Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741757 08/04/2020 20:56:45 nguyenvana USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
741756 08/04/2020 20:55:52 nguyenvana USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
740902 06/04/2020 14:46:48 buivinhquang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
740884 06/04/2020 12:40:19 nguyenvana USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 203 ms 17760 KB
739890 03/04/2020 15:30:24 phanngocquyet USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
739716 03/04/2020 09:09:35 python_train USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1512 KB
739572 02/04/2020 21:23:15 blackhole USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
738394 30/03/2020 11:41:47 byvf USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737484 27/03/2020 09:06:24 nghiepradeon USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
737059 25/03/2020 17:36:50 bbamm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736907 25/03/2020 08:39:55 thienhi09092019 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
736639 24/03/2020 07:17:54 Pigpy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
736560 23/03/2020 21:16:34 khongcoten002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736549 23/03/2020 21:08:00 hoangmanh123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
735448 20/03/2020 11:29:51 sunarrior USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
733061 14/03/2020 16:31:56 hieunguyenduc696 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
731475 12/03/2020 11:11:50 tienloc_dz USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
730875 10/03/2020 14:31:50 cbl_quangvinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
730673 09/03/2020 20:54:13 thedancltv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
730584 09/03/2020 15:49:01 khai2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
730382 08/03/2020 20:33:30 zest135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1648 KB
730242 07/03/2020 23:43:52 daohuulong2020 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2060 KB
729943 07/03/2020 10:14:35 minh12131415 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
729659 06/03/2020 12:31:37 munrio123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729309 05/03/2020 20:38:00 phantom906 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
728923 04/03/2020 23:34:47 hokage1201 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
728914 04/03/2020 23:11:16 vietanhk99 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
728776 04/03/2020 16:16:30 ggreen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
728770 04/03/2020 16:02:00 vhskillpro2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
728587 04/03/2020 08:43:44 AngusX USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1588 KB
727966 02/03/2020 18:03:06 baoduytran USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727786 02/03/2020 07:41:28 tam USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
727073 28/02/2020 22:29:39 naeco USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
727017 28/02/2020 18:27:48 traitorakali USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
726438 27/02/2020 15:14:37 Hàoa1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
726333 27/02/2020 09:44:21 nguyenan0808 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
725515 25/02/2020 12:08:15 Kduy9180 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
725494 25/02/2020 10:47:00 kassivender USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
724457 23/02/2020 10:39:50 Akira USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
723544 21/02/2020 11:13:58 Love USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
723481 21/02/2020 08:52:01 Matatabi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
723180 20/02/2020 13:22:33 linhngao121212 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
722498 19/02/2020 10:37:59 tuananh1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722370 18/02/2020 21:51:10 vodenta9th2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
722252 18/02/2020 19:12:49 uyen187 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
721867 17/02/2020 22:18:58 bichsonnhat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
721365 17/02/2020 10:05:59 huuhoangle USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
720680 15/02/2020 19:30:25 phamchibinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
720262 14/02/2020 22:39:51 khanhtron03 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
720138 14/02/2020 16:51:18 dangthithuyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
719818 13/02/2020 23:38:51 ngophuthinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
719113 12/02/2020 16:25:30 congbinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
718100 10/02/2020 20:07:30 888888888 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
718049 10/02/2020 18:49:17 mashiro9933 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
717830 10/02/2020 14:33:12 khongcoten002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
716180 07/02/2020 11:34:43 nguyenthehop USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
716003 07/02/2020 08:03:19 Sơna1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713608 02/02/2020 20:38:20 minhlam7a2gpc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
713517 02/02/2020 17:32:26 LimeSheep USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
712853 01/02/2020 08:51:15 kimngan_tvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
712843 01/02/2020 08:31:53 kimcuong_tvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712841 01/02/2020 08:28:50 tienloc_tvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712477 31/01/2020 12:07:00 anhtu0902 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
712352 30/01/2020 23:21:42 Dan_De_Nui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
710973 29/01/2020 21:39:44 anbuicv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
710381 27/01/2020 22:51:46 shiraishi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
710334 27/01/2020 20:53:43 hoangle134134 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
709499 24/01/2020 11:43:27 bku_lapis USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
709233 23/01/2020 20:10:36 tuilatui132 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
709165 23/01/2020 18:15:09 pdh2k6 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
709124 23/01/2020 15:59:18 PSCLCoder USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
708881 22/01/2020 21:22:25 nguyenduythanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
708695 22/01/2020 13:11:54 hoangchisi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
706849 18/01/2020 17:36:47 HackerMan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
706513 18/01/2020 07:57:27 Tructks USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
706492 18/01/2020 01:52:54 mnhphm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
705823 16/01/2020 18:05:32 suxzat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
705381 15/01/2020 21:15:30 thống USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
704916 14/01/2020 22:36:53 quanit2k4 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
704840 14/01/2020 20:59:51 haohk17 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
704550 14/01/2020 07:45:18 zxcvbgt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
704534 14/01/2020 03:54:12 KingChicKEn_1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
704135 13/01/2020 14:46:41 KingChicKEn_1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
704113 13/01/2020 13:55:16 tuan1642001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
703542 12/01/2020 15:54:41 RengaGunner USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
702724 11/01/2020 09:57:17 viocuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702671 11/01/2020 08:33:46 myxnguyen894 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702650 11/01/2020 08:09:26 myxnguyen894 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702621 11/01/2020 07:25:57 cowduyhai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
702210 10/01/2020 14:38:46 long020506 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
701426 09/01/2020 12:41:44 khanhld USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701089 08/01/2020 21:58:09 manhender USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700550 07/01/2020 22:51:09 nemesis USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
700325 07/01/2020 17:34:21 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
699546 06/01/2020 22:44:23 ntphong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
699500 06/01/2020 22:09:26 khanhnhat123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
699335 06/01/2020 19:58:53 haupas USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
698500 05/01/2020 15:11:29 0842020263 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
697984 04/01/2020 18:06:03 anhkhoa09032004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
697842 04/01/2020 14:55:19 buitaloc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
697712 04/01/2020 10:22:05 asd19900zo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
697351 03/01/2020 20:02:27 novaphoenix USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
697317 03/01/2020 19:37:41 metide USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
696668 02/01/2020 22:20:58 tranminhprvt01 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
696629 02/01/2020 21:45:12 nhatthang2704 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
696543 02/01/2020 19:55:10 tahoangquan2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
695569 31/12/2019 19:11:10 nnbxxx USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
695095 30/12/2019 20:50:45 VGK_Cr7 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
694990 30/12/2019 15:27:54 kienioi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
694927 30/12/2019 13:01:40 Hao_Nhat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
694639 29/12/2019 15:28:19 Trung13102000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
694614 29/12/2019 13:43:30 kiettram USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
694454 28/12/2019 20:46:58 0343249261 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
694232 28/12/2019 10:22:21 ngominhduc006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
693959 27/12/2019 15:08:16 auvaops1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
693695 26/12/2019 21:25:33 Lucifer USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
693262 25/12/2019 21:15:59 123456ljjkg USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
693191 25/12/2019 16:24:04 amazing USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
693190 25/12/2019 16:23:18 hieu2k6 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
693188 25/12/2019 16:22:10 dungvu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
693186 25/12/2019 16:21:08 ngochuyen2k6 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
692801 24/12/2019 16:25:09 10mũ9 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692799 24/12/2019 16:21:32 haidang172005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
692553 24/12/2019 10:34:00 personal2233 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
692535 24/12/2019 09:48:54 duyluan3110 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
692489 24/12/2019 08:15:05 longlunglinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
692425 23/12/2019 23:26:58 levanthao10tin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
692124 23/12/2019 10:55:27 hello5423 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 78 ms 6600 KB
692095 23/12/2019 10:08:56 hello5423 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
691870 22/12/2019 14:15:34 stkirito74 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
691294 20/12/2019 22:29:17 VoAnhPhu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
690572 18/12/2019 21:44:24 phuong11etc3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
690295 18/12/2019 10:21:13 chuonghc2512 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
690229 18/12/2019 08:43:40 minhdung02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
690180 18/12/2019 07:46:23 PHDKhoa USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
690116 17/12/2019 22:47:46 tthghhkt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
690098 17/12/2019 22:25:25 fh2512 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
689975 17/12/2019 19:44:05 minhquandinhcao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
689974 17/12/2019 19:42:45 nghia3092001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
689669 17/12/2019 13:35:16 sendmylove123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689411 16/12/2019 20:48:58 hopnguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
689057 16/12/2019 08:02:48 hello5423 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
687566 12/12/2019 15:20:23 Nhi23072002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
687398 12/12/2019 09:45:36 thienminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
687068 11/12/2019 14:27:09 huytin8 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
687055 11/12/2019 14:19:00 ducchungltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
687054 11/12/2019 14:18:31 teacher211 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
687033 11/12/2019 14:01:02 000DANG USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
686844 11/12/2019 08:35:04 miumiu623 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
686666 10/12/2019 15:51:01 lephuongthanh963 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
686665 10/12/2019 15:50:06 cbl_hoanglinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
686661 10/12/2019 15:46:53 huonggiang2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
686419 09/12/2019 18:45:37 hoangmanh123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686279 09/12/2019 13:45:13 jackykg USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
686008 07/12/2019 22:31:24 chenlinong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685708 06/12/2019 21:37:51 kindofred USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685508 06/12/2019 14:43:35 Caomylinh02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
685456 06/12/2019 11:57:08 hieu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 234 ms 16696 KB
685455 06/12/2019 11:51:17 hello5423 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
685400 06/12/2019 09:13:36 huukhanhk39a USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685239 05/12/2019 20:04:13 Firstsight2709 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
684750 04/12/2019 20:34:28 long21 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
684737 04/12/2019 20:26:22 CodeWar37 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684491 04/12/2019 00:36:21 nb2phuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684117 02/12/2019 23:11:18 tranminhquandz1999 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
684108 02/12/2019 23:00:02 thuyngocha98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683903 02/12/2019 19:58:36 ishokusogiria USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
683546 01/12/2019 20:05:53 whoisthatguy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
683206 30/11/2019 21:52:25 phantom906 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
681896 28/11/2019 21:30:23 ngongoc071 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
681745 28/11/2019 16:09:33 thongoc1984 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
680496 26/11/2019 15:50:29 Akise USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
