Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741833 09/04/2020 00:28:24 hoang2kne BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
741483 07/04/2020 21:18:46 codetokyo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
740177 03/04/2020 22:26:09 firefly_dragon BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
739996 03/04/2020 19:05:25 thopro1973 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
739673 03/04/2020 08:44:07 phamanchi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739644 03/04/2020 01:05:37 python_train BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
738392 30/03/2020 11:34:54 byvf BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
737552 27/03/2020 14:20:50 AnhLongButPha BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
737483 27/03/2020 09:05:05 nghiepradeon BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
736548 23/03/2020 21:07:30 hoangmanh123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736405 23/03/2020 14:57:45 Pigpy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
736245 22/03/2020 22:46:53 daohuulong2020 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
735639 20/03/2020 20:52:08 phuonganh257 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
735446 20/03/2020 11:16:57 sunarrior BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
733616 17/03/2020 09:53:34 knam4202 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1156 KB
731469 12/03/2020 10:54:47 tienloc_dz BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
730461 09/03/2020 00:30:19 hokage1201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
730332 08/03/2020 15:22:05 manhblue BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
729942 07/03/2020 10:13:19 minh12131415 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1596 KB
729625 06/03/2020 10:23:29 nguyenan0808 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
729284 05/03/2020 20:17:51 phantom906 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
729258 05/03/2020 19:55:23 naeco BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
728765 04/03/2020 15:53:23 vhskillpro2 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1556 KB
728666 04/03/2020 14:16:58 drlamlqd9 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
728586 04/03/2020 08:42:03 AngusX BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
727697 01/03/2020 21:44:56 tam BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
727391 29/02/2020 22:30:57 baotruc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
727381 29/02/2020 22:18:17 baotruc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
727368 29/02/2020 22:09:54 baotruc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
727015 28/02/2020 18:20:46 traitorakali BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
726619 27/02/2020 21:09:04 manhender BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1524 KB
726414 27/02/2020 14:45:24 thangloi2209 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
726149 26/02/2020 19:28:28 drloc2004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
724013 22/02/2020 10:34:47 kassivender BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723908 21/02/2020 23:33:11 Kduy9180 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723885 21/02/2020 22:50:52 GIN1207 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723256 20/02/2020 15:55:46 19521515 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
722690 19/02/2020 15:26:43 Sang7a4gpc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
722591 19/02/2020 12:26:25 phucvan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722589 19/02/2020 12:25:45 phucvan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722492 19/02/2020 10:32:24 tuananh1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722238 18/02/2020 18:33:11 uyen187 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
721978 18/02/2020 10:27:09 nhatthang2704 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
721973 18/02/2020 10:19:26 damminhquan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
721860 17/02/2020 22:12:45 vodenta9th2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
721420 17/02/2020 11:39:03 bbccpad BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
721113 16/02/2020 17:24:50 huynhphannhatvy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
720926 16/02/2020 10:08:48 BurlySamurai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
720696 15/02/2020 19:52:33 hoa1705 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
720412 15/02/2020 11:12:49 phamchibinh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
719648 13/02/2020 17:04:44 Sơna1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
718600 11/02/2020 15:54:37 congbinh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2444 KB
718584 11/02/2020 15:38:00 dangthithuyen BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
718501 11/02/2020 13:47:12 JoySluxirt BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
718090 10/02/2020 19:59:33 888888888 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2460 KB
717794 10/02/2020 12:26:50 quanit2k4 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717136 08/02/2020 21:59:42 Love BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
716880 08/02/2020 14:46:46 mashiro9933 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716644 08/02/2020 08:47:04 long020506 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
716176 07/02/2020 11:30:44 nguyenthehop BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
714786 05/02/2020 13:57:36 myxnguyen894 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
714455 04/02/2020 20:14:58 hoang2k5 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
714047 03/02/2020 21:26:29 quynhdao271 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713602 02/02/2020 20:34:45 minhlam7a2gpc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
713032 01/02/2020 15:22:49 khanhld BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
712835 01/02/2020 08:22:20 kimcuong_tvn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
712833 01/02/2020 08:21:07 tienloc_tvn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
712819 01/02/2020 08:03:07 kimngan_tvn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
712718 31/01/2020 20:09:38 ptcvp121 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
712475 31/01/2020 12:05:32 anhtu0902 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
710844 29/01/2020 16:09:18 Quang249 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
710836 29/01/2020 15:58:47 anhkhoa09032004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
710560 28/01/2020 20:38:54 hello5423 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
710407 28/01/2020 01:33:35 hoangle134134 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1728 KB
710380 27/01/2020 22:51:28 shiraishi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710316 27/01/2020 19:57:37 Dan_De_Nui BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
709727 25/01/2020 08:23:13 qtuan140101 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
709484 24/01/2020 11:10:12 nsndpgno BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709468 24/01/2020 10:15:47 bku_lapis BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
708507 22/01/2020 02:13:53 quachtridat BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
708500 21/01/2020 23:51:59 nguyenduythanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
707712 20/01/2020 20:21:36 khongcoten002 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
707448 20/01/2020 08:45:39 ngominhduc006 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
707305 19/01/2020 21:49:15 mnhphm BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
707301 19/01/2020 21:40:12 hoktro BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
706848 18/01/2020 17:36:36 HackerMan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
705077 15/01/2020 13:04:31 haupas BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
704698 14/01/2020 15:45:50 tuan1642001 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
702711 11/01/2020 09:36:22 viocuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702681 11/01/2020 08:52:53 cowduyhai BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
702321 10/01/2020 17:35:56 suxzat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701903 10/01/2020 01:34:09 watanabe2804 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
701017 08/01/2020 20:16:09 lephuongthanh963 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
700769 08/01/2020 12:49:56 Tuantienti BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
700602 08/01/2020 00:34:50 nguyendonghung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
700368 07/01/2020 18:46:36 baduc10tin BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
700188 07/01/2020 14:33:53 ltd9a4gpc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
699550 06/01/2020 22:48:02 ntphong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
699489 06/01/2020 22:01:11 khanhnhat123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
699210 06/01/2020 17:06:04 hoaf13 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 6716 KB
699209 06/01/2020 17:05:50 long8212 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
699207 06/01/2020 17:01:55 erick20701 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
699205 06/01/2020 16:59:42 SSBlue BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
699204 06/01/2020 16:59:35 Dynamics1810 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
699198 06/01/2020 16:53:32 taideptrai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
697981 04/01/2020 18:03:01 nxphuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697947 04/01/2020 16:45:33 Lethimytien2k6 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
697851 04/01/2020 14:58:31 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
697794 04/01/2020 14:31:06 buitaloc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
697330 03/01/2020 19:46:21 novaphoenix BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
697321 03/01/2020 19:41:30 tahoangquan2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
697304 03/01/2020 19:32:03 metide BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
697276 03/01/2020 18:47:10 fvrffrvgf BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
697082 03/01/2020 14:47:11 maiphuonghuy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
697070 03/01/2020 14:41:48 Aftery BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
697020 03/01/2020 14:16:28 7 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
696985 03/01/2020 12:57:13 anhkhoa09032004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
696793 03/01/2020 03:42:57 0842020263 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
696666 02/01/2020 22:19:17 tranminhprvt01 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
696538 02/01/2020 19:51:02 tahoangquan2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
695823 01/01/2020 14:38:01 tranbac1128 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695819 01/01/2020 14:28:00 hokhanhduy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
695568 31/12/2019 19:09:31 nnbxxx BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
695088 30/12/2019 20:47:34 VGK_Cr7 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
695061 30/12/2019 19:34:02 HaiPip BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
694887 30/12/2019 10:27:52 quanghuy3004new BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
694869 30/12/2019 10:09:09 vinhpele BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
694626 29/12/2019 14:56:50 Trung13102000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
694488 28/12/2019 21:46:37 hitu1711 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694385 28/12/2019 16:11:20 personal2233 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
693691 26/12/2019 21:21:11 Lucifer BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
693389 26/12/2019 08:50:15 stkirito74 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
693366 26/12/2019 08:29:41 0343249261 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
692054 22/12/2019 23:27:21 minhquandinhcao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
692008 22/12/2019 20:46:21 lamngok1201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
692007 22/12/2019 20:45:34 ishokusogiria BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
691502 21/12/2019 13:07:49 CodeWar37 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
690631 18/12/2019 22:56:55 khanhtron03 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
690379 18/12/2019 14:43:38 amazing BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
690378 18/12/2019 14:42:32 10mũ9 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
690366 18/12/2019 14:25:30 huukhoa2608 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
689980 17/12/2019 19:51:24 nghia3092001 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
689828 17/12/2019 16:10:48 sendmylove123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
689607 17/12/2019 10:56:19 chuonghc2512 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
688696 15/12/2019 08:15:25 truong9cltt BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
688652 14/12/2019 23:33:56 RH07 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
688599 14/12/2019 21:22:00 haidang172005 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
688589 14/12/2019 20:53:39 quocviet2001 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
688541 14/12/2019 19:00:38 letrunghieu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
688529 14/12/2019 17:39:00 anbuicv BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
687559 12/12/2019 15:15:05 Nhi23072002 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
687350 12/12/2019 00:18:21 tranhien137200 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1972 KB
687344 12/12/2019 00:04:57 tranhien137200 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
687146 11/12/2019 15:46:24 hoangmanh123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686109 08/12/2019 14:28:01 toiladuc_1012_HSGS BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686003 07/12/2019 22:24:29 chenlinong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
686002 07/12/2019 22:22:51 chenlinong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
685670 06/12/2019 20:49:37 hoangchisi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
685669 06/12/2019 20:49:01 hoangchisi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685665 06/12/2019 20:42:14 shin3030aa BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
685411 06/12/2019 10:15:28 hieu BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 203 ms 17292 KB
685343 05/12/2019 22:33:47 huonggiang2004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685038 05/12/2019 14:38:50 duc04122004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
684477 03/12/2019 22:31:30 canhtoannct BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
684101 02/12/2019 22:53:01 tranminhquandz1999 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682221 29/11/2019 14:10:40 ngocdang0602 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
682152 29/11/2019 10:47:54 phongnguyenxuan229 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
682032 29/11/2019 07:12:43 whoisthatguy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
681289 27/11/2019 22:23:33 naruto270504 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
680857 27/11/2019 10:27:58 asd19900zo BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
680354 26/11/2019 12:33:01 Dothanhtai2006 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
679512 24/11/2019 10:50:26 spotify28 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
679379 23/11/2019 23:50:24 Firstsight2709 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
