Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
723721 21/02/2020 18:45:25 laitrung BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
723702 21/02/2020 17:11:49 whoisthatguy BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
721841 17/02/2020 21:31:36 KillMonger BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
721785 17/02/2020 20:51:16 bbccpad BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
721405 17/02/2020 11:22:33 Fidisk BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
720257 14/02/2020 22:34:17 novaphoenix BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
719438 13/02/2020 09:52:04 minhtrieutvn BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
717057 08/02/2020 20:24:30 shin3030aa BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
712602 31/01/2020 16:34:59 khongcoten002 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
710769 29/01/2020 13:15:27 sendmylove123 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
710400 28/01/2020 00:57:42 hoangle134134 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
709610 24/01/2020 18:37:06 tuilatui132 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
709513 24/01/2020 12:05:22 Quang249 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
709076 23/01/2020 13:03:11 tahoangquan2 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
708311 21/01/2020 20:57:07 HackerMan BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
705608 16/01/2020 09:28:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
684497 04/12/2019 02:11:35 prgrmanh BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
679995 25/11/2019 15:09:30 haiprot1 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
679617 24/11/2019 15:42:49 kuzuma245 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679419 24/11/2019 08:26:08 n3kietvq BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
676308 19/11/2019 23:47:12 omgursocute BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
676287 19/11/2019 23:13:47 quoclan99 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
674401 15/11/2019 21:10:11 ntqh2k2 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
672523 12/11/2019 11:23:18 lethienquan28052006 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
662658 25/10/2019 15:49:20 n3namdn BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
656025 11/10/2019 18:51:35 pmt BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
654501 09/10/2019 18:21:13 karasu BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
654343 09/10/2019 13:59:44 namlawng123 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
651929 05/10/2019 18:36:34 queanh0220 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636149 11/09/2019 09:36:54 nhatanh10102005 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
628476 26/08/2019 11:20:45 thaolinh BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
625016 22/08/2019 10:09:43 thuy_quynh BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
623543 18/08/2019 16:28:26 baobao07 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
619818 11/08/2019 23:28:25 lnatuan BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
618933 09/08/2019 14:48:44 duy999999 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
615749 02/08/2019 20:13:20 vanquyvct BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
615243 02/08/2019 00:10:40 trandat BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
604409 08/07/2019 21:53:26 neos BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604143 08/07/2019 08:49:54 TIN10_VUTRINHHOANG BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
603460 05/07/2019 16:57:32 nhansp BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
601519 01/07/2019 00:12:32 trananhprince BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
591284 09/06/2019 07:02:15 masteroffood BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
591142 08/06/2019 16:15:07 ngoctit BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590861 07/06/2019 17:36:25 trieutanhung93 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
582543 13/05/2019 22:15:10 leviettttnh BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
580591 05/05/2019 13:14:31 rimuru BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
580316 04/05/2019 19:16:01 ct390 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
576224 23/04/2019 15:41:34 cyb3 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
575432 19/04/2019 21:39:40 thecuongthehieu BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
568459 02/04/2019 19:02:29 thedemonstuan BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
558803 12/03/2019 08:20:09 ffrederick BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
556953 08/03/2019 19:07:00 phungduyminh1802 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
547849 17/02/2019 22:35:07 khanhkjhave BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
544804 10/02/2019 22:02:22 phuongnhi_tran_1206 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
540029 24/01/2019 20:35:50 nguyenvantien0903 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
536740 15/01/2019 16:56:16 nhansp BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
536212 14/01/2019 15:54:08 educlca0905 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
533745 09/01/2019 20:47:24 cc BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
526445 10/12/2018 21:54:00 vanan9205 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
526197 10/12/2018 16:51:45 Lam22062002 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525441 08/12/2018 19:35:47 cptkhai BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524548 06/12/2018 17:16:29 tcoder BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
518786 24/11/2018 14:58:20 lehoang BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
518783 24/11/2018 14:56:55 lehoang BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
512422 15/11/2018 12:49:02 lehoang BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
