Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741182 07/04/2020 10:29:43 codetokyo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
740394 04/04/2020 18:59:52 hoang2kne DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
739717 03/04/2020 09:09:37 phamanchi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739712 03/04/2020 09:07:35 python_train DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 78 ms 4352 KB
738387 30/03/2020 11:10:09 byvf DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737477 27/03/2020 08:59:27 nghiepradeon DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
736888 25/03/2020 06:59:07 thienhi09092019 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
736398 23/03/2020 14:42:57 Pigpy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
735443 20/03/2020 10:55:36 sunarrior DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
733222 15/03/2020 10:32:52 knam4202 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
731877 13/03/2020 14:52:23 phuonganh257 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
731675 12/03/2020 17:03:57 drlamlqd9 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
731466 12/03/2020 10:51:09 tienloc_dz DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
730672 09/03/2020 20:46:38 vhskillpro2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 109 ms 6512 KB
730581 09/03/2020 15:45:21 khai2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
730450 08/03/2020 23:18:28 daohuulong2020 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
730326 08/03/2020 14:54:45 manhblue DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
729939 07/03/2020 10:07:50 minh12131415 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729353 05/03/2020 21:17:24 binh123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
729334 05/03/2020 20:59:10 zest135 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
729260 05/03/2020 20:02:47 phantom906 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
729208 05/03/2020 17:19:22 naeco DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
728909 04/03/2020 23:04:22 hokage1201 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
728647 04/03/2020 10:48:14 hieuishere DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728582 04/03/2020 08:34:33 AngusX DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
728581 04/03/2020 08:34:09 AngusX DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
728579 04/03/2020 08:33:14 AngusX DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
728049 02/03/2020 21:16:30 longlunglinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
727670 01/03/2020 21:17:26 ChuHien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1120 KB
727326 29/02/2020 20:12:55 pkconan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
727014 28/02/2020 18:11:18 traitorakali DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
726812 28/02/2020 08:43:51 hienluongkl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726753 27/02/2020 23:15:57 baotruc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
726603 27/02/2020 20:42:58 manhender DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
726239 26/02/2020 22:23:09 lamgiahung112 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
725511 25/02/2020 11:54:25 Kduy9180 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
725493 25/02/2020 10:44:57 kassivender DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
725163 24/02/2020 16:48:43 nguyenminhhiengoku DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
725155 24/02/2020 16:30:09 nguyenan0808 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
724521 23/02/2020 13:41:11 phucvan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
722692 19/02/2020 15:27:10 Sang7a4gpc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
722549 19/02/2020 11:20:30 damminhquan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 748 KB
722484 19/02/2020 10:23:28 tuananh1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721989 18/02/2020 10:49:49 uyen187 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
721909 18/02/2020 08:01:54 BananaOnTheTree DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
721840 17/02/2020 21:31:12 vodenta9th2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
721425 17/02/2020 11:46:19 bbccpad DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
720989 16/02/2020 12:46:45 hoa1705 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
720882 16/02/2020 08:56:24 linhngao121212 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
720854 16/02/2020 00:12:36 huynhphannhatvy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
720838 15/02/2020 22:55:49 BurlySamurai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
720807 15/02/2020 22:12:43 mystar0806 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
720805 15/02/2020 22:10:51 mystar0806 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
720668 15/02/2020 19:14:14 phamchibinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
720453 15/02/2020 14:34:36 drloc2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
718970 12/02/2020 09:34:09 congbinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
718499 11/02/2020 13:45:03 JoySluxirt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
717868 10/02/2020 15:10:04 quanit2k4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
717591 09/02/2020 21:42:17 888888888 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
717405 09/02/2020 15:48:41 hlsclan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 17488 KB
717118 08/02/2020 21:29:57 Love DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717111 08/02/2020 21:08:28 Love DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
716990 08/02/2020 17:17:59 thangloi2209 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
716643 08/02/2020 08:42:31 long020506 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
716165 07/02/2020 11:21:16 nguyenthehop DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
713601 02/02/2020 20:34:10 minhlam7a2gpc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
713478 02/02/2020 16:10:16 0376637474 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
713309 02/02/2020 10:09:25 quynhdao271 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
712822 01/02/2020 08:05:03 kimcuong_tvn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
712821 01/02/2020 08:04:37 tienloc_tvn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
712499 31/01/2020 13:26:38 kimngan_tvn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712469 31/01/2020 11:56:04 anhtu0902 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
711987 30/01/2020 14:33:31 dangthithuyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
710996 29/01/2020 22:29:14 anbuicv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
710462 28/01/2020 13:48:38 myxnguyen894 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710379 27/01/2020 22:51:15 shiraishi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
710342 27/01/2020 21:02:47 hoangle134134 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
710317 27/01/2020 20:02:15 Dan_De_Nui DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
709436 24/01/2020 00:16:12 bku_lapis DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
709435 24/01/2020 00:15:28 nsndpgno DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709372 23/01/2020 22:43:48 pdh2k6 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
709325 23/01/2020 21:58:03 khongcoten002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
708712 22/01/2020 14:07:52 hello5423 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
707920 21/01/2020 09:12:58 phanngocquyet DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
707713 20/01/2020 20:22:20 kenubo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
706847 18/01/2020 17:35:25 HackerMan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
706327 17/01/2020 19:34:27 mashiro9933 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
705962 16/01/2020 21:46:37 nhmt1504 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
705945 16/01/2020 21:29:31 rivenkiet DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
705869 16/01/2020 19:05:27 LimeSheep DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
705821 16/01/2020 18:03:06 suxzat DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
705060 15/01/2020 12:21:31 haupas DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
704861 14/01/2020 21:33:07 chicong44 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
704111 13/01/2020 13:53:18 tuan1642001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702721 11/01/2020 09:54:51 viocuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702553 10/01/2020 22:16:17 cowduyhai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
702186 10/01/2020 13:45:24 hohien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
702025 10/01/2020 09:40:08 khanhld DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701937 10/01/2020 07:38:38 dantri DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
701906 10/01/2020 01:45:24 watanabe2804 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
700781 08/01/2020 13:23:20 Tuantienti DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
700245 07/01/2020 15:13:17 ntphong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
699713 07/01/2020 00:15:47 ntphong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
699630 06/01/2020 23:33:17 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
699549 06/01/2020 22:45:49 ntphong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
699497 06/01/2020 22:07:04 khanhnhat123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
698528 05/01/2020 15:36:47 0343249261 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
697789 04/01/2020 14:20:52 buitaloc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
697221 03/01/2020 16:23:55 fh2512 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
697124 03/01/2020 15:14:36 novaphoenix DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
697061 03/01/2020 14:38:54 Aftery DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
696988 03/01/2020 13:01:36 anhkhoa09032004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
696786 03/01/2020 02:47:20 0842020263 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
696647 02/01/2020 22:01:52 tranminhprvt01 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
696534 02/01/2020 19:45:36 tahoangquan2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
695817 01/01/2020 14:27:19 tranbac1128 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695807 01/01/2020 13:58:23 hokhanhduy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
695732 01/01/2020 01:40:30 nguyenduythanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
695638 31/12/2019 21:07:26 Phanvythien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
695559 31/12/2019 19:00:22 nnbxxx DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695447 31/12/2019 14:58:32 7 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
695423 31/12/2019 14:20:52 metide DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695246 30/12/2019 23:55:07 hitu1711 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
695148 30/12/2019 21:46:03 luxabu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
694610 29/12/2019 13:33:12 Trung13102000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
694566 29/12/2019 07:49:40 ngominhduc006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
694387 28/12/2019 16:30:04 personal2233 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
694280 28/12/2019 11:42:09 dvmduc_k36_chv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
693356 26/12/2019 08:19:48 stkirito74 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
692694 24/12/2019 14:59:52 maiphuonghuy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
692050 22/12/2019 22:59:36 minhquandinhcao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
691893 22/12/2019 15:43:11 nxphuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
691734 21/12/2019 20:34:12 Lucifer DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
691526 21/12/2019 13:54:53 ishokusogiria DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
690849 19/12/2019 17:41:37 nghia3092001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689826 17/12/2019 16:08:46 sendmylove123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689815 17/12/2019 15:59:52 haidang172005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
689396 16/12/2019 20:33:16 chuonghc2512 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
689385 16/12/2019 20:16:34 hopnguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
689353 16/12/2019 19:36:13 vuthingocyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
689340 16/12/2019 19:20:24 duyluan3110 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
687819 13/12/2019 00:54:09 cuong7 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
687506 12/12/2019 14:45:59 Nhi23072002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
687366 12/12/2019 07:49:19 phongnguyenxuan229 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
687329 11/12/2019 23:28:27 thienminh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
687190 11/12/2019 17:29:10 hoangmanh123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686150 08/12/2019 17:52:16 prgrmanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686097 08/12/2019 13:43:50 minhtuan30306 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685997 07/12/2019 22:14:13 chenlinong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685401 06/12/2019 09:21:50 hieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 17628 KB
685330 05/12/2019 22:13:58 conlocdaifa DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685248 05/12/2019 20:17:58 Firstsight2709 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685162 05/12/2019 16:28:24 huonggiang2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
685157 05/12/2019 16:17:49 quocviet2001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
685153 05/12/2019 16:14:02 lephuongthanh963 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
685082 05/12/2019 15:11:31 toiladuc_1012_HSGS DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
684830 04/12/2019 22:51:22 kanjiake DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684579 04/12/2019 14:43:14 duc04122004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684054 02/12/2019 22:01:41 tranminhquandz1999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682886 30/11/2019 13:41:29 ngongoc071 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
682844 30/11/2019 11:01:11 phucduy1509 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
682058 29/11/2019 08:25:50 bomlalung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 29588 KB
681775 28/11/2019 17:40:51 khanhtron03 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681605 28/11/2019 15:02:05 whoisthatguy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
681169 27/11/2019 20:19:55 Dothanhtai2006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
681066 27/11/2019 16:28:21 asd19900zo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
680559 26/11/2019 18:41:23 doanbahung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
680123 25/11/2019 21:08:57 naruto270504 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678804 23/11/2019 07:59:27 gicungduochet DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
678554 22/11/2019 19:59:54 CodeWar37 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678299 22/11/2019 10:47:53 tuandz137 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
676581 20/11/2019 15:39:49 kiki1999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676227 19/11/2019 19:51:36 FL_ADC DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