678660 22/11/2019 21:19:36 kimji BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
678342 22/11/2019 14:30:22 levanthao10tin BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
675919 19/11/2019 00:15:25 canhtoannct BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675798 18/11/2019 21:42:45 anhlapro260398 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1656 KB
675467 18/11/2019 10:03:27 phatbs3011 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
675059 17/11/2019 16:09:47 nguyenthanhngan2412005 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
674780 16/11/2019 22:36:08 dinhhuuduc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
672912 13/11/2019 07:37:29 nambii BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
672852 12/11/2019 22:05:14 phantom906 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
672422 12/11/2019 00:16:31 omgursocute BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
672276 11/11/2019 21:18:15 son123ttvt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
672115 11/11/2019 17:42:07 BananaOnTheTree BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
671400 09/11/2019 17:16:50 pingponggame BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
670473 08/11/2019 07:36:01 TrumpPham BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
670155 07/11/2019 17:30:01 nhdnguyen05 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
669989 07/11/2019 14:00:56 thanhthien79 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669663 06/11/2019 19:55:31 rongvuahoangkim BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
669600 06/11/2019 17:59:13 huytool BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
668837 05/11/2019 15:40:29 ok12duong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668460 04/11/2019 20:48:49 normal5428 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
668232 04/11/2019 11:03:47 khanhdong0210 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
667780 03/11/2019 14:38:35 huukhanhk39a BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
666965 01/11/2019 23:32:57 prgrmanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
666934 01/11/2019 22:53:56 admin2009 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
666914 01/11/2019 22:35:23 camnguyenmeow BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666127 31/10/2019 19:13:50 dangtiendung1201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
665710 30/10/2019 22:17:50 chicong44 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
665553 30/10/2019 20:21:14 RedDevilss2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1728 KB
665547 30/10/2019 20:19:39 RedDevilss2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665196 30/10/2019 08:28:30 klinh3003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
665115 29/10/2019 22:27:56 hitu1919 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
665101 29/10/2019 21:55:20 Lan123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
664970 29/10/2019 17:52:51 caocuong1210 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
664851 29/10/2019 15:05:54 kiki1999 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664846 29/10/2019 15:00:16 FL_ADC BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
664831 29/10/2019 14:44:39 nhatvuhq98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
664455 28/10/2019 19:49:20 hieupham BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
664378 28/10/2019 16:53:21 NQT1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
663756 27/10/2019 10:14:14 tuanio BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
663549 26/10/2019 23:04:12 hitu1901 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663542 26/10/2019 22:58:48 hitu1902 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
663333 26/10/2019 18:59:46 vhskillpro BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663231 26/10/2019 16:01:38 klinh3003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
663221 26/10/2019 15:46:10 Thinh_Feline BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
662885 25/10/2019 21:14:14 1924801040097 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
662596 25/10/2019 14:30:24 HoaBenKiaSong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
662322 24/10/2019 20:15:29 thangloi2209 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662314 24/10/2019 20:10:19 Sixxx1235 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 234 ms 18176 KB
661943 24/10/2019 08:37:03 DươngAnhVũ BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661926 24/10/2019 08:23:48 phuong2004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
661916 24/10/2019 08:20:20 nmhh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661883 24/10/2019 08:03:25 MinhBietBay BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
661716 23/10/2019 22:28:52 hitu1911 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
661075 22/10/2019 16:02:32 19521242 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660806 22/10/2019 10:57:31 hitu1914 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660677 21/10/2019 21:39:46 tomohisacchi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
659997 20/10/2019 11:02:35 tngh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
659637 19/10/2019 12:18:17 narzarech BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
659264 18/10/2019 13:40:40 baolamnbl BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
658646 17/10/2019 10:50:05 Douilu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
657616 14/10/2019 22:44:14 thiennhan2701 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
657585 14/10/2019 21:53:44 vuhoangphuc2000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
657574 14/10/2019 21:45:18 TranLeNhuQuynh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1612 KB
657511 14/10/2019 20:12:35 lamhn2006123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
657424 14/10/2019 17:12:51 caubedaumat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657411 14/10/2019 17:01:13 thecomeback BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
657177 14/10/2019 09:49:50 toikhongbietlambai BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
657071 13/10/2019 20:37:12 huyhayphet BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
656209 11/10/2019 22:02:41 vanthien_bl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
655915 11/10/2019 15:30:56 PluginDZN BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
655911 11/10/2019 15:27:27 phi220502 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
655680 11/10/2019 10:40:07 SIU2018Yasou BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
652841 07/10/2019 11:10:38 nguyenthanhtinh365 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652810 07/10/2019 09:52:57 toikhongbietlambai BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
652683 06/10/2019 21:46:03 camlaitin BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
652653 06/10/2019 21:12:07 congcanhlnq BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652610 06/10/2019 20:02:57 VoAnhPhu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
652597 06/10/2019 19:28:08 MaMoi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
651953 05/10/2019 19:18:20 baokha BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
651806 05/10/2019 14:53:02 SIU2018CAKHOSOLO BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
651781 05/10/2019 13:57:28 quoclan99 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
651296 04/10/2019 20:34:03 thuctapsinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650977 04/10/2019 12:26:37 bingo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
650734 03/10/2019 22:33:55 manhll BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
650677 03/10/2019 20:58:28 agru BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1724 KB
650571 03/10/2019 19:34:50 NguyenHung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
650541 03/10/2019 18:20:40 nguyentrantien2002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650537 03/10/2019 18:14:20 minhtriet2903 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
650242 03/10/2019 13:52:52 duongvanson BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
649556 02/10/2019 15:19:15 kevilstark BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
649046 01/10/2019 18:09:41 1924801030043 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
648683 01/10/2019 07:59:29 chutichday2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
648566 30/09/2019 20:49:16 yolo19yolo BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
648321 30/09/2019 14:16:38 milo123199 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
648210 29/09/2019 22:40:08 havipo0o0o BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
648109 29/09/2019 19:30:42 tuanmapun BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
648073 29/09/2019 16:31:33 ngocdang0602 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
648070 29/09/2019 16:29:35 hung123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
648037 29/09/2019 15:10:22 Xenocryptix BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
647829 29/09/2019 00:16:48 gaovangbn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
647241 27/09/2019 22:31:21 anhthcsyl2006 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
647014 27/09/2019 18:03:47 trinhtrung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
646603 26/09/2019 19:21:07 kuztio BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
646038 25/09/2019 19:16:35 sydeptrai11 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
646031 25/09/2019 19:11:51 sydeptrai11 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
645912 25/09/2019 14:43:55 vanthien_bl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
644955 23/09/2019 16:28:52 adsjashflaksdjkas BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
644954 23/09/2019 16:28:09 ntoan199 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644212 22/09/2019 00:48:14 kiettram BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 6564 KB
644182 21/09/2019 23:18:06 giangbabygo123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
644049 21/09/2019 18:36:15 badaoteemo1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
643864 21/09/2019 14:41:39 caubedaumat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
643845 21/09/2019 14:18:26 hoangtrang BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
643276 20/09/2019 17:40:30 hoangthai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
643193 20/09/2019 16:16:34 vipno12tiger BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 218 ms 16708 KB
643127 20/09/2019 15:05:40 huydcmm BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
643123 20/09/2019 15:03:12 ngocduong09062003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642830 19/09/2019 23:38:43 hoangthai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642796 19/09/2019 21:59:20 tuanppkk BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642392 19/09/2019 13:19:40 Godloveme BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
642294 19/09/2019 10:18:56 minhquan052003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
642104 19/09/2019 07:54:15 BBisthebest BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
641677 18/09/2019 15:52:08 WhiteTiger BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
641676 18/09/2019 15:52:06 WhiteTiger BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
640929 17/09/2019 20:01:01 hamayasua BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
640914 17/09/2019 19:20:51 kyohzs02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
640807 17/09/2019 16:12:04 pinyahoo567 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
640800 17/09/2019 16:05:51 minhd1209 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640775 17/09/2019 15:50:51 huynam2611 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1304 KB
640774 17/09/2019 15:50:30 MonkeyPlayLOL BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640772 17/09/2019 15:49:28 Paikugon BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
640723 17/09/2019 15:22:52 cblnamphuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
640715 17/09/2019 15:21:04 lucky_boy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
640711 17/09/2019 15:20:14 hoangduc16_cbl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1696 KB
640700 17/09/2019 15:16:41 phuctin20 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
640698 17/09/2019 15:16:23 hoangduc16_cbl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
640691 17/09/2019 15:13:03 nb2phuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
640683 17/09/2019 15:10:12 minhdung02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1644 KB
640659 17/09/2019 14:59:43 kudoshinichi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640589 17/09/2019 14:47:01 minhdung02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
640584 17/09/2019 14:46:24 PHDKhoa BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
640552 17/09/2019 14:35:03 CBLtk BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640348 17/09/2019 09:54:11 MinBaoTT BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
639673 15/09/2019 23:10:24 thienkun BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
639659 15/09/2019 22:40:28 canhtoannct BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
639323 15/09/2019 09:31:29 chuongpham7750 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
638454 14/09/2019 00:59:02 phuoctktkhg BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
638381 13/09/2019 22:00:59 nguyenkhoip BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
638370 13/09/2019 21:55:32 hd19022003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 3308 KB
637549 13/09/2019 08:08:12 hoanhatle BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
637431 12/09/2019 22:19:24 pthc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
636959 12/09/2019 10:24:34 duth BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636513 11/09/2019 20:19:01 lethanhphat2005 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
636508 11/09/2019 20:12:40 nguyenvinhkhang BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
636496 11/09/2019 19:57:05 dpduy123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
636034 10/09/2019 22:15:38 Lan123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
633877 08/09/2019 14:10:48 cuthaodd BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633823 08/09/2019 10:44:27 Be_happy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
633692 07/09/2019 21:11:47 loilon504 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633686 07/09/2019 21:00:29 gicungduochet BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
633540 07/09/2019 13:58:18 musubi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
633147 06/09/2019 19:53:59 pmt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1708 KB
632127 04/09/2019 01:56:26 namu10x BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
631584 02/09/2019 19:12:51 19522456 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 6632 KB
631501 02/09/2019 13:33:27 cbl_hoanglinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
631211 01/09/2019 16:30:32 minhthi28 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
631151 01/09/2019 13:51:34 phuquang BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
630932 31/08/2019 21:44:22 pogodi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
630833 31/08/2019 17:49:40 bobeothui BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
630195 30/08/2019 11:09:24 shoanga2k52 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
629304 27/08/2019 23:10:36 trungkienthcsyenlac BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
629199 27/08/2019 20:28:51 erza BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
628994 27/08/2019 11:44:45 phamlquangminh BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 5956 KB
628908 27/08/2019 09:34:48 trang000 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
628899 27/08/2019 09:18:35 anime BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
628896 27/08/2019 09:13:13 anime BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
628734 26/08/2019 21:45:24 BaoAnh981 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 234 ms 16028 KB
628482 26/08/2019 11:54:10 sonpham056 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
628103 25/08/2019 10:04:31 ntnvlog BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
628096 25/08/2019 09:56:35 BaoAnh981 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 250 ms 17252 KB
626034 24/08/2019 12:17:28 Lis2il BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
625564 23/08/2019 12:10:21 anhsangleloi BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
624999 22/08/2019 10:03:52 thuy_quynh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624864 21/08/2019 23:07:53 unglinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
624862 21/08/2019 23:05:53 akamegakill BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
624848 21/08/2019 22:53:29 Ledacthuong2210 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
624481 20/08/2019 23:40:30 hiepthuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
624184 20/08/2019 13:12:06 tiendung2306 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
624095 20/08/2019 07:01:08 cbl_conghuynhK8 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
624048 19/08/2019 23:05:56 blackcat2712 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
624030 19/08/2019 22:38:29 chjmjnhem22222 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
624013 19/08/2019 22:18:11 ristxnd BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
623701 19/08/2019 00:16:17 khongco BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
623362 17/08/2019 23:47:58 nguyenthehop BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 218 ms 15896 KB
623168 17/08/2019 17:05:28 yeuemkhong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
622902 16/08/2019 21:06:41 drtue2501 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
621601 15/08/2019 23:28:35 hoang123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
621571 15/08/2019 21:41:13 0941177356 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
620200 12/08/2019 22:03:43 hocsinhlop3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
620050 12/08/2019 17:09:25 toancva0105 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619948 12/08/2019 14:36:29 queanh0220 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
619590 11/08/2019 03:59:33 limpale1234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
619589 11/08/2019 03:58:06 limpale1234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
619588 11/08/2019 03:57:14 limpale1234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
619278 10/08/2019 10:37:49 trycod3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
618542 08/08/2019 15:52:19 SPyofgame BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
618267 08/08/2019 10:18:18 Monster BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
618159 08/08/2019 08:52:52 quangminh14 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
617836 07/08/2019 13:08:26 hoangyen27 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
617026 05/08/2019 21:11:39 Anonymousisthebestoftheworld BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 1260 KB
616923 05/08/2019 17:51:52 huynhchiton981 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
615771 02/08/2019 20:42:57 trandat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615765 02/08/2019 20:32:01 vovanmuoi2000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615675 02/08/2019 17:55:08 samnguyen867 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
615481 02/08/2019 14:21:13 thienbaotb BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
615320 02/08/2019 08:10:33 baotrancpp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
615252 02/08/2019 00:19:24 believer BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
614941 01/08/2019 14:39:03 maitruc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
614242 31/07/2019 15:29:09 khanhtran2201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
614241 31/07/2019 15:28:45 khanhtran2201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
614239 31/07/2019 15:28:15 khanhtran2201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
614080 31/07/2019 10:20:28 huuhoangle BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
614078 31/07/2019 10:19:40 huuhoangle BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
613509 30/07/2019 08:59:46 abc789 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
613505 30/07/2019 08:46:52 abc789 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
613500 30/07/2019 08:35:10 abc789 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
613285 29/07/2019 19:19:48 Nam20cm BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 234 ms 19148 KB
612821 28/07/2019 21:46:35 tuansan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1336 KB
612491 28/07/2019 08:01:36 ta BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
612407 27/07/2019 21:46:09 ntqh2k2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612206 27/07/2019 15:14:47 leson BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
611707 26/07/2019 15:19:54 luukimhoang2022 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
611582 26/07/2019 10:29:18 Akali BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
611581 26/07/2019 10:28:48 Tatsuya BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611365 26/07/2019 06:23:25 munrio123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
611279 25/07/2019 22:12:06 ducanhdzdz BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
610820 25/07/2019 11:59:50 Fidisk BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
610595 25/07/2019 01:30:39 trandat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
610543 24/07/2019 21:54:59 funcolor BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
610188 24/07/2019 10:46:52 nhsnguyenthicamtu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
610177 24/07/2019 10:38:01 khanhmoon BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
610153 24/07/2019 10:21:31 mynga BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
610096 24/07/2019 09:41:11 trucmai BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
609982 24/07/2019 08:45:31 phanthimai123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
609923 24/07/2019 08:08:24 huuhoangle BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
609745 23/07/2019 16:24:55 bpoytem BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 5960 KB
609350 23/07/2019 00:13:34 truongthinh14 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609136 22/07/2019 16:10:16 lethimytien BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
609050 22/07/2019 15:16:53 trang000 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
608989 22/07/2019 12:12:40 cbl_hoanglinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
608971 22/07/2019 11:10:46 sheepB1209 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
607941 19/07/2019 17:00:27 lnatuan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
606643 16/07/2019 11:07:45 DOTOAN BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
605148 10/07/2019 16:12:05 MinhBomNha BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
604790 09/07/2019 16:44:46 225688093 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
604073 07/07/2019 21:06:25 skeydy020 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
603768 06/07/2019 16:11:38 luatpkvl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
602698 03/07/2019 17:37:43 khuyentran BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
601711 01/07/2019 15:48:09 thanhdat2605 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
601119 29/06/2019 18:39:27 dangthithanhphuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
600688 28/06/2019 13:18:14 Nhv1133_Tx BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
598906 26/06/2019 17:19:20 quanghuy123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
598622 26/06/2019 00:28:05 tuanphantomyb010 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
598287 25/06/2019 11:00:47 mrzin703 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
598028 24/06/2019 17:27:44 onehit BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
597337 23/06/2019 10:24:50 emLaNewBie BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
597314 23/06/2019 08:55:19 TIN10_VUTRINHHOANG BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
595958 20/06/2019 15:43:26 kienque123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
595943 20/06/2019 15:29:04 lethienquan28052006 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
595753 20/06/2019 09:36:39 18T1021208 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
595700 20/06/2019 08:13:14 18T1021208 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 93 ms 1068 KB
595254 19/06/2019 08:04:17 hayqua BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
594971 18/06/2019 14:58:08 hoatmt BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
594401 17/06/2019 15:27:45 duongmaiquy2003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
594096 16/06/2019 19:09:00 marfus BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
593851 15/06/2019 23:41:28 xuanchinh97 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
593739 15/06/2019 17:30:27 SadLove BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
593587 15/06/2019 10:47:58 legoyb BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
593581 15/06/2019 10:40:41 baobao07 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
593313 14/06/2019 20:15:46 anhnguyenroux BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
593168 14/06/2019 15:51:58 winterrr BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
593041 14/06/2019 10:46:43 cyrocs258 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
592883 13/06/2019 23:06:43 banhgiaman BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
592712 13/06/2019 17:29:17 anh8atlvp BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
591791 10/06/2019 15:27:43 tuandzk111cva BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591784 10/06/2019 15:04:28 ct390 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
591404 09/06/2019 15:16:18 thống BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
591317 09/06/2019 09:45:23 kugaogll1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591156 08/06/2019 16:35:06 ngoctit BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
591003 08/06/2019 08:23:07 dungdeyten BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
590607 06/06/2019 18:23:55 dothiyenlinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
590319 05/06/2019 16:11:37 shadow050206 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
589924 04/06/2019 18:05:43 vinhhung BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
588778 31/05/2019 22:29:24 nguyenhoainam BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588597 31/05/2019 13:34:45 dchy2000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
587847 29/05/2019 06:46:52 khiem123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
587555 28/05/2019 13:38:56 leduyminh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
586677 26/05/2019 09:38:20 trung_hieu_k36_chv BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
585536 22/05/2019 18:21:06 huyvu BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 203 ms 16240 KB
585292 22/05/2019 08:42:39 Tuanminh_Tin10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
585258 22/05/2019 08:15:33 Tin10_nguyễnhuyhoàng BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585257 22/05/2019 08:15:27 tink30_meoxinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585228 22/05/2019 07:50:04 luutrongtan232 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
585219 22/05/2019 07:43:48 duongquochung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
585217 22/05/2019 07:42:33 bachkabipro BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
585215 22/05/2019 07:42:00 tink30_nguyenngocmai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
585214 22/05/2019 07:40:52 llbzorodll01 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
585213 22/05/2019 07:40:39 tink30_phamchi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585211 22/05/2019 07:37:44 tink30dinhtuandat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
585209 22/05/2019 07:37:07 hungCtN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
585205 22/05/2019 07:35:00 tin10_HoangPhuongThao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1408 KB
585202 22/05/2019 07:33:44 duyhautnvn2003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
585201 22/05/2019 07:32:42 na01092003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
585199 22/05/2019 07:31:27 satianryokubn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
585194 22/05/2019 07:29:18 tin10_tranthivankhanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
585189 22/05/2019 07:27:07 tin10_buinhatlinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
585188 22/05/2019 07:26:50 tink30_phamkhanhlinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
585185 22/05/2019 07:24:49 khuongvutramanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
584658 20/05/2019 18:53:12 KayTran BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
584549 20/05/2019 13:19:36 rsattlpalpha BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
583974 18/05/2019 01:21:57 Thanh_Cao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
583228 15/05/2019 18:15:12 Seria BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
583218 15/05/2019 17:57:19 suneater BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
582787 14/05/2019 19:52:01 tthh2124 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
582367 13/05/2019 11:07:37 th2109 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
582273 12/05/2019 23:56:27 Thanh_Cao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
581316 08/05/2019 17:53:22 nguyendenn1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
581047 07/05/2019 13:29:05 Death_Intership BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
581020 07/05/2019 11:25:00 phangiabao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
580574 05/05/2019 12:25:59 nguyenmih BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
580374 04/05/2019 20:37:26 tiennl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579827 03/05/2019 12:16:30 hh1305 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
579714 03/05/2019 09:42:49 Anhhatca72 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
579693 03/05/2019 09:22:29 tmnduy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
579608 02/05/2019 22:43:46 anhchien123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
579605 02/05/2019 22:35:22 Search26 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
579440 02/05/2019 17:14:20 ngbn112358 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
579367 02/05/2019 13:18:43 abc125 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
579353 02/05/2019 12:29:14 rimuru BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
578927 30/04/2019 18:02:17 đuongt09062003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
577697 28/04/2019 12:51:50 VanTy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577684 28/04/2019 12:08:34 VanTy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577309 26/04/2019 21:49:19 nguyenquanghieu2000d BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
577298 26/04/2019 21:32:13 TranHung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
577265 26/04/2019 21:02:02 nguyenhuylong123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
576886 25/04/2019 22:31:25 truongthienlocTH BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
576864 25/04/2019 21:55:21 havu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
576862 25/04/2019 21:52:08 nhan05102000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
576607 24/04/2019 22:07:43 trieungocminh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
575749 21/04/2019 16:02:22 trieutanhung93 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
575646 20/04/2019 20:08:17 khanhnguyen BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
574726 18/04/2019 00:08:09 lecungtien BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
573796 16/04/2019 07:59:07 16122001 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
573792 16/04/2019 07:51:35 Nhóc_Lùn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
573791 16/04/2019 07:51:14 12052000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
573201 14/04/2019 20:49:06 giabao2562003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
573195 14/04/2019 20:36:00 tuananh778999 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
572252 12/04/2019 13:59:23 hoaf13 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
571312 09/04/2019 18:36:29 Newps BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
571304 09/04/2019 18:28:14 KhongBietLam BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
571153 09/04/2019 15:07:27 buu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
570100 07/04/2019 11:17:26 hanhien BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1568 KB
569975 06/04/2019 22:09:57 trung5kvshthlnqk38b BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
568409 02/04/2019 16:02:20 xyz123999 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
568390 02/04/2019 15:43:13 blueshark07 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
567303 30/03/2019 16:47:17 thiennhanui BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
567059 29/03/2019 21:55:48 OotakuO BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
566148 28/03/2019 07:34:21 VINH_17_50 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
565345 27/03/2019 08:07:16 phuonghoa BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
565329 27/03/2019 01:17:35 midnight BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
564992 26/03/2019 12:42:43 longdoviet BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564817 25/03/2019 22:12:54 phongan105 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
564816 25/03/2019 22:11:25 minhbeta BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
564271 24/03/2019 13:58:02 hosithao BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
563724 22/03/2019 21:20:04 hongphongthp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
563143 21/03/2019 20:40:25 hodacluc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
562976 21/03/2019 14:37:27 tyty BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
562967 21/03/2019 14:06:04 quanquan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
562789 20/03/2019 22:22:28 nhtm BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
562666 20/03/2019 18:07:16 daothanhloc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
562453 20/03/2019 08:43:38 thienchidh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
562253 19/03/2019 17:25:54 chienkhamdtv BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
561469 17/03/2019 16:51:00 17000547 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 156 ms 17868 KB
561244 17/03/2019 08:06:33 dangptpt_ BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
561192 16/03/2019 20:48:10 hoannguyenngoc22 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
561113 16/03/2019 15:30:14 ZewDev BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
561099 16/03/2019 15:07:28 nguyenhau BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
560732 15/03/2019 15:20:57 0919211420 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
560731 15/03/2019 15:20:43 truong_hands0me BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
560635 15/03/2019 09:07:53 tuan3655 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
559938 13/03/2019 23:33:43 thanhcong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
559929 13/03/2019 23:22:56 ngocminhta BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
559924 13/03/2019 23:20:07 chongoairung BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
559354 12/03/2019 21:44:00 tuankhoa2908 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
559219 12/03/2019 17:31:57 Nducnha BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
558914 12/03/2019 09:26:10 minas_0213 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
558426 11/03/2019 15:40:21 Hai BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
558404 11/03/2019 15:25:57 phanhaidang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
558397 11/03/2019 15:16:59 quynhd_1308 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
558268 11/03/2019 12:40:54 Trannhatnam BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
558261 11/03/2019 11:51:31 quynh382003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
557960 11/03/2019 07:40:54 meoconnho2004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
557690 10/03/2019 16:50:32 david0403 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
557271 09/03/2019 15:51:36 vuonghuyen2006 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
556811 08/03/2019 12:44:15 thachtt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
556484 07/03/2019 19:27:21 lehoang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556482 07/03/2019 19:25:46 nhuricute BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
556196 07/03/2019 13:49:36 anphongpct BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
555214 05/03/2019 16:54:11 BanManiac BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
555210 05/03/2019 16:50:39 Best BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
554525 04/03/2019 07:41:06 h_giaotvn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
554322 03/03/2019 14:49:48 namlawng123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
553736 02/03/2019 08:24:50 Reset_For_VOI BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
553710 02/03/2019 08:06:50 kutroll254 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
552391 27/02/2019 20:24:15 huuduc8igc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
551840 26/02/2019 17:07:13 masteroffood BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
550561 23/02/2019 21:45:56 Linhdethuong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
549944 22/02/2019 15:19:49 nguyenvu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
549826 22/02/2019 10:21:53 harleyjin2019 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
549452 21/02/2019 15:33:28 heo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
549440 21/02/2019 15:24:34 dangvtpt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
548968 20/02/2019 18:41:58 vanquyvct BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
548967 20/02/2019 18:41:25 vanquyvct BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
548943 20/02/2019 17:41:35 hoavinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
548683 19/02/2019 22:41:37 hongduyen29 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
548058 18/02/2019 17:18:22 thanhtrung98 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 78 ms 6812 KB
547832 17/02/2019 21:51:21 Nobita004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
547826 17/02/2019 21:38:58 ngtrkien18 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
547547 16/02/2019 22:16:16 goatdoheo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
547078 15/02/2019 21:30:59 phungduyminh1802 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
546409 14/02/2019 16:14:28 chinhnd719 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
545796 13/02/2019 04:34:15 myhorizon BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
544008 07/02/2019 20:18:17 hoangdieu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
543875 07/02/2019 13:25:13 khanha2k46pbc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
543737 06/02/2019 20:11:57 nguyenthanhnga BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
543717 06/02/2019 18:51:40 gacodelam123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
543250 04/02/2019 08:04:51 ducnhannguyen2410 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
542975 03/02/2019 10:42:21 thedemonstuan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
542503 01/02/2019 21:04:03 NoFace BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
541748 29/01/2019 21:51:41 huydcmm BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
541606 29/01/2019 14:31:15 ducthangivicii BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
541221 28/01/2019 07:53:08 Qanh29 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
540965 27/01/2019 10:18:36 huycc123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
540858 26/01/2019 21:29:48 TTree BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
540201 25/01/2019 10:34:10 ngocduygpc8a1 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
540040 24/01/2019 21:46:53 Lam22062002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
540014 24/01/2019 19:48:15 cptkhai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
539980 24/01/2019 17:19:54 Itachi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
539695 23/01/2019 18:08:22 tnnt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
539667 23/01/2019 16:18:55 tcoder BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
539602 23/01/2019 09:53:13 huynhgiao_tvn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
539592 23/01/2019 09:16:19 minhtrieutvn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
539579 23/01/2019 08:50:16 dinhtranchien BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
539449 22/01/2019 19:54:05 anhvuddpro123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
538785 21/01/2019 10:50:35 onehit BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
538144 19/01/2019 08:14:18 toikhongbietlambai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
537379 16/01/2019 23:42:24 Member BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
537311 16/01/2019 22:10:40 gbking2003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
537268 16/01/2019 21:20:53 lecongnguyen16Ti BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
536972 15/01/2019 22:41:59 asdsderfedf BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
536849 15/01/2019 20:54:55 leminhhieust BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
535989 13/01/2019 22:45:00 leviettttnh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
535527 12/01/2019 20:13:02 ngoctuannguyen BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
535246 12/01/2019 06:44:09 chilly123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 3348 KB
535166 11/01/2019 22:06:00 jdkun123258TDMU BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
535140 11/01/2019 21:44:21 datviphvt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
535056 11/01/2019 20:20:18 tanchan769 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
534980 11/01/2019 16:21:40 vanhsusu03 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
534074 10/01/2019 12:48:59 mrhung1999vnvn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
534073 10/01/2019 12:47:52 mrhung1999vnvn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
533932 10/01/2019 04:57:02 phamcham BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
532848 08/01/2019 08:02:03 huuthuan13816 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
532701 07/01/2019 20:56:45 ghostblade BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
532479 07/01/2019 15:33:13 bjobjobjo113 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
532474 07/01/2019 15:26:12 hoangnhungthcsgpcpn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
532222 07/01/2019 08:17:33 blackcat2710 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
531872 06/01/2019 20:02:32 sonpham056 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
531339 05/01/2019 22:25:33 Neptune BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
531227 05/01/2019 20:32:41 MH307 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
531196 05/01/2019 20:09:01 Kieuthienquyyl BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
530886 05/01/2019 10:09:47 0369191689 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530699 04/01/2019 22:10:37 minhvuthcsyl BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
530697 04/01/2019 22:10:27 dothihoangduyen BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
529714 03/01/2019 19:34:56 000DANG BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
529594 03/01/2019 14:52:07 janenguyen03 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
528432 02/01/2019 11:01:50 kimtoi_123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 3348 KB
527057 11/12/2018 22:12:22 tanchan679 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
526569 10/12/2018 23:59:34 H2911 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
526560 10/12/2018 23:55:03 codelaitudau BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
526366 10/12/2018 20:22:26 gigabyte BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
526111 10/12/2018 14:21:15 tdn2018_3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525391 08/12/2018 17:26:19 vivimini110 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525343 08/12/2018 15:36:53 HeoSolji BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524563 06/12/2018 17:45:26 ffrederick BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
523902 05/12/2018 09:39:52 lamcqt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
523792 04/12/2018 22:12:34 vttdvp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
523754 04/12/2018 21:25:53 thangitcbg BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
523748 04/12/2018 21:21:23 anhlavipnd199 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
523110 03/12/2018 19:56:12 mr_coder BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522785 02/12/2018 21:23:32 vhpcoder17203 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
522623 02/12/2018 15:24:12 hoanglong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522113 01/12/2018 16:25:20 thienphucanh2004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
521707 30/11/2018 17:20:35 nhtloc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521647 30/11/2018 10:57:12 ducminhtrinh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 528 KB
521641 30/11/2018 10:38:56 tdn2018_3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
521063 28/11/2018 21:02:31 pinknam BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520929 28/11/2018 17:03:34 hoangviethang BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520916 28/11/2018 16:34:58 duyvu123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520192 26/11/2018 21:33:44 manhtuan0206 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
519401 25/11/2018 14:23:53 isayiloveu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
519314 25/11/2018 10:51:52 bluesky_ BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518990 24/11/2018 19:25:45 nguyentandung2005 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
518841 24/11/2018 16:07:30 Teddy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
518809 24/11/2018 15:28:08 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518808 24/11/2018 15:27:49 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518764 24/11/2018 14:28:33 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518762 24/11/2018 14:27:54 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
518761 24/11/2018 14:27:29 tanchan679 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518756 24/11/2018 14:25:17 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
518755 24/11/2018 14:24:45 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518754 24/11/2018 14:18:24 hoanglongtranhuu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518173 23/11/2018 13:08:23 duycuong295 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
517701 22/11/2018 17:22:51 11111111111111 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
517440 22/11/2018 14:14:54 akigaming BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517318 22/11/2018 07:43:12 thienngoc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
516778 21/11/2018 15:48:47 tuanhungnaruto BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
516756 21/11/2018 15:11:13 duycqt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
516611 21/11/2018 07:38:24 truonghoanghan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
516087 20/11/2018 09:18:35 congnguyen BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
515794 19/11/2018 19:50:33 mtpntu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
515472 19/11/2018 08:21:48 truonghoanghan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
515471 19/11/2018 08:21:43 ngominhthu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
515272 18/11/2018 22:22:49 totanhiep BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515222 18/11/2018 21:44:32 lmpars BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
515212 18/11/2018 21:40:58 mtpntu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
515148 18/11/2018 20:54:43 quangduyluu123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2188 KB
515144 18/11/2018 20:52:59 khangnghiem142 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514272 17/11/2018 15:05:28 anhnguyen123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
513753 16/11/2018 18:50:42 lehoang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
513731 16/11/2018 18:19:00 tonhu170605 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
512404 15/11/2018 12:17:32 anhvippro123z BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511669 14/11/2018 22:15:06 NghiaCPP BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
509649 11/11/2018 22:13:33 hduoc2003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509641 11/11/2018 22:04:44 tuancqt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509594 11/11/2018 21:13:07 yn2493 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509571 11/11/2018 20:50:28 hungcqt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
509260 11/11/2018 14:04:53 daomanhcuong173 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
508549 09/11/2018 22:04:19 taminhquanno20 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
508472 09/11/2018 20:54:34 tenspace BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
508007 09/11/2018 01:31:58 tham18091999 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 140 ms 17756 KB
507864 08/11/2018 21:52:32 vmt120203 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
507098 07/11/2018 21:11:42 lamcqt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
507067 07/11/2018 20:56:18 nguyenthanhdung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
506980 07/11/2018 20:00:37 hoangnguyen29 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
506431 06/11/2018 22:59:30 btappmedia BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
506371 06/11/2018 21:54:20 vandat_2003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
505607 05/11/2018 22:41:12 khoinguyentdmu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
504886 04/11/2018 22:54:52 dfwapekko BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
504464 04/11/2018 11:15:30 phatdoan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
504397 04/11/2018 09:31:42 Dat7acva BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
504155 03/11/2018 19:25:37 Ngoc_Nguyen_7398 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
502261 01/11/2018 11:57:14 vanminh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
502141 01/11/2018 08:51:13 lehoanggiang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
502030 31/10/2018 23:51:24 nguyenhuy2k2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
501975 31/10/2018 22:37:24 KillMonger BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501801 31/10/2018 20:16:30 binbmt1234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501686 31/10/2018 17:45:09 hieu1751220089 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
501632 31/10/2018 16:01:12 thienhue123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
501462 31/10/2018 10:24:48 hachanh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
501453 31/10/2018 10:18:17 diemqui110105 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
501359 31/10/2018 00:25:35 tadat216 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501257 30/10/2018 22:01:12 nhuphuc2204 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
500723 30/10/2018 14:04:01 linhtruong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1224 KB
500590 30/10/2018 07:22:07 Neptune BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
500431 29/10/2018 20:50:53 Neptune BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
500169 29/10/2018 10:50:27 xoaphm BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 156 ms 17924 KB
499877 28/10/2018 18:05:52 VPFFV BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499513 27/10/2018 22:01:25 ntoanh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
499036 27/10/2018 08:55:35 khoinguyentdmu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
498755 26/10/2018 20:24:10 votthichaua BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
498017 25/10/2018 20:39:06 truongltt8c BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
497599 25/10/2018 13:13:27 hakishikure BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
497488 25/10/2018 09:25:38 Vinhh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
496382 23/10/2018 21:01:30 eragontuan1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495706 22/10/2018 20:10:16 vohieu751 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
495679 22/10/2018 19:37:11 nhhpbc7a1 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
495143 21/10/2018 20:01:18 tuanltt1252004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
494957 21/10/2018 07:53:41 dpduy2005nd BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
494864 20/10/2018 23:18:52 phamduccuong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
494693 20/10/2018 18:09:00 haiprot1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
494380 19/10/2018 21:57:12 hanluc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
492914 19/10/2018 07:34:46 khochimtoai123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492881 19/10/2018 01:44:15 sunepi719 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492876 19/10/2018 00:37:09 0987480154 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492872 18/10/2018 23:58:32 nhoklonely091 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
492613 18/10/2018 19:41:51 stevinsible2__ BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
491999 17/10/2018 22:36:46 caikimdat BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
491925 17/10/2018 21:28:28 quangtienlkhigh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
491378 17/10/2018 07:33:57 Fonekedokato BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
491227 16/10/2018 22:07:16 bk201 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
491071 16/10/2018 20:01:33 phuongyet0703 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
490823 16/10/2018 15:07:44 cutrung2802 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490677 16/10/2018 10:02:16 hoangthang11051 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
490654 16/10/2018 09:49:26 Baongoc_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490646 16/10/2018 09:48:06 Quang_Hoang_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490633 16/10/2018 09:46:07 Tien一8a3一tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490561 16/10/2018 09:32:06 Quan_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
490554 16/10/2018 09:31:26 HIEU_8A3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
490553 16/10/2018 09:31:21 linh_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490510 16/10/2018 09:23:08 Ngọc_8a3_TĐN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490383 16/10/2018 05:52:06 tranhoainam_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490362 16/10/2018 02:20:44 ceberos4800 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
490192 15/10/2018 21:49:28 8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490101 15/10/2018 21:11:21 TUNG_8A3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490074 15/10/2018 20:47:30 tranhoainam22 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490055 15/10/2018 20:41:37 kiên_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490039 15/10/2018 20:24:06 Thaianh_8a3_TĐN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490037 15/10/2018 20:23:26 Mai_8A3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
489804 15/10/2018 12:18:31 nguyen_8a3_tdn2018 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489695 15/10/2018 09:53:30 Phamquynhanh23012003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489688 15/10/2018 09:47:17 gavangken BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489643 15/10/2018 07:55:10 anzuko BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489623 15/10/2018 01:38:35 minh98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
489275 14/10/2018 19:15:46 vanan9205 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
489040 14/10/2018 09:28:10 huutuan_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488784 13/10/2018 21:20:54 Nguyenphanthanhbinh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
488490 13/10/2018 12:54:07 toididaocode BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 187 ms 18812 KB
488061 12/10/2018 21:45:29 trunghieu99tt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
487975 12/10/2018 21:02:59 nguyen8a3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
487650 12/10/2018 16:08:30 thinh_8a4_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487636 12/10/2018 16:02:46 hongphong_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487635 12/10/2018 16:02:29 machiomai8a3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487552 12/10/2018 15:30:53 nguyendz_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487532 12/10/2018 15:22:56 hung_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487520 12/10/2018 15:18:57 Trang_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487516 12/10/2018 15:16:48 zxcvbnmasdfghjkl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487505 12/10/2018 15:10:41 phuctien8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
487485 12/10/2018 15:01:21 dung_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487482 12/10/2018 15:00:27 59130802 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487462 12/10/2018 14:54:35 Chien_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
487429 12/10/2018 14:42:18 Thu_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487417 12/10/2018 14:34:15 KLinh_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487409 12/10/2018 14:29:54 ngoc_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487367 12/10/2018 12:06:02 quyhugo158 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
487326 12/10/2018 10:31:58 hongphan179 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487166 12/10/2018 09:02:03 zerrooo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487150 12/10/2018 08:52:44 DuyThanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487147 12/10/2018 08:49:04 neoplease123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487110 12/10/2018 08:26:45 Baolee BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487092 12/10/2018 08:15:57 59132132 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487080 12/10/2018 08:10:34 nhatnam1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487073 12/10/2018 08:05:56 nnduong1242 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487057 12/10/2018 08:00:08 PaulTrong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487055 12/10/2018 07:59:28 vang12383 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
487046 12/10/2018 07:57:14 admin123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487028 12/10/2018 07:49:43 59131563 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487027 12/10/2018 07:49:21 59130929 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487021 12/10/2018 07:47:17 anhquoc8xth BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486985 12/10/2018 07:32:40 haihaihaihai0123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486552 11/10/2018 19:46:08 soloking BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
486533 11/10/2018 19:29:04 trinhcongtai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486222 11/10/2018 14:56:02 XuanPhuc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
485169 11/10/2018 08:37:33 hoangbao2703 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1184 KB
485164 11/10/2018 08:29:08 hoangnguyen123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2208 KB
485153 11/10/2018 08:17:42 PhongDang BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
485143 11/10/2018 08:11:10 nguyenxuanhuy2108 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
485141 11/10/2018 08:10:32 tranquocchienc66 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
485127 11/10/2018 08:05:15 truonggiangpy01 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
485110 11/10/2018 07:56:18 ptmq123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
485109 11/10/2018 07:55:52 hiiamjon BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
485106 11/10/2018 07:53:31 minhng99 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
485101 11/10/2018 07:49:40 phamdinhlam BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
485091 11/10/2018 07:43:29 rinscarlet BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
485057 11/10/2018 02:59:34 vietnguyen2799 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1528 KB
484963 10/10/2018 22:38:18 thochit BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
484622 10/10/2018 16:43:10 vudangkhoi2003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
484318 09/10/2018 21:57:56 minh713823 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
484284 09/10/2018 21:21:21 Hoa_8A3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
484262 09/10/2018 21:10:44 michealle BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
483924 09/10/2018 15:11:03 phanngocquang0905 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
483919 09/10/2018 15:08:35 Nothingcanstopme BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1864 KB
483899 09/10/2018 14:58:01 assign9Binput BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
483883 09/10/2018 14:52:30 huy171104 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
483838 09/10/2018 14:32:38 letrunghieu_9a3 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
483782 09/10/2018 13:59:25 bao2342 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483544 08/10/2018 23:21:15 Tien_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
483416 08/10/2018 21:28:25 phuong_8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483285 08/10/2018 19:11:11 lehoang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2184 KB
483284 08/10/2018 19:04:36 quyen_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482986 08/10/2018 08:02:59 biabeogo147 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
482829 07/10/2018 20:48:50 kakaka BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
482636 07/10/2018 15:32:10 anhquyen256123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
482470 07/10/2018 09:51:37 hoangndu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
482175 06/10/2018 21:07:35 letrunghieu_9a3 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
481677 06/10/2018 00:23:57 hitu07 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
481230 05/10/2018 16:34:24 kiemtra8a3tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481075 05/10/2018 14:44:10 hitu05 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
480988 05/10/2018 13:42:34 machiomai8a3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480587 04/10/2018 22:15:40 hoangteo0103 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
480014 04/10/2018 14:50:24 abcdefghi BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
479676 03/10/2018 21:27:06 khanhkjhave BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2400 KB
479652 03/10/2018 21:04:37 tqh0806 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1924 KB
479521 03/10/2018 18:53:38 ninja_sunflower BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479476 03/10/2018 18:09:23 bangtanboys BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479348 03/10/2018 13:59:17 huyenmy7724 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
479313 03/10/2018 12:07:13 sang123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
479250 03/10/2018 10:05:12 hitu08 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
479243 03/10/2018 10:00:19 hitu02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
479241 03/10/2018 09:52:50 hitu03 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
478993 02/10/2018 20:55:21 vietduct32 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478665 02/10/2018 15:25:43 tamto58713 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
478308 02/10/2018 00:01:28 nhanhuuhieu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478208 01/10/2018 22:23:36 lcqhuyt1821 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478075 01/10/2018 20:52:46 hitumaster BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478028 01/10/2018 20:31:06 khoa_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478023 01/10/2018 20:29:34 khoa_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477119 30/09/2018 11:47:37 ngobao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
477028 30/09/2018 08:43:35 letruongsanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
476974 30/09/2018 00:03:30 cogang123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2176 KB
476378 29/09/2018 10:54:04 MinhDevC BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
476271 29/09/2018 00:03:57 trungnguyenlak2003 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
476124 28/09/2018 21:12:08 luckyboy__qh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
475659 28/09/2018 09:50:44 nghiaphamln BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475549 27/09/2018 23:15:35 boniva161 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
475075 27/09/2018 18:35:22 phuocbuiduc BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 203 ms 17732 KB
474707 27/09/2018 00:23:15 a2k47phan_18 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
474502 26/09/2018 20:25:56 hieunguyenthi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
474100 26/09/2018 10:00:46 kenkjn309 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
473965 26/09/2018 02:16:38 luongntu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473220 25/09/2018 00:48:01 Cá37 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
472714 24/09/2018 09:18:55 pdhuy2002 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
472565 23/09/2018 21:22:09 hoangteo0103 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
472556 23/09/2018 21:14:29 tranthanhhai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472418 23/09/2018 16:52:28 kami BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
471830 22/09/2018 16:17:15 phuongae1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471541 21/09/2018 22:57:24 minhduc331ns BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
470774 20/09/2018 18:47:32 l3aymax BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470773 20/09/2018 18:46:03 l3aymax BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
469799 19/09/2018 18:36:41 xacutara BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
469474 18/09/2018 22:51:11 MinhThư BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
469468 18/09/2018 22:43:50 nlebachnlb BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
469023 18/09/2018 15:40:04 HuyHoàng_K36_CHV BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
469015 18/09/2018 15:37:02 nguyenmanh_k36ITCHV BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
469013 18/09/2018 15:35:43 nghialuffy BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
468655 17/09/2018 23:24:37 lengocphuc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
468513 17/09/2018 20:10:36 phamanmaithao10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
468074 16/09/2018 17:18:37 dvmduc_k36_chv BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
467304 15/09/2018 16:35:00 ThaoNguyen BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
467300 15/09/2018 16:26:57 lehoang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
466572 14/09/2018 14:19:29 duy999999 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2584 KB
466400 13/09/2018 23:14:12 12hooks BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2384 KB
466271 13/09/2018 21:00:42 ILS18_22 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1220 KB
466201 13/09/2018 20:09:54 nguyenthanhhien BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
465911 13/09/2018 15:00:56 DeBruyne BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
465302 12/09/2018 14:17:10 cotyey BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 171 ms 17844 KB
465040 12/09/2018 00:13:21 red BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
464607 11/09/2018 15:36:58 20164598 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 171 ms 17668 KB
464130 10/09/2018 21:28:05 dungprovn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
464076 10/09/2018 20:25:01 C_Hiếu_k36CHV BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
463929 10/09/2018 15:39:32 TPCuong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
463905 10/09/2018 15:29:22 TPCuong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
463825 10/09/2018 14:37:57 anhduy1811 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
463824 10/09/2018 14:37:04 LoHong2k3_IT_K36 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
463068 09/09/2018 10:25:58 long_thathu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462614 08/09/2018 15:18:20 conmeocon BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462595 08/09/2018 15:07:00 dacthai2807 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1520 KB
462559 08/09/2018 14:28:58 zxcvbnm BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462492 08/09/2018 10:45:03 nhân BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
461954 07/09/2018 16:50:57 acquy818 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
461159 06/09/2018 10:47:49 FireArcanist BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
460519 05/09/2018 00:12:09 leminhcuong298 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460371 04/09/2018 20:31:45 thangvt202 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459812 03/09/2018 22:34:21 phuong2003vtvip BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
459462 03/09/2018 12:30:31 richardannowit BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
459215 02/09/2018 22:39:00 letandatty211 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
459190 02/09/2018 21:45:32 nguyenvantien0903 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
458671 01/09/2018 19:20:05 hellosunny BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
458454 01/09/2018 10:59:58 zolydyck00 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
458111 31/08/2018 14:10:23 khanhsaker97 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
458103 31/08/2018 13:29:20 xiabui BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
457706 30/08/2018 17:42:09 caotanduc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
457377 30/08/2018 07:49:59 HHHHHHHH BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
457299 30/08/2018 00:32:27 black_stone BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456678 28/08/2018 19:23:21 hoangducsmagic2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456397 28/08/2018 09:54:50 maihuuton987 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
455981 26/08/2018 22:21:56 xikhud BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455733 25/08/2018 22:50:19 MTAK53 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
455645 25/08/2018 18:51:21 Khoi2004 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455358 24/08/2018 23:20:55 trungkenbi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
455295 24/08/2018 21:29:12 vikhangcqt171 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455139 24/08/2018 14:10:35 nguyen041202 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
455108 24/08/2018 10:58:12 hitu07 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
455042 24/08/2018 07:56:44 pks0v1p BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
455029 24/08/2018 00:19:23 DeathGun BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
454784 23/08/2018 16:16:45 dankcute BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
454093 22/08/2018 11:01:55 nguyenxuanlinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
453955 21/08/2018 22:46:41 uchiha BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
453389 20/08/2018 20:14:57 jukibac BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452913 19/08/2018 09:09:57 linhcoca888 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
452879 19/08/2018 00:39:51 nhanspy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
452472 18/08/2018 02:39:51 leducnhuan281297 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
452365 17/08/2018 20:27:45 toan0105 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451787 16/08/2018 19:46:13 hitu03 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451767 16/08/2018 19:20:37 Meliodas BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451760 16/08/2018 19:15:16 hitu01 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451755 16/08/2018 19:12:23 hitu02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451536 16/08/2018 15:29:56 vohinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
451152 15/08/2018 19:50:57 huuthien198zz BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450822 14/08/2018 22:12:00 hitu05 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450789 14/08/2018 21:17:41 hitu08 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
450464 14/08/2018 13:09:48 hitu04 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450430 14/08/2018 11:21:37 shigenevafc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
450420 14/08/2018 10:47:08 hoangthuc701 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449564 12/08/2018 13:37:25 jsomebodywtbl BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
449498 12/08/2018 09:56:23 0975880897 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
449326 11/08/2018 20:18:50 hoangnghiaviet BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
448931 10/08/2018 14:50:40 YoriHarumi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448376 09/08/2018 08:57:47 ducnhannguyen2410 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
448367 09/08/2018 08:38:33 mtx4869 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448180 08/08/2018 16:06:08 tototete BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
448079 08/08/2018 10:31:38 letuananh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
447493 06/08/2018 09:35:13 truonghxpt1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
446966 03/08/2018 20:50:13 viet2805 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446785 03/08/2018 08:36:37 enteeth BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446285 01/08/2018 19:57:52 trungnghia05123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
445566 30/07/2018 19:27:38 nguyenmaivinh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
445442 30/07/2018 12:23:56 LongÇhampion BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
445296 30/07/2018 08:17:46 duong2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
445288 30/07/2018 08:02:53 KimTuyen BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
444804 27/07/2018 16:42:38 wolf_boss BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
444634 26/07/2018 23:45:20 nguyenanhlam123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
444509 26/07/2018 16:11:49 nhatanh10102005 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
444508 26/07/2018 16:11:44 thaolinh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
444290 25/07/2018 22:30:30 huynhvanphu102 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
444218 25/07/2018 21:09:08 hoanganh28122005 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
443858 25/07/2018 09:59:53 hieuhehehieu123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
443690 24/07/2018 19:15:00 tashagospel123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
443649 24/07/2018 16:47:53 tronghieuACM BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
443619 24/07/2018 15:38:31 bluecat9x BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
443574 24/07/2018 09:27:05 BaoyeuTram BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
443572 24/07/2018 09:20:41 nguyetanh10102005 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
443567 24/07/2018 09:10:07 Trietle7606 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
443555 24/07/2018 07:43:28 allen BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443202 22/07/2018 22:58:45 crayed BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
443023 21/07/2018 21:39:13 paradisebay BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
442489 19/07/2018 22:29:35 zxcvbgt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
442365 19/07/2018 18:02:24 phuongnhi_tran_1206 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442037 18/07/2018 16:51:56 munrio123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
441908 18/07/2018 09:41:27 nagisa100304 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
441801 17/07/2018 21:01:43 hanhien BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1240 KB
441747 17/07/2018 16:55:23 0941054 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
441550 16/07/2018 22:06:46 jackcookies020 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
440867 13/07/2018 18:35:13 nhatthanh99 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 171 ms 17768 KB
440848 13/07/2018 16:14:59 tantran BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 171 ms 17844 KB
439949 10/07/2018 21:03:03 khuyentrannd BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
439695 10/07/2018 00:12:33 dpm11234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439302 08/07/2018 14:20:58 noobgiahuy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
439276 08/07/2018 10:08:50 ducanhgx BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 156 ms 17900 KB
439113 07/07/2018 14:18:35 baotrantthgd BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
437670 30/06/2018 16:06:24 KHOI2611 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437415 29/06/2018 10:20:00 huyLHP BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436739 26/06/2018 01:36:35 thuanbui BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
436321 24/06/2018 15:57:34 hoangvu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
436166 23/06/2018 22:16:12 tuanvukttt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
434887 21/06/2018 16:44:31 yorukarasu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
434812 21/06/2018 09:51:29 amuro BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434765 20/06/2018 21:56:35 datkcdhv BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
434544 19/06/2018 21:41:14 conan987123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
434174 18/06/2018 00:47:50 chienbinhlyoko BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
433856 16/06/2018 15:23:00 nhattuan722 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
432604 14/06/2018 08:07:00 taminhquanno21 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
432472 13/06/2018 09:13:21 GHTG2303 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
432468 13/06/2018 07:56:20 hung30052002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
431847 09/06/2018 21:12:05 Zura BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431641 08/06/2018 21:29:42 ledat112233 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431363 07/06/2018 23:10:07 HaoHuynh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431161 07/06/2018 12:50:07 tranhieucd16kp2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
431155 07/06/2018 12:37:26 nguyentrinhdat7599 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430998 06/06/2018 22:24:16 vantien077 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430718 05/06/2018 16:44:29 anhvu910 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
430653 05/06/2018 11:24:06 laccac555 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2952 KB
430647 05/06/2018 11:10:54 dnhung1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
430627 05/06/2018 10:35:39 chithanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430624 05/06/2018 10:27:39 nnphucthinh01 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
430495 04/06/2018 20:57:14 rangnokapk BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430282 03/06/2018 22:11:19 Thethvl123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
430001 02/06/2018 16:31:36 thang2k60 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
427683 27/05/2018 22:35:02 nhatdanbgvt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
426538 22/05/2018 20:13:34 Asteross BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
426477 22/05/2018 16:38:50 m134m4a1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
426026 20/05/2018 20:42:39 nhathuypt25 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
425471 17/05/2018 14:04:25 hut_phamquochuy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
424668 13/05/2018 23:08:42 sneaky1999 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
424596 13/05/2018 18:58:44 fake1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
424115 11/05/2018 18:10:16 khoahuu8062 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
423858 10/05/2018 15:04:16 thehaprok BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
423237 05/05/2018 21:24:11 ndkhoa146 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1484 KB
422825 02/05/2018 20:05:15 dungdq2002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
422762 02/05/2018 08:31:32 van312nt BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
422702 01/05/2018 22:46:02 hexprodigy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
422402 30/04/2018 13:49:07 Linhdethuong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
422343 30/04/2018 10:07:12 vinhnt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
422230 29/04/2018 20:32:00 NTUThananhthien BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
421923 28/04/2018 20:30:13 thaitung_0410 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
421772 28/04/2018 00:13:22 unknown01 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
421684 27/04/2018 14:51:52 phu123vt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
421273 25/04/2018 20:18:31 tinhochbt BINA - Biễu diễn nhị phân Python 2 Accepted 31 ms 1536 KB
420082 21/04/2018 15:53:13 nguyenngochan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1900 KB
420046 21/04/2018 15:22:13 linhle232001 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
419946 21/04/2018 09:19:03 nhphucqt BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
418657 16/04/2018 07:56:55 chicken1996 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418597 15/04/2018 22:12:47 vietthanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418210 14/04/2018 17:56:55 spectrecipher1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
416764 13/04/2018 00:32:58 hung_brvt_t1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416063 11/04/2018 18:47:31 phampham BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 171 ms 17764 KB
415959 11/04/2018 14:29:19 theanhbr02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
415869 11/04/2018 10:21:10 kaitou1412 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
415299 09/04/2018 21:52:04 Quanpro98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
415249 09/04/2018 20:19:27 Sato BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 203 ms 17560 KB
415170 09/04/2018 13:42:59 nghethuat102 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2328 KB
414624 07/04/2018 23:24:44 ThaoAVang BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
414378 07/04/2018 15:21:04 phuong1962002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
413993 06/04/2018 12:55:51 MeoAmi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
413693 05/04/2018 18:57:04 nguyentuan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
413037 04/04/2018 00:05:05 bibinguyen BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
412706 03/04/2018 10:39:57 kzkaka2k1 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
412529 03/04/2018 07:20:55 truongcao BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
412458 02/04/2018 22:26:58 bestmaster1504 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
412456 02/04/2018 22:25:35 ngocviphb BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
412278 02/04/2018 14:51:44 hungokok BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
412058 01/04/2018 17:23:55 Linhdethuong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
412036 01/04/2018 16:31:53 phamthanhtrung123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
411773 31/03/2018 17:36:52 buidinhpham2004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
410394 28/03/2018 10:34:40 DoanHuong98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
410032 27/03/2018 15:12:00 ntn122 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 988 KB
409777 27/03/2018 07:42:34 hoaigiang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
409726 26/03/2018 23:26:59 buihongxuyenk98lhp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
409215 26/03/2018 07:01:03 reaper2003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2108 KB
409213 26/03/2018 06:50:22 phamdat2 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 93 ms 5856 KB
409211 26/03/2018 05:13:49 55555 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
409163 25/03/2018 22:22:49 thuy12052004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
409149 25/03/2018 21:42:27 htrang1004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
407909 22/03/2018 15:45:26 letuongminh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
407515 21/03/2018 22:44:00 kaitoukid1609 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2620 KB
407514 21/03/2018 22:42:09 karasu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
406508 19/03/2018 17:26:49 congyb1032002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
405836 16/03/2018 20:06:41 maxnguyen2003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
405570 15/03/2018 20:30:06 MG BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
405471 15/03/2018 17:41:53 btkiet0404 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
405342 15/03/2018 14:30:04 tinhochbt BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
405034 14/03/2018 19:57:25 ahh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1720 KB
403476 13/03/2018 15:15:29 chiyb2015 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
403074 12/03/2018 15:50:56 4maxskill4 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
403049 12/03/2018 15:39:31 ngoctho BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1640 KB
402782 11/03/2018 21:39:28 phamductaictk98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402705 11/03/2018 17:34:15 hathenhanls BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
402677 11/03/2018 16:46:35 rianta9 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402578 11/03/2018 10:23:05 kamisama BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
402568 11/03/2018 10:08:52 __________ BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402288 10/03/2018 09:53:18 asdfghjkl BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
402281 10/03/2018 09:44:13 lephuthien411 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
401793 08/03/2018 11:38:28 shooting_star922 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401471 07/03/2018 09:46:22 sword000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400641 03/03/2018 20:58:32 quetoi77 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
399472 28/02/2018 20:58:44 khanh24317 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
398761 25/02/2018 23:20:45 hoa8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
398675 25/02/2018 19:32:19 davic_2001 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
398674 25/02/2018 19:17:24 davic_2001 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
398524 24/02/2018 20:39:45 vụnguyen15082002 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
398229 23/02/2018 16:21:13 094175234 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
397927 22/02/2018 14:55:33 anhduy1811 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
397532 21/02/2018 09:24:09 nguyenquanglinh2001 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
396779 16/02/2018 17:58:16 nvq2309 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
396762 16/02/2018 16:51:30 QUARK BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
396575 15/02/2018 11:41:22 kanadetachibana BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
396433 14/02/2018 16:10:49 nqvmystery123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
396284 13/02/2018 19:45:11 nguyencongthanh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
396224 13/02/2018 11:16:11 17TiTheAnh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396083 12/02/2018 21:02:21 chimiu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
396022 12/02/2018 17:12:37 minhlam2102002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395622 10/02/2018 20:28:16 094175234 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
394570 06/02/2018 14:56:13 thanhchuongitc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
393983 03/02/2018 15:23:26 Quân1 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2412 KB
393959 03/02/2018 14:17:17 Tunga1 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
393760 02/02/2018 19:56:00 vantho1298 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
393398 01/02/2018 15:44:18 manh123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
393354 01/02/2018 14:41:37 truongcoi2001 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
393334 01/02/2018 14:20:29 abcdefg BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
393137 31/01/2018 20:38:08 trang2002cool02 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
392672 30/01/2018 14:39:41 Henrytai2005 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
392365 29/01/2018 15:59:39 haminh2003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
392358 29/01/2018 15:54:12 shinosuke149 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
392256 29/01/2018 14:14:11 BIGNUM BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
392206 29/01/2018 10:47:27 toila4120 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
392191 29/01/2018 10:09:30 duongbp1990 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392020 28/01/2018 19:50:14 tranthutrang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1636 KB
391792 27/01/2018 23:58:51 Năng BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
391717 27/01/2018 15:22:44 lanhhan BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
391535 26/01/2018 23:21:37 trungtt123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390831 25/01/2018 15:50:53 nguyennhandannnd BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1968 KB
390794 25/01/2018 15:27:18 huyenttst BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
390708 25/01/2018 14:22:24 abcdefg BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390519 24/01/2018 22:02:26 NTTungtdmu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
390489 24/01/2018 21:33:23 psdkljfsahdpi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
386511 16/01/2018 20:02:07 lockhaicttv BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
386468 16/01/2018 16:19:20 torpe BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
386253 15/01/2018 22:35:21 danielanh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
385562 14/01/2018 02:37:33 QuỳnhNhư BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
385163 12/01/2018 23:36:26 vutrungnghia BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
384795 12/01/2018 01:53:15 san1201 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384544 11/01/2018 15:37:20 vuongbxvp BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384188 10/01/2018 20:02:19 vietthanhqt123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
384180 10/01/2018 19:48:37 jackcookies020 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2404 KB
384179 10/01/2018 19:47:57 jackcookies020 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2488 KB
384178 10/01/2018 19:45:09 jackcookies020 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2528 KB
384127 10/01/2018 16:04:26 giangvu258 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383974 10/01/2018 14:10:57 faker BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383931 10/01/2018 12:29:58 wanki901 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383922 10/01/2018 12:10:11 ngocminh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
383740 09/01/2018 23:14:39 LukH BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1288 KB
383619 09/01/2018 15:50:27 dat_tran1200 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383552 09/01/2018 14:46:36 loc1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383501 09/01/2018 13:14:17 thuyvan123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382933 07/01/2018 20:34:53 minhanhgaru BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382433 06/01/2018 10:34:10 doduc2652002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
382236 05/01/2018 22:25:45 nguyenhoanglamtruong BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382034 05/01/2018 16:58:43 Socola_Đại_Ca BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381973 05/01/2018 15:39:50 chuhuynghĩa BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381757 05/01/2018 09:04:04 nat1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
381754 05/01/2018 08:58:06 khang_ITC BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
381747 05/01/2018 08:40:42 PhucNguyen BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381654 04/01/2018 22:28:08 chinhhi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381022 02/01/2018 21:19:55 SavarinJames BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
380673 02/01/2018 11:01:28 ducden2003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380252 02/01/2018 10:20:19 longvt24 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
379179 30/12/2017 07:57:11 QuangTruongNguyen BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
378916 29/12/2017 14:14:04 HoVanAnhK58A2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
378820 29/12/2017 09:07:48 dnhung1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
378819 29/12/2017 09:07:05 LinhVu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
378818 29/12/2017 09:06:28 legendstrangeitc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
378810 29/12/2017 08:41:28 LinhVu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
378808 29/12/2017 08:40:26 tuanhao_itc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
378805 29/12/2017 08:34:56 dnhung1998 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
378789 29/12/2017 00:40:43 hosytuyen99 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
378773 28/12/2017 23:14:55 blackdragon0735842 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
378384 28/12/2017 09:41:50 ntd992003 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
378175 27/12/2017 16:33:03 MTA_Asteria BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
377288 23/12/2017 22:53:18 nvta BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377267 23/12/2017 21:27:42 Anh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377081 22/12/2017 23:21:35 sherlycracker BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376941 22/12/2017 15:22:32 Phandat16 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376936 22/12/2017 15:09:00 kelvincntt17 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376925 22/12/2017 14:53:47 phannhatloi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
376608 21/12/2017 10:57:44 vcn123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
376466 20/12/2017 11:01:53 ThaiTPK59 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
376040 17/12/2017 22:23:10 doannp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
376038 17/12/2017 22:20:22 doannp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
376035 17/12/2017 22:15:06 doannp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
375997 17/12/2017 20:11:43 neddie BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
375941 17/12/2017 15:32:36 vandai61 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
375914 17/12/2017 13:11:20 tuanhbt133 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
375909 17/12/2017 12:57:24 huynhvubaonhan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
375781 16/12/2017 23:58:10 tenda1234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375373 15/12/2017 15:24:25 hoi_lam_gi BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
374412 13/12/2017 05:55:19 vhung9xvp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
374405 13/12/2017 05:24:27 iiiiiii125478 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374369 13/12/2017 01:37:12 VTTNTTT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374237 12/12/2017 15:31:50 khoinguyentdmu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
374079 11/12/2017 16:25:09 changlangtu97 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
374012 11/12/2017 15:01:02 testPython BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1452 KB
373588 10/12/2017 07:59:29 quyenmmai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
373454 09/12/2017 09:48:18 hihihil2010 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
373242 08/12/2017 16:46:50 hunga1k15 BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 250 ms 17096 KB
373239 08/12/2017 16:42:23 manhh15 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
373225 08/12/2017 16:34:32 Knight BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
373095 08/12/2017 14:24:12 quocnguyen BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
372978 08/12/2017 03:13:06 choitankde22 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372867 07/12/2017 17:19:02 ledung497 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
372861 07/12/2017 17:01:35 thanthien BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
372331 05/12/2017 22:30:49 haitran3110 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
372089 05/12/2017 14:05:05 vuthehuyht BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371816 04/12/2017 20:10:38 ddthanh17pfiev BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371231 04/12/2017 01:13:31 PearlHo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370140 01/12/2017 20:57:46 hunghz123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
370018 01/12/2017 16:02:23 teo9999kb BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
369916 01/12/2017 13:14:11 votrunghieu9a2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
369686 01/12/2017 07:45:29 ironmank37d BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
368776 29/11/2017 12:29:16 php122002 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
368770 29/11/2017 12:14:31 php122002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
368747 29/11/2017 11:25:33 MrRobot BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
368662 29/11/2017 00:12:57 mrboll315 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
368260 28/11/2017 14:27:54 Quanghung BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
368229 28/11/2017 13:39:47 popiga4321 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
368228 28/11/2017 13:39:07 orimashaky BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
367124 27/11/2017 21:16:05 dinhthanhnga06 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
366494 26/11/2017 19:02:14 ducbp BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
366225 26/11/2017 00:23:20 namtao97 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
366163 25/11/2017 22:50:07 khoa0308 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
366003 25/11/2017 16:33:49 lkdn3t_python BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1556 KB
364974 23/11/2017 20:28:52 hdv250202 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364697 23/11/2017 10:54:04 trainolp2017 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
364523 22/11/2017 23:54:17 phuocanh1625 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363838 21/11/2017 21:38:00 tiendiep9a1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
363200 20/11/2017 19:38:29 mrlihd BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363139 20/11/2017 15:41:16 NMTJ4F BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363010 20/11/2017 09:57:14 dnhung1997 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362262 18/11/2017 13:18:02 Sakura BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362106 18/11/2017 00:07:45 TanTruc BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
362040 17/11/2017 22:02:27 langkhachthoikhong BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362020 17/11/2017 21:39:33 tranduyminh0919 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
361474 16/11/2017 21:17:36 dominhhoang7a4á BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
361467 16/11/2017 21:13:56 benopera5 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
360951 16/11/2017 08:50:42 haxorus2004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
360733 15/11/2017 20:34:58 vinhntndu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
360283 15/11/2017 09:36:42 phambichngoclamson2002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
359714 14/11/2017 14:52:17 testthuthoi BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359354 13/11/2017 22:34:28 chinphaynam BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
358462 12/11/2017 20:23:15 badaocm234 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
358403 12/11/2017 19:28:55 SmithWinter BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358401 12/11/2017 19:26:21 nguyenquochuydl123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
358354 12/11/2017 17:58:51 Truongthienloc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
358203 12/11/2017 12:57:47 WhileBlack BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
358039 12/11/2017 08:26:07 thanh123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
357867 11/11/2017 20:34:57 quan8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
357850 11/11/2017 19:50:34 haiyenk98lhp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357433 11/11/2017 00:38:59 Hieu_sqtt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
357431 11/11/2017 00:35:56 Hieu_sqtt BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356319 09/11/2017 19:05:36 kuoi2502 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355624 08/11/2017 18:31:42 huyenvy BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355092 08/11/2017 08:56:19 trancongluanmta BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
354992 07/11/2017 22:45:23 darknight5698 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354839 07/11/2017 21:14:16 phuongct BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
354691 07/11/2017 16:51:09 khoinguyentdmu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354051 06/11/2017 20:53:43 __Ghoul__K98LHPND BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353996 06/11/2017 20:29:03 tungtdn321 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2556 KB
353612 06/11/2017 15:02:57 kien1234 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353093 05/11/2017 19:22:37 chuotvip BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353020 05/11/2017 14:22:19 dannhuhao BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
352990 05/11/2017 11:18:11 khanhnhi BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
352851 05/11/2017 09:05:55 CongLyK98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352779 04/11/2017 23:40:25 viptomsu BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
352696 04/11/2017 21:50:43 minhth_1412 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352340 04/11/2017 14:23:12 minh3chap BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
351558 02/11/2017 22:38:49 thiend17pm03_dhtdm BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
350882 02/11/2017 14:17:52 long123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
350744 02/11/2017 10:19:12 doctorifour BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
350380 01/11/2017 20:42:59 quang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
350069 01/11/2017 12:04:51 haxuantoan98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
350023 01/11/2017 10:32:25 2221115541 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
349988 01/11/2017 08:56:24 mtavip_prono1 BINA - Biễu diễn nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 5856 KB
349947 01/11/2017 08:05:22 yasuo BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
349941 01/11/2017 08:01:46 Thai BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
349005 31/10/2017 01:25:41 traitimng1812 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348976 31/10/2017 00:15:35 ttdpro98 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348785 30/10/2017 21:54:54 ManhDung8a3_TDN BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
348758 30/10/2017 21:47:29 quang8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
347984 29/10/2017 22:19:05 thao05052k2 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347945 29/10/2017 21:18:27 Phuongthaond BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347933 29/10/2017 20:56:18 trungcbg BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
347863 29/10/2017 16:40:45 haltv BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347151 28/10/2017 15:30:19 HVT BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347066 28/10/2017 13:36:46 trananhprince BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347060 28/10/2017 12:52:28 trieutran182 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346971 28/10/2017 02:08:06 khoa0308 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
346908 27/10/2017 22:24:59 nguyenthanhtung BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
346836 27/10/2017 21:03:50 hiepnguyenhue2002 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346453 27/10/2017 13:19:24 tuancongtuyn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
346257 26/10/2017 23:43:10 OPE169 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
346136 26/10/2017 21:22:55 mycatismoon BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1948 KB
346135 26/10/2017 21:22:06 luxabu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1572 KB
346127 26/10/2017 21:16:29 nguyenquechi123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
345668 26/10/2017 14:53:50 trandannhi BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
345631 26/10/2017 14:41:42 ntngocngoc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
345498 26/10/2017 13:56:35 tue8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345458 26/10/2017 12:57:25 KTPLinh8A3_TĐN2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
345368 26/10/2017 10:31:20 kami BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
345276 26/10/2017 06:18:33 chinhd17ht01tdmu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
345271 26/10/2017 06:06:01 minhno2000_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345083 25/10/2017 21:26:08 manh8a3tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
344995 25/10/2017 20:36:12 qđạttdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344994 25/10/2017 20:35:35 quang8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344912 25/10/2017 19:51:32 ninhduchuy_8a3 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
344741 25/10/2017 16:03:45 binh0913546622 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
344587 25/10/2017 14:27:23 khanhdang BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
344574 25/10/2017 14:21:31 ngocanh170503 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
344559 25/10/2017 14:02:19 nguyenquochuydl123 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343617 24/10/2017 07:15:31 ngolinh8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
343612 24/10/2017 07:12:25 SHieu8a3TDN2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2284 KB
343607 24/10/2017 06:17:26 quan8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
343543 23/10/2017 23:24:09 Duong8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
343491 23/10/2017 22:09:44 hung8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343453 23/10/2017 21:39:04 tuananhtdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343447 23/10/2017 21:35:23 nam8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343443 23/10/2017 21:33:19 hieu8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
343338 23/10/2017 20:01:47 hai8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
343336 23/10/2017 19:59:18 phamhuy8a3_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
343334 23/10/2017 19:52:23 huydat_tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
343077 23/10/2017 15:46:07 freepascal BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
342921 23/10/2017 08:47:11 BE BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
342445 22/10/2017 14:11:41 ngocminh2869 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
342440 22/10/2017 14:00:27 wind87915 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 0 ms 1240 KB
342175 21/10/2017 21:59:44 nguyenvuminhtri2004 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
342173 21/10/2017 21:59:11 hung080104 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
341209 20/10/2017 17:13:24 cyb3 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
340950 20/10/2017 09:50:07 dungzudd231001 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
340818 20/10/2017 08:51:14 ares BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340480 19/10/2017 16:14:07 cong8a3tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340436 19/10/2017 15:46:22 ha8a3tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
340409 19/10/2017 15:33:54 manh8a3tdn2017 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
340404 19/10/2017 15:30:36 MinhChau_A3_TDN_2017