Danh sách bài tập của middlest
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 28
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 29
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 75
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 53
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 129
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 193
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1299
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 1274
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 305
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 461
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 31
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 39
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 631
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 535
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 358
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 1227
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 111
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 529
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 498
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 2154
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 101
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 438
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1929
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 22
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 188
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 31
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1278
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 84
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 794
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 783
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 230
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1603
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1949
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1529
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 101
Back to Top