680479 26/11/2019 15:37:32 hokhanhduy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680290 26/11/2019 05:40:50 HaiPip USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
680148 25/11/2019 21:56:34 cmtanphat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679501 24/11/2019 10:40:59 JoySluxirt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
679367 23/11/2019 23:36:58 letrunghieu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
679305 23/11/2019 21:45:59 RandomMan100 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
679134 23/11/2019 17:35:31 spotify28 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678787 23/11/2019 03:19:31 hoaf13 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 6412 KB
678663 22/11/2019 21:22:17 kimji USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
678590 22/11/2019 20:37:35 coder_ USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
676752 20/11/2019 22:07:25 anhlapro260398 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 5864 KB
676731 20/11/2019 21:44:08 asdd1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675895 18/11/2019 23:11:32 hoa1705 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
675855 18/11/2019 22:35:03 damminhquan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
675462 18/11/2019 09:53:26 phatbs3011 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
675136 17/11/2019 19:22:18 eltxic USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
674766 16/11/2019 22:24:34 dinhhuuduc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674577 16/11/2019 14:39:11 duc18032006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
674414 15/11/2019 21:26:17 canhtoannct USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
674297 15/11/2019 18:41:30 Trí123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
672698 12/11/2019 19:10:15 anhduc2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1736 KB
672432 12/11/2019 03:57:27 NghiaPH USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
672391 11/11/2019 23:19:39 omgursocute USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
672352 11/11/2019 22:42:00 thewminers1014 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
672224 11/11/2019 20:43:30 phanbonhoahoc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
672127 11/11/2019 18:00:40 huytool USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
672078 11/11/2019 16:33:51 NQT1998 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
671854 10/11/2019 21:22:52 ldn694 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
671776 10/11/2019 20:27:44 duc04122004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
671774 10/11/2019 20:27:02 toiladuc_1012_HSGS USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
671401 09/11/2019 17:17:46 pingponggame USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
671108 09/11/2019 01:36:22 dzungdducws USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
671048 08/11/2019 23:13:57 RH07 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
670448 08/11/2019 00:53:10 thanhthien79 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669209 05/11/2019 23:43:21 hieupham USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669056 05/11/2019 20:46:10 Dothanhtai2006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
669032 05/11/2019 20:23:08 hoang2k5 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
669027 05/11/2019 20:21:44 hoang2k5 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
668685 05/11/2019 10:53:27 duongmaiquy2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
668551 05/11/2019 00:07:02 minhman727 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
668244 04/11/2019 11:11:38 khanhdong0210 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
668009 03/11/2019 21:04:30 rongvuahoangkim USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
668004 03/11/2019 20:54:26 RedDevilss2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
667465 02/11/2019 20:50:55 sinhhungccl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2244 KB
667333 02/11/2019 18:03:10 canhtoannct USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
666921 01/11/2019 22:42:23 camnguyenmeow USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666706 01/11/2019 17:59:48 toanct USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
666307 31/10/2019 22:14:23 trung09072004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
666242 31/10/2019 21:12:27 dangtiendung1201 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666135 31/10/2019 19:29:26 agru USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
666132 31/10/2019 19:26:28 phucduy1509 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
666001 31/10/2019 15:33:02 n3namdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665573 30/10/2019 20:36:13 sinhhungccl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
665516 30/10/2019 20:04:42 hitu1919 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
664983 29/10/2019 18:29:32 caocuong1210 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
664711 29/10/2019 08:48:06 tuanhung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
663934 27/10/2019 15:21:55 tuanio USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
663895 27/10/2019 14:34:53 hitu1914 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
663374 26/10/2019 20:10:34 daothaihoang18 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
663009 25/10/2019 23:42:08 vhskillpro USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662667 25/10/2019 15:59:21 HoaBenKiaSong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
662648 25/10/2019 15:33:29 NAQ95 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662307 24/10/2019 20:03:31 thangloi2209 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662130 24/10/2019 14:50:06 ltd9a4gpc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
661951 24/10/2019 08:47:12 phuong2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661920 24/10/2019 08:22:03 nmhh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661756 23/10/2019 23:51:29 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
661356 23/10/2019 09:41:04 tomohisacchi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
661341 23/10/2019 08:26:08 klinh3003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
661250 22/10/2019 22:21:07 xuanninh1412 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
661247 22/10/2019 22:17:35 xuanninh1412 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
661098 22/10/2019 16:25:40 ducpro USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
660939 22/10/2019 14:43:22 19521242 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660762 22/10/2019 08:44:06 DươngAnhVũ USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
660759 22/10/2019 08:35:09 MinhBietBay USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
660436 21/10/2019 18:33:04 1924801030043 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
660137 20/10/2019 22:21:10 prgrmanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
660126 20/10/2019 21:59:51 longlevi2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
659419 18/10/2019 21:01:29 CBLtk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659411 18/10/2019 20:43:17 minhdung02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659410 18/10/2019 20:42:18 minhdung02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659334 18/10/2019 16:24:12 trinhtrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658648 17/10/2019 10:50:47 Douilu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
657746 15/10/2019 13:20:56 hunter2000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
657673 15/10/2019 08:13:18 BuiTriDung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
657367 14/10/2019 16:20:12 thecomeback USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
657286 14/10/2019 14:34:20 akamegakill USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
657054 13/10/2019 19:59:44 huyhayphet USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
656896 13/10/2019 15:21:09 caotanduc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
656214 11/10/2019 22:05:45 vanthien_bl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
655993 11/10/2019 16:30:48 thiennhan2701 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
654219 09/10/2019 09:38:47 nguyentrantien2002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
654002 08/10/2019 21:37:14 nguyenthanhtinh365 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652814 07/10/2019 10:07:17 lamhn2006123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
652540 06/10/2019 17:42:33 MaMoi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
652453 06/10/2019 16:21:18 manhll USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
651835 05/10/2019 15:49:42 d19hvbcvt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
651799 05/10/2019 14:43:16 tranggc1024 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
651682 05/10/2019 09:50:37 thienphunhc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651681 05/10/2019 09:49:13 Aimy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651384 04/10/2019 21:48:16 bingo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651234 04/10/2019 18:39:15 ngocdang0602 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651233 04/10/2019 18:37:11 dpduy123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651026 04/10/2019 14:34:24 milo123199 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
649728 02/10/2019 20:20:02 adsjashflaksdjkas USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
649351 02/10/2019 09:27:10 chutichday2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
648581 30/09/2019 20:59:18 yolo19yolo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
648497 30/09/2019 17:50:48 khailq229 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
648117 29/09/2019 19:49:58 tuanmapun USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1664 KB
647905 29/09/2019 09:33:21 anhthcsyl2006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
647801 28/09/2019 23:06:33 duongvanson USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
647741 28/09/2019 20:34:00 trong123123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
647700 28/09/2019 20:02:46 Thinh_Feline USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
647604 28/09/2019 15:54:46 gicungduochet USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
647515 28/09/2019 13:41:46 hungchamcoder USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
647421 28/09/2019 10:13:36 vikien51 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
647061 27/09/2019 18:59:57 tuanppkk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
646570 26/09/2019 18:43:36 Zelda2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
646564 26/09/2019 18:37:58 Zelda2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
645975 25/09/2019 17:47:16 sydeptrai11 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645890 25/09/2019 14:27:34 hoangduc16_cbl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
645472 24/09/2019 16:08:58 present USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
645030 23/09/2019 19:15:15 badaoteemo1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
645017 23/09/2019 18:47:43 1924801040097 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
644960 23/09/2019 16:43:04 ntoan199 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
644948 23/09/2019 16:14:05 chuongpham7750 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
644333 22/09/2019 12:51:53 Lethimytien2k6 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
643616 21/09/2019 05:51:48 givmeyrlve USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
643300 20/09/2019 18:13:49 ngoctuannguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
643245 20/09/2019 17:02:38 vipno12tiger USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 187 ms 16388 KB
643160 20/09/2019 15:42:29 ngocduong09062003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
642952 20/09/2019 09:18:52 congcanhlnq USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642551 19/09/2019 17:43:03 minhtriet2903 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642397 19/09/2019 13:36:23 Godloveme USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
642229 19/09/2019 09:41:19 kevilstark USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
642132 19/09/2019 08:21:59 BBisthebest USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
641135 17/09/2019 23:00:26 giangbabygo123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
640764 17/09/2019 15:40:25 khongngocanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640750 17/09/2019 15:31:43 quoclan99 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
640724 17/09/2019 15:23:29 nguyenvinhkhang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640401 17/09/2019 10:21:07 MinBaoTT USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
639945 16/09/2019 16:47:14 hoangthai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
639623 15/09/2019 21:31:06 ptcvp121 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
639511 15/09/2019 16:54:12 donghoang2k1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
639093 14/09/2019 18:09:00 OotakuO USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
638959 14/09/2019 16:10:36 huydcmm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
637818 13/09/2019 11:14:15 minhquan052003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637639 13/09/2019 09:56:54 phuoctktkhg USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
637552 13/09/2019 08:10:33 hoanhatle USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
637435 12/09/2019 22:22:18 pthc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
636781 12/09/2019 08:09:36 thienkun USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
636070 10/09/2019 23:15:16 Paikugon USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636057 10/09/2019 22:52:19 Lan123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635969 10/09/2019 20:27:22 pepesayhi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
633824 08/09/2019 10:51:54 Be_happy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
633779 08/09/2019 07:08:38 duth USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
633768 07/09/2019 23:41:03 hien2k4 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
633474 07/09/2019 10:22:06 minhtuan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
633392 07/09/2019 07:49:28 mandoanky0903 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633207 06/09/2019 21:22:57 drtue2501 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
633038 06/09/2019 14:58:30 phupham04 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
632834 05/09/2019 20:40:29 cuthaodd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
632710 05/09/2019 15:27:18 Scar USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
632525 04/09/2019 23:02:13 JayBao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
632522 04/09/2019 22:54:51 Thuckhue2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
632143 04/09/2019 07:19:13 pmt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
631598 02/09/2019 19:23:03 19522456 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
631158 01/09/2019 14:06:33 phuquang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1472 KB
630866 31/08/2019 18:55:17 bobeothui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
630412 30/08/2019 21:31:34 blackcat2712 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
630220 30/08/2019 13:54:34 pogodi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
629558 28/08/2019 17:11:06 namu10x USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
