Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738278 29/03/2020 21:54:17 Love VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
738238 29/03/2020 21:14:47 Love VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
733407 16/03/2020 08:48:02 tuantaitungo123 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
724250 22/02/2020 20:31:11 winterrr VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
723738 21/02/2020 19:32:05 laitrung VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
721411 17/02/2020 11:29:34 Fidisk VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
708309 21/01/2020 20:56:52 HackerMan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
705607 16/01/2020 09:28:45 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
689888 17/12/2019 17:16:00 haiprot1 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
689868 17/12/2019 16:49:54 trananhprince VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682085 29/11/2019 09:19:31 ntoan199 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
666657 01/11/2019 16:40:17 luongtai VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
664549 28/10/2019 20:43:36 maihuuton987 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
659830 19/10/2019 22:01:45 queanh0220 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656217 11/10/2019 22:07:11 nguyentrantien2002 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
654330 09/10/2019 13:42:54 namlawng123 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
647354 28/09/2019 08:55:08 lethienquan28052006 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
646460 26/09/2019 15:45:06 pmt VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
635424 09/09/2019 21:02:30 taminhquanno21 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
632656 05/09/2019 13:33:15 lethanhlong VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
625017 22/08/2019 10:09:53 thuy_quynh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
623539 18/08/2019 16:18:12 baobao07 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
620445 13/08/2019 16:04:29 nhatanh10102005 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
620410 13/08/2019 15:21:53 khanhkjhave VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
619518 10/08/2019 21:14:36 quanghuy123 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
619517 10/08/2019 21:12:27 canhtoannct VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
615228 01/08/2019 23:52:46 trandat VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
613450 30/07/2019 00:19:45 trieutanhung93 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
601612 01/07/2019 10:50:58 TIN10_VUTRINHHOANG VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
601429 30/06/2019 18:08:26 neos VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
596845 22/06/2019 10:43:37 huatho131 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
594944 18/06/2019 14:19:10 ct390 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
594588 17/06/2019 23:30:18 leviettttnh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
591180 08/06/2019 17:21:02 masteroffood VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
568121 01/04/2019 23:33:10 BoB VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
564539 25/03/2019 00:16:11 cyb3 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
563723 22/03/2019 21:18:12 ffrederick VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
559651 13/03/2019 14:30:52 ngocminhta VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
550088 22/02/2019 20:56:49 MR_Asshole VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
544303 08/02/2019 23:54:25 phuongnhi_tran_1206 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
539262 22/01/2019 14:08:17 nguyenvantien0903 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
531335 05/01/2019 22:18:44 thanhtuthcsyenlac VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
531318 05/01/2019 22:04:09 phongpcbyl VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
525030 07/12/2018 20:02:10 minhhaiyl132 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
519941 26/11/2018 15:08:35 xhuy1803 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
518318 23/11/2018 16:07:18 chinhhi VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
516574 21/11/2018 00:05:51 dtskeosua VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
512392 15/11/2018 12:13:35 anhvippro123z VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
508906 10/11/2018 17:55:24 cotyey VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Java 8 Accepted 125 ms 1356 KB
507820 08/11/2018 21:37:01 hitu07 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
506692 07/11/2018 11:45:43 tqh0806 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
504595 04/11/2018 18:17:24 vanan9205 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
504588 04/11/2018 18:12:46 vanan9205 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
504285 03/11/2018 21:50:04 lehoang VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
497238 24/10/2018 22:36:58 hungduytdn7a3 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
491844 17/10/2018 20:39:58 chuotvip VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
490490 16/10/2018 09:11:17 nguyenledinh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487544 12/10/2018 15:27:22 xikhud VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1608 KB
483066 08/10/2018 10:41:16 pro113ti VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475009 27/09/2018 17:18:25 DeBruyne VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474288 26/09/2018 14:59:18 vikhangcqt171 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
