Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740763 05/04/2020 21:15:33 chumoro KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 328 ms 19788 KB
740696 05/04/2020 16:40:34 lvcong97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3268 KB
740093 03/04/2020 21:16:04 bku_lapis KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3236 KB
738882 31/03/2020 21:51:18 knam4202 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3260 KB
738873 31/03/2020 21:35:32 bbamm KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
738811 31/03/2020 17:28:33 kassivender KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2720 KB
738758 31/03/2020 16:38:49 damminhquan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
738124 29/03/2020 14:30:38 nguyenan0808 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3380 KB
737408 26/03/2020 21:51:39 khongcoten002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2700 KB
737005 25/03/2020 14:27:43 congbinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
736264 23/03/2020 00:07:58 hokage1201 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1556 KB
735909 21/03/2020 21:45:23 nguyenduythanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3332 KB
735704 21/03/2020 08:36:44 tienloc_dz KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
735695 21/03/2020 06:26:13 phamchibinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 3880 KB
735650 20/03/2020 21:14:12 0842020263 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3348 KB
735556 20/03/2020 16:41:27 cyber_coder KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2352 KB
735541 20/03/2020 16:23:40 huyml KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 2668 KB
735421 20/03/2020 10:02:48 naruto270504 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2332 KB
735414 20/03/2020 09:56:26 maiphuong KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
733727 17/03/2020 16:58:08 pinyahoo567 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
730049 07/03/2020 15:34:31 mystar0806 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
726218 26/02/2020 21:56:19 manhender KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3180 KB
726152 26/02/2020 19:35:19 truongthienlocTH KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2208 KB
725876 26/02/2020 09:44:58 linhngao121212 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 26140 KB
725768 25/02/2020 21:48:49 bin1st090104 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2868 KB
725260 24/02/2020 20:40:00 admin2009 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2276 KB
725046 24/02/2020 14:22:34 thangloi2209 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
724709 23/02/2020 18:16:50 Akira KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 3140 KB
724546 23/02/2020 14:31:39 ngocduygpc8a1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
724377 23/02/2020 01:10:59 nnoname KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2608 KB
724059 22/02/2020 11:53:44 huuhoangle KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
723263 20/02/2020 16:13:15 tuanvip069 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2688 KB
723218 20/02/2020 15:05:22 0972210195 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1836 KB
722885 19/02/2020 21:42:40 aruru12 KIVU - Khiêu vũ Python 3 Accepted 343 ms 15168 KB
722844 19/02/2020 20:37:33 trong123123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 4228 KB
722757 19/02/2020 16:35:35 minhratnhat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
722755 19/02/2020 16:28:25 my147 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
722736 19/02/2020 16:08:15 minhratnhat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
722735 19/02/2020 16:07:37 phuongthao02012006 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2656 KB
722676 19/02/2020 15:18:15 viethaofpc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
722647 19/02/2020 15:00:26 ltmhuy KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
722598 19/02/2020 12:37:59 xuanhuan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
722572 19/02/2020 12:02:52 quochuong2006 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
722570 19/02/2020 12:01:20 lethienquan28052006 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
722568 19/02/2020 12:00:21 lethienquan28052006 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 3516 KB
722482 19/02/2020 10:22:49 ptcvp121 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3316 KB
722078 18/02/2020 14:30:43 thống KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
722044 18/02/2020 13:23:31 taideptrai KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 4020 KB
720734 15/02/2020 20:49:57 ntnvlog KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
720541 15/02/2020 16:00:03 dangthithuyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
720508 15/02/2020 15:40:41 camlaitin KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
719726 13/02/2020 20:16:30 mashiro9933 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1796 KB
717333 09/02/2020 13:58:44 nmhh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
716773 08/02/2020 10:59:31 tienloc_tvn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
716703 08/02/2020 10:03:49 phuong2004 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1948 KB
715205 05/02/2020 22:24:29 kimngan_tvn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
715140 05/02/2020 21:34:19 kimcuong_tvn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
715060 05/02/2020 20:00:22 baopham19062003kgkgkg KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3048 KB
712779 31/01/2020 22:29:40 vmt120203 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2324 KB
712772 31/01/2020 22:14:02 Linhdethuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
712317 30/01/2020 22:28:50 Love KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 4168 KB
712109 30/01/2020 19:22:26 ThanhNam KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
711115 30/01/2020 10:41:13 viocuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4088 KB
711104 30/01/2020 10:24:17 cbl_vietnam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
711045 30/01/2020 09:11:29 diceline KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2316 KB
710811 29/01/2020 15:18:16 dangtiendung1201 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
710646 29/01/2020 09:18:34 hello5423 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3400 KB
710130 27/01/2020 10:31:46 BananaOnTheTree KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2252 KB
710087 26/01/2020 22:55:03 suxzat KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3208 KB
709811 25/01/2020 15:33:00 quoclan99 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 2400 KB
709556 24/01/2020 15:15:28 whoisthatguy KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 140 ms 4252 KB
709445 24/01/2020 01:07:35 ICanDoIt KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
708646 22/01/2020 12:20:02 chidaihk17 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3184 KB
708307 21/01/2020 20:56:17 HackerMan KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3184 KB
707901 21/01/2020 01:20:50 19522456 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3252 KB
705156 15/01/2020 15:21:43 CodeWar37 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1836 KB
704707 14/01/2020 15:53:24 tranthuyan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3220 KB
704653 14/01/2020 14:29:00 ldn694 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
704652 14/01/2020 14:28:12 ldn694 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 4688 KB
703896 12/01/2020 23:45:35 watanabe2804 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3304 KB
702905 11/01/2020 15:54:10 khanhld KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 312 ms 3416 KB
702904 11/01/2020 15:50:55 khanhld KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 343 ms 3416 KB
702790 11/01/2020 12:17:08 pxt9704 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 281 ms 3452 KB
702788 11/01/2020 12:16:17 pxt9704 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 3452 KB
701794 09/01/2020 21:14:43 VGK_Cr7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3328 KB
700701 08/01/2020 10:05:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 250 ms 3268 KB
700535 07/01/2020 22:23:17 nevergiveup KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 3368 KB
699736 07/01/2020 00:31:05 ntphong KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
699680 06/01/2020 23:56:54 ntphong KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
698888 06/01/2020 08:29:30 4maxskill4 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
698801 05/01/2020 23:01:16 novaphoenix KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 26208 KB
698798 05/01/2020 22:59:24 novaphoenix KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
698364 05/01/2020 10:56:33 JoySluxirt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
698231 05/01/2020 00:19:38 minhquandinhcao KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3296 KB
698207 04/01/2020 23:24:34 anhkhoa09032004 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
697626 04/01/2020 09:15:26 hatayamakano KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3276 KB
697464 03/01/2020 22:10:52 nnbxxx KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3328 KB
697256 03/01/2020 17:56:41 tahoangquan2 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
696912 03/01/2020 10:21:04 iambluuu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3308 KB
696839 03/01/2020 08:22:07 Nhi23072002 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
694607 29/12/2019 13:19:55 huytool KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 281 ms 4108 KB
693913 27/12/2019 12:41:03 duc04122004 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3308 KB
692573 24/12/2019 10:55:56 KennuNg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 4052 KB
692333 23/12/2019 21:19:52 tranhien137200 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 4092 KB
692331 23/12/2019 21:18:43 tranhien137200 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 4088 KB
692329 23/12/2019 21:18:04 tranhien137200 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 4092 KB
692322 23/12/2019 21:13:08 thienminh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
691443 21/12/2019 10:06:19 quocviet2001 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3908 KB
691166 20/12/2019 19:52:09 ntt12112001 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3292 KB
691134 20/12/2019 17:46:22 duyluan3110 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3300 KB
689753 17/12/2019 15:08:56 sendmylove123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2600 KB
689286 16/12/2019 18:03:56 san1201 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1576 KB
688771 15/12/2019 11:47:00 chuonghc2512 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2676 KB
688673 15/12/2019 01:35:57 minhquoc19ti KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
687313 11/12/2019 22:20:11 jackykg KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2772 KB
687231 11/12/2019 18:42:26 Hedgehog2411 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
687176 11/12/2019 16:39:01 khanhtron03 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2980 KB
686417 09/12/2019 18:44:38 pingponggame KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3296 KB
685806 07/12/2019 10:47:56 Seria KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
685613 06/12/2019 18:45:44 hoangchisi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2284 KB
685173 05/12/2019 17:20:30 minhthi28 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
685171 05/12/2019 17:18:33 thao1234 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
683182 30/11/2019 21:28:32 anhthcsyl2006 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
683107 30/11/2019 18:59:02 dpduy123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2328 KB
683104 30/11/2019 18:53:40 dpduy123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2332 KB
681721 28/11/2019 15:46:27 hokhanhduy KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2700 KB
681719 28/11/2019 15:45:56 hokhanhduy KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2824 KB
681713 28/11/2019 15:42:36 Nhanlolicon KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2304 KB
681711 28/11/2019 15:42:29 tranbac1128 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2768 KB
681709 28/11/2019 15:42:20 ngongoc071 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2740 KB
681705 28/11/2019 15:41:17 ltnhi15624 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2716 KB
681704 28/11/2019 15:40:41 Evanstn2412 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2752 KB
681702 28/11/2019 15:40:09 maemi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2788 KB
681697 28/11/2019 15:38:46 tranhoaiphu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2728 KB
681695 28/11/2019 15:37:47 lymycm KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2316 KB
681690 28/11/2019 15:37:13 tranhoaiphu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2748 KB
681451 28/11/2019 13:37:15 cmtanphat KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2312 KB
679296 23/11/2019 21:25:06 19521242 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4120 KB
678887 23/11/2019 10:33:25 thienphunhc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3444 KB
677156 21/11/2019 21:03:50 congthangk36d KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
676041 19/11/2019 13:26:30 shin3030aa KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3268 KB
676040 19/11/2019 13:25:54 shin3030aa KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2272 KB
675926 19/11/2019 00:18:25 canhtoannct KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
675849 18/11/2019 22:30:45 caocuong1210 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 4060 KB
675726 18/11/2019 20:03:09 hoanglap0409 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3268 KB
674621 16/11/2019 16:10:03 vhskillpro KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
674260 15/11/2019 16:15:01 khanhtran2201 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3276 KB
673927 14/11/2019 20:33:07 LuKoin69 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3232 KB
670718 08/11/2019 18:07:49 minhkhoi1026 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
669980 07/11/2019 11:48:00 HoaBenKiaSong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3288 KB
669880 07/11/2019 07:43:18 Hàoa1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
669178 05/11/2019 23:03:12 hitu1907 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3312 KB
669120 05/11/2019 21:41:07 ogit403 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2920 KB
669101 05/11/2019 21:27:12 hitu1903 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2956 KB
668742 05/11/2019 14:25:48 FL_ADC KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3396 KB
668694 05/11/2019 11:10:32 Sángolympic KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2736 KB
668651 05/11/2019 10:05:09 munrio123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
668497 04/11/2019 22:03:43 trungkienthcsyenlac KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
668446 04/11/2019 20:23:06 hitu1902 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3312 KB
667239 02/11/2019 15:40:03 hitu1919 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3356 KB
665599 30/10/2019 20:53:06 thongoc1984 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3320 KB
664729 29/10/2019 11:01:00 tieuhoctapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3312 KB
661677 23/10/2019 21:33:34 0941177356 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 1904 KB
661184 22/10/2019 21:22:25 DươngAnhVũ KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1944 KB
661150 22/10/2019 19:59:24 MinhBietBay KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1944 KB
661093 22/10/2019 16:18:04 nvq2309 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 2320 KB
660635 21/10/2019 20:27:24 prgrmanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3356 KB
660235 21/10/2019 10:13:05 nguyenkhoip KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2308 KB
660178 21/10/2019 01:37:22 hieupham KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2836 KB
660177 21/10/2019 01:34:55 hieupham123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2304 KB
