• NTUCoder Round #20 (có giải thưởng)

  middlest - 12/02/2017

  Vào 19g30 Chủ Nhật ngày 19/02/2017, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #20". Kỳ thi gồm 8 bài tập (2 bài dễ, 3 bài trung bình, 3 bài khó), thời gian thi là 210 phút. Người ra đề middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  New:

  Vòng thi Round #20 có 9 giải thưởng. Mỗi bài tập có một giải thưởng riêng dành cho bạn nộp ... (xem thêm)

  (28 phản hồi)

 • NTUCoder Round #19 (có giải thưởng)

  chandoi - 27/08/2016

    Vào 19g30 Thứ Bảy ngày 03/09/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #19". Kỳ thi gồm 6 bài tập (3 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 180 phút. Người ra đề chandoi.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút.

        Xin cảm ơn admin về những điều tuyệt vời của nền tảng NTUCoder.

       Cuối cùng, chúc cá... (xem thêm)

  (15 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUcoder Round #18

  phuleethanh - 20/06/2016

  XÂU DUY NHẤT

  - Thuật toán duyệt đơn thuần: ta dùng một con trỏ i để duyệt từ đầu đến cuối xâu

  + Nếu s[i] chưa xuất hiện thì ta đánh dấu s[i] đã xuất hiện và tăng ans

  + Nếu s[i] đã xuất hiện rồi: Lúc này ta cập nhật giá trị lớn nhất. Đồng thời cập nhật lại mảng đánh dấu. Đoạn mới sẽ bắt đầu từ vị trí xuất hiện a[i] trước đó + 1.

  KHIÊU VŨ 3

  - Dùng kỹ thuật chặt nhị phân để tìm ra những cặp đôi phù hợp.

  - Với Ai thì ta chặt nhị phân, tìm Ai-k và Ai+k trong đoạn từ i+1 đến n.

  VESUSGAME

  ... (xem thêm)

  (9 phản hồi)

 • NTUCoder Round #18 (có giải thưởng)

  phuleethanh - 17/06/2016

       Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Hai ngày 20/06/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #18". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Người ra đề phuleethanh, middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  Bổ sung bởi admin:

  Vòng thi Round #18 sẽ có 8 giải t... (xem thêm)

  (13 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #17

  middlest - 28/05/2016

  ALARM - Đồng hồ báo thức

  Rất đơn giản, duyệt số giờ và số phút, sau đó kiểm tra tổng số vạch hiển thị có bằng n hay không.

  CIRCLENUM - Số vòng

  Gọi F(x) là số số vòng trong đoạn [1; x], khi đó kết quả bài toán là F(R) - F(L - 1)

  Cách tính F(x):

  - Nếu x < 10 thì F(x) = x

  - Ngược lại, gọi len là độ dài của x, x' là x bỏ đi chữ số đầu tiên và cuối cùng, x[i] là số thứ i của x tính từ trái sang phải bắt đầu từ 1, ban đầu kết quả bằng 9, duyệt biến i từ 2 đến len - 1 rồi cộng thêm 9 * 10i - 2 vào kết quả. Sau đó cộng thêm (x[1] - 1) * 10len - 2 nếu x[1] - 1 > 0 và cộng thêm x' + 1 vào kết quả. Lưu ý nếu x[1] > x[len] thì kết quả ... (xem thêm)

  (11 phản hồi)

 • NTUCoder Round #17

  middlest - 23/05/2016

  Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Bảy ngày 28/05/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Round #17". Kỳ thi gồm 6 bài tập (3 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Người ra đề middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  Kết thúc kỳ thi, xin chúc mừng các bạn:          

  (xem thêm)

  (11 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Happy Lunar New Year 2016

  middlest - 04/02/2016

  Bài J. Tam giác vuông cân

  * Nhận xét

  - Nếu ta đem ghép 2 tam giác vuông cân có 1 cạnh góc vuông độ dài a dấu chấm thì ta sẽ được một hình chữ nhật chiều dài là a + 1 và chiều rộng là a. Ví dụ hình sau là ghép 2 tam giác vuông cân có độ dài 2 dấu chấm

  - Lúc đó, số dấu chấm trong hình chữ nhật sẽ bằng diện tích hình chữ nhật, tức là bằng a(a + 1)

  - Để tính số dấu chấm trong tam giác vuông cân độ dài a chấm ta chỉ cần đem kết quả trên chia cho 2 là xong.

  - Như vậy, để kiểm tra xem với n dấu chấm cho trước có thể tạo thành tam gi... (xem thêm)

  (15 phản hồi)

 • NTUCoder Happy Lunar New Year 2016 (kết thúc)

  middlest - 01/02/2016

  Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Năm ngày 04/02/2016, NTUCoder tổ chức vòng thi "NTUCoder Happy Lunar New Year 2016". Kỳ thi gồm 10 bài tập (5 bài dễ, 5 bài khó), thời gian thi là 180 phút. Tác giả ra đề middlest.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  Kết thúc vòng thi, xin chúc mừng các bạn:          

  (xem thêm)

  (1 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #15

  only_love97 - 06/12/2015

  A. Tính số thao tác ít nhất

  Kết quả bài toán : N- đoạn con liên tiếp bằng nhau dài nhất :D

   

  B.Đếm số

  Sử dụng sàng nguyên tố để tính kết quả trong khoảng [2,10^5], nếu lớn hơn 10^5 thì kết quả luôn bằng 0.

   

  Những bài còn lại thì mời mọi người cùng vào chia sẻ cách làm ^^

   

  (xem thêm)

  (22 phản hồi)

 • NTUCoder Round #15

  only_love97 - 01/12/2015

  Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 6/12/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #15". Kỳ thi gồm 6 bài tập , thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm only_love97.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

      (Các bạn mới đăng ký tài khoản, xin vui lòng tham khảo cách thức nộp bài (xem thêm)

  (5 phản hồi)

Back to Top