629312 27/08/2019 23:27:15 trungkienthcsyenlac USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
629188 27/08/2019 20:19:44 erza USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
628995 27/08/2019 11:46:14 phamlquangminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
628368 25/08/2019 21:10:39 ntnvlog USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
628352 25/08/2019 20:52:58 BaoAnh981 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 218 ms 15992 KB
628124 25/08/2019 11:21:56 BaoAnh981 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 234 ms 17588 KB
625655 23/08/2019 16:48:16 thuy_quynh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
625558 23/08/2019 11:57:51 lecongbao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
625083 22/08/2019 10:28:29 unglinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
624492 21/08/2019 00:55:17 hiepthuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
624026 19/08/2019 22:32:23 ristxnd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
623757 19/08/2019 12:08:25 khongco USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
623464 18/08/2019 10:32:22 tiendung2306 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
623434 18/08/2019 09:38:29 nguyenthehop USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 187 ms 15948 KB
623161 17/08/2019 16:52:14 anime USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
622824 16/08/2019 18:13:54 Scheherazade USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
621598 15/08/2019 23:18:09 vinhhien323 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
621590 15/08/2019 22:35:52 kanjiake USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
620911 14/08/2019 16:29:09 nguyenkhoip USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
620901 14/08/2019 16:15:21 luatpkvl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 234 ms 15996 KB
620900 14/08/2019 16:14:09 luatpkvl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 250 ms 17608 KB
620855 14/08/2019 14:38:13 huynhngoctrang1306 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
620846 14/08/2019 14:25:44 hglong903 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
620323 13/08/2019 10:45:32 toancva0105 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
620142 12/08/2019 21:04:24 hocsinhlop3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
619949 12/08/2019 14:41:16 queanh0220 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619815 11/08/2019 23:02:03 lnatuan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
619499 10/08/2019 18:48:07 anzuko USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
619279 10/08/2019 10:42:57 trycod3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
618172 08/08/2019 09:07:33 quangminh14 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
617859 07/08/2019 14:05:09 hoangyen27 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
617358 06/08/2019 14:22:23 trucmai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 972 KB
617237 06/08/2019 09:57:56 trang000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
617232 06/08/2019 09:55:28 maitruc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
617230 06/08/2019 09:54:29 phanthimai123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
617226 06/08/2019 09:50:27 nhsnguyenthicamtu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
617224 06/08/2019 09:47:30 mynga USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 960 KB
616682 05/08/2019 09:09:04 vandat_2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
615772 02/08/2019 20:43:44 vovanmuoi2000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
615705 02/08/2019 18:52:17 minhthi28 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
615677 02/08/2019 17:59:07 samnguyen867 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615485 02/08/2019 14:25:27 huuduc8igc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
615380 02/08/2019 10:16:27 lethimytien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
615326 02/08/2019 08:18:45 baotrancpp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615306 02/08/2019 07:28:55 hoang123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
615256 02/08/2019 00:24:38 believer USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
615196 01/08/2019 22:12:30 chomeo13 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
614976 01/08/2019 15:20:21 khanhtran2201 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
614514 31/07/2019 22:29:56 legoyb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
613822 30/07/2019 19:26:41 luukimhoang2022 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
613365 29/07/2019 20:54:35 Relie_99 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
613317 29/07/2019 20:13:59 SIU2018CAKHOSOLO USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
613295 29/07/2019 19:48:41 Nam20cm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 250 ms 16076 KB
613037 29/07/2019 10:49:00 Anonymousisthebestoftheworld USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
612754 28/07/2019 18:41:16 0941177356 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
612748 28/07/2019 18:35:56 cbl_hoanglinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612612 28/07/2019 12:19:19 DOTOAN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
611818 26/07/2019 19:58:59 QuiTzeN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
611751 26/07/2019 16:41:27 tuansan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611626 26/07/2019 11:25:59 Tatsuya USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611625 26/07/2019 11:24:05 Tatsuya USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
610826 25/07/2019 12:07:06 Fidisk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
610596 25/07/2019 01:32:20 trandat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
610554 24/07/2019 22:16:13 funcolor USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
609356 23/07/2019 00:35:31 truongthinh14 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
609034 22/07/2019 15:00:58 skeydy020 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
608976 22/07/2019 11:24:16 sheepB1209 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
608584 21/07/2019 13:12:46 nmh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
606211 14/07/2019 14:03:23 honganh2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
606090 13/07/2019 18:45:57 emLaNewBie USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
606009 13/07/2019 10:46:29 leson USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
605222 10/07/2019 19:55:42 newbier USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
605152 10/07/2019 16:18:41 MinhBomNha USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
605049 10/07/2019 14:11:03 Ttruc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
604803 09/07/2019 17:01:40 225688093 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
604099 07/07/2019 22:08:51 nlebachnlb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1532 KB
604042 07/07/2019 19:14:43 neos USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
603559 05/07/2019 21:44:07 Ryo9x USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
603371 05/07/2019 11:52:47 ta USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
602800 03/07/2019 21:06:07 nvietphi03 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
602700 03/07/2019 17:38:22 khuyentran USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
600721 28/06/2019 16:01:19 dmcs123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
600690 28/06/2019 13:23:28 Nhv1133_Tx USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
600676 28/06/2019 11:43:34 Assyrian USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
599050 26/06/2019 23:01:20 tuanphantomyb010 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
598912 26/06/2019 17:26:25 quanghuy123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
598556 25/06/2019 22:24:32 anhnguyenroux USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
598292 25/06/2019 11:11:37 mrzin703 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
597300 23/06/2019 07:39:07 H2911 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1520 KB
597100 22/06/2019 19:39:24 DoraRinho USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
597026 22/06/2019 16:54:59 phangiabao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
596145 20/06/2019 21:35:55 lethienquan28052006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
595898 20/06/2019 13:41:16 18T1021208 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
595598 19/06/2019 22:01:28 thanhdat2605 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
595185 18/06/2019 23:49:43 DHKH_HUE_2000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
594164 16/06/2019 20:57:50 quypham1422003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
593752 15/06/2019 18:30:09 SadLove USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593599 15/06/2019 11:01:41 baobao07 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
593109 14/06/2019 14:46:08 winterrr USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
593039 14/06/2019 10:45:25 cyrocs258 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
592947 14/06/2019 09:11:17 Gib5102 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
592781 13/06/2019 20:47:19 vinhhuong0802 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
592491 12/06/2019 21:14:37 FireArcanist USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
591800 10/06/2019 15:43:46 tuandzk111cva USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591136 08/06/2019 16:04:12 ngoctit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591099 08/06/2019 14:20:24 shadow050206 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
590636 06/06/2019 20:00:19 dothiyenlinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
590629 06/06/2019 19:48:33 hoktro USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
589581 03/06/2019 19:09:14 pinyahoo567 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
588835 01/06/2019 07:37:28 nguyenhoainam USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
588599 31/05/2019 13:36:27 dchy2000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1544 KB
588408 30/05/2019 22:42:45 khiem123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
588383 30/05/2019 22:08:45 khiem123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
588233 30/05/2019 16:01:24 hung30052002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
588179 30/05/2019 14:55:20 ngocanhtt2019 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
588169 30/05/2019 14:45:23 manhhungtt2019 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
587507 28/05/2019 09:49:20 tin10_HoangPhuongThao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
587497 28/05/2019 09:39:30 musubi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
586888 26/05/2019 20:29:48 TIN10_VUTRINHHOANG USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
586881 26/05/2019 20:22:53 khuongvutramanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
586798 26/05/2019 15:28:07 zyenz123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
586709 26/05/2019 10:23:32 duyendangnam USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
586703 26/05/2019 10:20:00 trung_hieu_k36_chv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
586301 24/05/2019 22:03:36 Seria USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
586074 23/05/2019 22:25:30 trieungocminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
585583 22/05/2019 19:24:16 huyvu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 203 ms 16308 KB
585360 22/05/2019 10:48:35 Nacker USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
584659 20/05/2019 18:53:54 KayTran USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 852 KB
584554 20/05/2019 13:38:52 rsattlpalpha USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
583979 18/05/2019 01:26:35 Thanh_Cao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
583622 16/05/2019 20:29:17 vokhanhan25 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
583223 15/05/2019 18:10:03 suneater USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
582449 13/05/2019 18:53:43 hh1305 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
581971 11/05/2019 08:29:01 nhatp1002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
581912 10/05/2019 22:48:54 buu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
580976 06/05/2019 23:41:34 anhchien123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
580586 05/05/2019 13:01:08 nguyenmih USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
580375 04/05/2019 20:38:51 tiennl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579813 03/05/2019 11:30:16 Anhhatca72 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
579690 03/05/2019 09:17:30 tmnduy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
579368 02/05/2019 13:22:12 abc125 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
579314 02/05/2019 11:07:54 rimuru USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1672 KB
579198 01/05/2019 17:59:19 truongthienlocTH USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
577770 28/04/2019 18:39:12 VanTy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
577473 27/04/2019 13:54:03 nguyenquanghieu2000d USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
577360 27/04/2019 00:36:34 TranHung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
577290 26/04/2019 21:23:13 onehit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
577286 26/04/2019 21:21:49 onehit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
577192 26/04/2019 17:54:37 ngbn112358 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
576995 26/04/2019 09:54:57 TranLeNhuQuynh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576946 26/04/2019 09:08:00 havu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576875 25/04/2019 22:09:43 nhan05102000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
576873 25/04/2019 22:04:14 DungDontCare USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
576333 23/04/2019 20:44:14 OotakuO USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
575793 21/04/2019 19:19:38 trieutanhung93 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2040 KB
575585 20/04/2019 15:20:23 xxxx USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
575519 20/04/2019 09:10:40 khanhnguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
575224 19/04/2019 06:51:38 vivimini110 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
575124 18/04/2019 21:23:37 batman USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
574588 17/04/2019 21:05:58 leviettttnh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
574573 17/04/2019 20:02:21 tuananh778999 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
574443 17/04/2019 12:36:38 quangucich2000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
573822 16/04/2019 08:43:15 ct390 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
573801 16/04/2019 08:02:18 16122001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
572223 12/04/2019 10:50:50 meocondp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
571606 10/04/2019 17:39:02 nhingicon123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
571587 10/04/2019 16:05:20 thanhtraidep123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
571584 10/04/2019 16:02:29 thanhtraidep123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
571575 10/04/2019 15:43:57 thanhtraidep123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
571496 10/04/2019 08:58:52 lam_coder USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
571315 09/04/2019 18:39:53 Newps USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
