Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739285 02/04/2020 10:36:04 hoktro PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
738343 30/03/2020 09:34:18 tuan1642001 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
737437 26/03/2020 22:38:40 anhkhoa09032004 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
737232 26/03/2020 10:01:47 tuananh1 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
735779 21/03/2020 14:39:51 khongcoten002 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
728445 03/03/2020 21:16:47 Sơna1 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
728352 03/03/2020 17:41:20 Hàoa1 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728302 03/03/2020 16:24:05 nguyenan0808 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
727272 29/02/2020 17:05:56 pkconan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 792 KB
727263 29/02/2020 16:51:39 emLaNewBie PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
718056 10/02/2020 19:04:45 haupas PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1564 KB
717467 09/02/2020 18:55:15 novaphoenix PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
715378 06/02/2020 11:06:38 minhtrieutvn PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
714926 05/02/2020 16:23:34 manhender PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
713902 03/02/2020 16:07:25 10mũ9 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
713899 03/02/2020 16:04:57 amazing PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713804 03/02/2020 09:42:32 tktmaya PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713794 03/02/2020 09:24:37 stkirito74 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
713785 03/02/2020 09:11:47 0343249261 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713771 03/02/2020 08:37:58 duong3203 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
710713 29/01/2020 11:48:42 sendmylove123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
710638 29/01/2020 01:21:53 cbl_vietnam PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710066 26/01/2020 21:03:25 Quang249 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
709095 23/01/2020 14:25:24 hieunguyenduc696 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 953 ms 2460 KB
708847 22/01/2020 20:32:57 khongcoten002 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
708317 21/01/2020 20:58:13 HackerMan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
706449 17/01/2020 22:36:37 watanabe2804 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
705241 15/01/2020 17:14:16 whoisthatguy PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
704661 14/01/2020 14:39:58 hello5423 PTSO2 - Phân tích số 2 Python 3 Accepted 78 ms 1516 KB
704576 14/01/2020 10:30:19 nguyetanh10102005 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
703099 11/01/2020 21:49:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
703044 11/01/2020 20:28:25 minhquoc19ti PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
702831 11/01/2020 14:28:20 hoangchisi PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702826 11/01/2020 14:03:56 ngoctuannguyen PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
698526 05/01/2020 15:35:03 shin3030aa PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1652 KB
694388 28/12/2019 16:30:47 duc04122004 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
693982 27/12/2019 15:38:44 viet2805 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
690739 19/12/2019 10:36:12 winterrr PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
690657 18/12/2019 23:42:14 hoangmanh123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
690612 18/12/2019 22:33:54 kuzuma245 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
690125 17/12/2019 23:14:18 bin1st090104 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
689189 16/12/2019 15:43:28 phungduyminh1802 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
685954 07/12/2019 18:41:12 vhskillpro PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
684924 05/12/2019 09:48:48 haiprot1 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
682408 29/11/2019 17:35:36 hello5423 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
674505 16/11/2019 07:42:32 congcanhlnq PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
673970 14/11/2019 21:34:08 Fidisk PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
671187 09/11/2019 11:22:46 19521242 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
669583 06/11/2019 17:44:14 comrang538 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
669581 06/11/2019 17:42:58 comrang538 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
668655 05/11/2019 10:06:58 munrio123 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
668648 05/11/2019 10:01:41 nhatanh10102005 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
668501 04/11/2019 22:08:01 MaMoi PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
666317 31/10/2019 22:23:02 ngoctuannguyen PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666205 31/10/2019 20:33:30 hitu1907 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666198 31/10/2019 20:30:40 davidron0823 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666131 31/10/2019 19:24:26 davidron0823 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664624 28/10/2019 21:37:19 hodinhhoang312 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664588 28/10/2019 21:08:26 trankhanhduong2212 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664584 28/10/2019 21:03:40 trankhanhduong2212 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664326 28/10/2019 14:41:41 123mi PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
664003 27/10/2019 17:09:48 hitu1902 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
663868 27/10/2019 13:36:19 hitu1910 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663829 27/10/2019 11:18:24 hitu1919 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663806 27/10/2019 10:56:21 hitu1916 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