676197 19/11/2019 18:12:47 sinhhungccl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
676074 19/11/2019 14:14:46 duc18032006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
676072 19/11/2019 14:14:10 ltd9a4gpc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
675786 18/11/2019 21:34:08 anhlapro260398 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
675704 18/11/2019 18:36:20 Trí123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675470 18/11/2019 10:07:47 phatbs3011 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675071 17/11/2019 16:18:01 nguyenthanhngan2412005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
674767 16/11/2019 22:25:41 dinhhuuduc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
672759 12/11/2019 20:37:09 phantom906 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
671618 10/11/2019 12:40:42 levanthao10tin DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
671419 09/11/2019 19:06:13 rongvuahoangkim DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
671398 09/11/2019 17:12:46 pingponggame DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
671213 09/11/2019 12:40:24 HaiPip DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
670830 08/11/2019 20:29:51 admin2009 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
670454 08/11/2019 01:14:08 thanhthien79 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
670199 07/11/2019 19:25:30 kuztio DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
670193 07/11/2019 19:20:44 VoAnhPhu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
670189 07/11/2019 19:07:09 bkk0711 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 93 ms 5812 KB
670184 07/11/2019 18:56:07 kiettram DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669992 07/11/2019 14:03:30 huytool DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
669717 06/11/2019 21:26:28 loghai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
668930 05/11/2019 17:22:24 hoang2k5 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
668929 05/11/2019 17:20:07 trung09072004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
666654 01/11/2019 16:35:41 letrunghieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
666209 31/10/2019 20:37:36 NQT1998 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666203 31/10/2019 20:32:44 Master_creww DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
666118 31/10/2019 19:05:22 dangtiendung1201 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665957 31/10/2019 14:34:54 khanhdong0210 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665890 31/10/2019 11:22:28 RH07 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
665727 30/10/2019 22:53:26 camnguyenmeow DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665587 30/10/2019 20:43:39 RedDevilss2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
665448 30/10/2019 19:16:38 nhatvuhq98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
665008 29/10/2019 19:31:35 CBLtk DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664972 29/10/2019 18:04:44 caocuong1210 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664702 29/10/2019 08:40:20 tuanhung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
664488 28/10/2019 20:11:22 normal5428 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664180 27/10/2019 23:30:09 Malin_CHV DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663730 27/10/2019 09:58:50 tuanio DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 46 ms 6780 KB
663466 26/10/2019 22:00:55 akimbox521 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663329 26/10/2019 18:55:57 vhskillpro DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
663214 26/10/2019 15:38:14 klinh3003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
662840 25/10/2019 20:38:11 1924801040097 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662756 25/10/2019 18:26:03 fvrffrvgf DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662590 25/10/2019 14:23:27 HoaBenKiaSong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662499 25/10/2019 09:08:08 huukhanhk39a DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662152 24/10/2019 15:17:32 minhman727 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662087 24/10/2019 13:54:32 narzarech DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661937 24/10/2019 08:31:55 DươngAnhVũ DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
661912 24/10/2019 08:18:40 phuong2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
661895 24/10/2019 08:11:07 nmhh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661892 24/10/2019 08:10:28 kimjisoo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 820 KB
661888 24/10/2019 08:07:32 MinhBietBay DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
661880 24/10/2019 08:01:00 19521242 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661750 23/10/2019 23:35:38 hitu1919 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
661712 23/10/2019 22:14:59 hitu1911 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
661507 23/10/2019 18:47:56 hitu1902 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661506 23/10/2019 18:46:21 hitu1906 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
661471 23/10/2019 18:21:20 hitu1910 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
661126 22/10/2019 18:05:11 tomohisacchi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660576 21/10/2019 19:53:14 hitu1914 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
660001 20/10/2019 11:17:37 tngh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
659961 20/10/2019 09:53:43 camlaitin DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
659821 19/10/2019 21:54:55 1924801040047 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659727 19/10/2019 18:57:14 NAQ95 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
659312 18/10/2019 15:40:10 trinhtrung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659223 18/10/2019 09:11:32 tammaovt123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
659118 17/10/2019 22:26:18 maihuuton987 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658647 17/10/2019 10:50:20 Douilu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658227 16/10/2019 09:51:19 SIU2018Yasou DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657699 15/10/2019 09:34:41 19521515 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657648 15/10/2019 01:09:09 MaMoi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657582 14/10/2019 21:49:47 hunter2000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
657364 14/10/2019 16:19:00 thecomeback DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
657351 14/10/2019 16:04:47 thiennhan2701 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657035 13/10/2019 18:39:52 hieupham DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
656883 13/10/2019 14:50:52 caotanduc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656230 11/10/2019 22:13:48 nguyentrantien2002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
656190 11/10/2019 21:54:06 lamhn2006123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
655434 10/10/2019 18:27:16 agru DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655293 10/10/2019 14:49:11 12345678910 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
654487 09/10/2019 17:53:46 nguyenthiensadec DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
654245 09/10/2019 10:24:34 ggreen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
652833 07/10/2019 10:44:15 nguyenthanhtinh365 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
652204 06/10/2019 08:22:45 u8btby DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652179 06/10/2019 07:36:50 vuaking125 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
652178 06/10/2019 07:35:12 fcanhayva250 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
652175 06/10/2019 07:32:31 hoangphuc1000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
652081 05/10/2019 22:45:34 manhll DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
650932 04/10/2019 10:28:39 SIU2018CAKHOSOLO DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650375 03/10/2019 15:26:57 hd19022003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650281 03/10/2019 14:30:32 milo123199 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
650277 03/10/2019 14:28:39 milo123199 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
650246 03/10/2019 13:59:43 duongvanson DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
649558 02/10/2019 15:20:23 kevilstark DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
649481 02/10/2019 13:46:35 thuctapsinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
649450 02/10/2019 11:22:57 lamdola DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
649347 02/10/2019 09:26:19 yolo19yolo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
649054 01/10/2019 18:40:43 ghostboy937 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
649049 01/10/2019 18:27:00 1924801030043 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
648930 01/10/2019 15:42:35 ltd9a4gpc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
648696 01/10/2019 08:28:05 chutichday2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
648618 30/09/2019 21:59:58 longdoan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
648170 29/09/2019 20:36:02 minhdung02 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1468 KB
648114 29/09/2019 19:43:01 tuanmapun DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
648090 29/09/2019 17:06:12 ngocdang0602 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647993 29/09/2019 11:38:57 trivonhan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
647894 29/09/2019 09:23:33 anhthcsyl2006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
647011 27/09/2019 17:58:15 tuanppkk DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
646551 26/09/2019 17:59:11 Thuckhue2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646046 25/09/2019 19:44:41 sydeptrai11 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645697 24/09/2019 22:11:09 nguyen2k3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645026 23/09/2019 19:01:47 badaoteemo1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
645018 23/09/2019 18:48:21 dpduy123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
644956 23/09/2019 16:36:35 ntoan199 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644449 22/09/2019 17:04:11 daothaihoang18 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
644388 22/09/2019 15:24:54 congcanhlnq DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
644248 22/09/2019 08:11:37 chuongpham7750 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
644196 21/09/2019 23:39:30 blueshark07 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
644186 21/09/2019 23:26:05 giangbabygo123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
643618 21/09/2019 06:11:52 givmeyrlve DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
643567 20/09/2019 22:30:12 adsjashflaksdjkas DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
643562 20/09/2019 22:21:02 ptcvp121 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
643210 20/09/2019 16:33:14 vipno12tiger DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 15536 KB
643125 20/09/2019 15:04:44 ngocduong09062003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642505 19/09/2019 16:32:00 quoclan99 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642395 19/09/2019 13:30:33 Godloveme DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642131 19/09/2019 08:20:57 BBisthebest DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
641130 17/09/2019 22:50:38 minhtriet2903 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
639876 16/09/2019 15:25:46 hoangtrang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
639692 15/09/2019 23:49:24 0977859215 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639619 15/09/2019 21:24:32 thienkun DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639477 15/09/2019 15:47:17 donghoang2k1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639337 15/09/2019 09:50:17 hoangthai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
639209 14/09/2019 21:54:38 phuoctktkhg DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
639144 14/09/2019 19:32:42 nguyenvinhkhang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639110 14/09/2019 18:33:21 Scheherazade DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
639040 14/09/2019 17:15:21 shuunae DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
638352 13/09/2019 21:44:01 minhquan052003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
638222 13/09/2019 18:41:30 khailq229 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
638018 13/09/2019 15:40:51 lethanhphat2005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637479 12/09/2019 22:58:28 hoanhatle DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
637413 12/09/2019 22:02:23 pthc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
636028 10/09/2019 22:05:56 Lan123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
633854 08/09/2019 13:36:44 cuthaodd DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633777 08/09/2019 06:17:52 Be_happy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
633766 07/09/2019 23:38:50 hien2k4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
633633 07/09/2019 18:56:15 loilon504 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633557 07/09/2019 14:46:46 akamegakill DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
633537 07/09/2019 13:55:27 musubi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633276 06/09/2019 23:20:11 pepesayhi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
633174 06/09/2019 20:38:32 drtue2501 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
633099 06/09/2019 17:59:39 duth DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
632432 04/09/2019 20:26:46 kimjisoo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
632141 04/09/2019 07:14:07 pmt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
632028 03/09/2019 20:56:29 ChuyenVanNQD DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
631807 03/09/2019 08:44:54 kuzuma245 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
631803 03/09/2019 08:02:53 lecongbao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
631597 02/09/2019 19:21:32 19522456 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
631372 01/09/2019 23:00:25 phuquang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
631122 01/09/2019 12:31:59 canhtoannct DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
630864 31/08/2019 18:50:01 bobeothui DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
630861 31/08/2019 18:43:52 pogodi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
629657 28/08/2019 20:49:18 namu10x DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
629376 28/08/2019 10:39:22 trungkienthcsyenlac DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1312 KB
629267 27/08/2019 22:18:48 Anonymousisthebestoftheworld DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
629211 27/08/2019 20:51:57 MinBaoTT DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
629209 27/08/2019 20:47:56 erza DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
629054 27/08/2019 14:35:03 ntnvlog DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
629031 27/08/2019 14:11:33 phamlquangminh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 93 ms 6576 KB
628659 26/08/2019 19:22:03 WhiteTiger DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
628484 26/08/2019 12:16:39 sonpham056 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
628119 25/08/2019 11:08:05 BaoAnh981 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 17632 KB
625144 22/08/2019 12:32:13 thuy_quynh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625009 22/08/2019 10:07:08 unglinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