571311 09/04/2019 18:36:08 KhongBietLam USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
570927 09/04/2019 09:45:28 buiminhhangvc2005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
570101 07/04/2019 11:20:07 hanhien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 2144 KB
569802 06/04/2019 09:36:53 karasu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
569439 05/04/2019 08:18:44 trung5kvshthlnqk38b USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
569202 04/04/2019 15:29:47 truongnguyen3222 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
568353 02/04/2019 14:38:49 xyz123999 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
568347 02/04/2019 14:33:29 Newplayers12 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
567339 30/03/2019 18:58:40 xuankha123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1368 KB
567240 30/03/2019 12:52:43 hongphongthp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
566861 29/03/2019 09:49:22 luckyboy__qh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1720 KB
565213 26/03/2019 21:40:39 thiennhanui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
565155 26/03/2019 20:06:42 phongan105 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
564995 26/03/2019 12:48:58 longdoviet USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564629 25/03/2019 11:23:22 hosithao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
564155 23/03/2019 23:20:03 hoangnguyencpp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
563696 22/03/2019 20:09:43 123ra456 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
563110 21/03/2019 19:51:57 minhbeta USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
563052 21/03/2019 16:50:07 Bdl_n USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
562973 21/03/2019 14:24:19 quanquan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
562791 20/03/2019 22:23:16 nhtm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
562668 20/03/2019 18:14:43 daothanhloc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
562539 20/03/2019 12:04:53 thedemonstuan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
562538 20/03/2019 12:02:31 thedemonstuan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
562455 20/03/2019 08:47:04 thienchidh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
562368 19/03/2019 21:34:48 tyty USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
562131 19/03/2019 14:38:16 tu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
561561 17/03/2019 20:52:52 nguyenvu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
561473 17/03/2019 16:57:26 dangptpt_ USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
561096 16/03/2019 15:03:18 nguyenhau USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
559876 13/03/2019 22:12:34 Trannhatnam USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
559655 13/03/2019 14:43:04 diemqui110105 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
558732 12/03/2019 07:32:06 nguyenthanhnga USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
558706 12/03/2019 02:39:03 phamcham USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
558414 11/03/2019 15:30:55 phanhaidang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
558376 11/03/2019 15:00:56 Alice0801 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
558361 11/03/2019 14:49:24 Alice0801 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
558241 11/03/2019 10:54:21 vivimini110 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
558230 11/03/2019 10:45:18 quynhd_1308 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
558228 11/03/2019 10:44:35 Hai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
558221 11/03/2019 10:43:24 XuanPhuc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
558210 11/03/2019 10:38:53 chongoairung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
557692 10/03/2019 16:52:04 david0403 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
556485 07/03/2019 19:28:33 nhuricute USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
556292 07/03/2019 15:16:08 vuonghuyen2006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
556034 07/03/2019 07:50:46 meoconnho2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
555146 05/03/2019 15:13:36 anphongpct USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
554526 04/03/2019 07:41:33 h_giaotvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
554097 02/03/2019 16:46:19 phuonghoa USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
553739 02/03/2019 08:26:22 Reset_For_VOI USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
553227 01/03/2019 10:09:48 namlawng123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
552435 27/02/2019 21:26:18 angelevil USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
552073 26/02/2019 23:29:27 hoavinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
551841 26/02/2019 17:09:33 masteroffood USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
551150 25/02/2019 13:54:01 adeline USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550990 24/02/2019 22:45:49 heo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
550937 24/02/2019 21:20:47 Linhdethuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
550472 23/02/2019 18:13:32 ducminhtrinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
549444 21/02/2019 15:27:56 dangvtpt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
549252 21/02/2019 09:34:56 winofwin2929 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
549118 20/02/2019 22:03:54 0369191689 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
549095 20/02/2019 21:41:56 THoangHuy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
548898 20/02/2019 15:13:34 Best USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
548689 19/02/2019 22:45:50 hongduyen29 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
548337 19/02/2019 14:30:50 kutroll254 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
547621 17/02/2019 09:03:37 vanquyvct USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
547620 17/02/2019 09:03:06 vanquyvct USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
547087 15/02/2019 21:34:31 phungduyminh1802 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
544277 08/02/2019 23:11:03 fkphua USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
544254 08/02/2019 22:03:38 HedspiHUST USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543878 07/02/2019 13:30:09 khanha2k46pbc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
543769 06/02/2019 22:24:01 gacodelam123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
543764 06/02/2019 22:03:09 katotiku USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
543610 05/02/2019 22:14:23 nguyenngocthong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
543057 03/02/2019 15:37:36 NoFace USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2000 KB
543019 03/02/2019 13:47:36 ducnhannguyen2410 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
542945 03/02/2019 09:28:46 thedemonstuan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
542932 03/02/2019 08:36:01 tuan3655 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
542727 02/02/2019 20:34:58 nguyenhuy2k2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
542337 01/02/2019 09:37:08 Qanh29 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
542205 31/01/2019 15:11:26 haohuy687 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
542171 31/01/2019 13:05:23 thecuongthehieu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
541264 28/01/2019 10:13:59 tiendatgpc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
541239 28/01/2019 08:58:57 ngtrkien18 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
541223 28/01/2019 07:59:17 Qanh29 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
541035 27/01/2019 14:37:19 TTree USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
540950 27/01/2019 09:50:17 huycc123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
540775 26/01/2019 15:21:29 duong2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
540564 25/01/2019 23:14:43 ducthangivicii USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
540487 25/01/2019 21:14:22 huynhchiton981 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
540463 25/01/2019 20:56:15 vinhhung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
540187 25/01/2019 10:25:54 ND2018_194 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
540147 25/01/2019 09:49:18 Itachi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
538947 21/01/2019 19:15:45 helsinki2103 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
538632 20/01/2019 22:50:36 akira12 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
538561 20/01/2019 17:12:43 ntoanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
538522 20/01/2019 15:17:44 lugeiu2911 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
537871 18/01/2019 13:27:26 pinknam USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
537853 18/01/2019 10:39:31 hocsuotdoi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
537322 16/01/2019 22:20:29 gbking2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
536987 15/01/2019 23:02:38 asdsderfedf USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
536868 15/01/2019 21:12:22 leminhhieust USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536738 15/01/2019 16:46:26 shoanga2k52 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
535729 13/01/2019 09:46:57 haiprot1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
535457 12/01/2019 17:21:43 minhnghiacpp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
535145 11/01/2019 21:49:23 datviphvt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
534985 11/01/2019 16:54:46 vanhsusu03 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
534758 11/01/2019 09:00:49 tdn2018_3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
534566 10/01/2019 22:19:45 tritanngo99 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
534559 10/01/2019 22:12:37 chilly123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
534294 10/01/2019 18:30:55 tuanltt1252004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
534115 10/01/2019 13:56:51 huytin8 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
534085 10/01/2019 13:01:17 mrhung1999vnvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
533572 09/01/2019 16:21:15 myhorizon USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
533524 09/01/2019 14:31:45 anhvuddpro123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
533488 09/01/2019 12:22:24 sonpham056 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
533486 09/01/2019 12:16:06 phamduccuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
532248 07/01/2019 08:41:37 blackcat2710 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
532079 06/01/2019 22:00:59 anhlavipnd199 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
531772 06/01/2019 16:39:45 vanduc8a3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
531737 06/01/2019 16:01:03 tuanhungnaruto USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531522 06/01/2019 10:49:04 Member USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531393 06/01/2019 07:53:06 minhtrieutvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
531235 05/01/2019 20:42:00 MH307 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
531204 05/01/2019 20:15:48 hoanglong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
531043 05/01/2019 14:51:43 duonghaohao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
530843 05/01/2019 07:56:29 nguyenthieuthanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
530816 05/01/2019 07:29:05 phansam2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
530806 05/01/2019 07:16:36 nguyenthithuylinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
530755 04/01/2019 23:18:44 nguyenquangdung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
530685 04/01/2019 22:00:33 tanchan769 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
530462 04/01/2019 18:55:04 totanhiep USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
529952 03/01/2019 23:02:58 nhanhuuhieu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
529328 02/01/2019 19:39:32 hoangnguyen29 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
528445 02/01/2019 11:28:11 ngocduygpc8a1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
528436 02/01/2019 11:10:40 kimtoi_123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
528370 02/01/2019 08:26:27 bjobjobjo113 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
526995 11/12/2018 21:12:30 thanhtuthcsyenlac USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
526987 11/12/2018 21:02:05 tanchan679 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
526154 10/12/2018 15:24:48 kien26112004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
526114 10/12/2018 14:27:17 nakrothpro USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
525854 09/12/2018 19:10:14 tieucotdau145 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
525519 08/12/2018 20:50:27 Namche USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
525356 08/12/2018 16:04:59 HeoSolji USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525159 08/12/2018 07:34:38 khanhthcsbinhbo9a USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
524937 07/12/2018 17:41:18 cptkhai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524932 07/12/2018 17:11:35 Lam22062002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
524924 07/12/2018 16:51:21 vttdvp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
524655 06/12/2018 20:05:16 pthang1616 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
524570 06/12/2018 17:57:37 ffrederick USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
524086 05/12/2018 19:32:59 Admin1001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524083 05/12/2018 19:14:49 tcoder USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523900 05/12/2018 09:39:18 lamcqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
523307 03/12/2018 21:37:26 Kieuthienquyyl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
523299 03/12/2018 21:27:32 minhvuthcsyl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
523222 03/12/2018 20:36:51 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
523220 03/12/2018 20:36:16 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
523201 03/12/2018 20:32:18 cogang123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
523195 03/12/2018 20:31:09 cogang123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
522964 03/12/2018 13:22:58 Nguyenphanthanhbinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522408 02/12/2018 00:10:21 runytan10 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
521153 28/11/2018 22:03:13 hocchovui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
521131 28/11/2018 21:44:51 duyvu123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
521089 28/11/2018 21:11:39 hoangviethang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520865 28/11/2018 10:16:39 quanyp112 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
520491 27/11/2018 16:12:58 akigaming USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
519763 26/11/2018 01:31:03 hunguet USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519528 25/11/2018 19:59:02 0987480154 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519316 25/11/2018 10:53:15 bluesky_ USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519015 24/11/2018 19:54:28 nguyentandung2005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
518933 24/11/2018 17:53:09 tnnt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518931 24/11/2018 17:52:10 tnnt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518633 24/11/2018 07:49:01 tanchan679 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