663783 27/10/2019 10:40:29 hitu1906 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663770 27/10/2019 10:26:31 vhskillpro PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
663758 27/10/2019 10:16:55 hitu1917 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663726 27/10/2019 09:56:41 khoaat PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663710 27/10/2019 09:49:45 khoaat PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663705 27/10/2019 09:46:01 hitu1914 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
663677 27/10/2019 09:29:36 hitu1901 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
663623 27/10/2019 08:46:39 hitu1903 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
658879 17/10/2019 18:04:57 hoangviethang PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658398 16/10/2019 17:31:17 pmt PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657415 14/10/2019 17:05:29 caubedaumat PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656594 12/10/2019 18:22:44 hanabi96 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656550 12/10/2019 15:32:09 ntoan199 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
656127 11/10/2019 21:07:55 nguyentrantien2002 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
653282 08/10/2019 08:51:53 Gib5102 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652689 06/10/2019 21:55:45 thienkun PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
652096 05/10/2019 23:07:46 hung123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
651499 04/10/2019 23:20:31 canhtoannct PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
650071 03/10/2019 09:53:02 trungtt123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
646664 26/09/2019 20:31:46 queanh0220 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
644916 23/09/2019 15:34:11 HoangVu123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644582 22/09/2019 20:55:48 ldn694 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
636258 11/09/2019 13:35:28 ct390 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
633434 07/09/2019 09:00:38 lethienquan28052006 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
632816 05/09/2019 19:26:33 akira12 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
630842 31/08/2019 18:18:27 pogodi PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
625021 22/08/2019 10:10:34 thuy_quynh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624587 21/08/2019 14:59:39 ashimari PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
624400 20/08/2019 21:00:55 lethimytien PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
624069 20/08/2019 00:15:00 lnatuan PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
618896 09/08/2019 11:13:01 dfwapekko PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
615076 01/08/2019 20:13:31 trandat PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
613584 30/07/2019 10:14:22 Assyrian PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
610335 24/07/2019 16:27:00 haminh2003 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
606246 14/07/2019 17:49:35 Midodra PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
605294 10/07/2019 21:25:48 baobao07 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
601489 30/06/2019 22:13:57 TIN10_VUTRINHHOANG PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
598263 25/06/2019 09:55:54 hongphongthp PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
596832 22/06/2019 10:25:51 huatho131 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
596389 21/06/2019 14:27:50 trananhprince PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
594040 16/06/2019 16:44:35 cyrocs258 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
591963 11/06/2019 09:00:37 tuananh778999 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590104 05/06/2019 06:49:40 masteroffood PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
586474 25/05/2019 13:23:44 trieutanhung93 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
585568 22/05/2019 18:53:26 KayTran PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
581568 09/05/2019 21:03:00 rimuru PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
579105 01/05/2019 12:12:45 Newps PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
577498 27/04/2019 15:19:08 gbking2003 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
576286 23/04/2019 19:42:13 leviettttnh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3896 KB
576149 23/04/2019 09:44:53 Member PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
572102 11/04/2019 22:32:14 Itachi PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
566681 28/03/2019 21:23:35 tuancqt PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566203 28/03/2019 08:44:19 tuancqt PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
565593 27/03/2019 15:08:44 lamcqt PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
560810 15/03/2019 20:44:24 minhvuthcsyl PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
560653 15/03/2019 10:50:01 thao1234 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
558095 11/03/2019 09:58:05 ducminhtrinh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
557870 10/03/2019 21:44:12 nguyenvu PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
557594 10/03/2019 12:41:29 heo PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
557582 10/03/2019 12:14:34 quochuy PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1288 KB
554759 04/03/2019 19:42:59 biabeogo147 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
553293 01/03/2019 14:33:30 dothanhhai8a4 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
553292 01/03/2019 14:31:57 khanhthcsbinhbo9a PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
553188 01/03/2019 08:57:28 namlawng123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
552711 28/02/2019 14:41:12 nguyenhau PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
552705 28/02/2019 14:35:52 bjobjobjo113 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
552609 28/02/2019 09:50:03 roro1230 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