472622 23/09/2018 23:00:29 huynhthanhtan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
465697 13/09/2018 08:44:29 duong2 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
465696 13/09/2018 08:43:21 duong2 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
464997 11/09/2018 22:58:56 LongÇhampion VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
463488 09/09/2018 21:03:04 ngocthien VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
462147 07/09/2018 21:50:40 Minatokaze VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
461839 07/09/2018 14:15:12 long_thathu VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
457334 30/08/2018 07:36:56 HHHHHHHH VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
455957 26/08/2018 21:46:04 duong2 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
440891 13/07/2018 19:59:09 hoangthuc701 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
424884 14/05/2018 21:04:04 dungdq2002 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
421043 24/04/2018 22:36:48 vuong VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
415367 10/04/2018 05:18:47 vinhntndu VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2072 KB
414013 06/04/2018 14:16:35 hoi_lam_gi VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
413335 04/04/2018 22:00:04 dangkhoa_pascal VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
410293 28/03/2018 08:23:26 tinhochbt VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1968 KB
410270 28/03/2018 07:56:02 letanminhtoan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
405247 15/03/2018 09:07:07 Phenomenal1 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
401945 09/03/2018 00:02:23 abcxyz3009 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
395738 11/02/2018 15:52:46 GấuBéoIT VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
395737 11/02/2018 15:04:12 nakrothpro VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
395551 10/02/2018 09:41:16 truongcoi2001 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
391695 27/01/2018 11:57:17 duongbp1990 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
384883 12/01/2018 13:45:23 0000000000 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
383221 08/01/2018 18:47:25 huy9a1 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2560 KB
372031 05/12/2017 10:39:13 iostream VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
368415 28/11/2017 19:16:54 tranquockhanh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
366819 27/11/2017 10:23:27 huyvuhp VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
363450 21/11/2017 07:11:11 Duong8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
362195 18/11/2017 10:10:11 NMPACM VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361935 17/11/2017 17:22:38 tranminh183 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
361344 16/11/2017 16:21:18 hieu8a3_tdn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
361340 16/11/2017 16:17:56 KTPLinh8A3_TĐN2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
361331 16/11/2017 16:13:41 kimngan8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361327 16/11/2017 16:11:03 ManhDung8a3_TDN VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
361318 16/11/2017 16:07:08 nam8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
361316 16/11/2017 16:06:28 hai8a3_tdn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
361315 16/11/2017 16:05:29 huydat_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
361126 16/11/2017 13:11:00 tung_8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360863 15/11/2017 22:22:36 Viet8a3tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
359662 14/11/2017 14:31:26 freepascal VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
359451 14/11/2017 07:11:11 minhtdn8a3 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
359352 13/11/2017 22:31:36 tuananhtdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
358840 13/11/2017 13:25:56 kakaka VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
358517 12/11/2017 21:20:57 cong8a3tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
357407 10/11/2017 23:40:03 Leo_Messi_96 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
357401 10/11/2017 23:25:15 mrlihd VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357358 10/11/2017 22:26:19 thelightvn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
357220 10/11/2017 20:23:38 tenda1234 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357153 10/11/2017 17:49:53 lucdaoquanh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
357070 10/11/2017 15:54:54 ducppa VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356457 09/11/2017 20:51:38 tenda1234 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356414 09/11/2017 20:32:12 khanhsaker97 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356350 09/11/2017 19:24:35 Linh_Moi_T32 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356348 09/11/2017 19:22:36 dnhung1997 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
356094 09/11/2017 14:36:55 duc8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
356060 09/11/2017 14:16:51 nguyentuan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 0 ms 1192 KB
356052 09/11/2017 14:08:29 hoa8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
356030 09/11/2017 14:01:37 SHieu8a3TDN2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
356008 09/11/2017 12:08:09 nam8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
355751 08/11/2017 21:54:20 hung8a3_tdn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