659472 18/10/2019 23:07:22 tbinh_dl KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4144 KB
659307 18/10/2019 15:18:14 duongnghiepvl KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4144 KB
658361 16/10/2019 16:07:55 SIU2018Yasou KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 4140 KB
657157 14/10/2019 08:31:51 thien0914033912 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
656881 13/10/2019 14:37:53 thanhhuyenvu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
656166 11/10/2019 21:42:45 cblnamphuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3968 KB
656165 11/10/2019 21:42:35 vanthien_bl KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3156 KB
655962 11/10/2019 15:53:48 tlong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3936 KB
655952 11/10/2019 15:45:04 minhd1209 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3904 KB
655951 11/10/2019 15:44:24 quocduong2301 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3900 KB
655948 11/10/2019 15:42:44 levanthao10tin KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3900 KB
655947 11/10/2019 15:42:39 levanthao10tin KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3900 KB
655929 11/10/2019 15:36:23 qvan_le KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2296 KB
655926 11/10/2019 15:34:42 letrunghau1962 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4116 KB
655922 11/10/2019 15:33:45 kyohzs02 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3304 KB
655912 11/10/2019 15:27:34 MonkeyPlayLOL KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4116 KB
655890 11/10/2019 15:20:40 gaugau KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
655889 11/10/2019 15:20:32 Paikugon KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4076 KB
655806 11/10/2019 14:35:27 kenken1911 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2756 KB
653950 08/10/2019 20:25:10 congcanhlnq KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2320 KB
653942 08/10/2019 20:14:37 nguyentrantien2002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 3072 KB
653917 08/10/2019 19:04:33 Assyrian KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3272 KB
652786 07/10/2019 08:46:16 tiendung2306 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3916 KB
651686 05/10/2019 09:57:48 mrzin703 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2280 KB
650703 03/10/2019 21:27:43 cuthaodd KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3420 KB
649706 02/10/2019 19:40:24 minhtriet2903 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3324 KB
648672 01/10/2019 00:06:03 kuzuma245 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4036 KB
647020 27/09/2019 18:10:16 cuongdoduy123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2676 KB
646170 25/09/2019 23:57:19 ntoan199 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3252 KB
646042 25/09/2019 19:29:30 mrTee KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 4028 KB
645365 24/09/2019 14:47:00 ThichAnHanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 359 ms 3672 KB
643063 20/09/2019 14:16:19 kudoshinichi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2676 KB
642598 19/09/2019 18:24:54 MaMoi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 2264 KB
642455 19/09/2019 15:43:24 wolfejames KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
642321 19/09/2019 10:25:59 sang123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 4052 KB
642097 19/09/2019 07:48:03 MinBaoTT KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
642022 18/09/2019 22:51:08 htthinh1999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 3244 KB
641835 18/09/2019 18:56:32 hamayasua KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2676 KB
641737 18/09/2019 16:33:04 thanthanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2252 KB
641570 18/09/2019 14:43:36 vochinhhieu11082004 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2244 KB
641535 18/09/2019 14:34:17 minhdung02 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 4284 KB
641530 18/09/2019 14:32:06 PHDKhoa KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4280 KB
641514 18/09/2019 14:25:56 ldnghia_bl KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3612 KB
641501 18/09/2019 14:17:30 phuctin20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2612 KB
641483 18/09/2019 14:12:12 hoangduc16_cbl KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2644 KB
641437 18/09/2019 12:41:35 redcoder KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2240 KB
641434 18/09/2019 12:39:01 redcoder KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2624 KB
641415 18/09/2019 12:11:59 zephyrvn KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
641397 18/09/2019 11:43:33 zephyrvn KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
641015 17/09/2019 21:08:20 vochinhhieu11082004 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2304 KB
640984 17/09/2019 20:42:30 vochinhhieu11082004 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2768 KB
640650 17/09/2019 14:57:19 haiprot1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3412 KB
640257 16/09/2019 23:52:51 redcoder KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2688 KB
640256 16/09/2019 23:51:32 redcoder KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2752 KB
640094 16/09/2019 20:05:21 dinhtrongchien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2704 KB
639823 16/09/2019 11:47:42 CBLtk KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2752 KB
639308 15/09/2019 09:07:58 baotrancpp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4144 KB
638462 14/09/2019 06:53:09 thienkun KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2708 KB
638137 13/09/2019 16:54:13 pmt KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3288 KB
637391 12/09/2019 21:41:30 pepesayhi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 3408 KB
637023 12/09/2019 11:41:04 Be_happy KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
636310 11/09/2019 15:12:39 unglinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
635962 10/09/2019 20:11:26 duongtc1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2252 KB
635408 09/09/2019 20:44:23 lucky_boy KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3440 KB
633940 08/09/2019 15:45:37 ducthangivicii KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2356 KB
631893 03/09/2019 15:00:40 hieunguyenthi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3344 KB
631884 03/09/2019 14:44:38 thaolinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
631402 01/09/2019 23:51:50 hiepthuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4076 KB
630600 31/08/2019 07:54:50 gicungduochet KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 1824 KB
630578 31/08/2019 00:49:41 phongkieu31 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2204 KB
630567 31/08/2019 00:38:41 khiem123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2196 KB
629606 28/08/2019 19:26:07 dpn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
628617 26/08/2019 18:17:42 lehaiduyem123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 8212 KB
625909 24/08/2019 00:33:34 snowynguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3964 KB
625548 23/08/2019 11:32:16 winterrr KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
625364 22/08/2019 21:20:47 vinhnhibinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3256 KB
625333 22/08/2019 20:41:31 hoatmt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
625275 22/08/2019 17:28:58 lehaiduyem123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 8116 KB
625262 22/08/2019 16:57:46 zyenz123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
625258 22/08/2019 16:44:02 nantas KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
625182 22/08/2019 14:05:36 david0403 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
625171 22/08/2019 12:39:07 zyenz123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2900 KB
625014 22/08/2019 10:09:02 thuy_quynh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
624876 21/08/2019 23:31:10 queanh0220 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2508 KB
623569 18/08/2019 17:08:18 nguyenchikhanh159 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2832 KB
623083 17/08/2019 15:17:30 huuduc8igc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2840 KB
621041 14/08/2019 21:20:21 leductoan KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2884 KB
620914 14/08/2019 16:31:52 ngoctuannguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
620904 14/08/2019 16:17:44 rsattlpalpha KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2936 KB
620733 14/08/2019 09:53:44 okok90 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
620654 14/08/2019 08:44:15 okok90 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
620636 14/08/2019 08:13:56 lnatuan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
620414 13/08/2019 15:31:46 vuong123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
620231 12/08/2019 22:34:31 okok90 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
619770 11/08/2019 19:50:46 Relie_99 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2308 KB
619319 10/08/2019 12:19:21 huynhngoctrang1306 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
618456 08/08/2019 14:58:03 okok90 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
618431 08/08/2019 14:39:18 lequocbinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 3088 KB
618428 08/08/2019 14:38:50 lequocbinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 17372 KB
618319 08/08/2019 11:19:14 nguyetanh10102005 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
617825 07/08/2019 12:27:05 thiennhanui KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
616457 04/08/2019 12:53:21 canhtoannct KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
616280 04/08/2019 00:24:16 luukimhoang2022 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4008 KB
615396 02/08/2019 10:43:34 emLaNewBie KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3240 KB
615339 02/08/2019 08:45:38 trandat KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
613300 29/07/2019 19:57:31 lethienquan28052006 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
613027 29/07/2019 10:36:35 Fidisk KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
612940 29/07/2019 08:22:16 khanhkjhave KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
612307 27/07/2019 19:13:49 truongthinh14 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2220 KB
612115 27/07/2019 12:00:26 vivimini110 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2632 KB
611908 26/07/2019 22:28:52 funcolor KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4260 KB
611167 25/07/2019 20:40:09 hoangnghiaviet KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
608786 22/07/2019 07:56:00 nhatanh10102005 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
607988 19/07/2019 21:00:48 Newps KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 3208 KB
606561 16/07/2019 07:47:09 hongphongthp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3436 KB
606410 15/07/2019 14:34:11 Nhv1133_Tx KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2684 KB
605684 12/07/2019 08:54:02 18T1021208 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4020 KB
605487 11/07/2019 15:37:58 khanhnhi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2200 KB
605426 11/07/2019 11:12:37 MinhBomNha KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3280 KB
605064 10/07/2019 14:26:17 DungDontCare KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
604712 09/07/2019 15:18:47 TrumpPham KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2696 KB
604579 09/07/2019 10:42:42 neos KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2236 KB
602348 03/07/2019 06:58:18 phongan105 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2348 KB
601520 01/07/2019 00:14:23 trieutanhung93 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
599232 27/06/2019 11:54:06 dchy2000 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3248 KB
599036 26/06/2019 22:30:35 TIN10_VUTRINHHOANG KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3248 KB
597869 24/06/2019 13:26:50 baobao07 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3272 KB
597815 24/06/2019 10:52:32 thanhdat2605 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3336 KB
596601 21/06/2019 20:17:31 havu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 6808 KB
596340 21/06/2019 12:21:07 dothiyenlinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 4096 KB
595618 19/06/2019 22:44:34 khiem123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2740 KB
594861 18/06/2019 09:06:16 Gib5102 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
593630 15/06/2019 12:15:49 cyrocs258 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2848 KB
592805 13/06/2019 21:19:59 Lis2il KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3212 KB
592095 11/06/2019 17:05:01 ducanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2300 KB
592094 11/06/2019 17:04:21 ducanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2308 KB
591621 10/06/2019 08:40:26 hung30052002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3200 KB
591545 09/06/2019 23:03:37 Monster KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3316 KB
591145 08/06/2019 16:23:00 ngoctit KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4100 KB
591078 08/06/2019 11:58:02 hoatmt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2928 KB
591018 08/06/2019 08:39:07 rangnokapk KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
589318 02/06/2019 17:36:51 elkunpham KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4084 KB
589012 01/06/2019 19:21:06 anhnguyenroux KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
588684 31/05/2019 20:02:08 letungduong31121999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2592 KB
588673 31/05/2019 19:33:15 kiki1999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3256 KB
588522 31/05/2019 09:19:20 NQT1998 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3256 KB
587562 28/05/2019 13:50:50 musubi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 3200 KB
587245 27/05/2019 21:59:05 anhnguyenroux KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2680 KB
587243 27/05/2019 21:58:41 anhnguyenroux KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
587176 27/05/2019 20:01:22 hoktro KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2664 KB
587160 27/05/2019 19:18:44 vietanhdeptrai KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
587157 27/05/2019 19:17:47 vietanhdeptrai KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
586887 26/05/2019 20:29:40 nguyenhoainam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2708 KB
586763 26/05/2019 13:50:42 quangucich2000 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4084 KB
586226 24/05/2019 17:18:19 094175234 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2296 KB
585873 23/05/2019 14:09:11 votthichaua KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2260 KB
583712 17/05/2019 02:00:40 tin10_HoangPhuongThao KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
583380 15/05/2019 23:35:56 khuongvutramanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
583379 15/05/2019 23:33:33 khuongvutramanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
583378 15/05/2019 23:33:03 khuongvutramanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
583374 15/05/2019 23:25:30 khuongvutramanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
583370 15/05/2019 23:16:02 khuongvutramanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
583270 15/05/2019 20:25:41 ashleyds KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
582978 15/05/2019 09:18:06 hh1305 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2908 KB
582934 15/05/2019 08:22:10 huynonstop KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2236 KB
581546 09/05/2019 19:54:34 zyenz123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
580086 04/05/2019 09:41:07 ct390 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
580035 03/05/2019 23:12:13 trung5kvshthlnqk38b KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
580000 03/05/2019 21:58:39 rimuru KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1912 KB
579935 03/05/2019 20:15:31 tuananh778999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
