744 KB
738672 31/03/2020 11:40:08 tuanvukttt USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
738088 29/03/2020 11:12:53 AnhLongButPha USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737933 28/03/2020 19:52:50 xii USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737794 28/03/2020 11:42:41 lodame USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 4708 KB
737457 27/03/2020 08:20:14 nghiepradeon USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
737119 25/03/2020 21:01:10 Doanngoctan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
737115 25/03/2020 20:52:08 nvq2309 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
736982 25/03/2020 13:29:36 Hieuthanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
736851 24/03/2020 22:35:46 Doanngoctan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
736777 24/03/2020 20:14:35 truongquocbinh2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
736659 24/03/2020 10:11:18 thienhi09092019 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
736364 23/03/2020 13:22:19 Pigpy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
736207 22/03/2020 21:28:11 hoangmanh123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
735100 19/03/2020 12:52:31 hung123456 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
735090 19/03/2020 12:14:30 thuydung1801 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
733948 18/03/2020 09:17:36 longbao3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
733928 18/03/2020 00:23:55 blacksheep07112001 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
733877 17/03/2020 22:00:13 ngao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
733824 17/03/2020 20:31:43 vieteaglenoiz USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
733713 17/03/2020 15:51:42 khongcoten002 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 992 KB
733706 17/03/2020 15:15:15 phanlinh1806 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
733627 17/03/2020 10:28:41 mnhphm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
733611 17/03/2020 09:43:01 sunarrior USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
733239 15/03/2020 11:49:13 Hieuloi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
733234 15/03/2020 11:00:32 haupas USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
731822 13/03/2020 08:40:23 phuonganh257 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
731810 13/03/2020 07:33:03 knam4202 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
731397 11/03/2020 22:41:31 blackcat2710 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731368 11/03/2020 21:59:05 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731367 11/03/2020 21:58:37 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
731366 11/03/2020 21:57:45 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731365 11/03/2020 21:57:06 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731362 11/03/2020 21:54:41 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
731360 11/03/2020 21:53:12 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731355 11/03/2020 21:43:22 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731354 11/03/2020 21:42:35 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
731353 11/03/2020 21:40:58 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731350 11/03/2020 21:36:22 linhkhanhhoang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
730168 07/03/2020 20:30:22 byvf USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
729920 07/03/2020 09:38:41 vinhvlog USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
729844 06/03/2020 21:53:31 KhanhVy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
729813 06/03/2020 21:19:36 thedancltv USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
729761 06/03/2020 16:49:31 huyml USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
729707 06/03/2020 14:43:13 minh12131415 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729697 06/03/2020 14:26:30 0965123980 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
729565 06/03/2020 05:54:52 quocboss2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
729498 05/03/2020 23:21:03 vinhkien04 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729474 05/03/2020 23:02:48 NguyenDangKhoa USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 756 KB
729472 05/03/2020 23:01:07 nguyentien2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729460 05/03/2020 22:50:11 tranduythai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
729398 05/03/2020 22:01:27 khai2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
729324 05/03/2020 20:53:02 zest135 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
729318 05/03/2020 20:46:23 binh123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729271 05/03/2020 20:08:35 daohuulong2020 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
729147 05/03/2020 16:24:52 thanhlong123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
729006 05/03/2020 15:09:15 phucdao123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
728977 05/03/2020 12:07:46 nguyệtminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
728775 04/03/2020 16:15:34 ggreen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
728755 04/03/2020 15:40:58 vhskillpro2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
728719 04/03/2020 15:13:20 Phamhung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
728442 03/03/2020 21:10:43 buivinhquang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
728409 03/03/2020 20:40:21 MINHKHANG USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 896 KB
728060 02/03/2020 21:23:46 bin1st090104 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727949 02/03/2020 17:25:15 hokage1201 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727833 02/03/2020 12:08:10 naeco USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
727696 01/03/2020 21:44:44 nd19_15 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
727642 01/03/2020 20:26:39 tam USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
727624 01/03/2020 19:18:33 bigPlusUwU USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
727392 29/02/2020 22:32:52 aruru12 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
727228 29/02/2020 15:35:44 dotaconma1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
726981 28/02/2020 16:17:14 AngusX USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
726864 28/02/2020 10:50:09 nguyensonn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
726715 27/02/2020 22:24:45 baotruc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
726710 27/02/2020 22:23:18 baotruc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
726706 27/02/2020 22:21:07 baotruc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
726701 27/02/2020 22:19:12 baotruc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
726170 26/02/2020 20:19:41 phamlekhoa USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1704 KB
726121 26/02/2020 17:13:23 traitorakali USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 740 KB
725538 25/02/2020 13:13:11 baoduytran USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
725344 25/02/2020 01:16:34 namlxcntt USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16728 KB
725150 24/02/2020 16:26:06 nguyenminhhiengoku USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
725145 24/02/2020 16:19:24 nguyenan0808 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
724609 23/02/2020 15:44:20 vanthang10tin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724544 23/02/2020 14:29:58 huanhust USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
724473 23/02/2020 11:03:01 kassivender USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
724069 22/02/2020 13:49:46 anhkhoa09032004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
724061 22/02/2020 12:10:01 tahoangquan2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
723607 21/02/2020 14:52:20 micheal USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723346 20/02/2020 18:42:51 GIN1207 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
722126 18/02/2020 15:50:10 piisugn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
721735 17/02/2020 20:11:36 Matatabi USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
721068 16/02/2020 16:28:00 tienloc_dz USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
720846 15/02/2020 23:16:10 huynhphannhatvy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
720797 15/02/2020 21:55:39 linhngao121212 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
720630 15/02/2020 17:05:26 bichsonnhat USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
719784 13/02/2020 22:12:57 ngophuthinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
719782 13/02/2020 22:11:37 ngophuthinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
719603 13/02/2020 16:10:00 QuáchNhậtNam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
718483 11/02/2020 13:27:56 hoa1705 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
717970 10/02/2020 16:23:32 duongsondev USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
717509 09/02/2020 19:53:08 888888888 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
717484 09/02/2020 19:25:40 Kduy9180 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716666 08/02/2020 09:15:16 tranduytuana123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716095 07/02/2020 09:54:48 hoangchisi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
716008 07/02/2020 08:18:43 Hàoa1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
716001 07/02/2020 07:59:59 Sángolympic USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
715629 06/02/2020 16:27:09 Hokage_Itachi USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
715625 06/02/2020 16:25:36 nguyenthehop USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
714840 05/02/2020 15:11:59 Toykongu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
714635 05/02/2020 09:14:57 Hydra0123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
714485 04/02/2020 20:47:16 0376637474 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
714464 04/02/2020 20:20:50 hoang2k5 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
714402 04/02/2020 18:02:38 drloc2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
714332 04/02/2020 16:11:27 Account USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713444 02/02/2020 15:23:47 quynhdao271 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
712377 31/01/2020 07:53:44 tienloc_tvn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
712246 30/01/2020 21:29:35 anhtu0902 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1568 KB
712135 30/01/2020 19:59:56 hlsclan USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 187 ms 16796 KB
710855 29/01/2020 16:29:31 minhlam7a2gpc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
710364 27/01/2020 22:46:48 shiraishi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 46 ms 952 KB
710330 27/01/2020 20:44:16 hoangle134134 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
710208 27/01/2020 15:31:29 JoySluxirt USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
709778 25/01/2020 14:35:48 nhathuylol123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
709658 24/01/2020 22:18:54 phucvan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
709426 24/01/2020 00:05:01 nsndpgno USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
709214 23/01/2020 19:47:46 Love USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709122 23/01/2020 15:53:20 PSCLCoder USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
708988 23/01/2020 10:00:21 bku_lapis USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 46 ms 884 KB
708742 22/01/2020 15:06:57 khongcoten002 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
708701 22/01/2020 13:51:36 hieunguyenduc696 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
708085 21/01/2020 14:55:09 manhender USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 996 KB
707883 20/01/2020 23:29:53 nguyenduythanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
707618 20/01/2020 16:36:24 laotam_tnh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
707537 20/01/2020 14:32:21 khongcoten002 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
707407 19/01/2020 23:53:29 83tracking USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
707214 19/01/2020 18:39:49 Dan_De_Nui USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
707122 19/01/2020 13:31:36 pdh2k6 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
707117 19/01/2020 13:27:58 KingChicKEn_1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
707002 18/01/2020 22:26:01 hs2huyenngoc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
706822 18/01/2020 17:28:27 HackerMan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
706371 17/01/2020 20:37:28 tuansoi19127084 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
705886 16/01/2020 20:03:28 ngoc1824 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
705657 16/01/2020 13:18:39 nnvjava USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16600 KB
704892 14/01/2020 22:11:14 chidaihk17 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
704737 14/01/2020 17:28:42 manhlpo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
704725 14/01/2020 16:37:08 minhthcsbinhminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
704623 14/01/2020 13:41:44 myxnguyen894 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
704418 13/01/2020 21:21:58 cowduyhai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
704039 13/01/2020 10:27:54 tuan1642001 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
703531 12/01/2020 15:45:24 A_Guest USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
703084 11/01/2020 21:31:22 manhblue USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702988 11/01/2020 19:14:28 BurlySamurai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702936 11/01/2020 17:12:58 LimeSheep USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
702859 11/01/2020 14:49:51 hatayamakano USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702782 11/01/2020 12:10:47 ntphong USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
702378 10/01/2020 18:46:00 nhmt1504 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702351 10/01/2020 18:08:47 viocuong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702350 10/01/2020 18:07:24 ashura2k5501 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702180 10/01/2020 13:30:06 hohien USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
702136 10/01/2020 11:09:27 viothang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
701926 10/01/2020 07:30:02 khanhld USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701870 09/01/2020 23:37:18 watanabe2804 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701816 09/01/2020 22:09:22 cowduyhai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
701181 08/01/2020 23:43:54 trung5kvshthlnqk38b USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
701054 08/01/2020 21:06:03 0x2f0713 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700672 08/01/2020 09:28:42 thgia15nd USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
699430 06/01/2020 21:18:03 thuvân USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
699422 06/01/2020 21:09:00 tiepdvbk USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
699315 06/01/2020 19:46:50 khanhnhat123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
699240 06/01/2020 18:27:04 kenubo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
698387 05/01/2020 11:40:07 haupas USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
697716 04/01/2020 10:33:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
697577 04/01/2020 08:16:05 lequocbinh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
