PIANO - sơn phím
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: vinhntndu

Vasya là một con người kiểu mẫu. Vasya chơi piano rất giỏi, đến mức piano bình thường quá dễ với Vasya. Vì vậy, Vasya đã tạo ra một loại piano mới dạng bảng n hàng m cột. Đương nhiên, piano mới cũng là piano và các phím chỉ có màu trắng hoặc đen.
Thay vì tìm phím đen và phím trắng để lắp, Vasya dùng một bảng toàn phím trắng và lấy chổi sơn sơn phím để thể hiện đẳng cấp. Là một con người kiểu mẫu, chổi sơn của Vasya cũng kiểu mẫu. Ở một bước sơn, Vasya sẽ sơn một vùng liên thông cạnh bất kì thành màu đen hoặc trắng.
Số bước sơn tối ưu với Vasya chỉ là một bài toán đơn giản, nhưng nó đủ thú vị để Vasya thấy có thể đố bạn. Hãy thể hiện bản thân bằng cách giải câu đố của Vasya và nhận phần thưởng là 100 điểm trong kì thi.
 
INPUT: Dòng đầu ghi 2 số n, m là kích thước lưới ( n≤ 50, m ≤ 50). n dòng sau, mỗi dòng chứa m kí tự mô tả lưới mong muốn, W là trắng, B là đen.
OUTPUT: In ra số lần sơn tối thiểu

Ví dụ

 • input
  3 3
  WBW
  BWB
  WBW
  output
  2
Back to Top