624537 21/08/2019 10:08:46 hiepthuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
624228 20/08/2019 15:28:42 tiendung2306 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
624165 20/08/2019 11:44:59 blackcat2712 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624007 19/08/2019 22:12:34 ristxnd DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
623699 18/08/2019 23:57:03 khongco DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
623561 18/08/2019 16:51:20 hoang123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
623430 18/08/2019 09:35:19 nguyenthehop DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 15768 KB
623130 17/08/2019 16:25:56 yeuemkhong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
623068 17/08/2019 14:39:37 anime DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
621441 15/08/2019 16:50:22 nguyenhuusangAS DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
620315 13/08/2019 10:33:53 toancva0105 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
619960 12/08/2019 15:18:49 minhthi28 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
619947 12/08/2019 14:28:20 queanh0220 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
619613 11/08/2019 09:51:51 winterrr DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
619611 11/08/2019 09:50:57 winterrr DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
619574 11/08/2019 02:57:45 limpale1234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
619198 10/08/2019 07:57:35 truongkimmai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
618997 09/08/2019 16:09:31 mrle0bda3t DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
618108 08/08/2019 06:44:30 quangminh14 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
617832 07/08/2019 12:45:36 hoangyen27 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
617373 06/08/2019 14:36:18 a520HaLVH DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
616928 05/08/2019 17:56:47 huynhchiton981 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
616250 03/08/2019 23:16:58 caikimdat DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
615565 02/08/2019 15:19:51 vovanmuoi2000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
615450 02/08/2019 13:11:42 thienbaotb DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
615315 02/08/2019 07:57:14 namlawng123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
615297 02/08/2019 05:07:21 baotrancpp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615241 02/08/2019 00:08:54 believer DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
615108 01/08/2019 20:51:36 quochuong2006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
614746 01/08/2019 09:31:31 khanht DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
614616 01/08/2019 08:07:39 maitruc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
614530 31/07/2019 23:14:50 legoyb DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
614345 31/07/2019 18:26:06 samnguyen867 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614337 31/07/2019 18:19:08 khanhtran2201 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 940 KB
614335 31/07/2019 18:14:43 khanhtran2201 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614211 31/07/2019 14:56:41 thien0914033912 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
614196 31/07/2019 14:46:14 luukimhoang2022 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
613293 29/07/2019 19:46:01 Nam20cm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 265 ms 17632 KB
613292 29/07/2019 19:42:13 0941177356 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
612592 28/07/2019 10:59:33 DOTOAN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
612585 28/07/2019 10:46:50 DHKH_HUE_2000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
612565 28/07/2019 10:13:28 ntqh2k2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
612564 28/07/2019 10:12:25 ntqh2k2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
612235 27/07/2019 15:56:14 leson DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
612038 27/07/2019 09:39:44 huuhoangle DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
612036 27/07/2019 09:38:37 huuhoangle DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
611750 26/07/2019 16:38:11 tuansan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611593 26/07/2019 10:37:01 Tatsuya DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
611520 26/07/2019 09:29:04 Akali DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
611353 26/07/2019 06:07:42 munrio123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
611179 25/07/2019 20:54:50 phuongthao02012006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
611169 25/07/2019 20:40:39 ducanhdzdz DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610890 25/07/2019 14:29:15 linh_ttam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 187 ms 17804 KB
610825 25/07/2019 12:03:51 Fidisk DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
610547 24/07/2019 22:05:21 funcolor DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
610159 24/07/2019 10:25:17 nhsnguyenthicamtu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
610147 24/07/2019 10:15:19 khanhmoon DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
610140 24/07/2019 10:08:43 trandat DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
610136 24/07/2019 10:04:09 mynga DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
609352 23/07/2019 00:26:54 truongthinh14 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
609183 22/07/2019 16:57:26 phanthimai123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
609169 22/07/2019 16:39:26 duyendangnam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
609165 22/07/2019 16:35:38 trang000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
609110 22/07/2019 15:53:10 View6S DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
609101 22/07/2019 15:48:38 lethimytien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
609053 22/07/2019 15:21:39 trucmai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
608974 22/07/2019 11:19:21 sheepB1209 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
607900 19/07/2019 15:05:38 lnatuan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
607503 18/07/2019 14:41:06 trantrung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
607103 17/07/2019 17:15:33 nguyenchikhanh159 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
606947 17/07/2019 09:04:57 thaolinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1112 KB
605151 10/07/2019 16:17:34 MinhBomNha DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
604794 09/07/2019 16:51:25 225688093 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
604664 09/07/2019 13:25:26 nguyenkhoip DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604009 07/07/2019 15:57:58 diemqui110105 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
603915 07/07/2019 09:23:15 luatpkvl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
603705 06/07/2019 12:04:24 longzzz2013 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
603370 05/07/2019 11:48:47 ta DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
602699 03/07/2019 17:38:05 khuyentran DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
602634 03/07/2019 16:07:15 Assyrian DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
601427 30/06/2019 17:46:57 neos DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601250 30/06/2019 09:52:34 dangthithanhphuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
600689 28/06/2019 13:22:31 Nhv1133_Tx DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
599017 26/06/2019 22:05:56 nguyenkhoip DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
598908 26/06/2019 17:22:09 quanghuy123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
598880 26/06/2019 16:55:08 tuanphantomyb010 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598291 25/06/2019 11:09:28 mrzin703 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
596461 21/06/2019 15:59:31 emLaNewBie DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
596011 20/06/2019 16:47:29 kienque123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
595947 20/06/2019 15:31:58 lethienquan28052006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
595830 20/06/2019 10:52:24 18T1021208 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
595685 20/06/2019 07:33:59 thanthien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
595619 19/06/2019 22:45:15 thanhdat2605 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
595106 18/06/2019 20:43:58 nguyentruongthuphuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
594964 18/06/2019 14:52:28 hoatmt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
594412 17/06/2019 16:01:29 duongmaiquy2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
594088 16/06/2019 18:43:21 marfus DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
593588 15/06/2019 10:50:51 baobao07 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
593217 14/06/2019 17:13:09 cyrocs258 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
592985 14/06/2019 09:41:29 Lis2il DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
592865 13/06/2019 22:39:38 banhgiaman DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
591987 11/06/2019 09:19:35 knock2810 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
591902 10/06/2019 21:45:18 Monster DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591868 10/06/2019 20:16:43 hoktro DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
591842 10/06/2019 19:17:13 anhnguyenroux DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
591798 10/06/2019 15:39:25 tuandzk111cva DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
591314 09/06/2019 09:43:12 kugaogll1998 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591139 08/06/2019 16:09:33 ngoctit DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
590616 06/06/2019 18:59:54 dothiyenlinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 908 KB
590613 06/06/2019 18:55:29 dothiyenlinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
590390 05/06/2019 22:05:33 ntoanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
589822 04/06/2019 12:07:52 NTUCoderPlusAccount DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
588833 01/06/2019 07:31:07 nguyenhoainam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
588380 30/05/2019 22:04:31 khiem123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
588367 30/05/2019 21:54:20 thaomeo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
588362 30/05/2019 21:50:38 dchy2000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
586701 26/05/2019 10:18:24 trung_hieu_k36_chv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
586300 24/05/2019 22:02:25 tink30nguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
586287 24/05/2019 21:49:02 TIN10_VUTRINHHOANG DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
586117 24/05/2019 09:53:09 lamdtrvl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
585562 22/05/2019 18:50:42 huyvu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 16220 KB
584665 20/05/2019 19:05:42 KayTran DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
583973 18/05/2019 01:20:25 Thanh_Cao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583561 16/05/2019 16:50:52 Seria DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583207 15/05/2019 17:45:37 suneater DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
581745 10/05/2019 10:02:00 nhan2269 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581315 08/05/2019 17:52:30 nguyendenn1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
580927 06/05/2019 20:56:25 phangiabao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
580859 06/05/2019 15:05:23 anhchien123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
580478 04/05/2019 23:54:24 nguyenmih DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
580476 04/05/2019 23:52:34 nguyenmih DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
580371 04/05/2019 20:33:19 tiennl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
579824 03/05/2019 12:10:39 hh1305 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
579364 02/05/2019 13:14:02 abc125 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
579351 02/05/2019 12:22:18 rimuru DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
579191 01/05/2019 17:30:43 Anhhatca72 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
578896 30/04/2019 12:49:19 Newps DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
577937 29/04/2019 14:22:14 ct390 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
577908 29/04/2019 12:16:53 ntuyen_may DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
577888 29/04/2019 10:08:37 kler DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
577836 28/04/2019 23:18:58 khanhnguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
577663 28/04/2019 10:08:51 VanTy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577476 27/04/2019 14:09:15 nguyenquanghieu2000d DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
577338 26/04/2019 23:43:05 tmnduy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577210 26/04/2019 19:21:25 TranHung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
577191 26/04/2019 17:44:40 ngbn112358 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
576846 25/04/2019 21:35:12 nhan05102000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
576844 25/04/2019 21:34:45 havu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
576833 25/04/2019 21:15:39 TranLeNhuQuynh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
576591 24/04/2019 21:31:44 thống DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
576542 24/04/2019 18:57:25 trieungocminh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
575571 20/04/2019 13:27:14 hoaf13 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
575568 20/04/2019 13:01:59 tranhieu12a7 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
574587 17/04/2019 21:02:09 leviettttnh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
574571 17/04/2019 19:58:02 tuananh778999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
573793 16/04/2019 07:55:12 16122001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
573781 16/04/2019 07:39:00 Nhóc_Lùn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
573727 15/04/2019 23:49:45 trieutanhung93 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
572788 13/04/2019 21:52:02 lapphan2908 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
571801 10/04/2019 22:56:17 trung5kvshthlnqk38b DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 952 KB
571571 10/04/2019 15:22:27 12052000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
571301 09/04/2019 18:20:44 KhongBietLam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
570731 08/04/2019 21:34:43 nhingicon123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
570553 08/04/2019 16:31:15 nguyenduchieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
569817 06/04/2019 11:14:28 buu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
569408 05/04/2019 07:50:53 buiminhhangvc2005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
568483 02/04/2019 20:15:58 myduyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
567995 01/04/2019 16:14:27 truongthienlocTH DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1728 KB
567883 01/04/2019 10:18:43 KillMonger DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
567177 30/03/2019 08:24:04 pinyahoo567 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
567052 29/03/2019 21:47:10 thiennhanui DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
566784 29/03/2019 00:11:38 quoctrungitk16nbkqn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566163 28/03/2019 07:55:12 VINH_17_50 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