697532 03/01/2020 23:54:26 anhkhoa09032004 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
696596 02/01/2020 21:03:38 Tuantienti USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
696582 02/01/2020 20:49:37 tranbac1128 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696462 02/01/2020 16:35:23 voduyducminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696453 02/01/2020 16:22:26 tranminhprvt01 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
696428 02/01/2020 15:58:46 0842020263 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
696406 02/01/2020 15:43:56 minh2409 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
696310 02/01/2020 14:18:31 Vero_senpai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
696145 02/01/2020 09:11:36 Aftery USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
695594 31/12/2019 19:54:07 hokhanhduy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
695528 31/12/2019 18:01:01 nnbxxx USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694909 30/12/2019 12:09:38 Hao_Nhat USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694841 30/12/2019 09:36:52 quanghuy3004new USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
694567 29/12/2019 07:50:59 vinhpele USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
694473 28/12/2019 21:23:42 hitu1711 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
693906 27/12/2019 12:16:35 Trung13102000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693773 27/12/2019 00:01:13 buitaloc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
693662 26/12/2019 20:52:40 ngapreo21 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
693485 26/12/2019 12:07:06 0343249261 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
693353 26/12/2019 08:09:48 stkirito74 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
693197 25/12/2019 16:28:48 hieu2k6 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
693192 25/12/2019 16:24:22 amazing USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
693189 25/12/2019 16:22:21 thucanh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
693187 25/12/2019 16:21:32 dominhhang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
693182 25/12/2019 16:18:48 dungvu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
693180 25/12/2019 16:17:31 ngochuyen2k6 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
693065 25/12/2019 14:03:24 mainhyn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692872 24/12/2019 20:36:50 quangteo2k7 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
692825 24/12/2019 17:12:29 0336041225 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
692666 24/12/2019 14:43:39 maiphuonghuy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
692594 24/12/2019 11:16:07 personal2233 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692558 24/12/2019 10:44:31 duyluan3110 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
692152 23/12/2019 14:13:57 Huwng USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
692022 22/12/2019 21:31:53 Sơna1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
692019 22/12/2019 21:22:54 trungnguyenlak2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
691026 20/12/2019 08:21:35 vuong123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
690898 19/12/2019 20:01:48 ishokusogiria USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
690585 18/12/2019 22:01:39 drlamlqd9 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
690367 18/12/2019 14:26:29 7 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
690363 18/12/2019 14:24:23 10mũ9 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
689960 17/12/2019 19:08:59 nghia3092001 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689768 17/12/2019 15:29:28 sendmylove123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
689528 17/12/2019 05:26:20 long020506 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
689038 16/12/2019 00:46:39 tranhien137200 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688931 15/12/2019 19:59:08 chuonghc2512 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
688685 15/12/2019 06:58:48 mashiro9933 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688563 14/12/2019 19:50:42 haidang172005 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
688050 13/12/2019 19:43:06 Dothanhtai2006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
687814 12/12/2019 23:27:11 xuanhienkma USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16680 KB
687564 12/12/2019 15:18:17 dangthithuyen USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
687551 12/12/2019 15:10:48 phuong11etc3 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
687550 12/12/2019 15:10:03 anbuicv USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
686626 10/12/2019 14:57:35 lephuongthanh963 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
686600 10/12/2019 14:10:20 huonggiang2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686481 09/12/2019 22:17:22 hoangmanh123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686200 08/12/2019 22:46:08 vanthien_bl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
686164 08/12/2019 19:21:18 n1kietlt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685500 06/12/2019 14:34:36 Nhi23072002 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
685127 05/12/2019 15:54:42 shin3030aa USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
684745 04/12/2019 20:30:49 long21 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684735 04/12/2019 20:25:39 CodeWar37 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
684732 04/12/2019 20:24:25 long21 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684655 04/12/2019 17:11:37 nguyenhuutri USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684504 04/12/2019 07:32:33 lshuutoan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
683866 02/12/2019 18:02:20 tranvanvinh19052005 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
683724 02/12/2019 09:29:38 THANHKIEU USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
683648 01/12/2019 22:19:37 tranminhquandz1999 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683517 01/12/2019 19:05:01 khongminhtuan2006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
682936 30/11/2019 15:06:10 Caomylinh02 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
682400 29/11/2019 17:22:31 Phanvythien USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
682188 29/11/2019 13:45:22 congbinh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
681868 28/11/2019 20:52:29 trungdung06ltt USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
681798 28/11/2019 18:47:20 ngongoc071 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
681763 28/11/2019 17:20:28 khanhtron03 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
681321 27/11/2019 22:59:20 Evanstn2412 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
681196 27/11/2019 21:08:35 giaphucK17cqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
680749 26/11/2019 23:21:06 chenlinong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
680610 26/11/2019 20:01:20 nguyennhatloc197 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680101 25/11/2019 20:40:49 naruto270504 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680013 25/11/2019 15:43:57 phuong218 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
679742 24/11/2019 19:22:46 metide USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
679216 23/11/2019 19:57:40 iambluuu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
679198 23/11/2019 19:36:39 tanhoangdl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
679192 23/11/2019 19:30:07 minhquandinhcao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679096 23/11/2019 15:52:27 hieu USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 187 ms 18232 KB
679046 23/11/2019 14:27:25 asd19900zo USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
679038 23/11/2019 14:21:27 khang110520 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
678998 23/11/2019 13:45:58 Thanh_dat1227 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
678913 23/11/2019 11:44:37 coder_ USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678717 22/11/2019 22:10:14 TuongLe USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
678715 22/11/2019 22:06:07 TuongLe USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678634 22/11/2019 21:02:52 spotify28 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678530 22/11/2019 19:21:08 CodeWar37 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
677222 21/11/2019 22:40:12 Lucifer USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
677188 21/11/2019 21:34:32 damminhquan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
677134 21/11/2019 20:54:02 kimji USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
677076 21/11/2019 19:30:56 metide USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
676544 20/11/2019 14:04:07 duy2006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675787 18/11/2019 21:34:12 phamchibinh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
675449 18/11/2019 09:40:49 phatbs3011 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
675413 18/11/2019 07:48:13 phanbonhoahoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
675101 17/11/2019 16:44:13 nguyenthanhngan2412005 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
674973 17/11/2019 12:12:04 suxzat USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
674760 16/11/2019 22:20:36 dinhhuuduc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674528 16/11/2019 10:17:51 QuynhAnh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
674418 15/11/2019 21:30:48 canhtoannct USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
674188 15/11/2019 14:22:17 conghoang11 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
674105 15/11/2019 09:41:13 Pspking USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
674022 15/11/2019 01:14:54 thanhnhu USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 218 ms 16684 KB
673136 13/11/2019 16:07:35 minhky USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
672659 12/11/2019 17:06:52 phantom906 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
672551 12/11/2019 13:22:25 NghiaPH USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1572 KB
672549 12/11/2019 13:15:09 pinknam USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
672548 12/11/2019 13:15:06 pinknam USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
672468 12/11/2019 08:55:44 Anh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
672043 11/11/2019 15:33:24 NQT1998 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
671940 11/11/2019 08:23:16 nguyenminh2k6 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
671938 11/11/2019 08:16:51 nguyenkhoa0503 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
671936 11/11/2019 08:11:01 phanbonhoahoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
671806 10/11/2019 20:48:47 minhtuan30306 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
671770 10/11/2019 20:24:58 toiladuc_1012_HSGS USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
671769 10/11/2019 20:24:56 duc04122004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
671652 10/11/2019 15:13:44 admin2009 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
671606 10/11/2019 12:00:44 levanthao10tin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
671426 09/11/2019 19:20:18 yasuoghostblade USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
671162 09/11/2019 10:10:26 phongnguyenxuan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2112 KB
671033 08/11/2019 23:01:56 phuoctktkhg USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
671004 08/11/2019 22:27:13 trungdung06ltt USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
670929 08/11/2019 21:24:26 hitu1917 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
670912 08/11/2019 21:14:36 doanbahung USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
670796 08/11/2019 20:00:47 phanngocquyet USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2600 KB
670745 08/11/2019 18:48:32 eltxic USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
670686 08/11/2019 16:26:17 dzungdducws USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
670613 08/11/2019 15:32:19 hungteam2k1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
670536 08/11/2019 12:24:38 Collins_Nguyễn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
670279 07/11/2019 21:15:46 thiennhan2701 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
670051 07/11/2019 15:25:08 vuthingocyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669783 06/11/2019 22:43:11 anhlapro260398 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 515 ms 6848 KB
669086 05/11/2019 21:16:23 khuedao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668527 04/11/2019 23:02:15 vuongluan66 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 218 ms 16788 KB
668362 04/11/2019 17:12:24 AnhQuyet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
668343 04/11/2019 16:09:09 anhdaymacung93 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 250 ms 18344 KB
668236 04/11/2019 11:05:03 vodenta9th2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
667867 03/11/2019 16:25:35 duongkibo USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16640 KB
667767 03/11/2019 14:25:38 trung09072004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
667338 02/11/2019 18:09:13 h4ckproso10 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
667313 02/11/2019 17:34:18 nikshi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
667131 02/11/2019 11:00:24 mandoanky0903 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666777 01/11/2019 19:22:35 letrunghieu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
666773 01/11/2019 19:16:40 tutinit USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
666708 01/11/2019 18:04:51 BananaOnTheTree USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
666365 31/10/2019 23:47:07 thanh2611 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
666316 31/10/2019 22:21:56 thanhthien79 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
666186 31/10/2019 20:24:15 Master_creww USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
665999 31/10/2019 15:32:20 ngominhduc006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
665968 31/10/2019 14:51:34 phi220502 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
665072 29/10/2019 21:25:26 agru USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665040 29/10/2019 20:59:08 agru USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
665029 29/10/2019 20:34:24 agru USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664581 28/10/2019 21:01:40 vubaojr USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664478 28/10/2019 20:06:44 philong1703 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664469 28/10/2019 19:58:57 NghiaPH USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664457 28/10/2019 19:51:36 chicong44 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
664100 27/10/2019 21:10:10 vietthcslqd1 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
664098 27/10/2019 21:09:07 vietthcslqd1 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
663838 27/10/2019 11:28:38 ok12duong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663416 26/10/2019 21:20:14 letrunghieu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
663412 26/10/2019 21:15:52 letrunghieu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
663277 26/10/2019 17:45:56 vhskillpro USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662974 25/10/2019 22:46:13 HaiPip USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
