Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733232 15/03/2020 10:57:48 haupas PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 12376 KB
725387 25/02/2020 08:06:18 winterrr PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1515 ms 11496 KB
712603 31/01/2020 16:35:25 ct390 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1500 ms 6684 KB
708313 21/01/2020 20:57:26 HackerMan PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 87752 KB
705605 16/01/2020 09:26:57 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 44804 KB
693745 26/12/2019 22:38:31 cyb3 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 87792 KB
684839 04/12/2019 23:04:25 ffrederick PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 1312 ms 57732 KB
657322 14/10/2019 15:36:09 nguyentrantien2002 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 11612 KB
654201 09/10/2019 09:17:31 namlawng123 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 11436 KB
639982 16/09/2019 17:24:53 leviettttnh PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 44820 KB
630942 31/08/2019 22:03:02 nhatanh10102005 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1468 ms 10464 KB
629334 28/08/2019 08:01:13 thaolinh PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 375 ms 82128 KB
600969 29/06/2019 11:39:47 dangkhoa_pascal PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 44800 KB
598383 25/06/2019 15:18:15 nguyenvantien0903 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 3212 KB
539220 22/01/2019 10:18:15 ducminhtrinh PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1203 ms 14448 KB
529562 03/01/2019 11:24:49 vanan9205 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1234 ms 10580 KB
529411 02/01/2019 21:48:53 lehoang PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1187 ms 10592 KB
512389 15/11/2018 12:12:29 anhvippro123z PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2872 KB
509780 12/11/2018 08:28:22 hanhien PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 81640 KB
505821 06/11/2018 11:33:03 xikhud PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 3448 KB
505199 05/11/2018 15:20:11 viethoang99 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 109 ms 3144 KB
501626 31/10/2018 15:52:54 ikotam PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 109 ms 11400 KB
496554 23/10/2018 22:52:28 LongÇhampion PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 11532 KB
463913 10/09/2018 15:31:38 hoangthuc701 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 140 ms 13468 KB
451662 16/08/2018 17:06:03 HHHHHHHH PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3492 KB
414715 08/04/2018 11:09:56 vinhntndu PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 9632 KB
400882 04/03/2018 21:31:33 haxorus2004 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 203 ms 7576 KB
400405 03/03/2018 09:50:55 QuỳnhNhư PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 187 ms 42672 KB
400392 03/03/2018 09:39:59 chaukhanh2003 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 156 ms 7660 KB
400389 03/03/2018 09:26:28 shinosuke149 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 187 ms 42712 KB
391691 27/01/2018 11:38:03 duongbp1990 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 78 ms 3184 KB
385709 14/01/2018 14:26:34 truongcoi2001 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 234 ms 43096 KB
374527 13/12/2017 15:46:07 vinhquana PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 171 ms 42756 KB
360591 15/11/2017 16:26:09 freepascal PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 218 ms 44152 KB
312857 04/09/2017 17:10:11 chamchamcham PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 218 ms 42768 KB
301938 07/08/2017 19:41:52 honghoa2k2z PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 125 ms 43084 KB
300519 02/08/2017 10:39:03 dvn11th PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 78 ms 3852 KB
270587 14/04/2017 00:29:03 khoadeptrai PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1312 ms 10592 KB
260033 18/03/2017 09:18:01 doituyentin PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3804 KB
259573 17/03/2017 19:11:34 tienthanh214 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 1546 ms 96924 KB
251759 24/02/2017 19:43:45 4everkaka PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 1125 ms 68680 KB
204700 25/10/2016 22:51:06 phungvitrung PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1343 ms 49632 KB
204455 25/10/2016 19:38:53 hoangducsmagic PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 125 ms 8948 KB
192973 11/10/2016 10:27:17 CUTI PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 187 ms 8620 KB
188710 05/10/2016 22:27:09 ngonamduonghl PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 13476 KB
188702 05/10/2016 22:15:33 hieua2tincvp PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 31 ms 3200 KB
188692 05/10/2016 22:06:44 thumieu88 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 218 ms 87704 KB
184619 29/09/2016 15:18:04 MTAZero PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 7704 KB
183961 28/09/2016 14:22:08 dahaodl PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 9528 KB
172336 09/09/2016 14:34:46 bachnxepu PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 140 ms 9588 KB
172333 09/09/2016 14:26:50 bachnxepu PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 265 ms 79892 KB
125951 19/03/2016 22:59:21 mrtan_lovelife PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 203 ms 9008 KB
125408 17/03/2016 00:16:14 Truong PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 187 ms 9008 KB
105856 13/12/2015 19:12:43 anonymous263 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 140 ms 9644 KB
105852 13/12/2015 18:16:04 sesshomalong PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 78 ms 11648 KB
105851 13/12/2015 18:15:50 sesshomalong PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 140 ms 81960 KB
105850 13/12/2015 18:15:07 sesshomalong PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 81960 KB
95817 20/11/2015 22:09:25 phuleethanh PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 12488 KB
95774 20/11/2015 21:38:28 qcuong98 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 7728 KB
95716 20/11/2015 19:56:01 huyenthoai101 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 156 ms 9440 KB
95715 20/11/2015 19:55:00 huyenthoai101 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 171 ms 9440 KB
95538 20/11/2015 09:16:07 phuleethanh PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 218 ms 9440 KB
48635 23/07/2015 20:32:33 romqn1999 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 156 ms 9008 KB
48285 20/07/2015 23:09:23 phuc_doan PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 9644 KB
47246 16/07/2015 15:36:06 longnghiem1999 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 31 ms 7724 KB
45259 11/07/2015 21:49:22 dhkhtn PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 9612 KB
45257 11/07/2015 20:53:47 only_love97 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 1808 KB
36621 25/05/2015 19:58:27 middlest PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1406 ms 10564 KB
24816 25/03/2015 20:04:57 kieuquocdat123 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 78 ms 7720 KB
6960 12/12/2014 14:43:59 MeigyokuThmn PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 953 ms 42764 KB
Back to Top