XEPLICH - xếp lịch
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: vinhntndu

Để hưởng ứng ngày quốc tế lao động 1- 5, năm nay Thành Phố tổ chức buổi lao động tập thể cho tất cả các trường trên địa bàn. Tổng số lớp tham gia là k lớp và số công việc cần giải quyết là n công việc. Do mỗi lớp có số học sinh nam và nữ khác nhau nên hiệu quả khi giải quyết các công việc là khác nhau. Với mỗi lớp i, ta biết hiệu quả khi làm công việc j là v[i,j].

Yêu cầu: Hãy sắp xếp công việc cho các lớp thỏa mãn: lớp có số hiệu nhỏ sẽ thực hiện các công việc trước lớp có số hiệu lớn hơn sao cho hiệu quả của buổi lao động thu được là lớn nhất?

Dữ liệu:  vào từ tệp văn bản XEPVIEC.INP gồm:

      - Dòng đầu tiên là 2 giá trị k và n(<=k<=n<=100)

      - Từ dòng thứ 2 trở đi ghi các giá trị v[i,j], với i=1..k và j=1..n

Kết quả: ghi ra tệp văn bản XEPVIEC.OUT gồm 1 số duy nhất là hiệu quả lớn nhất thu được.

 

 

 

Ví dụ:

XEPVIEC.INP

XEPVIEC.OUT

4   6

1   1   6   4    3   10

9   1   4   7    2   7

7   2   6   10  2   3

6   10 7   1    3   9

24

 

Ví dụ

Back to Top