662972 25/10/2019 22:37:48 canhtoannct USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
662931 25/10/2019 21:59:51 vanphuc2409 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662920 25/10/2019 21:53:28 nguyenlequan2301 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662917 25/10/2019 21:50:35 haohk17 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
662909 25/10/2019 21:46:19 hoanglap0409 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662908 25/10/2019 21:45:52 caocuong1210 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662905 25/10/2019 21:38:24 tuananh1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
662903 25/10/2019 21:35:34 hatrungbp2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
662892 25/10/2019 21:25:38 hatrungbp2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662762 25/10/2019 18:31:05 fvrffrvgf USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662755 25/10/2019 18:25:38 tuanqtdl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662677 25/10/2019 16:05:07 n3namdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
662496 25/10/2019 09:01:43 daothaihoang18 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662491 25/10/2019 08:56:17 HoaBenKiaSong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662327 24/10/2019 20:22:50 Sixxx1235 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 218 ms 17972 KB
662151 24/10/2019 15:16:59 klinh3003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
661915 24/10/2019 08:19:53 linh251193 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
661891 24/10/2019 08:09:14 khanhdong0210 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661867 24/10/2019 07:50:15 longlunglinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
661840 24/10/2019 07:36:24 thangloi2209 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661838 24/10/2019 07:35:27 tuanhung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661813 24/10/2019 07:20:57 DươngAnhVũ USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661798 24/10/2019 07:11:30 MinhBietBay USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661786 24/10/2019 06:43:39 phuong2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
661666 23/10/2019 21:18:47 sydeptrai11 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
661665 23/10/2019 21:17:05 sydeptrai11 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661650 23/10/2019 21:02:54 nmhh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 968 KB
661468 23/10/2019 18:14:25 hitu1910 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
661449 23/10/2019 17:50:27 hitu1908 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
661435 23/10/2019 17:27:53 hitu1902 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661434 23/10/2019 17:27:40 huytool USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
661401 23/10/2019 15:46:02 hitu1916 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661192 22/10/2019 21:28:06 hitu1906 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
660880 22/10/2019 14:01:43 SnakeHieu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660878 22/10/2019 14:00:53 Paikugon USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660870 22/10/2019 14:00:00 duongnghiepvl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
660683 21/10/2019 21:52:37 conlocdaifa USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 880 KB
660587 21/10/2019 19:56:06 hitu1919 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
660577 21/10/2019 19:54:29 hitu1914 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660535 21/10/2019 19:29:44 hitu1911 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660484 21/10/2019 19:02:29 hitu1905 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660054 20/10/2019 17:21:54 nguyenthanhtruc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660034 20/10/2019 15:39:07 hello5423 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659944 20/10/2019 09:25:11 prgrmanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659936 20/10/2019 08:42:20 u8btby USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
659935 20/10/2019 08:41:54 hoangphuc1000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659898 19/10/2019 23:44:33 RH07 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
659693 19/10/2019 17:47:42 NAQ95 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
659652 19/10/2019 14:00:32 sinhhungccl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
659578 19/10/2019 09:54:04 A519TuanDuongQuoc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659577 19/10/2019 09:53:25 sarahnguyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659387 18/10/2019 19:35:12 CBLtk USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659122 17/10/2019 22:29:42 trachduong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659038 17/10/2019 20:58:38 huyhandsome USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659034 17/10/2019 20:56:33 hungmc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
658827 17/10/2019 16:31:42 novaphoenix USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
658754 17/10/2019 15:19:50 slinethang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658628 17/10/2019 10:41:47 Douilu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658513 16/10/2019 21:52:04 prgrmanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658480 16/10/2019 21:06:54 tuyen1809 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657739 15/10/2019 12:44:09 beelzebub USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657272 14/10/2019 14:18:15 thecomeback USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656923 13/10/2019 15:54:05 huukhanhk39a USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
656791 13/10/2019 00:37:29 hieupham USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
656363 12/10/2019 09:00:05 huyhayphet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
656078 11/10/2019 19:55:41 HuyNguyenQuoc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
655923 11/10/2019 15:34:16 PluginDZN USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
655917 11/10/2019 15:31:16 tiendatgpc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
655704 11/10/2019 11:24:20 SIU2018Yasou USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655632 11/10/2019 08:03:50 whoisthatguy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
654806 10/10/2019 00:18:02 VuDungz USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
654798 09/10/2019 23:48:44 Tuan18CT4 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654795 09/10/2019 23:45:30 19521515 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654776 09/10/2019 23:29:01 qminh0410 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654741 09/10/2019 22:34:47 tahoangquan2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
654510 09/10/2019 18:35:20 hunter2000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
654088 09/10/2019 00:53:05 minhman727 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
652898 07/10/2019 15:22:37 quanghuy123456 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
652835 07/10/2019 10:47:37 NAQ95 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652756 07/10/2019 00:34:26 QuiTzeN USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
652726 06/10/2019 23:03:06 caominhmap123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652618 06/10/2019 20:24:09 longdoan USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 515 ms 6864 KB
652342 06/10/2019 12:09:00 MaMoi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
652111 05/10/2019 23:43:12 pingponggame USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
651808 05/10/2019 14:54:18 d19hvbcvt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
651635 05/10/2019 08:56:48 Aimy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651634 05/10/2019 08:52:11 thienphunhc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
651421 04/10/2019 22:09:58 nvlong08102003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
651383 04/10/2019 21:48:11 narzarech USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651188 04/10/2019 17:09:52 binpro110wer USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
650990 04/10/2019 13:24:30 Kai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
650983 04/10/2019 13:02:29 daonhuttan USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 6772 KB
650786 04/10/2019 00:25:01 VoAnhPhu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650785 04/10/2019 00:24:14 dangminhtuan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650602 03/10/2019 19:57:01 tuanio USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650575 03/10/2019 19:37:09 XuanHue USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650574 03/10/2019 19:36:09 nguyentrantien2002 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650472 03/10/2019 16:20:54 tranggc1024 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
650440 03/10/2019 15:56:00 lamhn2006123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
650218 03/10/2019 11:16:53 lamdola USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
650192 03/10/2019 10:57:28 Ngphandattam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
650038 03/10/2019 09:25:57 normal5428 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
649736 02/10/2019 20:32:27 levy2206 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
649532 02/10/2019 15:04:32 thacnhi10t USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649470 02/10/2019 13:29:40 thuctapsinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
649221 01/10/2019 22:25:22 narzarech USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
649176 01/10/2019 21:27:41 trong123123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
648967 01/10/2019 16:01:21 duc18032006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
648853 01/10/2019 14:37:44 ltd9a4gpc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
648794 01/10/2019 11:44:43 SaitamaCoder USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 109 ms 7572 KB
648775 01/10/2019 10:44:58 Ngphandattam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
648658 30/09/2019 23:40:59 canhtoannct USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
648253 30/09/2019 09:13:07 ntnvlog USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
648237 30/09/2019 08:34:48 duongvanson USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
648154 29/09/2019 20:18:00 coke USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
647892 29/09/2019 09:18:29 minhquan306 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
647677 28/09/2019 19:16:40 tuanmapun USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
647544 28/09/2019 14:42:52 456789 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
647537 28/09/2019 14:38:44 d19hvbcvt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
647529 28/09/2019 14:25:38 yolo19yolo USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
647458 28/09/2019 10:50:15 dangtiendung1201 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
647412 28/09/2019 10:09:28 vikien51 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
647395 28/09/2019 09:59:10 12345678910 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
647144 27/09/2019 21:16:35 nguyenphandung1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
647087 27/09/2019 19:39:57 littledev USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
646900 27/09/2019 15:05:32 PHDKhoa USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646684 26/09/2019 21:20:58 minhdung02 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646662 26/09/2019 20:29:29 Lan123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
646639 26/09/2019 19:53:19 chutichday2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
646560 26/09/2019 18:33:06 Zelda2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646548 26/09/2019 17:52:51 1924801040007 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
646426 26/09/2019 15:14:02 thiennhan2701 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
645979 25/09/2019 17:56:57 khailq229 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
645952 25/09/2019 15:51:14 Flashcode USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
645722 24/09/2019 22:41:10 NguyenHung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645611 24/09/2019 20:30:13 Firstsight2709 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645525 24/09/2019 17:43:28 trinhtrung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645470 24/09/2019 16:08:33 present USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
645413 24/09/2019 15:40:37 doanhtu1209 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
645399 24/09/2019 15:17:33 kimanh415 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
645382 24/09/2019 14:57:02 thuyvy207 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
645156 23/09/2019 22:39:20 nhhpbc7a1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
645021 23/09/2019 18:52:06 nguyenthimycuc3112001 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
644639 22/09/2019 23:22:33 ntoan199 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
644323 22/09/2019 12:35:42 Lethimytien2k6 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
643356 20/09/2019 19:13:54 19521242 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643334 20/09/2019 18:53:01 1924801040097 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643333 20/09/2019 18:52:45 1924801040097 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
643332 20/09/2019 18:52:25 1924801040097 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643330 20/09/2019 18:51:57 1924801040097 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
643126 20/09/2019 15:05:03 ghostboy937 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642929 20/09/2019 09:02:39 congcanhlnq USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
642685 19/09/2019 20:32:31 givmeyrlve USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642622 19/09/2019 18:58:11 1924801040048 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642618 19/09/2019 18:44:59 wadaheo1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642588 19/09/2019 18:20:27 hoainhan14 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642582 19/09/2019 18:16:46 sydeptrai11 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642258 19/09/2019 10:07:35 phamthucuyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642226 19/09/2019 09:39:14 kevilstark USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
642108 19/09/2019 07:58:34 Turkey USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
641996 18/09/2019 22:14:38 caubedaumat USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
641619 18/09/2019 15:14:34 vipno12tiger USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16648 KB
641456 18/09/2019 13:15:23 manhll USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
641174 18/09/2019 03:32:50 Godloveme USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
641126 17/09/2019 22:46:13 giangbabygo123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
640898 17/09/2019 18:38:37 ngobinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
640678 17/09/2019 15:09:01 nguyenthutrangtoantink30 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640635 17/09/2019 14:54:19 hoangdieulinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640620 17/09/2019 14:50:38 truongle USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640586 17/09/2019 14:46:43 phannhatminnh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
640565 17/09/2019 14:41:56 Hungkhiyb USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640549 17/09/2019 14:33:23 duongthao2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640542 17/09/2019 14:28:46 p2t3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640319 17/09/2019 09:08:59 MinBaoTT USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
