PYTHA - Pythagoras
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Định lý nổi tiếng mang tên nhà toán học người Hy Lạp Pythagoras phát biểu rằng trong một tam giác vuông thì bình phương độ  dài cạnh huyền c  bằng tổng bình phương độ  dài hai cạnh góc vuông a và b.
Trên thực tế luôn tồn tại những tam giác vuông có độ dài của ba cạnh là các số nguyên, ví dụ như:

Một số ví dụ khác cho trường hợp a = 12 như:

Bạn được cho trước số  nguyên a  là độ  dài của một cạnh góc vuông, nhiệm vụ của bạn là hãy viết một chương trình để  đếm xem có bao nhiêu số nguyên b (b>a) là độ  dài của cạnh góc vuông còn lại sao cho độ dài cạnh huyền c là một số nguyên.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên a (1 ≤ a ≤ 106) là chiều dài của cạnh góc vuông nhỏ

Dữ liệu xuất:

- Là số  lượng số nguyên b là độ dài của cạnh góc vuông lớn hơn tìm được sao cho độ dài cạnh huyền c là một số nguyên.

Ví dụ

 • input
  2
  output
  0
 • input
  3
  output
  1
 • input
  4
  output
  0
Back to Top