BITS - Số bít khác nhau
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số nguyên a và b. Tính số bít khác nhau của a và b nếu biểu diễn dưới dạng nhị phân.

Giả sử a = 21, b = 78.

a[2] = 0010101

b[2] = 1001110

Vậy a và b khác nhau 5 bít.

Dữ liệu vào:

- Là hai số nguyên a, b cách nhau 1 khoảng trắng ( 0 ≤ a, b ≤ 109)

Dữ liệu xuất

- Số bít khác nhau giữa a và b

Ví dụ

  • input
    21 78
    output
    5
Back to Top