512395 15/11/2018 12:14:40 anhvippro123z BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508599 09/11/2018 23:22:31 hitu02 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
508344 09/11/2018 18:06:28 hitu01 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
508341 09/11/2018 18:03:03 hitu03 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
508288 09/11/2018 15:57:36 kakaka BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
508266 09/11/2018 15:20:53 ZewDev BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
503938 03/11/2018 10:52:03 chuotvip BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
503195 02/11/2018 13:03:12 huynhthanhtan BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
502466 01/11/2018 15:21:18 ndmanh BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
499853 28/10/2018 17:07:19 boykhang BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
499851 28/10/2018 17:04:35 boykhang BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499850 28/10/2018 17:00:23 boykhang BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
496390 23/10/2018 21:06:27 vanan9205 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
496047 23/10/2018 14:23:39 tqh0806 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
494950 21/10/2018 07:06:18 lehoang BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
484805 10/10/2018 20:57:09 taminhquanno21 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
483419 08/10/2018 21:30:00 pro113ti BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
479437 03/10/2018 17:10:06 xikhud BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
474729 27/09/2018 05:32:47 pvannvu2512 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
466182 13/09/2018 19:50:05 LongÇhampion BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
463512 09/09/2018 21:21:27 duong2 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
457331 30/08/2018 07:36:16 HHHHHHHH BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
455190 24/08/2018 15:47:21 anhduy1811 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
455087 24/08/2018 10:01:22 QuỳnhNhư BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
449314 11/08/2018 19:38:04 Asteross BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
447949 07/08/2018 21:53:47 mrlihd BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
447233 04/08/2018 20:37:37 hoangthuc701 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1172 KB
447179 04/08/2018 15:39:52 hunghz123 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
446817 03/08/2018 09:40:24 haxorus2004 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
445428 30/07/2018 11:54:10 yorukarasu BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
442756 21/07/2018 01:25:20 tronghieuACM BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
437892 01/07/2018 18:31:51 iostream BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
435989 22/06/2018 23:01:57 thelightvn BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
422087 29/04/2018 13:16:31 dangkhoa_pascal BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
418775 16/04/2018 21:06:52 kaitou1412 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
415364 10/04/2018 05:05:21 bibinguyen BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
414710 08/04/2018 11:03:20 vinhntndu BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
410262 28/03/2018 07:33:28 reaper2003 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 2548 KB
410099 27/03/2018 19:29:44 phamdat2 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1900 KB
405254 15/03/2018 09:17:15 Phenomenal1 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
392140 29/01/2018 08:20:49 duongbp1990 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
385184 13/01/2018 09:07:33 ducden2003 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
381351 03/01/2018 12:55:40 huy9a1 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
377314 24/12/2017 00:26:00 khuongle BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377309 23/12/2017 23:58:56 changlangtu97 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
375423 15/12/2017 15:41:59 hoi_lam_gi BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
369584 30/11/2017 21:14:22 isora1996 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
364423 22/11/2017 22:13:35 hoanglongbpt BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364421 22/11/2017 22:13:05 hoanglongbpt BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
362321 18/11/2017 14:44:25 anh76qn BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
361958 17/11/2017 19:11:59 0000000000 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361907 17/11/2017 16:17:26 hoi_lam_gi BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
359699 14/11/2017 14:44:27 freepascal BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
356503 09/11/2017 21:32:34 NAKICTI BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
352581 04/11/2017 20:10:00 thanhchuongitc BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
349414 31/10/2017 17:42:06 christzy BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342066 21/10/2017 20:23:16 hoangtrung080697 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
338938 17/10/2017 20:01:41 lamvission45 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
338932 17/10/2017 19:55:18 phamvankhanh1516 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332228 09/10/2017 00:11:06 nhpntz0t BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1368 KB
320419 21/09/2017 09:02:39 hahpuc BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
314685 09/09/2017 18:39:22 buiminhkhang BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
307632 21/08/2017 16:40:03 ABC_XYZ BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
304104 13/08/2017 10:21:43 Nhokkz BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
304061 13/08/2017 08:07:13 Nhokkz BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304060 13/08/2017 08:05:30 Nhokkz BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
301577 06/08/2017 17:51:17 hungk36b BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
300207 31/07/2017 13:10:05 minhthu20201 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
291473 28/06/2017 16:27:55 dinhvanhuy98 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
285640 05/06/2017 18:08:14 hatuank97lhp BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
284325 31/05/2017 00:06:07 SPJ BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
284194 30/05/2017 12:48:56 tuan BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1420 KB
284192 30/05/2017 12:42:57 tuan BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
277207 10/05/2017 16:37:25 tuan BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
276936 09/05/2017 17:42:07 tranthanhhai BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
276919 09/05/2017 16:58:33 nguyenducptit BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
272920 22/04/2017 23:04:08 chaukhanh2003 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
272511 21/04/2017 16:59:18 lshuutoan BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
270865 15/04/2017 10:24:28 rfadown BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270740 14/04/2017 21:51:16 phamtrunghieuntp BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
270613 14/04/2017 09:16:14 awatjkim BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270610 14/04/2017 09:01:15 nkduc BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
263941 27/03/2017 18:05:11 hoangthuhang BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
256079 08/03/2017 22:31:18 hieua2tincvp BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
256077 08/03/2017 22:25:33 hieua2tincvp BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
256075 08/03/2017 22:00:37 Midodra BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
255280 06/03/2017 16:46:33 vphuong214 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
243332 27/01/2017 11:04:11 SlothSe7en BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
243218 26/01/2017 16:11:48 linhlrx BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
230498 08/12/2016 23:37:32 khakha2706 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
230440 08/12/2016 22:01:05 VDQ BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
226071 27/11/2016 23:43:14 ndkhanh95 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
225214 26/11/2016 18:27:40 ducquynhfptk12 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
219202 17/11/2016 19:52:58 Hhcckqnl BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 1644 KB
214522 11/11/2016 08:50:59 sbeatit BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
213154 08/11/2016 15:50:03 ARSENAL1886 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
212174 06/11/2016 22:11:42 trainer1234 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211124 04/11/2016 22:29:35 songlahyvong BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
210379 03/11/2016 20:44:58 shay_betrayal BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
210213 03/11/2016 14:33:49 hut_luan BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
210138 03/11/2016 10:42:17 casaumayman BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
210099 03/11/2016 09:09:47 hutphuoc BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
209493 02/11/2016 13:40:08 tranleduy1233 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
205155 26/10/2016 20:26:13 itcdeveloper14 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
204948 26/10/2016 10:57:48 khieunguyen BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
203689 24/10/2016 18:14:27 Comrade BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
200939 21/10/2016 20:05:52 k4mjk4mjz3 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
199116 19/10/2016 08:21:15 ititorit BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
194444 12/10/2016 10:33:48 hungdhv97 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
176155 14/09/2016 11:06:48 caothesan BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
173254 10/09/2016 20:13:32 phungvitrung BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
173026 10/09/2016 13:52:49 leducthinh0409 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172343 09/09/2016 14:48:44 bachnxepu BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
165492 24/08/2016 23:22:58 damsanchv BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
160491 10/08/2016 17:00:29 4everkaka BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
159808 08/08/2016 21:10:33 cufury BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158538 05/08/2016 20:25:48 namkssk123 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
150991 09/07/2016 21:43:59 try BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
147954 25/06/2016 22:26:40 yogathanh99 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
142766 10/06/2016 09:57:02 nguyenxuanhaa3 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
136062 15/05/2016 11:49:02 dahaodl BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134491 03/05/2016 22:03:23 khangtran BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
132542 18/04/2016 20:58:46 thanhday132 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
128628 02/04/2016 19:06:51 proxike BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
123590 07/03/2016 22:30:27 TQT BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
122099 27/02/2016 16:53:04 dqhungdl BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119427 14/02/2016 17:33:16 ngonamduonghl BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
118199 07/02/2016 01:53:06 hungs20 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
114831 27/01/2016 09:24:22 datbeohbbh BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
114567 25/01/2016 23:41:32 junlexo BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
114499 25/01/2016 17:21:10 dacthai2807 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
113367 20/01/2016 16:46:23 aquawind0130 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
110867 06/01/2016 22:27:04 tiabennita BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 2348 KB
107404 22/12/2015 20:06:05 addwade BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 0 ms 788 KB
106945 19/12/2015 16:31:27 tranquockhanh BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105536 11/12/2015 18:08:07 cyan BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105433 11/12/2015 12:38:58 hanhlv270597 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
104858 09/12/2015 16:35:30 psucoder BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
98921 25/11/2015 22:51:41 hoangthongvo BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
95562 20/11/2015 10:58:52 khiem2702 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
94565 18/11/2015 04:20:00 minhem1231 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
87959 04/11/2015 21:46:14 chalker BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
80964 20/10/2015 15:53:59 toan411998 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
79746 17/10/2015 22:25:19 minhthuan274 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
79739 17/10/2015 22:05:17 UiM BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
78185 12/10/2015 22:13:55 ThienCoder BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
67968 25/09/2015 18:56:15 tranvthanhson BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64825 18/09/2015 19:56:52 huynhnhat BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64583 17/09/2015 21:49:17 nguvaho BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
64582 17/09/2015 21:49:08 nguvaho BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64466 17/09/2015 19:21:08 taycuong BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
61312 06/09/2015 16:37:59 MTAZero BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60971 05/09/2015 19:42:34 phuleethanh BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60641 04/09/2015 22:29:27 wInD_MtA BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
54391 21/08/2015 15:25:36 romqn1999 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
54382 21/08/2015 15:03:56 phanthanhnam BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
47394 17/07/2015 00:14:38 ngan BASU - Bắn súng Python 3 Accepted 46 ms 664 KB
47318 16/07/2015 21:23:42 chomeo13 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 716 KB
47283 16/07/2015 20:03:06 mrtan_lovelife BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
45181 10/07/2015 21:56:10 middlest BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
45180 10/07/2015 21:35:47 hinodi_1998 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
41999 21/06/2015 04:03:19 the_c BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
39289 03/06/2015 21:30:55 Algo BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
39270 03/06/2015 20:38:57 nguyenmanhthien BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
39256 03/06/2015 17:26:19 nghethuat102 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 568 KB
35822 16/05/2015 12:53:39 farmerboy BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
35580 14/05/2015 12:35:19 tanphatvan BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
34496 13/05/2015 02:17:54 AresGod BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
32454 01/05/2015 23:01:41 mikelhpdatke BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
32330 30/04/2015 17:26:31 lamnguyen BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
27337 14/04/2015 18:02:14 VietNamVoDich BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
26877 09/04/2015 10:06:16 trungvt130584 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
26865 08/04/2015 23:57:56 tankorbox BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
24174 22/03/2015 21:33:16 Nguyenthaihoc BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 736 KB
24158 22/03/2015 20:59:06 kieuquocdat123 BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
21883 20/03/2015 22:58:15 vdn1999bxvp BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 31 ms 1652 KB
11045 24/01/2015 13:09:21 conglinh BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
10767 21/01/2015 16:16:36 stepde15 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
10766 21/01/2015 16:06:01 stepde15 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 536 KB
10135 16/01/2015 00:53:08 stepde15 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
8476 10/01/2015 13:51:10 nxphuc BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
7684 01/01/2015 02:28:29 junking BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7196 17/12/2014 00:06:39 thanhbinh0995 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 708 KB
7194 16/12/2014 23:42:58 dinhvanduy7895 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
6910 11/12/2014 19:54:08 MeigyokuThmn BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3890 08/11/2014 17:47:53 sunshine BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
3081 26/10/2014 23:21:39 dthphuong BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2772 24/10/2014 17:00:12 phamhuuthien BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
1919 15/10/2014 23:24:48 coldmoon BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
1820 15/10/2014 00:24:31 phuchoahodo BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
1697 14/10/2014 08:08:34 stepde14 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
1593 13/10/2014 11:11:37 NhatHoang BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
1463 11/10/2014 22:04:05 voquocthang BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 748 KB
1462 11/10/2014 21:55:00 itntc BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
1427 11/10/2014 12:42:16 haituanth2 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 748 KB
1409 11/10/2014 09:14:19 thanhCode BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
1394 10/10/2014 23:43:11 ductam BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
Back to Top