579422 02/05/2019 16:26:11 thienphucanh2004 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
576474 24/04/2019 11:14:41 lehanh1602 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2652 KB
575869 21/04/2019 23:55:36 meomeomeo KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3964 KB
574753 18/04/2019 08:06:16 leviettttnh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
574510 17/04/2019 15:47:43 16122001 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
573153 14/04/2019 18:19:55 nghialuffy KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
573148 14/04/2019 18:11:35 tacongnam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
572931 14/04/2019 01:45:22 hoaf13 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 4060 KB
572930 14/04/2019 01:44:52 hoaf13 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 31 ms 4060 KB
572857 13/04/2019 23:28:09 thanhcong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 3272 KB
572770 13/04/2019 21:35:19 meocondp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3240 KB
571932 11/04/2019 15:09:25 thangitcbg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2320 KB
571904 11/04/2019 14:35:21 ngocminhchvk36 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 4004 KB
571900 11/04/2019 14:27:54 dvmduc_k36_chv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 4004 KB
571218 09/04/2019 15:43:38 nvietphi03 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2944 KB
571159 09/04/2019 15:13:08 sorbitol KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1836 KB
571138 09/04/2019 14:52:26 dat10tin KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
571124 09/04/2019 14:48:06 luongdang2k3_k36chv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
571081 09/04/2019 14:22:33 tducCHVK36 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2376 KB
570992 09/04/2019 10:29:54 trung_hieu_k36_chv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 5608 KB
570966 09/04/2019 10:10:36 HuyHoàng_K36_CHV KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2920 KB
570711 08/04/2019 21:09:35 abc1111 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2492 KB
570287 07/04/2019 21:55:56 duycqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2412 KB
570280 07/04/2019 21:53:35 duycqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2484 KB
568636 03/04/2019 08:50:19 doanthanhnhat0510 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
568513 02/04/2019 21:32:03 thedemonstuan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
567443 30/03/2019 23:04:22 satosis KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
567434 30/03/2019 22:52:07 satosis KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 140 ms 3296 KB
565917 27/03/2019 20:37:04 leesai KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3140 KB
565914 27/03/2019 20:36:00 satosis KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3136 KB
565910 27/03/2019 20:34:44 Letter3103 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3136 KB
565908 27/03/2019 20:33:29 UndertheRain KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3136 KB
565907 27/03/2019 20:33:14 rJhniV KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3136 KB
565903 27/03/2019 20:32:36 luongnd2000 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3136 KB
565901 27/03/2019 20:31:59 dinhphuongthu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3136 KB
565898 27/03/2019 20:31:58 dinhphuongthu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3124 KB
565897 27/03/2019 20:31:58 hung2809 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3124 KB
565892 27/03/2019 20:30:56 TrangHaHa KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3144 KB
565891 27/03/2019 20:30:55 loan300720 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3148 KB
565890 27/03/2019 20:30:54 tuoi_cntt59_hcy KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3144 KB
565887 27/03/2019 20:29:36 coderjs KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3124 KB
565886 27/03/2019 20:29:25 TICHPX KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3124 KB
565884 27/03/2019 20:28:13 ndt KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3092 KB
565298 26/03/2019 23:44:42 daothanhloc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3788 KB
565146 26/03/2019 19:52:14 chanhnghia20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2348 KB
564997 26/03/2019 13:02:19 Nguyenphanthanhbinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
564827 25/03/2019 22:36:10 hoangkings100 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 4044 KB
564766 25/03/2019 20:40:11 VINH_17_50 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3012 KB
564342 24/03/2019 16:59:38 bingo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 18068 KB
563900 23/03/2019 12:00:17 lecungtien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
563848 23/03/2019 07:25:42 datmadd KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2932 KB
563829 22/03/2019 23:54:48 Itachi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2980 KB
563784 22/03/2019 22:54:00 shoanga2k52 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2940 KB
563686 22/03/2019 19:30:28 LTThanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2340 KB
562035 19/03/2019 00:49:46 lmpars KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
560738 15/03/2019 15:49:19 heo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4036 KB
560071 14/03/2019 08:59:49 nguyenvu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
558238 11/03/2019 10:53:20 MR_Asshole KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
557313 09/03/2019 16:46:22 hungcqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2360 KB
557263 09/03/2019 15:45:33 huydcmm KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3344 KB
556706 08/03/2019 09:10:08 phuquang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3168 KB
556399 07/03/2019 16:53:07 ffrederick KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2336 KB
556130 07/03/2019 10:03:21 vietdung KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3200 KB
556116 07/03/2019 09:29:11 knock2810 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
555726 06/03/2019 18:23:15 Summer8103 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2356 KB
555228 05/03/2019 17:43:13 namlawng123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2348 KB
554981 05/03/2019 09:30:25 tcoder KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2368 KB
553650 01/03/2019 23:26:08 gacodelam123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
553427 01/03/2019 17:38:57 inomatit82 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2508 KB
552465 27/02/2019 21:52:57 lhviet KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 671 ms 32908 KB
551013 24/02/2019 23:43:46 Hàoa1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
550939 24/02/2019 21:23:59 tuancqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2792 KB
550836 24/02/2019 18:12:41 TTree KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
550108 22/02/2019 21:25:35 phungduyminh1802 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
548708 19/02/2019 23:20:56 vanhsusu03 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2488 KB
548144 18/02/2019 21:52:04 nbphong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3108 KB
547944 18/02/2019 09:35:37 ducminhtrinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
547047 15/02/2019 21:14:10 cptkhai KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2388 KB
546550 14/02/2019 22:53:35 admin20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 3836 KB
546524 14/02/2019 21:24:29 Lam22062002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3220 KB
545472 12/02/2019 14:43:49 myhorizon KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 31 ms 3312 KB
544718 10/02/2019 18:12:00 roro1230 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3352 KB
543976 07/02/2019 17:58:14 NoFace KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2456 KB
543412 04/02/2019 21:01:59 thecuongthehieu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 140 ms 3088 KB
543354 04/02/2019 16:35:59 gbking2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
542201 31/01/2019 15:02:28 lehoang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2840 KB
541387 28/01/2019 16:17:12 YoriHarumi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4000 KB
540485 25/01/2019 21:12:05 quangduyluu123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1528 KB
540426 25/01/2019 20:03:56 nakrothpro KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
539959 24/01/2019 16:15:06 ThanhNam KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
539556 23/01/2019 07:35:12 huynhgiao_tvn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
539555 23/01/2019 07:25:16 minhtrieutvn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
539244 22/01/2019 11:51:43 binmia KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
538984 21/01/2019 20:26:01 mnt33 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2444 KB
538616 20/01/2019 21:51:31 kimtoi_123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 3268 KB
538356 19/01/2019 22:30:21 uchiha KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2408 KB
538114 19/01/2019 01:23:11 59130929 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3236 KB
537384 16/01/2019 23:59:52 a2k47phan_18 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4124 KB
537020 16/01/2019 08:35:59 hoangdieu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2424 KB
536584 15/01/2019 12:10:23 jdkun123258TDMU KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
536576 15/01/2019 12:05:56 jdkun123258TDMU KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
536126 14/01/2019 13:15:16 totanhiep KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3240 KB
536111 14/01/2019 12:19:01 Neptune KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
535615 12/01/2019 22:02:01 conmeocon KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3296 KB
535265 12/01/2019 08:15:46 blackcat2710 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3328 KB
535222 11/01/2019 23:54:49 nhanhuuhieu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2816 KB
535057 11/01/2019 20:20:39 kutroll254 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4088 KB
534582 10/01/2019 22:41:15 dylanrohdes KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 4076 KB
534197 10/01/2019 15:53:04 akira12 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4052 KB
534182 10/01/2019 15:33:39 xiabui KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3264 KB
533937 10/01/2019 08:11:03 truongltt8c KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
533702 09/01/2019 20:14:32 thanhtuthcsyenlac KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
533660 09/01/2019 19:50:38 namconyl KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
533528 09/01/2019 14:36:19 000DANG KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
533498 09/01/2019 13:45:00 pks0v1p KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2320 KB
533210 08/01/2019 19:41:06 vanduc8a3 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
532975 08/01/2019 14:37:06 bxgbaki KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
532916 08/01/2019 10:01:06 Just_a_dream KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
532887 08/01/2019 09:15:44 tuanltt1252004 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
532294 07/01/2019 09:19:03 HMĐ_191 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3228 KB
532229 07/01/2019 08:27:29 anhnguyen123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3268 KB
532055 06/01/2019 21:43:43 viethunganhthu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3204 KB
531692 06/01/2019 14:48:06 phpx612 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
531592 06/01/2019 11:15:31 Member KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3328 KB
530989 05/01/2019 14:14:37 MH307 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
530927 05/01/2019 11:41:45 hieuhehehieu123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
530423 04/01/2019 16:53:07 biabeogo147 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
530079 04/01/2019 09:04:03 tanchan769 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3324 KB
529949 03/01/2019 23:00:10 ThaoAVang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2892 KB
529315 02/01/2019 19:28:02 mrhung1999vnvn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3360 KB
529186 02/01/2019 14:55:59 thienhue123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
528223 01/01/2019 22:11:30 Telephonefg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
528184 01/01/2019 21:37:50 Telephonefg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
527002 11/12/2018 21:27:11 tanchan679 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
525044 07/12/2018 20:15:49 dfwapekko KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3320 KB
524951 07/12/2018 18:24:39 hduoc2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
524700 06/12/2018 22:15:46 hoangviethang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4128 KB
524694 06/12/2018 21:58:58 hangthanhyl KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
523777 04/12/2018 21:55:24 minhhaiyl132 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
523600 04/12/2018 18:45:17 hduoc2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
523599 04/12/2018 18:44:14 hduoc2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
523311 03/12/2018 21:41:12 minhhaiyl132 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
523185 03/12/2018 20:28:45 Kieuthienquyyl KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
522288 01/12/2018 20:39:23 minhvuthcsyl KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
522137 01/12/2018 17:19:37 hachanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
521928 30/11/2018 21:44:58 anhlavipnd199 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2240 KB
521676 30/11/2018 13:12:08 hduoc2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
521185 28/11/2018 23:22:11 tanchan679 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
521172 28/11/2018 22:54:57 phamkhanhlinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2812 KB
520999 28/11/2018 20:03:15 yn2493 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2376 KB
520616 27/11/2018 20:34:11 phatdoan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3260 KB
520316 27/11/2018 00:42:45 6vienhdt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 3800 KB
518482 23/11/2018 20:25:41 VPFFV KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
517961 22/11/2018 23:16:40 6vienhdt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3700 KB
516343 20/11/2018 19:24:30 trungkenbi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3284 KB
516153 20/11/2018 11:00:40 MinhDevC KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 2836 KB
515599 19/11/2018 10:24:55 hungteam2k1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
515542 19/11/2018 09:23:05 hanluc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
515479 19/11/2018 08:28:30 thienngoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
512937 15/11/2018 18:49:35 NghiaCPP KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2688 KB
512932 15/11/2018 18:37:15 nghiaphamln KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 2820 KB
512454 15/11/2018 13:28:09 khoinguyentdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
512397 15/11/2018 12:15:22 anhvippro123z KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
510653 13/11/2018 16:31:41 nttvan1611 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
510546 13/11/2018 15:04:07 zolydyck00 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
509986 12/11/2018 19:57:31 hduoc2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
509984 12/11/2018 19:56:55 hduoc2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2384 KB
509407 11/11/2018 18:07:15 bk201 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2348 KB
509391 11/11/2018 17:46:20 bk201 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 2316 KB
505861 06/11/2018 14:12:12 hoangndu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
504439 04/11/2018 10:22:27 Phamquynhanh23012003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2904 KB
504417 04/11/2018 09:50:06 vudangkhoi2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
503668 02/11/2018 21:16:44 huynhvanphu102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