355675 08/11/2017 21:20:58 trunghieu8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
354961 07/11/2017 22:23:27 manh8a3tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
354791 07/11/2017 20:36:33 masterv VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354296 07/11/2017 06:08:28 hoa8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
354170 06/11/2017 22:18:44 nam8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
354161 06/11/2017 22:11:17 MinhChau_A3_TDN_2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
354159 06/11/2017 22:09:42 phamhuy8a3_tdn2017 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
352710 04/11/2017 22:13:58 tranthanhhai VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352704 04/11/2017 22:03:36 FujiVN VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352703 04/11/2017 22:01:03 FujiVN VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
343754 24/10/2017 09:46:15 ngonamduonghl VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
339123 17/10/2017 21:53:40 21cm VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
333596 10/10/2017 21:41:47 sonnguyen0612 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
329796 06/10/2017 10:22:08 awatjkim VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
329754 06/10/2017 08:51:45 nkduc VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
315985 12/09/2017 15:31:34 dothanh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
315547 11/09/2017 16:27:56 anhbannho147vn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314486 09/09/2017 10:15:44 anh76qn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
310343 28/08/2017 22:52:36 HackerRank VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
306712 18/08/2017 21:59:20 Tu2112003 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
305463 16/08/2017 12:55:42 Nhokkz VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
293117 06/07/2017 17:13:44 dangquangthang0001 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
284948 02/06/2017 13:27:37 enddinglove VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
269562 10/04/2017 18:59:21 lehlanha VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
269551 10/04/2017 18:37:10 SPJ VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
266575 03/04/2017 19:09:24 tuan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
266573 03/04/2017 19:06:21 tuan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
263369 26/03/2017 09:44:52 duongcscx VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
251148 22/02/2017 20:25:26 chaugiang_97 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
247220 14/02/2017 15:01:29 BoB VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
242332 20/01/2017 21:53:03 damsanchv VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
239936 11/01/2017 07:43:18 ARSENAL1886 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
236776 30/12/2016 17:16:40 Demo2000 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
232339 14/12/2016 17:12:04 4everkaka VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 760 KB
229883 07/12/2016 16:32:58 duongankhuong VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
226521 29/11/2016 07:42:59 phamvankhanh1516 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
225337 26/11/2016 21:42:00 hungdhv97 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
224933 26/11/2016 10:26:03 Hieu_sqtt VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
224929 26/11/2016 10:25:19 Hieu_sqtt VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
222965 23/11/2016 19:31:44 tmanh17 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
217649 15/11/2016 15:09:55 LHP VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
217509 15/11/2016 11:49:36 pipipham VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1620 KB
214951 11/11/2016 19:55:57 truongtv28 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
214904 11/11/2016 17:53:04 nhuquynh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
209797 02/11/2016 20:12:48 khoinguyentdmu VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
209673 02/11/2016 17:26:06 tuan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
206862 28/10/2016 22:54:20 qtuan140101 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
204813 26/10/2016 01:35:29 anhpro96 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
204649 25/10/2016 22:14:39 dqhn123 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
192984 11/10/2016 10:36:15 CUTI VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
185022 30/09/2016 00:05:41 phungvitrung VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
185002 29/09/2016 23:07:04 hoangducsmagic VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
184992 29/09/2016 22:43:38 minhtienst135 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
183965 28/09/2016 14:27:55 qqq VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
183684 27/09/2016 20:44:04 nguyennhan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
182957 26/09/2016 21:04:11 vophuanpig VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
182956 26/09/2016 21:03:28 vophuanpig VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
180869 22/09/2016 16:20:34 HoangHungKT23 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
179785 20/09/2016 22:07:19 dahaodl VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 218 ms 56816 KB
179721 20/09/2016 21:10:19 caothesan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
173032 10/09/2016 14:02:46 leducthinh0409 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