639969 16/09/2019 17:11:46 Accel1202 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16628 KB
639817 16/09/2019 10:37:13 1924801040047 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
639641 15/09/2019 22:06:55 ptcvp121 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
639580 15/09/2019 20:37:53 thienkun USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
639438 15/09/2019 14:18:52 baduc10tin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639386 15/09/2019 11:20:45 donghoang2k1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 920 KB
639257 14/09/2019 23:49:29 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
639090 14/09/2019 18:06:26 OotakuO USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639020 14/09/2019 16:57:14 giangttk30 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
638951 14/09/2019 16:03:18 khongngocanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
638942 14/09/2019 15:59:39 diepttk30 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
638923 14/09/2019 15:45:06 085304158 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
638882 14/09/2019 15:12:59 duongthao2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
638867 14/09/2019 15:04:57 quoclan99 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
638735 14/09/2019 11:38:41 tuanppkk USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638355 13/09/2019 21:45:14 chuongpham7750 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
638218 13/09/2019 18:32:36 hoangthai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
638185 13/09/2019 18:02:55 hd19022003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637976 13/09/2019 15:11:06 badaoteemo1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
637809 13/09/2019 11:11:43 nguyen2k3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637807 13/09/2019 11:11:19 longg USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637747 13/09/2019 10:48:28 hoangtrang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637664 13/09/2019 10:10:17 huydcmm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637405 12/09/2019 21:51:49 milo123199 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
637230 12/09/2019 16:26:01 HoangVu123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
636933 12/09/2019 10:15:30 vantrang2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636928 12/09/2019 10:13:51 pthc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
636826 12/09/2019 08:59:36 hoanhatle USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
636683 11/09/2019 23:29:41 1924801030043 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
636680 11/09/2019 23:26:32 hoaf13 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
636672 11/09/2019 23:18:48 minhtriet2903 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
636606 11/09/2019 22:04:43 duongtc1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636284 11/09/2019 14:46:35 lichnb2002 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
636101 11/09/2019 00:17:39 Ncb_10t USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635926 10/09/2019 16:19:36 pinyahoo567 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
635731 10/09/2019 14:19:22 nguyenvinhkhang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
635395 09/09/2019 20:18:53 lethanhphat2005 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
635327 09/09/2019 17:13:37 khoaa2k23 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
635241 09/09/2019 12:01:33 quantanker USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
633975 08/09/2019 16:43:01 Asteross USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
633901 08/09/2019 14:55:56 trieu0396636648 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
633745 07/09/2019 22:55:47 adsjashflaksdjkas USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
633672 07/09/2019 20:43:30 gicungduochet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
633497 07/09/2019 11:21:41 musubi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633463 07/09/2019 10:14:10 minhtuan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633399 07/09/2019 08:00:49 cuongdoduy123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
633383 07/09/2019 07:39:28 nguyentien USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
633091 06/09/2019 17:46:36 camnguyenmeow USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
633032 06/09/2019 14:47:42 phupham04 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
633016 06/09/2019 14:27:00 Be_happy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
632698 05/09/2019 15:11:52 Scar USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
632635 05/09/2019 11:05:23 RedDevilss2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
632627 05/09/2019 10:57:32 congminh2k4 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
632606 05/09/2019 10:17:51 hello1112 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632554 05/09/2019 00:16:34 Thuckhue2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
632500 04/09/2019 22:27:13 pepesayhi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 1796 KB
632439 04/09/2019 20:44:31 NGUYENTRAMY USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 656 ms 1788 KB
632375 04/09/2019 18:42:52 dpduy123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
632369 04/09/2019 18:27:49 phuoctktkhg USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632366 04/09/2019 18:25:49 Trí123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632314 04/09/2019 16:01:52 kimjisoo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
632188 04/09/2019 08:26:47 Lan123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
632132 04/09/2019 05:37:07 quanit2k4 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
632113 03/09/2019 23:52:13 akahuy12 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
632073 03/09/2019 22:20:35 Lan123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
632036 03/09/2019 21:10:56 lhkhshiba USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
631972 03/09/2019 18:08:14 cuthaodd USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
631841 03/09/2019 10:30:43 LLFR USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
631620 02/09/2019 19:51:45 Merevoli USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
631389 01/09/2019 23:30:35 pmt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
631121 01/09/2019 12:31:02 JayBao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
631041 01/09/2019 00:43:49 nguyenthanhtinh365 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
630999 31/08/2019 23:29:21 hien2k4 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
630496 30/08/2019 22:02:27 KKdode USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
630151 30/08/2019 08:56:43 19522456 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1448 KB
630149 30/08/2019 08:42:48 nlhhung USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 78 ms 6612 KB
629967 29/08/2019 18:58:48 bobeothui USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
629883 29/08/2019 14:51:28 adpham10102005 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
629693 28/08/2019 21:43:10 ngquynk197 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2176 KB
629645 28/08/2019 20:40:44 ngocduong09062003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
629579 28/08/2019 18:24:30 pogodi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
629573 28/08/2019 18:01:53 nguyendonghung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
629484 28/08/2019 15:05:25 Scheherazade USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
629273 27/08/2019 22:28:26 Cat_coder USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
629270 27/08/2019 22:27:04 duongtc1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
629196 27/08/2019 20:24:04 erza USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
628398 25/08/2019 22:13:24 BaoAnh981 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 281 ms 17772 KB
626117 24/08/2019 15:46:25 phamlquangminh USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 6688 KB
625769 23/08/2019 20:53:39 ALongNT2812006 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
625552 23/08/2019 11:40:11 nothing2000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
625532 23/08/2019 10:47:13 sonpham056 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625339 22/08/2019 20:52:32 vodanhxyz2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625141 22/08/2019 12:31:29 thuy_quynh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624797 21/08/2019 21:05:53 namu10x USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624624 21/08/2019 15:45:47 unglinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624621 21/08/2019 15:43:27 unglinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
624549 21/08/2019 11:16:08 kimmm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
624402 20/08/2019 21:13:27 chjmjnhem22222 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
624152 20/08/2019 10:42:51 tngh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
624049 19/08/2019 23:08:20 hiepthuong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
623885 19/08/2019 16:29:15 blackcat2712 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
623744 19/08/2019 11:46:15 lecongbao USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
623400 18/08/2019 08:42:10 nguyenthehop USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 218 ms 15864 KB
623122 17/08/2019 16:17:47 yeuemkhong USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
623107 17/08/2019 16:04:07 tiendung2306 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
623084 17/08/2019 15:18:17 anime USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
622840 16/08/2019 18:52:49 khongco USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
622735 16/08/2019 15:17:19 loiphamvan1799 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
621323 15/08/2019 14:48:43 BaoAnh981 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 328 ms 17148 KB
620972 14/08/2019 17:51:53 hoainam123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
620695 14/08/2019 09:12:23 lephucchi12112004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
620592 13/08/2019 21:40:12 muoncobangai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
620145 12/08/2019 21:09:39 noodivep USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
620081 12/08/2019 18:56:51 ngocdang0602 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
620040 12/08/2019 16:57:04 toancva0105 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619964 12/08/2019 15:27:25 duy999999 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
619924 12/08/2019 12:29:13 queanh0220 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619616 11/08/2019 09:56:21 minhanh123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
619571 11/08/2019 02:26:11 limpale1234 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
619506 10/08/2019 19:23:58 tomohisacchi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
619119 09/08/2019 20:34:10 levy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
618682 08/08/2019 21:02:03 mrle0bda3t USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
618590 08/08/2019 16:26:32 nguyenhuusangAS USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
618051 07/08/2019 21:05:15 hanhnguyen123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 234 ms 17104 KB
617852 07/08/2019 13:52:13 huynhngoctrang1306 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
617785 07/08/2019 10:08:11 ldn694 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
617712 07/08/2019 00:09:49 hoangyen27 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
616983 05/08/2019 19:46:43 tomohisacchi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
616517 04/08/2019 17:32:45 dangcuong_123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
615949 03/08/2019 12:31:59 ristxnd USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
615907 03/08/2019 09:43:03 truongkimmai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
615894 03/08/2019 09:10:29 tanh27012004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
615687 02/08/2019 18:16:23 trungkienthcsyenlac USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
615483 02/08/2019 14:23:34 huuduc8igc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
615354 02/08/2019 09:16:30 Ledacthuong2210 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
615345 02/08/2019 08:56:50 Ledacthuong2210 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
615340 02/08/2019 08:46:06 Ledacthuong2210 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
615338 02/08/2019 08:45:20 Ledacthuong2210 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615044 01/08/2019 17:46:28 minh7a2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
614965 01/08/2019 15:00:27 trang000 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
614732 01/08/2019 09:19:59 khanht USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
614547 31/07/2019 23:48:37 cbl_quangvinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
614336 31/07/2019 18:18:18 thienbaotb USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1372 KB
614008 31/07/2019 01:18:13 baotrancpp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
613825 30/07/2019 19:30:46 huuhoangle USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
613466 30/07/2019 03:18:20 gigabyte USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
613112 29/07/2019 13:40:23 Nam20cm USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16336 KB
613050 29/07/2019 11:19:17 Soledad USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
612782 28/07/2019 19:53:30 vovanmuoi2000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612395 27/07/2019 21:32:57 WhiteTiger USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
612350 27/07/2019 20:50:27 maitruc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
611753 26/07/2019 16:42:00 tuansan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611459 26/07/2019 08:54:25 Akali USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
611071 25/07/2019 18:49:27 Tatsuya USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
610927 25/07/2019 15:17:32 quangminh14 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
610793 25/07/2019 11:04:46 loilon504 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
610778 25/07/2019 10:44:42 ducanhdzdz USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
610533 24/07/2019 21:40:56 tandapchai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
610489 24/07/2019 21:12:16 btrann USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
610452 24/07/2019 20:51:57 kylereese12 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
610420 24/07/2019 19:51:06 Fidisk USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
610174 24/07/2019 10:36:21 trandat USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
610168 24/07/2019 10:32:36 funcolor USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610133 24/07/2019 10:01:40 luukimhoang2022 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610067 24/07/2019 09:31:29 ngobich USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
609992 24/07/2019 08:49:54 khanhmoon USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
609987 24/07/2019 08:48:49 nhsnguyenthicamtu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
609978 24/07/2019 08:42:44 mynga USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
609903 24/07/2019 07:52:20 huanhoang2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
