OKHOA - Ổ khóa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Nhân dịp năm mới, An được một người bạn từ nước ngoài gửi tặng một hộp quà. Nhưng không may, người bạn đó rất thích các loại mật mã và món quà của An cũng không ngoại lệ, nó được đặt trong một chiếc hộp kín đã bị khóa. Trên mặt hộp có một ổ kháo gồm N nút, để mớ được hộp quà, An phải bấm các nút này theo đúng thứ tự. Khi bấm một nút, nếu nút đó là chính xác, nó sẽ giữ nguyên trạng thái và An có thể nhấn tiếp nút tiếp theo, nhưng nếu nút đó không chính xác, tất cả các nút đang được ấn xuống sẽ bật lên lại và An phải bấm các nút lại từ đầu. Không hề có một chút gợi ý nào, nhưng An lại là một người có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ được thứ tự của tất cả các nút đã bấm đúng. An muốn biết chính xác là trong trường hợp xấu nhất, mình sẽ phải bấm bao nhiêu lần để có thể mở được hộp quà, hãy giúp cậu ta, cậu ta đang rất nôn nóng muốn biết món quà gì đang ở bên trong.

Dữ liệu nhập: Một số nguyên dương N duy nhất là số nút trên hộp quà (1  ≤ N ≤ 105)

Dữ liệu xuất: Một số nguyên dương duy nhất là số lần bấm nút trong trường hợp xấu nhất.

Ví dụ

 • input
  2
  output
  3
 • input
  3
  output
  7

Trong bộ test thứ hai: gọi thứ tự bấm nút đúng là (3, 2, 1). An có thể bấm lần lượt 2 nút 1, 2 và no sẽ sai (đã bấn 2 lần: 1 2) lúc này An biết chắc rằng nút đầu tiên theo thứ tự là 3. Cậu ta nhấn nút số 3, còn lại 2 nút, cậu ta có thể bấm nút số 1 và sai (đã bấm 4 lần) Như vậy cậu ta biết rằng nút đầu tiên theo thứ tự là 3, nút tiếp theo là 2, còn lại nút cuối cùng chính là 1, bây giờ cậu ta chỉ cần bấm đúng thứ tự (3, 2 ,1) là mở được ở khóa, như vậy trường hợp xấu nhất là 7 lần bấm nút.

Back to Top