Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736258 22/03/2020 23:16:04 phgquynh2208 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
733231 15/03/2020 10:53:36 haupas PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
731312 11/03/2020 19:21:35 idoguirblx PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
727335 29/02/2020 20:42:12 thống PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
725382 25/02/2020 07:59:49 winterrr PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
718762 11/02/2020 20:12:53 thống PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
708314 21/01/2020 20:58:05 HackerMan PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1556 KB
705604 16/01/2020 09:26:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
693724 26/12/2019 22:12:45 cyb3 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
684838 04/12/2019 23:03:26 ffrederick PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
659766 19/10/2019 20:22:01 pmt PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657320 14/10/2019 15:34:56 nguyentrantien2002 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
654160 09/10/2019 08:36:46 namlawng123 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
639702 16/09/2019 00:22:56 leviettttnh PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638651 14/09/2019 10:01:07 ct390 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
598384 25/06/2019 15:18:33 nguyenvantien0903 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
597922 24/06/2019 15:09:37 dangkhoa_pascal PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
573422 15/04/2019 10:36:04 phuongnhi_tran_1206 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
570999 09/04/2019 10:36:32 nguyenhau PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
570963 09/04/2019 10:09:53 buiminhhangvc2005 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
568465 02/04/2019 19:43:10 vanquyvct PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
568020 01/04/2019 17:55:14 tungduongvc PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
539203 22/01/2019 09:47:51 ducminhtrinh PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
522551 02/12/2018 13:26:34 vanan9205 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
520469 27/11/2018 15:41:32 lehoang PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
519997 26/11/2018 17:38:09 lehoang PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
512388 15/11/2018 12:12:09 anhvippro123z PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
510361 13/11/2018 09:45:46 hanhien PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
505817 06/11/2018 11:25:39 xikhud PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1344 KB
496557 23/10/2018 22:52:50 LongÇhampion PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
496486 23/10/2018 22:03:58 LongÇhampion PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1308 KB
491359 17/10/2018 00:10:57 a2k47phan_18 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
490284 15/10/2018 23:04:24 LongÇhampion PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
487641 12/10/2018 16:05:09 minhquan052003 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
456412 28/08/2018 10:05:07 HHHHHHHH PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
442920 21/07/2018 21:01:59 paradisebay PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 156 ms 2892 KB
414716 08/04/2018 11:10:13 vinhntndu PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
400883 04/03/2018 21:31:51 haxorus2004 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
400365 03/03/2018 09:04:51 QuỳnhNhư PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
400335 02/03/2018 23:46:22 chaukhanh2003 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
400093 02/03/2018 14:15:08 buihoat2003 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 187 ms 2900 KB
391689 27/01/2018 11:29:29 duongbp1990 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
386142 15/01/2018 18:21:11 buihoat2003 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 203 ms 2888 KB
386134 15/01/2018 17:17:40 buihoat2003 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1480 KB
386133 15/01/2018 17:16:43 buihoat2003 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
377679 26/12/2017 10:32:22 truongcoi2001 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
360458 15/11/2017 15:18:24 freepascal PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
323112 26/09/2017 08:41:55 210195 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
307668 21/08/2017 19:30:59 minhthu20201 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
270588 14/04/2017 00:30:17 khoadeptrai PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
270586 14/04/2017 00:28:14 khoadeptrai PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
260037 18/03/2017 09:18:30 doituyentin PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259121 16/03/2017 22:14:42 tienthanh214 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
251758 24/02/2017 19:43:28 4everkaka PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
251744 24/02/2017 18:34:31 tranleduy1233 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
204697 25/10/2016 22:50:12 phungvitrung PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
204452 25/10/2016 19:38:32 hoangducsmagic PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
192971 11/10/2016 10:25:52 CUTI PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
192959 11/10/2016 10:08:47 CUTI PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
189151 06/10/2016 21:03:15 ak3 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188711 05/10/2016 22:27:26 ngonamduonghl PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188612 05/10/2016 21:20:17 thumieu88 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
184552 29/09/2016 14:41:35 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
183972 28/09/2016 14:35:15 dahaodl PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
172326 09/09/2016 14:19:51 bachnxepu PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
166423 27/08/2016 19:46:14 qtuan140101 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
164491 22/08/2016 20:59:25 dqhn123 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
125950 19/03/2016 22:54:30 mrtan_lovelife PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
124661 14/03/2016 07:52:30 lehoainam PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
105855 13/12/2015 19:12:02 anonymous263 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
105848 13/12/2015 18:01:47 sesshomalong PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
95771 20/11/2015 21:35:17 phuleethanh PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
95769 20/11/2015 21:34:55 phuleethanh PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
89557 08/11/2015 14:46:59 qcuong98 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
49265 28/07/2015 22:39:52 tanphatvan PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
48636 23/07/2015 20:34:13 romqn1999 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
47266 16/07/2015 15:50:52 vdn1999bxvp PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 976 KB
45260 11/07/2015 21:59:31 dhkhtn PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 932 KB
45235 11/07/2015 15:37:08 middlest PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
45220 11/07/2015 10:44:28 codelagi PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
35813 16/05/2015 11:56:21 farmerboy PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
27372 14/04/2015 21:54:57 phamtan11 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
24817 25/03/2015 20:05:29 kieuquocdat123 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
24030 22/03/2015 15:07:41 ngan PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
8610 11/01/2015 18:54:19 nxphuc PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
6961 12/12/2014 14:45:22 MeigyokuThmn PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
3138 27/10/2014 12:26:09 phamhuuthien PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
1699 14/10/2014 13:48:25 coldmoon PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
1692 14/10/2014 06:54:05 thanhCode PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
1474 11/10/2014 22:22:20 chung PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
1470 11/10/2014 22:17:55 chung PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
1168 08/10/2014 21:45:17 ductam PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
Back to Top