551050 25/02/2019 09:24:57 ngtrkien18 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
551024 25/02/2019 08:18:30 blackcat2710 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
548102 18/02/2019 20:33:02 anhnguyen123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
546574 14/02/2019 23:17:58 bk201 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
543223 03/02/2019 23:20:10 thedemonstuan PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
542824 02/02/2019 22:48:44 conmeocon PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
541486 28/01/2019 22:16:51 machiomai8a3 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
541481 28/01/2019 22:09:48 ffrederick PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
535329 12/01/2019 12:24:07 jdkun123258TDMU PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
534731 11/01/2019 08:14:28 Neptune PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
533490 09/01/2019 13:03:11 nguyenvantien0903 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
529958 03/01/2019 23:09:52 tuancanhktpm PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 984 ms 2272 KB
522257 01/12/2018 20:12:16 Anh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 937 ms 2208 KB
518564 23/11/2018 22:29:56 trantien151198 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518430 23/11/2018 19:25:06 hitu07 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
514367 17/11/2018 18:16:19 chinhhi PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
512952 15/11/2018 19:19:26 vanan9205 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
512386 15/11/2018 12:11:28 anhvippro123z PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
506833 07/11/2018 16:53:05 hitu03 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
506446 06/11/2018 23:24:55 hitu02 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
506445 06/11/2018 23:22:55 hitu02 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
500701 30/10/2018 13:21:36 diemqui110105 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
499258 27/10/2018 14:59:42 lehoang PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
498845 26/10/2018 21:51:32 nhuphuc2204 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
498715 26/10/2018 19:43:37 lehoang PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
490471 16/10/2018 08:49:25 nguyenledinh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487559 12/10/2018 15:34:48 16122001 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
487261 12/10/2018 09:42:23 PaulTrong PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487213 12/10/2018 09:20:25 59130929 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487204 12/10/2018 09:15:22 59131563 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
487112 12/10/2018 08:28:16 haihaihaihai0123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
482264 06/10/2018 22:35:44 iiiiiii125478 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
480237 04/10/2018 17:40:38 haihaihaihai0123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
477352 30/09/2018 19:50:04 taminhquanno21 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
476159 28/09/2018 21:42:13 hanhien PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
475327 27/09/2018 21:20:59 mrlihd PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 312 ms 79956 KB
471230 21/09/2018 12:56:51 pvannvu2512 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
471088 20/09/2018 22:56:03 094175234 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
467937 16/09/2018 13:04:19 xikhud PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
464271 11/09/2018 00:47:22 cyb3 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
464141 10/09/2018 21:35:08 linhle232001 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
463382 09/09/2018 18:28:17 Summer8103 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462117 07/09/2018 21:02:30 Minatokaze PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
457382 30/08/2018 07:51:33 HHHHHHHH PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457134 29/08/2018 19:40:40 LongÇhampion PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
455339 24/08/2018 22:28:18 Meliodas PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454941 23/08/2018 20:41:56 DTUTeam1 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
453851 21/08/2018 20:13:25 huuthien198zz PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453545 21/08/2018 07:37:17 duong2 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
450424 14/08/2018 11:01:35 phuongnhi_tran_1206 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
446540 02/08/2018 15:00:06 Asteross PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
445742 31/07/2018 09:59:23 ailab PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
444061 25/07/2018 15:53:08 anhduy1811 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
442984 21/07/2018 21:23:23 paradisebay PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
437873 01/07/2018 16:27:55 huynhthanhtan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
437871 01/07/2018 16:27:36 huynhthanhtan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
436776 26/06/2018 09:30:16 iostream PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
434787 20/06/2018 22:52:40 huynhthanhtan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
432079 10/06/2018 22:16:31 chaukhanh2003 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431508 08/06/2018 13:37:14 thaibabao PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426760 23/05/2018 21:59:46 kaitoukid1609 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
422858 02/05/2018 21:19:55 dungdq2002 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
421818 28/04/2018 11:49:19 haiyenk98lhp PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
418194 14/04/2018 17:09:24 __________ PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
415692 10/04/2018 21:39:35 dangkhoa_pascal PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