609742 23/07/2019 16:18:50 believer USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609585 23/07/2019 11:44:36 bpoytem USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 6224 KB
609390 23/07/2019 02:16:14 conmeocon USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
609177 22/07/2019 16:48:29 trucmai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
609166 22/07/2019 16:36:08 duyendangnam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
609159 22/07/2019 16:30:29 View6S USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
609149 22/07/2019 16:20:56 phanthimai123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
609127 22/07/2019 16:02:12 khanhtran2201 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
608859 22/07/2019 09:10:45 huuhoangle USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
608834 22/07/2019 08:48:17 FL_ADC USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
608647 21/07/2019 19:48:21 trang000 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
608604 21/07/2019 15:11:45 nmh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
608454 21/07/2019 10:24:12 sheepB1209 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608338 21/07/2019 00:11:07 truongthinh14 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
608286 20/07/2019 20:35:46 honganh2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
607987 19/07/2019 20:53:28 cbl_hoanglinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
607978 19/07/2019 20:33:14 thnhan2005 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
607896 19/07/2019 14:35:47 lnatuan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
607890 19/07/2019 14:21:21 lnatuan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
607327 18/07/2019 09:13:51 phuong2003vtvip USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
607061 17/07/2019 14:59:21 ngoctuannguyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
606788 16/07/2019 20:49:05 hxn135 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
606704 16/07/2019 15:46:17 nguyenchikhanh159 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
606595 16/07/2019 10:17:11 DOTOAN USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
606499 15/07/2019 21:21:47 tunglams229 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
606422 15/07/2019 15:19:19 elmore USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
605565 11/07/2019 20:41:14 neos USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
605451 11/07/2019 13:52:43 quandao170202 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
605057 10/07/2019 14:20:35 MinhBomNha USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
604602 09/07/2019 11:04:59 leson USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
604575 09/07/2019 10:38:00 lethimytien USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
604562 09/07/2019 10:27:43 nguyenkhoip USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603984 07/07/2019 12:04:49 nlebachnlb USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 5688 KB
603858 06/07/2019 21:40:13 225688093 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
603703 06/07/2019 12:00:42 longzzz2013 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
603575 05/07/2019 22:12:52 thien926 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
603556 05/07/2019 21:35:01 phuongthao02012006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
603535 05/07/2019 21:09:01 skeydy020 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
603442 05/07/2019 15:51:49 ThangLey1 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1008 KB
603138 04/07/2019 19:58:33 vinhttl8388 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
602664 03/07/2019 16:56:11 khuyentran USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602625 03/07/2019 15:58:15 anhthcsyl2006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
602615 03/07/2019 15:46:54 meimei USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
602502 03/07/2019 14:24:16 Assyrian USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
602034 02/07/2019 09:57:05 uyen187 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
601592 01/07/2019 10:26:10 phbhan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
601556 01/07/2019 09:29:05 vmtpld USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 6060 KB
601328 30/06/2019 11:38:26 ta USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
601219 30/06/2019 08:29:42 ntqh2k2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
601086 29/06/2019 17:30:48 0941177356 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
601035 29/06/2019 16:25:37 grimmz USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
600712 28/06/2019 15:25:22 marfus USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
600537 28/06/2019 00:53:16 hipzbonobo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
598354 25/06/2019 14:44:24 cuberlong USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1200 KB
597174 22/06/2019 21:21:46 mrzin703 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
597104 22/06/2019 20:03:35 H2911 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
597072 22/06/2019 18:36:10 nguyenkhoip USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
596861 22/06/2019 11:24:17 Nhv1133_Tx USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596779 22/06/2019 08:31:54 ngocanhmtak50 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596650 21/06/2019 21:37:02 quanghuy123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
596300 21/06/2019 10:31:06 emLaNewBie USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
596292 21/06/2019 10:08:32 TrumpPham USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
596284 21/06/2019 09:53:17 khanhnhi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
595535 19/06/2019 19:36:40 lethienquan28052006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
595014 18/06/2019 16:29:44 Ryo9x USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
594984 18/06/2019 15:19:55 18T1021208 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594808 18/06/2019 08:05:55 minhchien99 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594799 18/06/2019 08:02:56 1717012 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594791 18/06/2019 08:01:41 nutu_dangiu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594785 18/06/2019 07:59:19 nguyendangtien USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594768 18/06/2019 07:53:44 HVHQ_Nam_KPT27 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594755 18/06/2019 07:50:36 duyloc99 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
594746 18/06/2019 07:47:21 trannhatlong249 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
594744 18/06/2019 07:47:17 nguyendinhnam123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594738 18/06/2019 07:44:56 123npl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594699 18/06/2019 07:35:28 trinhvankhang1999 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594683 18/06/2019 07:31:50 trungduckpt27 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594680 18/06/2019 07:31:30 ngoquang98 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594678 18/06/2019 07:30:56 langthanhse USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594674 18/06/2019 07:30:19 heobeodeptrai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594647 18/06/2019 07:20:04 nguyenthanhthi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594645 18/06/2019 07:19:03 nguyenanhduc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594643 18/06/2019 07:18:00 nguyenthanhthi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
594637 18/06/2019 07:15:14 nguyentritoan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
594627 18/06/2019 07:09:54 levutai22 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
594624 18/06/2019 07:09:18 quangpt27 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
594125 16/06/2019 20:15:11 thanhdat2605 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
594123 16/06/2019 20:08:32 thanhdat2605 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
593554 15/06/2019 10:07:40 SadLove USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
593534 15/06/2019 09:29:28 kienque123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
593533 15/06/2019 09:23:59 kienque123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
593349 14/06/2019 21:10:59 baobao07 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
593017 14/06/2019 10:15:26 vansamtran USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
592860 13/06/2019 22:25:59 banhgiaman USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
592668 13/06/2019 15:48:25 anh8atlvp USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1172 KB
592623 13/06/2019 14:08:57 cyrocs258 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
592584 13/06/2019 10:07:28 ngoloiyenlac USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
592121 11/06/2019 19:35:28 quocpro_2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591757 10/06/2019 13:59:15 quypham1422003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591750 10/06/2019 13:17:53 WriteLine USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
590732 07/06/2019 09:51:14 long68910 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
590692 06/06/2019 23:54:51 thaomeo USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
590326 05/06/2019 16:56:08 ducpro USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590224 05/06/2019 12:32:59 dothiyenlinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
589743 04/06/2019 08:38:05 dungdeyten USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
589451 03/06/2019 10:37:44 laihoangphuongthao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
589167 02/06/2019 09:38:27 abc_dev USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
589145 02/06/2019 08:55:39 TIN10_VUTRINHHOANG USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
589000 01/06/2019 17:15:31 k59quanghuy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 46 ms 848 KB
588579 31/05/2019 13:12:15 dchy2000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
588557 31/05/2019 11:03:16 hoatmt USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
588311 30/05/2019 19:40:41 nguyenhoainam USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
588280 30/05/2019 16:35:10 anhnguyenroux USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
587932 29/05/2019 14:25:05 taolaai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
587930 29/05/2019 14:22:47 kugaogll1998 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
587514 28/05/2019 09:57:46 tin10_buinhatlinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 972 KB
587292 27/05/2019 23:15:48 luatpkvl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
587027 27/05/2019 10:56:16 onehit USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
587026 27/05/2019 10:54:47 onehit USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
585923 23/05/2019 15:51:23 khuongvutramanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
585754 23/05/2019 08:54:42 tin10_tranthivankhanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
585599 22/05/2019 20:15:27 anhvu01032003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
584741 20/05/2019 20:52:02 taolaai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
584628 20/05/2019 18:04:32 KayTran USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
584412 20/05/2019 05:45:08 khiem123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
584043 18/05/2019 09:35:45 elkunpham USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
584037 18/05/2019 09:31:41 dangthithanhphuong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
583267 15/05/2019 20:17:12 caoan237 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
583131 15/05/2019 15:15:21 truongvulinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
583129 15/05/2019 15:02:41 suneater USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
583093 15/05/2019 10:33:41 shadow050206 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
583090 15/05/2019 10:31:58 shadow050206 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
583040 15/05/2019 09:42:28 nguyentruongthuphuong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
582969 15/05/2019 09:14:29 lequoctrung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
582047 11/05/2019 18:00:11 dinhgtas12 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
582042 11/05/2019 17:34:26 Seria USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
581997 11/05/2019 11:38:17 NhatQuangNguyenHuu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
581820 10/05/2019 15:50:27 huyvu USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 16396 KB
581275 08/05/2019 13:59:12 ngocbao113 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
581255 08/05/2019 13:22:37 nguyendenn1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581066 07/05/2019 15:13:29 lamdtrvl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580923 06/05/2019 20:43:23 phangiabao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580329 04/05/2019 19:43:13 tiennl USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
580106 04/05/2019 10:30:54 nguyenmih USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
579784 03/05/2019 11:06:42 hh1305 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
579702 03/05/2019 09:27:43 havu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
579668 03/05/2019 08:56:30 tmnduy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
579379 02/05/2019 14:41:19 BBisthebest USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
579213 01/05/2019 20:30:30 rimuru USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
579091 01/05/2019 11:35:46 abc125 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
578948 30/04/2019 19:20:50 kler USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
578816 29/04/2019 22:18:12 Anhhatca72 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
577807 28/04/2019 21:57:43 hoangdunghk16 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577441 27/04/2019 11:16:53 VanTy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
577063 26/04/2019 10:55:28 VanTy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
577016 26/04/2019 10:12:16 nguyenquanghieu2000d USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577007 26/04/2019 10:08:05 TranHung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
576885 25/04/2019 22:30:18 DungDontCare USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
576595 24/04/2019 21:39:09 nhan05102000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
576594 24/04/2019 21:36:56 nhan05102000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
576471 24/04/2019 11:09:52 anhchien123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
576373 23/04/2019 21:32:49 Thanh_Cao USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
576345 23/04/2019 20:59:35 huynhlehoang98 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
576025 22/04/2019 20:33:01 trieungocminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
575936 22/04/2019 11:12:02 ddthanh17pfiev USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
575835 21/04/2019 22:34:59 meocondp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
575599 20/04/2019 16:01:42 tuanphantomyb010 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
575521 20/04/2019 09:18:57 dung1329 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
575387 19/04/2019 18:00:28 khanh30125 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
575314 19/04/2019 13:21:03 leduyminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
575223 19/04/2019 06:50:58 vivimini110 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
574857 18/04/2019 14:18:45 letungduong31121999 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