171986 08/09/2016 20:36:22 HUT_Manh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171598 08/09/2016 11:26:09 hutvinh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164403 22/08/2016 17:24:08 nghethuat102 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
149285 01/07/2016 22:17:00 try VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
142535 08/06/2016 22:31:10 Tom VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
137611 24/05/2016 23:58:25 khangtran VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1012 KB
134152 30/04/2016 15:35:52 TQT VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
129861 07/04/2016 18:25:50 thanhday132 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
122789 02/03/2016 19:41:50 quancr258 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
122159 27/02/2016 20:23:36 dqhungdl VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
118810 11/02/2016 20:43:13 hanhlv270597 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
112203 14/01/2016 22:36:27 psucoder VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
111351 09/01/2016 21:53:31 dung VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
105838 13/12/2015 16:15:34 minhthuan274 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104643 08/12/2015 18:39:26 stepde15 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
101233 05/12/2015 08:46:50 dhenry VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
100586 02/12/2015 19:55:37 thuyduyennguyen VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
98012 23/11/2015 12:29:59 bachnxepu VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
95387 19/11/2015 20:47:26 kimtuyentran VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
95267 19/11/2015 15:40:38 lhchuong VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
92911 15/11/2015 10:42:52 nguyenhoatien1996 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
84277 27/10/2015 21:43:45 lecong VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
84271 27/10/2015 21:36:37 ThienCoder VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
82038 22/10/2015 21:05:15 Khoidaik VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
81245 21/10/2015 15:54:03 toan411998 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
81016 20/10/2015 20:35:10 borntodie VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
80780 20/10/2015 09:27:10 UiM VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
78779 14/10/2015 23:59:34 wInD_MtA VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
78115 12/10/2015 20:48:10 angelo VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
78095 12/10/2015 20:01:12 anhvu_cbl VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
77686 11/10/2015 12:09:07 nvthanh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 796 KB
77629 11/10/2015 08:35:19 Hoanghlt VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
77610 11/10/2015 00:20:33 o0985950397 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
76589 08/10/2015 20:13:44 h3white VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
76570 08/10/2015 19:37:24 NgocHaiHITC VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
76568 08/10/2015 19:30:52 Barbarian VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 0 ms 848 KB
75089 05/10/2015 23:07:29 Luffyta VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
69257 28/09/2015 13:39:07 mrtan_lovelife VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63984 16/09/2015 09:52:50 MTAZero VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
63174 13/09/2015 21:43:41 phuleethanh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
53571 15/08/2015 20:46:56 npltv VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
50995 12/08/2015 14:50:01 middlest VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
48683 24/07/2015 07:49:58 nguyenhoatien1996 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 972 KB
47446 17/07/2015 20:26:42 chitam117119 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
43068 23/06/2015 22:09:09 mikelhpdatke VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
39720 09/06/2015 23:05:41 ngan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Python 3 Accepted 78 ms 6052 KB
38858 01/06/2015 15:59:44 nguyenmanhthien VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
35816 16/05/2015 12:17:43 farmerboy VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
24431 23/03/2015 21:35:43 lightkuriboh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
24405 23/03/2015 20:46:45 kieuquocdat123 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
13206 24/02/2015 10:55:47 conglinh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8553 11/01/2015 00:57:41 nxphuc VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
7184 16/12/2014 18:47:24 MeigyokuThmn VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
3909 08/11/2014 21:03:00 thienphuc VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3122 27/10/2014 10:30:40 nptn90 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
2785 24/10/2014 18:04:48 phamhuuthien VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
2111 17/10/2014 17:24:25 NhatHoang VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2030 16/10/2014 19:59:54 haituanth2 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
1943 16/10/2014 01:49:30 coldmoon VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
1931 16/10/2014 00:05:39 phuchoahodo VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
1315 10/10/2014 11:31:52 thanhCode VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
1314 10/10/2014 11:24:44 voquocthang VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
1276 09/10/2014 23:20:04 ductam VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
Back to Top