501781 31/10/2018 20:03:21 vanminh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3356 KB
501752 31/10/2018 19:39:50 sunepi719 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2912 KB
501750 31/10/2018 19:38:35 ptmq123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3324 KB
501570 31/10/2018 13:17:26 Vinhh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3324 KB
501348 31/10/2018 00:00:00 hungCtN KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2412 KB
501345 30/10/2018 23:54:12 ryoku123bn KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2340 KB
501301 30/10/2018 22:35:35 ryoku123bn KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 4040 KB
501295 30/10/2018 22:28:43 MTA_Asteria KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
501199 30/10/2018 20:54:22 hitu08 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3236 KB
500656 30/10/2018 10:24:34 LoHong2k3_IT_K36 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4100 KB
500433 29/10/2018 20:52:47 quyhugo158 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
498968 27/10/2018 00:35:23 trungnguyenlak2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4084 KB
498366 26/10/2018 10:42:32 Backtracking KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3288 KB
498192 25/10/2018 23:06:20 chiyb2015 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
498130 25/10/2018 21:53:26 Namche KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
498075 25/10/2018 21:13:26 Namche KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
496338 23/10/2018 20:31:14 ngobao KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2376 KB
495167 21/10/2018 20:54:16 vanan9205 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
492366 18/10/2018 15:05:11 khanhnguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3224 KB
491765 17/10/2018 19:56:05 minh98 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3152 KB
484795 10/10/2018 20:51:03 jackcookies020 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 2172 KB
483585 09/10/2018 05:42:23 vinhnt KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2992 KB
483570 08/10/2018 23:57:19 anhdhhp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4052 KB
483323 08/10/2018 19:56:23 canhtan KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
483265 08/10/2018 18:41:39 hellosunny KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3052 KB
482546 07/10/2018 11:52:36 Asteross KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
481885 06/10/2018 15:45:41 onism KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2884 KB
481516 05/10/2018 21:28:50 phamanmaithao10 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
481364 05/10/2018 19:29:43 hoanggiang521999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3264 KB
481357 05/10/2018 19:25:16 Enoughtodie99 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3212 KB
481354 05/10/2018 19:20:54 malloc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3212 KB
481353 05/10/2018 19:19:24 TICHPX KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3204 KB
481350 05/10/2018 19:12:02 TICHPX KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3212 KB
481348 05/10/2018 19:10:32 ducsmith KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3204 KB
481342 05/10/2018 19:02:13 hieuvip1301 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3212 KB
479299 03/10/2018 11:32:29 red KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
478226 01/10/2018 22:51:08 hanhien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
477665 01/10/2018 02:54:25 nguyenthanhhien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
477316 30/09/2018 18:12:45 12hooks KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
477062 30/09/2018 09:44:12 pvannvu2512 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3052 KB
477059 30/09/2018 09:41:30 pvannvu2512 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
476210 28/09/2018 22:21:12 duy0805 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
475298 27/09/2018 21:09:22 viet2805 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3420 KB
474759 27/09/2018 08:15:27 pdhuy2002 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3956 KB
474340 26/09/2018 16:24:41 pro113ti KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2792 KB
474122 26/09/2018 10:18:10 hitu03 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
473747 25/09/2018 20:33:05 cbl_hoaitt4 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
473660 25/09/2018 16:44:24 lamngok1201 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
473605 25/09/2018 15:16:48 caubedaumat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
473595 25/09/2018 15:09:19 tdhuaco372001 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
472755 24/09/2018 10:17:06 trungnghia05123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2944 KB
472727 24/09/2018 09:30:10 congvipkhoinoi KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
472239 23/09/2018 11:11:28 nhhpbc7a1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
471826 22/09/2018 16:07:11 april2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 3296 KB
471818 22/09/2018 15:58:43 april2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 3296 KB
471813 22/09/2018 15:45:54 april2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 31 ms 3296 KB
471805 22/09/2018 15:41:23 april2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3276 KB
471790 22/09/2018 15:32:44 april2003 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3276 KB
470887 20/09/2018 20:30:10 DeBruyne KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2300 KB
469319 18/09/2018 19:35:24 lengocphuc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3072 KB
469121 18/09/2018 16:34:42 thanhtungmk147 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
468529 17/09/2018 20:32:46 hitu01 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3228 KB
467772 16/09/2018 09:51:15 Qanh29 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
467771 16/09/2018 09:49:34 Qanh29 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
467342 15/09/2018 17:54:06 cotyey KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 2508 KB
467073 15/09/2018 01:25:05 black_stone KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 10800 KB
466648 14/09/2018 15:22:52 masteroffood KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2324 KB
465906 13/09/2018 14:57:27 yasuoghostblade KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
465508 12/09/2018 18:36:32 huuthien198zz KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 4100 KB
465192 12/09/2018 10:52:14 long_thathu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 31 ms 3320 KB
465191 12/09/2018 10:51:43 long_thathu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3300 KB
464961 11/09/2018 22:02:47 linhle232001 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1928 KB
464202 10/09/2018 22:26:04 ChuyenVanNQD KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2324 KB
464177 10/09/2018 22:02:30 phuong2003vtvip KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
463845 10/09/2018 14:56:35 manh123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4072 KB
463528 09/09/2018 21:50:23 zxcvbgt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
462096 07/09/2018 20:45:26 tungcoi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3252 KB
461898 07/09/2018 15:55:17 cuongyd1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
459841 04/09/2018 00:04:33 xikhud KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2740 KB
458763 01/09/2018 22:43:13 haicao2805 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 734 ms 2612 KB
457329 30/08/2018 07:35:52 HHHHHHHH KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
456055 27/08/2018 12:42:18 hitu07 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
456039 27/08/2018 10:11:03 hitu05 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
455186 24/08/2018 15:43:23 anhduy1811 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2416 KB
454996 23/08/2018 22:44:10 hitu02 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2516 KB
454980 23/08/2018 21:49:39 NamDo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
454955 23/08/2018 20:56:27 xuanvuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
453668 21/08/2018 14:34:15 cbl_nhathuyt5 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
453615 21/08/2018 11:08:25 FireArcanist KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
453286 20/08/2018 14:05:11 huuthien1102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
453091 19/08/2018 18:32:52 vutrungnghia KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3120 KB
452797 18/08/2018 21:38:47 Meliodas KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2828 KB
450947 15/08/2018 09:32:41 kakaka KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3008 KB
449993 13/08/2018 09:05:07 hdv250202 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2908 KB
449621 12/08/2018 15:23:30 jsomebodywtbl KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3240 KB
449167 11/08/2018 12:42:45 tototete KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2704 KB
448937 10/08/2018 15:02:32 dankcute KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
448186 08/08/2018 16:17:08 lucdaoquanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2972 KB
447281 05/08/2018 09:50:00 bluecat9x KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 3592 KB
447263 05/08/2018 08:41:22 10ngocanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2920 KB
447245 04/08/2018 22:22:10 hoangthuc701 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3228 KB
447015 04/08/2018 05:40:07 0941054 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
446977 03/08/2018 21:36:08 LongÇhampion KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
446729 02/08/2018 23:28:18 haxorus2004 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
446203 01/08/2018 15:56:57 loideptra1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
446177 01/08/2018 15:26:59 hunghz123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
445708 31/07/2018 09:22:04 Duc_Trung KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
445697 31/07/2018 08:38:36 long68910 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
445592 30/07/2018 20:10:45 duong2 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
445482 30/07/2018 15:16:31 vandai61 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2992 KB
445177 29/07/2018 18:10:02 phuongnhi_tran_1206 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2884 KB
444790 27/07/2018 16:02:48 an KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
444191 25/07/2018 20:24:25 hoangnghiak98lhp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2372 KB
444135 25/07/2018 17:07:16 phamductaictk98 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2328 KB
443304 23/07/2018 09:55:59 tronghieuACM KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3292 KB
442963 21/07/2018 21:11:56 paradisebay KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
442382 19/07/2018 20:00:36 lshuutoan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3288 KB
441118 14/07/2018 18:34:30 huy9a1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2344 KB
440909 13/07/2018 20:29:20 ironmank37d KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2940 KB
439563 09/07/2018 17:55:27 toila4120 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
439430 09/07/2018 07:01:43 huynhthanhtan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3036 KB
438566 05/07/2018 11:45:47 KHOI2611 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 125 ms 3204 KB
437996 02/07/2018 09:43:09 55555555 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 3208 KB
437319 28/06/2018 21:50:22 nhattuan722 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
436922 26/06/2018 20:32:16 taminhquanno21 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
436292 24/06/2018 11:51:06 chienbinhlyoko KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
436133 23/06/2018 20:56:45 kaitou1412 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
433561 14/06/2018 22:03:15 vietthanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
432644 14/06/2018 11:47:24 ledat112233 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 281 ms 4072 KB
432630 14/06/2018 10:28:09 ongtrum19051997 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 4044 KB
431252 07/06/2018 17:33:16 ducanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
430222 03/06/2018 18:47:03 newbietm KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
430221 03/06/2018 18:46:44 newbietm KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
429561 31/05/2018 15:45:20 sungtranna0801 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
429539 31/05/2018 14:55:24 haodeptrai KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
429529 31/05/2018 14:38:45 NQT1998 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
429230 30/05/2018 11:43:52 gtneopuv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2440 KB
427264 25/05/2018 19:40:55 nhathuypt25 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
426838 24/05/2018 14:17:40 NQT1998 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3316 KB
426772 23/05/2018 23:55:54 EdwardNguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
426619 23/05/2018 07:59:46 NTUThananhthien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
425599 17/05/2018 21:18:20 buidinhpham2004 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
425076 15/05/2018 17:46:22 fake1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2436 KB
424770 14/05/2018 10:38:52 dungnhannhungoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
424021 11/05/2018 10:31:57 vantho1298 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3356 KB
424019 11/05/2018 10:19:25 vantho1298 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3356 KB
423392 06/05/2018 19:44:37 nguyenvantien0903 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3192 KB
423326 06/05/2018 10:09:48 thaitung_0410 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3152 KB
422443 30/04/2018 17:28:12 viethuy99 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
422165 29/04/2018 16:56:33 nguyentuan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
420403 22/04/2018 14:27:44 TranHoang KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3316 KB
420312 22/04/2018 00:34:03 itsukashido KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
416733 12/04/2018 23:13:25 Love4T144 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
416050 11/04/2018 17:54:04 dominhtri3003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
415843 11/04/2018 09:46:09 dominhtri3003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
415699 10/04/2018 21:58:52 Quanpro98 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2796 KB
415596 10/04/2018 19:05:13 bibinguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3268 KB
415494 10/04/2018 13:37:54 hoi_lam_gi KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
415423 10/04/2018 09:01:47 55555 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
415412 10/04/2018 08:48:56 thuy12052004 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
414948 08/04/2018 21:02:19 emhocdem070 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1836 KB
414420 07/04/2018 16:33:13 kaitoukid1609 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
413191 04/04/2018 11:49:41 chetzoitao11 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2248 KB
413180 04/04/2018 11:08:41 chetzoitao11 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2788 KB
413130 04/04/2018 08:50:42 hungokok KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
413099 04/04/2018 08:28:04 karasu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
411834 31/03/2018 22:06:16 __________ KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 4012 KB
411374 30/03/2018 17:00:33 trananhprince KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2336 KB
410171 27/03/2018 21:10:45 Anh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2816 KB
408879 24/03/2018 22:09:22 haiyenk98lhp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2280 KB
408783 24/03/2018 16:54:41 start008 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
408753 24/03/2018 14:08:34 hoaigiang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3752 KB