574418 17/04/2019 10:31:08 0979526524 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
574413 17/04/2019 10:30:14 01684614080 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
574412 17/04/2019 10:30:01 ChangChangHK16 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
574402 17/04/2019 10:26:48 datporo8a2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
574401 17/04/2019 10:26:00 kimnganhk16 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
574400 17/04/2019 10:25:55 duongmaiquy2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
574352 17/04/2019 10:15:57 0338941454 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
574346 17/04/2019 10:15:25 lantrinh200703 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
574344 17/04/2019 10:15:08 giakietcqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
574233 17/04/2019 09:11:23 thống USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
573985 16/04/2019 20:05:55 tuananh778999 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
573882 16/04/2019 16:43:29 thangla2k2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
573815 16/04/2019 08:38:31 ct390 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
573811 16/04/2019 08:27:44 x3danhan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
573810 16/04/2019 08:27:29 x3danhan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
573506 15/04/2019 15:55:12 quangucich2000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573221 14/04/2019 21:42:45 Nducnha USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573213 14/04/2019 21:18:03 tmnduy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
572965 14/04/2019 08:33:56 nguyenhuy2k2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
572898 14/04/2019 00:57:38 trieutanhung93 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
572884 14/04/2019 00:25:20 quyenhair2109 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 140 ms 17944 KB
572359 12/04/2019 20:48:54 NTUCoderPlusAccount USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
571771 10/04/2019 21:06:25 manhduc8521 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
571617 10/04/2019 18:28:31 samnguyen867 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
571515 10/04/2019 10:25:04 th2109 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
571457 10/04/2019 00:20:56 lam_coder USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
571316 09/04/2019 18:42:02 Newps USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
571038 09/04/2019 13:37:33 Nhóc_Lùn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
570826 09/04/2019 00:36:16 12052000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
570150 07/04/2019 17:14:29 KhongBietLam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
570135 07/04/2019 16:42:40 transude USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
570118 07/04/2019 15:01:35 Thaothao3107 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
569878 06/04/2019 15:46:39 votthichaua USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
569623 05/04/2019 19:58:12 chithanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
569557 05/04/2019 15:45:14 hanhien USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1664 KB
569553 05/04/2019 15:31:02 lethedy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
569071 04/04/2019 01:08:07 truongnguyen3222 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1588 KB
569020 03/04/2019 22:46:25 idoguirblx USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
568499 02/04/2019 21:07:03 tenda1234 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 5852 KB
568332 02/04/2019 14:22:58 Newplayers12 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
567380 30/03/2019 21:06:47 drtue2501 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
566987 29/03/2019 19:23:30 ngophuthinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
566633 28/03/2019 20:01:18 nhansp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
566619 28/03/2019 19:51:30 Anonymousisthebestoftheworld USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
566498 28/03/2019 16:08:11 thiennhanui USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2404 KB
566211 28/03/2019 09:05:24 HikiNeet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
566076 27/03/2019 23:47:01 Rokudo1999Mukuro USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
566073 27/03/2019 23:41:21 ngbn112358 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
565919 27/03/2019 20:42:19 trung5kvshthlnqk38b USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
565789 27/03/2019 19:54:25 huytda2 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565734 27/03/2019 19:09:27 binlunxt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565406 27/03/2019 09:38:34 HARI000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
565360 27/03/2019 08:28:13 VINH_17_50 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
564854 25/03/2019 22:59:22 midnight USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564525 24/03/2019 23:19:29 longdoviet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564354 24/03/2019 18:15:00 trycod3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564281 24/03/2019 14:46:52 vinhdat4999 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564270 24/03/2019 13:57:13 thongsouler USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
564145 23/03/2019 23:13:15 hoangnguyencpp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
564071 23/03/2019 19:36:01 phongan105 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
562977 21/03/2019 14:46:23 hodacluc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
562938 21/03/2019 11:54:14 hodacluc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
562931 21/03/2019 11:18:17 tntl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
562815 20/03/2019 23:19:40 tuandzk111cva USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
562785 20/03/2019 22:20:04 Bdl_n USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
562756 20/03/2019 21:40:39 hongphongthp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
562556 20/03/2019 12:48:36 minhbeta USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
562521 20/03/2019 10:50:22 daothanhloc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
562419 20/03/2019 00:07:05 quanquan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
562366 19/03/2019 21:31:31 tyty USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
562240 19/03/2019 16:52:57 chienkhamdtv USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
561308 17/03/2019 10:06:39 dangptpt_ USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
560932 15/03/2019 23:14:44 nhtm USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
560509 14/03/2019 20:56:48 ppthao1210 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
560506 14/03/2019 20:49:43 hoktro USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
559990 14/03/2019 08:06:23 minhthi28 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
559987 14/03/2019 08:02:52 minhthi28 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
559403 12/03/2019 22:52:08 lethanhcong USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
559394 12/03/2019 22:38:38 hosithao USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
559326 12/03/2019 21:24:02 tuankhoa2908 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
558878 12/03/2019 09:04:05 minas_0213 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
558421 11/03/2019 15:38:29 HentaiĐạiNhân USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
558417 11/03/2019 15:33:45 Alice0801 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
558411 11/03/2019 15:29:34 phanhaidang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
558388 11/03/2019 15:10:40 Hai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
558273 11/03/2019 12:51:01 Trannhatnam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2208 KB
558219 11/03/2019 10:42:20 quynhd_1308 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
558204 11/03/2019 10:38:06 chongoairung USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
558118 11/03/2019 10:12:23 Chi_songngu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
557465 09/03/2019 22:40:45 alibaba USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
557317 09/03/2019 16:55:00 hongly USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
556878 08/03/2019 15:14:23 daothu2k3vpcg8a1 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
556802 08/03/2019 12:17:48 thachtt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
556295 07/03/2019 15:19:44 totanhiep USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
556291 07/03/2019 15:15:40 vuonghuyen2006 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
556227 07/03/2019 14:15:32 nhuricute USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
556076 07/03/2019 08:28:58 phuquang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
555957 06/03/2019 22:44:27 buu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
555688 06/03/2019 16:10:41 ykhanh205 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
555646 06/03/2019 15:44:50 dương USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
555513 06/03/2019 10:05:48 meoconnho2004 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
555411 06/03/2019 08:00:03 hoangndu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
555248 05/03/2019 18:53:11 xuankha123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
555191 05/03/2019 16:03:00 winterrr USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
555083 05/03/2019 13:27:29 crayed63 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
554835 04/03/2019 22:06:59 huydcmm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
554752 04/03/2019 19:33:29 nxphuong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
554692 04/03/2019 15:53:46 nexus26 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
554636 04/03/2019 14:26:37 doanhtuan137 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
554383 03/03/2019 19:41:45 khanhdanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
554185 02/03/2019 23:18:01 hoang123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
554098 02/03/2019 16:47:17 phuonghoa USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
553772 02/03/2019 08:55:32 nguyenhuy2k2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
553740 02/03/2019 08:29:11 toikhongbietlambai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553242 01/03/2019 10:52:25 namlawng123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
553181 01/03/2019 08:49:51 Reset_For_VOI USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
552837 28/02/2019 17:08:08 aka100304 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
552700 28/02/2019 14:31:45 nguyenhau USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
552648 28/02/2019 10:12:02 h_giaotvn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
552431 27/02/2019 21:22:58 angelevil USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
552430 27/02/2019 21:21:56 angelevil USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
552429 27/02/2019 21:21:40 datphung USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
551617 26/02/2019 11:04:20 lam1708vn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
551443 25/02/2019 21:33:49 khongquangnam USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
551350 25/02/2019 19:53:03 nguyenthanhnga USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
551124 25/02/2019 10:48:27 masteroffood USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
550704 24/02/2019 12:14:35 huyhhh2511 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550471 23/02/2019 18:11:50 ducminhtrinh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
550258 23/02/2019 10:46:15 hayqua USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
550005 22/02/2019 16:12:44 thanhhai USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
550000 22/02/2019 16:03:45 adeline USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
549981 22/02/2019 15:47:42 thutrang813 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
549951 22/02/2019 15:23:35 nguyenvu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
549949 22/02/2019 15:22:09 vqmanh1306 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
549947 22/02/2019 15:20:46 duong081223 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
549940 22/02/2019 15:18:17 hyuuns USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
549935 22/02/2019 15:16:34 nguyenhung18 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
549917 22/02/2019 15:04:18 duong67 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
549916 22/02/2019 15:04:16 thaiduongdepzaivodick USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
549446 21/02/2019 15:30:43 Hieu99x1111 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
549401 21/02/2019 15:09:07 minhduc2k2vp USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
549299 21/02/2019 12:47:28 dragon USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
549247 21/02/2019 09:18:45 winofwin2929 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
548963 20/02/2019 18:25:11 ngohieu7890 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
548646 19/02/2019 21:54:16 harleyjin2019 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
548562 19/02/2019 19:29:22 truongnl5 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
548477 19/02/2019 16:37:21 Best USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
548475 19/02/2019 16:29:53 Nquoctuan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
548179 18/02/2019 22:42:54 ngtrkien18 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
548157 18/02/2019 22:02:40 heo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
547619 17/02/2019 09:00:28 vanquyvct USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
547618 17/02/2019 09:00:17 vanquyvct USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
547530 16/02/2019 21:42:35 ND2018_178 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
547526 16/02/2019 21:36:35 truonghoanghan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
547465 16/02/2019 18:29:12 Hedgehog2411 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
547044 15/02/2019 21:12:07 phungduyminh1802 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
546966 15/02/2019 19:46:22 nhanpro023 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
546854 15/02/2019 15:41:29 huuduc8igc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
546763 15/02/2019 11:19:12 ryoushiki USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
546424 14/02/2019 16:45:34 nhatmot123123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
545993 13/02/2019 15:32:07 quangminh14 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
545455 12/02/2019 14:32:15 123ra456 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
545379 12/02/2019 10:13:58 0369191689 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
545061 11/02/2019 16:11:25 nttvan1611 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1136 KB
545049 11/02/2019 16:05:53 david0403 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
544671 10/02/2019 14:30:05 febierDR USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
544649 10/02/2019 13:28:01 chinhnd719 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
544602 10/02/2019 11:20:00 rsattlpalpha USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
544578 10/02/2019 09:58:49 VGK_Cr7 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
544394 09/02/2019 15:56:51 ntnowadays USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
544282 08/02/2019 23:24:57 fkphua USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