415680 10/04/2018 21:21:50 hoangthuc701 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
409036 25/03/2018 16:08:51 lcnguyendang123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
407730 22/03/2018 10:01:50 Truongthienloc PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1604 KB
407718 22/03/2018 09:51:58 letuongminh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
398300 23/02/2018 20:25:28 khaitobeo12 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
394277 05/02/2018 09:43:02 truongcoi2001 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
394031 03/02/2018 21:17:18 trungtt123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
394027 03/02/2018 21:14:59 tosdeptrai PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
391914 28/01/2018 15:05:48 vinhntndu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
391911 28/01/2018 15:04:54 vinhntndu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
391647 27/01/2018 10:01:18 duongbp1990 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
382907 07/01/2018 20:05:28 buihoat2003 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382906 07/01/2018 20:04:31 buihoat2003 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381077 02/01/2018 23:12:23 haxorus2004 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381068 02/01/2018 22:54:07 khab1706592 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
379403 30/12/2017 22:10:50 huy9a1 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
377669 26/12/2017 10:12:08 QuangTruongNguyen PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376894 22/12/2017 14:25:15 vinhquana PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376890 22/12/2017 14:21:56 quocnguyen PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376887 22/12/2017 14:20:53 Phandat16 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
375201 15/12/2017 10:05:50 hanhhuyenit1619 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375200 15/12/2017 10:05:11 hanhhuyenit1619 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
374910 14/12/2017 14:41:49 haiphong PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
371197 03/12/2017 23:56:16 hut_phamquochuy PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
370384 02/12/2017 10:13:01 tiendiep9a1 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
358687 13/11/2017 08:23:03 qwerty212 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357770 11/11/2017 16:46:18 freepascal PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353309 05/11/2017 23:14:30 axaido123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352707 04/11/2017 22:10:27 tinhhk15 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352190 04/11/2017 09:30:46 thanhchuongitc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
351539 02/11/2017 22:12:53 vikhangcqt171 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348921 30/10/2017 23:15:39 Luthaihoc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348891 30/10/2017 22:51:45 ares PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348502 30/10/2017 18:43:38 tranthanhhai PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
348500 30/10/2017 18:42:07 tranthanhhai PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
344067 24/10/2017 18:19:20 christzy PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342054 21/10/2017 20:09:16 trungcbg PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
341139 20/10/2017 15:29:33 0000000000 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
340874 20/10/2017 09:28:26 dqhn123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340622 19/10/2017 21:00:05 trongthu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340607 19/10/2017 20:37:54 darkdragon02 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340220 19/10/2017 14:25:43 NhatKhanh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339633 18/10/2017 20:42:01 tuan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
339619 18/10/2017 20:31:09 tuan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
339339 18/10/2017 10:17:06 mcgame2014 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
333549 10/10/2017 20:47:27 masterv PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
325255 29/09/2017 14:21:57 frostpixel PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323726 27/09/2017 11:50:52 8man PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
323652 27/09/2017 08:11:54 hahpuc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
322407 24/09/2017 22:07:35 coderkcdhv PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
319229 18/09/2017 23:59:04 honghoa2k2z PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
317839 16/09/2017 09:50:08 ProLQM PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
317216 14/09/2017 22:40:42 huuphuc2301 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
317156 14/09/2017 20:55:21 wsama PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
317128 14/09/2017 20:23:48 Malin_CHV PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316740 14/09/2017 00:14:30 dangtrungkien PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
315009 10/09/2017 15:11:23 lecanh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
312977 04/09/2017 21:33:55 keoloe PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
312414 03/09/2017 14:36:21 huyantrung1350 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
311153 30/08/2017 23:30:19 hungk36b PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
310839 30/08/2017 12:03:32 anh76qn PTSO2 - Phân tích số 2 Java 8 Accepted 187 ms 17416 KB
310838 30/08/2017 11:57:09 blebleble PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
310836 30/08/2017 11:53:24 anh76qn PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
309829 27/08/2017 20:33:22 Dai_Thang_HN_7_1 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
307417 20/08/2017 21:38:28 minhthu20201 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
306964 19/08/2017 15:32:06 ABC_XYZ PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
