CARO - Cờ caro
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tí và Tèo đang chơi trò chơi caro, Tí đi quân 'x' và Tèo đi quân 'o' vào các ô vuông trên bàn cờ. Ai đi được 5 ký hiệu liên tiếp (theo đường dọc, hoặc đường ngang, hoặc đường chéo) trước thì thắng. Giả sử bàn cờ là 1 hình vuông kích thước n x n. Cho tình trạng của 1 bàn cờ, bạn hãy cho biết giữa Tí và Tèo có người thắng hay chưa, hay ván cờ vẫn đang tiếp diễn.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là số nguyên n (5 ≤ n ≤ 20) là kích thước bàn cờ.

- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n ký tự biểu thị tình trạng bàn cờ. Mỗi ký tự là một trong ba giá trị 'x', 'o' và dấu chấm '.' (x và o viết thường, dấu chấm là ô chưa đánh). 

Dữ liệu xuất:

-  Nếu Tí thắng, in ra dòng chữ 'Ti wins'. Nếu Tèo thắng, in ra dòng chữ 'Teo wins'. (Tí Tèo không dấu)

- Nếu ván cờ vẫn đang tiếp diễn chưa có ai thắng, in ra dòng chữ 'Not yet' (chú ý chữ hoa chữ thường)

Ghi chú:

- Dữ liệu cho đảm bảo không có trường hợp 2 đấu thủ cùng thắng.

- Luật chơi cho phép chận 2 đầu cũng thắng, liên tiếp nhiều hơn 5 quân cũng thắng.

Ví dụ

 • input
  5
  xo...
  .xo..
  ..xo.
  ...xo
  ....x
  output
  Ti wins
 • input
  5
  xo...
  .xx..
  ooooo
  ...xo
  ....x
  output
  Teo wins
 • input
  5
  ox...
  .xoo.
  ..ox.
  .o.xo
  ..x..
  output
  Not yet
Back to Top