518605 23/11/2018 23:24:51 huydcmm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
518352 23/11/2018 16:28:03 quangduyluu123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
517703 22/11/2018 17:23:17 11111111111111 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
517618 22/11/2018 16:03:05 truonghoanghan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
517615 22/11/2018 16:01:09 ngominhthu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
517122 21/11/2018 22:15:13 VanHieu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
516836 21/11/2018 16:49:57 quyhugo158 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
516244 20/11/2018 16:02:07 lmpars USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
516208 20/11/2018 14:15:07 duycqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
515728 19/11/2018 16:01:24 votthichaua USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
515444 19/11/2018 06:00:53 mtpntu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
515340 18/11/2018 23:06:22 đuongt09062003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515045 18/11/2018 18:18:23 6vienhdt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
514528 17/11/2018 23:17:34 hakishikure USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
514154 17/11/2018 09:43:04 6vienhdt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
513231 16/11/2018 00:46:55 Backtracking USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
513050 15/11/2018 21:02:51 duycqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
512507 15/11/2018 14:00:07 totanhiep USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
512439 15/11/2018 13:13:34 jdkun123258TDMU USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512390 15/11/2018 12:12:50 anhvippro123z USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511668 14/11/2018 22:14:55 NghiaCPP USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
510164 12/11/2018 22:25:58 hungcqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
509894 12/11/2018 17:21:53 khoaat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
509878 12/11/2018 16:32:30 biobio USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
509856 12/11/2018 15:27:59 biobio USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
509520 11/11/2018 20:06:49 vmt120203 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
509053 10/11/2018 22:58:52 double21298 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
508571 09/11/2018 22:20:31 lichhoanglich USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
508555 09/11/2018 22:08:46 taminhquanno20 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
507737 08/11/2018 20:47:12 yn2493 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
507721 08/11/2018 20:32:58 nguyenthanhdung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
507718 08/11/2018 20:31:38 lamcqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
507292 08/11/2018 09:08:04 tchk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
507291 08/11/2018 09:07:45 tchk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
507290 08/11/2018 09:07:15 tchk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
506840 07/11/2018 17:10:31 itk7_trunghieu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
506619 07/11/2018 10:13:41 tuancqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
506276 06/11/2018 20:35:43 tqh0806 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
505620 05/11/2018 22:53:31 khoinguyentdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505586 05/11/2018 22:29:59 Nguyenphanthanhbinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
504887 04/11/2018 22:56:16 dfwapekko USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504692 04/11/2018 20:00:40 phatdoan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
504349 03/11/2018 23:46:17 skipro982301 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
503675 02/11/2018 21:19:26 btappmedia USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
502618 01/11/2018 17:34:13 mdan226 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502179 01/11/2018 10:10:17 lehoanggiang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
502169 01/11/2018 09:54:17 hachanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
501890 31/10/2018 21:08:31 khochimtoai123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501639 31/10/2018 16:12:11 thienhue123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
501614 31/10/2018 15:31:41 Sau USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
501223 30/10/2018 21:29:18 nhuphuc2204 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
501214 30/10/2018 21:07:10 dinhtrongchien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
500808 30/10/2018 14:50:05 Dat7acva USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
500757 30/10/2018 14:30:02 linhtruong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
500598 30/10/2018 07:48:21 Neptune USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
500426 29/10/2018 20:48:32 anzuko USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
500190 29/10/2018 11:16:12 xoaphm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 203 ms 18064 KB
499989 28/10/2018 21:56:30 double21298 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499985 28/10/2018 21:52:55 VPFFV USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
499926 28/10/2018 20:08:58 cutrung2802 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499629 28/10/2018 07:57:29 dpduy2005nd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
499574 27/10/2018 23:24:35 ngonhutduy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
499049 27/10/2018 09:24:58 khoinguyentdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499045 27/10/2018 09:22:02 khoinguyentdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498220 25/10/2018 23:30:10 huync USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
497765 25/10/2018 15:43:38 thienngoc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
497762 25/10/2018 15:42:08 hanluc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
497761 25/10/2018 15:41:31 hanluc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
497497 25/10/2018 09:40:08 Vinhh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
496805 24/10/2018 13:44:03 hieu1751220089 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496798 24/10/2018 13:21:54 sunepi719 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
496552 23/10/2018 22:51:35 vanminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
496537 23/10/2018 22:35:56 hduoc2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
495707 22/10/2018 20:12:39 vohieu751 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
495397 22/10/2018 01:15:04 Phamquynhanh23012003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
495175 21/10/2018 21:01:46 000DANG USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
494741 20/10/2018 20:36:28 truongltt8c USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
494346 19/10/2018 21:11:15 trantien151198 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 171 ms 17996 KB
494202 19/10/2018 18:45:08 thienngoc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
492410 18/10/2018 15:34:41 dothanhhai8a4 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
492289 18/10/2018 13:59:43 ptdien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
491928 17/10/2018 21:30:40 quangtienlkhigh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
491352 16/10/2018 23:44:16 kid2201 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
491324 16/10/2018 23:08:38 binbmt1234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
491288 16/10/2018 22:44:51 thaolinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
491061 16/10/2018 19:49:25 dnhung1997 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2352 KB
490937 16/10/2018 16:19:51 bao2342 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
490927 16/10/2018 16:12:40 gavangken USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
490683 16/10/2018 10:14:38 hoangthang11051 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
490659 16/10/2018 09:50:12 Quang_Hoang_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490658 16/10/2018 09:50:07 Baongoc_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
490649 16/10/2018 09:48:29 Quan_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
490628 16/10/2018 09:45:22 Tien一8a3一tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490505 16/10/2018 09:22:12 Ngọc_8a3_TĐN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490503 16/10/2018 09:21:18 zxcvbnmasdfghjkl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490390 16/10/2018 05:55:16 tranhoainam_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490329 16/10/2018 00:11:53 ceberos4800 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490300 15/10/2018 23:35:58 thochit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490199 15/10/2018 21:52:02 8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490082 15/10/2018 20:49:58 tranhoainam22 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
490043 15/10/2018 20:24:59 Thaianh_8a3_TĐN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
489851 15/10/2018 14:55:11 thanhminh1112 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489845 15/10/2018 14:49:21 bk201 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
489808 15/10/2018 12:20:55 nguyen_8a3_tdn2018 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489632 15/10/2018 01:51:04 minh98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489443 14/10/2018 22:06:22 vhpcoder17203 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
489350 14/10/2018 20:59:02 khanhsaker97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
489058 14/10/2018 09:44:00 hung_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488694 13/10/2018 18:59:22 Voxuanvuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
488070 12/10/2018 21:56:27 trunghieu99tt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
488017 12/10/2018 21:21:58 TICHPX USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
487974 12/10/2018 21:02:36 nguyen8a3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
487848 12/10/2018 20:02:02 quyhugo158 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 406 ms 2764 KB
487808 12/10/2018 19:14:33 trinhcongtai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487669 12/10/2018 16:14:02 thinh_8a4_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487629 12/10/2018 16:01:24 KLinh_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487592 12/10/2018 15:47:56 phuctien8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487555 12/10/2018 15:32:07 nguyendz_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487498 12/10/2018 15:06:45 kiemtra8a3tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486827 11/10/2018 22:03:37 i_love_KT USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
486776 11/10/2018 21:39:26 caikimdat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486555 11/10/2018 19:47:25 soloking USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
486179 11/10/2018 14:32:42 nguyentanhuy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
486176 11/10/2018 14:32:10 ptdien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
486023 11/10/2018 09:38:26 vietnguyen2799 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
484979 10/10/2018 22:47:46 vtvui1803 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 6776 KB
484397 09/10/2018 23:53:28 dvmduc_k36_chv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
484244 09/10/2018 20:57:41 michealle USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
483981 09/10/2018 15:48:03 abcdefghi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2572 KB
483977 09/10/2018 15:46:57 abcdefghi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
483628 09/10/2018 08:21:22 hongtrn156 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
483556 08/10/2018 23:26:46 Tien_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483466 08/10/2018 22:21:14 Cá37 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483465 08/10/2018 22:19:42 hitu08 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482988 08/10/2018 08:07:32 biabeogo147 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
482492 07/10/2018 10:14:44 hoangndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
481044 05/10/2018 14:25:37 Trang_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481033 05/10/2018 14:22:17 Duc_Trung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481020 05/10/2018 14:17:56 Chien_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480760 05/10/2018 08:50:42 habelle USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
480553 04/10/2018 21:53:10 hongphong_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480418 04/10/2018 20:39:09 TUNG_8A3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480417 04/10/2018 20:39:07 quyen_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480366 04/10/2018 19:59:03 kiên_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480206 04/10/2018 16:47:44 sang123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
479677 03/10/2018 21:28:01 khanhkjhave USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
479555 03/10/2018 19:15:23 onism USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479135 02/10/2018 23:15:47 tamto58713 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
479105 02/10/2018 22:30:11 machiomai8a3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
479018 02/10/2018 21:08:04 vietduct32 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
478310 02/10/2018 00:05:49 bangtanboys USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477746 01/10/2018 11:05:58 xikhud USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
477735 01/10/2018 10:34:45 xikhud USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
476720 29/09/2018 19:15:18 phuocbuiduc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 203 ms 17904 KB
476450 29/09/2018 14:14:07 duy999999 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
476399 29/09/2018 11:29:49 MinhDevC USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
476395 29/09/2018 11:22:00 anhdhhp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
476289 29/09/2018 00:40:24 vudangkhoi2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
476275 29/09/2018 00:15:37 trungnguyenlak2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
475886 28/09/2018 15:50:06 Mai_8A3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475863 28/09/2018 15:27:19 HIEU_8A3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475774 28/09/2018 13:14:32 dung_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475763 28/09/2018 13:09:48 tranhoainam22 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
475676 28/09/2018 10:25:52 chaugiang_97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475666 28/09/2018 10:10:55 nghiaphamln USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
475551 27/09/2018 23:16:19 linh_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475401 27/09/2018 21:53:29 Hoa_8A3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475325 27/09/2018 21:19:13 huutuan_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475281 27/09/2018 20:56:30 ngoc_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475262 27/09/2018 20:47:59 TháiAnh_8A3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475243 27/09/2018 20:41:51 temlqd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2784 KB
475228 27/09/2018 20:34:07 Thu_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475089 27/09/2018 18:51:08 vanan9205 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
