• Hướng dẫn NTUCoder Round #15

  only_love97 - 06/12/2015

  A. Tính số thao tác ít nhất

  Kết quả bài toán : N- đoạn con liên tiếp bằng nhau dài nhất :D

   

  B.Đếm số

  Sử dụng sàng nguyên tố để tính kết quả trong khoảng [2,10^5], nếu lớn hơn 10^5 thì kết quả luôn bằng 0.

   

  Những bài còn lại thì mời mọi người cùng vào chia sẻ cách làm ^^

   

  (xem thêm)

  (22 phản hồi)

 • NTUCoder Round #15

  only_love97 - 01/12/2015

  Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 6/12/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #15". Kỳ thi gồm 6 bài tập , thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm only_love97.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

      (Các bạn mới đăng ký tài khoản, xin vui lòng tham khảo cách thức nộp bài (xem thêm)

  (5 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #14

  admin - 21/11/2015

  Bài A: Đường 1 chiều:

         Xét 4 đường ngoài cùng, nếu 4 đường này xoay vòng (theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ đều được) thì với 2 giao lộ bất kỳ trên 4 đường này có đường đi. Do đó bất kỳ 2 giao lộ nào cũng có đường đi bằng cách đi ra vòng ngoài, chạy đến một chỗ nào đó rồi đi vô lại.

         Nếu 4 đường ngoài cùng không xoay vòng, tồn tại ngã hai mà tại đó chỉ có đi đến hoặc chi có đi ra. Nếu chỉ có đi đến => từ ngã hai này không thể đi đến giao lộ nào khác. Nếu chỉ có đi ra => không có giao lộ nào khác mà đi đến được ngã hai này.  Độ phức tạp O(1)

  B&agra... (xem thêm)

  (14 phản hồi)

 • NTUCoder Round #14 (kết thúc)

  admin - 15/11/2015

       Vào 20g00 (8 giờ tối) Thứ Bảy ngày 21/11/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #14". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm AresGodmiddlest, nxphucmikelhpdatke, và admin.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 ph&uacu... (xem thêm)

  (2 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #13

  admin - 04/10/2015

  Bài A: VIETCHU - Viết bằng chữ

        Bài này chỉ dùng if cho đúng.

  Bài B: TIMSO2 - Tìm số

      - Phân tích M thành tích các thừa số nguyên tố. Nếu có thừa số nguyên tố từ 11 trở lên, in ra -1. Còn lại các thừa số 2, 3, 5, 7. Ta có thể nhân một số thừa số lại như sau (theo đúng thứ tự):

      1) 2*2*2 = 8
      2) 3*3 = 9
      3) 2*3 = 6
      4) 2*2 = 4

  Sau đó in ra các thừa số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn. Độ phức tạp O(logM) để phân tích thừa số của số M.

  Cách giải của bạn ndkhaivn... (xem thêm)

  (24 phản hồi)

 • NTUCoder Round #13 (kết thúc)

  admin - 27/09/2015

       Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 04/10/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #13". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm AresGod, mrtan_lovelife, middlestadmin.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  <... (xem thêm)

  (3 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #12

  admin - 22/08/2015

  Bài A: ANTRA - Ăn trắng

        Quy các lá bài 3, 4, ..., K, A, 2 về các số nguyên 1, 2, ..., 11, 12, 13. Sau đó đếm số lần xuất hiện của từng lá bài. Từ đó suy ra kết quả. Chú ý trường hợp đặc biệt là 4 lá bài giống nhau có thể xem là 2 đôi, nếu có thêm 4 đôi khác thì thành 6 đôi.

  Bài B: CHOSO - Chọn số

      - Sắp xếp 3 dãy số trên, sau đó sử dụng 3 con trỏ cho ba dãy số để lần lượt đếm số lượng phần tử bằng nhau ở từng chuỗi, nhân lại với nhau và cộng vào kết quả cuối cùng. Độ phức tạp O(nlogn).

  Chú ý: với C++, dùng kiểu dữ liệu map giải cho lẹ.    ... (xem thêm)

  (10 phản hồi)

 • NTUCoder Round #12 (Kết thúc)

  admin - 17/08/2015

      Theo đề nghị của nhiều bạn, Round #12 sẽ được chuyển sang Thứ 7, ngày 22/08/2015, thời gian bắt đầu vẫn giữ nguyên là 20g00 (8 giờ tối). Chủ nhật tham gia VNOI Marathon 15

       Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 23/08/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #12". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm nxphuc, mrtan_lovelifeduytoannguyenledh(xem thêm)

  (1 phản hồi)

 • Hướng dẫn NTUCoder Round #11

  admin - 20/07/2015

  1) Bài A - Số La Mã

  Cách thực hiện: xét các ký tự s[i] trong chuỗi input, nếu s[i] >= s[i+1] thì cộng s[i] vào kết quả, nếu ngược lại thì trừ s[i] khỏi kết quả. Độ phức tạp O(|s|).

  2) Bài B - Chữ số

  Số lượng số thuộc n đoạn đầu tiên được tính theo công thức: S = 1+2+...+n = n(n+1)/2. Vậy ta cần tìm n lớn nhất sao cho S < K, sau đó tính (K-S)%10 là có kết quả.

  Để tính n, đầu tiên giả sử n = sqrt(2K), nếu n2 + n < 2K thì OK. Nếu không lấy n = sqrt(2K)-1.

  Độ phức tạp O(1)

  3) Bài C - Windows Phone Live Tile

  Gọi x là số miếng 1x1, y là số miếng 2x2, z là số miếng 2x4. Như vậy ta cần tìm nghiệm nguyên của hệ:

  x + y + z = m

  x + 4y + 8z = n*6(xem thêm)

  (0 phản hồi)

 • NTUCoder Round #11 (kết thúc)

  admin - 12/07/2015

      Vào 20g00 (8 giờ tối) Chủ Nhật ngày 19/07/2015, NTUCoder tổ chức vòng thi "Round #11". Kỳ thi gồm 7 bài tập (4 bài dễ, 3 bài khó), thời gian thi là 150 phút. Tác giả ra đề gồm admin, yurilover172nxphuc, và mikelhpdatke.

       Xin mời tất cả các thành viên của NTUCoder cùng tham dự. Thời gian đăng ký kể từ bây giờ đến ngay trước lúc bắt đầu thi. Hình thức tính điểm: theo luật thi ACM/ICPC, mỗi lần nộp bài sai hệ số phụ cộng thêm 10 phút. Chúc các bạn một kỳ thi thành công.

  ... (xem thêm)

  (0 phản hồi)

Back to Top