VIENBI - Viên bi màu nhiệm
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nam có A viên bi đỏ, B viên bi vàng và C viên bi xanh. Các viên bi này có tính chất màu nhiệm ở chỗ là khi chạm hai viên bi khác màu lại với nhau thì cả hai viên bi đều chuyển thành màu còn lại (ví dụ một viên bi vàng chạm một viên bi đỏ thì cả hai viên bi đều trở thành màu xanh)

Nam đang thắc mắc là không biết có thể chuyển tất cả các viên bi trên về màu đỏ hết được không. Bạn hãy giúp Nam nhé.

Dữ liệu nhập:

- Là ba số nguyên A, B, C cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ A, B, C ≤ 105) là số bi đỏ, bi vàng, bi xanh. Dữ liệu cho đảm bảo có ít nhất 1 viên bi.

Dữ liệu xuất:

- In ra YES nếu có cách chuyển tất cả các viên bi về màu đỏ, nếu không in ra NO.

Ví dụ

 • input
  1 2 2
  output
  YES
 • input
  1 2 1
  output
  NO
Back to Top