474717 27/09/2018 01:19:11 a2k47phan_18 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474623 26/09/2018 22:02:54 phuong_8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474532 26/09/2018 20:49:45 vivimini110 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
474516 26/09/2018 20:40:39 Ngoc_Nguyen_7398 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
474262 26/09/2018 14:05:41 kenkjn309 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474219 26/09/2018 12:37:50 bachngoctranhphong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474114 26/09/2018 10:09:52 59130929 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473973 26/09/2018 05:33:13 nguyenminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473884 25/09/2018 22:22:47 ptmq123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473826 25/09/2018 21:20:25 maihuuton987 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473063 24/09/2018 20:09:15 khoa_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472608 23/09/2018 22:44:36 luutrongtan232 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
472570 23/09/2018 21:26:44 hoangteo0103 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
472564 23/09/2018 21:21:00 tranthanhhai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472421 23/09/2018 16:57:37 kami USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
471868 22/09/2018 17:17:08 KillMonger USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471856 22/09/2018 17:07:01 phuongae1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
471588 22/09/2018 00:09:12 minhduc331ns USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471497 21/09/2018 21:50:37 lehoang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
471061 20/09/2018 22:19:43 HuyBui_ITchvK36 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
470813 20/09/2018 19:48:07 l3aymax USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469997 19/09/2018 23:22:51 haihaihaihai0123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
469531 19/09/2018 01:16:44 LoHong2k3_IT_K36 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
469528 19/09/2018 00:54:45 C_Hiếu_k36CHV USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
469476 18/09/2018 22:52:32 nlebachnlb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
468444 17/09/2018 16:46:58 trantien151198 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 187 ms 17624 KB
467560 15/09/2018 21:55:24 nguyenthanhhien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
466808 14/09/2018 19:58:57 cotyey USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
466552 14/09/2018 13:41:40 black_stone USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466410 13/09/2018 23:24:47 12hooks USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
466297 13/09/2018 21:17:25 ILS18_22 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
466064 13/09/2018 18:14:48 hoangnghiaviet USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
465938 13/09/2018 15:31:11 DeBruyne USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
465614 12/09/2018 22:49:58 hieunguyenthi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
465323 12/09/2018 14:29:19 ngobao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
465036 12/09/2018 00:09:25 20164598 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 171 ms 17976 KB
465025 12/09/2018 00:01:27 red USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
464841 11/09/2018 20:02:16 QuaZuAE USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
463606 09/09/2018 23:24:30 bachtam2001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
463416 09/09/2018 19:28:54 hitu01 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462760 08/09/2018 18:34:24 nhân USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462722 08/09/2018 16:36:05 long_thathu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462573 08/09/2018 14:54:53 dotng0601 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
462061 07/09/2018 20:09:04 conmeocon USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
461680 07/09/2018 02:09:39 watanabe2804 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
460827 05/09/2018 20:38:22 nguyenanhsnake USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460618 05/09/2018 14:37:30 thangvt202 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
460291 04/09/2018 18:39:16 ngocdoan2661 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
460265 04/09/2018 17:04:33 BVs_cớp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
460260 04/09/2018 16:55:18 Linh_kuty USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
459880 04/09/2018 07:14:23 phuong2003vtvip USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459457 03/09/2018 12:24:52 VINH_17_50 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459313 03/09/2018 09:40:03 55555555 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
459085 02/09/2018 17:25:04 Summer8103 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458820 02/09/2018 09:16:05 phamductaictk98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
458483 01/09/2018 11:19:28 zolydyck00 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
458249 31/08/2018 20:38:45 richardannowit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
458185 31/08/2018 15:44:18 xiabui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
457336 30/08/2018 07:37:13 HHHHHHHH USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
456564 28/08/2018 16:15:51 hitu04 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
456511 28/08/2018 14:19:40 pks0v1p USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
455998 26/08/2018 23:01:45 xikhud USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
455898 26/08/2018 18:58:49 hoatmt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2020 KB
455896 26/08/2018 18:52:12 ThànhLuân USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
455582 25/08/2018 15:43:48 ngoctuannguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
455383 25/08/2018 09:05:10 trungkenbi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
455168 24/08/2018 15:28:52 MTAK53 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
455144 24/08/2018 14:17:19 DeathGun USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454909 23/08/2018 19:41:43 phamlquangminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454431 22/08/2018 23:23:58 hitu03 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454372 22/08/2018 21:07:49 dungprovn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454042 22/08/2018 10:12:06 trongtai37 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454013 22/08/2018 08:57:04 bo04 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
454004 22/08/2018 08:34:25 viet2805 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
453226 20/08/2018 01:06:59 StephenToan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
453222 20/08/2018 00:53:49 hellosunny USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
452998 19/08/2018 12:54:29 tototete USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
452972 19/08/2018 10:18:47 hitu05 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452954 19/08/2018 09:56:40 linhcoca888 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452888 19/08/2018 01:10:04 nhanspy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452475 18/08/2018 02:54:51 leducnhuan281297 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1196 KB
452410 17/08/2018 23:02:36 huuthien198zz USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452300 17/08/2018 19:02:36 xuanduclb123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
451804 16/08/2018 20:03:44 hitu07 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451170 15/08/2018 20:23:46 hitu02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
450939 15/08/2018 09:22:46 Fonekedokato USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
450700 14/08/2018 19:37:58 nguyenxuanlinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
450451 14/08/2018 12:41:03 shigenevafc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
450425 14/08/2018 11:06:07 hoangthuc701 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449846 12/08/2018 23:20:39 uchiha USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449628 12/08/2018 15:29:02 Meliodas USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
449566 12/08/2018 13:39:58 jsomebodywtbl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
449558 12/08/2018 12:28:48 pdhuy2002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
448999 10/08/2018 20:23:54 Quanghung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448944 10/08/2018 15:26:54 YoriHarumi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448574 09/08/2018 16:42:40 dankcute USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
448233 08/08/2018 19:32:13 OKAY0979 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
448093 08/08/2018 10:46:47 letuananh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
447734 07/08/2018 12:04:22 NguyenNhatMinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
446641 02/08/2018 20:01:43 hoangducsmagic2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
446294 01/08/2018 20:23:28 trungnghia05123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
445868 31/07/2018 16:34:22 duong2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
445572 30/07/2018 19:41:33 nguyenmaivinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
445504 30/07/2018 16:18:32 LongÇhampion USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
445393 30/07/2018 09:55:03 kienldt7924ldt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
445141 29/07/2018 14:52:33 10ngocanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
444948 28/07/2018 10:40:31 wolf_boss USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
444296 25/07/2018 22:43:25 huynhvanphu102 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
444186 25/07/2018 20:14:14 hieuhehehieu123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
444178 25/07/2018 18:38:13 KimTuyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443862 25/07/2018 10:01:46 hanhien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443804 25/07/2018 07:42:14 nguyetanh10102005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
443626 24/07/2018 16:10:20 bluecat9x USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
443523 23/07/2018 22:42:31 hdv250202 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443016 21/07/2018 21:37:27 paradisebay USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
442744 21/07/2018 00:22:57 tronghieuACM USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442391 19/07/2018 20:16:15 phuongnhi_tran_1206 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
441912 18/07/2018 09:50:37 nagisa100304 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
441901 18/07/2018 09:24:40 QuỳnhNhư USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
441866 18/07/2018 07:25:03 nhatanh10102005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
441663 17/07/2018 13:18:43 jackcookies020 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
440960 14/07/2018 08:21:00 Trietle7606 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
440493 12/07/2018 20:16:42 quoctrungitk16nbkqn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
440490 12/07/2018 20:08:59 quoctrungitk16nbkqn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
440486 12/07/2018 20:04:43 quoctrungitk16nbkqn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
440425 12/07/2018 15:21:35 vohinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
440143 11/07/2018 13:38:21 BaoyeuTram USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
439784 10/07/2018 10:54:08 hisiter USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
439731 10/07/2018 07:26:15 khuyentrannd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439306 08/07/2018 15:04:40 noobgiahuy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
439158 07/07/2018 16:55:49 ducanhgx USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 140 ms 17872 KB
439148 07/07/2018 16:33:41 baotrantthgd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
437675 30/06/2018 16:13:13 KHOI2611 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
436935 26/06/2018 21:38:45 Pejunmapdit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
436844 26/06/2018 14:30:19 huyLHP USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
436822 26/06/2018 13:21:36 thuanbui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
436326 24/06/2018 16:05:45 hoangvu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
436027 23/06/2018 13:16:24 tuanvukttt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
434719 20/06/2018 19:51:55 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
434717 20/06/2018 19:42:10 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
434593 20/06/2018 08:22:38 datkcdhv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
434561 19/06/2018 22:15:32 nguyenanhlam123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
434549 19/06/2018 21:49:55 conan987123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434311 18/06/2018 21:34:14 tashagospel123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
434194 18/06/2018 09:27:00 chienbinhlyoko USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
433871 16/06/2018 15:52:14 nmhien2605 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2572 KB
433868 16/06/2018 15:43:38 nhattuan722 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
432273 12/06/2018 09:01:59 thachtuyen19 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431991 10/06/2018 13:26:50 nguyentrinhdat7599 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431907 09/06/2018 23:10:25 Zura USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431680 08/06/2018 22:33:09 ledat112233 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431576 08/06/2018 18:29:22 laccac555 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
431568 08/06/2018 17:32:35 anhvu910 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431463 08/06/2018 10:32:35 vantien077 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
431445 08/06/2018 10:09:28 quocbinhitc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
431443 08/06/2018 10:08:26 dnhung1998 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431438 08/06/2018 09:55:19 tranhieucd16kp2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
431436 08/06/2018 09:52:45 chithanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
431435 08/06/2018 09:51:40 skipro982301 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
431433 08/06/2018 09:51:04 skipro982301 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
431241 07/06/2018 16:33:36 nnphucthinh01 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431195 07/06/2018 14:18:14 ducanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
431097 07/06/2018 09:22:52 crayed USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430286 03/06/2018 22:21:01 Thethvl123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
430239 03/06/2018 20:09:15 Blue06 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
427688 27/05/2018 22:45:31 nhatdanbgvt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
426995 24/05/2018 23:54:02 newbietm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
426853 24/05/2018 16:27:01 ndkhoa146 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
426028 20/05/2018 20:47:13 nhathuypt25 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
425663 18/05/2018 09:55:14 vcn123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