565116 26/03/2019 18:20:25 trycod3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
565092 26/03/2019 16:47:56 midnight DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
565076 26/03/2019 16:22:54 phanhaidang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
564979 26/03/2019 11:45:26 longdoviet DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
564805 25/03/2019 21:56:50 phongan105 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
564451 24/03/2019 21:54:47 hongphongthp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564257 24/03/2019 13:02:46 hosithao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
563553 22/03/2019 14:59:20 thongsouler DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
563079 21/03/2019 18:13:52 tyty DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
562985 21/03/2019 15:05:25 hodacluc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
562952 21/03/2019 13:24:20 quanquan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
562776 20/03/2019 22:11:01 minhbeta DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
562660 20/03/2019 17:47:51 daothanhloc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
562284 19/03/2019 19:28:04 WyvernP DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
562245 19/03/2019 17:05:52 chienkhamdtv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
561579 17/03/2019 21:13:25 dangptpt_ DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
561083 16/03/2019 14:21:56 ngocminhta DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
561073 16/03/2019 14:00:43 nguyenhau DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
561035 16/03/2019 09:51:29 18120461 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
560633 15/03/2019 09:06:51 tuan3655 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
559825 13/03/2019 20:58:12 XuanPhuc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
559536 13/03/2019 09:26:24 khanhthcsbinhbo9a DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
559338 12/03/2019 21:31:46 tuankhoa2908 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
558648 11/03/2019 21:48:40 Trannhatnam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
557683 10/03/2019 16:37:48 david0403 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1144 KB
557472 09/03/2019 22:49:40 bingo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
557244 09/03/2019 15:08:17 groupB DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
557238 09/03/2019 14:06:18 phuonghoa DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
557146 09/03/2019 08:34:32 toikhongbietlambai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
556868 08/03/2019 15:05:32 kasmile DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
556862 08/03/2019 15:02:53 vuonghuyen2006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
556467 07/03/2019 19:16:20 nhuricute DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
555644 06/03/2019 15:44:10 nguyenthanhnga DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
555148 05/03/2019 15:18:28 anphongpct DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
554521 04/03/2019 07:33:36 h_giaotvn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
553782 02/03/2019 08:58:00 nguyenhuy2k2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
553728 02/03/2019 08:18:31 Reset_For_VOI DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
553706 02/03/2019 08:01:26 kutroll254 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
552806 28/02/2019 16:13:26 doanhtuan137 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
552247 27/02/2019 15:05:22 BanManiac DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 916 KB
552227 27/02/2019 14:27:30 Best DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
551782 26/02/2019 16:04:39 hoangdeptrainhatquadat DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
551654 26/02/2019 13:21:24 masteroffood DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
551616 26/02/2019 11:03:38 Sơna1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
551472 25/02/2019 22:02:26 shoanga2k52 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
550616 24/02/2019 01:12:04 heo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
550425 23/02/2019 16:32:17 Sángolympic DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
550421 23/02/2019 16:29:48 Hàoa1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
549955 22/02/2019 15:30:06 ducminhtrinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
549928 22/02/2019 15:13:47 nguyenvu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
549791 22/02/2019 08:23:36 adeline DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
549464 21/02/2019 15:39:46 dangvtpt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
549096 20/02/2019 21:43:23 0369191689 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
549075 20/02/2019 21:29:35 thiennhb DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
548974 20/02/2019 18:52:47 vanquyvct DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
548962 20/02/2019 18:24:52 hoavinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
548685 19/02/2019 22:43:15 hongduyen29 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
547983 18/02/2019 11:13:04 rsattlpalpha DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
547578 16/02/2019 23:49:02 ngtrkien18 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
547081 15/02/2019 21:31:57 phungduyminh1802 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
546910 15/02/2019 16:49:56 huuduc8igc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
546903 15/02/2019 16:41:57 haminh2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
546902 15/02/2019 16:41:55 ryoushiki DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
546899 15/02/2019 16:39:06 haminh2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1488 KB
546898 15/02/2019 16:38:59 vuong123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
546413 14/02/2019 16:24:33 chinhnd719 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
545797 13/02/2019 04:36:51 myhorizon DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 2168 KB
544973 11/02/2019 12:50:16 VGK_Cr7 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
544461 09/02/2019 19:53:52 Qanh29 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
544064 07/02/2019 23:58:36 hoangducsmagic2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
544014 07/02/2019 20:31:38 hoangdieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
543877 07/02/2019 13:28:07 khanha2k46pbc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
543761 06/02/2019 21:50:53 gacodelam123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
543306 04/02/2019 12:19:21 totanhiep DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
543304 04/02/2019 11:51:43 thedemonstuan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
542758 02/02/2019 21:17:20 NoFace DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
542570 01/02/2019 22:48:07 htthinh1999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
541755 29/01/2019 21:57:36 ducthangivicii DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
541574 29/01/2019 12:30:36 Trongduc0403 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
540962 27/01/2019 10:07:39 huycc123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
540590 26/01/2019 09:02:02 TTree DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
540422 25/01/2019 19:59:30 cptkhai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
540386 25/01/2019 16:55:24 tnnt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
540143 25/01/2019 09:45:58 Itachi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
539672 23/01/2019 16:31:20 tcoder DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
539586 23/01/2019 09:02:43 dinhtranchien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
539075 21/01/2019 21:30:51 OotakuO DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
538725 21/01/2019 09:32:40 onehit DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
538724 21/01/2019 09:31:31 onehit DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
538699 21/01/2019 08:41:45 ddat000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
538520 20/01/2019 15:14:22 lugeiu2911 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
538217 19/01/2019 14:39:43 yasuoghostblade DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
538216 19/01/2019 14:32:52 nexus26 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
538215 19/01/2019 14:31:29 thanhtungmk147 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
537316 16/01/2019 22:17:37 gbking2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
536982 15/01/2019 22:55:27 asdsderfedf DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
536978 15/01/2019 22:51:08 asdsderfedf DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
536854 15/01/2019 21:00:10 leminhhieust DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
535797 13/01/2019 15:31:30 đuongt09062003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
535784 13/01/2019 13:30:49 lehoang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
535782 13/01/2019 12:14:55 ngoctuannguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
535247 12/01/2019 06:46:10 chilly123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
535193 11/01/2019 22:54:18 jdkun123258TDMU DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
535142 11/01/2019 21:48:18 datviphvt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
534982 11/01/2019 16:26:30 vanhsusu03 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
534077 10/01/2019 12:53:37 mrhung1999vnvn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
533933 10/01/2019 05:00:25 phamcham DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2020 KB
533111 08/01/2019 16:38:41 tanchan769 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
532945 08/01/2019 13:41:41 huytin8 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
532227 07/01/2019 08:25:26 blackcat2710 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
531881 06/01/2019 20:08:15 sonpham056 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
531728 06/01/2019 15:51:38 tuanhungnaruto DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
531584 06/01/2019 11:10:33 Member DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531388 06/01/2019 07:38:57 minhtrieutvn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
531199 05/01/2019 20:10:17 ronaldo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531002 05/01/2019 14:25:36 nguyenthieuthanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
530998 05/01/2019 14:22:23 MH307 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
530711 04/01/2019 22:22:49 minhvuthcsyl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
528435 02/01/2019 11:09:27 kimtoi_123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
528419 02/01/2019 10:19:53 dothanhhai8a4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
528379 02/01/2019 08:34:00 ngocduygpc8a1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
528343 02/01/2019 08:16:42 bjobjobjo113 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
528336 02/01/2019 08:12:06 truongltt8c DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
528332 02/01/2019 08:03:21 000DANG DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
526994 11/12/2018 21:11:34 tanchan679 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526790 11/12/2018 15:33:19 duongphuongnam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
526516 10/12/2018 23:13:01 H2911 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 31 ms 1572 KB
525983 09/12/2018 21:31:59 vanduc8a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
525505 08/12/2018 20:40:29 vhpcoder17203 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525434 08/12/2018 19:19:00 hoanglong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525392 08/12/2018 17:30:01 vivimini110 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525347 08/12/2018 15:55:13 HeoSolji DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524978 07/12/2018 19:11:16 hduoc2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524620 06/12/2018 18:42:03 VanHieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
524576 06/12/2018 18:00:51 ffrederick DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
524483 06/12/2018 15:32:20 nguyentanhuy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1332 KB
524478 06/12/2018 15:13:18 ptdien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
524282 06/12/2018 08:17:20 nmd1704 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
524279 06/12/2018 07:47:14 Thinh_Feline DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
523901 05/12/2018 09:39:39 lamcqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
523820 04/12/2018 22:43:30 vttdvp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
522788 02/12/2018 21:39:21 thienphucanh2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
522398 01/12/2018 23:45:04 Evil DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522330 01/12/2018 21:45:04 anhlavipnd199 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
522108 01/12/2018 16:09:01 tanchan679 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
521072 28/11/2018 21:06:50 hoangviethang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
520928 28/11/2018 17:01:47 duyvu123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
519761 26/11/2018 01:25:25 hunguet DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519579 25/11/2018 20:54:54 huydcmm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
519454 25/11/2018 16:28:32 bluesky_ DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519020 24/11/2018 20:02:12 nguyentandung2005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
518872 24/11/2018 16:55:54 nakrothpro DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
518100 23/11/2018 10:20:33 duycuong295 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
517702 22/11/2018 17:23:06 11111111111111 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 800 KB
517084 21/11/2018 21:47:25 duycqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
516561 20/11/2018 23:11:55 6vienhdt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
516213 20/11/2018 14:45:47 seadiva DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
515443 19/11/2018 05:57:45 mtpntu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
515110 18/11/2018 20:15:58 quangduyluu123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
514525 17/11/2018 23:13:02 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
513044 15/11/2018 20:56:28 dtskeosua DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
512715 15/11/2018 15:39:13 ngominhthu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1100 KB
512431 15/11/2018 13:01:15 isayiloveu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
512393 15/11/2018 12:13:59 anhvippro123z DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
511670 14/11/2018 22:15:15 NghiaCPP DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
511599 14/11/2018 21:36:16 thangnt1003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
511588 14/11/2018 21:26:55 StephenToan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510887 13/11/2018 20:12:09 anhvippro123z DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
510607 13/11/2018 16:07:31 akigaming DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510531 13/11/2018 14:56:18 votthichaua DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
510288 13/11/2018 07:26:33 HUT_TOAN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
510141 12/11/2018 22:09:06 lehoang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
510140 12/11/2018 22:08:43 lehoang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
510128 12/11/2018 22:02:27 hungcqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510053 12/11/2018 20:48:47 ndkhoa146 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