305462 16/08/2017 12:50:35 Nhokkz PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
298219 23/07/2017 20:03:00 NguyenMinhTam PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
297545 21/07/2017 13:53:34 nhpntz0t PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296402 18/07/2017 03:58:54 okeomachnha PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
295696 15/07/2017 21:57:28 hunterhieu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
289769 21/06/2017 23:57:38 tranlehiep2203 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
288692 17/06/2017 15:10:01 saothuaduoc PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
287953 14/06/2017 21:00:23 hoanmalai PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
287932 14/06/2017 19:55:19 thienbaotb PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
287899 14/06/2017 16:10:20 MINHKHANG PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
286981 11/06/2017 16:48:29 hatuank97lhp PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
282636 23/05/2017 16:22:17 azulgrana1 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
279242 14/05/2017 20:58:03 dinhvanhuy98 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
265915 02/04/2017 09:07:40 phamtrunghieuntp PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1860 KB
264783 29/03/2017 20:00:48 Adam_Kyle PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
262712 24/03/2017 10:46:47 nkduc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262592 23/03/2017 22:49:28 awatjkim PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261803 22/03/2017 08:18:56 duyvtvp1919 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
255560 07/03/2017 16:30:31 BoB PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
251939 25/02/2017 15:55:33 TQT PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2032 KB
245906 10/02/2017 17:21:31 vothiquynhnhu PTSO2 - Phân tích số 2 Java 8 Accepted 156 ms 17864 KB
241729 16/01/2017 20:45:16 SlothSe7en PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
239914 10/01/2017 22:20:59 tronghk14 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
239910 10/01/2017 22:13:02 tronghk14 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
239066 07/01/2017 23:58:13 linhlrx PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
234094 22/12/2016 21:30:38 hoainam PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
233928 21/12/2016 21:33:37 datgk14 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
233924 21/12/2016 21:23:32 datgk14 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
232679 15/12/2016 21:11:39 hihihil2010 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
228929 04/12/2016 21:35:00 chaukhanh2003 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
225677 27/11/2016 14:11:41 NMPACM PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
223180 23/11/2016 23:45:17 ndkhanh95 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
218796 16/11/2016 22:59:30 shinta PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
218562 16/11/2016 19:07:45 pipipham PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1232 KB
217775 15/11/2016 15:53:01 anhpro96 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
217708 15/11/2016 15:27:32 LHP PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
209692 02/11/2016 18:26:19 tranleduy1233 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
208317 31/10/2016 19:53:12 thaixuandang PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
208146 31/10/2016 14:31:04 thaixuandang PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
204791 26/10/2016 00:45:06 thanhthai3457 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
204663 25/10/2016 22:24:12 nqc290997 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
204100 25/10/2016 00:35:53 pvt PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2416 KB
200403 20/10/2016 23:13:38 k4mjk4mjz3 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
200400 20/10/2016 23:12:33 k4mjk4mjz3 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
198115 17/10/2016 21:09:53 hoangducsmagic PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
198114 17/10/2016 21:09:53 hoangducsmagic PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
195348 13/10/2016 16:12:53 vphuong214 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190447 09/10/2016 14:41:31 congson123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 375 ms 1676 KB
189352 07/10/2016 01:11:58 noatall2404 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
189317 06/10/2016 23:44:04 phamvankhanh1516 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189310 06/10/2016 23:37:02 congson123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 390 ms 1752 KB
189261 06/10/2016 22:56:18 ARSENAL1886 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
189227 06/10/2016 22:14:15 hungdhv97 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186982 03/10/2016 14:49:32 nguyennhan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
183959 28/09/2016 14:21:36 anhducpn67 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
183956 28/09/2016 14:19:43 tqhuy2502 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182257 25/09/2016 20:09:55 tranquockhanh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
181813 24/09/2016 17:32:24 3lovephuong3 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
179320 20/09/2016 09:31:28 stevenlethai PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
177065 15/09/2016 16:03:25 Nhoem PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
176218 14/09/2016 14:28:22 southround2805 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
176203 14/09/2016 14:12:53 likeaboss PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
175121 13/09/2016 12:25:26 minhtienst135 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
172565 09/09/2016 21:18:03 4everkaka PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172321 09/09/2016 13:54:12 bachnxepu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168470 02/09/2016 22:20:08 giacacluong323 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