424879 14/05/2018 20:57:03 sneaky1999 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424601 13/05/2018 19:09:37 fake1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424118 11/05/2018 18:32:43 khoahuu8062 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
424004 11/05/2018 08:27:57 thienphucanh2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
423734 09/05/2018 19:18:42 Tran_Thanh_Oai97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
423504 07/05/2018 15:57:57 hungvu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
423464 07/05/2018 13:33:56 huanhust USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
423328 06/05/2018 10:15:30 hsppdapper USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
422496 30/04/2018 20:57:10 vinhnt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
422315 30/04/2018 09:14:53 viethuy99 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
422286 29/04/2018 22:04:51 vantjenIT USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
422236 29/04/2018 20:42:11 NTUThananhthien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
421973 28/04/2018 23:30:00 unknown01 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
421878 28/04/2018 18:05:34 thaitung_0410 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
421490 26/04/2018 18:32:14 nguyentuan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
420457 22/04/2018 16:42:50 tinhochbt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 2 Accepted 31 ms 1580 KB
420125 21/04/2018 17:08:49 MonsterTTRR_6a3_2006 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
420063 21/04/2018 15:37:28 linhle232001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
419825 20/04/2018 21:10:12 nhphucqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
419718 20/04/2018 11:25:22 champbit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418905 17/04/2018 14:44:43 xxoo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418755 16/04/2018 20:23:53 kaitou1412 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
418749 16/04/2018 20:20:16 nguyendenn1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
418626 15/04/2018 23:21:44 vietthanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418306 14/04/2018 21:22:58 spectrecipher1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
416801 13/04/2018 02:22:06 chicken1996 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416788 13/04/2018 01:27:00 hung_brvt_t1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
416712 12/04/2018 22:47:03 nhphucqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
416710 12/04/2018 22:41:08 nhphucqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
416706 12/04/2018 22:37:09 nhphucqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1772 KB
415970 11/04/2018 14:37:40 theanhbr02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
415362 10/04/2018 04:37:58 bibinguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415174 09/04/2018 13:56:37 nghethuat102 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415137 09/04/2018 10:40:15 Quanpro98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1064 KB
415044 09/04/2018 00:59:56 congyb1032002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1064 KB
414717 08/04/2018 11:11:18 vinhntndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
414714 08/04/2018 11:09:39 ThaoAVang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1064 KB
414552 07/04/2018 21:26:54 calipso USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
414386 07/04/2018 15:47:32 phuong1962002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
413469 05/04/2018 07:31:05 minhoccho USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
413126 04/04/2018 08:46:50 KHANHDU USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
413124 04/04/2018 08:45:51 kaitou1412 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
413107 04/04/2018 08:31:07 kaitou1412 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
412440 02/04/2018 22:06:23 ngocviphb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
412401 02/04/2018 20:45:18 hungokok USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
412132 01/04/2018 21:51:47 SPyofgame USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
411987 01/04/2018 12:21:52 Linhdethuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2500 KB
411444 30/03/2018 21:28:44 buidinhpham2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2540 KB
410231 28/03/2018 02:34:47 DoanHuong98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
410043 27/03/2018 15:30:58 ntn122 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
410039 27/03/2018 15:23:12 trongyb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
409883 27/03/2018 09:52:52 hoaigiang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1648 KB
409879 27/03/2018 09:48:53 thanhria USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 187 ms 17684 KB
409664 26/03/2018 21:13:39 chiyb2015 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
409274 26/03/2018 08:56:48 0941054 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
409230 26/03/2018 07:25:58 thuy12052004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1644 KB
409229 26/03/2018 07:25:47 phamdat2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1504 KB
409227 26/03/2018 07:23:59 reaper2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1884 KB
409189 25/03/2018 23:15:44 nguyenvantien0903 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
409135 25/03/2018 21:18:28 55555 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
408583 23/03/2018 23:08:13 vantho1298 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408295 23/03/2018 09:55:51 benopera5 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
408294 23/03/2018 09:55:22 benopera5 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
408293 23/03/2018 09:54:53 minhdanglvl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
408264 23/03/2018 09:19:10 truongcao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
407522 21/03/2018 23:02:46 kaitoukid1609 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407519 21/03/2018 22:51:23 htrang1004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
406423 19/03/2018 15:21:28 tinhochbt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
405483 15/03/2018 18:00:23 btkiet0404 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
404547 13/03/2018 19:38:30 4maxskill4 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
403396 13/03/2018 10:11:38 tuananh8a3tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
402689 11/03/2018 17:13:54 rianta9 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
402570 11/03/2018 10:12:38 __________ USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
401958 09/03/2018 07:27:26 vclzt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
401954 09/03/2018 01:00:08 solomonpro USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1532 KB
401510 07/03/2018 14:05:45 nguyen041202 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401480 07/03/2018 10:06:05 sword000 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401440 07/03/2018 08:54:22 mrlihd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
401257 06/03/2018 14:33:19 manh123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
401189 06/03/2018 08:48:36 nam2032001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
400945 05/03/2018 08:36:15 YeuEmTuCaiNhinDauTien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2140 KB
400791 04/03/2018 13:56:14 Ragitellsp_tdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
399925 01/03/2018 21:18:01 johansherlock USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 5896 KB
399872 01/03/2018 19:49:55 bach123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
399516 01/03/2018 00:11:36 heraclex12 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
399494 28/02/2018 22:02:40 haiyenk98lhp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399482 28/02/2018 21:14:33 vụnguyen15082002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
399473 28/02/2018 21:04:22 khanh24317 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
398650 25/02/2018 15:29:59 truonghqsm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
398329 23/02/2018 21:31:06 khaitobeo12 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397804 22/02/2018 08:02:09 asdfghjkl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397725 21/02/2018 21:23:23 toila4120 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397716 21/02/2018 21:15:13 dung3163 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
397634 21/02/2018 16:27:49 094175234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
397457 20/02/2018 21:27:34 minhthanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
397426 20/02/2018 20:12:32 bestmaster1504 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
397301 20/02/2018 00:07:35 halenkeller USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
397128 18/02/2018 21:37:27 nqvmystery123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
396596 15/02/2018 11:55:00 kanadetachibana USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
396448 14/02/2018 17:56:00 imit USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
396355 13/02/2018 23:54:08 nguyencongthanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396226 13/02/2018 11:30:05 17TiTheAnh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396124 12/02/2018 23:29:41 ngoctho USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
396088 12/02/2018 21:12:50 chimiu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396026 12/02/2018 17:26:56 minhlam2102002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395736 11/02/2018 14:39:24 chuhuynghĩa USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395665 10/02/2018 23:12:35 TrầnDanhĐạo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
395618 10/02/2018 20:09:59 sonsieusen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
395615 10/02/2018 19:59:16 trith USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
393352 01/02/2018 14:40:38 abcdefg USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
393143 31/01/2018 20:46:20 trang2002cool02 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
392758 30/01/2018 16:18:55 Henrytai2005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392383 29/01/2018 16:08:04 nguyennhandannnd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
392268 29/01/2018 14:35:44 BIGNUM USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
392063 28/01/2018 21:55:08 lanhhan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
391692 27/01/2018 11:41:28 duongbp1990 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
391537 26/01/2018 23:22:45 trungtt123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391488 26/01/2018 21:28:18 vudet11 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391071 25/01/2018 22:56:10 davic_2001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
390607 24/01/2018 23:42:44 huyenttst USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2620 KB
390549 24/01/2018 22:18:23 NTTungtdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
390500 24/01/2018 21:44:38 psdkljfsahdpi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388342 21/01/2018 23:16:28 duychuong099 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
387739 19/01/2018 22:29:11 QuỳnhNhư USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
387669 19/01/2018 18:31:22 lshuutoan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
386845 17/01/2018 19:35:50 hunghz123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386664 17/01/2018 09:32:40 nguyenhoanglamtruong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
386573 16/01/2018 21:41:54 ngocminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
386566 16/01/2018 21:26:10 tranminhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
386325 16/01/2018 09:34:12 truongcoi2001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
386318 16/01/2018 09:23:10 zzkubinzz01 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
386313 16/01/2018 09:15:34 tranthutrang USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
386206 15/01/2018 21:36:25 pro113ti USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
385994 15/01/2018 14:12:41 nguyennhandannnd USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385993 15/01/2018 14:11:40 anhduy1811 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385988 15/01/2018 14:08:45 haminh2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385974 15/01/2018 12:51:09 ntngocngoc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
384616 11/01/2018 16:02:14 dat_tran1200 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384206 10/01/2018 20:22:35 jackcookies020 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
384195 10/01/2018 20:08:29 vietthanhqt123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383938 10/01/2018 12:48:21 wanki901 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383505 09/01/2018 13:30:08 thuyvan123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383368 09/01/2018 07:55:38 BE USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383049 08/01/2018 09:31:00 mina_colen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 78 ms 1576 KB
383013 08/01/2018 06:36:17 minhanhgaru USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 125 ms 2460 KB
382587 06/01/2018 20:22:32 Tu2112003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382285 06/01/2018 00:32:07 lockhaicttv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1128 KB
382044 05/01/2018 17:19:36 Socola_Đại_Ca USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
381884 05/01/2018 14:05:47 hongquan_no1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2180 KB
381660 04/01/2018 22:36:25 chinhhi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381540 04/01/2018 19:37:00 enteeth USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381528 03/01/2018 18:29:21 nguyenquochuydl123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381025 02/01/2018 21:27:57 SavarinJames USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
380169 01/01/2018 22:03:24 ngoctranle1408 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
380107 01/01/2018 19:06:42 LukH USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
379891 01/01/2018 10:14:43 everson USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
379311 30/12/2017 16:03:37 php122002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
379309 30/12/2017 15:53:53 php122002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
379239 30/12/2017 10:34:30 khab1706592 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
378924 29/12/2017 14:20:08 HoVanAnhK58A2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
378833 29/12/2017 09:55:11 blackdragon0735842 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
378634 28/12/2017 16:01:24 haxorus2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
378395 28/12/2017 09:57:34 cat USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
378394 28/12/2017 09:57:16 ntd992003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
378390 28/12/2017 09:55:37 ducden2003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
378181 27/12/2017 16:47:41 MTA_Asteria USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
378016 27/12/2017 09:41:12 QuangTruongNguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
377896 26/12/2017 20:48:18 anhminh2912003 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
377374 24/12/2017 13:41:19 kienldt123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
377334 24/12/2017 08:07:36 vokhanhan25 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377272 23/12/2017 21:47:04 Anh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377237 23/12/2017 19:50:43 tronglh0104 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377009 22/12/2017 21:26:29 sherlycracker USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