543908 07/02/2019 15:19:43 tranthanh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1092 KB
543643 06/02/2019 10:18:58 gacodelam123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
543136 03/02/2019 21:06:30 ducnhannguyen2410 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
542931 03/02/2019 08:33:57 thedemonstuan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
542929 03/02/2019 08:32:26 tuan3655 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
542885 03/02/2019 01:45:50 thaobeoloi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
542192 31/01/2019 14:39:59 haohuy687 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
542144 31/01/2019 11:26:55 emlaNguyen USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
542126 31/01/2019 10:50:49 thainguyenpccase USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
542055 30/01/2019 21:50:19 bingo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
542005 30/01/2019 18:51:02 17000547 USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 171 ms 17976 KB
541966 30/01/2019 17:15:43 NoFace USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
541863 30/01/2019 14:00:52 trantriquoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
541708 29/01/2019 20:15:06 minhtruc151106 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
541699 29/01/2019 20:06:36 daithangwtf USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
541573 29/01/2019 12:03:28 Trongduc0403 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
540953 27/01/2019 09:56:00 thang10b4123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
540650 26/01/2019 12:12:44 khanha2k46pbc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
540523 25/01/2019 21:55:35 vinhhung USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
540401 25/01/2019 18:16:47 mystar0806 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
539857 24/01/2019 12:01:30 TTree USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
539834 24/01/2019 09:42:49 huycc123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
539674 23/01/2019 16:35:44 tcoder USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
539277 22/01/2019 14:29:30 hoangdieu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
539261 22/01/2019 14:07:41 dinhtranchien USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
539023 21/01/2019 20:52:08 ble USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
538961 21/01/2019 19:52:23 Anonymous_is_the_best USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
538854 21/01/2019 14:37:36 nguyenduchieu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1544 KB
538728 21/01/2019 09:35:28 onehit USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
538681 21/01/2019 07:53:20 ddat000 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
538477 20/01/2019 13:52:59 Itachi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
538340 19/01/2019 22:07:27 lugeiu2911 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538238 19/01/2019 15:27:52 manhpkcn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
538173 19/01/2019 09:49:01 lehoangthang69 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
537234 16/01/2019 20:33:22 huynhchiton981 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
537204 16/01/2019 17:48:01 Nguyenthaihoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
536918 15/01/2019 21:46:47 gbking2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
536842 15/01/2019 20:50:01 akamegakill USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
536813 15/01/2019 20:26:04 hocsuotdoi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536811 15/01/2019 20:22:18 Huongtran USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536477 14/01/2019 22:58:31 shoanga2k52 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
536465 14/01/2019 22:49:07 nguyenminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
536444 14/01/2019 22:15:36 ngocnguyenminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
536258 14/01/2019 16:40:30 buinhu01 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
536031 14/01/2019 02:12:00 thanhlong1801 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
535872 13/01/2019 19:49:23 asdsderfedf USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
535719 13/01/2019 08:35:21 dangvantrung10181920 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
535148 11/01/2019 21:51:01 leminhhieust USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
534826 11/01/2019 11:28:04 YêuAnhTrưởng USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
534771 11/01/2019 09:20:49 bengbengbeng USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
533896 10/01/2019 02:55:46 phamcham USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
533853 09/01/2019 22:53:32 minhnghiacpp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
533800 09/01/2019 21:49:25 thanhtuthcsyenlac USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
533550 09/01/2019 15:29:57 kutroll254 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
533509 09/01/2019 14:17:28 batuan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
533226 08/01/2019 19:53:39 myduyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
531903 06/01/2019 20:25:07 thanhtuthcsyenlac USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
531891 06/01/2019 20:14:18 viethunganhthu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
531674 06/01/2019 14:10:46 Neptune USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
531520 06/01/2019 10:48:11 Member USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531483 06/01/2019 10:10:50 blackcat2710 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531303 05/01/2019 21:48:26 legoyb USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530941 05/01/2019 13:16:53 anhvuddpro123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530684 04/01/2019 21:59:39 tanchan769 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
530653 04/01/2019 21:43:23 thanhtuthcsyenlac USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
530638 04/01/2019 21:36:35 nguyenthieuthanh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
530546 04/01/2019 20:28:15 lecongnguyen16Ti USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
530481 04/01/2019 19:35:41 dothihoangduyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530465 04/01/2019 19:05:24 hoaithuong11051 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
530168 04/01/2019 09:46:47 nguyenquangdung USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
530165 04/01/2019 09:45:51 CKTGNMHieu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530143 04/01/2019 09:36:11 ronaldo USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
530130 04/01/2019 09:29:59 duonghaohao USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
529789 03/01/2019 20:44:36 Namche USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
529696 03/01/2019 18:16:46 Miu2306 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
529291 02/01/2019 18:03:37 hoangnguyen29 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
529154 02/01/2019 14:21:00 dothanhhai8a4 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
528390 02/01/2019 08:47:04 MH307 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
528349 02/01/2019 08:20:54 ngocduygpc8a1 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
528333 02/01/2019 08:05:46 tiendatgpc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
528310 02/01/2019 07:37:59 bjobjobjo113 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
528176 01/01/2019 21:32:53 mrhung1999vnvn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
528143 01/01/2019 20:31:09 letangphuquy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
528117 01/01/2019 00:57:14 chilly123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1340 KB
527090 11/12/2018 23:16:05 stviolent3010 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
526975 11/12/2018 20:53:40 tanchan679 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
526700 11/12/2018 14:24:57 tanchan679 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
526689 11/12/2018 14:19:49 sonpham056 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
526135 10/12/2018 15:01:48 myhorizon USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
526067 10/12/2018 09:21:11 khangnghiem142 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
525684 09/12/2018 13:26:25 huynhgiaot USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
525225 08/12/2018 09:33:11 HeoSolji USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
525161 08/12/2018 08:44:30 toan2902 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
525081 07/12/2018 20:53:19 hongduyen29 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
524969 07/12/2018 18:55:51 hduoc2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524933 07/12/2018 17:14:28 hunghero76 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
524818 07/12/2018 10:30:35 khanhthcsbinhbo9a USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
524715 06/12/2018 23:02:48 quangtien347 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524498 06/12/2018 16:02:17 ffrederick USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
524419 06/12/2018 14:10:37 nguyehung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
523966 05/12/2018 14:20:03 lamcqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
523933 05/12/2018 10:29:42 kimtoi_123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
523750 04/12/2018 21:23:19 thanhtuthcsyenlac USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
523726 04/12/2018 21:06:00 codelaitudau USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 932 KB
523723 04/12/2018 21:05:17 ngoclan112 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
523719 04/12/2018 21:04:23 anhlavipnd199 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
523653 04/12/2018 20:21:13 vanduc8a3 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
523537 04/12/2018 17:00:47 ngoctit USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
523363 03/12/2018 23:33:52 hitu03 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
523100 03/12/2018 19:54:12 mr_coder USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 0 ms 1540 KB
523084 03/12/2018 19:48:48 gigabyte USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522597 02/12/2018 14:51:47 kimngan_tvn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
522595 02/12/2018 14:50:18 kimcuong_tvn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522592 02/12/2018 14:49:56 kimhan123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522591 02/12/2018 14:49:21 thaoly_tvn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522567 02/12/2018 14:13:26 minhtrieutvn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
522406 02/12/2018 00:05:24 vanhsusu03 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
522294 01/12/2018 20:50:20 runytan10 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
522166 01/12/2018 18:17:01 nhtloc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
521863 30/11/2018 21:02:55 mydieu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
521762 30/11/2018 19:43:57 lethuyyl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521748 30/11/2018 19:10:30 Kieuthienquyyl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521562 29/11/2018 22:32:06 vttdvp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
521559 29/11/2018 22:28:44 vttdvp USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
520704 27/11/2018 22:01:41 hocchovui USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
520622 27/11/2018 20:39:14 phongpcbyl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
520545 27/11/2018 17:42:10 ngophuthinh USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1512 KB
520519 27/11/2018 16:45:08 hoangviethang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520494 27/11/2018 16:21:25 dangvtpt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520452 27/11/2018 15:23:21 duongphuongnam USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520250 26/11/2018 22:15:00 kiettram USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 31 ms 1484 KB
519988 26/11/2018 16:21:50 phamkhanhlinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
519911 26/11/2018 13:14:20 myheart_jin USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
519899 26/11/2018 12:51:38 aGoodGuy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
519806 26/11/2018 09:47:00 manhtuan0206 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
519610 25/11/2018 21:18:58 hunguet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
519608 25/11/2018 21:17:55 hoavinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
519545 25/11/2018 20:20:39 namconyl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
519514 25/11/2018 19:46:40 minhvuthcsyl USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
519452 25/11/2018 16:22:30 tinhocyl123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
519374 25/11/2018 13:18:57 Evil USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519258 25/11/2018 08:35:27 bluesky_ USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518918 24/11/2018 17:36:40 khongbiet USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
518325 23/11/2018 16:10:09 huyak16cqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518301 23/11/2018 15:54:47 nguyentandung2005 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
518120 23/11/2018 10:42:08 quanyp112 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
518119 23/11/2018 10:40:01 hachanh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
517933 22/11/2018 22:56:26 huydcmm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
517885 22/11/2018 21:12:44 nguyenthanhdung USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
517728 22/11/2018 18:27:38 Minh2509 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517684 22/11/2018 17:19:04 11111111111111 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
517389 22/11/2018 11:01:57 hoanglongtranhuu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
517134 21/11/2018 22:27:48 trungnguyenlak2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
516872 21/11/2018 18:04:35 tnnt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
516716 21/11/2018 13:24:23 duycuong295 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
516229 20/11/2018 15:23:18 Smile USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
516078 20/11/2018 09:09:43 Thinh_Feline USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
515589 19/11/2018 10:10:51 truonghoanghan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
515588 19/11/2018 10:09:18 ngominhthu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
515557 19/11/2018 09:30:30 DaxuaHasagi USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
515553 19/11/2018 09:28:32 Hasagidaxua USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
515520 19/11/2018 09:14:36 lehoangthang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
515401 19/11/2018 01:05:59 trungkenbi USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
515267 18/11/2018 22:20:31 leviettttnh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
515042 18/11/2018 18:13:20 6vienhdt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
514901 18/11/2018 13:50:50 giolomega USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
514877 18/11/2018 13:08:19 truongthienlocTH USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
514801 18/11/2018 11:14:55 đuongt09062003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514767 18/11/2018 10:26:19 quangduyluu123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
513947 16/11/2018 22:52:59 ducthangivicii USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
513945 16/11/2018 22:52:05 6vienhdt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