408738 24/03/2018 13:48:04 tinhochbt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 4192 KB
408481 23/03/2018 16:24:11 iiiiiii125478 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 671 ms 3116 KB
408430 23/03/2018 15:34:17 tinhochbt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 3476 KB
405224 15/03/2018 08:20:12 hungvt_ntu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2608 KB
404574 13/03/2018 20:49:24 dinhthanhnga06 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2564 KB
402731 11/03/2018 19:36:36 nqvmystery123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
402179 09/03/2018 20:27:40 cyb3 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2628 KB
401916 08/03/2018 22:39:30 phuckg2002 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
401766 08/03/2018 10:15:52 Quân1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
401720 08/03/2018 09:14:26 vclzt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
399311 28/02/2018 07:21:35 anhxtanhwp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4036 KB
398749 25/02/2018 21:52:25 ngocminh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 4016 KB
397562 21/02/2018 12:58:42 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
397232 19/02/2018 16:27:02 dungdq2002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2312 KB
396600 15/02/2018 12:48:10 minhlam2102002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
395827 11/02/2018 22:18:05 chaukhanh2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
395247 09/02/2018 00:21:17 bestmaster1504 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3304 KB
394792 07/02/2018 10:57:48 Tunga1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
394268 05/02/2018 09:21:26 huuthuan13816 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2740 KB
392169 29/01/2018 09:06:49 duongbp1990 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2900 KB
391702 27/01/2018 12:05:48 php122002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2852 KB
390680 25/01/2018 11:18:18 ledokhoi02 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
388773 22/01/2018 22:54:34 phuocanh1625 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2512 KB
388701 22/01/2018 21:11:40 ngocdu123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2536 KB
386978 17/01/2018 22:45:47 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
386977 17/01/2018 22:45:32 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
386976 17/01/2018 22:45:25 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
386975 17/01/2018 22:45:22 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
386973 17/01/2018 22:45:18 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
386972 17/01/2018 22:45:08 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
386971 17/01/2018 22:44:57 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
386968 17/01/2018 22:41:54 buihoat2003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
386416 16/01/2018 14:29:18 tuan2k3dst KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
385066 12/01/2018 16:13:39 SavarinJames KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4024 KB
384268 10/01/2018 22:59:34 chinhhi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3236 KB
383968 10/01/2018 14:05:05 khab1706592 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2336 KB
383178 08/01/2018 16:46:01 lcnguyendang123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3280 KB
382612 06/01/2018 21:24:45 Socola_Đại_Ca KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2572 KB
382121 05/01/2018 20:19:59 phannhatloi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 4100 KB
382120 05/01/2018 20:18:30 phannhatloi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 312 ms 4100 KB
382115 05/01/2018 20:16:32 phannhatloi KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 281 ms 4100 KB
381685 04/01/2018 23:09:01 Comrade KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 343 ms 3136 KB
381622 04/01/2018 21:57:39 thaibabao KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2544 KB
381319 03/01/2018 10:51:39 ntd992003 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
381237 03/01/2018 09:28:50 votrunghieu9a2 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 3116 KB
380265 02/01/2018 10:40:20 nguyenthanhtung KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 4088 KB
379590 31/12/2017 17:00:51 minhth_1412 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2604 KB
379551 31/12/2017 15:04:47 hiepnguyenhue2002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4036 KB
378356 28/12/2017 08:30:09 QuangTruongNguyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
377960 26/12/2017 22:53:52 Sakura KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2908 KB
377747 26/12/2017 13:06:38 tuanhbt133 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
376940 22/12/2017 15:19:45 MrRobot KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2968 KB
376885 22/12/2017 14:16:51 quocnguyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
376314 18/12/2017 22:26:03 tenda1234 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2312 KB
375931 17/12/2017 13:45:57 changlangtu97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 2768 KB
375616 16/12/2017 08:52:58 trungtt123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
375112 15/12/2017 00:15:28 yhuynh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
374767 14/12/2017 09:17:45 baobao2901 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3388 KB
374534 13/12/2017 15:48:25 Phandat16 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
373501 09/12/2017 16:57:47 vinhquana KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
368845 29/11/2017 14:49:33 tansang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3344 KB
368806 29/11/2017 14:12:44 Phenomenal1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
366970 27/11/2017 16:06:45 khoinguyentdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2968 KB
366937 27/11/2017 15:31:15 namtao97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
366357 26/11/2017 14:15:14 Venus KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
365494 24/11/2017 16:11:04 thminh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2312 KB
365331 24/11/2017 14:37:22 khoinguyentdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2912 KB
365038 23/11/2017 22:27:59 thao1234 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
364854 23/11/2017 15:58:37 doduc2652002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2368 KB
364561 23/11/2017 01:23:29 hlsclan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3284 KB
364314 22/11/2017 20:02:40 ductinLHP KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
364297 22/11/2017 19:39:12 thamtudeptrai007 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2396 KB
364144 22/11/2017 14:35:44 lekhanhbang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364142 22/11/2017 14:34:10 ngqd KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
364133 22/11/2017 14:27:00 van312nt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
364128 22/11/2017 14:17:37 thienancm2002 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
364125 22/11/2017 14:15:09 vothaian KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
364119 22/11/2017 14:09:03 locle821 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
364118 22/11/2017 14:08:21 ddtqyu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364117 22/11/2017 14:05:55 ddtqyu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364115 22/11/2017 14:00:22 chaunhutlong KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364112 22/11/2017 13:49:15 luongminhkhoi KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364111 22/11/2017 13:48:59 nhanhaulori KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364110 22/11/2017 13:46:55 badaocm234 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
363725 21/11/2017 16:58:33 minhthanh97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3252 KB
363612 21/11/2017 15:11:25 darknight5698 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3492 KB
363528 21/11/2017 10:01:22 tranmanhdat3006 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4064 KB
362780 19/11/2017 16:36:03 thanh123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
361870 17/11/2017 15:35:14 nhanhaulori KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
361866 17/11/2017 15:32:19 nguyen041202 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
361860 17/11/2017 15:30:23 huukhoa2608 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
361850 17/11/2017 15:23:56 cat115 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
361842 17/11/2017 15:21:19 shio0411 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
361839 17/11/2017 15:20:57 chungcamxuan2002 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
361838 17/11/2017 15:20:38 luongminhkhoi KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
361824 17/11/2017 15:14:13 huukhoa2608 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
361819 17/11/2017 15:09:53 thienancm2002 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
361816 17/11/2017 15:08:59 badaocm234 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
361774 17/11/2017 14:49:44 thanhhoang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
361510 16/11/2017 21:57:11 luxabu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2364 KB
361162 16/11/2017 14:23:07 mrlihd KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2340 KB
361145 16/11/2017 14:05:34 thelightvn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2892 KB
360639 15/11/2017 18:01:41 thaizeze159 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
360143 14/11/2017 21:55:37 chinhd17ht01tdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 3776 KB
359162 13/11/2017 20:06:40 nguyendinhtin27011998 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4000 KB
357293 10/11/2017 21:38:47 minh3chap KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
356811 10/11/2017 12:28:55 quocbinhitc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3060 KB
353955 06/11/2017 20:14:52 tungtdn321 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
353498 06/11/2017 11:06:02 bachhuyhung20102001 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2388 KB
353083 05/11/2017 18:34:17 thanhchuongitc KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3412 KB
353023 05/11/2017 14:26:20 buithiuyennhi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
352461 04/11/2017 16:40:13 vinhntndu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2840 KB
351804 03/11/2017 13:47:33 0000000000 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
351413 02/11/2017 20:42:06 darkdragon02 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2756 KB
350675 02/11/2017 07:44:32 kiethk14cqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3304 KB
350664 02/11/2017 07:30:35 bao023 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
350659 02/11/2017 07:24:52 viclu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
350272 01/11/2017 19:44:50 hungga1711 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2976 KB
349158 31/10/2017 09:53:55 Luthaihoc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
349155 31/10/2017 09:48:48 mk KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3692 KB
349153 31/10/2017 09:46:02 Luthaihoc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2964 KB
348517 30/10/2017 19:02:26 huy9a1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
347755 29/10/2017 14:50:16 trainolp2017 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
347754 29/10/2017 14:48:21 trainolp2017 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
347722 29/10/2017 14:12:39 serayumi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3396 KB
346515 27/10/2017 14:32:11 long123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3304 KB
346091 26/10/2017 20:55:58 thienhk15 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3308 KB
345691 26/10/2017 15:07:31 ItachiUchiha KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3000 KB
344987 25/10/2017 20:31:08 manhh15 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4080 KB
343864 24/10/2017 14:31:48 tinhhk15 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3292 KB
343622 24/10/2017 07:32:09 ngophuthinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2996 KB
343300 23/10/2017 17:38:31 lichngothanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4080 KB
343134 23/10/2017 16:06:09 freepascal KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
343133 23/10/2017 16:05:58 freepascal KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
342228 21/10/2017 23:02:07 trungcbg KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
340440 19/10/2017 15:48:04 vikhangcqt171 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4088 KB
340233 19/10/2017 14:33:10 NAKICTI KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4072 KB
339916 19/10/2017 08:41:36 hanhhuyenit1619 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2424 KB
337070 15/10/2017 14:15:54 tanan112 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3088 KB
336755 15/10/2017 08:11:34 ares KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4068 KB
336751 15/10/2017 08:09:32 ares KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4068 KB
336182 14/10/2017 15:18:50 christzy KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
335313 13/10/2017 01:13:34 viethoang99 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2332 KB
335210 12/10/2017 22:22:35 Minatokaze KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3016 KB
334455 12/10/2017 01:31:39 trantien151198 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3472 KB
333077 10/10/2017 09:12:18 caovantheanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 2780 KB
330017 06/10/2017 15:35:39 Sydneyfung KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2888 KB
330016 06/10/2017 15:35:22 stupidcat1102 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2796 KB
329227 05/10/2017 03:32:51 vuthehuyht KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
328660 03/10/2017 20:48:04 linhbeo1210 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
327874 02/10/2017 21:30:52 quandapro KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 843 ms 32940 KB
327154 01/10/2017 23:10:02 myfriend1102vn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
327151 01/10/2017 23:07:38 myfriend1102vn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2288 KB
326831 01/10/2017 15:24:17 QMK1702 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2728 KB
326649 01/10/2017 13:59:49 php122002 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2696 KB
325951 30/09/2017 10:25:41 tuandatqn95 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
325666 29/09/2017 21:24:10 haidangdz KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
324837 28/09/2017 20:17:11 thanhdatna1996 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4096 KB
324030 27/09/2017 22:27:43 tungtdn4321 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 3032 KB
323576 26/09/2017 23:52:38 thanhpromu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3320 KB
322942 25/09/2017 23:05:03 thanhtrung98 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3052 KB
321817 24/09/2017 07:57:33 tiendiep9a1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4104 KB
321575 23/09/2017 15:45:46 Master_01 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3724 KB
321561 23/09/2017 15:36:30 masterv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3080 KB
320317 21/09/2017 01:36:39 vietyb00 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2400 KB
318434 17/09/2017 13:09:04 KCuber KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
317027 14/09/2017 15:47:49 0985971934j KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
315282 11/09/2017 08:52:29 huyvuhp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2788 KB
314230 08/09/2017 19:17:40 levuquocdat18 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3300 KB
313746 07/09/2017 06:34:06 Shyn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2372 KB
313562 06/09/2017 20:48:49 cuongasd52 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2372 KB
311810 01/09/2017 23:46:03 nguyentrungthanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
310172 28/08/2017 15:54:11 WhyOnlyMe KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2992 KB
310161 28/08/2017 15:40:48 blebleble KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3732 KB
310151 28/08/2017 15:36:35 kanjiake KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2828 KB
309378 26/08/2017 14:53:32 hut_phamquochuy KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 4084 KB
309358 26/08/2017 14:29:13 hut_phamquochuy KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 18116 KB
308322 23/08/2017 18:45:49 lotac KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2784 KB
308120 23/08/2017 09:35:08 hotuanhung KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2896 KB
308055 23/08/2017 08:06:49 nguyenducthai1312 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
307287 20/08/2017 11:22:12 sonnguyen0612 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
307266 20/08/2017 10:38:56 hungk36b KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
306732 18/08/2017 22:52:39 honghoa2k2z KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4096 KB
306259 18/08/2017 08:53:33 thilove98 KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 843 ms 33344 KB
304691 14/08/2017 22:04:19 Godloveme KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
303253 11/08/2017 12:33:48 minuit KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
303119 10/08/2017 23:51:54 dungzudd231001 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 140 ms 3052 KB
300661 02/08/2017 20:13:34 xekoiuxuka KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
300264 31/07/2017 21:58:53 duongtc1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
300006 30/07/2017 09:38:52 nntuan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
300001 30/07/2017 09:24:38 huynhthu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
299994 30/07/2017 09:16:04 thainguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3328 KB
299988 30/07/2017 09:06:42 reset KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3320 KB
299976 30/07/2017 08:43:05 anhbannho147vn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3336 KB
299971 30/07/2017 08:31:26 hoangtrung080697 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
299943 29/07/2017 23:49:23 dothanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 3328 KB
299870 29/07/2017 11:40:19 anh76qn KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
298846 26/07/2017 08:48:03 MountainDOrm KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2996 KB
297670 21/07/2017 21:01:33 hains KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
297106 20/07/2017 01:08:59 iquanghung KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
297089 19/07/2017 23:58:48 thuho KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
297052 19/07/2017 22:18:12 minhthu20201 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
296057 16/07/2017 22:04:14 Hackerr KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
296055 16/07/2017 22:01:30 Hackerr KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
296035 16/07/2017 21:32:45 kazutohbt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
295919 16/07/2017 13:12:39 Nhokkz KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
295918 16/07/2017 13:11:56 Nhokkz KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
295587 15/07/2017 10:12:28 logacc999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
293760 09/07/2017 16:11:08 dasea KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
293475 08/07/2017 08:07:03 le_doan_phu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
292575 03/07/2017 22:56:29 nguyenhaidang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2344 KB
292243 02/07/2017 00:28:50 caubedaumat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
292237 02/07/2017 00:00:15 okeomachnha KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3268 KB
292132 01/07/2017 11:27:15 nhpntz0t KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 2328 KB
291887 30/06/2017 14:04:12 rauden KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3016 KB
290743 25/06/2017 15:00:29 vokhanhan25 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
289696 21/06/2017 19:37:54 khoinguyentdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 2232 KB
289551 21/06/2017 10:12:19 khoinguyentdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 2224 KB
289550 21/06/2017 10:10:16 khoinguyentdmu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3324 KB
289454 20/06/2017 21:19:43 thienbaotb KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
288245 15/06/2017 20:46:03 ngocnhi KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
288244 15/06/2017 20:45:14 ngocnhi KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
287136 12/06/2017 09:39:44 khanhvan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2404 KB
287131 12/06/2017 09:34:50 khanhvan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2408 KB
285247 03/06/2017 20:07:42 nhatlinh91827 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
285060 02/06/2017 20:13:34 my_crush_hates_me KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 3272 KB
284652 01/06/2017 15:34:16 tebrotien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2316 KB
284548 01/06/2017 03:14:06 ngan_it_tnh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2316 KB
284430 31/05/2017 16:23:24 thanhquy51vn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3576 KB
284189 30/05/2017 12:00:07 tuan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 3280 KB
284188 30/05/2017 11:57:42 tuan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3280 KB
283240 25/05/2017 16:12:19 Tran_Thanh_Oai97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4012 KB
283175 25/05/2017 14:22:44 hungvu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4008 KB
282573 23/05/2017 10:47:37 huytmdj KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3216 KB
282557 23/05/2017 10:28:47 Ngo_Van_Viet KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3216 KB
282346 22/05/2017 16:14:47 NhatKhanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
281261 18/05/2017 09:13:53 hahpuc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
277193 10/05/2017 15:42:01 tuan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 31 ms 3272 KB
277087 09/05/2017 23:12:10 dats2007 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
274667 29/04/2017 22:58:46 frostpixel KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2428 KB
274483 28/04/2017 21:35:29 contiti KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
274033 26/04/2017 21:19:52 quangminh6624 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
273741 25/04/2017 22:31:47 HUT_Bamboo KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3308 KB
273725 25/04/2017 21:56:01 mtientin2 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
273389 24/04/2017 16:50:07 phanhienbx01 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4232 KB
272966 23/04/2017 02:59:54 Disconnect KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3268 KB
272430 21/04/2017 08:44:57 up_out_of_all KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2972 KB
272059 19/04/2017 20:42:38 dangkhoa_pascal KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3332 KB
271651 17/04/2017 23:34:12 balobola KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 4084 KB
271576 17/04/2017 20:23:34 123B KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
271575 17/04/2017 20:22:14 123B KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2380 KB
271176 16/04/2017 11:33:34 nvanhoang188 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 4088 KB
270947 15/04/2017 16:19:07 nguyenducptit KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3068 KB
270302 12/04/2017 21:37:46 nguyenvanbien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3348 KB
270203 12/04/2017 15:55:32 MINHKHANG KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2400 KB
269867 11/04/2017 14:50:34 tranto KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
269286 09/04/2017 14:18:05 tronghk14 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3292 KB
268394 07/04/2017 09:48:23 darkplayer0211 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
268353 07/04/2017 07:20:25 sword000 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2796 KB
268342 07/04/2017 00:00:55 Minhthanhntu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2800 KB
267383 05/04/2017 12:38:52 tranlehiep2203 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 109 ms 7948 KB
266843 04/04/2017 10:39:30 coderkcdhv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 3140 KB
266836 04/04/2017 10:14:57 lehoainam KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
266725 04/04/2017 00:57:44 anhtungo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 109 ms 7980 KB
266687 03/04/2017 22:53:04 anhtungo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3236 KB
266491 03/04/2017 16:09:48 Phingubò KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2352 KB
265492 31/03/2017 21:17:08 trangnguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
264374 28/03/2017 15:37:58 segio_ramos KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3180 KB
263628 26/03/2017 20:46:50 Midodra KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 171 ms 3256 KB
263035 25/03/2017 10:36:18 cavang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
263005 25/03/2017 07:56:46 huynhdinhhiep KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
262979 24/03/2017 23:11:21 iostream KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3160 KB
262781 24/03/2017 15:06:11 anhtungo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 7160 KB
262489 23/03/2017 18:31:56 tranthanhhai KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4240 KB
262403 23/03/2017 16:19:47 vuhongson KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2728 KB
261822 22/03/2017 08:35:27 comrades102 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 7548 KB
261819 22/03/2017 08:34:09 kimmy133 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 7160 KB
261817 22/03/2017 08:33:14 thuyduyennguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 7548 KB
261814 22/03/2017 08:31:52 DraQrtv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 7588 KB
261811 22/03/2017 08:30:31 huuhieu2k KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 7160 KB
261712 21/03/2017 22:56:12 ginsama01 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
259400 17/03/2017 13:42:33 nkduc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2452 KB
258272 14/03/2017 23:00:26 skydriver001 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4080 KB
257982 14/03/2017 09:16:59 duyvtvp1919 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 3156 KB
257576 13/03/2017 04:37:30 thien9a1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3300 KB
257434 12/03/2017 20:16:15 vhoang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3000 KB
256888 11/03/2017 15:48:52 BoB KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
255381 06/03/2017 22:19:21 khoadeptrai KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
255255 06/03/2017 13:36:37 Raito KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
255099 05/03/2017 21:30:41 tansang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3604 KB
254959 05/03/2017 14:57:16 Phingubò KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2452 KB
254896 05/03/2017 11:34:02 fromzerotomaster KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2424 KB
254735 04/03/2017 21:51:39 cyan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2396 KB
254144 03/03/2017 14:50:21 manhhungking KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 4024 KB
254143 03/03/2017 14:50:15 manhhungking KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 4024 KB
254141 03/03/2017 14:48:07 datzerozero KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
254136 03/03/2017 14:38:39 rick_fam0us KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3272 KB
253120 28/02/2017 08:11:57 buikimanh126 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
253087 28/02/2017 07:39:59 thanga2k20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2944 KB
253078 28/02/2017 07:24:01 khanhtdvy2 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4052 KB
253056 27/02/2017 23:34:09 Adam_Kyle KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3308 KB
253005 27/02/2017 21:31:01 lecong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2392 KB
252999 27/02/2017 21:24:33 mister_0_nile KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3396 KB
252834 27/02/2017 15:55:01 tuan121630 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
252701 27/02/2017 14:37:53 hieua2tincvp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
252372 26/02/2017 18:43:11 phbhan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2912 KB
251267 22/02/2017 22:52:56 anhduy6102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
249293 19/02/2017 18:35:28 hut_thai_nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
247761 16/02/2017 10:05:41 hoanmalai KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
247035 13/02/2017 21:28:54 nguyentandat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
247026 13/02/2017 21:15:41 dinhvanhuy98 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3040 KB
245896 10/02/2017 16:53:00 doanthetai2005 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3500 KB
244867 06/02/2017 13:24:38 nhannguyen95 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2380 KB
243825 31/01/2017 06:15:36 nguyentandat1502 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2940 KB
243488 28/01/2017 16:40:32 mik271 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4232 KB
243295 26/01/2017 23:33:04 hoangthuhang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2920 KB
242968 24/01/2017 23:07:27 omega1100100 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
242659 22/01/2017 20:50:31 Nasukek20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
241008 14/01/2017 14:18:49 gowthern KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
240464 12/01/2017 22:20:14 nvtu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2320 KB
238786 06/01/2017 21:12:31 qwerty212 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2216 KB
238260 04/01/2017 23:50:44 quocanh507 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
238258 04/01/2017 23:50:08 quocanh507 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3008 KB
237201 01/01/2017 16:07:19 thanhria KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 671 ms 32792 KB
236491 29/12/2016 15:20:12 duyqnguyenle KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
236167 28/12/2016 00:10:54 linhlrx KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 3468 KB
235839 26/12/2016 14:02:17 saladiweslo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3100 KB
235834 26/12/2016 10:49:52 nguyenduykhanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3128 KB
233577 20/12/2016 08:53:14 nghoangphu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 140 ms 3088 KB
232415 14/12/2016 21:14:59 linh_ttam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
232414 14/12/2016 21:13:00 drink_pepsi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2592 KB
232376 14/12/2016 19:59:37 casaumayman KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3296 KB
231968 13/12/2016 15:32:10 ducmanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
230942 09/12/2016 23:13:22 nguyenthanhtinh365 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3272 KB
229888 07/12/2016 16:42:32 codera3k48 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
229823 07/12/2016 14:52:01 SlothSe7en KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
229820 07/12/2016 14:44:11 nguyentruonghoanghai KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
229409 06/12/2016 14:27:29 3lovephuong3 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
229156 05/12/2016 19:17:26 huynhnguyenx KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
228970 04/12/2016 22:27:58 alonekingzx KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4276 KB
228799 04/12/2016 14:25:55 phbhan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
227825 01/12/2016 21:04:23 datgk14 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
227676 01/12/2016 12:30:17 ffyyytt KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
227409 30/11/2016 21:17:51 godiego17 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3204 KB
227360 30/11/2016 20:25:06 tienlocak14 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4020 KB
227359 30/11/2016 20:21:45 hoangnguyenhk14cqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3988 KB
227346 30/11/2016 20:08:44 111 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3240 KB
227343 30/11/2016 20:05:43 daylataikhoan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 4008 KB
226017 27/11/2016 22:58:07 ndkhanh95 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
225714 27/11/2016 15:00:19 chaats KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3256 KB
225575 27/11/2016 11:50:25 hihihil2010 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3296 KB
225507 27/11/2016 10:27:38 Chuối KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
224930 26/11/2016 10:25:30 vuonghieuvui KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2424 KB
224826 26/11/2016 02:53:36 o0985950397 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
224644 25/11/2016 21:48:54 hoainam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3256 KB
223862 25/11/2016 00:02:40 voxuanny32 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
223826 24/11/2016 23:09:25 nguyenchikhanh159 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3056 KB
223592 24/11/2016 19:22:01 Bội KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 3336 KB
223285 24/11/2016 10:09:12 sony KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3300 KB
222905 23/11/2016 17:36:55 nhquanqt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2640 KB
222798 23/11/2016 14:41:10 thuong1928 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2352 KB
222792 23/11/2016 14:33:32 pipipham KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 265 ms 4916 KB
220996 20/11/2016 17:14:14 Phingubò KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
219402 17/11/2016 23:16:11 congson123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3000 KB
218498 16/11/2016 17:03:59 mansblacks KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 781 ms 33812 KB
218366 16/11/2016 14:10:41 Duongnguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 18132 KB
218349 16/11/2016 13:36:23 adladl KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
217695 15/11/2016 15:24:02 Chann KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
216323 12/11/2016 15:45:02 Hieu_sqtt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2644 KB
215311 12/11/2016 10:48:02 noatall2404 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 2464 KB
214966 11/11/2016 20:23:08 ducquynhfptk12 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
213763 09/11/2016 19:22:05 presariohg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 3108 KB
213761 09/11/2016 19:21:28 presariohg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 31 ms 3064 KB
213354 08/11/2016 21:39:17 congtaisqtt KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3216 KB
213317 08/11/2016 21:04:04 presariohg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3188 KB
213310 08/11/2016 21:00:49 presariohg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3188 KB
213288 08/11/2016 20:30:23 presariohg KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 640 ms 33100 KB
212112 06/11/2016 20:42:21 2221113513 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 3204 KB
211233 05/11/2016 02:05:42 cuongquep KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3188 KB
210701 04/11/2016 10:41:16 ARSENAL1886 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1492 KB
210576 03/11/2016 23:54:51 thanhthai3457 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2320 KB
209775 02/11/2016 19:57:16 k4mjk4mjz3 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3164 KB
209750 02/11/2016 19:35:24 boychienga1234 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
209712 02/11/2016 19:05:04 nguyenthang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2284 KB
208702 01/11/2016 15:19:30 anhpro96 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2304 KB
208270 31/10/2016 18:36:20 oOovWvoOo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3228 KB
207888 30/10/2016 21:36:17 khoaat KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2336 KB
207347 29/10/2016 18:36:46 LHP KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
205883 27/10/2016 19:54:04 s2lyonking KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 4060 KB
205877 27/10/2016 19:46:57 rikimaru161 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
204024 24/10/2016 22:51:17 hieua2tincvp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3236 KB
204014 24/10/2016 22:43:38 phamvankhanh1516 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2324 KB
200372 20/10/2016 22:39:54 HVDInh33 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
200117 20/10/2016 16:36:40 nqc290997 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
199471 19/10/2016 17:54:52 agoodstudent KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
199391 19/10/2016 16:07:53 tranleduy1233 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
197942 17/10/2016 17:12:09 yuu KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
197060 15/10/2016 20:24:24 toida12chu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3052 KB
196680 15/10/2016 10:58:04 magicmonster17 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
196510 14/10/2016 22:05:11 giangbabygo123 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
196465 14/10/2016 21:02:54 ajaxtcag KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
196443 14/10/2016 20:36:11 hoang_95125 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
195891 14/10/2016 09:43:38 kien_ngo KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
195423 13/10/2016 19:10:50 duckunzz KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3364 KB
195062 12/10/2016 23:17:28 phamtankhac KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2208 KB
195051 12/10/2016 23:02:32 hutPhamPhuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3336 KB
195039 12/10/2016 22:56:25 hutPhamPhuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3336 KB
194279 11/10/2016 23:07:38 bjnjucun KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2568 KB
194248 11/10/2016 22:25:18 chien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
194107 11/10/2016 19:49:56 duckhai2102 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
193092 11/10/2016 14:14:24 huyvit1999 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2564 KB
193080 11/10/2016 14:00:26 anonymous263 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2564 KB
192884 11/10/2016 07:23:47 songlahyvong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
192819 11/10/2016 00:04:29 hut_luan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
192818 11/10/2016 00:02:57 hut_luan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2564 KB
191649 10/10/2016 17:18:42 songlahyvong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
191648 10/10/2016 17:16:40 songlahyvong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2588 KB
191572 10/10/2016 14:42:44 anhducpn67 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
191546 10/10/2016 14:12:17 tqhuy2502 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
190524 09/10/2016 19:38:24 giahy2911 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3380 KB
189134 06/10/2016 20:53:20 duahaucc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
187756 04/10/2016 19:19:24 tqhuy2502 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1748 KB
186849 02/10/2016 23:41:45 manhhieu KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
186736 02/10/2016 21:14:42 hoangducsmagic KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
186264 02/10/2016 07:41:03 nkt95bg KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 328 ms 2544 KB
183595 27/09/2016 19:49:36 hungdhv97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2500 KB
183114 26/09/2016 23:12:38 vphuong214 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2504 KB
181796 24/09/2016 16:45:38 trainer1234 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
179085 19/09/2016 20:57:00 dinhtranchien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 328 ms 3320 KB
177543 16/09/2016 16:10:37 letuannghia194 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2448 KB
176906 15/09/2016 11:00:40 ariesgemini KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
176719 14/09/2016 23:18:43 datdi KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3280 KB
176596 14/09/2016 21:28:29 nguyensieuv KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
176558 14/09/2016 20:58:11 lbnvando KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2928 KB
173716 11/09/2016 18:23:05 kien_ngo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
172921 10/09/2016 10:54:40 phungvitrung KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
172883 10/09/2016 10:35:45 minhtienst135 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
172466 09/09/2016 17:52:17 bachnxepu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
171290 07/09/2016 16:19:35 hut_Phieu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 453 ms 3324 KB
170958 06/09/2016 21:02:08 anhnguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 2536 KB
169957 04/09/2016 13:38:03 haithanh_hmd KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2520 KB
168804 03/09/2016 19:24:36 tkhenry KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2500 KB
168794 03/09/2016 18:52:25 awatjkim KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 359 ms 2496 KB
167500 30/08/2016 15:54:37 ngothanhdat KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 406 ms 2412 KB
167431 30/08/2016 14:52:05 luuchv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 1704 KB
166033 26/08/2016 10:32:07 Tree KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 2516 KB
165404 24/08/2016 20:37:50 giacacluong323 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2536 KB
165066 23/08/2016 23:14:29 qtuan140101 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3360 KB
164804 23/08/2016 15:19:19 parkouryb KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2532 KB
163851 20/08/2016 16:51:16 thaiuit KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 125 ms 2388 KB
163073 17/08/2016 15:52:11 3lovephuong3 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3360 KB
162340 15/08/2016 12:06:45 dahaodl KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3356 KB
162288 15/08/2016 09:04:59 ntd275 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
161478 12/08/2016 22:40:08 vophuanpig KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 281 ms 2604 KB
160957 11/08/2016 20:06:58 hoasentrangcm KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
160881 11/08/2016 16:04:52 qqq KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 281 ms 2600 KB
160214 09/08/2016 19:59:33 thanhan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
160128 09/08/2016 16:32:56 phuocvinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 343 ms 2748 KB
160025 09/08/2016 11:52:09 hentaino102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
159799 08/08/2016 21:01:32 cufury KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 1612 KB
157672 01/08/2016 16:05:00 4everkaka KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 3336 KB
156310 27/07/2016 13:28:08 trinhbaoanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
156306 27/07/2016 13:18:39 Soledad KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
156143 27/07/2016 08:54:47 thanhthinn1997 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2596 KB
154476 23/07/2016 22:12:20 thuytinh0114 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
154174 22/07/2016 15:39:06 tgiang10a2 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 359 ms 2540 KB
152938 18/07/2016 17:52:59 yingyoh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
152662 17/07/2016 22:25:04 try KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2944 KB
150979 09/07/2016 20:55:23 thienlong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 265 ms 2508 KB
150694 08/07/2016 12:19:28 hoangthongvo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
149752 04/07/2016 09:14:44 dangcuong_123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 3348 KB
148522 29/06/2016 13:25:21 leducthinh0409 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 484 ms 6960 KB
148458 29/06/2016 07:25:52 ititorit KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 3020 KB
147385 22/06/2016 21:25:16 maistudy KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
145196 18/06/2016 04:28:54 MrTus97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 3356 KB
145036 17/06/2016 08:43:21 trungkien2015 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
143286 13/06/2016 07:13:11 belphegor102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
140977 02/06/2016 15:09:13 hungs20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2480 KB
137954 26/05/2016 15:17:20 maistudy KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
137431 23/05/2016 20:39:45 trivonhan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
136118 15/05/2016 20:31:02 huonguyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
135946 14/05/2016 13:16:23 poweriknow KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
135846 13/05/2016 19:57:24 nguyentamdat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
134369 02/05/2016 15:15:21 caothesan KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 109 ms 2688 KB
133832 28/04/2016 00:10:24 NgaoMta4596 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3348 KB
132437 18/04/2016 11:28:22 tranlethanhphan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 3356 KB
131056 15/04/2016 10:21:31 khangtran KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
130983 14/04/2016 20:42:48 nguyenxuanhaa3 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
130423 11/04/2016 02:27:38 xxxxxxx154 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2556 KB
130422 11/04/2016 02:23:43 xxxxxxx154 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2556 KB
130286 09/04/2016 22:54:10 hanhlv270597 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1588 KB
130285 09/04/2016 22:52:23 hanhlv270597 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2552 KB
130093 08/04/2016 22:19:53 damsanchv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 3332 KB
129081 04/04/2016 17:33:58 Assassin KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
128727 03/04/2016 11:35:35 proxike KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
128619 02/04/2016 15:31:43 thanhluancn1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2536 KB
128030 30/03/2016 17:57:01 nameless KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2672 KB
127848 29/03/2016 15:25:10 _Hexa_ KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2668 KB
127788 29/03/2016 12:05:09 lthbinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3268 KB
127351 27/03/2016 19:43:43 fuck_admin KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2568 KB
122741 02/03/2016 10:18:57 phuonganh1012 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
122736 02/03/2016 09:23:34 doinghieng KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
122553 01/03/2016 10:27:02 trangmin_qc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
122549 01/03/2016 10:20:48 velothangkhau KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
122158 27/02/2016 20:19:02 thanhday132 KIVU - Khiêu vũ Python 2 Accepted 390 ms 13376 KB
122091 27/02/2016 16:06:55 velothangkhau KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2848 KB
122085 27/02/2016 15:59:02 lucasnguyen23hqv KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
122078 27/02/2016 15:53:44 bang000 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
122073 27/02/2016 15:49:28 vuhoangphuc2000 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
121704 24/02/2016 21:30:52 onebpiece1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
120329 18/02/2016 16:33:01 lvdo92 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2568 KB
119269 13/02/2016 21:51:50 TQT KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 2568 KB
118478 09/02/2016 12:46:20 hoang_95125 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
116577 03/02/2016 08:00:13 Hungnguyenvan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2592 KB
116554 02/02/2016 22:16:53 minhem1231 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 281 ms 2544 KB
116506 02/02/2016 20:07:24 dqhungdl KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 2588 KB
115204 29/01/2016 13:38:39 dacthai2807 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 3372 KB
115203 29/01/2016 13:36:56 dacthai2807 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 109 ms 3372 KB
115042 28/01/2016 11:41:45 khalminh11t2 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2852 KB
113917 22/01/2016 17:32:08 ngonamduonghl KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2596 KB
113754 21/01/2016 21:23:23 aquawind0130 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
113710 21/01/2016 16:33:28 tuancanhktpm KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 250 ms 3368 KB
111654 12/01/2016 11:30:18 thedblaster KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
111573 11/01/2016 10:10:00 chitam117119 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
110028 02/01/2016 17:41:06 hth20082000 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2588 KB
105544 11/12/2015 18:44:20 chigau123456 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
105407 11/12/2015 09:38:35 anhtungo KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
105406 11/12/2015 09:37:37 vipbgo KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
105404 11/12/2015 09:35:17 thuyduyennguyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
105403 11/12/2015 09:35:01 nguyentangtuananh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
105400 11/12/2015 09:32:38 nguyenthithutrang KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
105398 11/12/2015 09:31:36 trinhviettrinh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
105396 11/12/2015 09:30:05 thuyduyennguyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
105395 11/12/2015 09:29:10 nnha KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
105394 11/12/2015 09:28:25 doinghieng KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
105392 11/12/2015 09:27:31 huuhieu2k KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
105389 11/12/2015 09:26:36 kimmy133 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
105376 11/12/2015 09:14:48 trantienlqd200620 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
105367 11/12/2015 09:07:30 thuyanh2000 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
104557 08/12/2015 10:08:57 koon31 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 265 ms 2520 KB
101213 05/12/2015 07:18:46 miltonbw KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
100960 04/12/2015 09:39:10 Hint_gokai KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
99682 29/11/2015 10:05:49 emlahoagio KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2732 KB
98936 25/11/2015 23:06:21 huyenthoai101 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
98892 25/11/2015 21:50:27 danghuy09 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
98663 24/11/2015 23:49:06 hoangthongvo KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
98183 23/11/2015 21:24:09 longnp030 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2704 KB
97388 22/11/2015 10:55:41 thanhan_1715 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2696 KB
96185 21/11/2015 17:11:11 nmint8m KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 328 ms 2564 KB
96174 21/11/2015 16:57:18 muadaumua KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 3344 KB
96151 21/11/2015 16:28:42 tiabennita KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
96069 21/11/2015 14:53:11 tranquockhanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2732 KB
94108 17/11/2015 08:50:15 nguyenhoatien1996 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2356 KB
93878 16/11/2015 20:22:24 thanhluan0687 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 328 ms 2732 KB
93820 16/11/2015 19:27:06 NgocHaiHITC KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 2732 KB
93786 16/11/2015 18:26:54 Barbarian KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 359 ms 2600 KB
93785 16/11/2015 18:22:18 nvthanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 3356 KB
93307 15/11/2015 21:54:21 cyan KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
93014 15/11/2015 13:45:08 nguyenlong25793 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 3332 KB
92295 13/11/2015 22:39:40 nguyenthehop KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 2568 KB
91896 13/11/2015 00:00:27 ACM2015 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2364 KB
91863 12/11/2015 22:26:22 minhem1231 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 2364 KB
90595 10/11/2015 17:09:12 haihoangpro KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 281 ms 2556 KB
90512 10/11/2015 15:22:25 orbis95 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2396 KB
90507 10/11/2015 15:13:55 minhtp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2376 KB
89477 08/11/2015 10:33:06 ntanh KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 968 ms 30568 KB
89353 07/11/2015 22:21:16 huynhduy_hmd KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 2340 KB
89007 07/11/2015 10:49:43 qcuong98 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2400 KB
88920 06/11/2015 23:23:38 quanghsprovp KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 109 ms 1768 KB
88399 05/11/2015 21:04:15 danyenbinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2372 KB
88077 05/11/2015 10:42:16 psucoder KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 359 ms 19220 KB
88074 05/11/2015 10:22:03 Khoidaik KIVU - Khiêu vũ Python 2 Accepted 390 ms 13324 KB
88054 05/11/2015 08:52:27 minhthuan274 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 296 ms 2532 KB
87380 03/11/2015 17:52:12 quoca2vp KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2576 KB
86912 02/11/2015 15:47:39 MTAnewbie KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 312 ms 3308 KB
86669 01/11/2015 19:55:28 Hhcckqnl KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 3308 KB
86167 31/10/2015 10:09:18 TrungCSP KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
85633 29/10/2015 23:42:08 giangnam298 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 281 ms 2424 KB
85605 29/10/2015 23:18:11 hanhlv270597 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 93 ms 2356 KB
85567 29/10/2015 22:41:41 hoanqq123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2400 KB
85560 29/10/2015 22:34:50 sesshomalong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2540 KB
84056 27/10/2015 16:11:21 phuongdong07 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
84053 27/10/2015 16:07:30 reach_up KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
84052 27/10/2015 16:06:25 TheHappyWind KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
83897 27/10/2015 09:20:34 chalker KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2736 KB
80855 20/10/2015 13:31:19 anvodacu0112 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 312 ms 2600 KB
79860 18/10/2015 09:32:38 romqn1999 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
78786 15/10/2015 00:22:56 loveTforever KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
78215 13/10/2015 05:15:07 dhkhtn KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
77913 12/10/2015 00:38:54 hanhhaino KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2668 KB
77130 09/10/2015 20:41:00 doantringuyen KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
76665 08/10/2015 22:12:21 ngocchau2603 KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 890 ms 31760 KB
76245 08/10/2015 09:31:44 tsongafan KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 2384 KB
76063 07/10/2015 21:25:36 angelo KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
76047 07/10/2015 20:59:33 anhvu_cbl KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
75675 06/10/2015 22:20:14 Cherry KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 3272 KB
75480 06/10/2015 18:02:48 ThienCoder KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3268 KB
75232 06/10/2015 09:37:35 toan411998 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 140 ms 2572 KB
74422 05/10/2015 04:37:53 nguyenhuutienk56a3 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
71577 02/10/2015 19:02:50 lamquangvinhATO KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
66126 22/09/2015 07:57:50 huynhnhat KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
65101 19/09/2015 10:48:43 nguvaho KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
65100 19/09/2015 10:46:16 nguvaho KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2380 KB
62865 12/09/2015 20:01:52 thanhngoac272599 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
62819 12/09/2015 16:08:15 hadeshk12 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
61032 05/09/2015 20:57:35 phuleethanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
60892 05/09/2015 16:56:16 MTAZero KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
60891 05/09/2015 16:56:16 MTAZero KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
59449 31/08/2015 16:22:33 dplong KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
59448 31/08/2015 16:13:12 lenguyen2204 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
58957 28/08/2015 16:40:48 bvd KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2972 KB
58624 27/08/2015 14:09:49 Nguyenthaihoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
55929 24/08/2015 20:59:59 Aoba KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1584 KB
53773 17/08/2015 07:40:55 manhha251 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
53720 16/08/2015 18:49:20 truongngocgiang99 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2860 KB
53098 14/08/2015 20:46:30 UiM KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2324 KB
49789 02/08/2015 10:28:15 chidung KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2632 KB
49779 02/08/2015 09:54:28 npltv KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2956 KB
49321 29/07/2015 14:15:48 khongduocbocuoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3224 KB
49027 26/07/2015 15:46:09 bacthosan KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 202 ms 2632 KB
47569 18/07/2015 19:56:45 Loda KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 202 ms 3432 KB
45970 14/07/2015 00:07:47 tuank55 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
45911 13/07/2015 22:43:21 only_love97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2300 KB
44601 05/07/2015 23:03:53 mrtan_lovelife KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
43676 27/06/2015 16:49:55 hungngoquoc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2168 KB
43365 25/06/2015 15:15:17 hinodi_1998 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3532 KB
43285 24/06/2015 21:18:05 nhutrg1998 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
41310 15/06/2015 23:21:09 the_c KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 2628 KB
39118 02/06/2015 21:42:10 nguyenmanhthien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2612 KB
39033 02/06/2015 10:21:31 yogathanh99 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
35952 18/05/2015 10:47:20 nhocksoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2932 KB
35833 16/05/2015 18:19:01 farmerboy KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
35724 15/05/2015 21:37:56 AresGod KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2540 KB
34246 11/05/2015 13:28:24 middlest KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
32901 05/05/2015 22:38:51 wInD_MtA KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 3360 KB
32738 04/05/2015 22:52:54 phanthanhnam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3412 KB
32630 03/05/2015 23:18:06 glass99ss KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 3600 KB
32462 01/05/2015 23:29:13 huytion156 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
31964 28/04/2015 09:36:51 mikelhpdatke KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
31450 24/04/2015 10:37:16 VietNamVoDich KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 3412 KB
29574 17/04/2015 20:43:52 Algo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2604 KB
27411 15/04/2015 11:20:43 tankorbox KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 249 ms 2544 KB
27149 12/04/2015 20:55:39 kalylenny KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
26946 10/04/2015 10:38:45 nghethuat102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
26945 10/04/2015 10:37:01 nghethuat102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
26944 10/04/2015 10:35:01 lqd KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
26461 04/04/2015 09:36:23 trungvt130584 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1724 KB
26261 01/04/2015 22:16:09 ngan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2512 KB
26046 31/03/2015 00:03:25 cylasion KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
26039 30/03/2015 23:21:26 truongtop14 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
26033 30/03/2015 23:02:46 bluesky KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
24892 25/03/2015 22:37:43 Hungnguyenvan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3236 KB
24880 25/03/2015 21:59:45 lamnguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3264 KB
24879 25/03/2015 21:59:45 lamnguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3268 KB
24860 25/03/2015 21:26:55 namlunoy KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 249 ms 3300 KB
24322 23/03/2015 11:16:22 hoanvv1995 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3304 KB
24029 22/03/2015 15:07:08 vdn1999bxvp KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 202 ms 2508 KB
21474 15/03/2015 20:14:52 kieuquocdat123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2464 KB
15954 09/03/2015 15:03:21 cincout KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2296 KB
13219 24/02/2015 15:24:31 xxxyyyzzz KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3096 KB
11260 28/01/2015 10:12:23 bengoc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 2896 KB
11258 28/01/2015 10:06:52 bengoc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 3300 KB
11046 24/01/2015 13:40:00 conglinh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2520 KB
10744 21/01/2015 08:57:10 chivo912 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
9972 15/01/2015 08:24:36 stepde15 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 812 KB
8810 13/01/2015 21:48:24 maithu55 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2500 KB
8481 10/01/2015 13:58:14 nxphuc KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2392 KB
7702 01/01/2015 14:49:46 junking KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 820 KB
7280 17/12/2014 23:43:15 thanhbinh0995 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2556 KB
7050 14/12/2014 09:42:10 dinhvanduy7895 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 280 ms 2548 KB
6908 11/12/2014 19:33:53 MeigyokuThmn KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2528 KB
6567 05/12/2014 19:14:59 junlexo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 3312 KB
3891 08/11/2014 17:53:07 sunshine KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2512 KB
3067 26/10/2014 22:44:01 dthphuong KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 436 ms 3092 KB
3009 26/10/2014 10:37:54 pha96 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 249 ms 2384 KB
2770 24/10/2014 16:41:25 phamhuuthien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 374 ms 3096 KB
2769 24/10/2014 16:38:59 phamhuuthien KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 421 ms 3096 KB
2199 18/10/2014 13:15:35 vusaka KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3292 KB
1837 15/10/2014 02:00:32 coldmoon KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2500 KB
1835 15/10/2014 01:54:55 coldmoon KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2508 KB
1773 14/10/2014 22:35:22 phuchoahodo KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
1604 13/10/2014 18:18:41 voquocthang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2468 KB
1588 13/10/2014 08:52:10 thanhCode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 327 ms 2516 KB
1565 12/10/2014 23:05:17 haituanth2 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 296 ms 3028 KB
1553 12/10/2014 21:49:19 NhatHoang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2516 KB
1552 12/10/2014 21:49:00 NhatHoang KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 265 ms 2508 KB
1516 12/10/2014 11:11:40 ductam KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 202 ms 2508 KB
Back to Top