376937 22/12/2017 15:09:54 phannhatloi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
376781 21/12/2017 21:49:04 anhvanace USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
376496 20/12/2017 14:38:21 ThaiTPK59 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
376302 18/12/2017 21:42:20 theninja USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
376209 18/12/2017 11:12:32 nguyenvandanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
376173 18/12/2017 08:57:33 Kotori USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376166 18/12/2017 08:53:18 2005tung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
376164 18/12/2017 08:52:20 balancebreaker2123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376163 18/12/2017 08:51:20 amonyous USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
376162 18/12/2017 08:50:31 trankien7a3tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
376159 18/12/2017 08:49:41 hoainam2222005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
376154 18/12/2017 08:48:16 Azusaki USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376152 18/12/2017 08:47:33 phươnganh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376147 18/12/2017 08:45:56 tuandeptrai125678349 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376144 18/12/2017 08:45:23 Minhkiu7a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
376143 18/12/2017 08:44:56 20052005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376136 18/12/2017 08:42:21 VuNguyenHongPhong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
376135 18/12/2017 08:41:55 Ngocbong_7a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
376134 18/12/2017 08:41:54 hoainam2222005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
376133 18/12/2017 08:41:50 buterfly USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
376130 18/12/2017 08:41:05 Nguyenkhoi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
376128 18/12/2017 08:40:58 hoainam2222005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
376125 18/12/2017 08:40:11 20052005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
376123 18/12/2017 08:39:27 thinh2242005lop7A3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
376122 18/12/2017 08:39:21 thanhha7a3TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
376116 18/12/2017 08:36:31 nguyenminhcongly USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
376115 18/12/2017 08:36:23 vuvietha USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2400 KB
376113 18/12/2017 08:34:37 ngocloly USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
376111 18/12/2017 08:22:34 20052005 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
375967 17/12/2017 17:44:49 neddie USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
375953 17/12/2017 16:41:15 vandai61 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
375913 17/12/2017 13:09:19 huynhvubaonhan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
375510 15/12/2017 20:19:27 VTTNTTT USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375383 15/12/2017 15:28:03 hoi_lam_gi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
375233 15/12/2017 11:01:05 tenda1234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374716 14/12/2017 01:24:25 vhung9xvp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
374488 13/12/2017 14:02:26 votrunghieu9a2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
374423 13/12/2017 07:33:13 changlangtu97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
374410 13/12/2017 05:49:52 iiiiiii125478 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
374265 12/12/2017 17:43:03 khoinguyentdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2076 KB
374256 12/12/2017 16:50:31 thanthien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1996 KB
374016 11/12/2017 15:09:53 testPython USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1448 KB
373783 10/12/2017 20:25:48 longvt24 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
373712 10/12/2017 15:00:51 duongnambxvp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
373629 10/12/2017 09:37:53 nguyenthuyh14 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
373389 09/12/2017 09:11:00 loc1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
373319 08/12/2017 21:12:07 hiruma2001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
373252 08/12/2017 17:07:52 hunga1k15 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 187 ms 17756 KB
372981 08/12/2017 03:45:13 choitankde22 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372865 07/12/2017 17:12:10 yangbin0916 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
372657 06/12/2017 21:42:26 dinhmanh99 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
372647 06/12/2017 21:35:28 haitran3110 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372459 06/12/2017 11:45:16 dinhlucky USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
372457 06/12/2017 11:43:15 dinhlucky USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
372311 05/12/2017 22:21:49 dungdq2002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371860 04/12/2017 21:44:46 ddthanh17pfiev USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
371510 04/12/2017 11:41:54 kiemnguoiy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
371236 04/12/2017 01:36:37 PearlHo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370989 03/12/2017 19:35:20 orimashaky USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
370700 03/12/2017 08:04:54 hoangnguyenhk14cqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
370042 01/12/2017 16:50:52 tranthanhhai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
369814 01/12/2017 09:47:16 anhthu9327 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369813 01/12/2017 09:47:10 blackclover USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369807 01/12/2017 09:44:17 nguyenthuthuy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369801 01/12/2017 09:41:41 khangvo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369796 01/12/2017 09:40:56 truongthihongvan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369790 01/12/2017 09:37:40 kiethk14cqt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369775 01/12/2017 09:33:14 haiphuongh14 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369760 01/12/2017 09:25:46 thaizeze159 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369750 01/12/2017 09:21:24 lethiquynh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369556 30/11/2017 20:24:27 viclu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
369506 30/11/2017 17:36:39 baobao2901 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
369227 30/11/2017 09:45:00 rinl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369223 30/11/2017 09:41:44 truongthihongvan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369222 30/11/2017 09:41:08 swagniu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369220 30/11/2017 09:40:39 serayumi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369205 30/11/2017 09:30:16 lethiquynhnhu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369199 30/11/2017 09:28:35 hihihil2010 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369194 30/11/2017 09:27:17 hongthaihk14 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369193 30/11/2017 09:27:03 buithiuyennhi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369188 30/11/2017 09:23:06 111 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369183 30/11/2017 09:20:27 mapasster USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369178 30/11/2017 09:18:44 bao023 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
368907 29/11/2017 16:38:49 khoa0308 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
368797 29/11/2017 13:52:00 MrRobot USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
368622 28/11/2017 23:21:35 trungpro531998 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
368237 28/11/2017 13:44:24 popiga4321 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
366359 26/11/2017 14:19:46 nguyenquechi123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
366275 26/11/2017 08:59:53 quyenmmai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
366116 25/11/2017 21:47:33 namtao97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
366098 25/11/2017 21:24:23 lkdn3t_python USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
365952 25/11/2017 15:53:06 khoinguyentdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
365765 25/11/2017 00:05:29 khoa0308 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
365549 24/11/2017 19:16:34 hdv250202 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
365412 24/11/2017 15:13:40 tuanhbt133 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
365281 24/11/2017 14:19:36 taminhquanno21 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
364717 23/11/2017 12:13:03 trainolp2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364557 23/11/2017 01:11:49 phuocanh1625 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364019 22/11/2017 09:13:23 phambichngoclamson2002 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
363817 21/11/2017 21:11:45 NMTJ4F USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
363405 21/11/2017 00:07:17 WhileBlack USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
363026 20/11/2017 10:37:44 dnhung1997 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362751 19/11/2017 15:17:55 SmithWinter USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362527 18/11/2017 22:22:57 Sakura USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362348 18/11/2017 15:04:05 tung_beo_beo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
362345 18/11/2017 15:03:07 huy_hvt2004 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
362331 18/11/2017 14:49:20 1buoitantruong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
362329 18/11/2017 14:49:14 hoanglongbpt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
362021 17/11/2017 21:40:42 vuthehuyht USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
361616 17/11/2017 08:58:26 quocnguyen USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
361412 16/11/2017 20:13:36 thaibabao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
360342 15/11/2017 11:01:08 vtthanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
360292 15/11/2017 09:44:11 dinhthanhnga06 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
360123 14/11/2017 21:32:32 vinhntndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360096 14/11/2017 21:19:47 minhhienpb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
360068 14/11/2017 20:26:25 TanTruc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
359879 14/11/2017 15:35:19 Truongthienloc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
359289 13/11/2017 21:25:22 badaocm234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
358344 12/11/2017 17:43:06 quan8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
358323 12/11/2017 17:03:21 kien1234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
358183 12/11/2017 11:42:49 minhth_1412 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357568 11/11/2017 13:48:57 Venus USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357038 10/11/2017 15:35:49 Phandat16 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
356765 10/11/2017 09:44:21 khoinguyentdmu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356125 09/11/2017 14:46:03 minhtdn8a3 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
355865 09/11/2017 08:22:21 bachhuyhung20102001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
354614 07/11/2017 15:51:34 thao1234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
353956 06/11/2017 20:15:13 vinhntndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353584 06/11/2017 14:20:50 thanh123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
353054 05/11/2017 15:58:04 nghialuffy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353039 05/11/2017 14:59:00 dannhuhao USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352881 05/11/2017 09:32:43 viptomsu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
352756 04/11/2017 23:09:13 nguyenchicuong USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
352714 04/11/2017 22:18:25 honghoa2k2z USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352562 04/11/2017 19:55:56 transonb USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
352503 04/11/2017 17:30:00 Phuongthaond USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
352357 04/11/2017 14:38:27 Love4T144 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
352335 04/11/2017 14:20:55 minh3chap USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 0 ms 1540 KB
352209 04/11/2017 10:08:02 thanhchuongitc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
351833 03/11/2017 15:00:16 huukhoa2608 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2372 KB
351614 03/11/2017 00:49:21 thiend17pm03_dhtdm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351227 02/11/2017 17:34:14 nganyhilow USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
350831 02/11/2017 12:50:33 doctorifour USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
350530 01/11/2017 21:50:18 minhno2000_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
350180 01/11/2017 15:31:13 2221115541 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 46 ms 1556 KB
350130 01/11/2017 14:28:33 haxuantoan98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349662 31/10/2017 21:56:11 Linh_Moi_T32 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349619 31/10/2017 21:25:11 AB_Z USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349585 31/10/2017 21:02:59 kakaka USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349014 31/10/2017 02:14:45 traitimng1812 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348995 31/10/2017 00:59:09 ttdpro98 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348909 30/10/2017 23:04:11 thutrang8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
348854 30/10/2017 22:28:37 quan8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348809 30/10/2017 22:09:07 manh8a3tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
348792 30/10/2017 21:56:48 ManhDung8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
348784 30/10/2017 21:54:45 tuananhtdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
348775 30/10/2017 21:51:41 ManhDung8a3_TDN USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
348761 30/10/2017 21:48:35 ha8a3tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348723 30/10/2017 21:33:13 quang8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348715 30/10/2017 21:29:22 Tuan8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
348696 30/10/2017 21:22:37 nam8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
348623 30/10/2017 20:53:15 hung8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
348622 30/10/2017 20:52:42 kimngan8a3_tdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
348575 30/10/2017 20:28:45 lucdaoquanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348574 30/10/2017 20:28:42 tenda1234 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348569 30/10/2017 20:26:57 thelightvn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348554 30/10/2017 20:17:39 hai8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
348550 30/10/2017 20:16:30 qđạttdn2017 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
348494 30/10/2017 18:30:18 kuoi2502 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348493 30/10/2017 18:29:12 kuoi2502 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms