GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Đội đặc nhiệm thành phố XYZ nhận được thông tin tình báo rằng, quân khủng bố đặt n quả mìn trên tuyến đường cao tốc, trong số đó có một quả mìn hẹn giờ với cơ chế hoạt động đặc biệt. Khi có người tiếp xúc với một quả mìn bất kỳ trong n quả mìn thì quả mìn hẹn giờ sẽ bị kích hoạt đồng hồ đếm ngược của nó và sau t giây thì quả mìn này sẽ nổ nếu chưa được tháo gỡ. Các quả mìn đánh số từ 1 tới n dọc theo quốc lộ và có thể coi vị trí của mỗi quả mìn là một điểm trên trục số theo trục quốc lộ. Quả mìn thứ i có tọa độ là xi trên trục số đó. Một chuyên gia gỡ mìn hàng đầu của đội đặc nhiệm được cử đến để gỡ n quả mìn. Với khả năng của anh ta, hầu như thời gian gỡ một quả mìn là không đáng kể. Tuy nhiên chuyên gia này cần thời gian để di chuyển từ quả mìn này tới quả mìn khác với chi phí là 1 giây cho 1 đơn vị độ dài. Thời gian để chuyên gia gỡ hết các quả mìn (bao gồm cả quả mìn hẹn giờ) phụ thuộc rất nhiều vào cách chọn quả mìn đầu tiên bắt đầu gỡ cũng như thứ tự các quả mìn cần xử lý.

Yêu cầu: Cho n, t (2 ≤ n, t ≤ 100), k – chỉ số của quả mìn hẹn giờ và tọa độ các quả mìn (là các số nguyên không âm không vượt quá 100). Hãy xác định thời gian tối thiểu tính từ lúc bắt đầu gỡ quả mìn đầu tiên cho tới khi gỡ được n quả mìn mà quả mìn hẹn giờ không phát nổ.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên chứa số 2 nguyên n và t.

- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên theo thứ tự tăng dần – tọa độ các quả mìn

- Dòng thứ 3 chứa số nguyên k

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên xác định thời gian tối thiểu để gỡ hết n quả mìn mà không phát nổ.

Ví dụ

 • input
  6 4
  1 2 3 6 8 25
  5
  output
  31
Back to Top