168124 01/09/2016 22:46:03 thumieu88 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167442 30/08/2016 15:00:34 hieu_chv_10tin PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
165881 25/08/2016 18:49:53 phungvitrung PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
163095 17/08/2016 16:52:05 dahaodl PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162772 16/08/2016 17:53:33 thaiuit PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
161310 12/08/2016 16:41:48 damsanchv PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160933 11/08/2016 18:59:20 192168120 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
152732 18/07/2016 08:50:26 caothesan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
152728 18/07/2016 08:43:29 caothesan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
151932 15/07/2016 01:42:01 kok PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
150245 06/07/2016 11:28:44 kok PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
150172 05/07/2016 23:03:21 qtuan140101 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
150151 05/07/2016 22:35:32 thuytinh0114 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
150068 05/07/2016 17:51:45 kok PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
150067 05/07/2016 17:49:46 kok PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
149893 04/07/2016 21:02:08 duckunzz PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
149786 04/07/2016 13:26:18 leducthinh0409 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
149682 04/07/2016 00:29:52 ititorit PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
149614 03/07/2016 21:06:48 Voxuanvuong PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
149487 03/07/2016 07:28:37 leminhquang PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
143722 14/06/2016 22:25:14 CUTI PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
142006 06/06/2016 20:52:45 nguyenxuanhaa3 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 948 KB
141085 02/06/2016 22:27:35 trivonhan PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
139396 30/05/2016 14:30:02 qqq PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
138146 27/05/2016 18:42:50 vophuanpig PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
138091 27/05/2016 10:06:37 nkt95bg PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137959 26/05/2016 15:20:04 Hhcckqnl PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137703 25/05/2016 15:28:40 vophuanpig PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
137700 25/05/2016 15:26:30 vophuanpig PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136725 19/05/2016 23:06:51 huuthinh123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
134130 30/04/2016 14:26:25 pqhieu PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
133138 22/04/2016 23:07:35 khangtran PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
125247 16/03/2016 13:28:09 khalminh11t2 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
123016 03/03/2016 20:49:33 quanghsprovp PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
121888 25/02/2016 21:31:06 dacthai2807 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
121276 23/02/2016 18:38:12 dqhungdl PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
120503 18/02/2016 23:32:47 lvdo92 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
119831 16/02/2016 15:50:19 123vietnam_pro PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119826 16/02/2016 15:44:32 nguyentamdat PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119416 14/02/2016 14:48:04 ngonamduonghl PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
118881 12/02/2016 13:12:08 hanhlv270597 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
118299 07/02/2016 21:13:02 khangkhangtg PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 718 ms 1788 KB
118188 06/02/2016 23:58:21 minhem1231 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
118119 06/02/2016 16:38:11 hungs20 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
105983 14/12/2015 15:20:46 nam123456 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105976 14/12/2015 14:53:13 bang000 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
105972 14/12/2015 14:50:24 lucasnguyen23hqv PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
104932 09/12/2015 21:40:03 Hint_gokai PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
101310 05/12/2015 17:34:15 thedblaster PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
101305 05/12/2015 17:25:47 psucoder PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
100352 01/12/2015 14:30:52 vipbgo PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
100267 30/11/2015 23:58:34 minhem1231 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
97745 22/11/2015 21:47:46 khiem2702 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
95121 19/11/2015 09:58:48 doquangdat PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
94749 18/11/2015 17:50:58 lhchuong PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
94587 18/11/2015 09:19:07 muadaumua PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
93965 16/11/2015 21:39:28 middlest PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
92902 15/11/2015 09:58:29 MTAnewbie PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
91797 12/11/2015 20:57:21 anvodacu0112 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
89285 07/11/2015 20:09:03 sesshomalong PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 752 KB
89272 07/11/2015 19:48:59 huynhduy_hmd PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
89267 07/11/2015 19:36:56 anhnguyen6529 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
85707 30/10/2015 09:14:17 chalker PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
80483 19/10/2015 19:30:53 ThienCoder PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
76709 08/10/2015 23:05:49 ngothanhdat PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 780 KB
76219 08/10/2015 08:42:39 toan411998 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
