INTSLE - Giải hệ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

Cho 6 số nguyên a1,b1,c1,a2,b2,c2

Giải hệ hai phương trình nghiệm nguyên với hai ẩn x, y:

a1x+b1y=c

a2x+b2y=c2

Dữ liệu: 

 •  - Dòng 1 chứ số n100 là số bộ dữ liệu.
 •  - N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một bố dữ liệu là 6 số nguyên a1,b1,c1,a2,b2,c2  theo đúng thứ tự cách nhau bởi dấu cách, giá trị tuyệt đối không quá 106.

Kết quả:​ Với mỗi bộ ghi ra 1 dòng

 •   - Nếu hệ không có nghiệm nguyên, ghi ra NO SOLUTION
 •   - Nếu hệ có vô số nghiệm nguyên, ghi ra INFINITE
 •   - Nếu hệ có nghiệm nguyên duy nhất, ghi ra hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách lần lượt là giá trị nghiệm x và y.

 

Ví dụ

 • input
  10
  0 0 0 0 0 0
  0 0 1 1 2 3
  0 0 1 0 0 1
  0 1 0 1 0 0
  1 0 0 0 1 0
  0 1 1 0 2 2
  1 0 1 2 0 2
  1 0 1 2 0 1
  0 1 1 0 2 1
  0 0 0 2 2 9
  output
  INFINITE
  NO SOLUTION
  NO SOLUTION
  0 0
  0 0
  INFINITE
  INFINITE
  NO SOLUTION
  NO SOLUTION
  NO SOLUTION
Back to Top