509653 11/11/2018 22:16:39 tuancqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
509476 11/11/2018 19:44:16 congnguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
509302 11/11/2018 15:40:53 daomanhcuong173 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
508669 10/11/2018 07:31:19 hungtrongdoang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
508551 09/11/2018 22:06:35 taminhquanno20 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
507992 09/11/2018 00:39:10 HuTeTu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507909 08/11/2018 22:20:45 vmt120203 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
507717 08/11/2018 20:31:27 yn2493 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507129 07/11/2018 21:36:30 lamcqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
507117 07/11/2018 21:26:39 nguyenthanhdung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
507111 07/11/2018 21:22:29 nguyenthanhdung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 996 KB
506935 07/11/2018 19:21:36 hoangnguyen29 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
506433 06/11/2018 23:00:19 btappmedia DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
506390 06/11/2018 22:20:23 vandat_2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
506314 06/11/2018 21:14:01 dangm10 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
505614 05/11/2018 22:48:09 khoinguyentdmu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
504891 04/11/2018 23:03:02 dfwapekko DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504478 04/11/2018 12:11:03 phatdoan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
503854 03/11/2018 05:26:29 diemqui110105 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
502323 01/11/2018 13:45:06 vanminh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
502162 01/11/2018 09:39:35 lehoanggiang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
502157 01/11/2018 09:31:01 hachanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
502101 01/11/2018 05:39:04 nhuphuc2204 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
501908 31/10/2018 21:22:30 nguyenvanson DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501638 31/10/2018 16:10:42 thienhue123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
501349 31/10/2018 00:02:31 tadat216 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
500851 30/10/2018 15:14:21 Sau DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
500742 30/10/2018 14:17:38 linhtruong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
500740 30/10/2018 14:16:37 binbmt1234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
500596 30/10/2018 07:47:42 Neptune DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
500595 30/10/2018 07:40:11 Neptune DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
499532 27/10/2018 22:16:43 thienchidh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
499040 27/10/2018 09:03:04 khoinguyentdmu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
497997 25/10/2018 20:28:03 lichhoanglich DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
497966 25/10/2018 20:16:00 ppc99er DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
497622 25/10/2018 13:41:35 sunepi719 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
497620 25/10/2018 13:39:47 hieu1751220089 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
497496 25/10/2018 09:39:06 Vinhh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 880 KB
497448 25/10/2018 08:03:03 anzuko DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
497438 25/10/2018 06:15:46 TĐạt7a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
497168 24/10/2018 21:46:47 hungduytdn7a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
496933 24/10/2018 17:38:47 deptrai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
496799 24/10/2018 13:24:20 hungduytdn7a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496646 24/10/2018 08:41:13 VPFFV DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
496634 24/10/2018 06:27:05 chau_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
496505 23/10/2018 22:15:56 duong_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
496453 23/10/2018 21:47:15 lamanh_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
496370 23/10/2018 20:49:31 lan_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496344 23/10/2018 20:34:11 vu_anh_duc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
496330 23/10/2018 20:23:34 linh_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
496272 23/10/2018 18:59:35 chau_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495725 22/10/2018 20:49:12 theblues1209 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
495718 22/10/2018 20:38:49 vohieu751 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
495109 21/10/2018 18:00:24 my_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494990 21/10/2018 09:31:57 truongltt8c DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1356 KB
494784 20/10/2018 21:41:19 truc_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
494766 20/10/2018 21:19:54 truc_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494396 19/10/2018 22:19:57 bngoc_tdn_7a4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494384 19/10/2018 22:04:34 hanluc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
494270 19/10/2018 19:44:25 59130929 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
493886 19/10/2018 12:48:49 nguyenlinh_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
492959 19/10/2018 08:23:18 hayqua DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
492935 19/10/2018 07:53:51 t4k4g1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
492927 19/10/2018 07:44:35 khochimtoai123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
492874 19/10/2018 00:08:49 0987480154 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
492576 18/10/2018 18:24:00 vtduong03092112 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
492572 18/10/2018 18:21:14 minhtridang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492566 18/10/2018 18:14:19 vuhoangtran DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492534 18/10/2018 17:51:03 baokha DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492527 18/10/2018 17:47:40 binhpro2204 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492525 18/10/2018 17:46:44 baokha DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492253 18/10/2018 12:02:05 thaison_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492192 18/10/2018 10:26:13 anhtrangduong_tdn_7a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
492190 18/10/2018 10:24:54 tdn_7a3_hhhvaqh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
492174 18/10/2018 10:08:08 hehehe DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
491997 17/10/2018 22:35:04 datvaduat_7a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
491927 17/10/2018 21:29:55 quangtienlkhigh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
491849 17/10/2018 20:41:06 khue_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
491780 17/10/2018 20:02:50 haihaihaihai0123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491638 17/10/2018 16:11:35 nhhpbc7a1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
491521 17/10/2018 10:29:23 thinh_7a4_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
491382 17/10/2018 07:38:27 Fonekedokato DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
491362 17/10/2018 00:30:21 nhoklonely091 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
491270 16/10/2018 22:37:03 bk201 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
490891 16/10/2018 15:52:04 gavangken DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
490832 16/10/2018 15:16:44 cutrung2802 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 2488 KB
490686 16/10/2018 10:20:32 hoangthang11051 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490684 16/10/2018 10:15:13 tuyenoccho DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
490656 16/10/2018 09:49:48 Baongoc_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
490647 16/10/2018 09:48:08 Quan_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490636 16/10/2018 09:46:36 Tien一8a3一tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
490626 16/10/2018 09:45:14 Quang_Hoang_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490600 16/10/2018 09:42:19 HIEU_8A3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
490522 16/10/2018 09:26:42 Ngọc_8a3_TĐN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490389 16/10/2018 05:54:47 tranhoainam_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490348 16/10/2018 00:57:10 ceberos4800 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
490195 15/10/2018 21:50:28 8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490081 15/10/2018 20:49:24 tranhoainam22 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490040 15/10/2018 20:24:35 Thaianh_8a3_TĐN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490021 15/10/2018 20:17:08 tenspace DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
489997 15/10/2018 20:02:52 Mai_8A3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
489806 15/10/2018 12:20:13 nguyen_8a3_tdn2018 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
489760 15/10/2018 11:11:38 nhatha32 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
489628 15/10/2018 01:42:39 minh98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489454 14/10/2018 22:12:49 nh10 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489059 14/10/2018 09:44:30 hung_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
489050 14/10/2018 09:37:31 huutuan_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1284 KB
489039 14/10/2018 09:28:07 dinhtrongchien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488720 13/10/2018 19:57:06 letrunghieu_9a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1352 KB
488496 13/10/2018 13:07:52 toididaocode DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 203 ms 18368 KB
488423 13/10/2018 11:15:54 i_love_KT DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
488067 12/10/2018 21:51:26 trunghieu99tt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
487971 12/10/2018 21:01:53 nguyen8a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
487910 12/10/2018 20:46:22 haiprot1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
487807 12/10/2018 19:13:43 trinhcongtai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
487721 12/10/2018 16:52:17 tuanltt1252004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
487657 12/10/2018 16:11:04 thinh_8a4_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
487634 12/10/2018 16:02:28 linh_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487625 12/10/2018 16:00:33 zxcvbnmasdfghjkl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487624 12/10/2018 15:59:57 nguyendz_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
487621 12/10/2018 15:59:15 Trang_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487493 12/10/2018 15:04:11 kiemtra8a3tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487388 12/10/2018 12:50:52 quyhugo158 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
486554 11/10/2018 19:46:41 soloking DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
484708 10/10/2018 20:03:24 vanan9205 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
484379 09/10/2018 23:00:51 DUPI DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
484376 09/10/2018 22:56:00 DUPI DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
484333 09/10/2018 22:09:40 duongdinhnguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
484238 09/10/2018 20:56:44 NPL DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
483934 09/10/2018 15:15:41 meou2103 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
483927 09/10/2018 15:12:28 abcdefghi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
483538 08/10/2018 23:12:16 Tien_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483521 08/10/2018 22:58:46 phuctien8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
482982 08/10/2018 07:49:13 biabeogo147 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
482859 07/10/2018 21:10:39 tqh0806 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
482823 07/10/2018 20:44:33 vudangkhoi2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
482822 07/10/2018 20:43:32 phamduccuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
482528 07/10/2018 11:00:23 thochit DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
482454 07/10/2018 09:19:38 hoangndu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
482325 06/10/2018 23:21:50 cenzter DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 5904 KB
481788 06/10/2018 12:32:27 bangtanboys DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
481785 06/10/2018 12:26:13 minh713823 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
481263 05/10/2018 17:18:40 baldragon DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
481098 05/10/2018 14:54:06 Dicky_8A3n8_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
481025 05/10/2018 14:19:21 Chien_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480999 05/10/2018 14:05:47 KLinh_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
480961 05/10/2018 12:43:02 tranhoainam22 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480652 05/10/2018 00:30:40 shenmax626400 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
480589 04/10/2018 22:17:04 Thu_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480510 04/10/2018 21:31:10 Hưng DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
480409 04/10/2018 20:35:06 quyen_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480370 04/10/2018 20:05:55 kiên_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480080 04/10/2018 15:35:35 xoaphm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 17664 KB
479649 03/10/2018 21:02:11 khanhkjhave DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
479520 03/10/2018 18:53:11 ninja_sunflower DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479083 02/10/2018 21:56:01 Hoa_8A3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478951 02/10/2018 20:27:42 vietduct32 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
478700 02/10/2018 15:43:42 tamto58713 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
478574 02/10/2018 13:55:44 trungkient48 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
478303 01/10/2018 23:55:50 nhanhuuhieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478116 01/10/2018 21:18:37 lcqhuyt1821 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477237 30/09/2018 15:40:30 onism DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
477210 30/09/2018 15:05:40 hitumaster DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
477023 30/09/2018 08:11:35 letruongsanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
476841 29/09/2018 21:24:46 cogang123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
476820 29/09/2018 21:11:27 DNHCuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476373 29/09/2018 10:25:47 MinhDevC DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
476264 28/09/2018 23:52:25 trungnguyenlak2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
475764 28/09/2018 13:10:00 dung_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475640 28/09/2018 09:21:34 nghiaphamln DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475491 27/09/2018 22:53:01 hongphong_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475418 27/09/2018 22:04:50 boniva161 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
475222 27/09/2018 20:31:53 ngoc_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
474985 27/09/2018 16:56:15 phuocbuiduc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 156 ms 17436 KB
474700 27/09/2018 00:08:03 a2k47phan_18 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474602 26/09/2018 21:42:22 phuong_8a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
474589 26/09/2018 21:33:55 trannguyenquynhnhu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
474043 26/09/2018 09:10:51 kenkjn309 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
473472 25/09/2018 10:28:55 machiomai8a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473442 25/09/2018 10:22:56 TUNG_8A3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473222 25/09/2018 00:53:19 Cá37 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
473059 24/09/2018 20:07:37 khoa_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473025 24/09/2018 19:35:20 nguyenhuy2k2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
472567 23/09/2018 21:23:38 hoangteo0103 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
472561 23/09/2018 21:17:29 sang123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
472420 23/09/2018 16:56:34 kami DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
472030 22/09/2018 21:57:01 Ngoc_Nguyen_7398 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471848 22/09/2018 17:00:46 phuongae1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
471809 22/09/2018 15:43:35 kangoc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
471801 22/09/2018 15:40:13 Nguyenphanthanhbinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
471574 21/09/2018 23:36:34 minhduc331ns DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471017 20/09/2018 21:42:03 lmpars DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470786 20/09/2018 19:01:51 l3aymax DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470502 20/09/2018 15:48:27 hoainam2222005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
470127 20/09/2018 13:01:32 phamanmaithao10 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
469803 19/09/2018 18:51:14 xacutara DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
469472 18/09/2018 22:48:33 nlebachnlb DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
469097 18/09/2018 16:18:03 dankcute DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
469021 18/09/2018 15:39:50 nghialuffy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 6744 KB
468855 18/09/2018 12:54:28 lehoang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
468852 18/09/2018 12:45:33 truonghieu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
467844 16/09/2018 10:57:08 SangDeptrai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
467735 16/09/2018 09:06:24 colgnourt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
467546 15/09/2018 21:48:29 nguyenthanhhien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
466569 14/09/2018 14:12:25 duy999999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
466405 13/09/2018 23:21:13 12hooks DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
466286 13/09/2018 21:12:51 ILS18_22 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
465931 13/09/2018 15:21:54 DeBruyne DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465741 13/09/2018 09:51:03 SKT_Bengi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465418 12/09/2018 15:38:23 ngockhain DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
465377 12/09/2018 15:05:29 ngobao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
465318 12/09/2018 14:26:23 cotyey DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 17820 KB
465030 12/09/2018 00:05:37 red DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
465018 11/09/2018 23:52:44 20164598 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 17804 KB
464916 11/09/2018 21:09:10 TPCuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
464432 11/09/2018 09:39:28 Orchids DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
464391 11/09/2018 08:41:20 vermouth2005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 968 KB
464380 11/09/2018 08:23:13 SHIHO DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
464354 11/09/2018 08:10:27 Kousei DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
464179 10/09/2018 22:03:42 dungprovn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
464145 10/09/2018 21:37:49 007imjoker DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
464084 10/09/2018 20:39:44 C_Hiếu_k36CHV DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
463608 09/09/2018 23:28:28 bachtam2001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
463581 09/09/2018 22:52:26 LoHong2k3_IT_K36 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
463578 09/09/2018 22:50:42 LoHong2k3_IT_K36 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
463500 09/09/2018 21:10:33 hieunguyenthi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
463420 09/09/2018 19:39:48 quytulong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
463395 09/09/2018 19:00:32 Summer8103 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
463181 09/09/2018 14:05:26 nguyenan28 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
463179 09/09/2018 14:03:51 alienware01 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
463177 09/09/2018 14:02:51 quyetchiennd DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
463176 09/09/2018 14:02:44 manhlvfb140699 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
463175 09/09/2018 14:02:29 minh2000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
463174 09/09/2018 14:01:21 007imjoker DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
463171 09/09/2018 13:57:42 dohongsonsts1404 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
463170 09/09/2018 13:57:38 DucThanh96 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
463168 09/09/2018 13:57:30 tienanhltv00 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
463160 09/09/2018 13:29:18 bacthosan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
462642 08/09/2018 15:38:18 conmeocon DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462548 08/09/2018 14:10:28 zxcvbnm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462545 08/09/2018 14:05:39 nhân DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
462218 07/09/2018 23:10:03 nguyenhoanganh1612001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
462185 07/09/2018 22:34:07 long_thathu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
462178 07/09/2018 22:24:50 FireArcanist DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
462074 07/09/2018 20:20:23 CườngReus11 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
461378 06/09/2018 17:02:18 bluesharkdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
460525 05/09/2018 00:27:43 leminhcuong298 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
460386 04/09/2018 20:50:56 thangvt202 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
459822 03/09/2018 22:45:49 phuong2003vtvip DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
459467 03/09/2018 12:45:17 richardannowit DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459227 02/09/2018 22:57:07 hellosunny DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
458481 01/09/2018 11:17:46 zolydyck00 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
458148 31/08/2018 15:03:50 xiabui DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
458041 31/08/2018 10:13:56 khanhsaker97 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
457333 30/08/2018 07:36:36 HHHHHHHH DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
457287 29/08/2018 23:58:59 black_stone DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
455995 26/08/2018 22:55:24 xikhud DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455628 25/08/2018 18:15:02 hoangnghiaviet DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
455360 24/08/2018 23:32:16 trungkenbi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455308 24/08/2018 21:39:23 pks0v1p DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455165 24/08/2018 15:21:01 MTAK53 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
455134 24/08/2018 14:05:47 DeathGun DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
453023 19/08/2018 14:47:26 Meliodas DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
452926 19/08/2018 09:22:19 linhcoca888 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
452885 19/08/2018 01:00:21 nhanspy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
452743 18/08/2018 20:32:40 Khoi2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
452572 18/08/2018 13:27:11 tototete DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
452474 18/08/2018 02:49:52 leducnhuan281297 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451817 16/08/2018 20:17:03 lucdaoquanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451791 16/08/2018 19:51:58 hitu03 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451737 16/08/2018 18:54:07 hitu01 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
451723 16/08/2018 18:38:22 hitu02 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451154 15/08/2018 19:56:22 huuthien198zz DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
450786 14/08/2018 21:13:58 hitu04 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450776 14/08/2018 21:04:46 hitu07 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450745 14/08/2018 20:20:07 hitu05 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
450711 14/08/2018 19:45:29 hitu08 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
450606 14/08/2018 16:04:23 bao2342 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450435 14/08/2018 11:42:25 shigenevafc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450421 14/08/2018 10:51:31 hoangthuc701 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450111 13/08/2018 14:23:03 bichthien0410 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449937 13/08/2018 07:56:29 ducnhannguyen2410 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449929 13/08/2018 07:49:13 KimTuyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449843 12/08/2018 23:07:49 uchiha DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
449565 12/08/2018 13:39:05 jsomebodywtbl DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
449555 12/08/2018 12:22:12 pdhuy2002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
449046 10/08/2018 22:58:19 nguyenxuanlinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
448941 10/08/2018 15:17:17 YoriHarumi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448887 10/08/2018 10:37:00 mtx4869 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
448247 08/08/2018 20:46:36 viet2805 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
448082 08/08/2018 10:35:50 letuananh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
447327 05/08/2018 14:55:22 kienldt7924ldt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
446960 03/08/2018 20:39:08 Quanghung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
446837 03/08/2018 10:20:20 enteeth DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
446836 03/08/2018 10:10:03 idaka123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446292 01/08/2018 20:14:55 GiaLương DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
446289 01/08/2018 20:07:08 trungnghia05123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
445568 30/07/2018 19:33:37 nguyenmaivinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
445444 30/07/2018 12:28:18 LongÇhampion DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
445377 30/07/2018 09:39:52 Trietle7606 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
445376 30/07/2018 09:39:34 duong2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
444806 27/07/2018 16:50:25 wolf_boss DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
444294 25/07/2018 22:40:55 huynhvanphu102 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 988 KB
443875 25/07/2018 10:10:12 hieuhehehieu123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
443818 25/07/2018 09:07:27 BaoyeuTram DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
443765 24/07/2018 22:11:13 vominhhoang1205 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
443743 24/07/2018 21:00:44 nguyetanh10102005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
443696 24/07/2018 19:20:59 tashagospel123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
443634 24/07/2018 16:28:34 tronghieuACM DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
443621 24/07/2018 15:48:13 bluecat9x DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
443252 23/07/2018 08:48:31 munrio123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
443249 23/07/2018 08:47:52 nhatanh10102005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
443043 21/07/2018 21:49:26 paradisebay DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
442389 19/07/2018 20:13:59 phuongnhi_tran_1206 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
441911 18/07/2018 09:50:02 nagisa100304 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
441852 18/07/2018 04:53:50 0941054 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
441813 17/07/2018 21:53:13 hongnt001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 17836 KB
441809 17/07/2018 21:18:47 hanhien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
440798 13/07/2018 15:11:12 tantran DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 156 ms 17868 KB
440508 12/07/2018 20:44:44 khuyentrannd DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
439705 10/07/2018 00:26:15 dpm11234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
439654 09/07/2018 22:36:20 Reigenable DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439303 08/07/2018 14:49:54 noobgiahuy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1292 KB
439271 08/07/2018 09:51:43 ducanhgx DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 17864 KB
439140 07/07/2018 16:15:13 baotrantthgd DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
438595 05/07/2018 14:44:58 lqhung262 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
438594 05/07/2018 14:42:14 thinh113 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
437672 30/06/2018 16:10:08 KHOI2611 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437416 29/06/2018 10:25:14 huyLHP DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437195 28/06/2018 10:18:23 zxcvbgt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437177 28/06/2018 09:39:14 ngodacluong1999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437078 27/06/2018 20:31:44 khanhnhi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
436742 26/06/2018 01:46:05 thuanbui DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
436324 24/06/2018 16:02:27 hoangvu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
436182 23/06/2018 23:03:00 tuanvukttt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
435875 22/06/2018 10:12:25 huynhthanhtan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
434657 20/06/2018 15:30:17 yorukarasu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2384 KB
434548 19/06/2018 21:48:01 conan987123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434526 19/06/2018 20:59:26 datkcdhv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
434175 18/06/2018 00:54:41 chienbinhlyoko DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2032 KB
432601 13/06/2018 23:24:35 chaukhanh2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
432124 11/06/2018 09:30:51 hung30052002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431898 09/06/2018 22:48:27 Zura DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431677 08/06/2018 22:28:35 ledat112233 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431278 07/06/2018 19:02:54 267 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431191 07/06/2018 13:47:38 tranhieucd16kp2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
431160 07/06/2018 12:50:06 nguyentrinhdat7599 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
431100 07/06/2018 09:31:15 crayed DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430877 06/06/2018 12:53:49 legendstrangeitc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 2224 KB
430719 05/06/2018 17:01:04 anhvu910 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
430641 05/06/2018 11:05:46 laccac555 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430639 05/06/2018 10:56:41 dnhung1998 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430633 05/06/2018 10:40:58 vantien077 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
430632 05/06/2018 10:39:49 nnphucthinh01 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
430622 05/06/2018 10:24:41 chithanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430357 04/06/2018 09:45:17 vantho1298 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430285 03/06/2018 22:18:14 Thethvl123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
430284 03/06/2018 22:16:21 Thethvl123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
430138 03/06/2018 12:47:19 Blue06 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
429499 31/05/2018 13:12:36 hut_phamquochuy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
429401 31/05/2018 09:37:23 truonghxpt1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429191 29/05/2018 22:52:54 0975880897 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 2108 KB
427687 27/05/2018 22:41:20 nhatdanbgvt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
426774 24/05/2018 00:01:09 Asteross DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
426642 23/05/2018 08:53:24 truonghoanghan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
426490 22/05/2018 17:04:26 m134m4a1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
426027 20/05/2018 20:45:44 nhathuypt25 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
424860 14/05/2018 20:20:32 sneaky1999 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
424598 13/05/2018 19:07:06 fake1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
424591 13/05/2018 18:53:20 longtuansps DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424301 12/05/2018 17:53:15 hathenhanls DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2068 KB
424117 11/05/2018 18:31:59 khoahuu8062 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
423393 06/05/2018 19:47:57 nhattuan722 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
423116 04/05/2018 21:13:45 ndkhoa146 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 78 ms 6704 KB
423031 03/05/2018 23:42:18 thienthanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422826 02/05/2018 20:05:55 dungdq2002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
422349 30/04/2018 10:15:58 vinhnt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
422234 29/04/2018 20:40:23 NTUThananhthien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
421939 28/04/2018 21:30:05 MonsterTTRR_6a3_2006 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
421812 28/04/2018 11:18:29 unknown01 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
421662 27/04/2018 09:00:24 phu123vt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
420059 21/04/2018 15:33:48 linhle232001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
419890 20/04/2018 23:07:48 congyb1032002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419535 19/04/2018 21:52:38 khang080703 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
419089 17/04/2018 22:27:17 hexprodigy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
418897 17/04/2018 14:27:57 xxoo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418895 17/04/2018 14:25:32 allen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418658 16/04/2018 08:35:29 chicken1996 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
418605 15/04/2018 22:30:26 vietthanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
418588 15/04/2018 21:46:55 Quanpro98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418281 14/04/2018 20:57:14 spectrecipher1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
417116 13/04/2018 22:16:11 MeoAmi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
416782 13/04/2018 01:21:17 blueshark DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 2272 KB
416781 13/04/2018 01:15:40 hung_brvt_t1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
415965 11/04/2018 14:34:18 theanhbr02 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
415173 09/04/2018 13:51:39 nghethuat102 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
414738 08/04/2018 11:37:08 ThaoAVang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414735 08/04/2018 11:34:01 ThaoAVang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414382 07/04/2018 15:39:05 phuong1962002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414164 06/04/2018 20:48:03 mycatismoon DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
413711 05/04/2018 19:46:05 phamthanhtrung123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
413626 05/04/2018 14:53:26 nguyentuan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
413392 04/04/2018 23:28:40 kaitou1412 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
413266 04/04/2018 17:49:14 khab1706592 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
413026 03/04/2018 23:47:13 quachtridat DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
413023 03/04/2018 23:42:42 bibinguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
412549 03/04/2018 07:42:55 truongcao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
412501 02/04/2018 23:51:39 nhphucqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
412389 02/04/2018 20:32:48 hungokok DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
412107 01/04/2018 21:05:07 nhphucqt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
411431 30/03/2018 21:06:45 buidinhpham2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2268 KB
411369 30/03/2018 16:37:55 theanhbr01 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1252 KB
410450 28/03/2018 14:01:19 phamdat2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
410238 28/03/2018 07:03:21 letanminhtoan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
410227 28/03/2018 02:17:52 DoanHuong98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
410167 27/03/2018 21:09:01 kienldt123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
410038 27/03/2018 15:22:54 ntn122 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 988 KB
409715 26/03/2018 22:56:55 buihongxuyenk98lhp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
409214 26/03/2018 06:57:12 reaper2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
409187 25/03/2018 23:08:02 nguyenvantien0903 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
409161 25/03/2018 22:14:18 thuy12052004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
409156 25/03/2018 22:05:41 htrang1004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
409127 25/03/2018 21:05:56 55555 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
409100 25/03/2018 20:22:12 chiyb2015 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
407593 22/03/2018 07:40:06 nguyenngochan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
407570 22/03/2018 07:28:13 Truongthienloc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
407556 22/03/2018 07:22:16 letuongminh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
407520 21/03/2018 22:53:56 kaitoukid1609 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1976 KB
407517 21/03/2018 22:45:35 AnDanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
407490 21/03/2018 21:17:14 karasu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
405784 16/03/2018 14:25:46 tinhochbt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
405756 16/03/2018 13:26:37 hoaigiang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
405480 15/03/2018 17:54:36 btkiet0404 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
405313 15/03/2018 13:57:54 tinhochbt DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
404546 13/03/2018 19:33:55 4maxskill4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1376 KB
403255 12/03/2018 22:12:02 ngoctho DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2636 KB
403243 12/03/2018 21:54:10 vantho1298 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
403237 12/03/2018 21:50:55 vantho1298 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
403226 12/03/2018 21:33:42 vantho1298 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
402765 11/03/2018 21:14:25 phamductaictk98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
402686 11/03/2018 16:57:51 rianta9 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
402569 11/03/2018 10:11:26 __________ DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
401888 08/03/2018 17:54:49 TrầnDanhĐạo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401516 07/03/2018 14:35:43 Phenomenal1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401474 07/03/2018 09:50:04 sword000 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401186 06/03/2018 08:43:36 nhuevp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1504 KB
400602 03/03/2018 19:07:09 quetoi77 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
400495 03/03/2018 15:19:18 nguyen041202 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
399976 02/03/2018 07:32:56 nguyennhandannnd DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1400 KB
399479 28/02/2018 21:12:34 khanh24317 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
399137 27/02/2018 15:20:50 manh123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398992 26/02/2018 22:17:49 lephuthien411 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1852 KB
398886 26/02/2018 15:35:20 heraclex12 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
396929 17/02/2018 15:12:54 chuhuynghĩa DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
396823 16/02/2018 20:39:06 quangminh6624 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
396792 16/02/2018 19:21:23 QUARK DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
396592 15/02/2018 11:51:33 kanadetachibana DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
396334 13/02/2018 22:32:50 emhocdem070 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
396304 13/02/2018 20:39:07 nguyencongthanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396225 13/02/2018 11:20:34 17TiTheAnh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
396084 12/02/2018 21:05:57 chimiu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396023 12/02/2018 17:15:57 minhlam2102002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395824 11/02/2018 22:07:42 nqvmystery123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
395623 10/02/2018 20:37:58 094175234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1236 KB
394833 07/02/2018 14:29:10 haminh2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
394828 07/02/2018 14:10:24 anhduy1811 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
393339 01/02/2018 14:28:51 abcdefg DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
393336 01/02/2018 14:26:21 truongcoi2001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1256 KB
393140 31/01/2018 20:42:00 trang2002cool02 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
393002 31/01/2018 14:54:53 gtneopuv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392971 31/01/2018 14:36:31 NamDo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392961 31/01/2018 14:28:19 xuanvuong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392674 30/01/2018 14:41:38 Henrytai2005 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392263 29/01/2018 14:29:36 BIGNUM DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
392146 29/01/2018 08:34:26 toila4120 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1672 KB
392122 29/01/2018 08:05:31 huuthuan13816 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
392024 28/01/2018 20:04:00 tranthutrang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
391699 27/01/2018 12:02:35 duongbp1990 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391367 26/01/2018 16:08:16 lanhhan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
390625 25/01/2018 00:12:25 davic_2001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
390535 24/01/2018 22:09:59 NTTungtdmu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
390495 24/01/2018 21:39:13 psdkljfsahdpi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
387679 19/01/2018 18:53:51 lshuutoan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
386858 17/01/2018 19:57:18 hunghz123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386521 16/01/2018 20:20:24 lockhaicttv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
386334 16/01/2018 09:52:36 Quân1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386333 16/01/2018 09:52:34 Tunga1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
386169 15/01/2018 20:27:14 pro113ti DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
385556 14/01/2018 02:23:00 hoangphuc12510 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
385551 14/01/2018 02:09:46 QuỳnhNhư DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2432 KB
384659 11/01/2018 16:37:25 huy_hvt2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
384584 11/01/2018 15:49:59 vuongbxvp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384496 11/01/2018 15:13:46 dat_tran1200 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384203 10/01/2018 20:14:42 jackcookies020 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
384192 10/01/2018 20:05:40 vietthanhqt123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383936 10/01/2018 12:44:48 wanki901 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
383930 10/01/2018 12:27:00 ngocminh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383216 08/01/2018 18:24:07 giangvu258 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
383008 08/01/2018 01:05:54 ntngocngoc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382969 07/01/2018 21:22:07 minhanhgaru DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382618 06/01/2018 21:33:10 doduc2652002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
382238 05/01/2018 22:33:58 nguyenhoanglamtruong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
382037 05/01/2018 17:10:34 Socola_Đại_Ca DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381657 04/01/2018 22:33:18 chinhhi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
381023 02/01/2018 21:24:47 SavarinJames DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1368 KB
381017 02/01/2018 20:57:38 haxorus2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380680 02/01/2018 11:18:19 ducden2003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
380293 01/01/2018 14:32:41 munrio123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
380249 02/01/2018 10:07:13 longvt24 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
378790 29/12/2017 00:55:55 hosytuyen99 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
378779 28/12/2017 23:37:42 blackdragon0735842 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
378388 28/12/2017 09:45:15 ntd992003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
378177 27/12/2017 16:37:03 MTA_Asteria DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
378028 27/12/2017 10:14:07 QuangTruongNguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
377927 26/12/2017 21:55:50 hung30112002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
377290 23/12/2017 22:57:37 nvta DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377269 23/12/2017 21:38:45 Anh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377086 22/12/2017 23:28:29 sherlycracker DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
376931 22/12/2017 14:59:23 phannhatloi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
376469 20/12/2017 11:21:11 ThaiTPK59 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
376193 18/12/2017 10:50:04 nguyenvandanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
375998 17/12/2017 20:16:11 neddie DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
375945 17/12/2017 15:46:09 vandai61 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
375800 17/12/2017 00:36:48 TanTruc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375717 16/12/2017 20:33:25 huynhvubaonhan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375505 15/12/2017 20:12:03 VTTNTTT DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375370 15/12/2017 15:23:43 hoi_lam_gi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
374880 14/12/2017 10:46:56 slimcoder DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
374705 14/12/2017 00:36:56 vhung9xvp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
374420 13/12/2017 06:54:32 changlangtu97 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
374406 13/12/2017 05:30:05 iiiiiii125478 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374248 12/12/2017 15:54:32 thuyvan123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374238 12/12/2017 15:36:37 khoinguyentdmu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 2012 KB
374095 11/12/2017 20:30:15 hihihil2010 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
374014 11/12/2017 15:04:21 testPython DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 46 ms 1448 KB
373970 11/12/2017 12:57:39 kibuto0406 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
373849 11/12/2017 05:58:28 ironmank37d DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2272 KB
373823 10/12/2017 22:08:39 MinhThư DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2112 KB
373822 10/12/2017 22:05:08 MinhThư DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
373708 10/12/2017 14:26:37 duongnambxvp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1924 KB
373703 10/12/2017 14:04:03 anhminh2912003 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
373308 08/12/2017 20:55:10 hiruma2001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1600 KB
373243 08/12/2017 16:57:44 hunga1k15 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 156 ms 17688 KB
373003 08/12/2017 09:31:12 tranduyminh0919 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
372980 08/12/2017 03:20:11 choitankde22 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
372873 07/12/2017 17:51:12 ledung497 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372767 07/12/2017 01:05:21 Knight DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372719 06/12/2017 22:57:50 albertdao DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
372716 06/12/2017 22:54:59 mrboll315 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
372413 06/12/2017 07:44:03 Phandat16 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
372340 05/12/2017 22:41:49 haitran3110 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
371827 04/12/2017 20:23:15 ddthanh17pfiev DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
371232 04/12/2017 01:24:43 PearlHo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
371058 03/12/2017 21:14:27 umaruhotoru DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
370937 03/12/2017 17:47:08 hoalinh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
370185 01/12/2017 21:43:20 ironmank37d DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
370155 01/12/2017 21:12:18 php122002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
368752 29/11/2017 11:33:21 MrRobot DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
367221 27/11/2017 23:02:09 orimashaky DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366685 26/11/2017 22:45:35 khoa0308 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
366553 26/11/2017 20:37:26 hieunl12 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
366451 26/11/2017 16:57:09 trongphuc_tdn1105 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
366229 26/11/2017 00:26:12 namtao97 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
366157 25/11/2017 22:38:26 hdv250202 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
366007 25/11/2017 16:36:15 lkdn3t_python DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
365524 24/11/2017 17:50:35 Phuongthaond DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
365480 24/11/2017 15:51:17 Phandat16 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
365363 24/11/2017 14:56:57 votrunghieu9a2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
365359 24/11/2017 14:52:52 tuanhbt133 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
364535 23/11/2017 00:20:50 phuocanh1625 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364212 22/11/2017 16:06:13 SmithWinter DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364208 22/11/2017 15:51:11 Shyn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363142 20/11/2017 15:47:27 NMTJ4F DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363012 20/11/2017 10:02:19 dnhung1997 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362686 19/11/2017 12:21:54 Leo_Messi_96 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362683 19/11/2017 12:05:48 hoainam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362475 18/11/2017 19:55:01 Sakura DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362042 17/11/2017 22:03:38 langkhachthoikhong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
362026 17/11/2017 21:47:37 phambichngoclamson2002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
361610 17/11/2017 08:37:23 NMPACM DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
361607 17/11/2017 08:24:45 quocnguyen DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
361553 16/11/2017 23:27:19 tranminh183 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
361404 16/11/2017 20:05:10 minhduc2k4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
361207 16/11/2017 14:52:56 thanh123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360985 16/11/2017 09:46:10 kienldt123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
360754 15/11/2017 20:40:28 vinhntndu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
360209 14/11/2017 23:23:20 tenda1234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
360080 14/11/2017 20:59:58 minhhienpb DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
359938 14/11/2017 15:55:31 tung_beo_beo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
359929 14/11/2017 15:52:03 1buoitantruong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
359893 14/11/2017 15:39:30 loc1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359594 14/11/2017 14:00:35 testthuthoi DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359544 14/11/2017 10:18:09 trungtt123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
358788 13/11/2017 10:32:45 kuoi2502 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358485 12/11/2017 20:42:49 21cm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
358471 12/11/2017 20:33:52 badaocm234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
358397 12/11/2017 19:25:18 Minhkiu7a3_TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
358388 12/11/2017 19:05:29 lichngothanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358387 12/11/2017 19:02:14 phuongct DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
358013 12/11/2017 03:56:50 minhth_1412 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358002 12/11/2017 01:44:56 WhileBlack DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357874 11/11/2017 20:40:15 quan8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
357591 11/11/2017 14:30:12 Venus DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357133 10/11/2017 16:51:22 trainolp2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356754 10/11/2017 09:24:35 khoinguyentdmu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356493 09/11/2017 21:26:07 dominhhoang7a4á DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
356242 09/11/2017 16:23:10 mdan226 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355087 08/11/2017 08:28:28 yasuo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
354909 07/11/2017 21:47:35 anhdhhp DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354042 06/11/2017 20:49:10 2005tung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
353983 06/11/2017 20:23:44 __Ghoul__K98LHPND DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353643 06/11/2017 15:33:59 kien1234 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353554 06/11/2017 13:32:26 CongLyK98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353518 06/11/2017 12:21:40 nguyenquochuydl123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353443 06/11/2017 09:03:29 2005tung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353385 06/11/2017 08:03:23 balancebreaker2123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353197 05/11/2017 21:31:12 tranthihathu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
353101 05/11/2017 19:29:31 chuotvip DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352734 04/11/2017 22:39:38 viptomsu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
352525 04/11/2017 19:00:27 thanhchuongitc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
351596 02/11/2017 23:31:30 thiend17pm03_dhtdm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
351189 02/11/2017 16:32:51 minh3chap DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
350878 02/11/2017 14:17:05 minhtdn8a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
350753 02/11/2017 10:29:25 doctorifour DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
350565 01/11/2017 22:05:38 chinphaynam DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
350444 01/11/2017 21:07:48 aplessss DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 156 ms 17780 KB
350408 01/11/2017 20:51:40 quang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
350402 01/11/2017 20:50:48 vuvietha DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
350144 01/11/2017 14:48:04 ngocanh170503 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
350088 01/11/2017 13:04:37 2221115541 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Accepted 62 ms 6336 KB
350077 01/11/2017 12:18:54 haxuantoan98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
349450 31/10/2017 18:27:58 baowin170 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349268 31/10/2017 14:35:37 khanhdang DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
349008 31/10/2017 01:32:10 traitimng1812 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348990 31/10/2017 00:44:32 ttdpro98 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348242 30/10/2017 11:03:10 trancongluanmta DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348097 30/10/2017 08:55:35 tthm DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
348096 30/10/2017 08:54:21 bomaysoqua DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
348089 30/10/2017 08:44:59 VuNguyenHongPhong DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1344 KB
347748 29/10/2017 14:43:18 luxabu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1552 KB
347531 28/10/2017 23:51:13 tuancongtuyn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
347212 28/10/2017 16:43:10 trananhprince DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
347175 28/10/2017 15:56:55 Luthaihoc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
347153 28/10/2017 15:34:52 HVT DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
346927 27/10/2017 22:48:21 nguyenthanhtung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
346869 27/10/2017 21:38:40 hiepnguyenhue2002 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
346707 27/10/2017 17:22:44 xuanchinh97 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346271 26/10/2017 23:47:55 OPE169 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
346126 26/10/2017 21:15:41 nguyenquechi123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345506 26/10/2017 14:03:59 qđạttdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345499 26/10/2017 13:57:23 tue8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1372 KB
345451 26/10/2017 12:27:21 chinhd17ht01tdmu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
345432 26/10/2017 11:45:42 ngolinh8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1540 KB
345396 26/10/2017 11:03:34 Viet8a3tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
345376 26/10/2017 10:40:03 kami DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345137 25/10/2017 22:03:33 KTPLinh8A3_TĐN2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
345070 25/10/2017 21:19:59 manh8a3tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
344919 25/10/2017 19:52:21 ninhduchuy_8a3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1356 KB
344710 25/10/2017 15:41:04 Thai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344600 25/10/2017 14:34:42 binh0913546622 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
344317 24/10/2017 23:03:33 linh7A4 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
343697 24/10/2017 08:43:53 tung_8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343694 24/10/2017 08:42:56 huydat_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
343685 24/10/2017 08:24:55 MinhChau_A3_TDN_2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
343680 24/10/2017 08:19:58 minhno2000_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343670 24/10/2017 08:13:04 hieu8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1288 KB
343489 23/10/2017 22:08:56 hung8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343458 23/10/2017 21:42:51 hieu8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
343419 23/10/2017 21:19:35 tuananhtdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
343078 23/10/2017 15:46:28 freepascal DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
342563 22/10/2017 15:44:33 ngocminh2869 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
342516 22/10/2017 15:16:14 OPE169 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1340 KB
342514 22/10/2017 15:14:38 nguyenvuminhtri2004 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
342511 22/10/2017 15:13:40 hung080104 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
342508 22/10/2017 15:12:42 wind87915 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
342359 22/10/2017 09:59:49 BE DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
342213 21/10/2017 22:51:56 haltv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342069 21/10/2017 20:27:42 WTF24 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1344 KB
342052 21/10/2017 20:07:20 haltv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342030 21/10/2017 19:46:30 DBVG DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341880 21/10/2017 15:36:18 QUYEN_7A4TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341878 21/10/2017 15:34:57 QUYEN_7A4TDN DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1536 KB
341219 20/10/2017 18:08:58 cyb3 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340957 20/10/2017 09:55:42 dungzudd231001 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
340798 20/10/2017 08:29:58 ares DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340706 19/10/2017 22:19:45 trungcbg DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
340438 19/10/2017 15:47:18 ha8a3tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
340431 19/10/2017 15:44:02 kimngan8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340396 19/10/2017 15:26:35 cong8a3tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340394 19/10/2017 15:26:02 quan8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340389 19/10/2017 15:23:44 nam8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 0 ms 1288 KB
340382 19/10/2017 15:21:16 quang8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340381 19/10/2017 15:20:15 phamhuy8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340380 19/10/2017 15:19:43 trunghieu8a3_tdn2017 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010)