513047 15/11/2018 20:57:58 duycqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
512864 15/11/2018 16:44:38 daoxuanhang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
512833 15/11/2018 16:34:14 dmquan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
512790 15/11/2018 16:13:22 TranNgan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
512743 15/11/2018 15:54:31 hung17122004 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
512384 15/11/2018 12:10:47 anhvippro123z USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
511687 14/11/2018 22:18:52 NghiaCPP USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 968 KB
511379 14/11/2018 12:46:40 phatcaoyk1401 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
511354 14/11/2018 11:57:21 isayiloveu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
510886 13/11/2018 20:11:58 anhvippro123z USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510746 13/11/2018 18:05:24 congnguyen USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
510522 13/11/2018 14:49:04 11122001 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
510509 13/11/2018 14:34:14 nhingicon123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510396 13/11/2018 10:44:17 StephenToan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510042 12/11/2018 20:40:35 ndkhoa146 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
509623 11/11/2018 21:40:11 HUT_TOAN USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
508950 10/11/2018 20:23:12 congnguyen USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
508948 10/11/2018 20:15:48 tanchan679 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
508614 09/11/2018 23:47:03 daomanhcuong173 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
508503 09/11/2018 21:21:43 taminhquanno20 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
508461 09/11/2018 20:41:18 tenspace USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
508168 09/11/2018 10:36:50 truonghoanghan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
507639 08/11/2018 18:45:13 duonglt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1488 KB
507226 08/11/2018 00:01:39 jdkun123258TDMU USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
506516 07/11/2018 07:49:54 TrongDuy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
505946 06/11/2018 15:14:28 nguyentrang USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
504550 04/11/2018 16:16:08 hungcqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
503843 03/11/2018 01:22:30 hjjddb USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
503064 02/11/2018 08:33:25 pthang1616 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
502866 01/11/2018 21:56:24 hoasayyy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
502636 01/11/2018 18:16:29 mdan226 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
502548 01/11/2018 16:18:29 dfwapekko USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
502396 01/11/2018 14:45:03 quysan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502368 01/11/2018 14:32:11 anhbr9876 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
502337 01/11/2018 14:13:16 vandat_2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502147 01/11/2018 09:02:02 buithanhhoang2504 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
502108 01/11/2018 08:06:54 buithanhhoang2504 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
502009 31/10/2018 23:19:44 lichhoanglich USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
501891 31/10/2018 21:09:05 khochimtoai123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
501649 31/10/2018 16:31:02 HedspiHUST USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
501569 31/10/2018 13:10:32 ChuyenVanNQD USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
501477 31/10/2018 10:37:46 tuancqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
501341 30/10/2018 23:47:31 tadat216 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501338 30/10/2018 23:41:16 lehoanggiang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
501327 30/10/2018 23:29:53 lehoanggiang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
500583 30/10/2018 05:51:06 nhuphuc2204 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
500489 29/10/2018 21:42:25 duyvu123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
500479 29/10/2018 21:37:09 duy0805 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
500466 29/10/2018 21:24:52 Sau USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
500461 29/10/2018 21:19:34 uyennefble USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
500116 29/10/2018 01:09:24 phuphuphu123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
500001 28/10/2018 22:06:15 phatdoan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499801 28/10/2018 14:52:51 tranvoviethung243 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
499568 27/10/2018 23:19:10 thienchidh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
499345 27/10/2018 16:24:51 Telephonefg USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499332 27/10/2018 16:12:04 Telephonefg USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
499037 27/10/2018 08:55:35 ngocdieu USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
498646 26/10/2018 18:00:15 Neptune USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
498515 26/10/2018 14:02:22 nakrothpro USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
498306 26/10/2018 09:19:21 Neptune USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
498193 25/10/2018 23:06:43 huync USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
498005 25/10/2018 20:30:55 missfamily97 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
497746 25/10/2018 15:32:09 phucbd2k17 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
497679 25/10/2018 14:46:59 bimporo333 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
497408 25/10/2018 00:41:45 Vinhh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
497355 24/10/2018 23:35:34 datvaduat_7a3_tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497201 24/10/2018 22:07:46 hungduytdn7a3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
497186 24/10/2018 21:58:48 akigaming USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
497177 24/10/2018 21:49:43 sub_zero USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
497052 24/10/2018 20:17:15 Dat7acva USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
496946 24/10/2018 17:53:22 thanhthuy4u USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1532 KB
496837 24/10/2018 14:57:56 thienhue123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
496697 24/10/2018 10:29:36 lamcqt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
496691 24/10/2018 10:21:22 yn2493 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
496677 24/10/2018 10:08:32 vmt120203 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
496612 24/10/2018 00:08:08 phamtrunghoai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
496427 23/10/2018 21:28:08 anzuko USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496137 23/10/2018 15:54:00 diemqui110105 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
495962 23/10/2018 09:34:50 Linh_Moi_T32 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495953 23/10/2018 08:45:01 kid2201 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
495884 23/10/2018 00:14:26 dungal USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
495776 22/10/2018 21:40:26 SIU2018CAKHOSOLO USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
495675 22/10/2018 19:30:46 NguyenNhatMinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
495581 22/10/2018 15:13:40 TranLeNhuQuynh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
495441 22/10/2018 09:43:03 hakishikure USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
495419 22/10/2018 08:47:32 VPFFV USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
495413 22/10/2018 08:41:17 vohieu751 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
495326 21/10/2018 22:54:57 nhoccutez9 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
495249 21/10/2018 22:04:15 lehoang USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
495076 21/10/2018 15:49:23 vermouth2005 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
494958 21/10/2018 07:58:30 dpduy2005nd USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
494869 20/10/2018 23:21:58 haihaihaihai0123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
494679 20/10/2018 16:49:30 18120046 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 6892 KB
494435 19/10/2018 23:27:56 anhtitote USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
494030 19/10/2018 15:06:07 rongvuahoangkim USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
494028 19/10/2018 15:04:22 tuanhungnaruto USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
494023 19/10/2018 15:01:54 hanchitoan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
494006 19/10/2018 14:53:51 000DANG USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
494005 19/10/2018 14:53:43 huytin8 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
494002 19/10/2018 14:51:18 truongltt8c USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
492380 18/10/2018 15:13:54 OotakuO USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
492288 18/10/2018 13:58:51 ptdien USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492281 18/10/2018 13:47:49 nguyentanhuy USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
492180 18/10/2018 10:14:10 sunepi719 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
491980 17/10/2018 22:16:28 anhquyen256123 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
491875 17/10/2018 20:57:25 vanminh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491742 17/10/2018 19:39:34 hieu1751220089 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491660 17/10/2018 17:51:24 DNHCuong USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491147 16/10/2018 21:01:49 thanhminh1112 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
490758 16/10/2018 14:24:34 vhpcoder17203 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490598 16/10/2018 09:42:09 asdfghjklzxcvbnm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490581 16/10/2018 09:35:23 Baongoc_8a3_TDN USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490555 16/10/2018 09:31:29 Quan_8a3_tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490550 16/10/2018 09:30:46 Tien一8a3一tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490372 16/10/2018 05:47:43 tranhoainam_8a3_TDN USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490246 15/10/2018 22:22:29 hoangthang11051 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
490119 15/10/2018 21:22:55 8a3_tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490062 15/10/2018 20:44:48 tranhoainam22 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490010 15/10/2018 20:12:38 Thaianh_8a3_TĐN USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
489920 15/10/2018 16:29:33 bk201 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
489608 15/10/2018 01:13:25 Phamquynhanh23012003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489589 15/10/2018 00:14:34 double21298 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489542 14/10/2018 23:31:29 minh98 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489240 14/10/2018 17:26:15 vanan9205 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
489141 14/10/2018 13:33:45 apoqas USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
489105 14/10/2018 11:04:34 duonghongngoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
489091 14/10/2018 10:45:23 nhoklonely091 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
488963 14/10/2018 01:30:23 uyennefble USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
488854 13/10/2018 22:20:14 duong09062003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
488512 13/10/2018 14:00:14 ceberos4800 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
488080 12/10/2018 22:10:30 dinhtrongchien USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
487979 12/10/2018 21:03:57 trunghieu99tt USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
487932 12/10/2018 20:53:10 nguyen8a3 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487895 12/10/2018 20:39:44 luctuyen001 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
487801 12/10/2018 18:55:04 tonhu170605 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
487689 12/10/2018 16:28:39 tuanltt1252004 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
487672 12/10/2018 16:18:06 toididaocode USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 203 ms 18376 KB
487648 12/10/2018 16:07:58 toididaocode USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 171 ms 18528 KB
486947 11/10/2018 23:49:57 phuongyet0703 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
486831 11/10/2018 22:06:19 i_love_KT USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
486611 11/10/2018 20:26:06 nmq28122003 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
486505 11/10/2018 18:57:14 baokha USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
486307 11/10/2018 15:26:01 trinhcongtai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
484637 10/10/2018 17:39:04 vietnguyen2799 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1484 KB
484634 10/10/2018 17:25:56 vietnguyen2799 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 46 ms 1480 KB
484515 10/10/2018 10:41:14 NghiNGUYEN USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
484433 10/10/2018 04:58:46 khoinguyentdmu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
484432 10/10/2018 04:56:51 khoinguyentdmu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
484338 09/10/2018 22:22:40 duongdinhnguyen USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
484315 09/10/2018 21:54:53 Qanh29 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
484208 09/10/2018 20:29:51 caikimdat USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
484186 09/10/2018 20:16:02 NPL USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
484172 09/10/2018 20:09:54 thienngoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
484136 09/10/2018 19:15:49 khanhmta USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
484031 09/10/2018 16:32:57 hanluc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1760 KB
483938 09/10/2018 15:18:51 nguyenvanlinh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483622 09/10/2018 08:18:30 hongtrn156 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
483594 09/10/2018 07:21:06 daithang0977950776 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
483537 08/10/2018 23:11:38 Tien_8a3_tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
483370 08/10/2018 20:49:33 binbmt1234 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483336 08/10/2018 20:11:28 hung_8a3_tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
483333 08/10/2018 20:06:03 cutrung2802 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483080 08/10/2018 11:00:34 bbccpad USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
482997 08/10/2018 08:25:21 beteoteo2802 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
482807 07/10/2018 20:33:26 vudangkhoi2003 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
482754 07/10/2018 19:46:39 lethanhbinh3920 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
482479 07/10/2018 10:05:55 biabeogo147 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
482235 06/10/2018 22:07:03 alibaquan USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
482219 06/10/2018 21:56:43 thochit USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
482118 06/10/2018 20:36:18 letrunghieu_9a3 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted