• Thông báo về việc xem test case

  admin - 11/11/2018

  Sau một hồi đi vòng vòng cũng quay về lại ban đầu: người nộp sẽ xem được test case, nhưng sau 1 ngày. Và không xem được test case của coder khác. Happy coding!!!

   

  (xem thêm)

  (87 phản hồi)

 • Thông báo về việc khóa xem test case

  admin - 01/11/2018

  Theo đề nghị của nhiều bạn cần xem source code để học tập, phần xem source code sẽ không khóa. Tuy nhiên, phần test case sẽ được khóa. Lý do: để các bạn cần suy nghĩ tìm ra trường hợp bị sai, nếu có test case có vẻ quá dễ để sửa sai.

  PS: sắp tới code sẽ được chuyển thành dạng ảnh để có thể xem, nhưng không sao chép được (nếu dùng OCR thì chịu thua :-)).

  (xem thêm)

  (64 phản hồi)

 • NTUCoder Round #20 (có giải thưởng)

  middlest - 12/02/2017

  Vào 19g30 Chủ Nhật ngày 19/02/2017, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #20". Kỳ thi gồm 8 bài tập (2 bài dễ, 3 bài trung bình, 3 bài khó), thời gian thi là 210 phút. Người ra đề middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  New:

  Vòng thi Round #20 có 9 giải thưởng. Mỗi bài tập có một giải thưởng riêng dành cho bạn nộp ... (xem thêm)

  (28 phản hồi)

 • NTUCoder Round #19 (có giải thưởng)

  chandoi - 27/08/2016

    Vào 19g30 Thứ Bảy ngày 03/09/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #19". Kỳ thi gồm 6 bài tập (3 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 180 phút. Người ra đề chandoi.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút.

        Xin cảm ơn admin về những điều tuyệt vời của nền tảng NTUCoder.

       Cuối cùng, chúc cá... (xem thêm)

  (15 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUcoder Round #18

  phuleethanh - 20/06/2016

  XÂU DUY NHẤT

  - Thuật toán duyệt đơn thuần: ta dùng một con trỏ i để duyệt từ đầu đến cuối xâu

  + Nếu s[i] chưa xuất hiện thì ta đánh dấu s[i] đã xuất hiện và tăng ans

  + Nếu s[i] đã xuất hiện rồi: Lúc này ta cập nhật giá trị lớn nhất. Đồng thời cập nhật lại mảng đánh dấu. Đoạn mới sẽ bắt đầu từ vị trí xuất hiện a[i] trước đó + 1.

  KHIÊU VŨ 3

  - Dùng kỹ thuật chặt nhị phân để tìm ra những cặp đôi phù hợp.

  - Với Ai thì ta chặt nhị phân, tìm Ai-k và Ai+k trong đoạn từ i+1 đến n.

  VESUSGAME

  ... (xem thêm)

  (9 phản hồi)

 • NTUCoder Round #18 (có giải thưởng)

  phuleethanh - 17/06/2016

       Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Hai ngày 20/06/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #18". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Người ra đề phuleethanh, middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  Bổ sung bởi admin:

  Vòng thi Round #18 sẽ có 8 giải t... (xem thêm)

  (13 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #17

  middlest - 28/05/2016

  ALARM - Đồng hồ báo thức

  Rất đơn giản, duyệt số giờ và số phút, sau đó kiểm tra tổng số vạch hiển thị có bằng n hay không.

  CIRCLENUM - Số vòng

  Gọi F(x) là số số vòng trong đoạn [1; x], khi đó kết quả bài toán là F(R) - F(L - 1)

  Cách tính F(x):

  - Nếu x < 10 thì F(x) = x

  - Ngược lại, gọi len là độ dài của x, x' là x bỏ đi chữ số đầu tiên và cuối cùng, x[i] là số thứ i của x tính từ trái sang phải bắt đầu từ 1, ban đầu kết quả bằng 9, duyệt biến i từ 2 đến len - 1 rồi cộng thêm 9 * 10i - 2 vào kết quả. Sau đó cộng thêm (x[1] - 1) * 10len - 2 nếu x[1] - 1 > 0 và cộng thêm x' + 1 vào kết quả. Lưu ý nếu x[1] > x[len] thì kết quả ... (xem thêm)

  (11 phản hồi)

 • NTUCoder Round #17

  middlest - 23/05/2016

  Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Bảy ngày 28/05/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #17". Kỳ thi gồm 6 bài tập (3 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Người ra đề middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  Kết thúc kỳ thi, xin chúc mừng các bạn:          

  (xem thêm)

  (11 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Happy Lunar New Year 2016

  middlest - 04/02/2016

  Bài J. Tam giác vuông cân

  * Nhận xét

  - Nếu ta đem ghép 2 tam giác vuông cân có 1 cạnh góc vuông độ dài a dấu chấm thì ta sẽ được một hình chữ nhật chiều dài là a + 1 và chiều rộng là a. Ví dụ hình sau là ghép 2 tam giác vuông cân có độ dài 2 dấu chấm

  - Lúc đó, số dấu chấm trong hình chữ nhật sẽ bằng diện tích hình chữ nhật, tức là bằng a(a + 1)

  - Để tính số dấu chấm trong tam giác vuông cân độ dài a chấm ta chỉ cần đem kết quả trên chia cho 2 là xong.

  - Như vậy, để kiểm tra xem với n dấu chấm cho trước có thể tạo thành tam gi... (xem thêm)

  (15 phản hồi)

 • NTUCoder Happy Lunar New Year 2016 (kết thúc)

  middlest - 01/02/2016

  Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Năm ngày 04/02/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Happy Lunar New Year 2016". Kỳ thi gồm 10 bài tập (5 bài dễ, 5 bài khó), thời gian thi là 180 phút. Tác giả ra đề middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  Kết thúc vòng thi, xin chúc mừng các bạn:          

  (xem thêm)

  (1 phản hồi)

Back to Top