75807 07/10/2015 08:31:36 UiM PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
75576 06/10/2015 20:18:42 romqn1999 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
75323 06/10/2015 11:51:42 Khoidaik PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 359 ms 45260 KB
71137 01/10/2015 22:10:48 longnp030 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
67124 24/09/2015 14:15:41 chien PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
67119 24/09/2015 14:05:56 ducmanh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
67113 24/09/2015 13:48:18 thanhngoac272599 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64281 17/09/2015 13:16:53 phuleethanh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62618 11/09/2015 21:09:12 wInD_MtA PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
62610 11/09/2015 20:53:29 MTAZero PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
62514 11/09/2015 13:29:24 phanthanhnam PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
61740 07/09/2015 21:38:19 thanhwins PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
60000 02/09/2015 23:33:12 hoangthongvo PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
59795 02/09/2015 10:27:48 mr234 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
59788 02/09/2015 10:06:10 nhatnam1711999 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
59341 30/08/2015 21:49:03 huynhnhat PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
56221 25/08/2015 21:24:30 hoangthongvo PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
53550 15/08/2015 15:45:11 hoangthongvo PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
49966 03/08/2015 20:57:04 manhha251 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
49957 03/08/2015 20:37:49 npltv PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
48232 20/07/2015 16:31:55 nhutrg1998 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
47508 18/07/2015 11:55:12 thanhday132 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
46229 15/07/2015 21:47:05 hinodi_1998 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
44556 05/07/2015 15:34:26 only_love97 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
43753 28/06/2015 14:39:42 hmh100298 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
43675 27/06/2015 16:01:04 hungngoquoc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
43661 27/06/2015 13:10:21 mrtan_lovelife PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
38905 01/06/2015 21:23:51 nguyenmanhthien PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
36358 23/05/2015 14:21:14 Algo PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
35737 15/05/2015 22:11:42 AresGod PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
35603 14/05/2015 20:51:22 farmerboy PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
34408 12/05/2015 11:26:28 Nguyenthaihoc PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
33136 07/05/2015 21:19:36 mikelhpdatke PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
32942 06/05/2015 15:45:21 yogathanh99 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
31432 24/04/2015 08:41:53 nghethuat102 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
27381 14/04/2015 22:36:13 phamtan11 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
26879 09/04/2015 10:31:21 trungvt130584 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
24038 22/03/2015 15:20:31 ngan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
21507 15/03/2015 21:55:48 vdn1999bxvp PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
21503 15/03/2015 21:46:58 vuducnhi PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
21477 15/03/2015 20:28:20 kieuquocdat123 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
13211 24/02/2015 11:23:31 conglinh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
13115 19/02/2015 09:55:45 xxxyyyzzz PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
10958 23/01/2015 17:25:34 stepde15 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 796 KB
8683 12/01/2015 09:17:35 quanrealnguyen PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
8555 11/01/2015 01:08:33 nxphuc PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
6239 02/12/2014 12:54:13 Nhap_Test PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6175 30/11/2014 20:34:20 Nhap_Test PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
6160 30/11/2014 14:45:44 thanhbinh0995 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
6154 30/11/2014 14:31:44 thanhbinh0995 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6152 30/11/2014 14:03:46 dinhvanduy7895 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
6147 30/11/2014 13:27:24 thanhbinh0995 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
6146 30/11/2014 13:26:10 dinhvanduy7895 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6131 30/11/2014 09:30:18 dinhvanduy7895 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
6130 30/11/2014 09:28:48 dinhvanduy7895 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
5400 15/11/2014 21:47:29 sunshine PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3878 08/11/2014 10:44:16 nguyenngocliem PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
2790 24/10/2014 18:40:12 phamhuuthien PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2353 20/10/2014 09:29:16 NhatHoang PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
1865 15/10/2014 12:27:32 junlexo PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
1800 14/10/2014 23:16:11 phuchoahodo PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
1525 12/10/2014 14:06:38 vusaka PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
1502 12/10/2014 00:31:35 voquocthang PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 31 ms 908 KB
1150 08/10/2014 18:57:49 haituanth2 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
1120 08/10/2014 11:42:40 thanhCode PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
1116 08/10/2014 11:29:49 ductam PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
Back to Top